Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Veselības ministra rīkojums Nr. 221

Rīgā 2020. gada 17. decembrī
Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā
Izdots saskaņā ar Ministru kabineta
2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655
"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
10.1 punktu

Ņemot vērā ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumu, kā arī iesaistīto atbildīgo institūciju ārstniecības personu un citu nodarbināto darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, saskaroties ar Covid-19 inficētām personām, atļaut ārstniecības personām un citiem nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, kā arī pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 10.1 punktā noteiktām tiesībām veselības ministram:

1. Noteikt piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas par laika periodu no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim:

1.1. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus un kurās ir stacionēti Covid-19 pacienti, nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 pacientu ārstēšanas procesā;

1.2. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, uzņemšanas nodaļās nodarbinātajiem;

1.3. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, kas iesaistīti Covid-19 testēšanā;

1.4. ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, kuri veic Covid-19 pacientu mājas aprūpi;

1.5. ambulatorajās ārstniecības iestādēs nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

(Grozīts ar veselības ministra 05.01.2021. rīkojumu Nr. 2)

2. Noteikt piemaksu 30 % apmērā no mēnešalgas no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim ārstniecības iestādēs, kuras sniedz stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus, nodarbinātajiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā.

(Grozīts ar veselības ministra 05.01.2021. rīkojumu Nr. 2)

3. Noteikt piemaksu 100 % apmērā no mēnešalgas no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim darbiniekiem un ierēdņiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

3.1. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā;

3.2. Slimību profilakses kontroles centrā.

4. Noteikt piemaksu 50 % apmērā no mēnešalgas no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim ierēdņiem un darbiniekiem, kuri ir iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā:

4.1. Veselības ministrijā;

4.2. Nacionālajā veselības dienestā;

4.3. Valsts asinsdonoru centrā.

(Grozīts ar veselības ministra 05.01.2021. rīkojumu Nr. 2)

5. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam ģimenes ārsta praksē, kura atbilstoši līgumam ar Nacionālo veselības dienestu nodrošina savā aprūpē esošo pacientu veselības aprūpes nepārtrauktību (tajā skaitā izmantojot telefonkonsultācijas), saglabājot ģimenes ārsta prakses atvērtību, kā arī iesaistās kontaktpersonu noskaidrošanā un pacientu nosūtīšanā Covid-19 izmeklējumu veikšanai, nodarbinātajiem no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim noteikt fiksētu piemaksu:

5.1. piemaksa ģimenes ārstam 1 842,74 euro (tai skaitā VSAOI 24,09%), kas ir 100% apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem;

5.2. piemaksa ģimenes ārsta praksē, strādājošai māsai un ārsta palīgam 1 105,64 euro (tai skaitā VSAOI 24,09%), kas ir 100% apmērā no atalgojuma, kas tiek iekļauts valsts apmaksātajos veselības aprūpes tarifos ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem;

5.3. piemaksa ģimenes ārsta praksē strādājošam rezidentam 1 414,62 euro (tai skaitā VSAOI 24,09%), kas ir 100% apmērā no normatīvajos aktos noteiktā atalgojuma rezidentam pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē pārējās ārstniecības iestādēs.

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā)

6. Uzdot ģimenes ārstiem līdz 2020. gada 23. decembrim un 2021. gada 15. janvārim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 5. punktā minēto prakses atvērtības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas izpildi par iepriekšējo mēnesi.

6.1 Uzdot Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši ambulatoro ārstniecības iestāžu sniegtajai informācijai par sniegto sekundāro ambulatoro aprūpes pakalpojumu Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām skaitu un veidu laika periodā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim izmaksāt ambulatorajām ārstniecības iestādēm atbilstošo manipulāciju (manipulācijas vērtība tiek noteikta atbilstoši vidējam pakalpojuma sniegšanas laikam un normatīvajos aktos par veselības aprūpes pakalpojumu tarifu aprēķināšanu noteiktajam atalgojumam).

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā, kas grozīta ar veselības ministra 07.01.2021. rīkojumu Nr. 7)

6.2 Uzdot ambulatorajām ārstniecības iestādēm līdz 2021. gada 20. janvārim par 2020. gada novembri un 2021. gada 10. februārim par 2020. gada decembri iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 6.1 punktā minētās piemaksas nodrošināšanu nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā)

6.3 Uzdot Nacionālajam veselības dienestam kontrolēt, ka ambulatorās ārstniecības iestādes šā rīkojuma 6.1 punktā minēto fiksēto maksājumu (manipulāciju) novirza tikai piemaksas nodrošināšanai nodarbinātajiem, kuri sniedz sekundāros ambulatoros aprūpes pakalpojumus Covid-19 pacientiem un Covid-19 pacientu kontaktpersonām.

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā)

6.4 Nacionālajam veselības dienestam atbilstoši aptiekas sniegtajai informācijai kompensācijas kārtības ietvaros izmaksāt maksājumu aptiekām 0,71 euro apmērā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 31. decembrim par katru izsniegto A sarakstā iekļauto kompensējamo references vai lētāko medikamentu līdzvērtīgas terapeitiskās efektivitātes zāļu grupā saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā)

6.5 Uzdot aptiekām līdz 2021. gada 20. janvārim par 2020. gada novembri un 2021. gada 10. februārim par 2020. gada decembri iesniegt Nacionālajā veselības dienestā atskaiti par šā rīkojuma 6.4 punktā minētās fiksētās piemaksas nodrošināšanu farmaceitiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos izpildi.

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā)

6.6 Uzdot Nacionālajam veselības dienestam līgumattiecību ietvaros kontrolēt, ka aptiekas šā rīkojuma 6.4 punktā minēto fiksēto maksājumu novirza tikai piemaksas nodrošināšanai farmaceitiem un farmaceitu asistentiem saistībā ar darba apjoma pieaugumu Covid-19 pandēmijas apstākļos.

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā)

7. Uzdot 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto iestāžu vadītājiem novērtēt nodarbināto iesaisti Covid-19 pacientu ārstēšanā, Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā, veikt darba laika uzskaiti katram nodarbinātajam un izmaksāt aprēķinātās piemaksas.

(Grozīts ar veselības ministra 07.01.2021. rīkojumu Nr. 7)

8. Atļaut 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto iestāžu vadītājiem aprēķināt un izmaksāt 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minētās piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam vai slodzes daļai normāla darba laika ietvaros un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto Covid-19 jautājumu risināšanā, vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību. Ja 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto iestāžu nodarbinātie vienas iestādes ietvaros tiek nodarbināti vairākās iestādes struktūrvienībās, tad 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minētā piemaksa tiek piemērota attiecīgajā vietā nostrādātajai slodzes daļai un tai atbilstoši aprēķinātajam atalgojumam.

(Veselības ministra 07.01.2021. rīkojuma Nr. 7 redakcijā)

9. Atļaut 3. un 4. punktā minēto iestāžu vadītājiem aprēķināt un izmaksāt 3. un 4. punktā minētās piemaksas atbilstoši pienākumu apjomam, kurā nodarbinātais tika iesaistīts 3. un 4. punktā minēto Covid-19 jautājumu risināšanā, atbilstoši iestādes iekšējai kārtībai, un vienlaicīgi nodrošinot uzskaiti par atbilstošā darba laika ilguma izsekojamību.

10. Uzdot šā rīkojuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. apakšpunktā un 2. punktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šī rīkojuma pielikumā minēto atskaiti Nacionālajam veselības dienestam līdz 2020. gada 30. decembrim un 2021. gada 20. janvārim par iepriekšējā mēnesī faktiski izmaksātām piemaksām.

(Grozīts ar veselības ministra 07.01.2021. rīkojumu Nr. 7)

11. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc 6. un 10. punktā minētās atskaites saņemšanas un datu izvērtēšanas līdz 2021. gada 6. janvārim atskaiti par 2020. gada novembrī un līdz 2021. gada 25. janvārim atskaiti par 2020. gada decembrī faktiski izmaksātajām piemaksām iesniegt Veselības ministrijā.

12. Uzdot šā rīkojuma 3.1., 3.2., 4.2. un 4.3. apakšpunktā minēto iestāžu vadītājiem iesniegt šī rīkojuma pielikumā minēto atskaiti Veselības ministrijā līdz 2021. gada 2. janvārim par 2020. gada novembrī un līdz 2021. gada 20. janvārim par 2020. gada decembrī faktiski izmaksātām piemaksām.

(Grozīts ar veselības ministra 05.01.2021. rīkojumu Nr. 2)

12.1 Uzdot Nacionālajam veselības dienestam pēc 6.1 un 6.4 punktā minētās informācijas apkopošanas un datu izvērtēšanas līdz 2021.gada 8. janvārim atskaiti par 2020. gada novembrī un līdz 2021. gada 25. janvārim atskaiti par 2020. gada decembrī faktiski izmaksājamajām kopsummām aptiekām un ambulatorajām ārstniecības iestādēm piemaksu veikšanai iesniegt Veselības ministrijā.

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā)

13. Uzdot Nacionālajam veselības dienestam izlases kārtībā veikt pārbaudes par 6. un 10. punktā veiktajām darbībām.

14. Uzdot Veselības ministrijas Audita nodaļai izlases kārtībā veikt pārbaudes par 12. punktā veiktajām darbībām.

15. Atzīt par spēku zaudējušu Veselības ministrijas 2020. gada 16. novembra rīkojumu Nr. 197 "Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, kuri iesaistīti Covid-19 jautājumu risināšanā un seku novēršanā".

(Veselības ministra 05.01.2021. rīkojuma Nr. 2 redakcijā)

16. Rīkojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Veselības ministre I. Viņķele
Pārskats par atbildīgo institūciju ārstniecības personu un pārējo nodarbināto izmaksāto izmaksātajām piemaksām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu atbilstoši Veselības ministrijas 2020.gada ......marta rīkojumam Nr......

Iestādes nosaukums: ___________________________

 no 2020.gada 1.novembra līdz 2020.gada 8.novembrimno 2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 30.novembrimno 2020.gada 1.decembra līdz 2020.gada 31.decembrim
Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērsSlodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērsMēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likmeAtalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksaPiemaksas apmērs (%)Piemaksas apmērs (euro)VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērsSlodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērsMēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likmeAtalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksaPiemaksas apmērs (%)Piemaksas apmērs (euro)VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)Stundu skaits, kurās nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērsSlodzes daļa normāla darba laika ietvaros, kurā nodarbinātais tika iesaistīts Covid-19 jautājumu risināšanā un no kuras tika rēķināts piemērojamais piemaksas apmērsMēnešalga (atbilstoši 1 slodzei) vai stundas likmeAtalgojums atbilstoši nostrādātājai slodzei, no kura tiek aprēķināta piemaksaPiemaksas apmērs (%)Piemaksas apmērs (euro)VSAOI no aprēķinātās piemaksas (euro)Piemaksa kopā ar VSAOI (euro)
 12=1/15934=2*3 vai 1*356=4*57=6*0.24098=6+712=1/15934=2*3 vai 1*356=4*57=6*0.24098=6+712=1/15834=2*3 vai 1*356=4*57=6*0.24098=6+7
KOPĀ                        
…...................... (Struktūrvienība)                        
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
…...................... (Struktūrvienība)                        
Ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personas, māsu palīgi, zobārstu aistenti, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
                        
                        
Pārējie nodarbinātie, kopā, tai skaitā sadalījumā pa amatiem:                        
Piemērs:                        
Sanitārs Nr.1380,24669,00159,8920%31,987,7039,681300,82669,00546,98100%546,98131,77678,751751,10669,00736,32100%736,32177,38913,70
Sanitārs Nr.2500,313,98199,0020%39,809,5949,39                

Iestādes vadītājs ___________________________ (paraksts)

Izpildītājs

Tālr.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par piemaksu piešķiršanu atbildīgo institūciju ārstniecības personām un pārējiem nodarbinātajiem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Veselības ministrija Veids: rīkojums Numurs: 221Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 18.12.2020.Zaudē spēku: 29.01.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 244A, 17.12.2020. OP numurs: 2020/244A.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
319570
{"selected":{"value":"08.01.2021","content":"<font class='s-1'>08.01.2021.-28.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.01.2021","iso_value":"2021\/01\/08","content":"<font class='s-1'>08.01.2021.-28.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.01.2021","iso_value":"2021\/01\/06","content":"<font class='s-1'>06.01.2021.-07.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.12.2020","iso_value":"2020\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2020.-05.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.01.2021
85
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"