Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 110

Rīgā 2017. gada 28. februārī (prot. Nr. 10 28. §)
Noteikumi par depozīta maksājumu
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 70. panta septīto daļu,
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74. panta septīto daļu
un Publiskās un privātās partnerības likuma 29.panta septīto daļu
(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 243 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka depozīta samaksas vai iesniegšanas un atmaksāšanas vai atdošanas kārtību.

2. Depozīta maksājumu Publisko iepirkumu likuma 70. panta trešajā daļā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74. panta trešajā daļā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29.2 panta trešajā daļā noteiktajā apmērā iemaksā Iepirkumu uzraudzības biroja kontā vai iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

II. Depozīta iemaksa Iepirkumu uzraudzības biroja kontā

3. Informāciju par depozīta maksājuma rīkojuma rekvizītiem ievieto Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē (www.iub. gov.lv).

4. Veicot depozīta maksājumu, persona nodrošina, ka tas ir identificējams. Depozīta maksājuma rīkojumā norāda šādu informāciju:

4.1. iesnieguma par iepirkuma vai koncesijas procedūras pārkāpumiem (turpmāk – iesniegums) iesniedzēja nosaukums vai, ja iesnieguma iesniedzējs ir fiziska persona, vārds un uzvārds;

4.2. pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, vai publiskā partnera, vai tā pārstāvja nosaukums;

4.3. tā iepirkuma identifikācijas numurs, par kuru iesniedz iesniegumu.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

5. Depozīta maksājumam Publisko iepirkumu likuma 70. panta trešajā daļā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74. panta trešajā daļā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29.2 panta trešajā daļā noteiktajā apmērā Iepirkumu uzraudzības biroja kontā jābūt ieskaitītam līdz brīdim, kad Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

6. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs, veicot Publisko iepirkumu likuma 70. panta ceturtajā daļā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74. panta ceturtajā daļā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29.panta ceturtajā daļā minēto pārbaudi, nevar identificēt depozīta maksājumu vai ir konstatējis, ka depozīta maksājums nav samaksāts pilnā apmērā, uzskata, ka depozīta maksājums nav saņemts.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

III. Depozīta iesniegšana kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise

7. Kā depozītu iesniedz Latvijas Republikā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes garantiju vai tāda apdrošinātāja apdrošināšanas polisi, kurš saņēmis attiecīgā apdrošināšanas veida licenci.

8. Depozītu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi Iepirkumu uzraudzības birojā iesniedz Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrajā daļā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta otrajā daļā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā. Iesniedz dokumentu oriģinālus.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

9. Ja depozītu iesniedz kā apdrošināšanas polisi, iesniegumam pievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu. Par samaksu apliecinošu dokumentu uzskata atbilstoši aizpildītu un kredītiestādē apstiprinātu maksājuma uzdevumu vai tā kopiju, ko apliecinājusi kredītiestāde. Ja apdrošināšanas prēmija nav samaksāta apdrošināšanas polisē norādītajā pilnajā apmērā līdz apdrošināšanas polises oriģināla iesniegšanai Iepirkumu uzraudzības birojā, uzskatāms, ka depozīts nav iesniegts.

10. Bankas garantijai vai apdrošināšanas polisei jābūt spēkā vismaz četrus mēnešus no dienas, kad iesniegums iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojā.

11. Ja depozītu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, bankas garantijā vai apdrošināšanas polisē norāda šādu informāciju:

11.1. iesnieguma iesniedzēja nosaukums vai, ja iesnieguma iesniedzējs ir fiziska persona, vārds un uzvārds;

11.2. pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, vai publiskā partnera, vai tā pārstāvja nosaukums;

11.3. tā iepirkuma identifikācijas numurs, par kuru iesniedz iesniegumu;

11.4. bankas garantijas vai apdrošinājuma summa Publisko iepirkumu likuma 70. panta trešajā daļā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74. panta trešajā daļā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29.2 panta trešajā daļā noteiktajā apmērā;

11.5. ja iesniedz apdrošināšanas polisi – apdrošināšanas prēmijas summas apmērs;

11.6. informācija par apstākļiem, kuriem iestājoties, Iepirkumu uzraudzības birojs var iesniegt pieprasījumu bankas garantijas vai apdrošinājuma summas izmaksai atbilstoši šo noteikumu 15. punktam;

11.7. kredītiestādes vai apdrošinātāja apņemšanās izmaksāt Iepirkumu uzraudzības birojam pēc pirmā pieprasījuma bankas garantiju vai apdrošinājuma summu piecu darbdienu laikā, nepieprasot papildu pierādījumus vai paskaidrojumu;

11.8. bankas garantijas vai apdrošināšanas polises spēkā stāšanās un spēkā esības termiņš atbilstoši šo noteikumu 10. punktam.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

12. Ja, veicot Publisko iepirkumu likuma 70. panta ceturtajā daļā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74. panta ceturtajā daļā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29.panta ceturtajā daļā minēto pārbaudi, tiek konstatēts, ka bankas garantija vai apdrošināšanas polise neatbilst šo noteikumu 7., 8., 9., 10. un 11. punktā minētajiem nosacījumiem, uzskatāms, ka depozīts nav iesniegts.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

IV. Iepirkumu uzraudzības biroja kontā iemaksātā depozīta atmaksāšanas kārtība

13. Iepirkumu uzraudzības biroja kontā iemaksāto depozīta maksājumu Iepirkumu uzraudzības birojs atmaksā personai, kura veikusi depozīta maksājumu:

13.1. piecu darbdienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 70. panta piektajā daļā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74. panta piektajā daļā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29.panta piektajā daļā minēto gadījumu iestāšanās;

13.2. piecu darbdienu laikā, ja depozīta maksājums saņemts par iepirkuma vai koncesijas procedūras pārtraukšanas likumības vai iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentos iekļauto prasību apstrīdēšanu;

13.3. piecu darbdienu laikā pēc depozīta maksājuma saņemšanas Iepirkumu uzraudzības biroja kontā šo noteikumu 6. punktā minētajā gadījumā;

13.4. mēneša laikā pēc depozīta maksājuma saņemšanas Iepirkumu uzraudzības biroja kontā, ja depozīta maksājums ir iemaksāts, bet Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 72. panta otrajā daļā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā nav saņemts.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

14. Depozīta maksājumu pārskaita uz to kontu, no kura depozīta maksājums iemaksāts.

V. Depozīta atdošana, kas iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise

15. Iepirkumu uzraudzības birojs ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu par bankas garantijas vai apdrošinājuma summas izmaksāšanu, pārskaitot to uz Iepirkumu uzraudzības biroja kontu, iesniedz bankas garantijas izsniedzējam vai apdrošinātājam (pieprasījumu vienlaikus nosūta arī iesniedzējam zināšanai) piecu darbdienu laikā pēc dienas:

15.1. kad stājies spēkā lēmums atļaut pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, vai publiskajam partnerim, vai tā pārstāvim slēgt iepirkuma vai koncesijas līgumu;

15.2. kad stājies spēkā lēmums atstāt spēkā pasūtītāja vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai publiskā partnera vai tā pārstāvja, vai koncesijas procedūras komisijas lēmumu par koncesijas procedūras izbeigšanu;

15.3. kad saņemts iesnieguma atsaukums līdz iesnieguma izskatīšanai iesniegumu izskatīšanas komisijā un pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, vai publiskais partneris, vai tā pārstāvis, vai koncesijas procedūras komisija nav novērsusi iesniegumā minētos pārkāpumus.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

16. Iepirkumu uzraudzības birojs šo noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā iemaksāto summu atmaksā piecu darbdienu laikā pēc tiesas sprieduma noraksta saņemšanas, ja ar spēkā stājušos tiesas spriedumu tiesa iemaksāto depozīta maksājumu uzdod atmaksāt iesniedzējam. Ja depozīts iesniegts kā apdrošināšanas polise, šo noteikumu 15. punktā noteiktajā kārtībā izmaksātā apdrošinājuma summa atmaksājama apdrošinātājam vai iesniedzējam pēc apdrošinātāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

17. Ja depozīts, kas iesniegts kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, jāatdod iesniedzējam Publisko iepirkumu likuma 70. panta piektās daļas 1., 3. un 4. punktā vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 74. panta piektās daļas 1., 3. un 4. punktā, vai Publiskās un privātās partnerības likuma 29.panta piektās daļas 1., 3. un 4. punktā minētajā gadījumā, kā arī šo noteikumu 12. punktā minētajā gadījumā, Iepirkumu uzraudzības birojs piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo gadījumu iestāšanās iesniedz bankas garantijas izsniedzējam vai apdrošinātājam iesniegumu (kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) par bankas garantijas izsniedzēja atbrīvošanu no tā saistībām un vienlaikus nosūta to zināšanai depozīta iesniedzējam.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 243)

18. Iepirkumu uzraudzības birojs iesniedzējam neatmaksā izdevumus, kas saistīti ar bankas garantijas izsniegšanu vai apdrošināšanas līguma noslēgšanu un polises noformēšanu, tai skaitā apdrošināšanas prēmiju.

VI. Noslēguma jautājumi

19. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. martā.

20. Iepirkumos, ko veic atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam, noteikumus piemēro no 2017. gada 1. aprīļa.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par depozīta maksājumu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 110Pieņemts: 28.02.2017.Stājas spēkā: 01.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 01.03.2017. OP numurs: 2017/45.11
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
289089
{"selected":{"value":"14.05.2017","content":"<font class='s-1'>14.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.05.2017","iso_value":"2017\/05\/14","content":"<font class='s-1'>14.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2017","iso_value":"2017\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2017.-13.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.05.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)