Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Lēmuma tekstā nav iekļauti grozījumi, kas izdarīti ar 23.12.2022. lēmumu.
Rīgas brīvostas pārvaldes valdes lēmums Nr. 105

Rīgā 2020. gada 19. novembrī (prot. Nr. 16, p. 1)
Par Rīgas ostas maksu apstiprināšanu

Pamatojoties uz Likumu par ostām 13. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra noteikumu Nr. 61 "Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums" 34.30. apakšpunktu, izskatot iesniegtos materiālus par Rīgas ostas maksu apstiprināšanu,

Rīgas brīvostas valde nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas ostas maksas saskaņā ar pielikumu.

2. Lēmuma 1. punktā apstiprinātās Rīgas ostas maksas stājas spēkā pēc četrdesmit piecām dienām no to publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

3. Ar lēmuma 1. punktā apstiprināto Rīgas ostas maksu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē ar Rīgas brīvostas valdes 2005. gada 13. decembra lēmumu Nr. 185 apstiprinātās Rīgas ostas maksas.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs V. Zeps
APSTIPRINĀTAS
ar Rīgas brīvostas valdes
2020. gada 19. novembra
lēmumu Nr. 105 (prot. Nr. 16, p. 1)
Rīgas ostas maksas
1. Vispārīgie noteikumi

1. Rīgas ostas maksas (turpmāk – Noteikumi) nosaka Rīgas brīvostā (turpmāk – osta) iekasējamās ostas maksas un to likmes, ostas maksu aprēķināšanas un iekasēšanas kārtību, kā arī maksimālo tarifu robežlīmeņus ostas pakalpojumiem par velkoņu un citu peldošo līdzekļu izmantošanu, tauvošanas darbiem, ugunsdzēsēju pakalpojumiem, atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu un dzeramā ūdens piegādi (turpmāk – ostas pakalpojumi).

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. buru kuģis, jahta, kuteris – sportam, atpūtai vai tūrismam paredzēts kuģošanas līdzeklis;

2.2. kalendārais gads – laika periods no 1. janvāra plkst. 00.00 līdz 31. decembra plkst. 24.00;

2.3. konteineru kuģis – kuģis, kuram šāds tips ir noteikts kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.4. kruīza kuģis – kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība un kurš pārvadā tikai pasažierus starptautiska kruīza brauciena ietvaros un kurš neveic regulārus pārvadājumus kuģošanas līnijā;

2.5. kuģa ostas apmeklējuma mērķis – viens vai vairāki no turpmāk norādītajiem darbības veidiem ostā:

2.5.1. kravas operācijas – kravas ievešana ostā un/vai izvešana no ostas;

2.5.2. kruīzs – pasažieru ievešana ostā un/vai izvešana no ostas kruīza brauciena ietvaros;

2.5.3. pasažieru/kravas operācijas – pasažieru un kravas ievešana ostā un/vai izvešana no ostas;

2.5.4. pasažieru operācijas – pasažieru ievešana ostā un/vai izvešana no ostas ar pasažieru kuģi, jahtu vai buru kuģi;

2.5.5. ostas darbi – pakalpojumi, kurus sniedz ostas flotes kuģi ostas teritorijā, tai skaitā kravas nogādāšana ar liellaivu ostas akvatorijā no vienas piestātnes uz citu piestātni kravas izkraušanas vai iekraušanas operāciju veikšanai;

2.5.6. remonts – kuģa ienākšana ostā vai pārtauvošanās uz Rīgas brīvostas noteikumu pielikumā norādītajām remonta piestātnēm remonta veikšanai;

2.5.7. vizīte – kuģa ostas apmeklējums, neveicot šā punkta 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.5.4., 2.5.5. un 2.5.6. apakšpunktos noteiktās darbības;

2.6. kuģa GT – kuģa bruto tilpības vienība (angļu val. – Gross Tonnage), kas norādīta kuģa tilpības apliecībā;

2.7. kuģošanas līnija – regulārs konteinerkravu, ro-ro kravu, pasažieru vai pasažieru-kravas pārvadājums, kura ietvaros kuģi apmeklē ostu vismaz divpadsmit reizes kalendārajā gadā, un saistībā ar kuru ostas pārvaldes noteiktajā kārtībā ir noslēgts attiecīgs līgums.

2.8. līnijkuģis – kuģis, kas veic kravas un/vai pasažieru pārvadājumus kuģošanas līnijā;

2.9. mazais kuģis – kuģis ar bruto tilpību mazāku par 300 GT;

2.10. ostas flotes kuģis – ledlauzis, velkonis, peldošais celtnis, bunkerētājs, notekūdeņu, sateču ūdeņu un atkritumu savācējs, grunts smēlējs, ūdenslīdēju kuģis un citi kuģi, kuri uz tiesiska pamata nodrošina noteiktu pakalpojumu sniegšanu ostā;

2.11. pasažieru kuģis – kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība un kurš paredzēts un veic tikai pasažieru pārvadājumus;

2.12. pasažieru - kravas kuģis – kuģis, kuram ir pasažieru kuģa drošības apliecība un kurš veic pasažieru un kravas pārvadājumus;

2.13. pārtauvošana – kuģa pārvietošana no vienas piestātnes vai stāvēšanas vietas uz citu piestātni vai stāvēšanas vietu un šāda kuģa kustība nav definējama kā kuģa pārvilkšana;

2.14. pārvilkšana kuģa pārvietošana starp divām blakus piestātnēm, kuras laikā kuģis pilnībā neatstāj piestātnes akvatoriju;

2.15. ro-ro kuģis – kuģis, kuram šāds tips ir dots kuģa klasifikācijas apliecībā, kurš veic tikai kravas pārvadājumus un izmanto mehānismu horizontālai kravas iekraušanai un/vai izkraušanai;

2.16. refrižeratorkuģis kuģis, kuram šāds tips ir noteikts kuģa klasifikācijas apliecībā un kas pārvadā ātri bojājošās kravas (pārtikas produktus);

2.17. specializētie kuģi velkonis ar liellaivu, vai korpusu, vai citu peldošu objektu, vai citu kuģi, kuram nedarbojas dzinējs;

2.18. tankkuģis – kuģis, kuram šāds tips ir noteikts kuģa klasifikācijas apliecībā;

2.19. termināļa operators – komersants, kas noslēdzis ar ostas pārvaldi zemes nomas un/vai piestātņu nomas līgumu un sniedz pakalpojumus kuģiem;

2.20. valsts dienestu kuģis – kara, krasta apsardzes, muitas, vides aizsardzības, hidrogrāfijas, zinātnes un pētniecības vai glābšanas kuģis, kurš normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veic attiecīgo Latvijas vai ārvalsts dienestu uzdevumus;

2.21. vietējās satiksmes pasažieru kuģis – kuģis, kas veic pasažieru pārvadājumus valsts iekšējos ūdeņos;

2.22. zvejas kuģis – kuģis, kas ir aprīkots un kuru izmanto rūpnieciskai zivju vai citu dzīvo jūras resursu zvejai.

3. Ostā ir noteiktas šādas maksas:

3.1. Kanāla maksa;

3.2. Piestātnes maksa;

3.3. Sanitārā maksa;

3.4. Pasažieru maksa;

3.5. Mazo kuģu maksa.

4. Ostas maksas un maksimālo tarifu robežlīmeņi ostas pakalpojumiem ir noteikti euro.

5. Ostas maksas un maksu par ostas pakalpojumiem piemēro kuģim.

6. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos izmanto kuģa GT.

7. Tankkuģim, aprēķinot ostas maksas un maksu par ostas pakalpojumiem, izmanto samazināto GT vērtību, ja tāda norādīta kuģa tilpības apliecībā (International Tonnage Certificate (1969)), un kuru aprēķina no kuģa pilnās GT atņemot izolētā balasta GT.

8. Ja līnijkuģis, kurš pārvadā tikai konteinerus, nav konteineru kuģis, ostas maksas tam aprēķina, izmantojot Noteikumos paredzētās likmes konteineru kuģim.

9. Ja buru kuģa vai motorjahtas bruto tilpība ir lielāka par 300GT, ostas maksas tam aprēķina, piemērojot Noteikumos paredzētās likmes kruīza kuģim.

10. Specializētajiem kuģiem maksas aprēķina, summējot visu vienību GT.

11. Ostas maksu un ostas pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņu aprēķinos kuģa atrašanās laiku ostā noapaļo līdz veselām stundām. Laiku līdz 30 minūtēm ieskaitot, samazina līdz veselai stundai, bet laiku virs 30 minūtēm palielina līdz veselai stundai. Gadījumos, kad kuģim ostas maksas vai ostas pakalpojumu tarifus aprēķina par kopējo laika periodu, kas mazāks par 1 stundu, aprēķinu laika periodu palielina līdz veselai stundai.

12. Maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un ostas maksas no kuģa iekasē kuģu aģents atbilstoši ar ostas pārvaldi noslēgtā līguma noteikumiem. Ja kuģim nav aģenta, tad maksu par ostā saņemtajiem pakalpojumiem un ostas maksas maksā par kuģi atbildīgā persona (kuģa īpašnieks, fraktētājs, kuģa operators, kapteinis vai cita) saskaņā ar ostas pārvaldes izrakstītu rēķinu.

13. Samaksa par kuģim piemērotajām ostas maksām un saņemtajiem pakalpojumiem jāveic ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina izrakstīšanas.

14. Ja kuģis atrodas ostā pie piestātnes ilgāk nekā vienu mēnesi, tad ostas maksas saistībā ar kuģa ienācienu un uzturēšanos ostā kuģis maksā saskaņā ar Brīvostas pārvaldes izrakstītu rēķinu par attiecīgajā mēnesī aprēķinātajām ostas maksām.

15. Ostas maksas saņem ostas pārvalde.

16. Ostas pārvalde var slēgt līgumu ar piestātnes īpašnieku vai valdītāju par piestātnes maksas novirzīšanu, vienojoties par novirzāmās maksas apmēru un ostas pārvaldes ieturētajiem uzturēšanas un administrēšanas izdevumiem.

17. Ostas pārvalde var slēgt līgumu ar termināļa operatoru par pasažieru maksas novirzīšanu, vienojoties par novirzāmās maksas apmēru un ostas pārvaldes ieturētajiem pasažieru apkalpošanas infrastruktūras uzturēšanas un administrēšanas izdevumiem.

18. Maksu par kuģim ostā sniegtajiem pakalpojumiem saņem attiecīgā pakalpojuma sniedzējs.

19. Ostas pārvaldei ir tiesības, slēdzot atsevišķu līgumu uz noteiktu laika periodu, izņēmuma gadījumos izmainīt kuģim piemērojamās ostas maksas un atlaides ostas maksām, kā arī ostas pakalpojumiem piemērojamos maksimālo tarifu robežlīmeņus, ja normatīvie akti nenosaka citādi. Katra izņēmuma piemērošanai ir jābūt ekonomiski pamatotai un saistītai ar ostas attīstības nodrošināšanu – nepieciešamību paplašināt ostas sniegto pakalpojumu klāstu, jaunu pārvadājumu vai kuģošanas līniju ieviešanu vai izmaksu nerentablu kravu vai pasažieru pārvadājumu stabilizēšanu. Piemērojot izņēmumus ostas maksām un ostas pakalpojumu maksimālajiem tarifu robežlīmeņiem, ievēro kuģa karoga un izcelsmes valsts diskriminācijas aizlieguma principu.

20. Līnijkuģim un kruīza kuģim piemēro Noteikumos noteiktās atlaides, ja Brīvostas pārvaldes noteiktajā kārtībā ir noslēgts attiecīgs līgums.

2. OSTAS MAKSAS
2.1. Kanāla maksa

21. Kanāla maksu piemēro atsevišķi par katru kuģa:

21.1. ienākšanu ostā;

21.2. pārtauvošanu;

21.3. iziešanu no ostas.

22. Konteinerkuģiem, refrižeratorkuģiem, ro-ro kuģiem, pasažieru kuģiem, pasažieru-kravas kuģiem un kruīza kuģiem, ienākot ostā un izejot no ostas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

22.1. konteinerkuģim 0.409 EUR/ GT;

22.2. refrižeratorkuģim un ro-ro kuģim 0.204 EUR/GT;

22.3. kruīza kuģim, pasažieru kuģim un pasažieru-kravas kuģim – 0.100 EUR/GT;

22.4. pasažieru kuģiem un pasažieru-kravas kuģiem, kas kursē kuģošanas līnijā, kuras grafiks paredz vismaz 350 kuģu ienācienus kalendārajā gadā, 0.085 EUR/GT.

23. Tankkuģiem, specializētajiem kuģiem un pārējiem kuģiem, izņemot 22. punktā nosauktos kuģus, ienākot ostā vai izejot no ostas ar kravu, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

23.1. tankkuģim 0.962 EUR/GT;

23.2. specializētajam kuģim 0.437 EUR/GT;

23.3. pārējiem kuģiem 0.875 EUR/GT.

24. Tankkuģiem, specializētajiem kuģiem un pārējiem kuģiem, izņemot 22. punktā nosauktos kuģus, ienākot ostā vai izejot no ostas bez kravas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

24.1. tankkuģim 0.534 EUR/GT;

24.2. specializētajam kuģim 0.219 EUR/GT;

24.3. pārējiem kuģiem 0.437 EUR/GT.

25. Ienākot ostā un izejot no ostas, ja apmeklējuma laikā nav veiktas kravas un/vai pasažieru operācijas, kanāla maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

25.1. konteinerkuģim 0.203 EUR/GT;

25.2. refrižeratorkuģim, ro-ro kuģim un specializētajam kuģim 0.102 EUR/GT;

25.3. pasažieru kuģim un pasažieru-kravas kuģim 0.095 EUR/GT;

25.4. pārējiem kuģiem 0.235 EUR/GT.

26. Par kuģa pārtauvošanos kanāla maksu aprēķina pēc likmes 0.109 EUR/GT.

27. Līnijkuģim par pirmo kuģa pārtauvošanu kuģa papildu iekraušanai vai izkraušanai kanāla maksu nepiemēro.

28. Par kuģa pārtauvošanu uz piestātnēm MS-2 un ZO-19 kuģa papildu iekraušanai vai izkraušanai kanāla maksu nepiemēro.

2.2. Piestātnes maksa

29. Piestātnes maksu piemēro kuģim atsevišķi par katru piestātnes izmantošanas gadījumu. Kuģa attauvošana no piestātnes un pietauvošana atpakaļ pie tās pašas piestātnes, lai nodrošinātu kuģa piekraušanu, nav uzskatāma par atsevišķu piestātnes izmantošanas gadījumu. Kuģa pietauvošana pie cita kuģa borta ir atsevišķs piestātnes izmantošanas gadījums.

30. Piestātnes maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

30.1. pasažieru kuģiem un pasažieru-kravas kuģiem – 0.26 EUR/GT;

30.2. kruīza kuģiem – 0.09 EUR/GT;

30.3. pārējiem kuģiem – 0.09 EUR/GT.

31. Ja kuģis viena ostas apmeklējuma laikā pēc kārtas izmanto viena termināļa operatora lietotās piestātnes, par pirmās piestātnes izmantošanu kuģis maksā piestātnes maksu 100 % apmērā, par otrās piestātnes izmantošanu – 50 % apmērā, bet sākot ar trešās piestātnes izmantošanu – 100 % apmērā no 30. punktā noteiktās piestātnes maksas likmes.

32. Kuģim, kas neveic kravas un/vai pasažieru operācijas, piestātnes maksu aprēķina pēc šādām stundas likmēm:

32.1. ro-ro kuģim 0.007 EUR/GT;

32.2. pasažieru kuģim un pasažieru-kravas kuģim 0.007 EUR/GT;

32.3. kruīza kuģim 0.007 EUR/GT;

32.4. zvejas kuģim 0.005 EUR/GT;

32.5. pārējiem kuģiem 0.011 EUR/GT.

2.3. Sanitārā maksa

33. Sanitāro maksu piemēro kuģim par katru ostas apmeklējumu. Sanitārā maksa ietver šādu kuģa radīto atkritumu pieņemšanu:

33.1. naftu saturošie kuģu radītie atkritumi (MARPOL konvencijas I pielikums – Nafta) līdz 10 m3, izņemot naftu saturošos kravas tanku mazgājamos ūdeņus, netīros balasta ūdeņus, naftas nosēdumus pēc kravas tanku mazgāšanas, naftu saturošus kravas pārpalikumus;

33.2. notekūdeņi līdz 150 m3 (kruīza kuģiem līdz 150 m3 kalendārajā dienā) (MARPOL konvencijas IV pielikums – Notekūdeņi);

33.3. atkritumi līdz 15m3 (MARPOL konvencijas V pielikums – Atkritumi);

33.4. izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušies atlikumi (ar Ph līmeni 6.8-7.2) līdz 10 m3 un ozona slāni noārdošas vielas un šādas vielas saturošs aprīkojums (MARPOL konvencijas VI pielikums: Gaisa piesārņojums).

34. Ja kuģa nodotie atkritumi pārsniedz 33.1., 33.2., 33.3. un 33.4. apakšpunktos noteiktos robežlielumus, kuģis par pārsniegto apjomu norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar tā noteiktajiem tarifiem, bet nepārsniedzot Noteikumu 3.4. nodaļā noteiktos maksimālos tarifu robežlīmeņus.

35. Sanitāro maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

35.1. pasažieru kuģim un pasažieru-kravas kuģim 0.02 EUR/GT;

35.2. kruīza kuģim 0.025 EUR/GT;

35.3. pārējiem kuģiem – 0.062 EUR/GT.

2.4. Pasažieru maksa

36. Pasažieru maksu nosaka par katru pasažieri, kas atrodas uz kuģa, kuģim ienākot ostā un kuģim izejot no ostas.

37. Pasažieru maksu aprēķina pēc šādām likmēm:

37.1. Pasažieru kuģim un pasažieru-kravas kuģim – 1.00 EUR par katru pasažieri;

37.2. Kruīza kuģim – 1.10 EUR par katru pasažieri.

38. Bērni līdz 12 gadu vecumam ir atbrīvoti no pasažieru maksas.

2.5. Mazo kuģu maksa

39. Mazo kuģu maksu nosaka atsevišķi par katru kuģa ienākšanu un kuģa iziešanu no ostas.

40. Mazo kuģu maksu aprēķina pēc likmes 0.043 EUR/GT.

41. Mazie kuģi no citām ostas maksām ir atbrīvoti.

2.6. Ostas maksu atlaides un atbrīvojumi

42. No ostas maksām ir atbrīvoti:

42.1. hospitāļu kuģi, labdarības misijas kuģi, mācību kuģi, valsts dienestu kuģi un vietējās satiksmes pasažieru kuģi;

42.2. sportam un atpūtai paredzēti kuģi (atpūtas kuģis, kuteris, buru jahta u.c.), kuru garums ir mazāks par 24 metriem;

42.3. ostas flotes kuģi gadījumos, kas saistīti ar pakalpojumu nodrošināšanu ostas teritorijā, izņemot Noteikumu 46. punktā noteiktos gadījumus;

42.4. kuģi, kas ienāk ostā force majeure apstākļu rezultātā.

43. Kuģi ir atbrīvoti no piestātnes maksas kuģa remonta laikā pie remonta piestātnēm.

44. Ja kuģis, atrodoties ostā, no kuģa neatkarīgu apstākļu vai force majeure apstākļu rezultātā tiek pārtauvots uz citu piestātni, kuģis ir atbrīvots no piestātnes maksas par tās izmantošanu un kanāla maksas par pārtauvošanu uz šo piestātni.

45. Ja 42. punktā minētie kuģi nodod atkritumus ostā, tie norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar tā noteiktajiem tarifiem, bet nepārsniedzot Noteikumu 3.4. nodaļā noteiktos maksimālos tarifu robežlīmeņus.

46. Tankkuģi, kas tiek izmantoti bunkurēšanas pakalpojumu sniegšanai, ir atbrīvoti no kanāla maksas par kuģa pārtauvošanu ostas pakalpojumu sniegšanas laikā un piestātnes maksas, ja pie piestātnes netiek veiktas kravas operācijas.

47. Līnijkuģim piemēro atlaidi no kanāla maksas, piestātnes maksas un pasažieru maksas atkarībā no kuģošanas līnijas kuģu ostas apmeklējumu skaita viena kalendārā gada ietvaros vai 12 mēnešu laikā saskaņā ar noslēgto līgumu, sākot ar pirmo līnijkuģa ostas apmeklējumu, šādos apmēros:

47.1. 10 % – 12 līdz 20 ienākšanas reizes (1. kategorijas atlaides);

47.2. 20 % – 21 līdz 50 ienākšanas reizes (2. kategorijas atlaides);

47.3. 40 % – 51 līdz 100 ienākšanas reizēm (3. kategorijas atlaides);

47.4. 50 % – 101 līdz 150 ienākšanas reizēm (4. kategorijas atlaides);

47.5. 60 % – vairāk par 150 ienākšanas reizēm (5. kategorijas atlaides).

48. Kruīza kuģim piemēro atlaidi no kanāla maksas, piestātnes maksas un pasažieru maksas atkarībā no kuģa ostas apmeklējumu skaita viena kalendārā gada ietvaros saskaņā ar līgumā noteikto kuģošanas grafiku, sākot ar pirmo kruīza kuģa ostas apmeklējumu, šādā apmērā:

48.1. 20 % – 5 līdz 10 ienākšanas reizes (1. kategorijas atlaides);

48.2. 40 % – vairāk par 10 ienākšanas reizēm (2. kategorijas atlaides).

49. Zvejas kuģim piemēro atlaidi 50 % apmērā no kanāla maksas un piestātnes maksas.

50. Kuģiem, kuriem ir izsniegts Green Award Certificate, kanāla maksai piemēro 5 % atlaidi.

51. Kuģim, kas kā dzinēju degvielu izmanto sašķidrināto dabasgāzi (LNG – Liquefied natural gas – angļu val.), kanāla maksai piemēro 5 % atlaidi.

3. OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLO TARIFU ROBEŽLĪMEŅI
3.1. Velkoņu izmantošana un tauvošanas darbi

52. Maksu par velkoņa pakalpojumiem piemēro par katru velkoņa/-u izmantošanas gadījumu. Maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa izmantošanu tauvošanas darbos aprēķina neatkarīgi no tauvošanā izmantoto velkoņu skaita pēc šādām likmēm:

52.1. pietauvošana vai attauvošana – 0.17 EUR/GT;

52.2. pārtauvošana no vienas piestātnes uz otru – 0.22 EUR/GT;

52.3. pārtauvošana vienas piestātnes robežās – 0.17 EUR/GT.

53. Maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa izmantošanu samazina par 25 % no piemērojamās standartlikmes, ja velkoņa pakalpojumus pietauvošanās operācijām izmanto:

53.1. Noteikumu 42. punktā noteiktie kuģi;

53.2. līnijkuģi.

54. Maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa vai cita pašgājēja peldoša līdzekļa izmantošanu ar kuģa tauvošanu nesaistītos darbos aprēķina, par pamatu ņemot velkoņa dzinēja jaudu pēc šādām stundas likmēm:

Dzinēja jauda (kW)EUR/h
līdz 250250
no 251 līdz 500300
no501 līdz 1000350
no 1001 līdz 2000500
no 2001 līdz 3000550
vairāk nekā 3000750

55. Maksimāli pieļaujamo maksu par velkoņa izmantošanu pasažieru kuģim, pasažieru kravas kuģim un kruīza kuģim visos gadījumos aprēķina, piemērojot Noteikumu 54.punktā noteikto stundas likmi.

56. Maksimāli pieļaujamo maksu par tauvotāju sniegtajiem tauvošanas darbiem kuģim piestātnē (pietauvošana, attauvošana vai pārvilkšana) nosaka atsevišķi par katru operāciju pēc šādām likmēm:

Kuģa bruto ietilpība (GT)EUR/operācija
līdz 2000 GT100
no 2001 līdz 5000 GT120
no 5001 līdz 10000 GT165
no 10001 līdz 20000 GT235
no 20001 līdz 40000375
vairāk nekā 40000440

Maksimālā pieļaujamā maksa neietver samaksu par peldlīdzekļu izmantošanu, ja tādi nepieciešami kuģu tauvu nogādei līdz krastam, par ko samaksa tiek noteikta atsevišķi.

3.2. Peldošo līdzekļu izmantošana

57. Maksimāli pieļaujamo maksu par peldošā celtņa izmantošanu aprēķina, par pamatu ņemot kuģa bez dzinēja celtspēju pēc šādām stundas likmēm:

Kuģa bez dzinēja celtspēja (t)EUR/t /h
līdz 507
no 51 līdz 10011
no 101 līdz 25016
no 251 līdz 50025
no 501 līdz 100034
vairāk nekā 100038

58. Kuģa apmaksāto darba laiku skaita no brīža, kad kuģis atstāj piestātni vai savu faktisko atrašanās vietu līdz brīdim, kad kuģis atgriežas savā pastāvīgajā stāvvietā.

59. Maksimāli pieļaujamo maksu par peldošā celtņa darbu, tā pārvietošanu ar velkoni vai bez tā uz darba vietu un atpakaļ aprēķina, par pamatu ņemot peldošā celtņa celtspēju pēc šādām stundas likmēm:

Peldošā celtņa celtspēja (t)Maksa EUR/h
Par peldošā celtņa darbuPar celtņa
pārvietošanu
bez velkoņaar velkoni
līdz 104364.5139
no 11 līdz 1570105139
no 16 līdz 2586129164
no 26 līdz 40108162229
no 501 līdz 1000128192229
vairāk nekā 1000149223.5243
3.3. Ugunsdzēsēju pakalpojumi

60. Maksimāli pieļaujamo maksu par ugunsdzēsēju personāla dežūru uz kuģa vai pie kuģa aprēķina pēc likmes 9 EUR/h.

61. Maksimāli pieļaujamo maksu par ugunsdzēšanai aprīkotas tehnikas dežūru pie kuģa aprēķina pēc šādas stundas likmes:

61.1. uguns dzēšanai aprīkota kutera dežūra 324 EUR/h;

61.2. uguns dzēšanai aprīkotas mašīnas dežūra 30 EUR/h.

3.4. Atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšana

62. Maksimāli pieļaujamo maksu par naftu saturošo kuģu radīto atkritumu (MARPOL konvencijas I pielikums) nodošanu speciāli aprīkotam kuģim, autotransportam vai attīrīšanas iekārtās aprēķina pēc šādām likmēm:

62.1. speciāli aprīkotam kuģim vai autotransportam – 80.9 EUR/m3;

62.2. stacionārajās iekārtās – 42.0 EUR/m3.

63. Maksimāli pieļaujamo maksu par notekūdeņu (MARPOL konvencijas IV pielikums) nodošanu speciāli aprīkotam kuģim, autotransportam vai attīrīšanas iekārtās aprēķina pēc šādām likmēm:

63.1. speciāli aprīkotam kuģim vai autotransportam – 34.0 EUR/m3;

63.2. stacionārajās iekārtās – 9 EUR/m3.

64. Maksimāli pieļaujamo maksu par atkritumu (MARPOL konvencijas V pielikums) nodošanu aprēķina pēc likmes 34.85 EUR/m3. Atkritumus pieņem piestātnē, kurā kuģis atrodas.

65. Maksimāli pieļaujamo maksu par izplūdes gāzu attīrīšanas procesā radušos atlikumu (ar Ph līmeni 6.8-7.2) (MARPOL konvencijas VI pielikums) nodošanu aprēķina pēc likmes 100.0 EUR/m3. Atkritumus pieņem piestātnē, kurā kuģis atrodas.

66. Ja kuģis, kuram netiek piemērota sanitārā maksa, nodod atkritumus, kuģis norēķinās ar pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar tā noteiktajiem tarifiem, bet nepārsniedzot Noteikumu 62., 63., 64. un 65.punktos noteiktos maksimālos tarifu robežlīmeņus.

3.5. Dzeramā ūdens piegāde

67. Maksimāli pieļaujamo maksu par dzeramā ūdens piegādi kuģim aprēķina pēc šādas likmes:

67.1. ja ūdeni piegādā no stacionārām iekārtām piestātnēs – 2.50 EUR/m3;

67.2. ja ūdeni piegādā ar autotransportu – 15.50 EUR/m3 (tai skaitā transporta pakalpojumu izmaksas);

67.3. ja ūdeni piegādā reidā stāvošam kuģim – 2.50 EUR/m3, neskaitot ostas velkoņa izmaksas.

68. Dzeramā ūdens piegādi kuģim ar ostas peldošiem līdzekļiem nodrošina pēc kuģa kapteiņa iepriekšējā pieprasījuma.

69. Dzeramā ūdens minimālais daudzums, ko kuģim piegādā, izmantojot ostas peldošos līdzekļus, ir 15 t. Ja kuģa kapteinis pieprasa mazāku dzeramā ūdens daudzumu, maksa par dzeramā ūdens piegādi tiek aprēķināta, pieņemot, ka piegādātas 15 t.

3.6. Noslēguma jautājumi

70. Ja rodas strīds par Noteikumu piemērošanu saistībā ar kuģa klasifikācijas apliecībā norādīto statusu, kuģa statusu nosaka atkarībā no tā ostas apmeklējuma mērķa un konkrētā pārvadājuma veida.

71. Ostas izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanai atbilstoši tirgus situācijai transporta nozarē, ostas maksas un ostu pakalpojumu maksimālo tarifu robežlīmeņus pārskata reizi gadā.

72. Noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

73. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 8. janvārī.

Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs V. Zeps
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas ostas maksu apstiprināšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas brīvostas pārvalde Veids: lēmums Numurs: 105Pieņemts: 19.11.2020.Stājas spēkā: 19.11.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 24.11.2020. OP numurs: 2020/227.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
318900
19.11.2020
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)