Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 688

Rīgā 2017. gada 28. novembrī (prot. Nr. 59 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 13. punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238., 254. nr.; 2016, 194. nr.; 2017, 91. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2. iznākuma rādītājs - to komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (grantus), - 423 komersanti, tai skaitā:

6.2.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 398 komersanti;

6.2.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 25 komersanti;";

1.2. izteikt 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.3. iznākuma rādītājs - to komersantu skaits, kuri saņem atbalstu (grantus), - 1 130 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 1 017 komersanti), tai skaitā:

8.3.1. šo noteikumu 11.1. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 1048 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 963 komersanti);

8.3.2. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētajam finansējuma saņēmējam - 82 komersanti (projekta iesniegumā plānoti 54 komersanti);";

1.3. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. No 2019. gada 1. janvāra atbildīgā iestāde pēc Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara izpildi var ierosināt palielināt projektā noteikto attiecināmo izmaksu kopsummu, atļaujot izmantot pieejamo rezerves apjomu līdz šo noteikumu 9. punktā minētajam apmēram. Ja atbildīgā iestāde izteikusi minēto ierosinājumu, finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 8. punktā minēto iznākuma rādītāju izpildi līdz 2023. gada 31. decembrim pilnā apmērā.";

1.4. svītrot 14.3. apakšpunktā vārdus "un dalībai ar uzņēmējdarbību saistītās individuāli izvēlētās konferencēs un semināros ārvalstīs";

1.5. izteikt 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Šo noteikumu 14.2.2., 14.4. un 18.6. apakšpunktā minētā tirdzniecības misija ir atbalstāma, ja tajā piedalās vismaz divi dalībnieki un tā ir vienota vizīte ārvalstī ar iepriekš sagatavotu kopēju un katram tirdzniecības misijas dalībniekam atsevišķi izstrādātu programmu (šī programma saturiski iekļaujas tirdzniecības misijas organizatora izstrādātajā kopējā grupas vizītes programmā, kurā ir atspoguļotas grupas kopējās un individuālās tikšanās ar potenciālajiem ārvalstu partneriem), lai tiktos ar potenciālajiem ārvalstu partneriem. Tirdzniecības misiju organizē šo noteikumu 11. punktā minētais finansējuma saņēmējs, pašvaldība, plānošanas reģions, biedrība vai nodibinājums, ja biedrībā vai nodibinājumā Latvijas Republikas reģistrēto biedru, dibinātāju vai dibinātāju biedru (komercsabiedrību) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 71 200 000 euro un ja biedrība vai nodibinājums dibināts ne vēlāk kā gadu pirms pieteikuma iesniegšanas tirdzniecības misijai.";

1.6. papildināt noteikumus ar 18.5. un 18.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.5. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai darījumu tūrisma pasākumu organizēšanai Latvijā;

18.6. atbalsta nodrošināšana pasākuma mērķa grupai dalībai tirdzniecības misijās.";

1.7. izteikt 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Šo noteikumu 18.3. un 18.6. apakšpunktā minētās ārvalstu tūrisma izstādes, ārvalstu konferences, semināri un tirdzniecības misijas ir atbalstāmas, ja izstādes specifika, konferences (tai skaitā prezentācijas), semināra vai tirdzniecības misijas mērķis atbilst Latvijai prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).";

1.8. papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minētais darījumu tūrisma pasākums Latvijā ir atbalstāms, ja tas ilgst vismaz trīs dienas un tajā piedalās vismaz 150 dalībnieki - ārzemnieki, kuru ceļojuma mērķis ir darījumu tūrisma pasākums Latvijā. Darījumu tūrisma pasākumu organizē komersants, biedrība vai nodibinājums.";

1.9. svītrot 20.7. apakšpunktā vārdus "konferenču un ārvalstu semināru";

1.10. svītrot 20.10. apakšpunktā vārdus "konference, seminārs";

1.11. izteikt 20.11. apakšpunktu un 21. punktu šādā redakcijā:

"20.11. piešķirot atbalstu un aprēķinot piešķirto finansējumu komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, individuālajiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem un ostu pārvaldēm, pašvaldībām un plānošanas reģioniem:

20.11.1. šo noteikumu 32.12. apakšpunktā minētos ceļa (transporta) izdevumus un šo noteikumu 20.6. un 20.9. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 36., 37. un 38. punktā minētos nosacījumus;

20.11.2. šo noteikumu 20.4. un 20.5. apakšpunktā minētās izmaksas (izņemot šo noteikumu 32.12. apakšpunktā minētās izmaksas) kompensē 100 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 39. punktā minētos nosacījumus;

20.11.3. šo noteikumu 20.7. un 20.8. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā dalībai pirmo reizi un 60 procentu apmērā dalībai katru nākamo reizi starptautiskā izstādē ar individuālo stendu ārvalstīs un tirdzniecības misijā, ievērojot šo noteikumu 37. un 38. punktā minētos nosacījumus.

21. Ja finansējuma saņēmējs ir šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minētā tiešās pārvaldes iestāde:

21.1. pasākuma ietvaros piešķirto finansējumu izmanto šo noteikumu 18. punktā minētajām darbībām;

21.2. atbalstāmās darbības īsteno Latvijai prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms) atbilstoši finansējuma saņēmēja pasākuma īstenošanas stratēģijai, sekmējot Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnēs noteikto mērķu sasniegšanu, ciktāl tas nav pretrunā ar darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteikto. Pasākuma īstenošanas stratēģiju ar informāciju par to, kā tiks pārvaldīta projekta darbība (procesa apraksts), pievieno projekta iesniegumam;

21.3. dalībnieku atlasi nacionālajam stendam veic sadarbībā ar finansējuma saņēmēja tūrisma konsultatīvo padomi;

21.4. pasākuma atbalstāmo darbību ietvaros atbalstu sniedz komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem. Atbalsta saņēmējus izvērtē un atlasa, ievērojot finansējuma saņēmēja izstrādāto kārtību (metodiku), kādā izvēlas, piešķir un uzskaita atbalstu pasākuma mērķa grupai. Kārtību (metodiku) pievieno projekta iesniegumam, ietverot principus, kā tiks atlasīti atbalsta saņēmēji, tai skaitā, kā tiks identificēti saimnieciska rakstura projekti un projekti, kas nav saistīti ar saimniecisku darbību, lai nodrošinātu specifiskā atbalsta mērķa sasniegšanu;

21.5. šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētās darbības ietvaros nacionālā stenda dalībniekiem - komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem - nodrošina šo noteikumu 40.1.-40.12. apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6. šo noteikumu 18.3. apakšpunktā minētās darbības ietvaros individuālo stendu, tūrisma konferenču un ārvalstu semināru dalībniekiem - komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem - nodrošina šo noteikumu 42. punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.1 šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minētās darbības ietvaros darījumu tūrisma pasākumu organizētājiem Latvijā - komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) - nodrošina šo noteikumu 42.1 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.6.2 šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minētās darbības ietvaros ārvalstu tirdzniecības misijas dalībniekiem - komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu) - nodrošina šo noteikumu 42.3 punktā minētās izmaksu pozīcijas;

21.7. šo noteikumu 21.5., 21.6., 21.6.1 un 21.6.2 apakšpunktā minētās izmaksas ir atbalstāmas par jau veiktajām darbībām, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam pēc tam, kad ir noslēgusies izstāde, konference, seminārs vai tirdzniecības misija ārvalstī vai noslēdzies darījumu tūrisma pasākums Latvijā:

21.7.1. par darbībām, kas veiktas no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. aprīlim, izmaksas apliecinošos dokumentus iesniedz finansējuma saņēmējam līdz 2016. gada 31. jūlijam;

21.7.2. par darbībām, kas veiktas, sākot ar 2016. gada 1. maiju, izmaksas ir atbalstāmas, ja izmaksas apliecinošie dokumenti iesniegti finansējuma saņēmējam ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc tam, kad ir notikusi atbilstošā darbība;

21.8. aprēķinot finansējumu un piešķirot atbalstu komersantiem, biedrībām, nodibinājumiem (izņemot tiem, kuri darbojas zvejniecībā vai akvakultūrā vai nodarbojas ar lauksaimniecības produktu primāro ražošanu), pašvaldībām un plānošanas reģioniem:

21.8.1. šo noteikumu 40.12. apakšpunktā minētos ceļa (transporta) izdevumus un šo noteikumu 21.6. apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42. punktā minētos nosacījumus;

21.8.2. šo noteikumu 21.5. apakšpunktā (izņemot šo noteikumu 40.12. apakšpunktā minētās izmaksas) minētās izmaksas kompensē 100 procentu apmērā;

21.8.3. šo noteikumu 21.6.1 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 10 procentu apmērā, ievērojot šo noteikumu 42.1 un 42.2 punktā minētos nosacījumus;

21.8.4. šo noteikumu 21.6.2 apakšpunktā minētās izmaksas kompensē 80 procentu apmērā dalībai pirmo reizi un 60 procentu apmērā dalībai katru nākamo reizi tirdzniecības misijā, ievērojot šo noteikumu 42.3 punktā minētos nosacījumus.";

1.12. svītrot 37.2. apakšpunktu;

1.13. izteikt 37.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3. ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu, tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa. Ja bagāžas maksa rodas atsevišķi no ceļa (transporta) izdevumiem, tad ne vairāk kā 3 000 euro braucienam uz vienu izstādi līdz šo noteikumu 37.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu, ja plānoti vairāki pasākumi. Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir izstādes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos šajā pasākumā.";

1.14. papildināt noteikumus ar 42.1, 42.2 un 42.3 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Šo noteikumu 18.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības organizētāju):

42.1 1. telpu nomas un tehniskā aprīkojuma izmaksas;

42.1 2. ēdināšanas izmaksas;

42.1 3. transporta pakalpojumu izmaksas Latvijā darījumu tūrisma pasākuma dalībnieku kopīgai pārvadāšanai starp darījumu tūrisma pasākuma norises vietām.

42.2 Maksimāli pieļaujamā summa šo noteikumu 42.1 punktā minētajām izmaksām vienā darījumu tūrisma pasākumā Latvijā ir ne vairāk kā 50 euro par vienu šo noteikumu 19.1 punktā minēto darījumu tūrisma pasākuma dalībnieku - ārzemnieku.

42.3 Šo noteikumu 18.6. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas (attiecas uz minētās darbības dalībnieku):

42.3 1. organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā ārvalstī, tai skaitā organizatora noteiktās izmaksas par tirdzniecības misijas organizēšanu (Eiropas Savienības valstīs un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs ne vairāk kā 3 500 euro, bet ārpus Eiropas Savienības un Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīm ne vairāk kā 5 000 euro par vienu piedalīšanos tirdzniecības misijā vienam dalībniekam);

42.3 2. ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu, tai skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa braucienam līdz šo noteikumu 42.3 1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību norises valstij un atpakaļ, kā arī maksa par pārbraucieniem uz citu valsti, tai skaitā citu pilsētu, ja plānoti vairāki pasākumi. Ceļa (transporta) izdevumus sedz arī tad, ja pakalpojuma iegādei izmanto starpnieku un šādi pakalpojumi neietver komisijas maksu. Izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos šajā pasākumā.";

1.15. papildināt 51.1. apakšpunktu aiz skaitļa "42." ar skaitļiem "42.1, 42.3".

2. Noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1. decembrī.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 688Pieņemts: 28.11.2017.Stājas spēkā: 01.12.2017.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 237, 30.11.2017. OP numurs: 2017/237.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
295400
01.12.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)