Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 848

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 75. §)
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
5.1 panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Autotransporta direkcija maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par Autotransporta direkcijas sniegtajiem pakalpojumiem klients veic samaksu, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.

4. Autotransporta direkcija sniedz pakalpojumu pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu tās kontā, izņemot gadījumu, kad normatīvajos aktos paredzēts par attiecīgā pakalpojuma sniegšanu slēgt līgumu. Klienta veiktais maksājums ir atzīstams par saņemtu Autotransporta direkcijas kontā, ja ir izpildīts vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

4.1. klients par pakalpojumu ir samaksājis Autotransporta direkcijā un Autotransporta direkcija klientam par darījumu ir izsniegusi atbilstošu attaisnojuma dokumentu;

4.2. klients par pakalpojumu ir samaksājis Autotransporta direkcijas elektroniskajā apkalpošanas vidē (e-pakalpojumos), izmantojot maksājumu apstrādes moduli;

4.3. klients par pakalpojumu ir samaksājis ar naudas pārskaitījumu un nauda ir saņemta Autotransporta direkcijas bankas kontā.

4.1 Maksājumu par šo noteikumu pielikuma 34. punktā norādīto Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē reģistrētā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzību klients veic par katru nākamo gadu ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada datumam, kurā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzējs reģistrēts Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē.

(MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

5. Ja Autotransporta direkcija ir uzsākusi pakalpojuma izpildi, bet pakalpojumu nevar izpildīt klienta vainas dēļ vai klients atsakās no pakalpojuma, tai skaitā pirms pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām, maksu par pakalpojumu neatmaksā.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumus Nr. 732 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 173. nr.; 2018, 57. nr.).

7. Šo noteikumu 3. punkts stājas spēkā 2019. gada 1. martā. Līdz 2019. gada 1. martam par Autotransporta direkcijas sniegtajiem pakalpojumiem samaksu veic, izmantojot gan skaidras, gan bezskaidras naudas norēķinus.

8. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 18. decembra
noteikumiem Nr. 848

(Pielikums MK 05.03.2024. noteikumu Nr. 154 redakcijā)

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Maksas pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)*

Cena ar PVN (euro)

1.

Iesnieguma izskatīšana vadītāja reģistrācijai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru vai vieglo automobili vai reģistrācijas datu maiņai

1 gab.

55,95

0,00

55,95

2.

Licences kartītes izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem vai vieglajiem automobiļiem, kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā (vienam mēnesim) vai nomaiņa tās darbības (derīguma) laikā, ja mainīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs

1 gab.

5,45

0,00

5,45

3.

Iesnieguma izskatīšana Eiropas Kopienas atļaujas izsniegšanai vai pagarināšanai komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā

1 gab.

119,89

0,00

119,89

4.

Eiropas Kopienas atļaujas nomaiņa komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu Eiropas Savienības teritorijā atļaujas darbības (derīguma) laikā, ja mainīti pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā

1 gab.

10,00

0,00

10,00

5.

Eiropas Kopienas atļaujas apliecinātas kopijas izsniegšana komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu vai pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusu (vienam mēnesim) vai apliecinātās kopijas nomaiņa tās darbības (derīguma) laikā, ja mainīta Eiropas Kopienas atļauja vai mainīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā

1 gab.

9,92

0,00

9,92

6.

Iesnieguma izskatīšana transportlīdzekļa vadītāja atestāta izsniegšanai komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā

1 kompl.

32,97

0,00

32,97

7.

Iesnieguma izskatīšana transportlīdzekļa vadītāja atestāta maiņai komercpārvadājumu veikšanai ar kravas autotransportu Eiropas Savienības teritorijā atestāta darbības laikā vai dublikāta izsniegšanai zaudētā vietā

1 kompl.

8,23

0,00

8,23

8.

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā

1 gab.

107,00

0,00

107,00

9.

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai jaunam maršrutam regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts

1 gab.

136,00

0,00

136,00

10.

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā

1 gab.

79,00

0,00

79,00

11.

Iesnieguma izskatīšana atļaujas izsniegšanai grozītam maršrutam vai pārreģistrācijai uz jaunu termiņu esošā maršrutā regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts

1 gab.

114,00

0,00

114,00

12.

Maršruta atļaujas izsniegšana regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, – vienam gadam

1 gab.

49,96

0,00

49,96

13.

Maršruta atļaujas kopijas izsniegšana regulāriem starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem Eiropas Savienības teritorijā vai uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, maršruta atļaujas un attiecīgās kopijas nomaiņa tās darbības (derīguma) laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti, dublikāta izsniegšana zaudētās vietā

1 gab.

14,34

0,00

14,34

14.

Gada ETMK atļaujas izsniegšana ar dzīvesvietas maiņu saistītiem pārceļotāju mantas starptautiskajiem pārvadājumiem

1 gab.

93,00

0,00

93,00

15.

Gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravas autopārvadājumiem ar teritoriālajiem ierobežojumiem (atļauja nav derīga tajā ETMK dalībvalstī, kura ir noteikusi teritoriālos ierobežojumus)

1 gab.

286,68

0,00

286,68

16.

Gada ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravas autopārvadājumiem bez teritoriālajiem ierobežojuma (atļauja ir derīga visās ETMK dalībvalstīs)

1 gab.

414,00

0,00

414,00

17.

Gada ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

1 gab.

57,00

0,00

57,00

18.

Īstermiņa ETMK atļaujas izsniegšana starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

1 gab.

42,17

0,00

42,17

19.

Īstermiņa ETMK atļaujas nomaiņa starptautiskajiem pārvadājumiem ar kravas automobiļiem

1 gab.

17,14

0,00

17,14

20.

Vienreizējas atļaujas izsniegšana starptautiskajiem kravu vai pasažieru pārvadājumiem

1 gab.

11,80

0,00

11,80

21.

Sertifikāta izsniegšana pasažieru pašpārvadājumiem ar autobusiem un kravas pašpārvadājumiem ar kravas automobiļiem (vienam mēnesim) vai sertifikāta nomaiņa tā darbības derīguma laikā, ja mainās pārvadātāja rekvizīti vai mainīts transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, vai dublikāta izsniegšana zaudētā vietā

1 kompl.

3,84

0,00

3,84

22.

INTERBUS brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem vai Eiropas Kopienas brauciena formulāru grāmatiņas izsniegšana neregulāriem starptautiskajiem un neregulāriem kabotāžas pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

1 gab.

29,00

0,00

29,00

23.

Pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana un eksāmena pieņemšana

1 gab.

51,81

0,00

51,81

24.

Atkārtota pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences eksāmena pieņemšana

1 gab.

38,29

0,00

38,29

25.

Pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikāta dublikāta izsniegšana zaudētā vietā

1 gab.

12,39

0,00

12,39

26.

Iesnieguma izskatīšana digitālā tahogrāfa vadītāja kartes pirmreizējai izsniegšanai, atjaunošanai vai nomaiņai

1 gab.

79,00

0,00

79,00

27.

Iesnieguma izskatīšana digitālā tahogrāfa uzņēmuma kartes pirmreizējai izsniegšanai, atjaunošanai vai nomaiņai

1 gab.

100,00

0,00

100,00

28.

Iesnieguma izskatīšana digitālā tahogrāfa kontroles kartes pirmreizējai izsniegšanai, atjaunošanai vai nomaiņai

1 gab.

100,00

0,00

100,00

29.

Iesnieguma izskatīšana digitālā tahogrāfa darbnīcas kartes pirmreizējai izsniegšanai, atjaunošanai vai nomaiņai

1 gab.

136,00

0,00

136,00

30.

Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences eksāmena sagatavošana un pieņemšana

1 gab.

73,49

0,00

73,49

31.

Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā profesionālās kompetences sertifikāta noformēšana

1 gab.

20,49

0,00

20,49

32.

Drošības konsultanta (padomnieka) bīstamo kravu pārvadājumu jomā pieteikuma izskatīšana par nozaudētu vai nozagtu sertifikātu

1 gab.

11,02

0,00

11,02

33.

Tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja (kas veic pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru un vieglo automobili) reģistrācija Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē

1 gab.

2800,00

0,00

2800,00

34.

Autopārvadātāju informatīvajā datubāzē reģistrētā tīmekļvietnes vai mobilās lietotnes pakalpojuma sniedzēja darbības uzraudzība

1 gab./gadā

1223,09

0,00

1223,09

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 848Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 252, 27.12.2018. OP numurs: 2018/252.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303983
{"selected":{"value":"12.03.2024","content":"<font class='s-1'>12.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.03.2024","iso_value":"2024\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2019","iso_value":"2019\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2019.-11.03.2024.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-20.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.03.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"