Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 759

Rīgā 2015. gada 2. decembrī (prot. Nr. 57 58. §)
Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā

1. Apstiprināt Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā (turpmāk – plāns).

2. Plānā minētajām atbildīgajām institūcijām nodrošināt plānā paredzēto pasākumu īstenošanu noteiktajos termiņos.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis
(Ministru kabineta
2015. gada 2. decembra
rīkojums Nr. 759)
Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā

(Rīcības plāns grozīts ar MK 05.10.2017. rīkojumu Nr. 557)

PLĀNĀ NOTEIKTAIS MĒRĶIS: Latvijas apstākļiem piemērotas sistēmas izveide patvēruma meklētāju uzņemšanai, kā arī bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu sociālekonomiskai iekļaušanai

Nr.p.k

Pasākums

Izpildes termiņš

Atbildīgā institūcija un iesaistītās institūcijas

Tiešie darbības rezultāti

1. RĪCĪBAS VIRZIENS: Personu atlase un pārvietošana
Noteikt institūcijas, kuras ir atbildīgas par noteiktu patvēruma meklētāju atlasi un pārvietošanu, kā arī informācijas apmaiņu starp iesaistītajām pusēm

1.1.

Ekspertu vizītes uz Itāliju un Grieķiju organizēšanaAtbilstoši panāktajai vienošanāsIeM (VRS, PMLP, DP), LM, ĀMNodrošināta jautājumu tālāka koordinācija

1.2.

Latvijas atlases kritēriju nosūtīšana un saskaņošana ar Grieķiju un Itāliju sadarbībā ar Eiropas Patvēruma atbalsta birojuNo vienošanās panākšanas brīža IeM (PMLP,VRS,DP)Nodrošināta informācijas apmaiņa

1.3.

Latvijas vēlamā uzņemšanas grafika (skaits/ laika vienība) un modeļa saskaņošana ar Grieķiju, Itāliju un UNHCR

Atbilstoši procedūras norisei

IeM (PMLP,VRS,DP), LM

Nodrošināta informācijas apmaiņa

1.4.

Latvijai atlasīto patvēruma meklētāju (personu dosjē) saraksta saņemšana no Itālijas/Grieķijas

Atbilstoši procedūras norisei

IeM (PMLP,VRS,DP), LM

Nodrošināta informācijas apmaiņa

1.5.

Atlases vizīte Grieķijā, Itālijā 1

Vispārējas informācijas sniegšana par sociālās dzīves aspektiem, vispārējo ekonomisko situāciju Latvijā (t.sk. sociāli ekonomiskajiem rādītājiem, salīdzinot ar citām ES dalībvalstīm), kultūru, valsts iekārtu, Latvijā dzīvojošām tautībām, reliģiju, likumiem, sodiem tajā skaitā, ka aizliegta vardarbība pret sievieti (laulības pārkāpumu gadījumos neseko sankcijas), pret bērniem (aizliegti noziedzīgi rituāli, kropļošana), dabu (Latvijā indīgas dabas veltes, dzīvnieki, kā sadzīvot ar aukstumu).

Izdales materiālu aktualizācija un saskaņošana ar Saeimas koalīcijas partijām.

Atbilstoši procedūras norisei

IeM (PMLP,VRS, DP), LM/KM

Nodrošinātas atlases vizītes

1.6

PM pārsūtīšanas uz Latviju sagatavošana (avio biļetes, tranzīti, aviokompāniju saskaņojumi, konvoja nosūtīšana)2

Atbilstoši procedūras norisei

IeM (VRS)

Nodrošināta patvēruma meklētāju pārvietošana

1.7.

Pārsūtīto PM uzņemšana Lidostā "Rīga", nogādāšana uz dienesta telpām sākotnējo darbību uzsākšanai

Atbilstoši procedūras norisei

IeM (VRS)

Nodrošināta PM uzņemšana, Patvēruma likuma un Eurodac regulas prasību izpilde
2. RĪCĪBAS VIRZIENS: Patvēruma meklētāja uzņemšana, izmitināšana
Nodrošināt patvēruma meklētāja uzņemšanu un izmitināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
2.1.PM iesnieguma pieņemšana, PM iepazīstināšana ar tiesībā un pienākumiem, informācijas par PM procedūru sniegšana, PM datu ievade Eurodac, sākotnējā aptauja, PM iesniegto dokumentu tulkošana, PM lietas noformēšana un iesniegšana PMLPAtbilstoši procedūras noriseiIeM (VRS)Nodrošināta PM uzņemšana, Patvēruma likuma un Eurodac regulas prasību izpilde
2.2.PM izmitināšana PMIC "Mucenieki" ", PM aizturēšanas gadījumā-izmitināšana Valsts robežsardzes AĀIC "Daugavpils"No PM uzņemšanas brīžaIeM (PMLP, VRS)Nodrošināta PM izmitināšana atbilstoši uzņemamo personu skaitam un telpu kapacitātei
2.3.PMIC "Mucenieki" telpu pielāgošanu lielāka patvēruma meklētāju skaita izmitināšanai (tehniskā pārplānošana, rekonstrukcija/remonts)01.01.2016IeM (NoVA, PMLP)Nodrošinātas telpas lielāka PM skaita izmitināšanai
2.4.PMIC "Mucenieki" ēku un katlu mājas (ar gāzes pieslēguma izveidi) pārbūve, papildu resursu piesaiste aizturēto patvēruma meklētāju un nelegālo imigrantu izmitināšanai.

1. Transportlīdzekļu iegāde PMLP vajadzībām

2. Būvniecība PMIC "Mucenieki" - papildus divu korpusu un katlumājas pārbūve.

3. A variants – Korpusa "Bundulīši" iegāde un rekonstrukcija

B1. variants – Saliekamo moduļu ēku iegāde un uzstādīšana, veidojot 4 stāvu ēku IeM piederošajā teritorijā

B2. variants – Vienstāvu moduļu ēku iegāde un uzstādīšana ar papildus zemes (2ha) iegādi

01.08.2016IeM (NoVA, PMLP, VRS)Nodrošinātas telpas lielāka PM un ārzemnieku, tai skaitā aizturēto, izmitināšanai

Saskaņā ar Rīcības plāna izstrādes laikā veikto finanšu, ilgtermiņa un īstermiņa risku izvērtējumu, Rīcības plāna 2.4.pasākuma 3.punktā ietvertais A variants, kas paredz Korpusa "Bundulīši" iegādi un rekonstrukciju, ir uzskatāms piemērotāko esošai situācijai.

Gadījumā, ja tiktu izvēlēta moduļu tipa ēku iegāde (B varianti), šīs ēkas nākotnē būtu iespējams izmantot arī citām vajadzībām, piemēram, valsts iestāžu struktūrvienību izvietošanai

2.5.Personas nodrošināšana ar uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības precēm atkarībā no izmitināšanas vietasNo PM uzņemšanas brīžaIeM (PMLP, VRS)Atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātas higiēnas un pirmās nepieciešamības preces
2.6.PM veselības pārbaude un ja nepieciešams, karantīnas zonas izveide un nodrošināšana PMIC "Mucenieki"01.01.2016IeM (VM)Atbilstoši normatīvo aktu prasībām veiktas veselības pārbaudes un izveidota karantīnas zona, ja tas nepieciešams
2.7.Neatliekamās medicīniskās palīdzības, kā arī primārās, sekundārās un ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšanaNo PM uzņemšanas brīžaVMNodrošināta neatliekamā medicīniskās palīdzība, kā arī primārā, sekundārās un ambulatorā veselības aprūpe
2.8.Drošības pasākumu nodrošināšana un koordinācijaAtbilstoši PM uzņemšanas procedūraiIeM (DP)Nodrošināta informācijas par PM izvērtēšana un pastāvīga drošības situācijas analīze
2.9.Lēmuma par atteikumu piešķirt bēgļa vai alternatīvā statusu pieņemšana un tā spēkā stāšanāsAtbilstoši PM uzņemšanas procedūraiTM
IeM (PMLP, VRS)
Personas labprātīga izceļošana vai piespiedu izraidīšana no ES (VRS kontrole vai izpilde)

Gadījumā, ja lēmums tiek pārsūdzēts, procesā tiek iesaistīta Administratīvā rajona tiesa un Juridiskās palīdzības administrācija.

Gadījumā, ja tiek izpildīta piespiedu izraidīšana, procesā tiek iesaistīts Tiesībsarga birojs un citas iestādes normatīvo aktu noteiktajā kārtībā

2.10.Lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu pieņemšanaAtbilstoši PM uzņemšanas procedūraiIeM (PMLP)PM intervēšana un lēmuma pieņemšana par statusa piešķiršanu, dokumentu tulkošana, personu apliecinošu dokumentu un uzturēšanās atļaujas izsniegšana
3. RĪCĪBAS VIRZIENS: Sociālekonomiskā iekļaušana
Nodrošināt pilnvērtīgu personu sociālekonomisko iekļaušanu Latvijā
Patvēruma procedūras procesā
3.1.Pilotprojekts 2015.gadā, t.sk.

1. Latviešu valodas mācību process un tā koordinēšana nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā;

2. PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrāde sociālekonomiskās iekļaušanas nodrošināšanai izglītības iestādē;

3. Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana;

4. 10 lekciju mācību kurss PM "Iepazīsti Latviju!", kas ietver:

4.1. Vispārīgu informāciju par Latvijas valsti

4.2. Praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem

4.3. Informācija par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principi

4.4. Informāciju par dzīvokļu tirgu

4.5. Informāciju par nodarbinātību

4.6. Informāciju par izglītību

4.7. Informāciju par interešu grupām, aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām

4.8. Informāciju par veselības aprūpes sistēmu

4.9. Informāciju par sociālās drošības tīklu Latvijā

4.10. Informāciju par sociālās palīdzības sistēmu;

5. Ievada kursu par darba tirgu "Darba iespējas Latvijā", ieskatu darba aizsardzības principos un tml.

31.12.20153 1.-3. IZM (LVA)

4) KM

5) LM

1) Latviešu valodas sākotnējā apguve pieaugušiem un bērniem (120h kursi) – 90 cilvēki 9 3 grupas) katrā grupā 30 cilvēki un 3 pasniedzēji (EUR 32 873);

Izmaksās nav iekļauts: 1) ēdināšana 90 personas x 3 EUR dienā = 270 EUR, izmaksas kopā EUR 20 x 30 dienas = EUR 8100; 2) transporta izmaksas.

2) Latviešu valodas mācību programmas (bērniem) sagatavošana; 4 programmu izstrāde; daudzfunkcionālais didaktiskais izdales materiāls sākotnējai valodas apguvei; rokasgrāmata skolotājiem (22 000 EUR)

3) Kursi pieaugušo latviešu valodas skolotājiem un multiplikatoriem -36h 20-25 skolotāji (14 000 EUR)

4) 10 lekciju mācību kurss PM "Iepazīsti Latviju!"-23850.30 EUR

5) Ievada kurss par darba tirgu "Darba iespējas Latvijā"- 449, 68 EUR

3.2.Latviešu valodas mācību process un tā koordinēšana nepilngadīgajiem un pilngadību sasniegušajiem PM izmitināšanas centrā pirmos trīs mēnešus

 

No PM uzņemšanas brīžaIZM (LVA)Nodrošināta latviešu valodas apguve 120 h apjomā PM ģimenēm, mācību procesa koordinēšana un kvalitātes kontrole (valodu apgūs 350 personas 2016.gadā, 181 persona 2017.gadā)

NAV IEKĻAUTS 2016.gadā:

1) ēdināšana 350 personas x 3 EUR/dienā = EUR 1050/dienā, izmaksas kopā 1050 x 40 dienas = EUR 42 000; 2) transporta izmaksas

NAV IEKĻAUTS 2017.gadā:

1) ēdināšana 181 personas x 3 EUR/dienā = EUR 543/dienā, izmaksas kopā 543 x 40 dienas = EUR 21 720; 2) transporta izmaksas

3.3.PM adaptācijas programmu satura un mācību materiālu izstrāde sociālekonomiskās iekļaušanas nodrošināšanai izglītības iestādē01.11.2015IZM (LVA)Izstrādātas četras programmas un četri digitāli mācību materiāli, īstenoti pedagogu profesionālās pilnveides kursi
3.4.Sagatavot grozījumus Ministru kabineta noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss", nosakot pabalstu personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss, un bēglim 139,00 EUR apmērā un 97,00 EUR apmērā katram nākošajam ģimenes loceklim (atbilstoši Saeimas koalīcijas Sadarbības padomes 2015.gada 2.novembra sēdē nolemtajam)01.01.2016IeM, LM, TM, VKIzvērtējot valsts budžeta fiskālās iespējas un prognozējamo patvēruma meklētāju skaita pieaugumu ilgākā laika posmā (tai skaitā arī tādu, kas saskaņā ar Patvēruma likuma 6.pantu iesniedz iesniegumu par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu vispārējā kārtībā)[1], secināms, ka būtu nepieciešams samērot pabalsta nodrošinājumu ilgstošam periodam visām personām, kurām pienākas šis pabalsts. Tādējādi Saeimas koalīcijas Sadarbības padomes 2015.gada 2.novembra sēdē nolemts pabalsta apmēru pielīdzināt pašreizējam iztikas minimuma apmēram, tādā veidā nodrošinot arī vienādu ienākumu līmeni ar Latvijas valstspiederīgajiem un ietaupot 387 415  EUR (salīdzinājumā ar summu, kāda būtu jāparedz valsts budžetā pārvietojamo personu pabalstam līdzšinējā apmērā). Minētais ietaupījums dos iespēju sniegt šo pabalstu visām personām, kam tas nepieciešams ilgākā laika posmā.

Pēc 01.01.2017 nepieciešams pārskatīt pabalsta apmēra atbilstību koncepcijai "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu plānotajām darbībām".

3.5.Izvērtēt iespēju pārskatīt pabalsta uztura, higiēnas un pirmās nepieciešamības preču iegādei apmēru pārskatīšana atbilstoši Koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu plānotajām darbībām"01.01.2017LM, IeM,PM vajadzībām atbilstoša pabalsta noteikšana, iespējama patvēruma meklētāja pabalsta 2,15 EUR/ dienā pārskatīšana - normatīvo aktu grozījumu projektu sagatavošana
3.6.Izvērtēt iespēju nodarbināt patvēruma meklētājus pagaidu vai brīvprātīgos darbos Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā un tā teritorijā, sākot no pirmās ierašanās dienas. Ja nepieciešams, sagatavot grozījumus tiesību aktos, precizējot arī nepieciešamo finansējumu atbilstoši ES normatīvajam regulējumam01.01.2016IeM (PMLP), LMPMIC iekšējos normatīvajos aktos nodrošināta iespēja patvēruma meklētājiem, kuri dzīvo Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā, iegūt vai uzturēt darba iemaņas, iegūt papildus līdzekļus, piesaistot ES fondu finansējumu, sevis uzturēšanai, veicinātu saturīgas laika pavadīšanas attieksmes attīstīšanu un socializēšanos.
3.7.Sociālekonomiskās iekļaušanas plāna parauga izstrāde, kas ietver:

1. Iepazīstināšanu ar patvēruma meklētāju pienākumiem un tiesībām4;

2. Atgriezeniskās saites par sociālekonomiskās iekļaušanas procesu nodrošināšanu;

3. Informācija par Latvijas darba tirgus situāciju;

4.  Palīdzību dzīvesvietas atrašanā;

5. Valodas apguves koordinēšanu;

6. Integrācijas pasākumu koordinēšanu;

7. Izglītības/ nodrošināšanu;

8. Sociālo pamata rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu;

9. Līdzdalības sabiedrībā nodrošināšanu;

10. NVO, reliģisko organizāciju un brīvprātīgo piesaistīšanu atbalsta sniegšanā

Atbilstoši PM uzņemšanas procedūrai1. PMLP un Sociālais darbinieks (LM/KM)

2. Sociālais darbinieks (LM/KM)

3. LM (NVA)

4. Mentors sadarbībā ar EM, LM, Pašvaldībām, VARAM, LPS

5. IZM (LVA)

6. KM (PMIF)

7. IZM

8. LM

9. KM

10. KM

Nodrošināts sociālekonomiskās iekļaušanas process atbilstoši kuram PM var uzsākt patstāvīgu dzīvi Latvijā.

Patvēruma meklētājam būs atbalstu sniedzoša persona sociālais mentors, kurš sadarbībā ar sociālo darbinieku sastādīs individuālus sociālekonomiskās iekļaušanas plānus – noteiks klientu vajadzības, sastādīs nepieciešamo speciālistu konsultāciju sarakstus, iepazīstinās ar viņu pienākumiem un tiesībām, sniegs atbalstu dzīves vietas meklēšanā.

KM nodrošinās tulku pakalpojumus saziņai ar institūcijām un praktisku jautājumu risināšanai, tulks tiks piesaistīts konkrēta sociālā mentora sastādītam plānam un paredzētajām vizītēm, piemēram pie ārsta, uz banku u.c.

Pirmos trīs mēnešus:

● Patvēruma meklētāji intensīvi apgūs latviešu valodu, kursi tiks nodrošināti visiem patvēruma meklētājiem, arī nepilngadīgiem.

●  Sociālekonomiskās iekļaušanas kursu ietvaros katrs patvēruma meklētājs iegūs nepieciešamās zināšanas par Latviju - 10 nodarbībās (pa 4 stundām) tiks sniegta informācija par valsti, ģeogrāfiju, kultūru; praktiska informācija – par sabiedrisko transportu, klimatu, tradīcijām, izglītības sistēmu, sociālajiem pakalpojumiem, nodarbinātības iespējām u.c.) kas palīdzēs patvēruma meklētājiem iedzīvoties sabiedrībā

●  Ievadkurss par darba tirgu "Darba iespējas Latvijā".

3.8.Sociālā darbinieka (patvēruma meklēšanas procesā 3 mēneši) un sociālā mentora (patvēruma meklēšanas procesā 3 mēneši un 12 mēneši pēc statusa saņemšanas) piesaiste katram bēglim/ģimenei, kurš sniedz atbalstu sociālekonomiskās iekļaušanas plāna ieviešanā.

Sociālais mentors sniegs atbalstu personai tās integrācijas pārejas posmā, veidojot izpratni par dzīvi sabiedrībā, palīdzot reālā sabiedrības vidē apgūt ikdienai nepieciešamās prasmes, rosinot attīstīt un radīt jaunas iemaņas.

– Sociālie mentori sniedz atbalstu ikdienas situāciju risināšanā, kā resursus izmantojot savas zināšanas, vidē pieejamos resursus, veic situācijas apzināšanu un sniedz iespējamo risinājumu, sadarbojoties ar pašu klientu vai klienta ģimeni.

Atbilstoši PM uzņemšanas procedūraiLM (SIF) sadarbībā ar KM, PMLPNodrošināts sociālekonomiskās iekļaušanas process, atbilstoši kuram PM var uzsākt patstāvīgu dzīvi Latvijā.

 

3.9.Sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursu programma par Latviju patvēruma meklētājiem ar praktiskās mācības nodarbībām, kas ietver5:

1. Vispārīgu informāciju par Latvijas valsti, valsts iekārtu, vēsturi, kultūru, tradīcijām u.c.

2. Praktisku informāciju par Latviju un pakalpojumiem (banka, sabiedriskais transports, telefonsakari, interneta pieejamība, valūta u.c.)

3. Informācija par iekļaušanos sabiedrībā, nediskriminācijas principi. Sabiedrības rakstītās un nerakstītās normas, ētika. Sadzīves konteksti, iespējamās kultūru atšķirības – komunikācijas atšķirības, reliģiskās atšķirības, atšķirīga attieksme pret konflikta situācijām, lēmumu pieņemšanu, laika izjūtu, personīgo atbildību u.c.

4. Informāciju par dzīvokļu tirgu - iespējas īrēt, īres līgumi, maksāšanas iespējas.

5. Informāciju par nodarbinātību. Pašreizējā situācija Latvijā. Darba meklēšana, mācību iespējas, atbalsts bezdarbniekam. Bezdarbnieka tiesības un pienākumi. Piekļuve darba tirgum. Institūcijas, kas sniedz atbalstu bezdarbniekiem.

6. Informāciju par izglītību. Izglītības sistēma, izglītības iestādes, izglītības apgūšanas iespējas, vispārējā izglītība. Izglītība pieaugušajiem.

7. Informāciju par interešu grupām, aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām un institūcijām, kas to nodrošina.

8. Informāciju par veselības aprūpes sistēmu (ģimenes ārsti, speciālisti, veselības aprūpes pakalpojumi pieaugušajiem un bērniem, maksas pakalpojumi, medicīnas pakalpojumu pieejamība un apmaksa valsts programmu ietvaros, DEĀK darbība, veselības apdrošināšanas iespējas).

9. Informāciju par sociālās drošības tīklu Latvijā. Sociālās apdrošināšanas sistēma.

10. Informāciju par sociālās palīdzības sistēmu. Institūcijas, kur var vērsties, lai saņemtu sociālās garantijas

Atbilstoši PM uzņemšanas procedūraiKM sadarbībā ar LM, TM, NVOPatvēruma meklētāji iepazīstināti ar pamata informāciju par dzīvi Latvijā, lai pilnvērtīgi izmantotu savas tiesības, pildītu pienākumus un orientētos Latvijas apstākļos.
3.10Sociālo rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības nodrošināšana patvēruma meklētājiem atbilstoši veselības stāvokļa novērtējumam, lai nodrošinātu personas spēju piedalīties sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumos.01.03.2016LMNodrošināta sociālo pakalpojumu pieejamība patvēruma meklētājiem
Pēc lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu
3.11Sociālekonomiskā iekļaušana ar nodarbinātības palīdzību, kas ietver:

1. bezdarbnieku/ darba meklētāja statusa piešķiršanu atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju likumam;

2.  klienta profilēšanu;

3. individuālā darba meklēšanas plāna izstrādi;

4.  karjeras konsultācijas;

5.  sadarbību ar darba devēju;

6.  sadarbību ar sociālo mentoru;

7.  klientam piemēroto aktīvo darba tirgus politikas pasākumu piedāvāšanu;

8. valsts valodas apguvi;

9. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus;

10. subsidētu darba vietu;

11.  mācības pie darba devēja;

12. dalību algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos.

No statusa iegūšanas brīžaLM (NVA)(1.līdz 7.) Nodrošināta nodarbinātības pakalpojumu pieejamība personām, kuras ir ieguvušas bēgļu vai alternatīvo statusu

8. Nodrošināta valsts valodas apguve personām, kuras ir ieguvušas bēgļu vai alternatīvo statusu

9. Nodrošināta konkurētspējas paaugstināšanas pakalpojumu pieejamība personām, kuras ir ieguvušas bēgļu vai alternatīvo statusu

10. Nodrošināta subsidētās darbavietas pieejamība personām, kuras ir ieguvušas bēgļu vai alternatīvo statusu

11. Nodrošināta mācību pie darba devēja pieejamība personām, kuras ir ieguvušas bēgļu vai alternatīvo statusu

12. Nodrošināta algoto pagaidu sabiedrisko darbu pieejamība personām, kuras ir ieguvušas bēgļu vai alternatīvo statusu

3.12Valsts sociālie pabalstiNo statusa iegūšanas brīžaLM (VSAA)Nodrošināts valsts sociālo pabalstu pieejamība personām ar bēgļu un alternatīvo statusu
3.12No valsts budžeta kompensēti faktiskie izdevumi par nepavadīta nepilngadīga bērna uzturēšanu audžuģimenē (vidēji 1 bērnam 250 eiro mēnesī)No PM uzņemšanas brīžaLMNodrošināti audžuģimenes pakalpojumi
3.14Nepilngadīgu PM vispārējās  izglītības ieguves nodrošināšana izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā.

 

No statusa iegūšanas brīžaIZMNodrošināta nepilngadīgu PM izglītība tajās izglītības iestādēs, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā, paredzot pedagogu atalgojumu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
3.15.Nepilngadīgu PM un jauniešu PM profesionālās izglītības ieguves nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs.No statusa iegūšanas brīžaIZMNodrošināta PM profesionālās izglītības ieguve, t.sk. karjeras konsultācijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām
3.16Nepilngadīgu patvēruma meklētāju nodrošināšana ar izglītības apguvi izglītības iestādē saskaņā ar pašvaldību funkcijām.No statusa iegūšanas brīžaPašvaldība sadarbībā ar IZMNodrošināta nepilngadīgu PM izglītība izglītības iestādēs atbilstoši normatīvo aktu prasībām
3.17Sociālā atbalsta nodrošināšana PM ģimenēm pašvaldībā.No statusa iegūšanas brīžaPašvaldība sadarbībā ar IZMSociālā pedagoga atalgojuma nodrošināšana
3.18Atbalstīt bēgli mājokļa īrei:

Nodrošināt personām, kas saņēmušas statusu informāciju par Latvijā pieejamajām mazcenu īres dzīvesvietām, t.sk.:

1. (Svītrots ar MK 05.10.2017. rīkojumu Nr. 557)

2. (Svītrots ar MK 05.10.2017. rīkojumu Nr. 557)

3. Izvērtēt iespējas ieviest aizdevumu, kas atmaksājams no personai izmaksājamā pabalsta, pirmajai īres iemaksai/garantijai.

31.12.2015EM sadarbībā ar LM, Pašvaldībām, VARAM, LPSNodrošināts finansiāls vai praktisks atbalsts personai, kas saņēmusi statusu mājokļa īrē 1 gadu pēc starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanas.

Izveidota datu bāze.

Nodrošināta informācija par  dzīvesvietām pieejama patvēruma meklētājiem.

Izvērtēti iespējamie risinājumi aizdevumu sniegšanai, kuru atmaksai izmanto personai pienākošo pabalstu.

3.19Patvēruma likuma 37.pantā noteiktā pabalsta izmaksas nodošana LM institūcijām un uz Patvēruma likuma 37.panta 3.daļā noteiktā deleģējuma Ministru kabinetam grozījumu izstrāde.Grozījumi likumā – 01.04.2016IeM, LMIzstrādāti priekšlikumi grozījumiem normatīvajos aktos.
3.20Sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, kas noteiktu, ka pašvaldība personai, kam piešķirts alternatīvais vai bēgļa statuss var piešķirt sociālo palīdzību (šobrīd sociālo palīdzību - GMI, dzīvokļa pabalstu, vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā un citus pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus var saņemt tikai bēglis, alternatīvā statusa ieguvējs tikai vienu no sociālās palīdzības pabalstiem – GMI 49,50 EUR).31.12.2015.LM, LPSNodrošinātas pašvaldības iespējas personai nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību
3.21Sagatavot un iesniegt MK informatīvo ziņojumu par bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu ietekmi uz pašvaldību budžetiem, balstoties uz katras nozares ministrijas iesniegto VARAM informāciju par ietekmi uz pašvaldību budžetiem savā atbildības jomā un sagatavotiem priekšlikumiem pašvaldību izdevumu kompensācijai no valsts budžeta.01.05.2016.VARAM, FM LPS, nozaru ministrijasVeikts novērtējums par ietekmi uz pašvaldību budžetiem un sagatavoti priekšlikumi pašvaldību izdevumu kompensācijai no valsts budžeta un PMIF
3.22Tulku pakalpojumi un to koordinācija saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā (pašvaldību un valsts darbiniekiem, ārstiem, pedagogiem, NVO darbiniekiem u.c. personām) tulku mācības par pakalpojuma sniegšanas specifiku6No PM uzņemšanas brīža līdz mentora līguma izbeigšanās brīdim (3mēneši +12 mēneši periodā)KM (NVO)Visa gada laikā katru darba dienu nodrošināta saziņa starp patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu un pakalpojumu sniedzējiem (ārstiem, pedagogiem, nodarbinātības speciālistiem, pašvaldībām u.c.), tai skaitā izmantojot attālinātas pakalpojumu sniegšanas pieeju (skype, ar telefona starpniecību).
3.23Dažādu jomu speciālistu mācības starpkultūru jautājumos (pašvaldību darbinieki, sociālie darbinieki NVA speciālisti, NVO eksperti (2 dienu intensīvas mācības un zināšanu papildināšanas seminārs vismaz 1 reizi ceturksnī)01.11.2015KM (NVO)Nodrošināts intensīvs 2 dienu kurss dažādu jomu speciālistiem, kuros sniegta vispārīga informācija par patvēruma sistēmu Latvijā – procedūru, terminoloģiju, institūcijām u.c., mērķauditorijas kultūras atšķirībām, iespējamām saziņas problēmām un to risinājumiem, dažādu tiesisko statusu – patvēruma meklētājs, bēglis un persona ar alternatīvo statusu atšķirībām, tai skaitā tiesību un pakalpojumu apjoma atšķirībām, informācija par tulku lomu un to savlaicīgu iesaisti. Mācības balstīsies uz sabalansētu teorijas un prakses procentuālo sadalījumu vidēji 50/50, papildus ņemot vērā katras konkrētās mācību grupas pieredzi un jau esošās prasmes darbā ar bēgļiem.

(mācības nodrošinātas vismaz 120 speciālistiem gadā)

3.24Informācijas centrs patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, kas nodrošinās šādus pakalpojumus:

1. regulāri atjaunotu informāciju par pakalpojumiem mērķa grupai;

2. regulāri atjaunotu informāciju par pakalpojumiem dažādu jomu speciālistiem;

3. regulāru informāciju Latvijas sabiedrībai par sociālekonomiskās iekļaušanas praksi, rezultātiem un aktualitātēm;

4. pastāvīgi pieejamu speciālistu atbalstu (situācijām, kad tas nav pieejams pašvaldībā) -psihologa, jurista, sociālā darbinieka konsultācijas

5. informatīvā tālruņa līnijas darbību (darba laikā)

6. sabiedrības iniciatīvu reģistrāciju un atbalsta koordināciju (skat 3.25)

7. tulku pakalpojumus un to koordināciju saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem (skat.3.22)

8. dažādu jomu speciālistu mācības starpkultūru jautājumos (skat. 3.23)

01.01.2016KM (NVO)1., 4., 5.,6., 7.pasākums - Nodrošināta pastāvīga informācijas pieejamība un atbalsts (t.sk. psiholoģiskais un juridiskais) un regulāras konsultācijas par aktuāliem dzīves jautājumiem (t.sk. izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes u.c.), tai skaitā nodrošināta mērķtiecīga sabiedrības atbalsta piesaiste (resursu loģistika).

2., 3.pasākums - Nodrošināta regulāra informācija speciālistiem un Latvijas sabiedrībai par mērķa grupas sociālekonomiskās iekļaušanas jautājumiem.

6.pasākums nodrošināts koordinēts sabiedrības atbalsts un resursu efektīva izmantošana.
3.25Sabiedrības iniciatīvu reģistrāciju un atbalsta koordināciju (NVO pieteikumi, reliģisko organizāciju pieteikumi, citas pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas) – pakalpojums tiks piesaistīts Informācijas centram (skat.3.24)01.01.2016KM (NVO)Nodrošināts koordinēts sabiedrības atbalsts un resursu efektīva izmantošana. Savlaicīgi iesaistītas nevalstiskās organizācijas, tai skaitā mazākumtautību organizācijas no atbilstošās kopienas, reliģiskās organizācijas, individuālas iniciatīvas (piemēram, izmitināšanas piedāvājumi, pārtikas piedāvājumi u.c.)
3.26Pasākumi pilsoniskās sabiedrības iesaistei, NVO līdzdarbības līgumu uzraudzība un koordinācija01.01.2016.KMNodrošināta regulāra pasākumu ieviešanas analīze un plānošana
3.27Noteikt izglītības atzīšanas sistēmu izglītības atzīšanai pie neesošas dokumentācijas01.07.2016.

 

IZM (AIC), LMNoteikta izglītības atzīšanas sistēma
3.28Vispārējās un profesionālās izglītības iestāde veido atvērtu un iekļaujošu mācību vidi, t.sk. skolēnu un vecāku attieksmes un izpratnes ziņā.No reģistrācijas izglītības iestādē brīžaIZMIzveidota skolotāju komanda (vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs) sadarbībā ar vecākiem, izstrādātas individuālās (ja bērnu ir maz) vai īpašās izglītības programmas.
3.29Sociālekonomiskā iekļaušana profesijā nepilngadīgajiem patvēruma meklētājiem profesionālās izglītības iestādē.No reģistrācijas izglītības iestādē brīžaIZMNodrošinātas praktiskas nodarbības, lai atrastu un apgūtu piemērotāko profesiju.
3.30PM asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšana.No reģistrācijas izglītības iestādē brīžaIZMNodrošināts atbalsts PM ar speciālajām vajadzībām

Atkarīgs no attiecīga bērnu skaita, kam nepieciešams šādā atbalsta nodrošinājums

Mācību dienu skaits atšķiras dažādām klasēm.

Faktiski tiek izlietoti mazāki līdzekļi, jo ne visiem izglītojamiem asistents ir nepieciešams 8 stundas dienā.

Atsevišķu datu par asistentu noslodzi nav.

3.31Pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanas nodrošināšana.01.03.2016.IZM (LVA)Organizēti pedagogu tālākizglītības kursi 4 programmās:

1) kursi pieaugušo latviešu valodas skolotājiem un multiplikatoriem (36h, 20-25 skolotāji, 2 semināri)

2) metodikas kurss latviešu valodas skolotājiem, kuri strādā ar bēgļiem un patvēruma meklētāju bērniem (36h, 4 grupas, katrā 20-25 skolotāji),

3) CLIL (Content and language integrated learning jeb mācību satura un valodas integrēta apguve) kursi mācību priekšmetu skolotājiem (36h, 2 grupas, katrā 20-25 skolotāji)

4) starpkultūru kursi (24h, 4 grupas, katrā 20-25 personas)

3.32Izvērtēt iespēju nodrošināt personai apgūt kādas citas ES dalībvalsts valodu, lai veiksmīgāk iekļautos darba tirgū (atbilstoši Saeimas koalīcijas Sadarbības padomes 2015.gada 2.novembra sēdē nolemtajam)No statusa iegūšanas brīžaIZM, LMNodrošinātas starptautisko aizsardzības statusu ieguvušo personu iespējas ātrāk iekļauties darba tirgū

Lietotie saīsinājumi  

ĀM
AĀIC
AIC
DP
Ārlietu ministrija
Aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrs
Akadēmiskās informācijas centrs
Drošības policija
EM
ES
ESF
Ekonomikas ministrija
Eiropas Savienība
Eiropas Sociālais fonds
GMIMinistru kabineta vai pašvaldības noteiktais garantētais minimālais ienākumu līmenis
IDF
IeM
Iekšējās drošības fonds
Iekšlietu ministrija
IZMIzglītības un zinātnes ministrija
KMKultūras ministrija
LM
LPS
LVA
Labklājības ministrija
Latvijas Pašvaldību savienība
Latviešu valodas aģentūra
MK
NVA
NVO
NoVA
Ministru kabinets
Nodarbinātības valsts aģentūra
Nevalstiskās organizācijas
Nodrošinājuma valsts aģentūra
PM
PMIC
PMLP
PMIF
Patvēruma meklētājs
Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (2014 – 2020)
SIF
SAM
Sabiedrības integrācijas fonds
Specifiskais atbalsta mērķis
UNHCRApvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs
VARAM
VK
VSAA
VRS
VM
ZM
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Valsts kanceleja
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Valsts robežsardze
Veselības ministrija
Zemkopības ministrija

 

Pielikumā finanšu aprēķini "Papildu nepieciešamais finansējums 2016. un 2017.gadam personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" uz 8 lappusēm.

 

1 Pasākums var mainīties pēc plāna 1.1.pasākuma izpildes un Eiropas Savienības Padomes kopējo pārvietošanas procedūru precizēšanas

2 Personu pārvietošanas ES iekšienē izmaksas var mainīties atkarībā no izmatotās pieejas

3 Pasākuma izpildes termiņš var mainīties atkarībā no iepirkuma procedūras

[1] Sk. Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX) prognozes -  http://frontex.europa.eu/publications/?c=risk- analysis

4 Patvēruma meklētāja saistības un līdzdarbības nosacījumus paredzēts noteikt normatīvajā regulējumā

5 Ievadkursi ir viens no sociālekonomiskās iekļaušanas procesa elementiem, kas jāskata kopsakarībā ar 3.7, 3.8, 3.23, 3.24, 3.25.pasākumiem

6 Pakalpojums piesaistīts mentoru darbam, lai nodrošinātu kvalitatīvu saziņu ar pakalpojumu sniedzējiem

Pielikums rīcības plānam personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā Excel formātā

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 759Pieņemts: 02.12.2015.Stājas spēkā: 02.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 238, 04.12.2015. OP numurs: 2015/238.13
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278257
{"selected":{"value":"05.10.2017","content":"<font class='s-1'>05.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"05.10.2017","iso_value":"2017\/10\/05","content":"<font class='s-1'>05.10.2017.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2015","iso_value":"2015\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2015.-04.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
05.10.2017
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)