Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37

Jēkabpilī 2013.gada 29.augustā
Apstiprināti
ar Jēkabpils pilsētas domes 29.08.2013.
lēmumu Nr.343 (prot. Nr.22, 7.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta trešo daļu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas
1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu, Ministru kabineta 28.06.2005.
noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 16.1 punktu
(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus un nodevu likmes, pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus Jēkabpils pilsētā.

2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu

3. Nodevu likmes par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību.

4. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar nodevu un nodevu likmes ir šādas:

4.1.

Par izziņu no civilstāvokļa reģistru ieraksta

5 euro

4.2.

Par izziņu par nepilsoņa tiesībām iegūt īpašumā zemi

5 euro

4.3.

Par izziņu par jaunbūvi

5 euro

4.4.

Par izziņu par būves (ēkas) neesību

5 euro

4.5.

Par atkārtotu domes, komisijas vai komitejas lēmuma norakstu, izrakstu vai apliecinātu kopiju

1 euro

4.6.

Par apliecinātu kopiju no teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai tehniskā projekta: 

4.6.1.

A0/1 lpp.

7 euro

4.6.2.

A1/1 lpp.

4 euro

4.6.3.

A2/1 lpp.

3 euro

4.6.4.

A3/1 lpp.

0,20 euro

4.6.5.

A4/1 lpp.

0,10 euro

4.7.

Par rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3m): 

4.7.1.

tranzīta ielās

21 euro

4.7.2.

pašvaldības ielās

14 euro

4.7.3.

pārējā pilsētas teritorijā

7 euro

4.8.

Par atļauju par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās uz vienu gadu

21 euro

4.9.

(Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

4.10.

Par licences kartītes izsniegšanu mēnesī

4 euro

(Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr. 9 redakcijā)

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās

5. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās noteiktas uz vienu dienu vienam pasākumam.

6. Nodevas objekti un likmes ir šādi:

6.1.Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās (par vienu pasākumu)

20,00 euro

6.2.Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās (par vienu atrakciju)

15,00 euro

6.3.Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās (par vienu atrakciju), ja pasākums notiek ilgāk par vienu dienu

7,00 euro

6.4.Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās (par vienu atrakciju), ja pasākums notiek ilgāk par vienu mēnesi

1,00 euro

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 21.05.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 11; 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

(Nodaļa Jēkabpils pilsētas domes 25.02.2016. saistošo noteikumu Nr. 5 redakcijā)

7. Nodevu likmes noteiktas par vienu tirdzniecības vietu. Tirdzniecības vieta noteikta – 3 x 3 m lielumā, izņemot par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskā vietā, kur nodeva attiecināma uz visu Būvvaldes saskaņoto tirdzniecības platību.

7.1 Tirdzniecības vietas lielums pastāvīgajās tirdzniecības vietās, kuras ir aprīkotas ar speciālajām tirdzniecības vietām ar nojumi, var būt mazāks.

(Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

8. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju un tam norādītajās vietās.

9. Nodeva par ielu tirdzniecību tirdzniecības dalībniekiem tirdzniecības vietās ir šāda:

 

dienā

nedēļā

mēnesī

9.1. Pastāvīgā tirdzniecības vietā tirgojot:   
9.1.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni

4,50 euro

15,00 euro

35,00 euro

9.1.2. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni, izmantojot pašvaldības elektrības pieslēgumu

7,00 euro

25,00 euro

50,00 euro

9.1.3. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi, pašu izgatavoti mākslas priekšmeti, Ziemassvētkiem paredzētie skuju koki un zari, zaru izstrādājumi, ziedi

1,50 euro

4,50 euro

15,00 euro

9.1.4. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus

1,50 euro

4,50 euro

15,00 euro

9.1.5. rūpnieciski ražotas preces

4,50 euro

15,00 euro

35,00 euro

9.1.6. pašu ražotie alkoholiskie dzērieni (alus, vīns)

7,00 euro

25,00 euro

55,00 euro

9.1.7. amatniekiem, mājražotājiem realizējot savu produkciju

1,50 euro

4,50 euro

15,00 euro

9.2. Pārējā pilsētas teritorijā (tajā skaitā pasākumu laikā) tirgojot:   
9.2.1. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni

14,00 euro

55,00 euro

100,00 euro

9.2.2. pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni, izmantojot pašvaldības elektrības pieslēgumu

20,00 euro

70,00 euro

120,00 euro

9.2.3. pārtikas preces un alkoholiskie dzērieni, arī alus realizācija

20,00 euro

80,00 euro

120,00 euro

9.2.4. pārtikas preces un alkoholiskie dzērieni, arī alus realizācija, izmantojot pašvaldības elektrības pieslēgumu

25,00 euro

100,00 euro

150,00 euro

9.2.5. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1., 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus

5,00 euro

15,00 euro

30,00 euro

9.2.6. rūpnieciski ražotas preces (tajā skaitā arī realizējot loterijas biļetes)

14,00 euro

55,00 euro

100,00 euro

9.2.7. rūpnieciski ražotas preces (tajā skaitā arī realizējot loterijas biļetes), izmantojot pašvaldības elektrības pieslēgumu

20,00 euro

70,00 euro

120,00 euro

9.2.8. pašu ražotie alkoholiskie dzērieni (alus, vīns)

7,00 euro

25,00 euro

55,00 euro

9.2.9. pašu ražotie alkoholiskie dzērieni (alus, vīns), izmantojot pašvaldības elektrības pieslēgumu   
9.2.10. amatniekiem, mājražotājiem realizējot savu produkciju

5,00 euro

15,00 euro

30,00 euro

9.2.11. amatniekiem, mājražotājiem realizējot savu produkciju, izmantojot pašvaldības elektrības pieslēgumu

7,00 euro

20,00 euro

40,00 euro

9.2.12. tirdzniecības vieta bez produkcijas realizācijas (prezentācija, degustācija)

7,00 euro

25,00 euro

55,00 euro

(Jēkabpils pilsētas domes 11.10.2018. saistošo noteikumu Nr. 25 redakcijā)

9.1 Pašvaldības nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā ir šāda:

 

Nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā bez piesaistes pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai 1 mēnesim

Nodeva ielu tirdzniecībai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai 1 gadam

9.11. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (bezalkoholisko dzērienu realizācijas)

30.00 euro

25.00 euro

9.12 Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ar alkoholisko dzērienu, arī alus realizāciju

80.00 euro

50.00 euro

9.2 Ja tirdzniecības dalībnieks veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes.

9.3 Nodevu par ielu tirdzniecību nemaksā tirdzniecības dalībnieki, ja tirdzniecība notiek uz attiecīgo personu īpašumā esošās zemes, izņemot valsts un pašvaldības zemi.

9.4 Tirdzniecības organizatora nodeva pašvaldībai par ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju jāmaksā 50% apmērā no kopējās summas, kuru sastāda organizētās ielu tirdzniecības veids, tirdzniecības dalībnieku skaits un realizējamo preču sortiments tirdzniecības organizēšanas vietā.

V. Nodeva par mājas dzīvnieku turēšanu

(Nodaļas nosaukums Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.9 redakcijā)

10. Nodeva ir jāmaksā katru gadu (līdz 31.martam) par katru suni vai kaķi atsevišķi.

(Jēkabpils pilsētas domes 21.05.2015. saistošo noteikumu Nr.11 redakcijā)

11. Nodevas objekti un likmes ir šādi:

11.1.Par suņa turēšanu

7 euro

11.2.Par kaķa turēšanu

3 euro

(Jēkabpils pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

12. Nodeva samazināma par 50% maza izmēra suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 30 cm, turēšanu.

(Jēkabpils pilsētas domes 26.02.2015. saistošo noteikumu Nr.2 redakcijā)

VI. Nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu

13. Nodevas likme par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, ir 0,50 euro par vienu kvadrātmetru mēnesī.

13.1. Nodevu aprēķina pēc formulas:

Euro 0,50 x R x P x Z x L, kur

R – reklāmas laukums (kvadrātmetros);

P – platības koeficients;

Z – zonas koeficients;

L – eksponēšanas ilgums mēnešos (viena diena – viena trīsdesmitā daļa no mēneša).

13.2. Platības koeficientu nosaka, ņemot vērā vienas izvietojamās reklāmas vai reklāmas objekta virsmas izmēru. Ja virsmas izmērs ir:

13.2.1. līdz 3 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 1;

13.2.2. no 3 līdz 20 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 0,8;

13.2.3. no 20 līdz 100 kvadrātmetriem (neieskaitot) – 0,6;

13.2.4. vairāk par 100 kvadrātmetriem – 0,4.

13.3. Zonas koeficientu nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas ģeogrāfisko novietojumu un apdzīvotības blīvumu:

13.3.1. Jēkabpils pilsētas zemes vērtību zonējuma 1.zonā (Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Nr.7432 "Jēkabpils vēsturiskais centrs" teritorija) – 8;

13.3.2. Neretas, Zaļā, Brīvības, Rīgas, Daugavpils, Zīlānu, Madonas, Ārijas Elksnes ielās, izņemot ielas posmus, kuri ietilpst 1.zonā – 5;

13.3.3. pārējā pilsētas teritorijā – 4;

13.3.4. mobilajai reklāmai – 6.

13.4. Reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots uz laiku īsāku par vienu dienu, tiek piemērota pilna apmēra dienas nodeva.

13.5. Reklāmai vai reklāmas objektam, kas izvietots ilglaicīgi, tiek piemērota nodeva par pilniem mēnešiem.

13.6. Par afišas vai plakāta (ne lielāka par A1 izmēru) izvietošanu (līdz 30 vienībām ieskaitot) maksājama nodeva 15 eiro mēnesī.

13.7. Par sludinājuma (ne lielāka par A4 izmēru) izvietošanu (līdz 30 vienībām ieskaitot) maksājama nodeva 5 euro mēnesī.

(Jēkabpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā, kas grozīta ar 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

14. Nodevu par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu aprēķina, ņemot vērā 13.punktā noteikto.

(Jēkabpils pilsētas domes 09.02.2017. saistošo noteikumu Nr. 4 redakcijā)

14.1 Nodevas maksātājam, kurš nodrošina izveidoto mazo arhitektonisko formu (ietvju, celiņu, veloceliņu, nožogojumu, soliņu, apgaismes iekārtu, stacionāro vides reklāmu, skulptūru, atkritumu urnu u.c.) bezmaksas lietošanu publiskām vajadzībām un to izveidošana pirms tam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saskaņota ar pašvaldību, tiek noteikta reklāmas nodeva šādā apmērā:

14.11. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir no 142 euro līdz 1423 euro – nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 50% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu;

14.12. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir no 1424 euro 1 līdz 7114 euro – nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 30% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu

14.13. ja mazo arhitektonisko formu izmaksas ir virs 7115 euro – nodeva par reklāmas izvietošanu tiek noteikta 10% apmērā no noteikumos minētās nodevas likmes par reklāmas izvietošanu.

VII. Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu

15. Nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu objekts ir pašvaldības simbolikas – pilsētas karoga, ģerboņa attēla vai to elementu izmantošana.

16. Nodevas likme ir noteikta par pašvaldības simbolikas izmantošanu izgatavojot suvenīrus, nozīmītes, vimpeļus, uzlīmes u.c. preces, reklāmā, preču zīmēs un citiem komerciāliem mērķiem par vienu vienību 0,07 euro.

VIII. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

17. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem nosakāma pēc šādas formulas:

N = A x B x C x 3*, kur:

N – nodeva;

A – likme euro, kas atkarīga no būvapjoma – kopējās platības (ēkām), garuma (līnijbūvēm) vai apbūves laukuma (pārējām inženierbūvēm) (1.pielikums);

B – koeficients, kas atkarīgs no būves grupas vai klases (2.pielikums);

C – koeficients, kas atkarīgs no būvniecības veida (3.pielikums);

3* – koeficients, kas piemērojams no 2016.gada 1.janvāra, ja būvdarbi uzsākti pirms būvatļaujas izsniegšanas vai pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

(Jēkabpils pilsētas domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

18. (Svītrots ar Jēkabpils pilsētas domes 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.2)

IX. Personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas

19. No šajos noteikumos noteiktu nodevu samaksas papildus normatīvajos aktos noteiktajiem atbrīvojumiem ir atbrīvojamas šādas personas:

19.1. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šādiem šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.5., 4.8., 4.9.apakšpunktos minētajiem dokumentiem, no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, no nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu – politiski represētās personas, personas ar I un II grupas invaliditāti;

19.2. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šādiem šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.6., 4.7.apakšpunktos minētajiem dokumentiem, no nodevas par būvatļaujas saņemšanu – projektēšanas uzņēmumi, pildot pašvaldības pasūtījumus, baznīcas, pansionāti, pirmsskolas izglītības, kultūras, veselības aizsardzības un vides aizsardzības iestādes;

19.3. valsts pārvaldes institūcijas;

19.4. no pašvaldības budžeta finansējamās iestādes;

19.5. no nodevas par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu:

19.5.1. fiziskas un juridiskas personas par reklāmu vai reklāmas objektu, kurai nav komerciāls raksturs;

19.5.2. fiziskas un juridiskas personas, ja, izvietojot reklāmu sabiedriskā transporta pieturvietās, tiek nodrošināta to apkope, uzturēšana un citas darbības pilsētas infrastruktūras uzturēšanai un sakopšanai, un nomas tiesības iegūtas atklātā izsolē vai konkursā;

19.5.3. izglītības iestādes un augstskolas;

19.6. no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās – pašvaldības rīkotajos pasākumos pasākuma sponsori, kuru ieguldījums nav mazāks par šajos noteikumos minētās attiecīgās nodevas apmēru;

19.7. no pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību atbrīvoti Jēkabpils pilsētas pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušie pensionāri, personas ar I, II, un III grupas invaliditāti, maznodrošinātas un trūcīgas personas, kuras tirgo 2010.gada 12.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.1, 7.2., 7.3. un 7.4.apakšpunktā minētās preces, izņemot medījamos dzīvniekus, kā arī tamborējumus un adījumus;

19.8. no nodevas par mājas dzīvnieku turēšanu – politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, viendzīvokļa dzīvojamo māju īpašnieki par Mājas dzīvnieku turēšanu, personas ar II grupas invaliditāti par viena (pirmā) suņa un/vai kaķa turēšanu;

19.9. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajiem dokumentiem – personas, kuras normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr. 9; 26.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 2; 23.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 8; 09.02.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 4; 11.10.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 25)

X. Nodevu samaksas kārtība

20. Personas šajos noteikumos noteiktās nodevas iemaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldības norēķinu kontā.

21. Nodevu samaksā pilnā apmērā. Nodevu samaksā pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas. Nodevas netiek atgrieztas.

21.1 Ja nodevas apmērs ir virs 711,44 euro, nodevu var samaksāt divās daļās, pirmo daļu samaksā 50% apmērā no aprēķinātās nodevas summas pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību veikšanas un otro daļu 50% apmērā no aprēķinātās nodevas summas samaksā viena gada laikā, ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk. Lai varētu samaksāt nodevu pa daļām, nodevas maksātājam jāiesniedz iesniegums, rakstveidā jāvienojas par nodevas apmaksu pa daļām un jāparaksta maksājuma grafiks.

XI. Noslēguma jautājumi

22. Atzīt par spēku zaudējušiem Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošos noteikumus Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 3.nr. ).

(Grozīts ar Jēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

23. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

24. Ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek noteikta, piemērojot 90 % atlaidi no saistošo noteikumu 9. un 9.1 punktā norādītās nodevas apmēra.

(Jēkabpils pilsētas domes 01.04.2020. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālos jautājumos J.Raščevskis
1.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.37
Likme A – kopējā platība, garums vai apbūves laukums

(Pielikums Jēkabpils pilsētas domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

Nr.p.kLikme A, EURKopējā platība (m2) – ēkāmGarums (m) – līnijbūvēmApbūves laukums (m2) – pārējām inženierbūvēm
15,64Līdz 25Līdz 50Līdz 25
1.18,7826-5051-12026-50
2.21,9151-60121-14051-60
3.25,0561-70141-16061-70
4.28,1771-80161-18071-80
5.31.3181-100181-20081-100
6.37,57101-120201-240101-120
7.43,82121-140241-280121-140
8.50,08141-160281-320141-160
9.56,34161-190321-360161-190
10.62,60191-220361-400191-220
11.70,43221-250401-450221-250
12.78,25251-300451-500251-300
13.86,09301-350501-550301-350
14.93,91351-400551-600351-400
15.101,74401-450601-650401-450
16.109,56451-500651-700451-500
17.117,39501-600701-750501-600
18.125,21601-700751-800601-700
19.140,87701-800801-900701-800
20.156,52801-900901-1000801-900
21.172,17901-10001001-1100901-1000
22.187,811001-15001101-12001001-1500
23.203,471501-20001201-13001501-2000
24.219,122001-25001301-14002001-2500
25.234,772501-30001401-15002501-3000
26.250,433001-35001501-16003001-3500
27.266,083501-40001601-17003501-4000
28.273,904001-45001701-18004001-4500
29.281,734501-50001801-19004501-5000
30.289,555001-55001901-20005001-5500
31.297,395501-60002001-21005501-6000
32.305,216001-65002101-22006001-6500
33.313,036501-70002201-23006501-7000
34.320,867001-75002301-24007001-7500
35.328,687501-80002401-25007501-8000
36.336,518001-85002501-26008001-8500
37.344,338501-90002601-27008501-9000
38.352,179001-95002701-28009001-9500
39.359,999501-100002801-29009501-10000
40.367,8110001-110002901-300010001-11000
41.375,6411001-12000*3001-3100*11001-12000*

*Katriem nākamajiem būvapjoma 1000 m2 kopējās platības, 100m garuma vai 1000 m2 apbūves laukuma likmes summa palielinās par 7,82 euro

 

2.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.37
Koeficients B – būves grupa vai klase

(Pielikums Jēkabpils pilsētas domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

Būvju klasifikācijas kodsBūves veids (saskaņā ar būvju klasifikatoru)Koeficients B
1261Kazino un spēļu zāles10
123Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas5
1251Rūpnieciskās ražošanas ēkas

Rūpnieciskās ražošanas telpu grupa

1252Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas

Rezervuāra, bunkura, silosa, noliktavas telpu grupa

230Kompleksās būves rūpnieciskās ražošanas uzņēmumos
12611Ēkas plašizklaides pasākumiem

Plašizklaides pasākumu telpu grupa

1241Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās ēkas

Sakaru, stacijas, termināļu telpu grupa

4
1211Viesnīcu ēkas

Viesnīcu telpu grupa

122Biroju ēkas
212Sliežu ceļi
215Ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves
1122Triju vai vairāku dzīvokļu mājas

Triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

3
1212Citas īslaicīgās apmešanās ēkas

Citu īslaicīgās apmešanās telpu grupa

1242Garāžu ēkas

Garāžu telpu grupa

1274Citas, iepriekš neklasificiētas, ēkas

Cita, iepriekš neklasificēta, telpu grupa

2112Autoceļi, ielas un ceļi
214Tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi
221Maģistrālie Cauruļvadi, maģistrālās sakaru un elektropārvades līnijas
242Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves
113Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas2
1262Muzeji un bibliotēkas

Muzeja vai bibliotēkas telpu grupa

1263Skolas, universitātes un zinātniskajā pētniecībā paredzētas ēkas

Izglītības iestāžu telpu grupa

1264Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas

Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa

1265Sporta ēkas

Sporta telpu grupa

1272Kulta ēkas

Kulta telpu grupa

1273Kultūrvēsturiskie objekti

Kultūrvēsturiska objekta telpu grupa

222Vietējās nozīmes cauruļvadi un kabeļi
11103Viena dzīvokļa mājas1
11213Divu dzīvokļu mājas

Divu dzīvokļu mājas dzīvojamo telpu grupa

2411Sporta laukumi
2412Citas sporta un atpūtas būves

1 Nepiemēro kazino un spēļu zālei

2 Piemēro laukumiem

3 Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai

 

3.pielikums
Jēkabpils pilsētas domes
29.08.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.37
Koeficients C – būvniecības veids

(Pielikums Jēkabpils pilsētas domes 08.10.2015. saistošo noteikumu Nr. 21 redakcijā)

Nr.p.k.Būvniecības veidsKoeficients
1Jauna būvniecība, novietošana, ierīkošana1
2Pārbūve0.8
3Restaurācija, atjaunošana0.5
4Nojaukšana0.1
5Kultūras pieminekļu restaurācija0.1
6Kultūras pieminekļa nojaukšana2
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Jēkabpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 37Pieņemts: 29.08.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 19.11.2013. OP numurs: 2013/225.11
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
262003
{"selected":{"value":"07.04.2020","content":"<font class='s-1'>07.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.04.2020","iso_value":"2020\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-06.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.03.2017","iso_value":"2017\/03\/02","content":"<font class='s-1'>02.03.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2016","iso_value":"2016\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2016.-01.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.11.2015","iso_value":"2015\/11\/24","content":"<font class='s-1'>24.11.2015.-12.04.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.06.2015","iso_value":"2015\/06\/03","content":"<font class='s-1'>03.06.2015.-23.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.05.2015","iso_value":"2015\/05\/09","content":"<font class='s-1'>09.05.2015.-02.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.04.2015","iso_value":"2015\/04\/10","content":"<font class='s-1'>10.04.2015.-08.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2014","iso_value":"2014\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2014.-09.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-05.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.04.2020
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)