Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.785

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 41.§)
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
25.1 panta ceturto daļu un 26.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījums norādē stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – nodoklis), ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā (valsts budžetā un pašvaldību budžetos), un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina vienotajā nodokļu kontā novirzīto ieņēmumu attiecināšanu un ieskaitīšanu pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales kontā (turpmāk – sadales konts).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Nodokļa maksātājs vai darba devējs pārskaita nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu vienotajā nodokļu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2.1 Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā saņemtos attiecīgos maksājumus novirza uz nodokli saistību segšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2.2 Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli (t. sk. patentmaksu un sezonas laukstrādnieku nodokli) novirzītos ieņēmumus attiecina uz nodokļu ieņēmumu veidiem, pamatojoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta nosacījumiem.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Pirms uz nodokli novirzītie ieņēmumi tiek attiecināti uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā pārmaksātā nodokļa summu nodokļu maksātājiem, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem taksācijas gadiem rezumējošā kārtībā, aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli novirzītos ieņēmumus atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem un uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem attiecinātos līdzekļus ieskaita sadales kontā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta sestajā daļā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina vienotajā nodokļu kontā patentmaksai novirzītos ieņēmumus uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodokli. Valsts ieņēmumu dienests uz nodokli attiecināto summu pārskaita sadales kontā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Valsts kase attiecīgajā kalendāra gadā no sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas katru darba dienu pārskaita uz katras pašvaldības naudas līdzekļu kontu nodokļa summu tādā apmērā, kas atbilst attiecīgajai pašvaldībai šo noteikumu pielikumā noteiktajam atbilstošajam gadam apstiprinātajam nodokļa ieņēmumu īpatsvara koeficientam (turpmāk – īpatsvara koeficients).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos nodokļa ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem.

8. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteiktās konkrētās pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase, ieturot atbilstošās summas no pašvaldības budžetā caur sadales kontu ieskaitāmās nodokļa ieņēmumu daļas un ieskaitot tās minētajā fondā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 746)

9. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)

10. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)

11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2021. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2019. gadā.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12. Rīgas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības līdz 2014. gada 31. decembrim iekasētos, bet valsts budžeta ieņēmumos neieskaitītos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ieskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā līdz 2015. gada 6. janvārim atbilstoši 2014. gada valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.

12.1 Valsts kase 2020. gada 31. decembrī nodokļa ieņēmumus, kas saņemti nodokļa ieņēmumu kontā līdz plkst. 19.00, sadala atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un no sadales konta nodokļa ieņēmumus sadala pašvaldībām atbilstoši 2020. gadā noteiktajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

12.2 Valsts kase sagatavo un līdz 2021. gada 30. jūnijam publicē tīmekļvietnē www.kase.gov.lv (sadaļā "Norēķini ar pašvaldībām") informāciju par nodokļa attiecināto daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu pielikuma pirmo daļu 2021. gada pirmajā pusgadā pārskaitīts no pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales konta šādām teritoriālajām vienībām:

12.2 1. Aglonas novada pašvaldībai attiecībā uz Aglonas pagastu;

12.2 2. Inčukalna novada pašvaldībai attiecībā uz Vangažu pilsētu.

12.2 3. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 409).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12.3 Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam paziņo Valsts kasei kontu, uz kuru saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pārskaitīt nodokļa summu, sākot ar 2021. gada otro pusgadu.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12.4 Valsts kase 2021. gada otrajā pusgadā nodokļa pārskaitījumus uz pašvaldību norēķinu kontiem saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu sāk ne vēlāk kā 2021. gada 7. jūlijā.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 210. nr.; 2005, 201. nr.; 2006, 68., 206. nr.; 2007, 205. nr.; 2008, 196. nr.; 2009, 204. nr.; 2010, 204. nr.; 2011, 182., 205. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 244. nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785
Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums

(Pielikums MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā, kas grozīta ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 409. Pielikuma II daļas jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2021.,sk. grozījumu 2. punktu)

I. No 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam

Nr. p. k.Pašvaldības administratīvā teritorijaPašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kodsnosaukums
1.0050000Daugavpils2,60903635
2.0090000Jelgava2,77139641
3.0110000Jēkabpils0,83106730
4.0130000Jūrmala4,12719937
5.0170000Liepāja2,69778883
6.0210000Rēzekne0,97630363
7.0010000Rīga41,96470424
8.0250000Valmiera1,23577839
9.0270000Ventspils1,82616825
10.0604300Aglonas novads0,06769790
0604342t. sk. Aglonas pagasts0,04397508
11.0320200Aizkraukles novads0,35296249
12.0640600Aizputes novads0,25582983
13.0560800Aknīstes novads0,09043584
14.0661000Alojas novads0,14115844
15.0624200Alsungas novads0,04639370
16.0360200Alūksnes novads0,46896191
17.0424701Amatas novads0,20520472
18.0360800Apes novads0,09254170
19.0460800Auces novads0,21347112
20.0804400Ādažu novads0,86203898
21.0804900Babītes novads0,86023815
22.0800600Baldones novads0,28804322
23.0384400Baltinavas novads0,02467287
24.0380200Balvu novads0,34943435
25.0400200Bauskas novads0,89841959
26.0964700Beverīnas novads0,13237047
27.0840601Brocēnu novads0,22653833
28.0967101Burtnieku novads0,28969354
29.0805200Carnikavas novads0,69222237
30.0700800Cesvaines novads0,07939151
31.0420200Cēsu novads0,78686423
32.0684901Ciblas novads0,06040634
33.0601000Dagdas novads0,15399386
34.0440200Daugavpils novads0,49321369
35.0460200Dobeles novads0,83648943
36.0885100Dundagas novads0,14416210
37.0640801Durbes novads0,08917935
38.0905100Engures novads0,34525645
39.0705500Ērgļu novads0,08982845
40.0806000Garkalnes novads1,53714061
41.0641000Grobiņas novads0,33628739
42.0500200Gulbenes novads0,72990382
43.0406400Iecavas novads0,38349874
44.0740600Ikšķiles novads0,72309233
45.0440801Ilūkstes novads0,18289709
46.0801800Inčukalna novads0,38086388
0801817t. sk. Vangažu pilsēta0,15062619
47.0321000Jaunjelgavas novads0,17781518
48.0425700Jaunpiebalgas novads0,06336912
49.0905700Jaunpils novads0,08199607
50.0540200Jelgavas novads0,89150284
51.0560200Jēkabpils novads0,13187636
52.0901201Kandavas novads0,24678581
53.0681000Kārsavas novads0,13318458
54.0960200Kocēnu novads0,24915834
55.0326100Kokneses novads0,20951100
56.0600202Krāslavas novads0,36278476
57.0806900Krimuldas novads0,22528808
58.0566900Krustpils novads0,18307156
59.0620200Kuldīgas novads0,72188908
60.0741001Ķeguma novads0,26409251
61.0800800Ķekavas novads1,87648541
62.0741401Lielvārdes novads0,45353765
63.0660200Limbažu novads0,65120379
0660276t. sk. Skultes pagasts0,09421943
64.0421200Līgatnes novads0,12790337
65.0761201Līvānu novads0,36303011
66.0701400Lubānas novads0,07596126
67.0680200Ludzas novads0,33868875
68.0700200Madonas novads0,79323339
69.0961000Mazsalacas novads0,11464646
70.0807400Mālpils novads0,17452038
71.0807600Mārupes novads1,92802737
72.0887600Mērsraga novads0,04710828
73.0967300Naukšēnu novads0,06573474
74.0327100Neretas novads0,10955608
75.0647900Nīcas novads0,12539971
76.0740202Ogres novads1,60901512
77.0801000Olaines novads0,99707121
78.0546701Ozolnieku novads0,52036578
79.0427500Pārgaujas novads0,14768023
80.0641401Pāvilostas novads0,11583608
81.0321400Pļaviņu novads0,17743720
82.0760202Preiļu novads0,30165619
83.0641600Priekules novads0,15178010
84.0427300Priekuļu novads0,32007789
85.0427700Raunas novads0,09686714
86.0780200Rēzeknes novads0,68584863
87.0766300Riebiņu novads0,09721242
88.0888301Rojas novads0,13924444
89.0808400Ropažu novads0,34459776
90.0648500Rucavas novads0,04513740
91.0387500Rugāju novads0,04993520
92.0407700Rundāles novads0,14161514
93.0961600Rūjienas novads0,16062084
94.0661400Salacgrīvas novads0,29411417
95.0568700Salas novads0,11905624
96.0801200Salaspils novads1,23796181
97.0840200Saldus novads0,82275053
98.0801400Saulkrastu novads0,41291915
99.0809200Sējas novads0,10895092
100.0801601Siguldas novads1,03789782
101.0328200Skrīveru novads0,14253383
102.0621200Skrundas novads0,12189636
103.0941600Smiltenes novads0,51626820
104.0809600Stopiņu novads0,74485467
105.0941800Strenču novads0,10376179
106.0880200Talsu novads0,99843077
107.0468900Tērvetes novads0,12885710
108.0900200Tukuma novads1,15316420
109.0649300Vaiņodes novads0,06521102
110.0940200Valkas novads0,34581587
111.0701800Varakļānu novads0,08336348
112.0769101Vārkavas novads0,03639594
113.0429300Vecpiebalgas novads0,12547400
114.0409500Vecumnieku novads0,29765577
115.0980200Ventspils novads0,44763454
116.0561800Viesītes novads0,11723236
117.0381600Viļakas novads0,12251655
118.0781800Viļānu novads0,12274575
119.0681801Zilupes novads0,05293479
 Valstī kopā100,00000000

II. No 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim

Nr.

p. k.

Pašvaldības administratīvā teritorija

Pašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)

kods

nosaukums

1.

0002000Daugavpils

2,60903635

2.

0003000Jelgava

2,77139641

3.

0004000Jūrmala

4,12719937

4.

0005000Liepāja

2,69778883

5.

0006000Rēzekne

0,97630364

6.

0001000Rīga

41,96470424

7.

0007000Ventspils

1,82616825

8.

0020000Aizkraukles novads

1,16981577

9.

0021000Alūksnes novads

0,46896191

10.

0022000Augšdaugavas novads

0,67611078

11.

0023000Ādažu novads

1,55426134

12.

0024000Balvu novads

0,54655897

13.

0025000Bauskas novads

1,72118923

14.

0026000Cēsu novads

1,77657356

15.

0027000Dienvidkurzemes novads

1,18466089

16.

0028000Dobeles novads

1,17881766

17.

0029000Gulbenes novads

0,72990383

18.

0030000Jelgavas novads

1,41186862

19.

0031000Jēkabpils novads

1,47273966

20.

0032000Krāslavas novads

0,54050144

21.

0033000Kuldīgas novads

0,89017914

22.

0034000Ķekavas novads

2,16452863

23.

0035000Limbažu novads

1,08647640

24.

0036000Līvānu novads

0,36303011

25.

0037000Ludzas novads

0,58521445

26.

0038000Madonas novads

1,03841462

27.

0039000Mārupes novads

2,78826552

28.

0040000Ogres novads

3,04973761

29.

0041000Olaines novads

0,99707121

30.

0042000Preiļu novads

0,47923963

31.

0043000Rēzeknes novads

0,80859438

32.

0044000Ropažu novads

2,77721922

33.

0045000Salaspils novads

1,23796181

34.

0046000Saldus novads

1,04928886

35.

0047000Saulkrastu novads

0,52187008

36.

0048000Siguldas novads

1,66794397

37.

0049000Smiltenes novads

0,70567704

38.

0051000Talsu novads

1,32894559

39.

0052000Tukuma novads

1,82720252

40.

0053000Valkas novads

0,34581587

41.

0054000Valmieras novads

2,35176457

42.

0055000Varakļānu novads

0,08336348

43.

0056000Ventspils novads

0,44763454

 Valstī kopā

100,00000000

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 785Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.16
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271196
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)