Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 837

Rīgā 2018. gada 18. decembrī (prot. Nr. 60 78. §)
Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma
19. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Elektroniskajā maksātnespējas uzskaites sistēmā (turpmāk – sistēma) kārto maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amata pretendentu sarakstu (turpmāk – pretendentu saraksts);

1.2. pazīmes, pēc kādām administratoru iekļauj pretendentu sarakstā;

1.3. kārtību, kādā no pretendentu saraksta izvēlas administratora amata kandidātu konkrētam juridiskās personas maksātnespējas procesam vai fiziskās personas maksātnespējas procesam, izmantojot tiesu informatīvās sistēmas nodrošinātu automatizētu atlasi.

2. Pretendentu saraksts ir sistēmā izveidots elektroniski apkopotu ziņu kopums par administratoriem, kuri pauduši vēlmi tikt iekļautiem pretendentu sarakstā un uz kuriem neattiecas šādi ierobežojumi administratora amata pienākumu pildīšanai:

2.1. administratora amata darbība apturēta;

2.2. administrators no amata atstādināts;

2.3. kriminālprocesa ietvaros pieņemts lēmums par procesuālā piespiedu līdzekļa – noteiktas nodarbošanās aizlieguma – piemērošanu, ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus;

2.4. ir iestājies Maksātnespējas likuma 16.2 panta ceturtajā daļā noteiktais gadījums – administratora amata darbības apturēšanas termiņš ir beidzies vai vairs nepastāv apstākļi, kas bija par pamatu administratora atstādināšanai no amata, un administrators vēl nav nokārtojis kvalifikācijas eksāmenu nākamajā tā rīkošanas reizē.

II. Administratora iekļaušana pretendentu sarakstā un izslēgšana no tā

3. Lai administratoru iekļautu pretendentu sarakstā, administrators iesniedz sistēmā Maksātnespējas kontroles dienestam pieteikumu par iekļaušanu pretendentu sarakstā.

4. Maksātnespējas kontroles dienests nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 3. punktā minētā pieteikuma saņemšanas ievada sistēmā informāciju par administratora iekļaušanu pretendentu sarakstā, norādot atzīmi, ka administrators ir iekļaujams pretendentu sarakstā, un tajā pašā dienā administratoru iekļauj pretendentu sarakstā.

5. Informāciju par administratora iekļaušanu pretendentu sarakstā nosūta tiesu informatīvajai sistēmai atsevišķi katrai šo noteikumu 12. punktā minētajai plūsmai brīdī, kad ir izvēlēti visi iepriekšējā reizē tiesu informācijas sistēmai nosūtītie pretendentu sarakstā esošie administratori.

6. Lai administratoru izslēgtu no pretendentu saraksta, administrators sistēmā iesniedz Maksātnespējas kontroles dienestam pieteikumu par izslēgšanu no pretendentu saraksta.

7. Maksātnespējas kontroles dienests izslēdz administratoru no pretendentu saraksta, ja Maksātnespējas likuma 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 pantā noteiktajā kārtībā administrators ir atbrīvots, atcelts vai atstādināts no amata vai viņa amata darbība ir apturēta, kā arī tad, ja kriminālprocesa ietvaros pieņemts lēmums par procesuālā piespiedu līdzekļa – noteiktas nodarbošanās aizlieguma – piemērošanu, ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus.

8. Maksātnespējas kontroles dienests nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 6. punktā minētā pieteikuma saņemšanas vai šo noteikumu 7. punktā minētā lēmuma pieņemšanas ievada sistēmā informāciju par administratora izslēgšanu no pretendentu saraksta, norādot atzīmi, ka administrators ir izslēgts no pretendentu saraksta, un tajā pašā dienā administratoru izslēdz no pretendentu saraksta.

9. Informāciju par administratora izslēgšanu no pretendentu saraksta nekavējoties nosūta tiesu informatīvajai sistēmai.

10. Ja administrators ir izslēgts no pretendentu saraksta, pamatojoties uz šo noteikumu 6. punktā minēto pieteikumu, viņš ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par iekļaušanu pretendentu sarakstā ne agrāk kā pēc trijiem mēnešiem no dienas, kad viņš šo noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā izslēgts no pretendentu saraksta.

11. Ja administrators ir izslēgts no pretendentu saraksta, pamatojoties uz lēmumu par administratora amata darbības apturēšanu vai atstādināšanu no amata darbības veikšanas, vai kriminālprocesa ietvaros pieņemts lēmums par procesuālā piespiedu līdzekļa – noteiktas nodarbošanās aizlieguma – piemērošanu, ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus, vai iestājies Maksātnespējas likuma 16.2 panta ceturtajā daļā minētais gadījums, viņš ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par iekļaušanu pretendentu sarakstā ar dienu, kad administrators ir atjaunots amatā.

III. Administratora amata kandidāta izvēlēšanās no pretendentu saraksta

12. Administratora amata kandidāta izvēle konkrētam maksātnespējas procesam tiesu informatīvajā sistēmā notiek divās plūsmās – atsevišķi juridiskās personas maksātnespējas procesiem un fiziskās personas maksātnespējas procesiem.

13. Katrā šo noteikumu 12. punktā minētajā plūsmā tiek iekļauti administratori, kuri atrodas pretendentu sarakstā tajā brīdī, kad visi iepriekšējā reizē tiesu informatīvajai sistēmai nosūtītie pretendentu sarakstā esošie administratori ir izvēlēti par administratora amata kandidātiem maksātnespējas procesiem attiecīgajā plūsmā.

14. Administratora amata kandidāts konkrētam maksātnespējas procesam katrā šo noteikumu 12. punktā minētajā plūsmā tiek izvēlēts automatizēti pēc nejaušības principa.

15. Administratora amata kandidāta izvēle konkrētam maksātnespējas procesam notiek pēc proporcionalitātes principa – katrs pretendentu sarakstā esošais administrators tiek izvēlēts vienam maksātnespējas procesam katrā plūsmā. Nākamo reizi izvēlēto administratoru par administratora amata kandidātu tiesu informatīvā sistēma izvēlas pēc tam, kad visi iepriekšējā reizē tiesu informatīvajai sistēmai nosūtītie pretendentu sarakstā esošie administratori būs izvēlēti par administratora amata kandidātiem maksātnespējas procesiem attiecīgajā plūsmā.

16. Administrators, kurš iekļauts pretendentu sarakstā saskaņā ar šo noteikumu 4. punktu, katrā šo noteikumu 12. punktā minētajā plūsmā tiek iekļauts pēc tam, kad visi iepriekšējā reizē tiesu informatīvajai sistēmai nosūtītie pretendentu sarakstā esošie administratori ir izvēlēti par administratora amata kandidātiem maksātnespējas procesiem attiecīgajā plūsmā.

17. Administrators, kurš ar tiesas lēmumu nav iecelts administratora amatā vai ir atcelts no administratora pienākumu pildīšanas konkrētā juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, vai ir aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais kriminālprocesā, kas saistīts ar viņa rīcību konkrētajā juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, turpmāk netiek izvēlēts par administratora amata kandidātu attiecīgajam maksātnespējas procesam.

IV. Noslēguma jautājumi

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172. nr.; 2013, 253. nr.; 2015, 40. nr.; 2017, 228. nr.).

19. Ja Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumu Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu" 7. punktā minētie dokumenti Maksātnespējas kontroles dienestā saņemti 2018. gada 28. decembrī pēc plkst. 12.00, Maksātnespējas kontroles dienests tos nosūta atpakaļ tiesai.

20. Pretendentu saraksts tiek izveidots 2019. gada 1. janvārī, iekļaujot tajā administratorus, kuri 2018. gada 28. decembrī plkst. 12.00 ir iekļauti Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļvietnē uzturētajā administratoru amata pretendentu sarakstā saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumiem Nr. 1001 "Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu".

21. Šo noteikumu III nodaļā norādītā administratora amata kandidāta izvēlēšanās kārtība ir piemērojama tiesiskās aizsardzības procesos, kuri uzsākti atbilstoši regulējumam, kas bija spēkā līdz 2017. gada 30. jūnijam. Šiem tiesiskās aizsardzības procesiem administratora amata kandidāts tiek izvēlēts no juridiskās personas maksātnespējas procesu plūsmā esošajiem administratoriem.

22. Administratoru, kuram ir derīgs administratora sertifikāts, Maksātnespējas kontroles dienests izslēdz no pretendentu saraksta, ja Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā administratora sertifikāta darbība ir apturēta, izbeigta vai tas ir anulēts, administrators ir atstādināts no amata darbības veikšanas, kā arī ja kriminālprocesa ietvaros pieņemts lēmums par procesuālā piespiedu līdzekļa – noteiktas nodarbošanās aizlieguma – piemērošanu, ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus.

23. Ja administrators, kuram ir derīgs administratora sertifikāts, no pretendentu saraksta izslēgts, pamatojoties uz lēmumu par administratora sertifikāta darbības apturēšanu vai atstādināšanu no amata darbības veikšanas vai kriminālprocesa ietvaros pieņemtu lēmumu par procesuālā piespiedu līdzekļa – noteiktas nodarbošanās aizlieguma – piemērošanu, ar kuru noteikts ierobežojums pildīt administratora amata pienākumus, viņš ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par iekļaušanu pretendentu sarakstā ar dienu, kad administrators ir atjaunots amatā.

24. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 837Pieņemts: 18.12.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 21.12.2018. OP numurs: 2018/251.37
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
303904
01.01.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)