Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 688

Rīgā 2016. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 57 20. §)
Eiropas Savienības un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 236)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piena ražotājiem piešķir Eiropas Savienības un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalstu (turpmāk – atbalsts).

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 236)

2. Atbalstu piešķir saskaņā ar Komisijas 2016. gada 8. septembra Deleģēto regulu (ES) 2016/1613, ar ko nosaka ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem un citu lopkopības nozaru lauksaimniekiem (turpmāk – regula Nr. 2016/1613).

2.1 Valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta finansējums ir 7 000 000 euro.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

3. Atbalstu par piena daudzumu tonnās, kas laikposmā no 2016. gada 1. marta līdz 31. augustam piegādāts Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.11. vai 4.1 2.3. apakšpunktā minētajam pirmajam pircējam (turpmāk – pircējs), bet ne mazāk kā 500 kilogramu apjomā, piešķir piena ražotājam:

3.1. kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu ir reģistrējies vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā;

3.2. kas veic kādu no regulas Nr. 2016/1613 1. panta 1. punkta trešās daļas "a", "b", "d", "e" un "f" apakšpunktā minētajām darbībām;

3.3. kam ir reģistrētas slaucamas govis atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu:

3.3.1. Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta saņemšanai – pēc stāvokļa 2016. gada 1. septembrī;

3.3.2. valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta saņemšanai – pēc stāvokļa 2017. gada 1. februārī.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 236)

4. Piena ražošanu uzskata par sašaurinātu vai nepaplašinātu, ja piena ražotājs laikposmā no 2016. gada 1. jūlija līdz 31. augustam pircējam ir piegādājis piena daudzumu, kas nepārsniedz laikposmā no 2015. gada 1. jūlija līdz 31. augustam pircējam piegādāto piena daudzumu.

5. Maza apjoma lauksaimniecībai atbilst piena ražotājs, kuram saskaņā ar šo noteikumu 3.3. apakšpunktu ganāmpulkā ir reģistrētas ne vairāk kā 50 slaucamas govis.

6. Vidi un klimatu saudzējoša ražošanas metode ir viena no šādām darbībām:

6.1. piena ražošana atbilst bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, un to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts par piena ražošanu atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām vai minētās kontroles institūcijas izsniegta izziņa par pārejas periodu uz bioloģisko lauksaimniecību;

6.2. piena ražotāja saimniecībā pēc stāvokļa uz 2016. gada 9. septembri tiek ražota biogāze.

7. Piena ražotājs ir iesaistījies sadarbības projektu īstenošanā, ja tas laikposmā no 2016. gada 1. jūlija līdz 31. augustam ir bijis biedrs vienā no šādām kooperatīvajām sabiedrībām, tām piegādājot ne mazāk kā 75 procentus no pircējam piegādātā piena daudzuma:

7.1. piena nozares lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā, kurai atbilstības statuss piešķirts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu un kura pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai kurai pieder vairāk nekā 50 procentu pamatkapitāla daļu sabiedrībā, kas ražo piena produktus;

7.2. citā piena nozares lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā, kurai atbilstības statuss piešķirts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu;

7.3. citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētā piena nozares kooperatīvajā sabiedrībā, kura pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai kurai pieder vairāk nekā 50 procentu pamatkapitāla daļu sabiedrībā, kas ražo piena produktus. Piena ražotājs piecu dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās iesniedz Lauksaimniecības datu centrā apliecinošus dokumentus par dalību šajā kooperatīvajā sabiedrībā un tai piegādāto piena daudzumu.

8. Ražotājs īsteno kvalitātes shēmu, ja tas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

8.1. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām, higiēnas un nekaitīguma prasībām svaigpiena apritei 2016. gada augusta otrajā dekādē pēc obligāto svaigpiena paraugu testēšanas rezultātiem aprēķinātie vidējie ģeometriskie lielumi somatisko šūnu skaitam nepārsniedz 380 tūkstošus un baktēriju kopskaits nepārsniedz 80 tūkstošus;

8.2. ražotājs laikposmā no 2016. gada 1. jūlija līdz 31. augustam piegādāja pienu pircējam, kas ražo piena produktus atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām.

9. Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests) atbalsta aprēķināšanai iegūst informāciju:

9.1. Lauksaimniecības datu centrā:

9.1.1. par reģistrēto slaucamo govju skaitu piena ražotāju ganāmpulkos;

9.1.2. par piena ražotāju īstenotajām piena piegādēm pircējam;

9.1.3. par piena ražotāju dalību citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētā piena nozares kooperatīvā;

9.1.4. par obligāto svaigpiena paraugu testēšanas rezultātu vidējiem ģeometriskiem somatisko šūnu skaita un baktēriju skaita lielumiem;

9.1.5. par piena ražotājiem, kam izsniegti šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minētie dokumenti;

9.2. Pārtikas un veterinārajā dienestā – par piena pārstrādes komersantiem, kas ražo piena produktus atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, un par šo komersantu svaigpiena izejvielas piegādātājiem;

9.3. Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijā – par šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajām kooperatīvajām sabiedrībām un to biedriem;

9.4. no vienotās zemkopības nozares informācijas sistēmas – par piena ražotājiem, kas ražo biogāzi un pēc stāvokļa uz 2016. gada 9. septembri ir bijuši iekļauti Ekonomikas ministrijas subsidētās elektroenerģijas ražotāju reģistrā.

10. Šo noteikumu 9.1., 9.2. un 9.3. apakšpunktā minēto informāciju tās turētāji iesniedz dienestā septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

11. Atbalsta likmi par tonnu piena aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = N , kur
X + 1,1 × Y

A – atbalsta likme;

N – regulas Nr. 2016/1613 pielikumā Latvijai noteiktā summa Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta likmes aprēķināšanai vai šo noteikumu 2.1 punktā noteiktā summa valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta likmes aprēķināšanai;

X – šo noteikumu 4., 5., 6. punktā, 7.2. apakšpunktā un 8. punktā minētajām prasībām atbilstošo piena ražotāju piegādātais piena daudzums saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu;

Y – šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošo piena ražotāju piegādātais piena daudzums saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 236)

12. Piena ražotājiem, kas atbilst šo noteikumu 7.1. un 7.3. apakšpunktā minētajām prasībām, atbalsta likmi par tonnu piena reizina ar koeficientu 1,1.

13. Dienests atbalstu izmaksā regulas Nr.  2016/1613 1. panta 1. punkta piektajā daļā un 2. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

14. Dienests līdz 2017. gada 10. oktobrim iesniedz Zemkopības ministrijā regulas Nr. 2016/1613 3. panta "b" apakšpunktā noteikto informāciju par izmaksātajām atbalsta kopsummām, to saņēmēju skaitu un veidu.

15. Zemkopības ministrija iesniedz Eiropas Komisijā regulas Nr. 2016/1613 3. panta "a" un "b" apakšpunktā noteikto informāciju.

16. Lauksaimniecības datu centrs informāciju par reģistrēto slaucamo govju skaitu pēc stāvokļa 2017. gada 1. februārī Lauku atbalsta dienestā iesniedz līdz 2017. gada 12. maijam.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 236 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Savienības un valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 688Pieņemts: 25.10.2016.Stājas spēkā: 29.10.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 28.10.2016. OP numurs: 2016/210.3
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
285860
{"selected":{"value":"10.05.2017","content":"<font class='s-1'>10.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.05.2017","iso_value":"2017\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2016","iso_value":"2016\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2016.-09.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.05.2017
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)