Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. septembra lēmumu "Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumi".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/25

Rīgā 2018.gada 4.oktobrī (prot. Nr.42, 5.p.)
Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
39.panta trešo daļu, ceturtās daļas 1.punktu
un 44.panta otro daļu,
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību un termiņus, kādā elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) ir noteikusi attiecīgu saistību, izstrādā un publicē pamatpiedāvājumu piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai, atsaistītas piekļuves abonentlīnijām (turpmāk – pamatpiedāvājums) un publisko informāciju par uzskaiti, tehniskajiem un tīkla raksturparametriem, cenu un tarifu, piekļuves nodrošināšanas un izmantošanas nosacījumiem;

1.2. prasības attiecībā uz informācijas publiskošanu, pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju, nepieciešamo tās detalizācijas līmeni un pamatpiedāvājuma publicēšanu.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. izvietošana1 – iekārtu izvietošanas veids, kurā nomnieks atsaistītai piekļuvei, datu plūsmai vai saistītu iekārtu kopīgai izmantošanai izmanto komersanta īpašumā esošu teritoriju, telpas vai iekārtas, izvietojot tajās savas iekārtas;

2.2. apakšuzņēmējs – ierīkošanas darbu vai būvdarbu veicējs, kas, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar komersantu, nomnieku vai pieteicēju, veic atsevišķus ierīkošanas darbus, būvdarbus vai to kopumu;

2.3. galvenie darbības rādītāji2 – komersanta noteiktās vērtības un parametri, kurus mēra komersants un pēc kuriem komersants nodrošina Regulatoram, pieteicējam un nomniekam iespēju novērtēt komersanta darbību vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai;

2.4. komersants – elektronisko sakaru komersants, kuram ir būtiska ietekme tirgū un kuram Regulators ir noteicis saistību izstrādāt un publicēt vismaz vienu pamatpiedāvājumu;

2.5. nomnieks – elektronisko sakaru komersants, kurš ar komersantu ir noslēdzis līgumu par vairumtirdzniecības pakalpojumu izmantošanu;

2.6. pakalpojuma elements – pamatpiedāvājumā iekļautā vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas posms;

2.7. papildu pakalpojums – pamatpiedāvājumā iekļauta vairumtirdzniecības pakalpojuma daļa, kas ietver izvietošanu un atvilces nodrošināšanu;

2.8. pieteicējs – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt vairumtirdzniecības pakalpojumu;

2.9. rīks – elektroniski pieejama komersanta izveidota informācijas sistēma, kas ir saraksts vai datubāze, ar kuras palīdzību komersants pēc pieteicēja pieprasījuma nodrošina vairumtirdzniecības pakalpojumu un kurā ir pieejama publiskojamā informācija;

2.10. vairumtirdzniecības pakalpojums – elektronisko sakaru pakalpojums, kas iekļauts pamatpiedāvājumā un ko komersants sniedz citam elektronisko sakaru komersantam.

3. Šajos noteikumos ir lietoti termini saskaņā ar Regulatora noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai, piekļuvi saistītām iekārtām un pakalpojumiem un elektronisko sakaru tīklu tehniskajiem un darbības noteikumiem par piekļuvi datu plūsmai.

4. Noteikumos lietoti šādi saīsinājumi:

4.1. AF – augsta frekvence;

4.2. Ethernet P2P (Ethernet Point to Point Technology) – Ethernet punkta-punkta tehnoloģija;

4.3. FTTB (Fibre to the Building) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz ēkai;

4.4. FTTH (Fibre to the Home) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz galalietotāja telpām;

4.5. FTTN (Fibre to the Node) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz sadales skapim;

4.6. FTTx (Fibre to the x) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz ēkai, galalietotāja telpām vai sadales skapim;

4.7. GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) – gigabitu pasīvais optiskais tīkls;

4.8. IP (Internet Protocol) – interneta protokols;

4.9. NTU (Network Termination Unit) – elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas iekārta;

4.10. OLT (Optical Line Terminal) – optiskās līnijas terminālis;

4.11. OSI (Open Systems Interconnection) – atvērto sistēmu sadarbība;

4.12. P2P (Point to Point) – piekļuves tīkla punkta-punkta arhitektūra;

4.13. VULA (Virtual Unbundled Local Access) – virtuālā atsaistīšana;

4.14. VDSL2 Vectoring (Very High Speed Digital Subscriber Line 2 Vectoring) – ļoti ātrdarbīga ciparu abonentlīnija, kurā izmantota troksni slāpējoša tehnoloģija.

II. Pamatpiedāvājuma pamatprincipi

5. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj izstrādātos tehnoloģiskos risinājumus, tehniskās prasības, vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas procesa aprakstus, pieteikuma un līguma paraugus atbilstoši tam uzliktajām saistībām un pienākumiem un saskaņā ar Regulatora noteikumiem par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai, piekļuvi saistītām iekārtām un elektronisko sakaru tīkla tehniskajiem un darbības noteikumiem par piekļuvi datu plūsmai.

6. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj pakalpojuma elementu uzskaitījumu tādā detalizācijas līmenī, lai pieteicējs, ņemot vērā pamatpiedāvājumā iekļauto informāciju, varētu pasūtīt attiecīgo vairumtirdzniecības pakalpojumu un aprēķināt tā plānotās izmaksas.

7. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par maksājumiem, kurus pieteicējs maksā par pieprasītā vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā saistītā komersanta sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, ūdens izsūknēšanu no akām).

8. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj tādus vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikšanas, tehniskās, teorētiskās un praktiskās izpētes un ierīkošanas procesa aprakstus, kas ļauj pieteicējam pārtraukt pieteikuma izpildi jebkurā posmā, samaksājot komersantam par izpildītajiem darbiem līdz pieteikuma izpildes pārtraukšanas brīdim.

III. Vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas procesa apraksti, pakalpojumu līmeņa līgumi un to garantijas

9. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj tādu vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas procesa aprakstu, kas ļauj pieteicējam vai nomniekam pēc tā izvēles veikt informācijas apmaiņu par šo noteikumu 52.3., 52.4. un 52.5.apakšpunktā noteiktajiem vairumtirdzniecības nodrošināšanās procesiem ar komersantu, izmantojot šādu saziņas veidu:

9.1. rīks;

9.2. elektroniskais pasts un tālrunis.

10. Komersants pamatpiedāvājumā norāda rīka abonēšanas termiņus, nodrošinot pieteicējam izvēles iespēju saņemt vairumtirdzniecības pakalpojumu ar rīka abonēšanas minimālo termiņu, kas ir viens mēnesis. Komersants pēc pieteicēja izvēles turpina nodrošināt vairumtirdzniecības pakalpojumu arī pēc rīka abonēšanas pārtraukšanas, ja ir izpildīti pieteicēja izvēlētie šo noteikumu 52.1. un 52.2.apakšpunktā noteiktie vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas procesi.

11. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj tādu atbildes sniegšanas termiņu par vairumtirdzniecības pakalpojumu iespējamību un izmaksām, kādā komersants sniedz atbildi savām struktūrvienībām un saistītajiem komersantiem un saistītie komersanti un savas struktūrvienības – komersantam, bet nepārsniedzot šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteikto termiņu no brīža, kad saņemts vairumtirdzniecības pakalpojuma elementa izpildes pieteikums.

12. Ja komersants nevar nodrošināt pieprasīto vairumtirdzniecības pakalpojumu, komersants sniedz pamatotu atteikumu tādā pašā termiņā un apjomā, kādā komersants sniedz atteikumu savām struktūrvienībām un saistītajiem komersantiem un saistītie komersanti un savas struktūrvienības – komersantam, bet nepārsniedzot šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteikto termiņu no brīža, kad saņemts vairumtirdzniecības pakalpojuma elementa izpildes pieteikums.

13. Komersants pamatpiedāvājumā nosaka procesu un kārtību, kādā tas pagarina šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteikto termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem komersants informē pieteicēju. Komersants pamatpiedāvājumā publicē objektīvi pamatotu iemeslu sarakstu.

14. Komersants pamatpiedāvājumā norāda bojājumu novēršanas termiņu, kas ir īsāks par bojājumu novēršanas termiņu līgumā par komersanta sniegtajiem mazumtirdzniecības pakalpojumiem, bet nepārsniedzot šo noteikumu 1. un 2.pielikumā noteikto termiņu.

15. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj tādu vairumtirdzniecības procesa aprakstu, kurā komersants, nodrošinot atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai un piekļuvi datu plūsmai, FTTN un metāliskā vītā pāra abonentlīnijas gadījumā, sniedz pieteicējam pēc tā pieprasījuma pēdējo sadales skapju (virzienā uz pieslēguma punktu) adrešu sarakstu konkrētā pieteicēja pieprasītā teritorijā, kā arī šiem sadales skapjiem pieslēgto ēku adreses ar norādi, kurās tiek izmantots VDSL 2 Vectoring.

16. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj tādu atbildes sniegšanas termiņu par šo noteikumu 15.punktā noteikto informāciju, kādā komersants sniedz atbildi savām struktūrvienībām un saistītajiem komersantiem un saistītie komersanti un savas struktūrvienības – komersantam, bet nepārsniedzot šo noteikumu 2.pielikumā noteikto termiņu no brīža, kad saņemts vairumtirdzniecības pakalpojuma elementa izpildes pieteikums.

17. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj vismaz šādus pakalpojumu līmeņa līgumus un līgumsodu nosacījumus (1. un 2.pielikumu):

17.1. komersants veic pakalpojuma līmeņa līguma termiņa izpildi 100% apmērā, izņemot šo noteikumu 13.punktā noteiktajos gadījumos;

17.2. komersants piedāvā līgumsoda apmēru, kas garantē komersanta pienākumu izpildi termiņā;

17.3. komersants pakalpojuma līmeņa līguma neievērošanas gadījumā veic līgumsoda maksājumu pieteicējam;

17.4. pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita (1. un 2.pielikums) sasniegšanas līgumsoda maksājumu vairs nepalielina;

17.5. pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita (1. un 2.pielikums) sasniegšanas komersants ar pieteicēju atsevišķi vienojas par tālāko darbību un vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas izpildi, veicot informācijas apmaiņu, izmantojot šādu saziņas veidu:

17.5.1. elektroniskais pasts;

17.5.2. tālrunis;

17.6. komersants pēc šo noteikumu 13.punktā minēto apstākļu termiņa beigām turpina veikt līgumsoda maksājumu saskaņā ar līgumsodu nosacījumiem (1. un 2.pielikumu).

IV. Pamatpiedāvājuma publicēšanas prasības

18. Komersants pamatpiedāvājumu publicē divu mēneša laikā no attiecīgo saistību spēkā stāšanās dienas.

19. Pamatpiedāvājumu komersants publicē savā tīmekļvietnē.

20. Publicējot pamatpiedāvājumu vai tā grozījumus komersanta tīmekļvietnē, komersants oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicē paziņojumu, kurā norāda pamatpiedāvājuma veidu un tīmekļvietnes adresi, kurā ir pieejams pamatpiedāvājums.

21. Ja Regulators ir konstatējis, ka publicētais pamatpiedāvājums neatbilst Regulatora noteiktajām prasībām, komersants Regulatora noteiktajā termiņā veic grozījumus un publicē savā tīmekļvietnē pamatpiedāvājumu ar iekļautiem grozījumiem.

22. Komersants nodrošina, ka tā tīmekļvietnē publicētais pamatpiedāvājums ir bez izdrukāšanas ierobežojumiem.

V. Pamatpiedāvājumā iekļaujamā informācija

23. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj šādu informāciju:

23.1. piedāvātie pakalpojumi un to apraksti, iekļaujot izmantotās tehnoloģijas;

23.2. pakalpojumu pieteikšanas un ierīkošanas kārtība un termiņi;

23.3. informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu izmaksām un risinājuma termiņiem saistībā ar izmaiņu ieviešanu;

23.4. tehniskie noteikumi, prasības un nosacījumi, tai skaitā tehniska rakstura ierobežojumi, elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības nosacījumi, kā arī atsauces uz attiecīgajiem Latvijas nacionālajiem standartiem, Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētajiem un noteiktā kārtībā reģistrētajiem starptautisko un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem vai atsevišķu nozaru, institūciju un komersantu standartiem;

23.5. nepieciešamo pasākumu apraksts elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un drošībai, pušu sadarbībai un savstarpējās informācijas sniegšanai par drošības apdraudējumiem vai pārkāpumiem, tai skaitā par savienoto elektronisko sakaru tīklu vai iekārtu neatļautu lietošanu, pasākumiem elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu integritātes un savietojamības nodrošināšanai atbilstoši šajos elektronisko sakaru tīklos un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā izmantotajām tehnoloģijām;

23.6. pieejas nosacījumi tehniskām telpām un iekārtām, nomnieka iekārtu izvietošanas nosacījumi;

23.7. piedāvāto vairumtirdzniecības pakalpojumu kvalitātes nosacījumi;

23.8. norēķinu nosacījumi, kārtība un termiņi;

23.9. elementu uzskaitījums vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai (3.pielikums), aktivitāšu detalizēts apraksts un tarifi;

23.10. pakalpojumu elementu un aktivitāšu detalizēts saraksts, ko pēc pieteicēja izvēles var veikt pats pieteicējs;

23.11. pušu atbildība;

23.12. savstarpējo strīdu izskatīšanas kārtība;

23.13. kārtība un termiņi, kādā notiek sarunas par vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma slēgšanu;

23.14. vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma noslēgšanas kārtība un grozījumu veikšanas nosacījumi;

23.15. vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana, vairumtirdzniecības pakalpojumu līguma izbeigšanas un komersanta infrastruktūras atbrīvošanas nosacījumi;

23.16. bojājumu pieteikšanas procedūra un saskarne;

23.17. vairumtirdzniecības pakalpojumu pasūtīšanas procedūra un saskarne;

23.18. komersanta atbildīgās personas kontaktinformācija.

24. Komersants pamatpiedāvājumā var iekļaut citu informāciju, kas ir nepieciešama vairumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanai.

VI. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājums

25. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj šādu pieteicēja pieprasītā kabeļu kanalizācijas kopējo vietas nomas un teorētiskās un praktiskās tehniskās izpētes trases garuma, kura atzarojumu garums nepārsniedz 1000m, noteikšanas kārtību:

25.1. saskaita visus pieteicēja pieprasītos ar kabeļu kanalizācijas akām vai atzariem saistītos kabeļu kanalizācijas posmu garumus, ņemot vērā katrā posmā izvietoto kabeļu skaitu;

25.2. kopējo trases garumu noapaļo līdz nākamajiem pilniem 100m.

26. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj pieteicējam iespēju izvēlēties kabeļu kanalizācijas kopējo vietas nomas trasi starp diviem vai vairāk punktiem.

27. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem pakalpojuma elementiem (4. un 5.pielikums) un to sniegšanai nepieciešamās aktivitātes aprakstu.

28. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj prasības, kas nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās minimālās prasības, tajā skaitā neparedz apgrūtinājumus inženierbūvju vai inženiertehnisku risinājumu, kā arī ar to izmantošanu saistītu resursu kompleksa realizācijai, kas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai.

29. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā iekļauj piekļuves kabeļu kanalizācijai un stabiem pakalpojumiem šādus vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas procesu aprakstus:

29.1. praktiskā tehniskā izpēte notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas darbiem;

29.2. praktiskā tehniskā izpēte notiek kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem, iepriekš veicot ierīkošanas projektēšanu, ja pieteicējs darbus pasūta komersantam vai tā apakšuzņēmējam;

29.3. komersants izsniedz pieteicējam tehniskos noteikumus reizē ar pozitīvas praktiskās izpētes slēdzienu, ja tehniskie noteikumi pieteicējam ir nepieciešami;

29.4. pieteicējs pasūta ierīkošanas projektēšanas un kabeļa ierīkošanas darbus komersantam vai tā apakšuzņēmējam, pieteicēja izvēlētam apakšuzņēmējam vai veic šos darbus pats.

30. Komersants, ja tas ir tehniski iespējams, piedāvā pieteicējam piekļuvi stabiem, ja pieteicēja vēlamajā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā nav pieejama piekļuve kabeļu kanalizācijai.

31. Komersants, ja tas ir tehniski iespējams, piedāvā pieteicējam piekļuvi kabeļu kanalizācijai, ja pieteicēja vēlamajā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā nav pieejama piekļuve stabiem.

VII. Atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājums

32. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem elementiem un to sniegšanai nepieciešamās aktivitātes aprakstu.

33. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina pilnīgu piekļuvi metāliskā vītā pāra abonentlīnijai, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

33.1. metāliskā vītā pāra noma:

33.1.1. tehniskā izpēte;

33.1.2. ierīkošana;

33.1.3. noma;

33.2. savienošanas kabeļa noma:

33.2.1. tehniskā izpēte;

33.2.2. ierīkošana;

33.2.3. noma;

33.3. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

33.3.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

33.3.2. praktiskā tehniskā izpēte;

33.3.3. ierīkošanas projektēšana;

33.3.4. kabeļa ierīkošana;

33.3.5. kabeļa vietas noma;

33.4. kabeļa izvietošana stabos atvilces vajadzībām:

33.4.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

33.4.2. praktiskā tehniskā izpēte;

33.4.3. ierīkošanas projektēšana;

33.4.4. kabeļa ierīkošana;

33.4.5. kabeļa vietas noma;

33.5. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

33.5.1. tehniskā izpēte;

33.5.2. ierīkošana;

33.5.3. noma;

33.6. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

33.6.1. tehniskā izpēte;

33.6.2. ierīkošana;

33.6.3. noma.

34. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina piekļuvi metāliskā vītā pāra abonentapakšlīnijai (atsaistīšana komersanta sadales skapī, izmantojot fizisko vai attālo izvietošanu), iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

34.1. metāliskā vītā pāra noma:

34.1.1. tehniskā izpēte;

34.1.2. ierīkošana;

34.1.3. noma;

34.2. savienošanas kabeļa noma:

34.2.1. tehniskā izpēte;

34.2.2. ierīkošana;

34.2.3. noma;

34.3. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

34.3.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

34.3.2. praktiskā tehniskā izpēte;

34.3.3. ierīkošanas projektēšana;

34.3.4. kabeļa ierīkošana;

34.3.5. kabeļa vietas noma;

34.4. kabeļa izvietošana stabos atvilces vajadzībām:

34.4.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

34.4.2. praktiskā tehniskā izpēte;

34.4.3. ierīkošanas projektēšana;

34.4.4. kabeļa ierīkošana;

34.4.5. kabeļa vietas noma;

34.5. vietas noma konteinerā, skapī:

34.5.1. tehniskā izpēte;

34.5.2. ierīkošana;

34.5.3. noma.

35. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina kopējo piekļuvi metāliskā vītā pāra abonentlīnijai (AF joslas noma, izmantojot fizisko vai attālo izvietošanu), iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

35.1. AF joslas noma:

35.1.1. tehniskā izpēte;

35.1.2. filtra bloka ierīkošana komersanta krosā;

35.1.3. AF joslas ierīkošana par katru vīto pāri;

35.1.4. filtra bloka noma komersanta krosā;

35.1.5. AF joslas noma par katru vīto pāri;

35.1.6. savienošanas kabeļa noma;

35.1.7. tehniskā izpēte;

35.1.8. ierīkošana;

35.1.9. noma;

35.2. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

35.2.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

35.2.2. praktiskā tehniskā izpēte;

35.2.3. ierīkošanas projektēšana;

35.2.4. kabeļa ierīkošana;

35.2.5. kabeļa vietas noma;

35.3. kabeļa izvietošana stabos atvilces vajadzībām:

35.3.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

35.3.2. praktiskā tehniskā izpēte;

35.3.3. ierīkošanas projektēšana;

35.3.4. kabeļa ierīkošana;

35.3.5. kabeļa vietas noma;

35.4. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

35.4.1. tehniskā izpēte;

35.4.2. ierīkošana;

35.4.3. noma;

35.5. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

35.5.1. tehniskā izpēte;

35.5.2. ierīkošana;

35.5.3. noma.

36. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijas pamatpiedāvājumā, ja izmanto FTTH P2P risinājumu, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

36.1. abonentlīnijas šķiedras noma:

36.1.1. tehniskā izpēte;

36.1.2. ierīkošana;

36.1.3. noma;

36.2. FTTH P2P piekļuve VULA:

36.2.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

36.2.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

36.2.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

36.2.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

36.3. savienošanas kabeļa noma (atvilce):

36.3.1. tehniskā izpēte;

36.3.2. ierīkošana;

36.3.3. noma;

36.4. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

36.4.1. tehniskā izpēte;

36.4.2. ierīkošana;

36.4.3. noma;

36.5. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

36.5.1. tehniskā izpēte;

36.5.2. ierīkošana;

36.5.3. noma;

36.6. tumšās šķiedras noma atvilces vajadzībām:

36.6.1. tehniskā izpēte;

36.6.2. ierīkošana;

36.6.3. noma;

36.7. Ethernet atvilce:

36.7.1. tehniskā izpēte;

36.7.2. ierīkošana;

36.7.3. noma;

36.8. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

36.8.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

36.8.2. praktiskā tehniskā izpēte;

36.8.3. ierīkošanas projektēšana;

36.8.4. kabeļa ierīkošana;

36.8.5. kabeļa vietas noma.

36.9. Ethernet piekļuves punkts VULA gadījumā:

36.9.1. tehniskā izpēte;

36.9.2. ierīkošana;

36.9.3. noma.

37. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTH GPON risinājumu GPON piekļuves VULA gadījumā, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

37.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

37.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

37.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

37.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU.

38. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTB VULA risinājumu, FTTB piekļuves VULA gadījumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

38.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

38.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

38.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

38.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU.

39. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTN risinājumu, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

39.1. metāliskā vītā pāra noma:

39.1.1. tehniskā izpēte;

39.1.2. ierīkošana;

39.1.3. noma;

39.2. savienošanas kabeļa noma:

39.2.1. tehniskā izpēte;

39.2.2. ierīkošana;

39.2.3. noma;

39.3. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

39.3.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

39.3.2. praktiskā tehniskā izpēte;

39.3.3. ierīkošanas projektēšana;

39.3.4. kabeļa ierīkošana;

39.3.5. kabeļa vietas noma;

39.4. vietas noma konteinerā, skapī:

39.4.1. tehniskā izpēte;

39.4.2. ierīkošana;

39.4.3. noma;

39.5. tumšās šķiedras noma atvilces vajadzībām:

39.5.1. tehniskā izpēte;

39.5.2. ierīkošana;

39.5.3. noma;

39.6. Ethernet atvilce:

39.6.1. tehniskā izpēte;

39.6.2. ierīkošana;

39.6.3. noma.

40. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina VULA piekļuvi Ethernet komutatorā, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem pakalpojumu veidojošiem elementiem:

40.1. GPON piekļuve VULA:

40.1.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

40.1.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

40.1.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

40.1.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

40.2. FTTB piekļuve VULA:

40.2.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

40.2.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

40.2.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

40.2.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

40.3. Ethernet komutatorā (metāliskā vītā pāra gadījumā) piekļuve VULA:

40.3.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

40.3.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

40.3.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

40.3.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

40.4. Ethernet piekļuves punkts:

40.4.1. tehniskā izpēte;

40.4.2. ierīkošana;

40.4.3. noma;

40.5. kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā atvilces vajadzībām:

40.5.1. teorētiskā tehniskā izpēte;

40.5.2. praktiskā tehniskā izpēte;

40.5.3. ierīkošanas projektēšana;

40.5.4. kabeļa ierīkošana;

40.5.5. kabeļa vietas noma;

40.6. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

40.6.1. tehniskā izpēte;

40.6.2. ierīkošana;

40.6.3. noma;

40.7. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

40.7.1. tehniskā izpēte;

40.7.2. ierīkošana;

40.7.3. noma;

40.8. tumšās šķiedras noma atvilces vajadzībām:

40.8.1. tehniskā izpēte;

40.8.2. ierīkošana;

40.8.3. noma;

40.9. Ethernet atvilce:

40.9.1. tehniskā izpēte;

40.9.2. ierīkošana;

40.9.3. noma.

41. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā piekļuves gala posma gadījumā, ja nodrošina FTTH P2P vai GPON risinājumu, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

41.1. gala posma šķiedras noma:

41.1.1. tehniskā izpēte;

41.1.2. ierīkošana;

41.1.3. noma;

41.2. savienošanas kabeļa noma:

41.2.1. tehniskā izpēte;

41.2.2. ierīkošana;

41.2.3. noma;

41.3. vietas noma konteinerā, skapī:

41.3.1. tehniskā izpēte;

41.3.2. ierīkošana;

41.3.3. noma.

42. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā piekļuves gala posma gadījumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

42.1. metālisko vīto pāru noma:

42.1.1. tehniskā izpēte;

42.1.2. ierīkošana;

42.1.3. noma;

42.2. savienošanas kabeļa noma;

42.2.1. tehniskā izpēte;

42.2.2. ierīkošana;

42.2.3. noma;

42.3. vietas noma konteinerā, skapī:

42.3.1. tehniskā izpēte;

42.3.2. ierīkošana;

42.3.3. noma.

43. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTH P2P vai GPON risinājumu, iekļauj iespēju ēkā izveidot atzarojumu iekšējās instalācijas izvelkamo šķiedru optiskajā kabelī, ja tas līdz šim vēl nav nodrošināts.

44. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā par atzarojuma izveidi iekšējās instalācijas izvelkamo šķiedru optiskajā kabelī iekļauj izmaksām tuvinātu tarifu šķiedras izvilkšanai, optiskās sadales kastītes uzstādīšanai un šķiedras nodrošināšanai līdz kastītei, kurā pieteicējs var pievienot tam piederošu optisko šķiedru un ierīkot to līdz pieslēguma punktam.

45. Komersants atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja nodrošina FTTH GPON risinājumu, nodrošinot VULA, iekļauj izmaksām tuvinātu tarifu par atbilstošās optiskās šķiedras pievienošanu pie pasīvā optiskā sadalītāja.

VIII. Piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājums

46. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem elementiem un to sniegšanai nepieciešamās aktivitātes aprakstu.

47. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā, ja nodrošina piekļuvi datu plūsmai komersanta elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas reģionālā vai nacionālā līmeņa piekļuves tīkla arhitektūrām metāliskais vītais pāris, FTTH P2P, FTTH GPON, FTTN, FTTB, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

47.1. FTTH GPON piekļuve:

47.1.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

47.1.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

47.1.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

47.1.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

47.2. FTTH P2P piekļuve:

47.2.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

47.2.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

47.2.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

47.2.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

47.3. FTTB piekļuve:

47.3.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

47.3.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

47.3.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

47.3.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

47.4. FTTN piekļuve:

47.4.1. ierīkošana ar komersanta NTU;

47.4.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU;

47.4.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU;

47.4.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU;

47.5. piekļuve metāliskam vītajam pārim:

47.5.1. ierīkošana ar komersanta NTU un filtru;

47.5.2. ierīkošana ar pieteicēja NTU un filtru;

47.5.3. pakalpojuma noma ar komersanta NTU un filtru;

47.5.4. pakalpojuma noma ar pieteicēja NTU un filtru;

47.6. piekļuves punkts datu plūsmai:

47.6.1. tehniskā izpēte;

47.6.2. ierīkošana;

47.6.3. noma;

47.7. telpas laukuma noma iekārtu izvietošanai:

47.7.1. tehniskā izpēte;

47.7.2. ierīkošana;

47.7.3. noma;

47.8. kabeļa izvietošana iekštelpās (tikai komersanta telpās):

47.8.1. tehniskā izpēte;

47.8.2. ierīkošana;

47.8.3. noma;

47.9. datu plūsmas atvilce:

47.9.1. tehniskā izpēte;

47.9.2. ierīkošana;

47.9.3. noma.

47.10. piekļuves punkts atvilcei:

47.10.1. tehniskā izpēte;

47.10.2. ierīkošana;

47.10.3. noma.

48. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā, ja nodrošina datu plūsmas atvilci, iekļauj izmaksām tuvinātus tarifus vienam vai vairākiem šādiem vairumtirdzniecības pakalpojumu veidojošiem elementiem:

48.1. Ethernet OSI otrajā slānī vai IP OSI trešajā slānī izveidots savienojums;

48.2. piekļuve kabeļu kanalizācijai vai stabiem;

48.3. tumšās šķiedras noma.

49. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā FTTH P2P vai GPON gadījumā iekļauj iespēju ēkā izveidot atzarojumu iekšējās instalācijas izvelkamo šķiedru optiskajā kabelī, ja tas līdz šim vēl nav nodrošināts.

50. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā par atzarojuma izveidi iekšējās instalācijas izvelkamo šķiedru optiskā kabelī iekļauj izmaksām tuvinātu tarifu šķiedras izvilkšanai, optiskās sadales kastītes uzstādīšanai un šķiedras nodrošināšanai līdz kastītei, kurā pieteicējs var pievienot tam piederošu optisko šķiedru un ierīkot to līdz pieslēguma punktam.

51. Komersants piekļuves datu plūsmai pamatpiedāvājumā FTTH GPON gadījumā, nodrošinot piekļuvi datu plūsmai, iekļauj izmaksām tuvinātu tarifu par atbilstošās optiskās šķiedras pievienošanu pie pasīvā optiskā sadalītāja.

IX. Informācijas publiskošanas prasības

52. Komersants rīkā nodrošina informāciju par šādiem vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanas procesiem:

52.1. pakalpojuma pieteikšana;

52.2. pakalpojuma piegādes, tajā skaitā ierīkošanas pieteikšana;

52.3. pakalpojuma uzturēšana;

52.4. pakalpojuma bojājuma pieteikšana;

52.5. pakalpojuma bojājuma novēršana.

53. Komersants, lai nodrošinātu saistītu iekārtu kopīgu izmantošanu, rīkā norāda šādu informāciju:

53.1. kabeļu kanalizācijas akas, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtas, savienojumu kastes un posmi, izmantojot atbilstošos ģeotelpiskās informācijas failu formātus (*dgn vai *shp datņu formātā) pieprasītā ģeotelpiskā poligona ietvaros, norādot kabeļu kanalizācijas aku numurus un blakus esošo ielu un autoceļu nosaukumus;

53.2. kabeļu kanalizācijas tehnoloģija (ievilkšana vai iepūšana);

53.3. kabeļu kanalizācijas kanālu skaits katrā kabeļu kanalizācijas posmā, aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu, un savienojuma kastu sienu izklājumi, kas attēloti katras sienas fotoattēlā, norādot attiecīgo aku, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtu, un savienojuma kastu sienu izklājuma identifikatorus, ierīkošanas vajadzībām teorētiski un praktiski izpētītos kanālus un mēroga identifikatoru (centimetros) katram no izklājumiem, norādot zināmos bojātos kanālus;

53.4. kabeļu kanalizācijas kanāla iekšējais diametrs un pieejamā ietilpība, elektronisko sakaru tīkla pievada gadījumā arī ēkas adrese.

54. Komersants, lai nodrošinātu piekļuvi stabiem, rīkā norāda informāciju par stabiem, aktualizējot to viena mēneša laikā, vai nodrošina alternatīvu piekļuves stabiem pakalpojuma pieteikšanu, tajā skaitā teorētisko tehnisko izpēti, praktisko tehnisko izpēti un pakalpojuma piegādi.

55. Komersants, lai nodrošinātu atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, rīkā norāda sadales punktu sarakstu, kuros sākas gala posms, un šiem sadales punktiem pieslēgto ēku adreses, ja nodrošina FTTH P2P un GPON, FTTB (6.pielikums).

56. Komersants, lai nodrošinātu atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai, rīkā nodrošina piekļuvi informācijai par komersanta piekļuves mezglu, kur ir iespējams izveidot VULA piekļuves punktus, adresēm (7.pielikums).

57. Komersants, lai nodrošinātu piekļuvi datu plūsmai, rīkā norāda šādu informāciju:

57.1. sava elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas reģionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktus datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī (8.pielikuma 1.tabula);

57.2. sava elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas nacionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktus datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī (8.pielikuma 2.tabula);

57.3. sava elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas reģionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktus datu plūsmai IP OSI trešajā slānī (8.pielikuma 3.tabula);

57.4. sava elektronisko sakaru tīkla ģeogrāfiskās hierarhijas nacionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktus datu plūsmai IP OSI trešajā slānī (8.pielikuma 4.tabula).

58. Ja rīkā nav pieteicēja plānotā vairumtirdzniecības pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, tajā skaitā informācijas par stabiem, pēdējo sadales skapju adresēm un šiem sadales skapjiem pieslēgto ēku adresēm, komersants šo informāciju sniedz pēc pieteicēja pieprasījuma.

59. Komersants saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pamatpiedāvājumā norāda informācijas ievietošanai rīkā šādus termiņus:

59.1. 10 darba dienu laikā šādos gadījumos:

59.1.1. šo noteikumu 53.2. un 53.3.apakšpunktā noteikto informāciju, ja kabeļu kanalizācijas aka, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahta, vai kanāls ir uzbūvēts vai atjaunots, veikta praktiskā tehniskā izpēte vai kabeļa ierīkošana bez praktiskās tehniskās izpētes, veiktas darbības ar kabeļu kanalizācijas akā, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahtā, savienojuma kastē esošo uzmavu;

59.1.2. šo noteikumu 55.punktā noteikto informāciju pēc sadales punktu sarakstā (6.pielikums) iekļaujamās informācijas izmaiņām;

59.1.3. šo noteikumu 56.punktā noteikto informāciju pēc komersanta piekļuves mezglu, kuros ir iespējams izveidot VULA piekļuves punktus, adrešu sarakstā (7.pielikums) iekļaujamās informācijas izmaiņām;

59.1.4. šo noteikumu 57.punktā noteikto informāciju pēc komersanta reģionālā un nacionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adrešu sarakstā (8.pielikums) iekļaujamās informācijas izmaiņām.

59.2. mēneša laikā šādos gadījumos:

59.2.1. šo noteikumu 53.1.apakšpunktā noteikto informāciju, ja kabeļu kanalizācijas aka, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahta, vai kanāls ir izbūvēts vai atjaunots;

59.2.2. šo noteikumu 53.4.apakšpunktā noteikto informāciju, ja kabeļu kanalizācijas aka, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas šahta, vai kanāls ir uzbūvēts vai atjaunots, veikta praktiskā tehniskā izpēte vai kabeļa ierīkošana bez praktiskās tehniskās izpētes.

X. Galvenie darbības rādītāji

60. Komersants ievieš un izmanto galvenos darbības rādītājus vairumtirdzniecības pakalpojumam.

61. Komersants pamatpiedāvājumā iekļauj galvenos darbības rādītājus atbilstoši šiem noteikumiem.

62. Komersants nodrošina, ka galvenie darbības rādītāji ietver vismaz šādas vairumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanas sastāvdaļas:

62.1. pasūtīšanas process:

62.1.1. atbildes sniegšanas termiņš par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu (piekļuvei kabeļu kanalizācijai un stabiem);

62.1.2. atbildes sniegšanas termiņš par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu (piekļuvei kabeļu kanalizācijai un stabiem);

62.1.3. atbildes sniegšanas termiņš par vairumtirdzniecības pakalpojuma iespējām, izņemot piekļuvi kabeļu kanalizācijai un stabiem;

62.2. pakalpojuma ierīkošana;

62.3. bojājumu skaits;

62.4. bojājumu novēršanas laiks šādām darbībām:

62.4.1. pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana;

62.4.2. pieteiktā bojājuma ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana.

63. Komersants, izmantojot galvenos darbības rādītājus, nodrošina iespēju Regulatoram, pieteicējam un nomniekam salīdzināt komersanta iekšēji sniegtos vairumtirdzniecības pakalpojumus (ietverot visas pakalpojumu sniegšanas sastāvdaļas) ar komersanta ārēji sniegtiem vairumtirdzniecības pakalpojumiem nomniekam. Iekšēji sniegtie vairumtirdzniecības pakalpojumi ietver komersanta nodrošinātās un izpildītās pakalpojuma sniegšanas sastāvdaļas tā pakārtotai mazumtirdzniecības struktūrai un saistītajam komersantam (pašam sev) vai saistītā komersanta nodrošinātās un izpildītās pakalpojuma sniegšanas sastāvdaļas komersantam (pašam sev).

64. Komersants un pieteicējs var vienoties par papildu galvenajiem darbības rādītājiem.

65. Komersants iesniedz Regulatoram pārskatu par galvenajiem darbības rādītājiem katru gadu līdz 1.augustam par esošā kalendārā gada 1.pusgadu un līdz 1.februārim par iepriekšējā kalendārā gada 2.pusgadu.

66. Regulators komersanta iesniegtos galvenos darbības rādītājus publicē Regulatora tīmekļvietnē.

XI. Noslēguma jautājumi

67. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 1/39 "Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 253. nr.; 2016, 136. nr.).

68. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 5.aprīlī.


1 angļu val. – Physical Collocation

2 angļu val. – Key Performance Indicators

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 4.oktobra lēmumam Nr. 1/25
Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi

I. Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumam

1.tabula

Nr. p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

Kavējuma līgumsods (EUR)

Maksimālais kavēto dd1 vai h2 skaits

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 1000m

1 dd

dd x K3

10

2.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu virs 1000m

papildu 1 dd par katriem nākamajiem 1000m

dd x K

10

3.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 100m

14 dd

dd x K

10

4.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu virs 100m

papildu 2 dd par katriem nākamajiem 250m

dd x K

10

5.

Pieteikuma pakalpojuma bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde

1 h

h x K

5

6.

Pieteiktā pakalpojuma bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana

30 dd

dd x K

15

7.

Pieteikuma pakalpojuma bojājuma ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde

1 h

h x K

5

8.

Pieteiktā pakalpojuma bojājuma ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana

72 h

h x K

10

dd1 – darba dienas
h2 – stundas
K3 – komersanta piedāvātais līgumsoda apmērs, kas ir atkarīgs no pakalpojuma līmeņa līguma

II. Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves stabiem pakalpojumam

2.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

Kavējuma līgumsods (EUR)

Maksimālais kavēto dd vai h skaits

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst līdz 20 stabiem

1 dd

dd x K

10

2.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst vairāk par 20 stabiem

papildu viena dd par katriem nākamajiem 20 stabiem

dd x K

10

3.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst līdz sešiem stabiem

14 dd

dd x K

10

4.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst vairāk par sešiem stabiem

papildu viena dd par katriem nākamajiem sešiem stabiem

dd x K

10

5.

Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde

1 h

h x K

5

6.

Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana

20 dd

dd x K

10

7.

Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde

1 h

h x K

5

8.

Pieteiktā bojājuma ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana

72 h

h x K

10

III. Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumam

3.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

Kavējuma līgumsods (EUR)

Maksimālais kavēto dd vai h skaits

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma tehniskām iespējām

10 dd

dd x K

10

2.

Pakalpojuma ierīkošana pēc pozitīvas atbildes saņemšanas par pakalpojuma un papildpakalpojuma tehniskām iespējām, ja pieteicējs ir izvēlējies komersanta NTU nomu, izņemot atsaistītas piekļuves papildu pakalpojuma ierīkošanas laiku

30 dd

dd x K

15

3.

Pakalpojuma ierīkošana pēc pozitīvas atbildes saņemšanas par pakalpojuma un papildpakalpojuma tehniskām iespējām, ja pieteicējs ir izvēlējies savu NTU, izņemot atsaistītas piekļuves papildu pakalpojuma ierīkošanas laiku

15 dd

dd x K

10

4.

Pakalpojuma bojājuma novēršanas laiks bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma

5 dd

dd x K

10

5.

Pakalpojuma bojājuma novēršanas laiks ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu

66 h

h x K

10

IV. Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves datu plūsmai pakalpojumam

4.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

Kavējuma līgumsods (EUR)

Maksimālais kavēto dd vai h skaits

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Atbildes sniegšana par pakalpojuma tehniskām iespējām

10 dd

dd x K

10

2.

Pakalpojuma ierīkošana pēc pozitīvas atbildes saņemšanas par pakalpojuma un papildpakalpojuma tehniskām iespējām, ja pieteicējs ir izvēlējies komersanta NTU nomu, izņemot piekļuves datu plūsmai papildu pakalpojuma ierīkošanas laiku

20 dd

dd x K

10

3.

Pakalpojuma ierīkošana pēc pozitīvas atbildes saņemšanas par pakalpojuma un papildpakalpojuma tehniskām iespējām, ja pieteicējs ir izvēlējies savu NTU, izņemot piekļuves datu plūsmai papildu pakalpojuma ierīkošanas laiku

10 dd

dd x K

10

4.

Pakalpojuma bojājuma novēršanas laiks bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma

5 dd

dd x K

10

5.

Pakalpojuma bojājuma novēršanas laiks ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu

66 h

h x K

10

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 4.oktobra lēmumam Nr. 1/25
Papildu pakalpojumu līmeņa līgumi un līgumsodi atsaistītas piekļuves un piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem

Nr.
p.k.

Pakalpojuma līmeņa līgumi

Termiņi

Kavējuma līgumsods (EUR)

Maksimālais kavēto dd vai h skaits

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Savienošanas kabeļa nomas nodrošināšana

nosaka puses vienojoties, bet ne ilgāk kā "x1" dd

dd x K

10

2.

Iekārtu izvietošanas nodrošināšana

nosaka puses vienojoties, bet ne ilgāk kā "x" dd

dd x K

10

3.

Kabeļa izvietošanas iekštelpās nodrošināšana

nosaka puses vienojoties, bet ne ilgāk kā "x" dd

dd x K

10

4.

Tumšās šķiedras nomas atvilces vajadzībām nodrošināšana

nosaka puses vienojoties, bet ne ilgāk kā "x" dd

dd x K

15

5.

Pakalpojuma tumšās šķiedras nomas bojājumu novēršana bez elektronisko sakaru pārtraukuma

30 dd

dd x K

15

6.

Pakalpojuma tumšās šķiedras nomas bojājumu novēršana ar elektronisko sakaru pārtraukumu

72 h

h x K

10

7.

Ethernet vai IP atvilces nodrošināšanas laiks

nosaka puses vienojoties, bet ne ilgāk kā "x" dd

dd x K

15

8.

Ethernet vai IP atvilces pakalpojuma bojājuma novēršanas laiks bez elektronisko sakaru papildu pakalpojuma pārtraukuma

30 dd

dd x K

15

9.

Ethernet vai IP atvilces pakalpojuma bojājuma novēršanas laiks ar elektronisko sakaru papildu pakalpojuma pārtraukumu

72 h

h x K

10

10.

FTTN un metāliskā vītā pāra abonentlīnijas gadījumā pēc pieteicēja pieprasījuma pēdējo sadales skapju un šiem sadales skapjiem pieslēgto ēku adrešu saraksta ar norādi, kurās izmanto VDSL 2 Vectoring, sniegšanas laiks – līdz 20 ēku adresēm

3 dd

dd x K

10

11.

FTTN un metāliskā vītā pāra abonentlīnijas gadījumā pēc pieteicēja pieprasījuma pēdējo sadales skapju un šiem sadales skapjiem pieslēgto ēku adrešu saraksta ar norādi, kurās izmanto VDSL 2 Vectoring, sniegšanas laiks – vairāk par 20 ēku adresēm

papildu viena dd par katrām nākamajām 20 ēku adresēm

dd x K

10

12.

Piekļuves kabeļu kanalizācijai un stabiem atvilces nodrošināšanas laiks

sk. 1.pielikuma 1. un 2.tabulu

X1 – komersanta noteikts termiņš

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 4.oktobra lēmumam Nr. 1/25
Elementu uzskaitījums vairumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanai

Nr.
p.k.

Piekļuves saistība

Piekļuves veids

Pakalpojums

Aktivitāte

Aktivitātes apraksts

Mērvienība, aprēķina metodoloģija

Tarifs bez PVN1 (EUR)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

       

2.

       

3.

       

4.

       

5.

       

6.

       

PVN1 – pievienotās vērtības nodoklis

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 4.oktobra lēmumam Nr. 1/25
Piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojuma komersanta minimāli piedāvātie elementi un to tarifi

I. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti

1.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases garums (m)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Trases teorētiskā tehniskā izpēte

≤100

 

2.

Trases teorētiskā tehniskā izpēte par katriem nākamajiem 100m

>100

 

II. Maksa par praktiskās tehniskās izpētes sagatavošanas darbiem

2.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Aku skaits (gab.)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Akas lūkas metinājuma atgriešana, par aku

1

 

2.

Akas lūkas metinājuma atgriešana, par katru nākamo aku

>1

 

3.

Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, par aku

1

 

4.

Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, par katru nākamo aku

>1

 

5.

Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām, par aku

1

 

6.

Ūdens atsūknēšana no kabeļu kanalizācijas akām, par katru nākamo aku

>1

 

7.

Akas lūkas aizmetināšana, par aku

1

 

8.

Akas lūkas aizmetināšana, par katru nākamo aku

>1

 

III. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic atsevišķi no kabeļa ierīkošanas

3.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases garums (m)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Trases praktiskā tehniskā izpēte

≤100

 

2.

Trases praktiskā tehniskā izpēte, par katriem nākamajiem 100m

>100

 

3.

Kabeļu kanalizācijas akas, kastes, šahtas izpilddokumentācijas sagatavošana ar sienu izklājumu fotofiksāciju trasei ar garumu, par kabeļu kanalizācijas aku, kasti, šahtu

>100

 

IV. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic kopā ar kabeļa ierīkošanu

4.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases garums (m)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

5.

1.

Kabeļu kanalizācijas akas, kastes, šahtas izpilddokumentācijas sagatavošana ar sienu izklājumu fotofiksāciju trasei ar garumu, par kabeļu

kanalizācijas aku, kasti, šahtu

>100

 

2.

Trases praktiskā tehniskā izpēte, ja to veic kopā ar kabeļa ierīkošanu

≤100

 

3.

Trases praktiskā tehniskā izpēte, ja to veic

kopā ar kabeļa ierīkošanu

>100

 

V. Kopējā maksa par kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanu

5.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases garums (m)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana

≤100

 

2.

Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana

>100

 

VI. Kopējā maksa par bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu remontu

6.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Bojājumu skaits

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot zaļo zonu

1

 

2.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot ceļa grants segumu

1

 

3.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot asfalta segumu

1

 

4.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot jauno bruģakmeņu segumu

1

 

5.

Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot veco bruģakmeņu segumu

1

 

VII. Ikmēneša nomas maksa

7.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Trases garums (m)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Vietas noma kabeļa izvietošanai trasē

≤100

 

2.

Vietas noma kabeļa izvietošanai trasē

>100

 

VIII. Rīka lietotāja konta abonēšanas maksa

8.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Mērvienība

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi  
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
5.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 4.oktobra lēmumam Nr. 1/25
Piekļuves stabiem pakalpojuma komersanta minimāli piedāvātie pakalpojuma elementi un to tarifi

I. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti

1.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Stabu skaits (gab.)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Trases teorētiskā tehniskā izpēte

≤6

 

2.

Trases teorētiskā tehniskā izpēte sākot ar trases septīto stabu, par stabu

> 6

 

II. Maksa par praktisko tehnisko izpēti

2.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Stabu skaits (gab.)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Praktiskā tehniskā izpēte

≤6

 

2.

Praktiskā tehniskā izpēte, sākot ar trases septīto stabu, par stabu.

> 6

 

III. Ikmēneša nomas maksa

3.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Stabu skaits (gab.)

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Vietas noma kabeļa izvietošanai stabos trasei ar garumu

≤ 6

 

2.

Vietas noma kabeļa izvietošanai stabos trasei ar garumu, par katru nākamo stabu

> 6

 

IV. Rīka lietotāja konta abonēšanas maksa

4.tabula

Nr.
p.k.

Pakalpojuma elements

Mērvienība

Tarifs bez PVN (EUR)

1.

2.

3.

4.

1.

Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi  
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
6.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 4.oktobra lēmumam Nr. 1/25
Sadales punktu saraksts

Nr.
p.k.

Piekļuves tīkla arhitektūra

Sadales punkta identifikators

Sadales punkta adrese un atrašanās vietas apraksts

Sadales punktam pieslēgto ēku adreses

1.

2.

3.

4.

5.

1.

FTTH (P2P)   

2.

FTTH (GPON)   

3.

FTTB   
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
7.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 4.oktobra lēmumam Nr. 1/25
Komersanta piekļuves mezglu, kuros ir iespējams izveidot VULA piekļuves punktus, adreses

Piekļuves mezgla identifikators

 

1.

 
  

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
8.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2018.gada 4.oktobra lēmumam Nr. 1/25
Reģionālā un nacionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses

1.tabula

I. Komersanta reģionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktu datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī

Nr.
p.k.

Identifikators

Adrese

1.

2.

3.

   

2.tabula

II. Komersanta nacionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktu datu plūsmai Ethernet OSI otrajā slānī

Nr.
p.k.

Identifikators

Adrese

1.

2.

3.

   

3.tabula

III. Komersanta reģionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktu datu plūsmai IP OSI otrajā slānī

Nr.
p.k.

Identifikators

Adrese

1.

2.

3.

   

4.tabula

IV. Komersanta nacionālā līmeņa iekārtu atrašanās vietu adreses, kurās ir iespējams izveidot piekļuves punktu datu plūsmai IP OSI otrajā slānī

Nr.
p.k.

Identifikators

Adrese

1.

2.

3.

   

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/25Pieņemts: 04.10.2018.Stājas spēkā: 05.04.2019.Zaudē spēku: 01.10.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 199, 09.10.2018. OP numurs: 2018/199.3
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
302092
05.04.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)