Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Liepājas pilsētas domes lēmums Nr. 48/3

Liepājā 2020. gada 20. februārī (prot. Nr. 3, 12. §)
Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.–2025. gadam

Lai nodrošinātu invazīvās augu sugas, Sosnovska latvāņa (turpmāk – latvānis), izplatības ierobežošanu dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā un liegumam piegulošajā teritorijā saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 18.1 panta trešo daļu un sestās daļas 1. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559 "Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi" 12. punktu, Dabas aizsardzības pārvaldes 2019. gada 17. oktobra lēmumu Nr. 3.15/5617/2019-N un Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.2020. gadam pielikuma Nr. 2.1. "Rīcību plāns 2015.–2020. gadam" RP (2.1.) "Videi draudzīga pilsētas apsaimniekošana un dzīvesveids" rīcību 2.1.2(2) "Apsaimniekot Liepājas ezeru saskaņā ar dabas aizsardzības plānu", likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu un izskatot Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020. gada 13. februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 2) un pastāvīgās Finanšu komitejas 2020. gada 13. februāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 2), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

NOLEMJ:

1. Apstiprināt Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu (turpmāk – Plāns) 2020.–2025. gadam (pielikumā).

2. Plāna īstenošanai nepieciešamo finansējumu 6500,00 EUR (seši tūkstoši pieci simti euro) katru gadu paredzēt no Liepājas pilsētas pašvaldības Vides aizsardzības fonda budžeta līdzekļiem.

3. Noteikt, ka Plāna īstenošanai nepieciešamais Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums var tikt precizēts pēc publiskā iepirkuma rezultātiem un līguma noslēgšanas.

4. Atbildīgo par Plāna ieviešanu noteikt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides nodaļas vadītāju.

5. Liepājas pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniekam (būvniecības jautājumos) kontrolēt lēmuma izpildi.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
Pielikums
Liepājas pilsētas domes
2020. gada 20. februāra lēmumam Nr. 48/3
Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plāns 2020.–2025. gadam
Izdots saskaņā ar "Augu aizsardzības likuma" 18.1 panta trešo daļu
un Ministru kabineta 2008. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 559
"Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa –
izplatības ierobežošanas noteikumi
" 12. punktu

1. Plānā iekļautas ar latvāni skartās Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošās teritorijas saskaņā ar 1. pielikumu.

2. Latvāņa ierobežošanai noteikta kombinētā metode, kas ietver gan mehāniskus, gan ķīmiskus iznīcināšanas pasākumus un ir saskaņota ar Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk – Pārvalde), kas noteic šādas papildu prasības (2019. gada 17. oktobra lēmums Nr. 3.15/5617/2019-N):

2.1. atrodoties dabas liegumā "Liepājas ezers", ievērot Ministru kabineta 2013. gada 3. janvāra noteikumu Nr. 5 "Dabas lieguma "Liepājas ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" prasības;

2.2. lai nodrošinātu, ka no latvāņiem atbrīvotās teritorijas neinvadē citas invazīvās svešzemju sugas, teritorijas apsaimniekošanai izmantot vietējo augu sēklu materiālu;

2.3. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides nodaļai 2020. gada, 2022. gada un 2025. gada rudenī latvāņu 1. un 4. teritorijas apsekošanā pieaicināt Pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas darbinieku;

2.4. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija" Vides nodaļai līdz 2026. gada 31. janvārim rakstiski informēt Pārvaldi par latvāņa apkarošanas rezultātiem.

3. Latvāņa ierobežošanas pasākumi veicami saskaņā 2. pielikumā noteikto kalendāra grafiku.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis
1. pielikums
Latvāņa izplatības ierobežošanai noteiktās teritorijas

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 19.06.2021. lēmuma Nr. 236/7 redakcijā)

Terit.Nr.

Adrese un kadastra apzīmējums

Orto foto attēls

Invadētā platība, ha

1.

Lauku iela 61
(17000410470)

 

Bez adreses
(Ezera ielas gals)
(17000410805)

 

Bez adreses
(Ezera ielas gals)
(17000370289)

0,34

2.

Cukura iela 7B
(17000220077)

1,30

3.

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)
(17000370288)

0,13

4.

Zirgu sala 2
(17000250001)

6,37

2. pielikums
Latvāņa ierobežošanas pasākumu veikšanas kalendāra grafiks

(Pielikums Liepājas pilsētas domes 19.06.2021. lēmuma Nr. 236/7 redakcijā)

Terit.Nr.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Adrese

Laika posms, kurā plānots veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus

Metode

Invadētā zemes platība, ha

M- mehāniskā

B- bioloģiskā

C-ķīmiskā

K- kombinētā

 

2020. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

   

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

   

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

   

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

   

K

0,21

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

   

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

27.04.2020 - 15.05.2020

6.07.2020 - 31.08.2020

   

K

6,37

2021. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

   

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

   

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

   

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

   

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

   

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

26.04.2021 - 14.05.2021

5.07.2021 - 31.08.2021

   

K

6,37

2022. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

   

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

   

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

   

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

   

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

   

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

25.04.2022 - 13.05.2022

4.07.2022 - 31.08.2022

   

K

6,37

2023. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

   

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

   

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

   

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

   

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

   

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

24.04.2023 - 12.05.2023

3.07.2023 - 31.08.2023

   

K

6,37

2024. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

   

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

   

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

   

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

   

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

   

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

24.04.2024 - 10.05.2024

3.07.2024 - 30.08.2024

   

K

6,37

2025. gads

1.

17000410470

Lauku iela 61

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

   

K

0,34

17000410805

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

   

K

17000370289

Bez adreses
(Ezera ielas gals)

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

   

K

2.

17000220077

Cukura iela 7B

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

   

K

1,30

3.

17000370288

Bez adreses
(Zāļu ielas gals/ Amatas iela)

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

   

K

0,13

4.

17000250001

Zirgu sala 2

24.04.2025 - 16.05.2025

3.07.2025 - 29.08.2025

   

K

6,37

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2020.–2025. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: lēmums Numurs: 48/3Pieņemts: 20.02.2020.Stājas spēkā: 20.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 39, 25.02.2020. OP numurs: 2020/39.7
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Citi saistītie dokumenti
312764
{"selected":{"value":"19.06.2021","content":"<font class='s-1'>19.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.06.2021","iso_value":"2021\/06\/19","content":"<font class='s-1'>19.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.02.2020","iso_value":"2020\/02\/20","content":"<font class='s-1'>20.02.2020.-18.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.06.2021
136
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)