Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 247

Rīgā 2017. gada 24. maijā (prot. Nr. 25 40. §)

Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts līdzdalību SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā"

1. Atbalstīt konceptuālajā ziņojumā "Par valsts līdzdalību SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā" (turpmāk - konceptuālais ziņojums) ietverto risinājumu.

2. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2017. gadam" 53. panta pirmo daļu ir paredzēts kapitalizēt valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (turpmāk - Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca) valsts vārdā galvoto aizdevumu 11 307 024 euro apmērā.

3. Veselības ministrijai veikt valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 05000060608) Lielajā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, novērtēšanu un ieguldīt to Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas pamatkapitālā.

4. Šā rīkojuma 3. punktā minēto nekustamo īpašumu pēc ieguldīšanas Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas pamatkapitālā ierakstīt zemesgrāmatā, reģistrējot apgrūtinājumu par labu Veselības ministrijai un nosakot, ka nekustamais īpašums var tikt ieķīlāts vai jebkādi citādi izmantots saistību nodrošināšanai tikai ar Veselības ministrijas atļauju.

5. Veselības ministrijai kā Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas kapitāla daļu turētājai pēc saskaņošanas ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" kapitāla daļu turētājiem veikt nepieciešamās darbības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanai un valsts līdzdalības iegūšanai un nodrošināt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" ir Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas saistību un tiesību pārņēmēja.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša

 

(Ministru kabineta
2017. gada 24. maija
rīkojums Nr. 247

Konceptuālais ziņojums
"Par valsts līdzdalību SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā"

SATURS

KONCEPTUĀLĀ ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS

I PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

1.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pašreizējās situācijas raksturojums

1.2. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pašreizējās situācijas raksturojums

1.3. Iespējamie ieguvumi no valsts līdzdalības SIA"Daugavpils reģionālā slimnīca"

II RĪCĪBAS PLĀNS VALSTS LĪDZDALĪBAI SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" PAMATKAPITĀLĀ

2.1. Valsts nekustamā īpašuma ieguldīšana VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitālā

2.2. Valsts galvotā aizdevuma kapitalizācija

2.3. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" kapitāla daļu ieguldīšana SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā

KONCEPTUĀLĀ ZIŅOJUMA KOPSAVILKUMS

Konceptuālais ziņojums ir sagatavots, lai realizētu Veselības ministrijas izstrādātā konceptuālā ziņojuma "Par veselības aprūpes sistēmas reformu" (sagatavots atbilstoši Ministru prezidenta M. Kučinska valdības deklarācijas1 rīcības plāna 130.punktā ietvertajiem pasākumiem) plānotās reformas.

Latvijas slimnīcām ir dažādas īpašuma formas, tās ir: valsts kapitālsabiedrības, pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību un akciju sabiedrības. Dažas no akciju sabiedrībām ir privātais veselības aprūpes sektors, kur valsts vai iedzīvotāji pērk veselības aprūpes pakalpojumus, bet slimnīca ar tās infrastruktūru un cilvēkresursiem pieder akcionāriem, kas ir privātpersonas. Tomēr galvenokārt Latvijas slimnīcas pieder valstij un pašvaldībai.

Ņemot vērā citu Eiropas valstu pieredzi, kurās viena profila slimnīcas tika integrētas daudzprofilu slimnīcās, ar mērķi paplašināt pakalpojumu spektru pacientiem, kā arī lai veicinātu sistemātisku un mērķtiecīgu pieeju slimnīcu sektora attīstīšanai, nodrošinātu efektīvu investīciju piesaistīšanu un pilnveidotu slimnīcu sektoru darbību, tostarp, lai nodrošinātu saikni starp pašvaldības un valsts veselības aprūpes nozares stratēģiskajiem mērķiem, kā arī, lai samazinātu izmaksas slimnīcu administrāciju uzturēšanai, atbilstoši Veselības ministrijas izstrādātā konceptuālā ziņojuma "Par veselības aprūpes sistēmas reformu" 114.punktam, pakāpeniski veicama sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu ar monoprofila slimnīcu - valsts kapitālsabiedrību apvienošana, vai valsts kapitāla ieguldīšana sistēmiski svarīgajās ārstniecības iestādēs, tādējādi nodrošinot valsts līdzdalību sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu pārvaldībā. Pilotprojekta veidā izskatāma valsts kapitālsabiedrības sapludināšana ar pašvaldību kapitālsabiedrību Daugavpils sadarbības teritorijā.

Konceptuālajā ziņojumā (turpmāk - Ziņojums) ir aplūkota pašreizējā situācija sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" un valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", kā arī minēti iespējamie ieguvumi no valsts līdzdalības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca". Ziņojumā ir ietverts rīcības plāns valsts līdzdalībai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā.

Konceptuālajā ziņojumā paredzētā rīcība valsts līdzdalības iegūšanai SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā un attiecīgi tālākajā gaitā veicamā slimnīcu apvienošana ir pilotprojekts reģionālās veselības aprūpes reformēšanai.

I. PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Latgales reģionā lielākā slimnīca ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālās slimnīca", kurā reģiona pacienti nonāk akūtos un dzīvībai bīstami stāvokļos. Ņemot vērā demogrāfisko situāciju valstī un īpaši Latgales reģionā paredzams, ka tuvākajā laikā kopīgais iedzīvotāju skaits Daugavpils reģionālās slimnīcas primārā apkalpes teritorijā samazināsies par 10%. Šāds iedzīvotāju skaita samazinājums atstās iespaidu uz hospitalizācijas rādītājiem - hospitalizācijas apjoms varētu samazināties aptuveni par 2,1%, līdz ar to ārstniecības iestādē varētu atbrīvoties resursi (telpas, aprīkojums u.c.).

Daugavpils reģionālās slimnīcas apkalpes teritorijā atrodas Latgales reģiona nozīmes centrs - valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca". Minētā slimnīca sniedz plaša spektra pakalpojumus psihiatrijā un ir vienīgais tāda veida centrs visā reģionā. Slimnīca savu darbību arī nākotnē var turpināt attīstīt esošajā virzienā, papildus attīstot pakalpojumus dementu pacientu ārstēšanā un aprūpē, kas nākotnē būs nepieciešams iedzīvotāju novecošanās un līdz ar to iespējamās demences pacientu skaita palielināšanās dēļ.

Ņemot vērā citu Eiropas valstu pieredzi, kurās viena profila slimnīcas tika integrētas daudzprofilu slimnīcās, ar mērķi paplašināt pakalpojumu spektru pacientiem (tai skaitā geriatriskiem pacientiem), kā arī, lai veicinātu sistemātisku un mērķtiecīgu pieeju slimnīcu sektora attīstīšanai, nodrošinātu efektīvu investīciju piesaistīšanu un pilnveidotu slimnīcu sektoru darbību, tostarp, lai nodrošinātu saikni starp pašvaldības un valsts veselības aprūpes nozares stratēģiskajiem mērķiem un uzlabotu integrētu pieeju psihiatrijas pacientu ārstēšanā un slimību diagnostikā, kā arī, lai samazinātu izmaksas slimnīcu administrāciju uzturēšanai, nepieciešams VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" integrēt pašvaldības daudzprofilu slimnīcā "Daugavpils reģionālā slimnīca", nodrošinot kopēju valsts un pašvaldības pārvaldījumu.

Vienota slimnīcu tīkla izveide nodrošinās veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu, efektīvāku principu piemērošanu pacientu plūsmu organizēšanā un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanu, kā arī efektīvāku veselības aprūpei atvēlēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

1.1. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pašreizējās situācijas raksturojums

SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" (turpmāk - arī DRS) sniedz ambulatoros un stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus pārsvarā Latgales reģiona (Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Krāslavas novads, Preiļu novads) iedzīvotājiem. DRS darbojas 25 dažāda profila medicīniskās palīdzības nodaļas, t.sk. neiroloģijas, kardioloģijas, onkoloģijas, onkoķirurģijas, traumatoloģijas, terapijas, ginekoloģijas, dzemdniecības, pediatrijas, vispārējās ķirurģijas, bērnu ķirurģijas, hemodialīzes, anestezioloģijas un intensīvās terapijas, infekciju, tuberkulozes, paliatīvās aprūpes u.c. nodaļas. Papildus ambulatorā palīdzība gan ķirurģiskajā, gan terapeitiskajā profilā tiek sniegta arī dienas stacionāros.

DRS pamatkapitāls ir 7 434 746 EUR. Slimnīcai ir četri kapitāla daļu turētāji - Daugavpils pilsētas dome 89,20 % (dalībniekam piederošo daļu skaits 6 631 961), Daugavpils novada dome 7,03% (dalībniekam piederošo daļu skaits 522 711), Ilūkstes novada dome 2,42% (dalībniekam piederošo daļu skaits 180 074) un Rīgas Stradiņa Universitāte 1,35% (dalībniekam piederošo daļu skaits 100 000). Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

Valsts finansējums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai pēdējos gados pieaug, kas dod iespēju DRS pakāpeniski uzlabot finansiālos rādītājus. Ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtais valsts budžeta finansējums 2017.gadam iekļauj sevī arī papildus līdzekļus pacientu gaidīšanas rindu mazināšanai. Tas būtiski uzlabos pakalpojumu pieejamību reģiona iedzīvotājiem, kā arī pozitīvi ietekmēs DRS finansiālo stāvokli.

Pozitīvās izmaiņas valsts budžeta līdzekļu piešķiršanā (valsts budžeta finansējums ir 80% no DRS kopējiem ieņēmumiem) ietekmēja arī DRS kopējā darbības rezultāta izmaiņas, attiecīgi 2015.gadā DRS bija zaudējumi 1 070 715 EUR apmērā, 2016.gadā - zaudējumi 1 537 302 EUR apmērā, 2017.gadu plānots pabeigt ar zaudējumiem 258 500 EUR apmērā. DRS ir augsti maksātspējas rādītāji, kas norāda uz augstu finanšu risku, turklāt tai ir problēmas ar normālas naudas plūsmas nodrošināšanu, attiecīgi ir apgrūtināta norēķināšanās ar preču piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, ko parāda zemie likviditātes rādītāji (kopējās likviditātes rādītājs 2015.gadā bija 0,32 un absolūtās likviditātes rādītājs bija 0,06).

Ņemot vērā, ka SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" ir nozīmīga ārstniecības iestāde Latvijas veselības aprūpes sistēmā un ka tā spēj nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, to nepieciešams apvienot ar VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", lai veicinātu efektīvāku un uz rezultātiem orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, tādējādi virzoties uz vienota veselības aprūpes sistēmas pārvaldības un attīstības modeļa mērķi.

1.2. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pašreizējās situācijas raksturojums

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" (turpmāk - arī DPNS) ir viena no lielākajām psihiatriskā profila ārstniecības iestādēm Latvijā, kas nodrošina Daugavpils pilsētas un apkārtējo reģionu iedzīvotājiem visu nepieciešamo garīgās veselības aprūpes pakalpojumu spektru, ieskaitot mājas garīgās veselības aprūpes pakalpojumus, ambulatorās psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus, stacionāros psihiskās veselības aprūpes pakalpojumus, t.sk. piespiedu ārstēšanu pēc tiesas lēmuma un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

DPNS pamatkapitāls ir 504 906 EUR. Slimnīcai ir viens kapitāla daļu turētājs - Veselības ministrija 100 % apmērā.

Valsts finansējuma palielinājums veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai (valsts budžeta finansējums ir 83% no DPNS kopējiem ieņēmumiem) ietekmēja arī DPNS darbības rezultātu, attiecīgi 2015.gadā DPNS bija peļņa 6 990 EUR apmērā, 2016.gadā - peļņa 44 190 EUR apmērā, 2017.gadu plānots pabeigt ar peļņu 4 321 EUR apmērā. DPNS ir augsti maksātspējas rādītāji, tomēr ņemot vērā, ka lielākā daļa no saistībām (11 765 600 EUR jeb 68%) ir valsts galvotais aizdevums, ko plānots kapitalizēt, maksātspējas rādītāji normalizēsies.

1.3. Iespējamie ieguvumi no valsts līdzdalības SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca"

Iespējamie ieguvumi no valsts līdzdalības SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca":

• Ārstniecības pakalpojumu kvalitātes sistēmas attīstība.

• Investīciju un attīstības plānu koordinācija ar valsts attīstības dokumentiem.

• Izmaksu samazināšana dublējošo struktūrvienību apvienošanas rezultātā (administrācija, saimnieciskais dienests, diagnostiskās struktūrvienības).

• Iespēja centralizēt neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļas.

• Ārstniecības personāla un medicīnisko tehnoloģiju efektīvākā izmantošana.

• Iepirkumu centralizācija.

II. RĪCĪBAS PLĀNS VALSTS LĪDZDALĪBAI SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA" PAMATKAPITĀLĀ

2.1. Valsts nekustamā īpašuma ieguldīšana VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitālā.

Pēc Komerclikuma reformas 2004.gadā un valsts nekustamā īpašuma nodošanas apsaimniekošanā Veselības ministrijas kapitālsabiedrībām (turpmāk - VM kapitālsabiedrības), šobrīd ir izveidojusies situācija, ka valsts nekustamais īpašums, kas Zemesgrāmatā reģistrēts uz valsts vārda Veselības ministrijas personā, tiek uzskaitīts VM kapitālsabiedrību bilancēs. Lai novērstu situāciju, kad VM kapitālsabiedrību uzrādītais pamatkapitāls un bilancē uzskaitītie nekustamie īpašumi neatbilst reālajam to īpašumu apjomam, ir nepieciešams novērst tiesiskās pretrunas, kas izveidojušās Komerclikuma reformas ietvaros. To var izdarīt ar atsevišķu Ministru kabineta lēmumu, atļaujot VM kapitālsabiedrību pamatkapitālā ieguldīt to lietošanā un apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu (vienotu īpašumu atbilstoši kadastra numuram - zemi un būves), koriģējot pamatkapitāla kopējo apmēru atbilstoši nekustamā īpašuma šī brīža novērtējuma vērtībai. Minētais jautājums tika izskatīts Ministru kabinetā un atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 1.marta sēdes protokola Nr.13 17. § "Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma ieguldīšanu kapitālsabiedrību pamatkapitālā"" 3.punktam Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz Ministru kabinetā izskatīšanai atsevišķu rīkojuma projektu par katru valsts kapitālsabiedrību, kurai veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo valsts nekustamo īpašumu paredzēts ieguldīt pamatkapitālā.

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāls ir 504 906 EUR. Šobrīd VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" lietošanā ir nodoti valsts nekustamie īpašumi, kuros ar valsts galvotā aizņēmuma un ERAF līdzekļu investīcijām ir veikti ievērojami ieguldījumi. Veselības ministrija plāno sagatavot izskatīšanai Ministru kabinetā atsevišķu rīkojuma projektu minēto īpašumu ieguldīšanai VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitālā. Šobrīd īpašumiem nav oficiāla vērtējuma, bet bilancē tie uzskaitīti ~15 milj. apmērā.

2.2. Valsts galvotā aizdevuma kapitalizācija.

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valsts galvotā aizdevuma apmērs ir 11 307 024 EUR.

Likuma "Par valsts budžetu 2017.gadam" 53.pantā noteikts - "atļaut finanšu ministram pārņemt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valsts vārdā galvotās saistības ne vairāk kā 170 021 374 euro apmērā atbilstoši faktiskajam valsts vārdā galvoto saistību atlikumam, saglabājot prasījuma tiesības pret minētajām kapitālsabiedrībām.

Šobrīd Finanšu ministrija un Valsts kase risina jautājumu par valsts galvotā aizdevuma kapitalizāciju.

2.3. VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" kapitāla daļu ieguldīšana SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā.

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" ir publiskas personas kapitālsabiedrība, SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" ir publiski privātā kapitālsabiedrība. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk - Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) XXVI nodaļas "Vispārīgie noteikumi kapitālsabiedrības kļūšanai par publiski privāto kapitālsabiedrību vai privāto kapitālsabiedrību" 148.pantā ir noteikts, ka publiskas personas kapitālsabiedrība, nepārdodot kapitāla daļas, var kļūt par privāto kapitālsabiedrību vai publiski privāto kapitālsabiedrību:

1) palielinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu (šā likuma 149.pants);

2) reorganizējot kapitālsabiedrību (šā likuma 150.pants);

3) nododot publiskas personas kapitāla daļas bez atlīdzības citai publiskai personai (šā likuma 159.pants).

Savukārt no Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 150.panta izriet, ka reorganizācijas ceļā kapitālsabiedrība var kļūt par privāto kapitālsabiedrību:

1) pievienojot kapitālsabiedrību;

2) pievienojoties kapitālsabiedrībai;

3) saplūstot ar kapitālsabiedrību;

4) sadalot kapitālsabiedrību, ja iegūstošā kapitālsabiedrība jau ir privātā kapitālsabiedrība.

Veselības ministrijas mērķis ir publiskas personas kapitālsabiedrības (kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder vienai publiskai personai) reorganizācija.

Reorganizācijas rezultātā VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" kļūtu par publiski privātu kapitālsabiedrību (kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vairākām publiskām personām), bet saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 150.pantu, kā arī atbilstoši šā likuma XXVIII nodaļai "Publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācija par privātu kapitālsabiedrību", reorganizācijas ceļā publiska kapitālsabiedrība var kļūt tikai par privātu kapitālsabiedrību.

Līdz ar to Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas neparedz likumīgu iespēju publiskas personas kapitālsabiedrībai reorganizācijas ceļā pārtapt par publiski privātu kapitālsabiedrību.

Konkrētajā gadījumā Veselības ministrija vērš uzmanību uz Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma nepilnībām, jo šā likuma 148.pantā ir paredzēts, ka publiskas personas kapitālsabiedrība reorganizācijas ceļā var kļūt arī par publiski privātu kapitālsabiedrību. Tomēr Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normas, kurās ir atrunāta publiskas personas kapitālsabiedrības reorganizācija, neparedz šā likuma 148.pantā noteikto.

Ņemot vērā iepriekš minēto likuma ierobežojumu, Veselības ministrija kā publiska persona saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 146.panta trešo daļu lūgs Ministru kabinetam pieņemt lēmumu atļaut ieguldīt VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" kapitāla daļas SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā. Līdz ar to VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" kļūs par SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" meitas sabiedrību.

Ņemot vērā valsts galvotā aizdevuma apmēru - 11 307 024 EUR, kuru paredzēts kapitālizēt, un VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitālā ieguldāmo valsts nekustamo īpašumu provizorisko vērtību ~ 15 mlj. EUR, valsts pēc VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" pamatkapitāla palielināšanas, ieguldot VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" kapitāla daļas SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā, iegūtu vairāk par 50% SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" kapitāla daļu.

Detalizēti finanšu aprēķini par valsts līdzdalības iegūšanu SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā (t.sk. valsts nekustamā īpašuma novērtēšana) tiks veikti pēc Ministru kabineta konceptuālā lēmuma pieņemšanas.

Turpmāk jautājuma risināšana notiek atbilstoši Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 150.pantam.


1 2016.gada 3.maija MK rīkojums Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā MK iecerēto darbību īstenošanai" 130.punkts (prot. Nr.20 29§).

Veselības ministre Anda Čakša

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts līdzdalību SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 247Pieņemts: 24.05.2017.Stājas spēkā: 24.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103, 26.05.2017. OP numurs: 2017/103.12
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
291015
24.05.2017
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)