Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 111 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu".
Ministru kabineta noteikumi Nr.210

Rīgā 2013.gada 16.aprīlī (prot. Nr.20 41.§)
Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju" 28.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. maksu par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (turpmāk – lidosta "Rīga") valsts nozīmes civilās aviācijas lidlaukā (turpmāk – lidlauks) sniegtajiem pakalpojumiem:

1.1.1. par gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos;

1.1.2. par gaisa kuģu stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā uz laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma;

1.1.3. par pasažieru apkalpošanu, norādot pakalpojumus, kas ietverti attiecīgajā maksā;

1.2. maksas iekasēšanas un izlietošanas kārtību;

1.3. atbrīvojumus no šo noteikumu 1.1.apakšpunktā minētās maksas par lidlaukā sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Maksa par gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos, kas ietver skrejceļa un manevrēšanas ceļu, skrejceļa un manevrēšanas ceļu apgaismojuma, lidlauka vadības dienesta pakalpojumu un citas lidlauka infrastruktūras izmantošanu, ja attiecīgā infrastruktūra nepieciešama gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās nodrošināšanai, ir 2,05 euro par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem (noapaļojot uz augšu līdz 10 kg) katrā pacelšanās un nosēšanās reizē. Treniņu lidojuma stundu pielīdzina vienai pacelšanās un nosēšanās reizei, bet par otro un katru nākamo stundu piemēro koeficientu 0,75.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.953)

3. Maksa par gaisa kuģa stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā par laiku, kurā tiek veikta gaisa kuģa apkalpošana pirms vai pēc lidojuma, ir šāda:

3.1. pirmā stunda un šo noteikumu 4.2.2.apakšpunktā minētajā gadījumā pirmās trīs stundas – bez maksas;

3.2. par otro un katru nākamo stundu, kā arī šo noteikumu 4.2.2.apakšpunktā minētajā gadījumā par ceturto un katru nākamo stundu – 0,14 euro par katriem 1000 gaisa kuģa maksimāli pieļaujamās pacelšanās masas kilogramiem, bet ne mazāk kā 30 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.953)

4. Maksa par pasažieru un publisko uzgaidāmo telpu un gaiteņu, kā arī citas pasažieru apkalpošanai nepieciešamās pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu ir 3,10 euro par katru izlidojošo pasažieri, izņemot šādus gadījumus:

4.1. ja attiecīgajam pārvadātājam no lidostas "Rīga" izlidojušo pasažieru skaits kalendāra gadā ir lielāks par iepriekšējā kalendāra gadā izlidojušo pasažieru skaitu un iepriekšējā kalendāra gadā tas nav bijis mazāks par vienu tūkstoti, maksa ir 1,55 euro par katru pasažieri, kas pārsniedz iepriekšējā kalendāra gadā pārvadāto pasažieru skaitu;

4.2. ja attiecīgais pārvadātājs saskaņā ar publicētu lidojumu sarakstu ir uzsācis lidojumus par samaksu (turpmāk – regulārie lidojumi) uz lidostu "Rīga" un no tās jaunā lidojumu virzienā (lidlauks, uz kuru lidojumu pieteikuma brīdī regulāri lidojumi netiek veikti) vismaz divas reizes nedēļā ne mazāk kā sešus mēnešus pēc kārtas. Par lidojumu jaunā virzienā neuzskata pārvadātāja atsāktus regulāros lidojumus pārtrauktā lidojumu maršrutā, kurā tas iepriekš lidojis, ja pārtraukums ir bijis mazāks par 12 mēnešiem. Maksa par katru jaunajā lidojumu virzienā izlidojušo pasažieri trīs gadus no lidojumu uzsākšanas ir šāda:

4.2.1. lidojumiem līdz 3500 km (mērot īsāko attālumu) – pirmajā gadā 0,31 euro, otrajā gadā 1,25 euro, trešajā gadā 2,19 euro;

4.2.2. lidojumiem tālāk par 3500 km (mērot īsāko attālumu) – pirmajā gadā nepiemēro, otrajā gadā 0,94 euro, trešajā gadā 1,55 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.953)

5. Maksa par pasažieru termināļu infrastruktūras izmantošanu tranzīta un transfēra pasažieriem (pasažieriem, kuri izlido no lidostas "Rīga" kontrolējamās teritorijas tajā pašā gaisa kuģī, ar kuru ielidojuši, vai citā gaisa kuģī, ja viņi nepamet lidostas "Rīga" kontrolējamo teritoriju) ir 1 euro par katru izlidojošo tranzīta un transfēra pasažieri.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.953)

6. Ja pārvadātājs atbilst gan šo noteikumu 4.1., gan 4.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, tad jaunā regulārā lidojuma maršrutā pārvadātie izlidojušie pasažieri netiek ieskaitīti attiecīgā pārvadātāja pārvadāto pasažieru kopējā skaita pieaugumā, bet šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās maksas piemērošanai tiek atsevišķi uzskaitīts jaunajā lidojumu virzienā pārvadāto pasažieru skaits.

7. No šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.punktā minētās maksas ir atbrīvoti:

7.1. speciālie lidojumi, kuru vienīgais mērķis ir oficiālā norīkojumā pārvadāt valdošo monarhu un viņa tiešos ģimenes locekļus, valsts vadītājus, valdību vadītājus un valdību ministrus;

7.2. lidojumi, kas paredzēti meklēšanas un glābšanas darbiem pēc kompetenta aviācijas meklēšanas un glābšanas dienesta rīkojuma;

7.3. lidojumi ar valsts gaisa kuģi 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 3.panta izpratnē.

8. No šo noteikumu 4. un 5.punktā minētās maksas ir atbrīvoti pasažieri, kuri ir jaunāki par diviem gadiem.

9. No šo noteikumu 3.punktā minētās maksas ir atbrīvoti gaisa kuģu īpašnieki un lietotāji, kuriem ir noslēgts atsevišķs līgums saskaņā ar lidostas "Rīga" ilgtermiņa gaisa kuģu stāvvietu izmantošanas cenrādi, ciktāl tas nav pretrunā ar nacionālajām un starptautiskajām, tai skaitā Eiropas Savienības, konkurences tiesībām.

10. Gaisa kuģa īpašnieks un ekspluatants ir solidāri atbildīgi par lidostas "Rīga" sniegto pakalpojumu samaksu.

11. Šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās maksas iekasēšanas kārtība ir šāda:

11.1. pārvadātājs par pakalpojumiem samaksā pilnu šo noteikumu 4.punkta ievaddaļā minēto summu;

11.2. mēneša laikā pēc kalendāra gada noslēguma lidosta "Rīga" salīdzina attiecīgajā gadā pārvadāto izlidojušo pasažieru skaitu ar iepriekšējā gadā izlidojušo pasažieru skaitu un iesniedz pārvadātājam kredītrēķinu par papildus pārvadātajiem izlidojušajiem pasažieriem 1,55 euro apmērā par katru papildus izlidojušo pasažieri, ja ir konstatēts pasažieru skaita pieaugums. Ja attiecīgais pārvadātājs ir uzsācis šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētos lidojumus, jaunajos maršrutos pārvadāto pasažieru skaitu nesummē ar pārvadātāja esošajos maršrutos pārvadāto pasažieru skaitu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.953)

12. Šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās maksas iekasēšanas kārtība ir šāda:

12.1. pirmos sešus mēnešus pēc regulāru lidojumu uzsākšanas jaunā virzienā pārvadātājs par pakalpojumiem samaksā pilnu šo noteikumu 4.punkta ievaddaļā minēto summu;

12.2. pēc šo noteikumu 12.1.apakšpunktā minēto lidojumu veikšanas, ja ir izpildīti šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētie nosacījumi, lidosta "Rīga" pārrēķina maksu un iesniedz pārvadātājam kredītrēķinu par attiecīgajā jaunajā regulārajā lidojumu maršrutā pārvadātajiem izlidojušajiem pasažieriem;

12.3. atlikušajā lidojumu periodā, ja ir izpildīti šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētie nosacījumi, pārvadātājs norēķinus veic šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētajā apmērā.

13. Maksājumus par lidostas "Rīga" sniegtajiem pakalpojumiem veic 30 dienu laikā pēc rēķina nosūtīšanas. Ja maksājuma termiņš ir sestdiena, svētdiena vai Latvijas Republikas oficiālā svētku diena, maksājumus veic nākamajā darbdienā.

14. Maksājumus par lidostas "Rīga" čarterpārvadātājiem sniegtajiem pakalpojumiem samaksā pēc nolaišanās Latvijas teritorijā ar maksājumu iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē, ja līgumā nav noteikts citādi.

15. Par noteikto maksājumu termiņa kavējumiem piemēro nokavējuma naudu 0,05 procentu apmērā no laikā nesamaksātā pamatparāda par katru kavējuma dienu.

16. Šo noteikumu 2., 3. un 4.punktā minēto maksu izlieto lidostas "Rīga" izdevumu segšanai, kas radušies, nodrošinot gaisa kuģu pacelšanos un nosēšanos, gaisa kuģa stāvēšanu operatīvajā gaisa kuģu stāvvietā un pasažieru apkalpošanu, kā arī minēto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstībai.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012.gada 3.janvāra noteikumus Nr.29 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 5.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs A.Matīss
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 210Pieņemts: 16.04.2013.Stājas spēkā: 24.04.2013.Zaudē spēku: 02.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 78, 23.04.2013. OP numurs: 2013/78.4
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
256257
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-01.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2013","iso_value":"2013\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)