Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumus Nr. 837 "Kārtība, kādā kārto maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu sarakstu un izvēlas maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1001

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 34.§)
Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora amata kandidātu
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 19.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) amata kandidātu konkrētam juridiskās personas maksātnespējas procesam vai fiziskās personas maksātnespējas procesam.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1527; MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

2. Maksātnespējas administrācija administratora amata kandidātu konkrētam juridiskās personas maksātnespējas procesam vai fiziskās personas maksātnespējas procesam izvēlas un iesaka no administratora amata pretendentu saraksta (turpmāk – pretendentu saraksts).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1527; MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

3. Pretendentu saraksts ir elektroniski apkopots ziņu kopums, un tas ir pieejams Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē.

4. Maksātnespējas administrācija pretendentu sarakstu izveido no administratoriem, kuri Maksātnespējas administrācijā atbilstoši šo noteikumu 18. punktam ir saņēmuši individuālo kodu autorizācijai pretendentu sarakstā (turpmāk – individuālais kods) un pauduši vēlmi veikt administratora pienākumus, Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē autorizējot individuālo kodu. Maksātnespējas administrācija pretendentu sarakstā norāda administratora vārdu, uzvārdu, amata apliecības numuru un administratora pienākumu veikšanas pieteikuma datumu un laiku.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

4.1 Katra kalendāra ceturkšņa pirmajā darbdienā pretendentu saraksts tiek mainīts, sarindojot administratora amata pretendentus nejaušā secībā.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr. 1527 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

5. Administrēšanai vakanto subjektu aktuālais saraksts (turpmāk – subjektu saraksts) ir elektronisks ziņu kopums par tiem subjektiem, kuriem ir ierosināta lieta par juridiskās personas maksātnespējas procesu vai fiziskās personas maksātnespējas procesa lieta un attiecībā uz kuriem nepieciešams izvēlēties administratora amata kandidātu.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

6. Subjektu sarakstu veido katru darbdienu šo noteikumu 8. un 9.punktā noteiktajā kārtībā, un tas ir publiski pieejams Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1527)

7. Ziņas par administrēšanai vakanto subjektu ievada subjektu sarakstā, ja līdz kārtējās darbdienas plkst.12.00 Maksātnespējas administrācijā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi rinda@mna.gov.lv, ir iesniegti šādi dokumenti:

7.1. (svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670);

7.2. tiesas lēmums par juridiskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu (noraksts);

7.3. tiesas lēmums par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu (noraksts);

7.4. tiesas lēmums par atteikšanos iecelt administratoru (noraksts);

7.5. tiesas lēmums par administratora atcelšanu (noraksts).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1527)

8. Maksātnespējas administrācija pēc šo noteikumu 7.punktā minēto dokumentu saņemšanas, ņemot vērā to iesniegšanas laiku, līdz kārtējās darbdienas plkst.14.00 subjektu sarakstā secīgi ievada ziņas par administrēšanai vakanto subjektu. Ja šo noteikumu 7.punktā minētie dokumenti saņemti pēc plkst.12.00, ziņas par administrēšanai vakanto subjektu ievada nākamajā darbdienā šajā punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1527 redakcijā)

8.1 Ja tehnisku iemeslu dēļ šo noteikumu 8.punktā noteiktajā laikā nav iespējams subjektu sarakstā ievadīt ziņas par administrēšanai vakanto subjektu, tad, pamatojoties uz Maksātnespējas administrācijas direktora rīkojumu, šī darbība veicama nākamajā iespējamajā darbdienā.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1527 redakcijā)

9. Subjektu sarakstu kārto, sarindojot atbilstoši šo noteikumu 8. punktam ievadītos administrēšanai vakantos subjektus latviešu valodas alfabēta secībā: juridiskās personas – nosaukumu alfabēta secībā, fiziskās personas – uzvārda un vārda alfabēta secībā. Burtu svešvalodā, ciparu, simbolu vai tukšuma zīmi uzskata par alfabēta pēdējo burtu. Ja administrēšanai vakantajiem subjektiem ir vienādi nosaukumi, tos administrēšanai vakanto subjektu sarakstā kārto atbilstoši datumam, kad ziņas par tiem iesniegtas Maksātnespējas administrācijā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

10. (Svītrots ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1527)

11. Pēc šo noteikumu 8. un 9. punktā minēto darbību veikšanas Maksātnespējas administrācija no pretendentu saraksta secīgi izvēlas attiecīgo administratora amata kandidātu un savieto ar subjektu saraksta attiecīgo administrēšanai vakanto subjektu. Izveidoto papildināto administrēšanai vakanto subjektu sarakstu Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē ievieto līdz kārtējās darbdienas plkst. 15.00.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

11.1 Maksātnespējas administrācija papildinātajā administrēšanai vakanto subjektu sarakstā norāda:

11.1. maksātnespējas procesa veidu (juridiskās personas maksātnespējas process vai fiziskās personas maksātnespējas process);

11.2. tiesu, kurā ierosināta maksātnespējas procesa lieta;

11.3. ziņas par administrēšanai vakanto subjektu (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums);

11.4. maksātnespējas procesa lietas ierosināšanas datumu;

11.5. administratora amata kandidāta vārdu, uzvārdu.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

13. (Svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

14. (Svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

15. Maksātnespējas administrācija nosūta tiesai priekšlikumu par šo noteikumu 11.punktā noteiktajā kārtībā izvirzītā administratora amata kandidāta ieteikšanu konkrētā juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, kā arī ievieto attiecīgu informāciju Maksātnespējas administrācijas tīmekļa vietnē. Maksātnespējas administrācija tiesai ieteikto administratora amata kandidātu ierindo pretendentu saraksta beigās.

(Grozīts ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

16. Ja šo noteikumu 11. punktā minētajā kārtībā ieteikšanai tiesā par administratora amata kandidātu izvirzīts administratora amata pretendents, kurš ar tiesas lēmumu nav iecelts vai ir atcelts no administratora pienākumu pildīšanas konkrētā juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā vai ir aizdomās turētais, apsūdzētais vai tiesājamais kriminālprocesā, kas saistīts ar viņa rīcību konkrētajā juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā, Maksātnespējas administrācija no pretendentu saraksta secīgi izvēlas nākamo administratora amata kandidātu. Šajā gadījumā iepriekšējais administratora amata kandidāts nezaudē savu kārtu pretendentu sarakstā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

17. Šo noteikumu 16.punktā noteiktajā gadījumā Maksātnespējas administrācija rīkojas atbilstoši šo noteikumu 15.punktam.

18. Lai saņemtu individuālo kodu autorizācijai pretendentu sarakstā, administrators iesniedz Maksātnespējas administrācijā iesniegumu par individuālā koda piešķiršanu. Maksātnespējas administrācijas piešķirto individuālo kodu nedrīkst nodot un darīt zināmu trešajai personai. Reģistrējoties pretendentu sarakstā, administratoram kārtas numurs tiek piešķirts nejaušā secībā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr. 1527; MK 24.02.2015. noteikumiem Nr. 93; MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

19. Lai administratoru svītrotu no pretendentu saraksta, administrators Maksātnespējas administrācijā iesniedz personīgi vai nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu par šo noteikumu 18.punktā minētā individuālā koda anulēšanu.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1527 redakcijā)

20. Pēc šo noteikumu 19.punktā minētā iesnieguma saņemšanas Maksātnespējas administrācija vienas darbdienas laikā anulē administratoram piešķirto individuālo kodu un svītro viņu no pretendentu saraksta.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1527)

21. Administrators ne agrāk kā pēc trijiem mēnešiem no dienas, kad šo noteikumu 20.punktā minētajā kārtībā svītrots no pretendentu saraksta, ir tiesīgs pieprasīt jauna individuālā koda piešķiršanu un iekļaušanu pretendentu sarakstā saskaņā ar šo noteikumu 4.punktu. Reģistrējoties pretendentu sarakstā, administratoram kārtas numurs tiek piešķirts nejaušā secībā.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1527; MK 24.02.2015. noteikumiem Nr.93)

21.1 Ja administrators no pretendentu saraksta svītrots, pamatojoties uz lēmumu par administratora amata darbības apturēšanu vai administratora atstādināšanu no amata, administrators ir tiesīgs pieprasīt jauna individuālā koda piešķiršanu un iekļaušanu pretendentu sarakstā ar dienu, kad administrators ir atjaunots amatā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

22. Ja ir mainījies administratora vārds vai uzvārds, Maksātnespējas administrācija pretendentu sarakstā to nomaina, pamatojoties uz administratora iesniegumu par vārda vai uzvārda maiņu, kā arī to apliecinošiem dokumentiem.

23. Maksātnespējas administrācija svītro administratoru no pretendentu saraksta, ja Maksātnespējas likuma 17.1, 17.2, 17.3 un 17.4 pantā noteiktajā kārtībā administrators ir atbrīvots, atcelts vai atstādināts no amata vai viņa amata darbība ir apturēta.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

24. Ja administratoram līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir piešķirts individuālais kods, administrators saglabā tiesības lietot šo individuālo kodu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

25. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumus Nr.925 "Kārtība, kādā valsts aģentūra "Maksātnespējas administrācija" izvēlas un iesaka tiesai kandidatūru maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 206.nr.).

25.1 Maksātnespējas administrācija 2014.gada 31.janvārī:

25.1 1. izvēlas un iesaka tiesai administratora amata pretendentus atbilstoši šo noteikumu redakcijai, kas ir spēkā līdz 2014.gada 30.janvārim;

25.1 2. izveido jaunu pretendentu sarakstu no administratoriem, kuri līdz 2014.gada 30.janvārim atradās administratoru pretendentu sarakstos, sarindojot tos nejaušā secībā.

(MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1527 redakcijā)

25.Ja administrators, kuram ir derīgs administratora sertifikāts, no pretendentu saraksta svītrots, pamatojoties uz lēmumu par administratora sertifikāta darbības apturēšanu, administrators ir tiesīgs pieprasīt jauna individuālā koda piešķiršanu un iekļaušanu pretendentu sarakstā ar dienu, kad atjaunota administratora sertifikāta darbība.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

25.3 Administratoru, kuram ir derīgs administratora sertifikāts, Maksātnespējas administrācija svītro no pretendentu saraksta, ja Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā administratora sertifikāta darbība ir apturēta, izbeigta vai tas ir anulēts.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

25.4 Tiesiskās aizsardzības procesos, kas uzsākti līdz 2017. gada 30. jūnijam, piemēro šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā līdz dienai, kad stājās spēkā šo noteikumu grozījumi, kas izslēdza regulējumu par administratora iecelšanu tiesiskās aizsardzības procesā.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

25.5 Ja administrators pilda amata pienākumus, pamatojoties uz derīgu sertifikātu, pretendentu sarakstā norāda administratora sertifikāta numuru.

(MK 14.11.2017. noteikumu Nr. 670 redakcijā)

26. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1001
Maksātnespējas procesa administratora amata pretendentu saraksts

(Pielikums svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1001
Administratora pienākumu veikšanas pieteikums

(Pielikums svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1001
Papildinātais administrēšanai vakanto subjektu saraksts

(Pielikums svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 26.oktobra noteikumiem Nr.1001
Atteikums pildīt maksātnespējas procesa administratora pienākumus konkrētā tiesiskās aizsardzības procesā, juridiskās personas maksātnespējas procesā vai fiziskās personas maksātnespējas procesā

(Pielikums svītrots ar MK 14.11.2017. noteikumiem Nr. 670)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā Maksātnespējas administrācija izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1001Pieņemts: 26.10.2010.Stājas spēkā: 01.11.2010.Zaudē spēku: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 29.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
220293
{"selected":{"value":"17.11.2017","content":"<font class='s-1'>17.11.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.11.2017","iso_value":"2017\/11\/17","content":"<font class='s-1'>17.11.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2015","iso_value":"2015\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2015.-16.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2014","iso_value":"2014\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2014.-28.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2010","iso_value":"2010\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2010.-30.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.11.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"