Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 669

Rīgā 2018. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 4. §)
Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis
Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
5. panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Latvijas Kara muzeja (turpmāk – muzejs) sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (turpmāk – cenrādis).

2. Muzejs sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Muzejs neiekasē maksu par muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritoriju apskati, izņemot  cenrāža 1.1 punktā minētos pakalpojumus.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

3.1 Par cenrāža 1.1 punktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no:

3.11. pirmsskolas vecuma bērniem;

3.12. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tās pavadošajām personām, personām ar 2. grupas invaliditāti (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);

3.13. speciālās izglītības iestādes izglītojamiem, krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai izglītojamiem);

3.14. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

3.15. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.16. politiski represētajām personām (uzrādot apliecību);

3.17. izstādes apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā 18. maijā.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

4. Par cenrāža 1.1 punktā, 2.1.1., 2.1.2., 2.1.4., 2.2.1., 2.3.1., 3.2.2., 3.3.2., 6.1.1. un 6.2.1. apakšpunktā minētajiem pasākumiem, pamatojoties uz attiecīgās institūcijas pieteikumu, maksu neiekasē no:

4.1. Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem (uzrādot apliecību);

4.2. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem (uzrādot apliecību);

4.3. Aizsardzības ministrijas padotības iestāžu pārstāvjiem (uzrādot apliecību).

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

5. Par cenrāža 2.1.3., 2.2.2. un 2.3.2. apakšpunktā minētajiem pasākumiem, pamatojoties uz attiecīgās institūcijas pieteikumu, maksu neiekasē no:

5.1. Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem (uzrādot apliecību);

5.2. Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem (uzrādot apliecību).

6. Par cenrāža 4.2. apakšpunktā minēto pakalpojumu, pamatojoties uz attiecīgā muzeja pieteikumu, maksu neiekasē no Latvijā akreditēto muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību).

7. Muzejs maksu par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē:

7.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

7.2. skaidrā naudā muzeja kasē;

7.3. muzejā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015.  gada 22. decembra noteikumus Nr. 771 "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 252. nr.).

9. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 5. novembra
noteikumiem Nr. 669

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 321 redakcijā)

Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1.Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un teritoriju apskate

1 apmeklējums

0,00

0,00

0,00

1.1Muzeja darbinieku veidotas tematiskas izstādes apskate gida pavadībā valsts valodā un svešvalodā
1.11.skolēni, studenti, pensionāri (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu)

 

1 apmeklējums

 

3,00

 

0,001

 

3,00

1.12.pieaugušie1 apmeklējums5,000,0015,00
1.13.ģimenes biļete (viena ģimene 1–2 pieaugušie ar 1–2 bērniem; viena daudzbērnu ģimene (uzrādot "3+ Ģimenes karti")

 

1 apmeklējums ģimenei

 

10,00

 

0,001

 

10,00

2.Gida pakalpojumi muzeja pamatekspozīcijās un izstādēs
2.1.Latvijas Kara muzejā (grupā ne vairāk kā 30 personas)
2.1.1.ekskursija valsts valodā

1 grupa
līdz 1 stundai

10,00

0,001

10,00

2.1.2.ekskursija svešvalodā

1 grupa
līdz 1 stundai

15,00

0,001

15,00

2.1.3.tematiska ekskursija muzeja krātuvē valsts valodā (grupā ne vairāk kā 10 personas)

1 grupa
līdz 1 stundai

20,00

0,001

20,00

2.1.4.tematiska ekskursija muzeja krātuvē svešvalodā (grupā ne vairāk kā 10 personas)

1 grupa
līdz 1 stundai

25,00

0,001

25,00

2.2.muzeja nodaļā "Ziemassvētku kauju muzejs" (grupā ne vairāk kā 30 personas)
2.2.1.ekskursija valsts valodā

1 grupa
līdz 1 stundai

10,00

0,001

10,00

2.2.2.ekskursija svešvalodā

1 grupa
līdz 1 stundai

15,00

0,001

15,00

2.2.3.(svītrots ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 424)
2.2.4.(svītrots ar MK 29.06.2021. noteikumiem Nr. 424)
2.3.muzeja nodaļā "O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes"" (grupā ne vairāk kā 30 personas)
2.3.1.ekskursija valsts valodā

1 grupa
līdz 1 stundai

10,00

0,001

10,00

2.3.2.ekskursija svešvalodā1 grupa
līdz 1 stundai
15,000,00115,00
2.1Tiešsaistes ekskursija muzeja pamatekspozīcijās: Latvijas Kara muzejā, muzeja nodaļā "Ziemassvētku kauju muzejs" un muzeja nodaļā "O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes""
2.1.tiešsaistes ekskursija latviešu valodā

līdz 1 stundai

10,00

0,001

10,00

2.2.tiešsaistes ekskursija svešvalodā

līdz 1 stundai

15,00

0,001

15,00

3.Muzeja izglītojošās nodarbības un pasākumi
3.1.Latvijas Kara muzejā
3.1.1.izglītojošā nodarbība skolēniem valsts valodā (grupā ne vairāk kā 25 personas)

1 grupa
1 stunda

20,00

0,001

20,00

3.1.2.tematiska pasākuma (ar muzeja profilam atbilstošu saturu) sagatavošana un vadīšana muzejā
3.1.2.1.auditorijai līdz 30 personām

1 stunda

50,00

0,001

50,00

3.1.2.2.auditorijai līdz 100 personām

1 stunda

80,00

0,001

80,00

3.1.2.3.auditorijai līdz 180 personām

2 stundas

150,00

0,001

150,00

3.1.3.muzeja speciālista lekcija (ar prezentāciju par muzeja profilam atbilstošu tēmu) ārpus muzeja21 stunda30,000,00130,00
3.1.4.muzeja speciālista tiešsaistes lekcija (ar prezentāciju par muzeja profilam atbilstošu tēmu)

1 stunda

30,00

0,001

30,00

3.2.muzeja nodaļā "Ziemassvētku kauju muzejs"
3.2.1.izglītojoša nodarbība skolēniem (grupā ne vairāk kā 35 personas)

1 grupa
līdz 1,5 stundām

20,00

0,001

20,00

3.2.2.citu institūciju organizētu pasākumu norises nodrošināšana muzeja teritorijā

1 stunda

5,00

0,003

5,00

3.3.muzeja nodaļā "O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes""
3.3.1.izglītojošā nodarbība skolēniem (grupā ne vairāk kā 35 personas)

1 grupa
līdz 2 stundām

20,00

0,001

20,00

3.3.2.citu institūciju organizētu pasākumu norises nodrošināšana muzeja teritorijā

1 stunda

5,00

0,003

5,00

4.Muzeja sniegtie konsultatīvie pakalpojumi4
4.1.muzejiska priekšmeta rakstveida ekspertīze

1 priekšmets līdz 1800 rakstu zīmēm

10,00

0,001

10,00

4.2.muzejiska priekšmeta fiziskās saglabātības ekspertīze

1 priekšmets

10,00

0,001

10,00

4.3.ar muzeja profilu saistītas rakstveida informācijas sagatavošana

līdz 1800 rakstu zīmēm

10,00

0,001

10,00

4.4.konsultācija par vēstures jautājumiem

līdz 1 stundai

8,00

0,001

8,00

5.Muzeja krājuma izmantošana5
5.1.muzeja priekšmeta tematiska atlase pēc pasūtījuma

1 vienība

0,50

0,001

0,50

5.2.muzeja priekšmeta digitālā attēla izmantošana publicēšanai6
5.2.1.ar muzeja profilu saistītā zinātniskā vai mācību izdevumā vai tiešā muzeja popularizēšanas nolūkā
5.2.1.1.ar izšķirtspēju līdz 300 dp

1 vienība

2,00

0,001

2,00

5.2.1.2.ar izšķirtspēju līdz 600 dp

1 vienība

5,00

0,001

5,00

5.2.2.komerciālām vajadzībām ar izšķirtspēju līdz 600 dp

1 vienība

7,00

0,003

7,00

5.3.Filmēšana un fotografēšana muzejā7
5.3.1.fotografēšana muzejā komerciālām vajadzībām

1 kamera

3,00

0,003

3,00

5.3.2.filmēšana muzejā komerciālām vajadzībām

1 stunda

35,00

0,003

35,00

5.4.muzeja priekšmeta izdošana (deponēšana) ārpus muzeja
5.4.1.izdošana (deponēšana) neakreditētajiem muzejiem un citām institūcijām uz līgumā noteikto laiku

1 vienība

10 % no vērtības

0,001

10 % no vērtības

6.Muzeja telpu izmantošana8
6.1.muzeja konferenču zāle (299 m2) (ar stacionāru prezentācijas aprīkojumu)
6.1.1.muzeja darbalaikā

1 stunda

70,00

0,003

70,00

6.1.2.pēc muzeja darbalaika

1 stunda

85,00

0,003

85,00

6.1.3.saviesīgiem pasākumiem

1 stunda

100,00

0,003

100,00

6.1.1muzeja konferenču zāle (89 m2) (2. zāles 1. daļa)
6.1.1.muzeja darbalaikā1 stunda20,000,00220,00
6.1.2.pēc muzeja darbalaika1 stunda35,000,00235,00
6.2.muzeja nodarbību telpa (38 m2) (20. kab.)
6.2.1.muzeja darbalaikā

1 stunda

20,00

0,003

20,00

6.2.2.pēc muzeja darbalaika

1 stunda

35,00

0,003

35,00

6.3.muzeja aktivitāšu centrs (60 m2)
6.3.1.muzeja darbalaikā (līdz 15 personām)1 stunda30,000,00330,00

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 17. punkta "d" apakšpunktu.

2 Pakalpojuma cenā neietilpst ceļa, transporta un citi neparedzēti izdevumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu.

3 Pievienotās vērtības nodokli piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.

4 Pakalpojumu sniedz, pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja pieteikumu.

5 Pakalpojumu sniedz saskaņā ar Muzeju likumu un Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu".

6 Digitālo attēlu ieraksta pakalpojuma saņēmēja datu nesējā vai nosūta pakalpojuma saņēmējam pa e-pastu.

7 Pakalpojuma saņēmējs izmanto savu tehniku.

8 Pakalpojumu sniedz, pamatojoties uz pakalpojuma saņēmēja pieteikumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 669Pieņemts: 05.11.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 220, 07.11.2018. OP numurs: 2018/220.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
302803
{"selected":{"value":"25.05.2022","content":"<font class='s-1'>25.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"25.05.2022","iso_value":"2022\/05\/25","content":"<font class='s-1'>25.05.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-24.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
25.05.2022
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"