Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumus Nr. 676 "Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 1

Rīgā 2016. gada 5. janvārī (prot. Nr. 1, 4. §)
Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
12. panta 1.1, 1.3 un 4.2 daļu un 13. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja (turpmāk – nodokļa maksātājs):

1.1.1. minimālo mēneša neapliekamā minimuma apmēru;

1.1.2. maksimālo gada neapliekamā minimuma apmēru;

1.1.3. gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

1.1.4. gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu;

1.2. formulu, kuru izmanto nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai;

1.3. gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanas un piemērošanas kārtību par nepilnu taksācijas gadu;

1.4. nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (turpmāk – likums).

2. Nodokļa maksātāja minimālais mēneša neapliekamais minimums ir:

2.1. 2016. gadā – 75 euro;

2.2. 2017. gadā – 60 euro;

2.3. 2018. gadā – 40 euro;

2.4. 2019. gadā – 20 euro;

2.5. no 2020. gada – 0 euro.

3. Nodokļa maksātāja gada apliekamajā ienākumā netiek ietverts ienākums gada diferencētā neapliekamā minimuma apmērā, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

GDNM = GNMmax – K x (AI – AImin), kur

K – koeficients, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = (GNMmax – NMmin x 12) / (AImax – AImin);

GDNM – gada diferencētais neapliekamais minimums;

NMmin – minimālais mēneša neapliekamais minimums;

GNMmax – maksimālais gada neapliekamais minimums;

AI – nodokļa maksātāja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs;

AImin – gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu;

AImax – gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu.

4. Gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai ir noteikti šādi lielumi:

4.1. maksimālais gada neapliekamais minimums:

4.1.1. 2016. gadā – 1200 euro;

4.1.2. 2017. gadā – 1380 euro;

4.1.3. 2018. gadā – 1560 euro;

4.1.4. 2019. gadā – 1740 euro;

4.1.5. no 2020. gada – 1920 euro;

4.2. gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu:

4.2.1. 2016. gadā – 4560 euro;

4.2.2. 2017. gadā – 4800 euro;

4.2.3. 2018. gadā – 5040 euro;

4.2.4. 2019. gadā – 5280 euro;

4.2.5. no 2020. gada – 5520 euro;

4.3. gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu:

4.3.1. 2016. gadā – 12 000 euro;

4.3.2. 2017. gadā – 13 200 euro;

4.3.3. 2018. gadā – 14 400 euro;

4.3.4. 2019. gadā – 16 200 euro;

4.3.5. no 2020. gada – 18 000 euro;

4.4. koeficients:

4.4.1. 2016. gadā – 0,0403;

4.4.2. 2017. gadā – 0,0786;

4.4.3. 2018. gadā – 0,1154;

4.4.4. 2019. gadā – 0,1374;

4.4.5. no 2020. gada – 0,1538.

5. Nosakot nodokļa maksātāja gada diferencētā neapliekamā minimuma apmēru, ņem vērā visus nodokļa maksātāja gada ienākumus (tai skaitā ienākumus, kas apliekami ar samazinātu nodokļa likmi), izņemot likuma 9. pantā minētos neapliekamos ienākumus, saimnieciskās darbības ieņēmumus, par kuriem maksā patentmaksu, un ienākumu, par kuru maksā mikrouzņēmumu nodokli.

6. Maksimālo gada neapliekamo minimumu piemēro, ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir mazāks vai vienāds ar gada apliekamā ienākuma apmēru, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu. Ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs ir robežās no gada apliekamā ienākuma apmēra, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, līdz gada apliekamā ienākuma apmēram, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu, gada diferencētais neapliekamais minimums, piemērojot šo noteikumu 3. punktā minēto formulu, pakāpeniski samazinās. Ja gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs pārsniedz gada apliekamā ienākuma apmēru, virs kura piemēro tikai minimālo gada neapliekamo minimumu, tiek piemērota tikai minimālo mēneša neapliekamo minimumu summa.

7. Gada diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro reizi gadā, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Gada diferencētais neapliekamais minimums ietver nodokļa maksātājam taksācijas gada laikā piemēroto minimālo mēneša neapliekamo minimumu summu.

8. Ja nodokļa maksātājam neapliekamais minimums ir piemērojams par nepilnu gadu, diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli laikposmam, par kuru saskaņā ar likumu neapliekamais minimums ir piemērojams. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

DNM = GNMmax / 12 x n – K x (AI – AImin / 12 x n), kur

DNM – diferencētais neapliekamais minimums nepilnam taksācijas gadam;

n – mēnešu skaits, par kuru piemēro diferencēto neapliekamo minimumu (1. piemērs šo noteikumu pielikumā).

9. Ja šo noteikumu 8. punktā minētais diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas periods ietver nepilnu mēnesi, tad diferencēto neapliekamo minimumu piemēro proporcionāli laikposmam, kas izteikts gan pilnos mēnešos, gan dienās (2. piemērs šo noteikumu pielikumā).

10. Aprēķinot šo noteikumu 8. un 9. punktā minēto diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu, nodokļa maksātāja kopējos ienākumus nosaka šādi:

10.1. ienākumus, par kuriem maksā algas nodokli, ņem vērā par to taksācijas gada periodu, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu;

10.2. pensiju, kurai tiek piemērots likuma 12. panta piektajā daļā noteiktais neapliekamais minimums, neņem vērā;

10.3. pārējos šo noteikumu 5. punktā minētos taksācijas gada laikā gūtos ienākumus ņem vērā proporcionāli laikposmam, par kuru aprēķina diferencēto neapliekamo minimumu (3. piemērs šo noteikumu pielikumā).

11. Ar 2016. gada 1. janvāri likuma 13. panta pirmās daļas 1. punktā minētais iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums mēnesī ir 175 euro.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 29. oktobra noteikumus Nr. 1210 "Noteikumi par mēneša neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 215. nr.).

13. Noteikumi piemērojami ar 2016. gada 1. janvāri.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 5. janvāra
noteikumiem Nr. 1
Piemēri gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai par nepilnu taksācijas gadu

1. piemērs

Nodokļa maksātājs līdz 2016. gada 31. jūlijam ir bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta ceturto daļu nav piemērojams. Ar 1. augustu nodokļa maksātājs ir sācis strādāt. Aprēķinot darba algu, viņam tiek piemērots minimālais mēneša neapliekamais minimums 75 euro. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par pieciem mēnešiem (no 1. augusta līdz 31. decembrim):

DNM = GNMmax / 12 x 5 – 0,0403 x (AI – AImin / 12 x 5).

Ja nodokļa maksātāja darba alga ir 500 euro mēnesī, viņa gada apliekamais ienākums ir 2500 euro. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu aprēķina šādi:

DNM = 1200 / 12 x 5 – 0,0403 x (2500 – 4560 / 12 x 5) =

= 500 – 0,0403 x (2500 – 1900) = 500 – 24,18 = 475,82.

Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājam darbavietā piecus mēnešus ir piemērots minimālais mēneša neapliekamais minimums (75 x 5 = 375 euro), nodokļa maksātājam veidosies nodokļa atmaksa no starpības 475,82 – 375 = 100,82 euro, savukārt atmaksājamais nodoklis būs 23 % no 100,82 = 23,19 euro.

2. piemērs

Nodokļa maksātājs līdz 2016. gada 10. novembrim ir bijis cita nodokļa maksātāja apgādībā, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta ceturto daļu nav piemērojams. Ar 11. novembri nodokļa maksātājs ir sācis strādāt. Aprēķinot darba algu, viņam tiek piemērots minimālais mēneša neapliekamais minimums – novembrī par 20 kalendāra dienām 50 euro, decembrī 75 euro. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par vienu mēnesi un 20 dienām (no 11. novembra līdz 31. decembrim):

DNM = GNMmax / 12 x (1 + 20 / 30) – 0,0403 x (AI – AImin / 12 x (1 + 20 / 30)).

Ja nodokļa maksātāja darba alga ir 500 euro mēnesī, viņa gada apliekamais ienākums ir 833,33 euro. Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu aprēķina šādi:

DNM = 1200 / 12 x (1 + 20 / 30) – 0,0403 x (833,33 – 4560 / 12 x (1 + 20 / 30)) = 166,67 – 0,0403 x (833,33 – 633,33) = 166,67 – 8,06 = 158,61.

Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājam darbavietā ir piemērots minimālais mēneša neapliekamais minimums (50 + 75 = 125 euro), nodokļa maksātājam veidosies nodokļa atmaksa no starpības 158,61 – 125 = 33,61 euro, savukārt atmaksājamais nodoklis būs 23 % no 33,61 = 7,73 euro.

3. piemērs

Nodokļa maksātājs līdz 2016. gada 30. jūnijam ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, tādēļ viņam par šo laiku neapliekamais minimums saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta septīto daļu nav piemērojams. No 2016. gada 1. decembra nodokļa maksātājs saņem vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", tādēļ decembrī nodokļa maksātājam piemēro likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 12. panta piektajā daļā noteikto neapliekamo minimumu. Diferencēto neapliekamo minimumu nodokļa maksātājam piemēro par pieciem mēnešiem – no 1. jūlija līdz 30. novembrim. 2016. gadā nodokļa maksātājs ir guvis šādus ienākumus:

1) no 1. janvāra līdz 30. jūnijam – algota darba ienākumu no mikrouzņēmuma – 2000 euro;

2) 15. maijā – ienākumu no dividendēm – 3500 euro;

3) 10. jūnijā – ienākumu no lauksaimniecībā izmantojamas zemes atsavināšanas – 4500 euro;

4) no 1. marta līdz 1. jūnijam – autoratlīdzību – 1600 euro;

5) no 1. jūlija līdz 30. novembrim – algota darba ienākumu – 2500 euro;

6) no 1. decembra līdz 31. decembrim – vecuma pensiju – 300 euro.

Nodokļa maksātāja kopējie apliekamie ienākumi AI diferencētā neapliekamā minimuma par pieciem mēnešiem aprēķināšanai ir (2500 + (3500 + 4500 + 1600) / 12 x 5) = (2500 + 9600 / 12 x 5) = 2500 + 4000 = 6500 euro.

Diferencēto neapliekamo minimumu par nepilnu gadu (pieciem mēnešiem) aprēķina šādi:

DNM = 1200 / 12 x 5 – 0,0403 x (6500 – 4560 / 12 x 5) =

= 500 – 0,0403 x (6500 – 1900) = 500 – 185,38 = 314,62.

Ņemot vērā, ka nodokļa maksātājam darbavietā piecus mēnešus (no 1. jūlija līdz 30. novembrim) ir piemērots minimālais mēneša neapliekamais minimums (75 x 5 = 375 euro), nodokļa maksātājam neveidosies nodokļa atmaksa, jo diferencētais neapliekamais minimums (314,62 euro) nepārsniedz piemēroto minimālo mēneša neapliekamo minimumu (375 euro).

Finanšu ministrs Jānis Reirs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 05.01.2016.Stājas spēkā: 07.01.2016.Piemērojams ar: 01.01.2016.Zaudē spēku: 01.01.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 3, 06.01.2016. OP numurs: 2016/3.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
279022
07.01.2016
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)