Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.785

Rīgā 2014.gada 16.decembrī (prot. Nr.71 41.§)
Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"
25.1 panta ceturto daļu un 26.panta otro daļu
(Grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījums norādē stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli (turpmāk – nodoklis), ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā (valsts budžetā un pašvaldību budžetos), un kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests nodrošina vienotajā nodokļu kontā novirzīto ieņēmumu attiecināšanu un ieskaitīšanu pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales kontā (turpmāk – sadales konts).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2. Nodokļa maksātājs vai darba devējs pārskaita nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu vienotajā nodokļu kontā Valsts kasē.

(Grozīts ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2.1 Valsts ieņēmumu dienests vienotajā nodokļu kontā saņemtos attiecīgos maksājumus novirza uz nodokli saistību segšanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

2.2 Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli (t. sk. patentmaksu un sezonas laukstrādnieku nodokli) novirzītos ieņēmumus attiecina uz nodokļu ieņēmumu veidiem, pamatojoties uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta nosacījumiem.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

3. Pirms uz nodokli novirzītie ieņēmumi tiek attiecināti uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, Valsts ieņēmumu dienests atmaksā pārmaksātā nodokļa summu nodokļu maksātājiem, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējiem taksācijas gadiem rezumējošā kārtībā, aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā avansā samaksātais nodoklis.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

4. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu uz nodokli novirzītos ieņēmumus atbilstoši gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem un uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem attiecinātos līdzekļus ieskaita sadales kontā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Valsts ieņēmumu dienests katru darba dienu atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26. panta sestajā daļā noteiktajam procentuālajam sadalījumam attiecina vienotajā nodokļu kontā patentmaksai novirzītos ieņēmumus uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un nodokli. Valsts ieņēmumu dienests uz nodokli attiecināto summu pārskaita sadales kontā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Valsts kase attiecīgajā kalendāra gadā no sadales kontā ieskaitītās nodokļa summas katru darba dienu pārskaita uz katras pašvaldības naudas līdzekļu kontu nodokļa summu tādā apmērā, kas atbilst attiecīgajai pašvaldībai šo noteikumu pielikumā noteiktajam atbilstošajam gadam apstiprinātajam nodokļa ieņēmumu īpatsvara koeficientam (turpmāk – īpatsvara koeficients).

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Kalendāra gadā pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļa ieņēmumu daļu nosaka, pamatojoties uz katras pašvaldības īpatsvara koeficientu kopējos valstī iekasētajos nodokļa ieņēmumos no nodokļa maksātāju taksācijas gada ienākumiem pirms diviem gadiem.

8. Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumā noteiktās konkrētās pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā veic Valsts kase, ieturot atbilstošās summas no pašvaldības budžetā caur sadales kontu ieskaitāmās nodokļa ieņēmumu daļas un ieskaitot tās minētajā fondā.

(Grozīts ar MK 12.12.2017. noteikumiem Nr. 746)

9. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)

10. (Svītrots no 01.01.2021. ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 595; sk. grozījumu 2. punktu)

11. Sadales kontā ieskaitīto nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālo sadalījumu 2023. gadam (pielikums) nosaka, pamatojoties uz pašvaldību īpatsvara koeficientiem, kas aprēķināti atbilstoši nodokļa faktiskajai izpildei 2021. gadā.

(MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

12. Rīgas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības līdz 2014. gada 31. decembrim iekasētos, bet valsts budžeta ieņēmumos neieskaitītos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus ieskaita valsts budžeta ieņēmumu kontā līdz 2015. gada 6. janvārim atbilstoši 2014. gada valsts budžeta likumā noteiktajam procentuālajam sadalījumam starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem.

12.1 Valsts kase 2020. gada 31. decembrī nodokļa ieņēmumus, kas saņemti nodokļa ieņēmumu kontā līdz plkst. 19.00, sadala atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un no sadales konta nodokļa ieņēmumus sadala pašvaldībām atbilstoši 2020. gadā noteiktajiem pašvaldību īpatsvara koeficientiem.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 595 redakcijā)

12.2 Valsts kase sagatavo un līdz 2021. gada 30. jūnijam publicē tīmekļvietnē www.kase.gov.lv (sadaļā "Norēķini ar pašvaldībām") informāciju par nodokļa attiecināto daļu, kas saskaņā ar šo noteikumu pielikuma pirmo daļu 2021. gada pirmajā pusgadā pārskaitīts no pašvaldību budžeta ieņēmumu sadales konta šādām teritoriālajām vienībām:

12.2 1. Aglonas novada pašvaldībai attiecībā uz Aglonas pagastu;

12.2 2. Inčukalna novada pašvaldībai attiecībā uz Vangažu pilsētu.

12.2 3. (svītrots ar MK 22.06.2021. noteikumiem Nr. 409).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12.3 Jaunizveidojamā pašvaldība līdz 2021. gada 5. jūlijam paziņo Valsts kasei kontu, uz kuru saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu pārskaitīt nodokļa summu, sākot ar 2021. gada otro pusgadu.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

12.4 Valsts kase 2021. gada otrajā pusgadā nodokļa pārskaitījumus uz pašvaldību norēķinu kontiem saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu sāk ne vēlāk kā 2021. gada 7. jūlijā.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 748 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumus Nr. 573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 210. nr.; 2005, 201. nr.; 2006, 68., 206. nr.; 2007, 205. nr.; 2008, 196. nr.; 2009, 204. nr.; 2010, 204. nr.; 2011, 182., 205. nr.; 2012, 201. nr.; 2013, 244. nr.).

14. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 16. decembra
noteikumiem Nr. 785

(Pielikums MK 13.12.2022. noteikumu Nr. 777 redakcijā)

Sadales kontā ieskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu kopējā apmēra teritoriālais sadalījums 2023. gadam
Nr. p. k.Pašvaldības administratīvā teritorijaPašvaldību īpatsvara koeficients kopējos sadales kontā ieskaitītajos nodokļa ieņēmumos (%)
kodsnosaukums
1.0002000Daugavpils2,59942573
2.0003000Jelgava2,74294101
3.0004000Jūrmala3,37627618
4.0005000Liepāja2,71719063
5.0006000Rēzekne0,92134860
6.0001000Rīga42,52101181
7.0007000Ventspils1,55030822
8.0020000Aizkraukles novads1,16783875
9.0021000Alūksnes novads0,45969984
10.0022000Augšdaugavas novads0,66508365
11.0023000Ādažu novads1,61783614
12.0024000Balvu novads0,54883778
13.0025000Bauskas novads1,67029289
14.0026000Cēsu novads1,80896987
15.0027000Dienvidkurzemes novads1,22750123
16.0028000Dobeles novads1,22087552
17.0029000Gulbenes novads0,71183763
18.0030000Jelgavas novads1,45271723
19.0031000Jēkabpils novads1,47590668
20.0032000Krāslavas novads0,50064271
21.0033000Kuldīgas novads0,93407089
22.0034000Ķekavas novads2,19709046
23.0035000Limbažu novads1,09473746
24.0036000Līvānu novads0,35603148
25.0037000Ludzas novads0,59126653
26.0038000Madonas novads1,02400160
27.0039000Mārupes novads3,19523995
28.0040000Ogres novads3,08331438
29.0041000Olaines novads1,13519112
30.0042000Preiļu novads0,49456507
31.0043000Rēzeknes novads0,74236313
32.0044000Ropažu novads2,45569059
33.0045000Salaspils novads1,31329549
34.0046000Saldus novads1,08347128
35.0047000Saulkrastu novads0,55376448
36.0048000Siguldas novads1,82157350
37.0049000Smiltenes novads0,71543985
38.0051000Talsu novads1,28023155
39.0052000Tukuma novads1,83102468
40.0053000Valkas novads0,26710452
41.0054000Valmieras novads2,36629761
42.0055000Varakļānu novads0,08658235
43.0056000Ventspils novads0,42110993
Valstī kopā100,00000000
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 785Pieņemts: 16.12.2014.Stājas spēkā: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 23.12.2014. OP numurs: 2014/255.16
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
271196
{"selected":{"value":"01.01.2023","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2023","iso_value":"2023\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2022","iso_value":"2022\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2022.-31.12.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-31.12.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2021","iso_value":"2021\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2018","iso_value":"2018\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2018.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2017","iso_value":"2017\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2017.-31.12.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2016","iso_value":"2016\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2016.-31.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2023
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)