Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.785

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 41.§)
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
25.1 panta ceturto daļu un 26.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījums norādē stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – nodoklis), ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā (valsts budžetā un pašvaldību budžetos), un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina vienotajā nodokļu kontā novirzīto ieņēmumu attiecināšanu un ieskaitīšanu pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales kontā (turpmāk – sadales konts).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Nodokļa maksātājs vai darba devējs pārskaita nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu vienotajā nodokļu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2.1 Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā saņemtos attiecīgos maksājumus novirza uz nodokli saistību segšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2.2 Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli (t. sk. patentmaksu un sezonas laukstrādnieku nodokli) novirzītos ieņēmumus attiecina uz nodokļu ieņēmumu veidiem, pamatojoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta nosacījumiem.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Pirms uz nodokli novirzītie ieņēmumi tiek attiecināti uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā pārmaksātā nodokļa summu nodokļu maksātājiem, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem taksācijas gadiem rezumējošā kārtībā, aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli novirzītos ieņēmumus atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem un uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem attiecinātos līdzekļus ieskaita sadales kontā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta sestajā daļā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina vienotajā nodokļu kontā patentmaksai novirzītos ieņēmumus uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodokli. Valsts ieņēmumu dienests uz nodokli attiecināto summu pārskaita sadales kontā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Valsts kase attiecīgajā kalendāra gadā no sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas katru darba dienu pārskaita uz katras pašvaldības naudas līdzekļu kontu nodokļa summu tādā apmērā, kas atbilst attiecīgajai pašvaldībai šo noteikumu pielikumā noteiktajam atbilstošajam gadam apstiprinātajam nodokļa ieņēmumu īpatsvara koeficientam (turpmāk – īpatsvara koeficients).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos nodokļa ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem.

8. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteiktās konkrētās pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase, ieturot atbilstošās summas no pašvaldības budžetā caur sadales kontu ieskaitāmās nodokļa ieņēmumu daļas un ieskaitot tās minētajā fondā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 746)

9. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)

10. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)

11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2024. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2022. gadā.

(MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

12. Rīgas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības līdz 2014. gada 31. decembrim iekasētos, bet valsts budžeta ieņēmumos neieskaitītos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ieskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā līdz 2015. gada 6. janvārim atbilstoši 2014. gada valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.

12.1 Valsts kase 2020. gada 31. decembrī nodokļa ieņēmumus, kas saņemti nodokļa ieņēmumu kontā līdz plkst. 19.00, sadala atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un no sadales konta nodokļa ieņēmumus sadala pašvaldībām atbilstoši 2020. gadā noteiktajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

12.2 Valsts kase sagatavo un līdz 2021. gada 30. jūnijam publicē tīmekļvietnē www.kase.gov.lv (sadaļā "Norēķini ar pašvaldībām") informāciju par nodokļa attiecināto daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu pielikuma pirmo daļu 2021. gada pirmajā pusgadā pārskaitīts no pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales konta šādām teritoriālajām vienībām:

12.2 1. Aglonas novada pašvaldībai attiecībā uz Aglonas pagastu;

12.2 2. Inčukalna novada pašvaldībai attiecībā uz Vangažu pilsētu.

12.2 3. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 409).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12.3 Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam paziņo Valsts kasei kontu, uz kuru saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pārskaitīt nodokļa summu, sākot ar 2021. gada otro pusgadu.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12.4 Valsts kase 2021. gada otrajā pusgadā nodokļa pārskaitījumus uz pašvaldību norēķinu kontiem saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu sāk ne vēlāk kā 2021. gada 7. jūlijā.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 210. nr.; 2005, 201. nr.; 2006, 68., 206. nr.; 2007, 205. nr.; 2008, 196. nr.; 2009, 204. nr.; 2010, 204. nr.; 2011, 182., 205. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 244. nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785

(Pielikums MK 14.11.2023. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2024. gadam

Nr.

p.k.

Pašvaldības administratīvā teritorijaPašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kodsnosaukums
1.0002000Daugavpils2,50971478
2.0003000

Jelgava

2,73018829

3.

0004000

Jūrmala

3,44650538

4.0005000Liepāja2,73082838
5.0006000Rēzekne0,92591772
6.

0001000

Rīga

41,84795097
7.0007000Ventspils1,51943226
8.0020000

Aizkraukles novads

1,16138473
9.0021000Alūksnes novads0,46396801
10.

0022000

Augšdaugavas novads0,64531409
11.

0023000

Ādažu novads

1,76271013
12.0024000Balvu novads0,56639374
13.0025000Bauskas novads1,71755481
14.

0026000

Cēsu novads

1,78591448
15.0027000Dienvidkurzemes novads1,23062531
16.0028000Dobeles novads1,19157185
17.

0029000

Gulbenes novads0,69750905
18.

0030000

Jelgavas novads1,49218089
19.0031000Jēkabpils novads1,45127747
20.0032000Krāslavas novads0,48891762
21.0033000Kuldīgas novads0,92059885
22.

0034000

Ķekavas novads2,25437671
23.0035000

Limbažu novads

1,12226319
24.0036000Līvānu novads0,37143046
25.0037000

Ludzas novads

0,58102254
26.0038000Madonas novads1,03308174
27.0039000Mārupes novads3,47063366
28.0040000Ogres novads3,13828505
29.0041000Olaines novads1,15143369
30.0042000Preiļu novads0,50253453
31.0043000Rēzeknes novads

0,72621523

32.0044000

Ropažu novads

2,61645441

33.0045000Salaspils novads1,37817839
34.0046000

Saldus novads

1,06631416
35.

0047000

Saulkrastu novads0,59429684
36.

0048000

Siguldas novads1,78534975
37.0049000Smiltenes novads0,72605861
38.0051000Talsu novads1,31241283
39.0052000Tukuma novads

1,81938570

40.0053000Valkas novads0,26235530
41.0054000Valmieras novads2,29154147
42.0055000Varakļānu novads0,08789840
43.0056000Ventspils novads0,42201853
Valstī kopā100,00000000

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 785Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.16
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271196
{"selected":{"value":"01.01.2024","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2024","iso_value":"2024\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2024.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-31.12.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2024
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"