Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 1. jūnija noteikumus Nr. 345 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 459

Rīgā 2016. gada 12. jūlijā (prot. Nr. 35 22. §)
Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 773 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
33.1 panta otro, piekto un sesto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma maksas kompensēšanas (turpmāk – pakalpojums) nosacījumus, kā arī finansēšanas apjomu un kārtību;

1.2. kārtību, kādā pašvaldība aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniedzēju (turpmāk – pakalpojuma sniedzējs) informē par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt pakalpojumu;

1.3. kārtību, kādā daudzbērnu ģimene, ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu piesakās pakalpojuma saņemšanai, un institūcijas, kuras pakalpojuma sniedzējam nodrošina informāciju par ģimenēm (personām), kurām sniedzams pakalpojums, kā arī informācijas apjomu un sniegšanas termiņus.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 773)

2. Pakalpojums trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei (personai), ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai personai ar I invaliditātes grupu ir šāds – ne vairāk kā 100 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0,0131 euro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī).

3. Pakalpojums daudzbērnu ģimenei ir šāds – ne vairāk kā 300 kilovatstundu elektroenerģijas tirdzniecība par cenu 0,0131 euro par vienu kilovatstundu katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī).

4. Aizsargātajiem lietotājiem, kuri izmanto tādas sadales sistēmas pakalpojumus, kurai pieslēgti vairāk par simts tūkstošiem lietotāju, pakalpojuma sniedzējs šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto elektroenerģijas tirdzniecības cenu palielina par 0,02448 euro par vienu kilovatstundu un sadales sistēmas pakalpojuma tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksēto daļu katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī) samazina, ievērojot šo noteikumu 5. punktā minētos nosacījumus.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 773 redakcijā)

5. Pakalpojuma sniedzējs nosaka sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājumu, ievērojot šādus nosacījumus:

5.1. ja aizsargātais lietotājs viena elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju patērē vienā objektā:

5.1.1. vienfāzes pieslēgumā sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājums ir 1,96 euro;

5.1.2. trīsfāžu pieslēgumā, izņemot šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minēto gadījumu, sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājumu aprēķina, pieslēguma vietā uzstādītā ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas apmēru, kas izteikts ampēros, reizinot ar 0,32 euro;

5.1.3. trīsfāžu pieslēgumā, ja pieslēguma vietā uzstādītā ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas stiprums nepārsniedz 16 ampērus, sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājums ir 5,07 euro;

5.1.4. sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājuma aprēķinā iekļaujamais maksimālais ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas apmērs ir 32 ampēri;

5.2. ja aizsargātais lietotājs viena elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros elektroenerģiju lieto vairākos elektroenerģiju patērējošos objektos:

5.2.1. ja visi pieslēgumi ir vienfāzes pieslēgumi, sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājums ir 1,96 euro;

5.2.2. ja aizsargātajam lietotājam ir vismaz viens trīsfāžu pieslēgums, sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājumu attiecina uz trīsfāžu pieslēguma vietu ar lielāko ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas apmēru un sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājumu nosaka, ievērojot šo noteikumu 5.1.2. un 5.1.3. apakšpunktā minētos nosacījumus;

5.2.3. sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājuma aprēķinā iekļaujamais maksimālais ievadaizsardzības aparāta nominālās strāvas apmērs ir 32 ampēri.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 773 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 343)

6. Pakalpojuma sniedzēju izraugās Būvniecības valsts kontroles birojs atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un Elektroenerģijas tirgus likumam. Ar izraudzīto pakalpojuma sniedzēju Būvniecības valsts kontroles birojs slēdz līgumu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, nosakot elektroenerģijas cenu, no kuras tiks rēķināts šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minētais kompensācijas apmērs.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 625)

7. Aizsargātā lietotāja patērēto elektroenerģijas apjomu, kas norēķinu periodā pārsniedz šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto pakalpojuma apjomu, pakalpojuma sniedzējs pārdod saskaņā ar pušu savstarpēji noslēgto elektroenerģijas tirdzniecības līgumu.

8. Aizsargātais lietotājs pakalpojumu saņem viena ar pakalpojuma sniedzēju noslēgtā elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros.

9. Ja vairāki aizsargātie lietotāji elektroenerģiju lieto viena elektroenerģijas tirdzniecības līguma ietvaros, tad pakalpojuma apjoms katram aizsargātajam lietotājam katrā norēķinu periodā (kalendāra mēnesī) tiek noteikts:

9.1. atbilstoši aizsargātā lietotāja statusam, ievērojot šo noteikumu 2. vai 3. punktā minēto elektroenerģijas apjomu;

9.2. atbilstoši šo noteikumu 4. punktā minētajam elektroenerģijas cenas palielinājumam;

9.3. piemērojot sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājumu – 1,96 euro. Ja aizsargātais lietotājs ir daudzbērnu ģimene, tad sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājums ir 5,88 euro.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 773; MK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 343)

10. Šo noteikumu 9. punktā minētajā gadījumā elektroenerģijas lietotājs, kurš noslēdzis elektroenerģijas tirdzniecības līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, summāri piešķirto elektroenerģijas daudzumu vai sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas kompensāciju sadala katram aizsargātajam lietotājam, ievērojot to faktisko patēriņu un šo noteikumu 9. punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 773)

11. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums aizsargāto lietotāju informēt par pakalpojuma uzsākšanu un pārtraukšanu.

12. Elektroenerģijas lietotājam ir tiesības mainīt elektroenerģijas tirgotāju, kurš nepiemēro maksu par elektroenerģijas tirdzniecības līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai.

13. Elektroenerģijas tirgotāju maiņa šo noteikumu 12. punktā minētajā gadījumā notiek atbilstoši elektroenerģijas tirgotāju maiņu regulējošiem normatīvajiem aktiem.

14. Ja elektroenerģijas lietotājs maina elektroenerģijas tirgotāju, lai saņemtu pakalpojumu, pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pirms paredzētās tirgotāja maiņas paziņot elektroenerģijas sadales sistēmas operatoram, ka noslēgts jauns līgums par elektroenerģijas tirdzniecību, tostarp par pakalpojuma sniegšanu.

15. Elektroenerģijas sadales sistēmas operators pirms elektroenerģijas tirgotāja maiņas par to informē iepriekšējo aizsargātā lietotāja elektroenerģijas tirgotāju un pakalpojuma sniedzēju, norādot, ka maiņa notikusi, lai aizsargātais lietotājs saņemtu pakalpojumu.

16. Pašvaldībai ir pienākums katru mēnesi līdz astotajam datumam sagatavot un, izmantojot valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – savietotājs), XML formātā nosūtīt pakalpojuma sniedzējam šādu informāciju par personām, kurām iepriekšējā mēnesī bija spēkā trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss:

16.1. pašvaldība;

16.2. vārds, uzvārds;

16.3. personas kods;

16.4. ģimenes identifikators;

16.5. elektroenerģijas tirdzniecības līguma vai klienta numurs;

16.6. elektroenerģiju patērējoša objekta adrese;

16.7. deklarētās dzīvesvietas adrese un kontaktinformācija (ja tāda ir pieejama).

17. Pakalpojuma sniedzējs katru mēnesi līdz trīspadsmitajam datumam salīdzina šo noteikumu 16. punktā minētos datus ar tā rīcībā esošo informāciju par aizsargātajiem lietotājiem un, izmantojot savietotāju, nosūta pašvaldībai datus par personām, kuras pakalpojuma sniedzējs nav varējis identificēt un sniegt tām pakalpojumu.

18. Pašvaldībai, izmantojot savietotāju, ir pienākums katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam nodot pakalpojuma sniedzējam šo noteikumu 17. punktā minētos koriģētos datus XML formātā.

19. Daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura vēlas saņemt pakalpojumu, noteiktā kārtībā iesniedz pakalpojuma sniedzējam pieteikumu.

20. Pakalpojums daudzbērnu ģimenei vai ģimenei (personai), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai personai ar I invaliditātes grupu tiek nodrošināts no pieteikuma saņemšanas dienas, ja pakalpojuma sniedzējs pārbaudē konstatē pieteikuma iesniedzēja atbilstību aizsargātā lietotāja statusam.

21. Lai pārbaudītu pieteikuma iesniedzēja atbilstību aizsargātā lietotāja statusam, pakalpojuma sniedzējs pēc šo noteikumu 19. punktā minētā pieteikuma saņemšanas, vienojoties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju par aizsargātā lietotāja statusa atbilstības pārbaudei nepieciešamo datu elektroniskās apmaiņas kārtību, pieprasa un attiecīgās iestādes sniedz šādu informāciju par pieteikuma iesniedzēju:

21.1. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sniedz ziņas no valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs", ja pieteicējs ir reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā (statuss – aktīvs), norādot iesniedzēja piederību daudzbērnu ģimenei;

21.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniedz ziņas no valsts informācijas sistēmas "Invaliditātes informatīvā sistēma", norādot iesniedzēja atbilstību invaliditātes statusam un I invaliditātes grupai, ja tāda ir noteikta.

22. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt no šo noteikumu 19. punktā minētā pieteikuma iesniedzēja informāciju, kas apliecina tā atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam, ja nav iegūts attiecīgs apstiprinājums no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes.

23. Pakalpojuma sniedzējam katru gadu līdz 8. janvārim ir pienākums pārbaudīt daudzbērnu ģimenes, ģimenes (personas), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, un personas ar I invaliditātes grupu atbilstību aizsargātā lietotāja statusam, lai turpinātu pakalpojuma sniegšanu kalendāra gada ietvaros, informējot par to aizsargāto lietotāju.

24. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt no šo noteikumu 23. punktā minētās ģimenes (personas) papildu informāciju, ja tā nepieciešama, lai pārbaudītu pieteikuma iesniedzēja atbilstību aizsargātā lietotāja statusam.

25. Pakalpojuma sniedzējs aizsargātā lietotāja statusu apstiprina kalendāra gada ietvaros, nepārsniedzot šo noteikumu 6. punktā minētā līguma darbības termiņu:

25.1. no pieteikuma saņemšanas dienas, ja tiek saņemts šo noteikumu 21. punktā minētais apstiprinājums;

25.2. no attiecīgā gada 1. janvāra, ja tiek saņemts šo noteikumu 24. punktā minētais apstiprinājums.

26. Pakalpojums tiek finansēts no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem, sedzot pakalpojuma sniedzējam starpību starp cenu, kas noteikta pakalpojuma sniedzēja un Būvniecības valsts kontroles biroja noslēgtajā līgumā par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, un šo noteikumu 2. un 3. punktā norādīto pakalpojuma cenu un kompensējot sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājumu atbilstoši šo noteikumu 5. punktam un 9.3. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 773; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 625)

27. Pakalpojuma sniedzējs līdz kārtējā mēneša beigām iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā pārskatu par iepriekšējo mēnesi sadalījumā pa aizsargāto lietotāju grupām (atbilstoši noteiktajam statusam – trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, persona ar I invaliditātes grupu, daudzbērnu ģimene), norādot šādu informāciju:

27.1. aizsargāto lietotāju skaits un to elektroenerģijas patēriņš kilovatstundās pakalpojuma ietvaros;

27.2. maksa par pakalpojumu (aprēķina, reizinot aizsargātā lietotāja patērētās elektroenerģijas apjomu pakalpojuma ietvaros ar cenu, kas noteikta elektroenerģijas tirgotāja un Būvniecības valsts kontroles biroja noslēgtajā līgumā par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, un pieskaitot aizsargātajam lietotājam nodrošinātās sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājuma apmēru atbilstoši šo noteikumu 5. punktam un 9.3. apakšpunktam);

27.3. kompensācijas apmērs izdevumu segšanai par aizsargātajiem lietotājiem sniegto pakalpojumu (aprēķina, reizinot starpību starp elektroenerģijas cenu, kas noteikta elektroenerģijas tirgotāja un Būvniecības valsts kontroles biroja noslēgtajā līgumā par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu, un šo noteikumu 2. un 3. punktā minēto pakalpojuma cenu ar aizsargātā lietotāja elektroenerģijas faktisko patēriņu kilovatstundās pakalpojuma ietvaros un pieskaitot aizsargātajam lietotājam nodrošinātās sadales tarifa un obligātā iepirkuma komponenšu fiksētās daļas samazinājuma apmēru atbilstoši šo noteikumu 5. punktam un 9.3. apakšpunktam).

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 773; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 625)

28. Pamatojoties uz šo noteikumu 27. punktā minētajiem datiem, pakalpojuma sniedzējs reizi ceturksnī – attiecīgi līdz 15. maijam, 15. augustam, 15. novembrim un 15. februārim – sagatavo rēķinu, norādot kompensācijas apmēru, kas nepieciešams, lai segtu izdevumus par aizsargātajiem lietotājiem sniegtajiem pakalpojumiem, rēķinā iekļaujot pievienotās vērtības nodokli. Rēķinu iesniedz Būvniecības valsts kontroles birojā.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 625)

29. Būvniecības valsts kontroles birojs nodrošina pakalpojuma sniegšanai piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanas uzraudzību. Būvniecības valsts kontroles birojam ir tiesības pieprasīt informāciju par pakalpojumu no pakalpojuma sniedzēja, elektroenerģijas sadales sistēmas operatora, pašvaldības, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 625)

30. Konstatējot pārkāpumus pakalpojuma nodrošināšanā, uzskaitē vai datu iesniegšanā un rodoties aizdomām par šo noteikumu 28. punktā minētās kompensācijas saņemšanas tiesiskumu, Būvniecības valsts kontroles birojs:

30.1. ir tiesīgs aizturēt rēķina apmaksu pakalpojuma sniedzējam par aizsargātajiem lietotājiem sniegtajiem pakalpojumiem;

30.2. nosaka termiņu, līdz kuram pakalpojuma sniedzējam jānovērš konstatētie pārkāpumi;

30.3. ir tiesīgs pagarināt pārkāpumu novēršanas termiņu, ja pakalpojuma sniedzējs iesniedz pamatotu lūgumu termiņa pagarināšanai;

30.4. piemēro soda sankcijas atbilstoši līgumam par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 625)

31. Būvniecības valsts kontroles birojam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu par aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanu ar pakalpojuma sniedzēju, ja tas nesniedz pakalpojumu, nesadarbojas konstatēto pārkāpumu novēršanā, sniedz maldinošu informāciju par pakalpojuma sniegšanu vai nesniedz informāciju.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 625)

32. Ja pastāv tiesiskie apstākļi, kas liedz šajos noteikumos noteiktajā kārtībā izvēlēties pakalpojuma sniedzēju vai izvēlētajam pakalpojuma sniedzējam sniegt pakalpojumu, pakalpojumu minēto apstākļu pastāvēšanas laikā sniedz iepriekšējais pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar šiem noteikumiem, vienojoties ar Būvniecības valsts kontroles biroju par elektroenerģijas cenu, no kuras tiks rēķināts šo noteikumu 27.3. apakšpunktā minētais kompensācijas apmērs.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 625)

33. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumus Nr. 681 "Kārtība, kādā sniedz aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 247. nr.).

34. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. augustā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 459Pieņemts: 12.07.2016.Stājas spēkā: 01.08.2016.Zaudē spēku: 01.09.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 138, 20.07.2016. OP numurs: 2016/138.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
283624
{"selected":{"value":"01.01.2020","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2016","iso_value":"2016\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2016.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)