Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumus Nr. 327 "Starptautisko un nacionālo sankciju ierosināšanas un izpildes kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 468

Rīgā 2016. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 36 1. §)
Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. starptautisko un nacionālo sankciju vispārēju izpildes kārtību;

1.2. kārtību, kādā izpildāmas Ministru kabineta noteiktās nacionālās sankcijas cīņai pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu.

2. Darbības, kuras starptautisko un nacionālo sankciju izpildē veic kompetentās institūcijas un institūcijas, kas ir atbildīgas par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – likums) 6. panta otrajā daļā minēto publisko reģistru vešanu, nosaka likuma 13. pants, kompetento institūciju darbību regulējošie normatīvie akti, šie noteikumi un, pamatojoties uz likuma 11. panta trešo daļu, izdotie Ministru kabineta noteikumi par nacionālo sankciju noteikšanu.

II. Civiltiesisko ierobežojumu izpilde

3. Institūcijas, kas ir atbildīgas par likuma 6. panta otrajā daļā minēto publisko reģistru vešanu:

3.1. Tiesu administrācija kā valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas pārzinis;

3.2. Uzņēmumu reģistrs;

3.3. Patentu valde;

3.4. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija";

3.5. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Jūras administrācija" kā Latvijas Kuģu reģistra datubāzes uzturētājs;

3.6. Valsts tehniskā uzraudzības aģentūra kā Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas pārzinis;

3.7. Lauksaimniecības datu centrs kā Lauksaimniecības datu centra informācijas sistēmas pārzinis.

4. Civiltiesiskie ierobežojumi atbilstoši likuma 6. pantam tiek noteikti, lai novērstu saimniecisko resursu izmantošanu kā analogu naudai vai tās aizvietotāju. Civiltiesiskos ierobežojumus piemēro tā, lai novērstu iespēju sankciju subjektam iegūt finansiālu vai ekonomisku labumu (finanšu līdzekļus, preces, pakalpojumus), izmantojot saimnieciskos resursus.

5. Tiesu administrācija, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju noteikšanu vai grozīšanu, pārbauda, vai valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata satur ziņas par normatīvajos aktos, ar kuriem noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, viennozīmīgi identificējamu sankciju subjektu, un, ja sankciju subjektam:

5.1. pieder nekustamais īpašums, informē rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļu par nepieciešamību nodrošināt starptautiskās vai nacionālās sankcijas izpildi;

5.2. nepieder nekustamais īpašums, iekļauj sankciju subjektu valsts vienotā datorizētās zemesgrāmatas personu rādītājā.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 633)

6. Tiesu administrācija, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju atcelšanu:

6.1. informē rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļu par tiem sankciju subjektiem, pret kuriem rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa ir izpildījusi starptautiskās vai nacionālās sankcijas;

6.2. dzēš no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas personu rādītāja ziņas par sankciju subjektu.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 633)

7. Patentu valde, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju noteikšanu vai grozīšanu, pieņem lēmumu:

7.1. apturēt nacionālās procedūras kārtībā pieteiktas preču zīmes, dizainparauga, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrāciju vai patenta piešķiršanu, ja iesniegts attiecīgs pieteikums un tā pieteicējam vai īpašniekam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums;

7.2. neapstiprināt Latvijā Eiropas patentu, ja iesniegts attiecīgs lūgums un tā īpašniekam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums;

7.3. apturēt ieraksta izdarīšanu attiecībā uz nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparauga, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas vai piešķirta patenta un attiecināta vai apstiprināta Eiropas patenta darījumiem, ja iesniegts attiecīgs iesniegums un tā iesniedzējam, tiesību īpašniekam, tiesību pārņēmējam vai licenciātam ir piemērots civiltiesiskais ierobežojums.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 633)

8. Patentu valde, saņemot informāciju par starptautisko vai nacionālo sankciju atcelšanu:

8.1. atsāk nacionālās procedūras kārtībā pieteiktas preču zīmes, dizainparauga, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas reģistrācijas procedūru vai patenta piešķiršanu;

8.2. atsāk ieraksta izdarīšanu attiecībā uz nacionālās procedūras kārtībā reģistrētas preču zīmes, dizainparauga, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijas vai piešķirta patenta un attiecināta vai apstiprināta Eiropas patenta darījumiem.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 633)

III. Izņēmumu piemērošanas kārtība

9. Sankciju izpildē ievēro Eiropas Savienības regulās, kā arī Ministru kabineta noteikumos, ar kuriem tiek ieviestas starptautiskās sankcijas vai noteiktas nacionālās sankcijas, paredzētos izņēmumus un to piemērošanas nosacījumus.

10. Ja Ārlietu ministrijai vai citai institūcijai ir informācija, ka persona, pret kuru ir spēkā ieceļošanas ierobežojumi, plāno ieceļošanu Latvijas Republikā atbilstoši starptautiskajās vai nacionālajās sankcijās paredzētajiem izņēmumiem, Ārlietu ministrija vai attiecīgā institūcija par to nekavējoties informē Valsts robežsardzi.

11. Likuma 10. panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanai kompetentā institūcija var lūgt Ārlietu ministriju apkopot likuma 10. panta otrajā daļā minēto valsts drošības iestāžu vai citu institūciju atzinumus. Šādā gadījumā Ārlietu ministrija, pamatojoties uz minētajiem atzinumiem, 10 dienu laikā informē kompetento institūciju par pieļaujamo izņēmumu piemērošanu sankciju subjektam.

12. Ja starptautiskās sankcijas noteiktas ar tiesību aktu, ko izdevusi Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Savienība vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija (turpmāk – cita starptautiskā organizācija), Ārlietu ministrija saskaņā ar attiecīgā tiesību akta nosacījumiem:

12.1. pamatojoties uz kompetento institūciju sniegto informāciju, informē Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Savienību vai citu starptautisko organizāciju un, ja attiecīgajos tiesību aktos tas ir noteikts, lūdz pārējo dalībvalstu piekrišanu izņēmuma piemērošanai, norādot pamatojumu;

12.2. pēc tam kad iestājušies Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības vai citas starptautiskās organizācijas tiesību aktā norādītie nosacījumi izņēmumu piemērošanai, sagatavo attiecīgu apliecinājumu un nosūta to kompetentajai iestādei.

13. Sankciju subjekts, iesniedzot rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļā lūgumu par izņēmumu piemērošanu, pievieno tam Ārlietu ministrijas informāciju par pieļaujamo izņēmumu piemērošanu, bet, ja Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības vai citas starptautiskās organizācijas tiesību akti paredz īpašus nosacījumus izņēmumu piemērošanā, arī šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minēto apliecinājumu.

IV. Nacionālo sankciju cīņai pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu izpilde

14. Lai cīnītos pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu, Ministru kabinets var noteikt finanšu, civiltiesiskos, ieceļošanas un stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumus.

15. (Svītrots ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 633)

16. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests piemēro finanšu ierobežojumus cīņai pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu neatkarīgi no tā, vai pret sankciju subjektu ir ierosināta operatīvās uzskaites lieta vai uzsākts kriminālprocess.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

17. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests piemēro finanšu ierobežojumus cīņai pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un normatīvajiem aktiem par neparasta darījuma pazīmju sarakstu un kārtību, kādā sniedzami ziņojumi par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

18. Ja Ministru kabinets ir noteicis sankcijas cīņai pret starptautisko terorismu vai masveida iznīcināšanas ieroču izgatavošanu, glabāšanu, pārvietošanu, lietošanu vai izplatīšanu un sankciju subjekts tās nav apstrīdējis, tad Ārlietu ministrija var iesniegt attiecīgo sankciju sarakstu Apvienoto Nāciju Organizācijā, Eiropas Savienībā vai arī citā starptautiskā organizācijā un lūgt šīs starptautiskās organizācijas izvērtēt nepieciešamību minētās sankcijas iekļaut starptautiskajos sankciju sarakstos.

(MK 16.10.2018. noteikumu Nr. 633 redakcijā)

V. Informācijas apmaiņa

19. Ārlietu ministrija papildus likuma 12. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktajam pienākumam informēt kompetentās institūcijas publicē ministrijas tīmekļvietnē informāciju par spēkā esošajām starptautiskajām un nacionālajām sankcijām.

(Grozīts ar MK 16.10.2018. noteikumiem Nr. 633)

20. Ja kompetentajām institūcijām vai institūcijām, kas ir atbildīgas par likuma 6. panta otrajā daļā minēto publisko reģistru vešanu, starptautisko sankciju izpildes gaitā nepieciešama papildu informācija vai interpretācija par sankciju piemērošanu, institūcija ar Ārlietu ministrijas starpniecību attiecīgo informāciju lūdz tai starptautiskajai organizācijai, kura noteikusi sankcijas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ārlietu ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Starptautisko un nacionālo sankciju izpildes kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 468Pieņemts: 15.07.2016.Stājas spēkā: 22.07.2016.Zaudē spēku: 16.07.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 139, 21.07.2016. OP numurs: 2016/139.1
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
283651
{"selected":{"value":"19.10.2018","content":"<font class='s-1'>19.10.2018.-15.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.10.2018","iso_value":"2018\/10\/19","content":"<font class='s-1'>19.10.2018.-15.07.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2016","iso_value":"2016\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2016.-18.10.2018.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.10.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)