Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr. 678

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 26. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā. Projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vienu reizi par visu pasākumam pieejamo finansējumu.

3. Pasākuma īstenošanu nodrošina Ekonomikas ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).

4. Pasākuma mērķis ir veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

5. Pasākuma mērķa grupa un gala labuma guvēji ir komersanti, kooperatīvās sabiedrības (tai skaitā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība), zemnieku vai zvejnieku saimniecības, individuālie uzņēmumi, biedrības, nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Regula Nr. 651/2014), I pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskas darbības).

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

6. Pasākuma ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi iznākuma rādītāji:

6.1. iznākuma rādītājs – to sīko (mikro), mazo un vidējo komersantu (turpmāk – komersanti) skaits, kuri saņem atbalstu, – 555 komersanti, tai skaitā:

6.1.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 527 komersanti;

6.1.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 28 komersanti;

6.2. iznākuma rādītājs – atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 423 komersanti, tai skaitā:

6.2.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 402 komersanti;

6.2.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 21 komersanti;

6.3. iznākuma rādītājs – to komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 375 komersanti, tai skaitā:

6.3.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 354 komersants;

6.3.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 21 komersanti;

6.4. iznākuma rādītājs – privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam – grantiem, – 7 125 000 euro, tai skaitā:

6.4.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 6 849 699 euro;

6.4.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 275 301 euro.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 649; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

7. Pasākuma ietvaros līdz 2018. gada 31. decembrim ir sasniedzams finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 10 034 796 euro apmērā, tai skaitā:

7.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 5 407 275 euro apmērā;

7.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 4 627 521 euro apmērā.

(Grozīts ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 240)

8. Pasākuma ietvaros līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

8.1. rezultāta rādītājs – komersantu eksporta apjoms (2010. gada salīdzināmajās cenās) līdz 2023. gada 31. decembrim – 6 068 440 euro;

8.2. iznākuma rādītājs – to komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (atbildīgā iestāde izstrādā metodiku, kas sasaista atbalstāmo komersantu skaitu ar pasākuma ietvaros plānotajās mārketinga aktivitātēs ieguldīto finansējumu), – 1 480 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 1 332 komersanti), tai skaitā:

8.2.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 1 208 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 999 komersanti);

8.2.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 272 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 333 komersanti);

8.3. iznākuma rādītājs – atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, – 1 130 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 1 017 komersanti), tai skaitā:

8.3.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 1 109 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 963 komersanti);

8.3.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 21 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 54 komersanti);

8.4. iznākuma rādītājs – to komersantu skaits, kuri saņem nefinansiālu atbalstu, – 1 000 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 900 komersanti), tai skaitā:

8.4.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 750 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 675 komersanti);

8.4.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 250 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 225 komersanti);

8.5. iznākuma rādītājs – privātais finansējums, kas piesaistīts publiskajam finansējumam – grantiem, – 19 000 000 euro (projekta iesniegumā plānoti 17 100 000 euro), tai skaitā:

8.5.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 18 724 699 euro (projekta iesniegumā plānoti 12 825 000 euro);

8.5.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam – 275 301 euro (projekta iesniegumā plānoti 4 275 000 euro);

8.6. uzkrāts specifiskais iznākuma rādītājs – eksporta apjoma pieaugums atbalstītajos uzņēmumos divus gadus pēc atbalsta saņemšanas (euro). Rādītāju apkopo divas reizes plānošanas periodā, datu ievadi informācijas sistēmā nodrošina atbildīgā iestāde;

8.7. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497).

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 649; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

9. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 60 820 418 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 51 697 355 euro, valsts budžeta finansējums – 3 757 123 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums – 5 365 940 euro. Projekta iesniegumos pasākumu īstenošanai kopējo attiecināmo finansējumu plāno ne vairāk kā 57 122 756 euro apmērā, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu – 48 554 341 euro apmērā (rezerves apjoms ir 3 143 014 euro), valsts budžeta finansējumu – 3 528 710 euro apmērā (rezerves apjoms ir 228 413 euro) un privāto, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējumu vismaz 5 039 705 euro apmērā (rezerves apjoms ir 326 235 euro), paredzot iznākuma rādītāju un finanšu rādītāju plānojumu atbilstoši šo noteikumu 6. un 7. punktam. Attiecināmais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, tai skaitā:

9.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajai tiešās pārvaldes iestādei – 40 164 378 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 34 139 720 euro, valsts budžeta finansējums – 1 760 421 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums – vismaz 4 264 237 euro;

9.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajai tiešās pārvaldes iestādei – 16 958 378 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 14 414 621 euro, valsts budžeta finansējums – 1 768 289 euro un privātais, pašvaldību un plānošanas reģionu līdzfinansējums – vismaz 775 468 euro.

(MK 09.04.2020. noteikumu Nr. 204 redakcijā)

10. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt projektā noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu, atļaujot izmantot pieejamo rezerves apjomu līdz šo noteikumu 9. punktā minētajam apmēram. Ja atbildīgā iestāde izteikusi minēto ierosinājumu, finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 8. punktā minēto iznākuma rādītāju izpildi līdz 2023. gada 31. decembrim pilnā apmērā.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 688 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam

11. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir:

11.1. tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir sekmēt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un eksportspēju starptautiskajos tirgos, kā arī veicināt ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu;

11.2. tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir īstenot tūrisma attīstības valsts politiku.

12. Projekta iesniedzējs saskaņā ar projektu iesniegumu atlases nolikumu sagatavo projekta iesniegumu un iesniedz to sadarbības iestādē.

13. Projekta iesniedzējs var iesniegt projekta iesniegumu tikai par šo noteikumu 14. un 18. punktā minētajām atbalstāmajām darbībām.

III. Finansējuma saņēmēju atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

14. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja darbības:

14.1. nacionālo stendu organizēšana starptautiskās izstādēs ārvalstīs;

14.2. uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi:

14.2.1. Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbības nodrošināšana;

14.2.2. sagatavošanās pasākumu organizēšana ieiešanai jaunos ārējos tirgos (starptautisko izstāžu stendi, semināri, konferences, preses konferences, tirdzniecības misijas, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes, starptautiskas mārketinga kampaņas, prezentācijas, degustācijas, iepircēju un žurnālistu vizītes Latvijā un tirgus pētījumu iegāde) un finansējuma saņēmēja dalība šajos pasākumos;

14.2.3. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai;

14.3. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai ārvalstīs ar individuālo stendu starptautiskajās izstādēs, konferencēs vai semināros (tai skaitā tūrisma sektorā);

14.4. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai tirdzniecības misijās un Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs;

14.5. konsultatīvā atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai šo noteikumu 14.1., 14.2., 14.3. un 14.4. apakšpunktā minēto darbību ietvaros;

14.6. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

14.7. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai darījumu tūrisma pasākumu organizēšanai Latvijā;

14.8. atbalsta nodrošināšana konferenču centra finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 676)

14.1 Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās ārvalstu tūrisma izstādes, konferences vai semināri ir atbalstāmi, ja izstādes specifika, konferences vai semināra mērķis atbilst Latvijai prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

14.2 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu ne vairāk kā piecām šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām, izņemot ar tūrismu saistītās atbalstāmās darbības.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

14.3 Viena kalendāra gada laikā viens gala labuma guvējs var saņemt atbalstu dalībai ne vairāk kā divās šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajās tirdzniecības misijās, izņemot šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētās tirdzniecības misijas.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

14.4 Ja šo noteikumu 14.4. apakšpunktā minētajā vienā tirdzniecības misijā, izņemot šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizēto tirdzniecības misiju, piedalās vairāki gala labuma guvēji, kuri ir uzskatāmi par partneruzņēmumiem vai saistītiem uzņēmumiem atbilstoši Regulas Nr.  651/2014 I pielikumam, atbalsts tiek nodrošināts vienam šo noteikumu 5. punktā minētajam gala labuma guvējam.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

14.5 Šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minētais darījumu tūrisma pasākums Latvijā ir atbalstāms, ja tas ilgst vismaz trīs dienas un tajā piedalās vismaz 150 dalībnieki – ārzemnieki, kuru ceļojuma mērķis ir darījumu tūrisma pasākums Latvijā. Darījumu tūrisma pasākumu organizē komersants, biedrība vai nodibinājums.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

14.6 Šo noteikumu 14.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno ārpakalpojuma veidā, un tās ietvaros ir attiecināmas izmaksas finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei un rekomendāciju sniegšanai par konferenču centra izveidi.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 676 redakcijā)

15. Šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētā tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu (šī programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem. Tirdzniecības misiju organizē šo noteikumu 11. punktā minētais finansējuma saņēmējs, pašvaldība, plānošanas reģions, biedrība vai nodibinājums, ja biedrībā vai nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komercsabiedrību) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 200 000 euro un ja biedrība vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma iesniegšanas tirdzniecības misijai.

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 688 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

16. Šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētā Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīte pasākuma ietvaros ir atbalstāma, ja to organizē šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs un vizītes dalībnieks tajā piedalās, lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem.

17. Šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minētā ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana pasākuma ietvaros ir atbalstāma, lai apliecinātu, ka attiecīgā ražotne, produkts, process vai pakalpojums atbilst mērķa tirgos noteiktajām prasībām saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, kompetento iestāžu vai darījumu partneru prasībām, kuru apgrozījums pārsniedz 150 miljonus euro gadā, un saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (ES Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1407/2013) 1. panta 1. punkta "d" apakšpunktu.

18. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja darbības:

18.1. nacionālo stendu organizēšana starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs;

18.2. mārketinga aktivitāšu organizēšana (tai skaitā reklāmas un mārketinga kampaņu organizēšana, ārvalstīs reģistrētu tūrisma pakalpojumu komercsabiedrību, žurnālistu, emuāristu (tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju), korporatīvo un darījumu pasākumu organizētāju iepazīšanās vizīšu organizēšana, stendu organizēšana starptautiskās izstādēs, ārvalstu tūristu piesaistes pasākumi Latvijas novados) Latvijā un ārvalstīs, dalība starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs, mārketinga pētījumu un darījumu, labsajūtas tūrisma un citu pasākumu organizēšana ārvalstu tūristu piesaistei un finansējuma saņēmēja dalība šajos pasākumos;

18.3. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

18.4. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;

18.5. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

18.6. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497).

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688)

19. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

19.1 (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

20. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā tiešās pārvaldes iestāde:

20.1. pasākuma ietvaros piešķirto finansējumu izmanto šo noteikumu 14. punktā minētajām darbībām;

20.2. atbalstāmās darbības īsteno atbilstoši finansējuma saņēmēja pasākuma īstenošanas stratēģijai, sekmējot Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, ciktāl tas nav pretrunā ar darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteikto. Pasākuma īstenošanas stratēģiju ar informāciju par to, kā tiks pārvaldīta projekta darbība (procesa apraksts), pievieno projekta iesniegumam;

20.3. pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros atbalstu sniedz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām, plānošanas reģioniem. Atbalsta saņēmējus izvēlas un izvērtē, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādāto kārtību (metodiku), kādā izvēlas, piešķir un uzskaita atbalstu pasākuma mērķa grupai. Kārtību (metodiku) pievieno projekta iesniegumam, ietverot principus, kā tiks izvēlēti un atlasīti atbalsta saņēmēji, tai skaitā kā tiks identificēti saimnieciska rakstura projekti un projekti, kas nesaistās ar saimnieciskām darbībām, lai nodrošinātu specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu;

20.4. šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētās darbības ietvaros nacionālā stenda dalībniekiem – komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem – nodrošina šo noteikumu 32.1.–32.11. apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.5. šo noteikumu 14.2.1. un 14.5. apakšpunktā minētās darbības ietvaros komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem nodrošina šo noteikumu 39. punktā minētās finansējuma saņēmēja konsultācijas;

20.6. šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minētās darbības ietvaros komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām un individuālajiem uzņēmumiem nodrošina šo noteikumu 35. punktā minētās ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanas izmaksu pozīcijas;

20.7. šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās darbības ietvaros individuālo stendu dalībniekiem – komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem – nodrošina šo noteikumu 37. punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.8. šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētās darbības ietvaros ārvalstu tirdzniecības misijas dalībniekiem – komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm – nodrošina šo noteikumu 38. punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9. šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētās darbības ietvaros Latvijas augstu valsts amatpersonu ārvalstu vizīšu dalībniekiem – komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem – nodrošina šo noteikumu 38. punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.9.1 šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minētās darbības ietvaros darījumu tūrisma pasākumu organizētājiem Latvijā – komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (izņemot tos, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) – nodrošina šo noteikumu 38.1 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

20.10. šo noteikumu 20.4., 20.5., 20.6., 20.7., 20.8., 20.9. un 20.9.1 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir novērtēta ražotņu vai produktu atbilstība, vai pēc tam, kad ir noslēgusies izstāde, konference, seminārs, tirdzniecības misija vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīte ārvalstī:

20.10.1. par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim, izmaksas apliecinošos dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam līdz 2016. gada 31. jūlijam;

20.10.1.1 par darbībām, kas veiktas no 2018. gada 1. maija līdz 2018. gada 19. augustam, izmaksas apliecinošus dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam līdz 2018. gada 20. novembrim;

20.10.2. par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas par veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība;

20.11. piešķirot atbalstu un aprēķinot piešķirto finansējumu komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem:

20.11.1. šo noteikumu 20.6., 20.7. un 20.9. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 50 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 36., 37. un 38. punktā minētos nosacījumus;

20.11.1.1 šo noteikumu 20.8. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 25 procentu apmērā par dalību pašvaldības, plānošanas reģiona, biedrības vai nodibinājuma organizētajā tirdzniecības misijā un 50 procentu apmērā – par dalību šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētā finansējuma saņēmēja organizētajā tirdzniecības misijā, ievērojot šo noteikumu 38. punktā minētos nosacījumus;

20.11.2. šo noteikumu 14.8., 20.4. un 20.5. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 100 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 39. punktā minētos nosacījumus;

20.11.3. šo noteikumu 20.9.1 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 10 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 38.1 un 38.2 punktā minētos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 801; MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 676)

21. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā tiešās pārvaldes iestāde:

21.1. pasākuma ietvaros piešķirto finansējumu izmanto šo noteikumu 18. punktā minētajām darbībām;

21.2. atbalstāmās darbības īsteno Latvijai prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms) atbilstoši finansējuma saņēmēja pasākuma īstenošanas stratēģijai, sekmējot Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, ciktāl tas nav pretrunā ar darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteikto. Pasākuma īstenošanas stratēģiju ar informāciju par to, kā tiks pārvaldīta projekta darbība (procesa apraksts), pievieno projekta iesniegumam;

21.3. dalībnieku atlasi nacionālajam stendam veic sadarbībā ar finansējuma saņēmēja tūrisma konsultatīvo padomi;

21.4. pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros atbalstu sniedz komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Atbalsta saņēmējus izvērtē un atlasa, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādāto kārtību (metodiku), kādā izvēlas, piešķir un uzskaita atbalstu pasākuma mērķa grupai. Kārtību (metodiku) pievieno projekta iesniegumam, ietverot principus, kā tiks atlasīti atbalsta saņēmēji, tai skaitā, kā tiks identificēti saimnieciska rakstura projekti un projekti, kas nav saistīti ar saimniecisku darbību, lai nodrošinātu specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu;

21.5. šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās darbības ietvaros nacionālā stenda dalībniekiem – komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem – nodrošina šo noteikumu 40.1.–40.12. apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.6.1 (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.6.2 (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.7. šo noteikumu 21.5. apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinoši dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies izstāde ārvalstī:

21.7.1. par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim, izmaksas apliecinošos dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam līdz 2016. gada 31. jūlijam;

21.7.2. par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība;

21.8. aprēķinot finansējumu un piešķirot atbalstu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem:

21.8.1. šo noteikumu 40.12. apakšpunktā minētos ceļa (transporta) izdevumus kompensē 50 procentu apmērā;

21.8.2. šo noteikumu 21.5. apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 40.12. apakšpunktā minētās izmaksas) minētās izmaksas kompensē 100 procentu apmērā;

21.8.3. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

21.8.4. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497).

(MK 28.11.2017. noteikumu Nr. 688 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

22. Pasākuma ietvaros netiek atbalstītas darbības, kas saistītas ar importa apjomu palielināšanu, Latvijas tirgus apgūšanu vai nostiprināšanos tajā, kā arī konkurētspējas veicināšanu Latvijas tirgū.

IV. Prasības atbalsta saņemšanai

23. Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros granta veidā piešķir de minimis atbalstu komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013 vai Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1408/2013 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – regula Nr. 1408/2013), vai Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par ES darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 28. jūnijs, Nr. L 190) (turpmāk – regula Nr. 717/2014) attiecībā uz valsts atbalsta saņēmējiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 28. decembris, Nr. L 354) (turpmāk – regula Nr. 1379/2013).

24. Finansējuma saņēmējs atbalstāmo darbību ietvaros, pieņemot lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, ievēro šādus nosacījumus:

24.1. de minimis atbalstu piešķir, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā, regulas Nr. 717/2014 1. panta 1. punktā un regulas Nr. 1408/2013 1. panta 1. punktā minētos nozaru un darbības ierobežojumus, un pārbauda, vai komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums, biedrība vai nodibinājums nepretendē uz atbalstu kādā no šo noteikumu pielikumā minētajām neatbalstāmajām nozarēm;

24.2. pirms lēmuma par de minimis atbalsta piešķiršanu pārbauda, vai piešķirtā atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemtā de minimis atbalsta kopējo apmēru nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), vai regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā (valsts atbalsta saņēmējiem, kuri darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar regulu Nr. 1379/2013) noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Izvērtējot valsts atbalsta apmēru, jāvērtē saņemtais de minimis atbalsts viena vienota uzņēmuma līmenī. Vienots uzņēmums ir tāds uzņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā, regulas Nr. 1408/2013 2. panta 2. punktā vai regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā minētajiem kritērijiem;

24.3. de minimis atbalstu nepiešķir, ja komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālajam uzņēmumam, biedrībai vai nodibinājumam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tiem ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums, to saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tie atbilst valsts tiesību aktos noteiktiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

24.4. ievērojot regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punktu vai regulas Nr. 717/2014 5. panta 1., 2. un 3. punktu, vai regulas Nr. 1408/2013 5. panta 1., 2. un 3. punktu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā vai regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. punktā, vai regulas Nr. 1408/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā;

24.5. ja komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, individuālais uzņēmums, biedrība vai nodibinājums vienlaicīgi darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas ietilpst regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, un nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu saskaņā ar regulu Nr. 1408/2013 vai darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar regulu Nr. 1379/2014, tad valsts atbalsta saņēmējs nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu, regulas Nr. 1408/2013 1. panta 2. un 3. punktu vai regulas Nr. 717/2014 1. panta 2. un 3. punktu.

25. De minimis uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanu un uzraudzību.

26. Datus par de minimis atbalsta piešķiršanu uzglabā saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktu vai regulas Nr. 1408/2013 6. panta 4. punktu, vai regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktu.

27. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu saskaņā ar regulu Nr. 1407/2013, regulu Nr. 1408/2013 un regulu Nr. 717/2014 var pieņemt līdz šo regulu darbības beigām jeb līdz 2021. gada 30. jūnijam.

28. Atbalstu var saņemt komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība un individuālais uzņēmums, kas atbilst šo noteikumu 24. punktā minētajiem nosacījumiem un šādām prasībām:

28.1. komersants ir reģistrēts Latvijas Republikas komercreģistrā vai kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai individuālais uzņēmums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

28.2. komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai vai individuālajam uzņēmumam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

28.3. komersants, kooperatīvā sabiedrība, zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai individuālais uzņēmums finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfonda vai Kohēzijas fonda (turpmāk – Eiropas Savienības fonds) līdzfinansēto projektu īstenošanu;

28.4. komersanta, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības vai individuālā uzņēmuma interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai vai individuālajam uzņēmumam saskaņā ar Krimināllikumu nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi;

28.5. kooperatīvajā sabiedrībā ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības (netiek piešķirts atbalsts dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, automašīnu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām un dārzkopības kooperatīvajām sabiedrībām).

29. Atbalsts dalībai nacionālajā stendā netiek piešķirts komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālajam uzņēmumam, kura produkts neatbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde.

30. Atbalstu var saņemt biedrība vai nodibinājums, kas atbilst šo noteikumu 24. punktā minētajiem nosacījumiem (de minimis nosacījumi neattiecas uz biedrību vai nodibinājumu, kurš saņem atbalstu par projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības īstenošanu) un šādām prasībām:

30.1. biedrība vai nodibinājums ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā;

30.2. biedrībai vai nodibinājumam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

30.3. biedrība vai nodibinājums finansējuma saņēmējam nav sniedzis nepatiesu informāciju vai tīši maldinājis saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

30.4. biedrība vai nodibinājums, iesniedzot projektu, kas nav saistīts ar saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt atbalstu, kura apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro, savukārt, iesniedzot projektu, kas ir saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, var saņemt de minimis atbalstu;

30.5. biedrībā ir apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;

30.6. starp nodibinājuma dibinātājiem un to biedriem (biedrībām un personālsabiedrībām) ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības.

31. Atbalstu var saņemt pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde, kas atbilst šādām prasībām:

31.1. pašvaldībai, plānošanas reģionam vai ostu pārvaldei nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un citu valsts vai pašvaldību noteikto obligāto maksājumu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

31.2. pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde finansējuma saņēmējam nav sniegusi nepatiesu informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanu;

31.3. pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde var saņemt atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības. Atbalsta apmērs pasākuma ietvaros kalendāra gadā nepārsniedz 66 666 euro;

31.4. pašvaldība, plānošanas reģions vai ostu pārvalde atbalstu dalībai šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minētajā nacionālajā stendā var saņemt, ja piedāvājums atbilst izstādes specifikai, stenda koncepcijai un mērķa tirgum, kurā tiek organizēta izstāde;

31.5. pašvaldība un plānošanas reģions atbalstu dalībai šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajā nacionālajā stendā var saņemt, ja tā dalība veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju un pašvaldības vai plānošanas reģiona piedāvātais galamērķis atbilst izstādes specifikai.

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

32. Šo noteikumu 14.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

32.1. izstādes organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa, reģistrācijas maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, ūdens, kanalizācijas, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā un dalībnieku karšu iegādi);

32.2. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes laikā;

32.3. stenda, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes norises vietai un atpakaļ no tās, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas;

32.4. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā;

32.5. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas), publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

32.6. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšanas izmaksas) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

32.7. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

32.8. konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

32.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādēm saistītajos pasākumos (tai skaitā darba semināros, prezentācijās, konferencēs, preses konferencēs, darījuma tikšanās), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

32.10. stenda organizēšanas pakalpojuma izmaksas;

32.11. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

32.12. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497);

32.13. komandējuma izmaksas diviem finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.

33. Šo noteikumu 14.2.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

33.1. sakaru un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas;

33.2. telpu nomas, uzturēšanas un komunālo pakalpojumu izmaksas;

33.3. atlīdzības izmaksas, piemaksa par diplomātisko rangu un normatīvajos aktos par diplomātisko un konsulāro dienestu noteiktie pabalsti un kompensācijas (izņemot prēmiju un naudas balvu);

33.4. valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas;

33.5. kancelejas preču izmaksas, tai skaitā informācijas nesēji un reprezentācijas materiāli;

33.6. komandējuma izmaksas, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas;

33.7. mārketinga aktivitāšu izmaksas, mārketinga plāna izstrādes, publikāciju un mārketinga materiālu izgatavošanas izmaksas (tai skaitā sagatavošanas, tulkošanas, maketēšanas izmaksas), maksa par materiālu izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos (brošūras, bukleti, plakāti, interneta un drukātie mediji, zibatmiņas, CD, DVD u. c.), semināru un konferenču organizatoriskās un dalības izmaksas, prezentāciju izdevumi, samaksa konsultantiem;

33.8. izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā);

33.9. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) laikā;

33.10. stenda, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi) norises vietai un atpakaļ no tās, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas;

33.11. žurnālistu vizīšu organizēšanas izmaksas Latvijā (tai skaitā tikšanās telpu nomas, tulkošanas, gidu, transporta, viesnīcas (naktsmītnes), ēdināšanas, uzņēmumu apmeklējumu izmaksas);

33.12. nepieciešamo ārpakalpojumu izmaksas uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumiem.

34. Šo noteikumu 14.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

34.1. telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas;

34.2. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

34.3. ēdināšanas, transporta pakalpojumu un reprezentācijas izmaksas;

34.4. reklāmas un mārketinga kampaņas koncepcijas izstrādes izmaksas;

34.5. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, maketēšanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) izmaksas, maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos (brošūras, bukleti, plakāti, interneta un drukātie mediji, zibatmiņas, CD, DVD u. c.)) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

34.6. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

34.7. reklāmas un mārketinga materiālu, tai skaitā videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu, iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas un uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) izmaksas), maksa par izplatīšanu un izvietošanu sociālajos tīklos un nozaru portālos, nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

34.8. interneta tīmekļvietņu (web lapu) izstrāde svešvalodās;

34.9. mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegādes izmaksas;

34.10. esošo un potenciālo Latvijas komersantu ražotās produkcijas uzpircēju (ārvalstu kompāniju) un ekonomikas žurnālistu iepazīšanās vizīšu organizēšanas izmaksas Latvijā (tai skaitā tikšanās telpu nomas, tulkošanas, gidu, transporta, viesnīcas (naktsmītnes), ēdināšanas, reprezentācijas un uzņēmumu apmeklējuma izmaksas);

34.11. pieejas tiesību iegāde ārējām datubāzēm;

34.12. tirgus pētījumu iegādes izmaksas;

34.13. nepieciešamo ārpakalpojumu (konsultantu) izmaksas saistībā ar sagatavošanās pasākumiem ieiešanai jaunos ārējos tirgos;

34.14. pasākumu organizēšanas pakalpojuma izmaksas;

34.15. komandējuma izmaksas finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, kas piedalās starptautisko izstāžu (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi), semināru, konferenču, preses konferenču, tirdzniecības misiju, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizīšu, prezentāciju, degustāciju sagatavošanā un to norisē, tai skaitā transporta, viesnīcas (naktsmītnes) un dienas naudas izmaksas.

35. Šo noteikumu 14.2.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

35.1. neatkarīgas trešās personas vai kompetentās iestādes pakalpojumu izmaksas, lai apliecinātu, ka attiecīgais produkts, process, pakalpojums vai ražotne atbilst tirgus prasībām;

35.2. ražotņu un produktu atbilstības ekspertīžu izmaksas;

35.3. maksa par sertificēšanas centru un testēšanas laboratoriju pakalpojumiem (atbilstoši normatīvo aktu prasībām), ja tiek sertificēta vai testēta vesela vai viena produktu kategorija vai grupa, nevis viena atsevišķa produktu partija.

36. Maksimāli pieļaujamā summa šo noteikumu 35. punktā minētajām attiecināmajām izmaksām ir ne vairāk kā 25 000 euro vienam gala labuma guvējam gadā.

37. Šo noteikumu 14.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

37.1. izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes, konferences vai semināra katalogā, izstādes, konferences vai semināra dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par stenda konstrukciju (izstādes, konferences vai semināra organizatora noteiktās izmaksas) un ekspozīcijas laukumu (izstādes, konferences, semināra vai stenda organizatora noteiktās izmaksas), kā arī ar izstādi, konferenci vai semināru saistītā pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas (komersantam, kooperatīvajai sabiedrībai, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, individuālajam uzņēmumam – ne vairāk kā 15 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, biedrībai vai nodibinājumam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, pārstāvot nozari kopumā, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā, ostu pārvaldei, pašvaldībai un plānošanas reģionam, iesniedzot projekta pieteikumu, kas nav saistīts ar tā saimnieciskās darbības īstenošanu, – ne vairāk kā 30 000 euro vienā izstādē, konferencē vai seminārā katram);

37.2. (svītrots ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688);

37.3. (svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497).

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

38. Šo noteikumu 14.2.2. un 14.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

38.1. dalības maksa, ko noteicis organizators, kas nav tiešās pārvaldes iestāde, par piedalīšanos tirdzniecības misijā (Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs, Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs, Amerikas Savienotajās Valstīs, Ķīnā un Apvienotajā Karalistē), tai skaitā organizatora noteiktās izmaksas par tirdzniecības misijas organizēšanu (ne vairāk kā 2 000 euro par piedalīšanos vienā tirdzniecības misijā vienam dalībniekam);

38.1.1 dalības maksa, ko noteicis organizators, kas ir šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētais finansējuma saņēmējs, par piedalīšanos tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās izmaksas par tirdzniecības misijas vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītes organizēšanu (ne vairāk kā 2 000 euro par piedalīšanos vienā tirdzniecības misijā vai Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītē vienam dalībniekam);

38.2. ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar neregulāro lidojumu un starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz šo noteikumu 38.1.1 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānoti vairāki pasākumi). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas vai augstu valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos šajos pasākumos.

(Grozīts ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 70)

38.1 Šo noteikumu 14.7. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

38.1. telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas;

38.2. ēdināšanas izmaksas;

38.3. transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā darījumu tūrisma pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījumu tūrisma pasākuma norises vietām.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

38.2 Maksimāli pieļaujamā summa šo noteikumu 38.1 punktā minētajām izmaksām vienā darījumu tūrisma pasākumā Latvijā ir ne vairāk kā 50 euro par vienu šo noteikumu 14.5 punktā minēto darījumu tūrisma pasākuma dalībnieku – ārzemnieku.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

39. Šo noteikumu 14.2.1. un 14.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēja konsultāciju izmaksas (tai skaitā Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksas) atbilstoši finansējuma saņēmēja cenrādim.

40. Šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

40.1. izstādes organizatora noteiktās izmaksas (dalības maksa, reģistrācijas maksa, ekspozīcijas laukuma, stenda nomas, tehniskā aprīkojuma, interneta, elektrības, ūdens, kanalizācijas, stenda uzkopšanas izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes katalogā un dalībnieku karšu iegādi);

40.2. stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, nomas, uzstādīšanas un stenda darbības nodrošināšanas izmaksas izstādes laikā;

40.3. stenda, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas izmaksas līdz izstādes norises vietai un atpakaļ no tās, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas;

40.4. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā;

40.5. darba semināru, prezentāciju, degustāciju, konferenču, preses konferenču un citu ar projekta mērķa sasniegšanu saistītu pasākumu organizēšanas izmaksas (tai skaitā telpu noma, tulkošanas pakalpojumi, tehniskā aprīkojuma, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste, konsultantu, ēdināšanas, transporta pakalpojumu nodrošināšanas un reprezentācijas izmaksas), publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta, fotogrāfiju sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

40.6. mārketinga un reklāmas materiālu iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) un izplatīšanas izmaksas) un mārketinga aktivitātes apmeklētāju piesaistei;

40.7. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos;

40.8. konsultāciju pakalpojumu izmaksas;

40.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādēm saistītajos pasākumos (tai skaitā darba semināros, prezentācijās, konferencēs, preses konferencēs, darījuma tikšanās), nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

40.10. stenda organizēšanas pakalpojuma izmaksas;

40.11. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

40.12. ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz starptautiskās izstādes norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu (ja plānotas vairākas izstādes). Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs (attiecas uz minētās darbības dalībnieku);

40.13. komandējuma izmaksas diviem finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.

41. Šo noteikumu 18.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

41.1. reklāmas un mārketinga kampaņas koncepcijas un plāna izstrādes izmaksas;

41.2. publicitātes izmaksas ārvalstu plašsaziņas līdzekļos, tai skaitā teksta, fotogrāfiju sagatavošanas, tulkošanas un maketa sagatavošanas izmaksas;

41.3. tūrisma informācijas, reklāmas un mārketinga materiālu, tai skaitā videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu, iegādes izmaksas (tai skaitā dizaina izstrādes, satura izstrādes, izgatavošanas, tulkošanas, uzglabāšanas (ārpakalpojuma veidā) izmaksas), maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos (brošūrās, bukletos, plakātos, zibatmiņās, CD, DVD, drukātajos un interneta medijos, tai skaitā sociālajos tīklos un tūrisma portālos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

41.4. ārvalstu tūrisma uzņēmumu, žurnālistu, emuāristu (tīmekļa dienasgrāmatu rakstītāju) un korporatīvo un darījumu pasākumu organizētāju iepazīšanās vizīšu organizēšanas izmaksas (tai skaitā transporta, izmitināšanas, ēdināšanas, gida un tulkošanas pakalpojumu, tūrisma objektu un pasākumu apmeklējuma izmaksas) Latvijā;

41.5. ārvalstu specializēto tūrisma veicināšanas pasākumu (tai skaitā darba semināru, izstāžu (izņemot izstādes, kurās tiek organizēti nacionālie stendi), prezentāciju, konferenču, preses konferenču) organizēšanas izmaksas (tai skaitā dalības maksa, telpu un ekspozīcijas laukuma noma, stenda dizaina izstrādes, stenda izgatavošanas, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas izmaksas, tehniskā aprīkojuma, tūrisma informācijas, mārketinga materiālu, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas, iekraušanas, izkraušanas un uzglabāšanas izmaksas, produktu iegāde, dalībnieku piesaiste un reprezentācijas izmaksas, un izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu pasākuma izdevumā);

41.6. tirgus pētījumu izmaksas un reklāmas kampaņu monitoringa izmaksas;

41.7. ārvalstu tūristu piesaistes pasākumu izmaksas Latvijas novados;

41.8. darījumu un pasākumu izmaksas, lai piesaistītu tos Latvijai;

41.9. komandējuma izmaksas finansējuma saņēmēja pārstāvjiem, kas piedalās šo noteikumu 41.5. apakšpunktā minēto pasākumu sagatavošanā un to norisē, tai skaitā transporta, naktsmītnes un dienas naudas izmaksas.

(Grozīts ar MK 04.10.2016. noteikumiem Nr. 649)

42. (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

42.1 (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

42.2 (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

42.3 (Svītrots ar MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

43. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

44. Pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas finansējuma saņēmēju šo noteikumu 14.6. un 18.4. apakšpunktā minētās projekta vadības un īstenošanas izmaksas (tai skaitā darba samaksa, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas, attiecīgās preces un pakalpojumi, datorprogrammas un to licences atbilstoši normatīvajiem aktiem budžeta izmaksu klasifikācijas jomā) līdz 10 % proporcionāli no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts budžeta finansējuma.

45. Šo noteikumu 14.1., 14.2.1., 14.2.2., 14.5., 18.1. un 18.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros ir attiecināmas valūtas kursa svārstības, veicot maksājumus ārvalstīs, un bankas pakalpojumu komisijas maksa. Valūtas konvertēšana uz euro jāveic pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa darījuma veikšanas dienā.

46. Ja šo noteikumu 34. un 41. punktā minētās izmaksas ir radušās gala labuma guvējam, kas ir finansējuma saņēmējs, īstenojot šo noteikumu 14.2.2. un 18.2. apakšpunktā minētās darbības, kuras netiek attiecinātas uz citiem šo noteikumu 23. punktā minētajiem gala labuma guvējiem, tās ir attiecināmas no 2014. gada 1. janvāra.

47. Ja šo noteikumu 32.1. un 40.1. apakšpunktā minētās izmaksas ir radušās gala labuma guvējam, kas ir finansējuma saņēmējs, īstenojot šo noteikumu 14.1. un 18.1. apakšpunktā minētās darbības, tās ir attiecināmas no 2015. gada 1. jūnija. Šīs izmaksas pēc tam tiks uzskaitītas kā de minimis atbalsts šo noteikumu 23. punktā minētajiem gala labuma guvējiem atbilstoši šajos noteikumos iekļautajiem de minimis atbalsta nosacījumiem.

48. Šajos noteikumos minētās izmaksas ir attiecināmas ar 2015. gada 1. septembri, izņemot šo noteikumu 46. un 47. punktā minētās izmaksas.

(Grozīts ar MK 22.12.2015. noteikumiem Nr. 801)

49. Šo noteikumu 14.2.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros organizējot reklāmas pasākumus, ievēro nosacījumu, ka reklāmas kampaņa ir vispārēja, tā sniedz labumu visiem attiecīgā veida produktu ražotājiem, reklāmas ietvaros netiek minēta produktu izcelsmes valsts un reklāmu var īstenot komersanti neatkarīgi no to lieluma.

50. Līgumos, kurus finansējuma saņēmējs slēdz ar piegādātājiem un pakalpojuma sniedzējiem atbilstoši šo noteikumu 32., 33., 34., 40. un 41. punktā minētajām izmaksām, avansa maksājumus var paredzēt līdz 100 procentiem no attiecīgā līguma summas.

51. Pasākuma ietvaros nav attiecināmas šādas izmaksas:

51.1. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 32., 33., 34., 35., 37., 38., 38.1, 39., 40., 41., 43., 44. un 45. punktā;

51.2. izmaksas, par kurām nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinoši dokumenti;

51.3. telpu remonta izmaksas.

(Grozīts ar MK 28.11.2017. noteikumiem Nr. 688; MK 14.08.2018. noteikumiem Nr. 497)

52. Pasākuma ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, atbilst šajos noteikumos noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem, ir samērīgas, pamatotas un atbilst pareizas finanšu vadības principiem.

VI. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

53. Īstenojot projektus, finansējuma saņēmēji:

53.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L347), un normatīvajos aktos par kārtību, kādā nodrošina komunikāciju un vizuālās identitātes prasības Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Informācijas un publicitātes pasākumus nodrošina no dienas, kad noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu;

53.2. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu;

53.3. nodrošina ar projekta īstenošanu saistītā finansējuma, tai skaitā privātā līdzfinansējuma, uzskaiti;

53.4. nodrošina sasniedzamo rādītāju uzskaiti, tai skaitā šo noteikumu 8.6. apakšpunktā minētā specifiskā iznākuma rādītāja uzskaiti no pasākuma gala labuma guvējiem, uzkrājot rādītāju faktiskās vērtības (datus par eksporta apjoma pieaugumu atbalstītajos uzņēmumos divus gadus pēc atbalsta saņemšanas).

54. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās jebkurā no šādiem gadījumiem:

54.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt specifiskā atbalsta mērķa, tā iznākuma radītāju vai rezultāta rādītāju sasniegšanu;

54.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

55. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas beigu datuma, kas noteikts projekta iesnieguma atlases nolikumā.

56. Iepirkumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā.

57. Specifiskā atbalsta projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

VII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā; nodaļas nosaukums MK 09.04.2020. noteikumu Nr. 204 redakcijā)

58. Izmaksas par tūrisma sektorā atbalstāmajām darbībām līdz 2018. gada 19. augustam tiek atbalstītas saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā izmaksu rašanās brīdī. Izmaksas par citām atbalstāmajām darbībām tiek atbalstītas saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas ir spēkā izmaksas apliecinošu dokumentu iesniegšanas brīdī.

(MK 14.08.2018. noteikumu Nr. 497 redakcijā)

59. Sākot ar 2020. gada 12. martu, šo noteikumu 20.6. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 36., 37. un 38. punktā minētos nosacījumus.

(MK 09.04.2020. noteikumu Nr. 204 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 1. decembra
noteikumiem Nr. 678
Nozares un darbības, kurām nav paredzēts atbalsts

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumam "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" netiek sniegts finansējums šādās nozarēs (neatbalstāmo nozaru ierobežojumi ir attiecināmi uz komercsabiedrību ražotajiem produktiem vai pakalpojumiem, kurus komercsabiedrības piedāvā tirgū, izņemot gadījumus, ja specifiski norādīts citādi):

1. Tirdzniecības nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. G sadaļu "Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts", izņemot grupu 45.2 "Automobiļu apkope un remonts".

2. Finanšu starpniecības nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. K sadaļu "Finanšu un apdrošināšanas darbības".

3. Komercpakalpojumu nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. L sadaļu "Operācijas ar nekustamo īpašumu" un 77. nodaļu "Iznomāšana un ekspluatācijas līzings".

4. Azartspēļu nozarē – saskaņā ar NACE 2. red. R sadaļu "Māksla, izklaide un atpūta" 92. nodaļu "Azartspēles un derības".

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 678Pieņemts: 01.12.2015.Stājas spēkā: 05.12.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 238, 04.12.2015. OP numurs: 2015/238.9
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
278242
{"selected":{"value":"10.04.2020","content":"<font class='s-1'>10.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"10.04.2020","iso_value":"2020\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.02.2019","iso_value":"2019\/02\/15","content":"<font class='s-1'>15.02.2019.-09.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.11.2018","iso_value":"2018\/11\/14","content":"<font class='s-1'>14.11.2018.-14.02.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2018","iso_value":"2018\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2018.-13.11.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2017","iso_value":"2017\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2017.-19.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.05.2017","iso_value":"2017\/05\/12","content":"<font class='s-1'>12.05.2017.-30.11.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2016","iso_value":"2016\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2016.-11.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2015","iso_value":"2015\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2015.-06.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2015","iso_value":"2015\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2015.-30.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
10.04.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)