Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)"

 

Izdarīt likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 21. nr.; 1995, 21., 23., 24. nr.; 1996, 16.nr.; 1997, 14.nr.; 1998, 3., 9.nr.; 1999, 4., 12.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:  

1. Izteikt 1.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Ievedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 1. un 3.pielikumā.

(4) Izvedmuitas nodokļa likmes ir noteiktas šim likumam pievienotajā 2. un 4.pielikumā."  

2. 5.pantā:

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem "vislielākās labvēlības režīms" ar vārdiem "(MFN likme)";

papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās muitas nodokļa likmes ir noteiktas šā likuma 1. un 2.pielikumā.

(3) Finansu ministrija informatīviem mērķiem apkopo un aktualizē no starptautiskajiem līgumiem izrietošās šā panta pirmās daļas 3. un 4.punktā minētās ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes.

(4) Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Zemkopības ministrija sniedz Finansu ministrijai šā panta trešajā daļā minētās informācijas apkopošanai un aktualizācijai nepieciešamās ziņas.

(5) Lai nodrošinātu iespēju visām ieinteresētajām personām iepazīties ar šā panta trešajā daļā minēto apkopoto un aktualizēto informāciju, Finansu ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ievedmuitas un izvedmuitas nodokļa likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā brīvās tirdzniecības režīms, un likmes, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, kurām Latvija piešķīrusi tirdzniecības atvieglojumus."  

3. Izslēgt trešo nodaļu.  

4. 22.pantā:

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Latvijas Republikas un ārvalstu valūta un vērtspapīri, pases, vīzas, akcīzes nodokļa markas, vēlēšanu biļeteni, kā arī citi dokumenti un priekšmeti saskaņā ar šā likuma 5.pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

izteikt 23.punktu šādā redakcijā:

"23) izglītības un zinātnes materiāli, instrumenti un aparatūra, kā arī grāmatas un citi iespieddarbi, kas paredzēti bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm, saskaņā ar šā likuma 6.pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

papildināt pantu ar 231) punktu šādā redakcijā:

"231) valsts un citās iestādēs lietošanai nekomerciāliem mērķiem paredzētās preces saskaņā ar šā likuma 7.pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;";

papildināt pantu ar 256) punktu šādā redakcijā:

"256) preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai saskaņā ar šā likuma 8.pielikumu - Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."  

5. Izteikt 39.pantu šādā redakcijā:

"39.pants. Pārtikas produktu un citu atsevišķu preču ievešana

(1) Šā likuma 37. un 38.panta noteikumi neattiecas uz pārtikas produktu ievešanu. Vienai fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest vienāda nosaukuma pārtikas produktus ne vairāk par trim vienībām, kuru kopējā muitas vērtība nepārsniedz 15 latus. Pārtikas produktu mērvienības (vienības) nosakāmas saskaņā ar Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un Latvijas kombinēto nomenklatūru.

(2) Šā likuma 37. un 38.panta, kā arī šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz to alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, alus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanu, kas saskaņā ar likumiem "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem", "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem", "Par akcīzes nodokli alum", "Par akcīzes nodokli" apliekami ar akcīzes nodokli.

(3) Fiziskajai personai ir atļauts, nemaksājot muitas nodokli, ievest šā panta otrajā daļā minētās preces šādos daudzumos:

1) alkoholiskos dzērienus:

a) negāzētu vīnu - līdz 2 litriem,

b) starpproduktus, raudzētos dzērienus un dzirkstošos vīnus - līdz 2 litriem vai citus alkoholiskos dzērienus - līdz 1 litram, vai arī šajā apakšpunktā minētos alkoholiskos dzērienus sortimentā - proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

2) vienu no šādiem tabakas izstrādājumiem turpmāk minētajā daudzumā:

a) līdz 200 cigaretēm,

b) līdz 20 cigāriem vai cigarellām,

c) līdz 200 gramiem smēķējamās tabakas,

d) "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu;

3) alu - līdz 5 litriem;

4) kafiju - līdz 1 kilogramam;

5) bezalkoholiskos dzērienus - līdz 12 litriem.

(4) Šā panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās preces ir atļauts ievest tikai personām, kas sasniegušas 18 gadu vecumu."  

6. Izteikt 53.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Muitas nodokļu (tarifu) grozījumus piemēro Ministru kabinets starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā."  

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma trešā nodaļa zaudē spēku vienlaikus ar Antidempinga likuma spēkā stāšanos."  

8. Izteikt likuma 1.pielikumu "Ievedmuitas tarifs" šā likuma 1.pielikumā dotajā redakcijā.  

9. Izteikt likuma 2.pielikumu "Izvedmuitas tarifs" šā likuma 2.pielikumā dotajā redakcijā.  

10. Papildināt likumu ar 3.pielikumu "Atsevišķu preču ievedmuitas nodokļa likmju, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likmes), samazinājums pa gadiem" šā likuma 3.pielikumā dotajā redakcijā.  

11. Papildināt likumu ar 4.pielikumu "Atsevišķu preču izvedmuitas nodokļa likmju samazinājums pa gadiem" šā likuma 4.pielikumā dotajā redakcijā.  

12. Papildināt likumu ar 5.pielikumu "No muitas nodokļa atbrīvojamo dokumentu un priekšmetu saraksts" šā likuma 5.pielikumā dotajā redakcijā.  

13. Papildināt likumu ar 6.pielikumu "No muitas nodokļa atbrīvojamo izglītības un zinātnes materiālu, instrumentu un aparatūras, kā arī grāmatu un citu bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm paredzēto iespieddarbu saraksts" šā likuma 6.pielikumā dotajā redakcijā.  

14. Papildināt likumu ar 7.pielikumu "No muitas nodokļa atbrīvojamo lietošanai nekomerciāliem mērķiem valsts un citās iestādēs paredzēto preču saraksts" šā likuma 7.pielikumā dotajā redakcijā.  

15. Papildināt likumu ar 8.pielikumu "No muitas nodokļa atbrīvojamās preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai" šā likuma 8.pielikumā dotajā redakcijā.

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.aprīlī.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 17.februārī.  

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 8.martā

Likuma "Grozījumi likumā
"Par muitas nodokli (tarifiem)"" 1.pielikums

Ievedmuitas tarifs

I NODAĻA. DZĪVI DZĪVNIEKI; LOPKOPĪBAS PRODUKCIJA
1. grupa DZĪVI DZĪVNIEKI
2. grupa GAĻA UN PĀRTIKAS GAĻAS SUBPRODUKTI
3. grupa ZIVIS, VĒŽVEIDĪGIE, MOLUSKI UN PĀRĒJIE ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKI
4. grupa PIENS UN PIENA PRODUKTI; PUTNU OLAS, DABISKAIS MEDUS; CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PĀRTIKAS PRODUKTI
5. grupa CITUR NEMINĒTI DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI
II NODAĻA. AUGU PRODUKTI
6. grupa AUGOŠI KOKI UN PĀRĒJIE AUGI; BUMBUĻI, SAKNES UN LĪDZĪGAS AUGU DAĻAS, GRIEZTI ZIEDI UN DEKORATĪVI ZAĻUMI
7. grupa PĀRTIKAS DĀRZEŅI UN DAŽI SAKŅAUGI UN BUMBUĻAUGI
8. grupa PĀRTIKAS AUGĻI UN RIEKSTI; CITRUSAUGĻU UN ĶIRBJAUGU MIZAS
9. grupa KAFIJA, TĒJA, MATĒ UN GARŠVIELAS
10. grupa GRAUDAUGU KULTŪRAS
11. grupa MILTRŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; IESALS, CIETE, INULĪNS, KVIEŠU LIPEKLIS
12. grupa EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI, DAŽĀDI GRAUDI, SĒKLAS UN AUGĻI; AUGI RŪPNIECĪBAS UN MEDICĪNAS VAJADZĪBĀM; SALMI UN LOPBARĪBA
13. grupa ŠELLAKA; SVEĶI, SVEĶAINAS VIELAS UN PĀRĒJĀS AUGU IZCELSMES SULAS UN EKSTRAKTI
14. grupa AUGU IZCELSMES MATERIĀLI PĪŠANAI, AUGU IZCELSMES PRODUKTI, KAS CITUR NAV MINĒTI
III NODAĻA. DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS UN TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI; SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI
15. grupa DZĪVNIEKU VAI AUGU TAUKI UN EĻĻAS; TO SAŠĶELŠANAS PRODUKTI; SAGATAVOTI PĀRTIKAS TAUKI; DZĪVNIEKU VAI AUGU VASKI
IV NODAĻA. PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS PRODUKTI; BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS; TABAKA UN TĀS AIZSTĀJĒJI
16. grupa GAĻAS, ZIVJU VAI VĒŽVEIDĪGO, MOLUSKU VAI PĀRĒJO ŪDENS BEZMUGURKAULNIEKU IZSTRĀDĀJUMI
17. grupa CUKURS UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI NO CUKURA
18. grupa KAKAO UN KAKAO IZSTRĀDĀJUMI
19. grupa GRAUDAUGU, MILTU, CIETES VAI PIENA IZSTRĀDĀJUMI; MILTU KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMI
20. grupa DĀRZEŅU, AUGĻU, RIEKSTU VAI CITU AUGU DAĻU IZSTRĀDĀJUMI
21. grupa JAUKTI PĀRTIKAS PRODUKTI
22. grupa BEZALKOHOLISKIE UN ALKOHOLISKIE DZĒRIENI UN ETIĶIS
23. grupa PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAS ATLIEKAS UN ATKRITUMI; GATAVĀ DZĪVNIEKU BARĪBA
24. grupa TABAKA UN RŪPNIECISKIE TABAKAS AIZSTĀJĒJI
V NODAĻA. MINERĀLIE PRODUKTI
25. grupa SĀLS; SĒRS; ZEMES UN AKMENS; APMEŠANAS MATERIĀLI, KAĻĶI UN CEMENTS
26. grupa RŪDAS, SĀRŅI UN PELNI
27. grupa MINERĀLAIS KURINĀMAIS, MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRODUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI
VI NODAĻA. ĶĪMISKĀS RŪPNIECĪBAS UN SASKARNOZARU PRODUKCIJA
28. grupa NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PRODUKTI: DĀRGMETĀLU, RETZEMJU METĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZOTOPU ORGANISKIE VAI NEORGANISKIE SAVIENOJUMI
29. grupa ORGANISKIE ĶĪMISKIE SAVIENOJUMI
30. grupa FARMĀCIJAS PRODUKTI
31. grupa MĒSLOJUMI
32. grupa MIECVIELU VAI KRĀSOŠANAS EKSTRAKTI; TANĪNI UN TO ATVASINĀJUMI; PIGMENTI UN PĀRĒJĀS KRĀSVIELAS; KRĀSAS UN LAKAS; ŠPAKTELES TEPES UN PĀRĒJĀS MASTIKAS; TINTES
33. grupa ĒTERISKĀS EĻĻAS UN REZINOĪDI; PARFIMĒRIJAS, KOSMĒTIKAS VAI TUALETES LĪDZEKĻI
34. grupa ZIEPES, VIRSMAKTĪVĀS ORGANISKĀS VIELAS, MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI, EĻĻOŠANAS LĪDZEKĻI, MĀKSLĪGIE VASKI, GATAVIE VASKI, PULĒŠANAS VAI TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻI, SVECES UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI, VEIDOŠANAS PASTAS, "ZOBU VASKI" UN ZOBU SASTĀVI UZ ĢIPŠA PAMATA
35. grupa OLBALTUMVIELAS; MODIFICĒTAS CIETES; LĪMES; FERMENTI
36. grupa SPRĀGSTVIELAS; PIROTEHNISKIE IZSTRĀDĀJUMI; SĒRKOCIŅI; PIROFORIE SAKAUSĒJUMI; DAŽI DEGVIELU VEIDI
37. grupa FOTOPRECES UN KINOPRECES
38. grupa JAUKTI ĶĪMISKIE PRODUKTI
VII NODAĻA. PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI; KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
39. grupa PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI
40. grupa KAUČUKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
VIII NODAĻA. JĒLĀDAS, ĀDAS, KAŽOKĀDAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM; ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)
41. grupa JĒLĀDAS (IZŅEMOT KAŽOKĀDAS) UN ĀDAS
42. grupa ĀDAS IZSTRĀDĀJUMI; ZIRGLIETAS UN IEJŪGA PIEDERUMI; CEĻOJUMA PIEDERUMI, SOMAS UN LĪDZĪGAS PRECES; IZSTRĀDĀJUMI NO ZARNĀM (IZŅEMOT ZĪDTĀRPIŅA PAVEDIENU)
43. grupa KAŽOKĀDAS UN MĀKSLĪGĀS KAŽOKĀDAS; IZSTRĀDĀJUMI NO TĀM
IX NODAĻA. KOKSNE UN TĀS IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLES; KORĶIS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀ; IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM UN PĀRĒJIEM PĪŠANAS MATERIĀLIEM; GROZI UN PĀRĒJIE PINUMI
44. grupa KOKSNE UN KOKSNES IZSTRĀDĀJUMI; KOKOGLES
45. grupa KORĶIS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TĀ
46. grupa IZSTRĀDĀJUMI NO SALMIEM, ESPARTO VAI PĀRĒJIEM PĪŠANAS MATERIĀLIEM; GROZI UN PĀRĒJIE PINUMI
X NODAĻA. PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI PĀRĒJĀ CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS; PAPĪRS, KARTONS UN IZSTRĀDĀJUMI NO TIEM
47. grupa PAPĪRA MASA NO KOKSNES VAI PĀRĒJĀ CELULOZES ŠĶIEDRMATERIĀLA; PĀRSTRĀDĀTS (ATKRITUMU UN MAKULATŪRAS) PAPĪRS VAI KARTONS
48. grupa PAPĪRS UN KARTONS; IZSTRĀDĀJUMI NO PAPĪRA MASAS, PAPĪRA VAI KARTONA
49. grupa IESPIESTAS GRĀMATAS, AVĪZES, REPRODUKCIJAS UN PĀRĒJĀ POLIGRĀFIJAS RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJA; ROKRAKSTI, MAŠĪNRAKSTI UN KARTES
50. grupa TEKSTILMATERIĀLI UN TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI
51. grupa VILNA, SMALKIE VAI RUPJIE DZĪVNIEKU MATI; ZIRGU ASTRU DZIJA UN AUDUMS
52. grupa KOKVILNA
53. grupa PĀRĒJĀS AUGU TEKSTILŠĶIEDRAS; PAPĪRA PAVEDIENI UN AUDUMI NO PAPĪRA PAVEDIENIEM
54. grupa ĶĪMISKIE PAVEDIENI
55. grupa ĶĪMISKĀS ŠTĀPEĻŠĶIEDRAS
56. grupa VATE, FILCS,TŪBA UN NEAUSTIE MATERIĀLI;  SPECIĀLĀ DZIJA; AUKLAS, TAUVAS, VIRVES, TROSES UN IZSTRĀDĀJUMI NO TIEM
57. grupa PAKLĀJI UN PĀRĒJĀS TEKSTILA GRĪDSEGAS
58. grupa SPECIĀLIE AUDUMI; AUDUMI AR ŠŪTĀM PLŪKSNĀM; MEŽĢĪNES; GOBELĒNI; APDARES MATERIĀLI; IZŠUVUMI
59. grupa TEKSTILMATERIĀLI, PIESŪCINĀTI, SEGTI VAI LAMINĒTI; RŪPNIECISKĀM VAJADZĪBĀM IZMANTOJAMIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI
60. grupa TRIKOTĀŽAS AUDUMI
61. grupa TRIKOTĀŽAS APĢĒRBI VAI APĢĒRBA PIEDERUMI
62. grupa TEKSTILA APĢĒRBS UN APĢĒRBA PIEDERUMI, IZŅEMOT TRIKOTĀŽAS APĢĒRBU
63. grupa PĀRĒJIE GATAVIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; KOMPLEKTI; VALKĀTS APĢĒRBS UN LIETOTIE TEKSTILIZSTRĀDĀJUMI; LUPATAS
XII NODAĻA. APAVI, GALVASSEGAS, LIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SPIEĶI - SĒDEKĻI, PĀTAGAS, PLETNES UN TO DAĻAS; APSTRĀDĀTAS SPALVAS NO TĀM IZGATAVOTI PRIEKŠMETI; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZSTRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM
64. grupa APAVI, GETRAS UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; ŠO IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS
65. grupa GALVASSEGAS UN TO DAĻAS
66. grupa LIETUSSARGI, SAULESSARGI, SPIEĶI, SPIEĶI - SĒDEKĻI, PLETNES, PĀTAGAS UN TO DAĻAS
67. grupa APSTRĀDĀTAS SPALVAS UN DŪNAS UN IZSTRĀDĀJUMI NO SPALVĀM VAI DŪNĀM; MĀKSLĪGIE ZIEDI; IZSTRĀDĀJUMI NO CILVĒKU MATIEM
XIII NODAĻA. AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN LĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI; KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI; STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI
68. grupa AKMENS, ĢIPŠA, CEMENTA, AZBESTA, VIZLAS UN LĪDZĪGU MATERIĀLU IZSTRĀDĀJUMI
69. grupa KERAMIKAS IZSTRĀDĀJUMI
70. grupa STIKLS UN STIKLA IZSTRĀDĀJUMI
XIV NODAĻA. DABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, METĀLI, KAS PLAKĒTI AR DĀRGMETĀLU, UN TO IZSTRĀDĀJUMI, MĀKSLĪGIE JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI, MONĒTAS
71. grupa DABISKĀS VAI KULTIVĒTĀS PĒRLES, DĀRGAKMEŅI UN PUSDĀRGAKMEŅI, DĀRGMETĀLI, KAS PLAKĒTI AR DĀRGMETĀLU, UN TO IZSTRĀDĀJUMI, MĀKSLĪGIE JUVELIERIZSTRĀDĀJUMI, MONĒTAS
72. grupa PARASTIE METĀLI UN PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI
73. grupa DZELZS VAI TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMI
74. grupa VARŠ UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
75. grupa NIĶELIS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
76. grupa ALUMĪNIJS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
77. grupa REZERVĒTA NOMENKLATŪRAS PAPLAŠINĀŠANAI UN SPECIFISKU PREČU IZDALĪŠANAI
78. grupa SVINS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
79. grupa CINKS UN TĀ IZSTRĀDĀJUMI
80. grupa ALVA UN TĀS IZSTRĀDĀJUMI
81. grupa PĀRĒJIE PARASTIE METĀLI; METĀLKERAMIKA; TO IZSTRĀDĀJUMI
82. grupa PARASTO METĀLU INSTRUMENTI, NAŽI, KAROTES UN DAKŠIŅAS; TO DAĻAS NO PARASTAJIEM METĀLIEM
83. grupa PARASTO METĀLU IZSTRĀDĀJUMI, KAS CITUR NAV MINĒTI
XVI NODAĻA. MAŠĪNAS UN MEHĀNISKAS IERĪCES; ELEKTROIEKĀRTAS; TO DAĻAS; SKAŅU IERAKSTU UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA; APARATŪRA TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
84. grupa KODOLREAKTORI, KATLI, IEKĀRTAS UN MEHĀNISKĀS IERĪCES; TO DAĻAS
85. grupa ELEKTRISKĀS MAŠĪNAS UN IEKĀRTAS UN TO DAĻAS; SKAŅU IERAKSTU UN ATSKAŅOŠANAS APARATŪRA; APARATŪRA TELEVĪZIJAS ATTĒLA UN SKAŅAS IERAKSTĪŠANAI UN REPRODUCĒŠANAI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
XVII NODAĻA. SAUSZEMES, GAISA UN ŪDENS TRANSPORTLĪDZEKĻI UN TO IEKĀRTAS
86. grupa DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU LOKOMOTĪVES, RITOŠAIS SASTĀVS UN TO DAĻAS; DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU CEĻA APRĪKOJUMS UN TĀ DAĻAS; VISU VEIDU MEHĀNISKĀS (IESKAITOT ELEKTROMEHĀNISKĀS) SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS
87. grupa SAUSZEMES TRANSPORTLĪDZEKĻI, IZŅEMOT DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU RITOŠO SASTĀVU, TO DAĻAS UN PIEDERUMI
88. grupa LIDAPARĀTI, KOSMISKIE APARĀTI UN TO DAĻAS
89. grupa KUĢI, LAIVAS UN PĀRĒJIE PELDLĪDZEKĻI
XVIII NODAĻA. OPTISKĀS IERĪCES UN APARĀTI, FOTOAPARĀTI, KINOAPARĀTI UN IERĪCES, MĒRAPARĀTI, KONTROLES APARĀTI UN IERĪCES, PRECĪZIJAS IERĪCES, MEDICĪNISKIE VAI ĶIRURĢISKIE APARĀTI UN IERĪCES; PULKSTEŅI; MŪZIKAS INSTRUMENTI; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
90. grupa OPTISKĀS IERĪCES UN APARĀTI, FOTOAPARĀTI, KINOAPARĀTI UN IERĪCES, MĒRAPARĀTI, KONTROLES APARĀTI UN IERĪCES, PRECĪZIJAS IERĪCES, MEDICĪNISKIE VAI ĶIRURĢISKIE APARĀTI UN IERĪCES; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
91. grupa PULKSTEŅI UN TO DAĻAS
92. grupa MŪZIKAS INSTRUMENTI; ŠO IZSTRĀDĀJUMU DAĻAS UN PIEDERUMI
XIX NODAĻA. IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
93. grupa IEROČI UN MUNĪCIJA; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
XX NODAĻA. DAŽĀDI GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI
94. grupa MĒBELES; GULTAS PIEDERUMI, MATRAČI, MATRAČU PAMATI, DĪVĀNU SPILVENI UN LĪDZĪGI POLSTERĒTI MĒBEĻU PIEDERUMI; LAMPAS UN APGAISMOŠANAS IERĪCES, KAS CITUR NAV MINĒTAS; APGAISMES ZĪMES, TABLO UN LĪDZĪGI IZSTRĀDĀJUMI; SALIEKAMĀS BŪVKONSTRUKCIJAS
95. grupa ROTAĻLIETAS, SPĒLES UN SPORTA INVENTĀRS; TO DAĻAS UN PIEDERUMI
96. grupa DAŽĀDI GATAVIE IZSTRĀDĀJUMI
XXI NODAĻA. MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIONĒŠANAS UN ANTIKVĀRIE PRIEKŠMETI
97. grupa MĀKSLAS DARBI, KOLEKCIONĒŠANAS UN ANTIKVĀRIE PRIEKŠMETI

 

Likuma "Grozījumi likumā
"Par muitas nodokli (tarifiem)"" 2.pielikums

Izvedmuitas tarifs  

Kods Apraksts Papild-mērvienība Izvedmuitas nodokļa likme (%)
Pamat-likme MFN likme
4901 Iespiestas grāmatas, brošūras, lapiņas un līdzīgi iespiesti izdevumi, brošēti vai atsevišķu lapu veidā:
4901 10 00 - atsevišķu lapu veidā, ielokotas vai neielokotas:
4901 10 001 -- ne vecākas par 50 gadiem - 0 0
4901 10 002 -- izdotas pirms 50 līdz 100 gadiem - 50 50
4901 10 003 -- vecākas par 100 gadiem - 100 100
  - pārējais:
4901 91 00 -- vārdnīcas un enciklopēdijas un to sērijas:
4901 91 001 --- ne vecākas par 50 gadiem - 0 0
4901 91 002 --- izdotas pirms 50 līdz 100 gadiem - 50 50
4901 91 003 --- vecākas par 100 gadiem - 100 100
4901 99 00 -- pārējais:
4901 99 001 --- ne vecākas par 50 gadiem - 0 0
4901 99 002 --- izdotas pirms 50 līdz 100 gadiem - 50 50
4901 99 003 --- vecākas par 100 gadiem - 100 100
7204 Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem - likme 4. pielikumā 0
9701 Gleznas, zīmējumi un pasteļi, kas pilnībā darināti ar roku, izņemot zīmējumus, kuri norādīti 4906. preču pozīcijā, un pārējos ar roku apgleznotos vai dekorētos gatavos izstrādājumus; kolāžas un līdzīgi dekoratīvi attēli:
9701 10 00 - gleznas, zīmējumi un pasteļi:
9701 10 001 -- kas radīti Latvijā un ir vecāki par 50 gadiem - 20 20
9701 10 002 -- kas radīti ārvalstīs un ir vecāki par 100 gadiem - 10 10
9701 10 009 -- pārējie - 0 0
9701 90 00 - pārējie:
9701 90 001 -- kas radīti Latvijā un ir vecāki par 50 gadiem - 20 20
9701 90 002 -- kas radīti ārvalstīs un ir vecāki par 100 gadiem - 10 10
9701 90 009 -- pārējie - 0 0
9702 00 00 Gravīru, estampu un litogrāfiju oriģināli:
9702 00 001 - kas radīti Latvijā un ir vecāki par 50 gadiem - 20 20
9702 00 002 - kas radīti ārvalstīs un ir vecāki par 100 gadiem - 10 10
9702 00 009 - pārējie - 0 0
9703 00 00 Skulptūru un statuešu oriģināli no jebkura materiāla:
9703 00 001 - kas radīti Latvijā un ir vecāki par 50 gadiem - 20 20
9703 00 002 - kas radīti ārvalstīs un ir vecāki par 100 gadiem - 10 10
9703 00 009 - pārējie - 0 0
9706 00 00 Antikvārie priekšmeti, kas vecāki par 100 gadiem:
9706 00 001 - kas radīti Latvijā - 20 20
9706 00 002 - kas radīti ārvalstīs - 10 10
01. - 98. grupa Preces un citi priekšmeti, kuri neatbilst iepriekš minētajiem preču kodiem 0 0

 

Likuma "Grozījumi likumā
"Par muitas nodokli (tarifiem)"" 3.pielikums

Atsevišķu preču ievedmuitas nodokļa likmju, kas piemērojamas tirdzniecībā ar valstīm, ar kurām Latvijai ir spēkā vislielākās labvēlības režīms (MFN likmes), samazinājums pa gadiem  

Kods Apraksts Papild-mērvienība MFN likmes samazinājums pa gadiem
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
0203 11 10 0 ---mājas šķirņu cūku - 40.5 38.2 36
0203 11 90 0 ---pārējie - 40.5 38.2 36
0203 12 11 0 ----šķiņķis un tā izcirtņi - 40.5 38.2 36
0203 12 19 0 ----lāpstiņas daļas (priekšējie šķiņķi) un to izcirtņi - 40.5 38.2 36
0203 12 90 0 ---pārējie - 40.5 38.2 36
0204 10 00 0 -svaigi vai atdzesēti jēru liemeņi un liemeņa puses - 24 21 18 15
0204 21 00 0 --liemeņi vai liemeņa puses - 24 21 18 15
0204 22 10 0 ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas - 24 21 18 15
0204 22 30 0 ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas - 24 21 18 15
0204 22 50 0 ---kājas - 24 21 18 15
0204 22 90 0 ---pārējie - 24 21 18 15
0204 23 00 0 --bez kauliem - 24 21 18 15
0204 30 00 0 -saldēti jēru liemeņi un liemeņa puses - 24 21 18 15
0204 41 00 0 --liemeņi un liemeņa puses - 24 21 18 15
0204 42 10 0 ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas - 24 21 18 15
0204 42 30 0 ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas - 24 21 18 15
0204 42 50 0 ---kājas - 24 21 18 15
0204 42 90 0 ---pārējie - 24 21 18 15
0204 43 10 0 ---jēru - 24 21 18 15
0204 43 90 0 ---pārējie - 24 21 18 15
0204 50 11 0 ---liemeņi un liemeņa puses - 24 21 18 15
0204 50 13 0 ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas - 24 21 18 15
0204 50 15 0 ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas - 24 21 18 15
0204 50 19 0 ---kājas - 24 21 18 15
0204 50 31 0 ----izcirtņi ar kauliem - 24 21 18 15
0204 50 39 0 ----izcirtņi bez kauliem - 24 21 18 15
0204 50 51 0 ---liemeņi un liemeņa puses - 24 21 18 15
0204 50 53 0 ---īsā izcirtuma priekšējās liemeņa ceturtdaļas - 24 21 18 15
0204 50 55 0 ---muguras gabala mugurkaula daļas un/vai nieru daļas - 24 21 18 15
0204 50 59 0 ---kājas - 24 21 18 15
0204 50 71 0 ----izcirtņi ar kauliem - 24 21 18 15
0204 50 79 0 ----izcirtņi bez kauliem - 24 21 18 15
1601 00 10 0 -no aknām - 41.6 39.9 38.2 36.5 34.8 33.1 31.4 30
1601 00 91 0 --desas, sausās vai uzziešanai, nevārītas - 41.6 39.9 38.2 36.5 34.8 33.1 31.4 30
1601 00 99 0 --pārējie - 41.6 39.9 38.2 36.5 34.8 33.1 31.4 30
1602 41 10 0 ---no mājas šķirņu cūkām - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 41 90 0 ---pārējās - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 42 10 0 ---no mājas šķirņu cūkām - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 42 90 0 ---pārējās - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 49 11 0 -----filejas gabali (izņemot kakla gabalus) un to daļas, ieskaitot filejas gabalu vai šķiņķa maisījumus - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 49 13 0 -----kakla gabali un to daļas, ieskaitot kakla un lāpstiņu gabalu maisījumus - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 49 15 0 -----pārējie maisījumi, kas satur šķiņķi (kājas), lāpstiņu, filejas gabalus vai kakla gabalus un to daļas - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 49 19 0 -----pārējie - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 49 30 0 ----kas satur 40% vai vairāk, bet mazāk nekā 80% jebkura veida gaļas vai subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus
- 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 49 50 0 ----kas satur mazāk nekā 40% jebkura veida gaļas vai gaļas subproduktu, ieskaitot jebkura veida taukus - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 49 90 0 ---pārējie - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 50 10 0 --nevārīti; sagatavotas gaļas vai subproduktu un nevārītas gaļas vai subproduktu maisījumi - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 50 31 0 ----sālīta liellopu gaļa - 37.5 33.7 30
1602 50 39 0 ----pārējie - 43 42 41 40 39 38 37 36
1602 50 80 0 ---pārējie - 37.5 33.7 30
2106 90 20 0 --alkoholisku produktu maisījumi, izņemot aromātiskās vielas saturošus maisījumus dzērienu ražošanai l alc 100% 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
2203 00 01 0 --pudelēs l 10.7 0
2203 00 09 0 --pārējie l 10.7 0
2203 00 10 0 -traukos ar tilpumu virs 10 l l 10.7 0
2207 20 00 0 -etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti l 87.8 81.7 75.6 69.45 63.3 57.2 51.1 45
2208 20 12 0 ---konjaks l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 14 0 ---armanjaks l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 26 0 ---vīnogu brendijs (grapa) l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 27 0 ---brendijs "de Jerez" l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 29 0 ---pārējie l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 40 9 ----pārējie l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 62 0 ----konjaks l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 64 0 ----armanjaks l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 86 0 ----vīnogu brendijs (grapa) l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 87 0 ----brendijs "de Jerez" l 100% spirta 25 12.5 0
2208 20 89 0 ----pārējie l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 11 0 ---2 l vai mazāk l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 19 0 ---vairāk nekā 2 l l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 32 0 ----2 l vai mazāk l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 38 0 ----vairāk nekā 2 l l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 52 0 ----2 l vai mazāk l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 58 0 ----vairāk nekā 2 l l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 72 0 ----2 l vai mazāk l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 78 0 ----vairāk nekā 2 l l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 82 0 ---2 l vai mazāk l 100% spirta 25 12.5 0
2208 30 88 0 ---vairāk nekā 2 l l 100% spirta 25 12.5 0
2208 40 11 0 --- rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, kas vienāds ar vai pārsniedz 225 g uz tīra spirta hektolitru (ar pieļaujamo atkāpi 10%)
l 100% spirta 25 12.5 0
2208 40 31 0 ----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 eiro par litru tīra spirta l 100% spirta 25 12.5 0
2208 40 39 0 ----pārējais l 100% spirta 25 12.5 0
2208 40 51 0 --- rums, kura sastāvā ir gaistošas vielas, izņemot etilspirtu vai metilspirtu, kas vienāds ar vai pārsniedz 225 g uz tīra spirta hektolitru (ar pieļaujamo atkāpi 10%)
l 100% spirta 25 12.5 0
2208 40 91 0 ----ar vērtību, kas pārsniedz 7,9 eiro par litru tīra spirta l 100% spirta 25 12.5 0
2208 40 99 0 ----pārējais l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 11 0 ---2 l vai mazāk l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 19 0 ---vairāk nekā 2 l l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 33 0 ---2 l vai mazāk l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 38 0 ---vairāk nekā 2 l l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 41 0 ----Ouzo l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 45 0 -------kalvadoss l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 48 0 -------pārējie l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 52 0 -------korn l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 57 0 -------pārējie l 100% spirta 25 12.5 0
ex 2208 90 57 0 -------tekila l 100% spirta 25 12.5 0
ex2208 90 57 0 -------Mezcal l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 69 0 -----pārējie alkoholiskie dzērieni l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 71 0 -----kas iegūti, pārtvaicējot augļus l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 74 0 -----pārējie l 100% spirta 25 12.5 0
2208 90 74 0 -----tekila l 100% spirta 25 12.5 0
ex2208 90 74 0 -----Mezcal l 100% spirta 25 12.5 0
ex2208 90 78 0 ----pārējie alkoholiskie dzērieni l 100% spirta 25 12.5 0
2918 14 00 0 --citronskābe - 15 14 13 12 11 10 9 8 6.5
3601 00 00 0 Propelentu pulveris - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3604 10 00 0 -uguņošanas raķetes - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3604 90 00 0 -pārējie - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3605 00 00 0 Sērkociņi, izņemot pirotehniskos izstrādājumus, kas minēti 3604. preču pozīcijā
- 25 22.4 20 17.3 14.5 12 9.5 6.5
3606 10 00 0 -šķidrā un sašķidrinātā gāzveida degviela konteineros ar tilpumu līdz 300 cm3, kuru izmanto cigarešu vai līdzīgu šķiltavu uzpildei un atkārtotai uzpildei
- 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3606 90 10 0 --ferocērijs un pārējie jebkura veida piroforie sakausējumi - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3606 90 90 0 --pārējie - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 10 00 0 -no etilēna polimēriem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 20 00 0 -no stirola polimēriem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 30 00 0 -no vinilhlorīda polimēriem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 90 11 0 ---no propilēna polimēriem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 90 13 0 ---no akrila polimēriem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 90 19 0 ---no pārējiem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 90 91 0 ---no epoksīda sveķiem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 90 93 0 ---no celulozes un tās ķīmiskajiem atvasinājumiem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
3915 90 99 0 ---no pārējiem - 13.1 12.2 11.2 10.3 9.4 8.4 7.5 6.5
4805 30 90 0 --ar īpatnējo masu 30 g/m2 vai vairāk - 6.7 5 3.4 1.7 0
4901 10 00 1 --ne vecākas par 50 gadiem - 12.5 10 6.7 3.3 0
4901 10 00 2 --izdotas pirms 50 līdz 100 gadiem - 12.5 10 6.7 3.3 0
4901 10 00 3 --vecākas par 100 gadiem - 12.5 10 6.7 3.3 0
4904 00 00 0 Notis, iespiestas vai rokrakstā, iesietas vai neiesietas, ilustrētas vai neilustrētas
- 12.5 10 6.7 3.3 0
4905 10 00 0 -globusi - 12.5 10 6.7 3.3 0
4905 91 00 0 --grāmatu veidā - 12.5 10 6.7 3.3 0
4905 99 00 0 --pārējie - 12.5 10 6.7 3.3 0
4906 00 00 0 Plāni un rasējumi arhitektūras, inženieru, rūpniecības, komercijas, topogrāfijas vai līdzīgām vajadzībām, kuru oriģināli ir rokrakstā; rokraksti; gaismjutīga papīra fotoreprodukcijas un iepriekšminēto izstrādājumu kopijas
- 12.5 10 6.7 3.3 0
4907 00 10 0 -pastmarkas, zīmogmarkas un līdzīgas markas - 12.5 10 6.7 3.3 0
4907 00 30 0 -banknotes - 12.5 10 6.7 3.3 0
4907 00 90 0 -pārējās - 12.5 10 6.7 3.3 0
4908 10 00 0 -novelkamās bildītes (dekalkomānijas) ar caurspīdīgu virskārtu - 12.5 10 6.7 3.3 0
4908 90 00 0 -pārējās - 12.5 10 6.7 3.3 0
4909 00 10 0 -iespiestas vai ilustrētas pasta atklātnes - 12.5 10 6.7 3.3 0
4909 00 90 0 -pārējās - 12.5 10 6.7 3.3 0
4910 00 00 0 Jebkura veida iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus (dienas noplēšamos kalendārus)
- 12.5 10 6.7 3.3 0
4911 10 10 0 --preču katalogi - 12.5 10 6.7 3.3 0
4911 10 90 0 --pārējā - 12.5 10 6.7 3.3 0
4911 91 10 0 ---lapas (izņemot tirdzniecības reklāmas materiālus), neielokotas, tikai ar ilustrācijām vai zīmējumiem, bez teksta un parakstiem, kas paredzētas grāmatām vai pārējiem periodiskajiem izdevumiem, kas tiek izdoti dažādās valstīs vienā vai vairākās valodās
- 12.5 10 6.7 3.3 0
4911 91 80 0 ---pārējais - 12.5 10 6.7 3.3 0
4911 99 00 0 --pārējais - 12.5 10 6.7 3.3 0
9401 10 10 0 --bez ādas pārvalka, izmantošanai civilajā aviācijā - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 10 90 0 --pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 30 10 0 --polsterētas, ar atzveltni, pierīkotiem ritenīšiem vai sliecēm - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 30 90 0 --pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 40 00 0 -sēdmēbeles, izņemot dārza vai ceļojuma sēdmēbeles, kas pārveidojamas par gultām
- 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 50 00 0 -sēdmēbeles no niedrēm, lūkiem, bambusniedrēm vai līdzīgiem materiāliem
- 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 61 00 0 --polsterētas mēbeles - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 69 00 0 --pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 71 00 0 --polsterētas mēbeles - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 79 00 0 --pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 80 00 9 --pārējās - 2.6 2.3 2 1.7 1.3 1 0.7 0.4 0
9401 90 10 0 --lidaparātu sēdmēbelēm - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 90 30 0 ---no koka - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9401 90 80 0 ---pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 10 10 0 -- galdi rasēšanai (izņemot 9017. preču pozīcijā minētos) - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 10 51 0 ----rakstāmgaldi - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 10 59 0 ----pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 10 91 0 ----skapji, kas aprīkoti ar durvīm, aizbīdņiem vai atvāžamām platēm - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 10 93 0 ----papes, kartotēkas un pārējās kastes - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 10 99 0 ----pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 20 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 20 91 9 ----pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 20 99 9 ----pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 30 11 0 ---rakstāmgaldi - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 30 19 0 ---pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 30 91 0 ---skapji, kas aprīkoti ar durvīm, aizbīdņiem vai atvāžamām platēm; papes, kartotēkas un pārējās kastes
- 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 30 99 0 ---pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 40 10 0 --virtuves komplekti - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 40 90 0 --pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 50 00 9 --pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 60 10 0 --ēdamistabas un viesistabas koka mēbeles - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 60 30 0 --koka mēbeles veikaliem - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 60 90 9 ---pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 70 10 0 --izmantošanai civilajā aviācijā - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 70 90 9 ---pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 80 00 9 --pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 90 10 0 --no metāla - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 90 30 0 --no koka - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9403 90 90 0 --no pārējiem materiāliem - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9405 10 10 0 --no parasta metāla vai plastmasas, izmantošanai civilajā aviācijā - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9405 10 21 0 ----paredzētas kvēlspuldzēm - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9405 10 29 0 ----pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9405 10 30 0 ---no keramikas - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9405 10 50 0 ---no stikla - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9405 10 91 0 ----paredzētas kvēlspuldzēm - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9405 10 99 0 ----pārējās - 3 3 3 2.5 2 1.5 1 0
9501 00 10 0 -leļļu ratiņi - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9501 00 90 0 -pārējās - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9502 10 10 0 --no plastmasas - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9502 10 90 0 --no pārējiem materiāliem - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9502 91 00 0 --apģērbs un tā piederumi, apavi un galvassegas lellēm - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9502 99 00 0 --pārējās - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 10 10 0 --samazināti modeļi (mērogā) - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 10 90 0 --pārējie - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 20 10 0 --no plastmasas - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 20 90 0 --no pārējiem materiāliem - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 30 10 0 --no koka - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 30 30 0 --no plastmasas - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 30 90 0 --no pārējiem materiāliem - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 41 00 0 --pildītās - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 49 10 0 ---no koka - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 49 30 0 ---no plastmasas - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 49 90 0 ---no pārējiem materiāliem - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 50 00 0 -rotaļu mūzikas instrumenti un ierīces - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 60 10 0 --no koka - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 60 90 0 --pārējās - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 70 00 0 -pārējās rotaļlietas komplektā - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 80 10 0 --no plastmasas - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 80 90 0 --no pārējiem materiāliem - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 90 10 0 --kara rotaļlietas - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 90 32 0 ----bez mehāniska darbināšanas mehānisma - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 90 34 0 ----pārējās - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 90 35 0 ---no gumijas - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 90 37 0 ---no tekstilmateriāliem - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 90 51 0 ----lietie minimodeļi - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 90 55 0 ----pārējās - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9503 90 99 0 ----no pārējiem materiāliem - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9504 10 00 0 -videospēles, izmantojot televīzijas uztvērēju - 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 20 10 0 --biljarda galdi (ar kājām vai bez tām) - 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 20 90 0 --pārējie - 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 30 10 0 --spēles ar ekrānu gab. 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 30 30 0 ---fliperi gab. 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 30 50 0 ---pārējās gab. 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 30 90 0 --daļas - 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 40 00 0 -spēļu kārtis - 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 90 10 0 --elektrisko sacīkšu automobiļu spēļu komplekti - 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9504 90 90 0 --pārējās - 7.8 6.7 5.6 4.5 3.4 2.3 1.2 0
9505 10 10 0 --no stikla - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9505 10 90 0 --no pārējiem materiāliem - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0
9505 90 00 0 -pārējie - 2.6 2.2 1.8 1.5 1.1 0.7 0.3 0

 

Likuma "Grozījumi likumā
"Par muitas nodokli (tarifiem)"" 4.pielikums

Atsevišķu preču izvedmuitas nodokļa likmju samazinājums pa gadiem  

Kods Apraksts Papild-mērvienība Pamatlikmes (%) samazinājums pa gadiem
2000 2001 2002
7204 Melno metālu atgriezumi un lūžņi; lietņi pārkausēšanai (šihtas lietņi), kas iegūti no melno metālu lūžņiem - 100 100 0

 

Likuma "Grozījumi likumā
"Par muitas nodokli (tarifiem)"" 5.pielikums

No muitas nodokļa atbrīvojamo dokumentu un priekšmetu saraksts

1) Dokumenti, kas bez maksas tiek nosūtīti valsts un pašvaldību iestādēm;
2) ārvalstu valdību publikācijas, kas paredzētas izplatīšanai;
3) vēlēšanu biļeteni vēlēšanām, kuras organizē ārvalstīs reģistrētas iestādes;
4) priekšmeti, kas pierādījumu veidā tiek iesniegti valsts iestādēm;
5) parakstu paraugi un to atšifrējumi, kas tiek sūtīti kā daļa no valsts iestāžu vai kredītiestāžu savstarpējās informācijas;
6) oficiāli dokumenti, kas tiek nosūtīti Latvijas Bankai un citām kredītiestādēm;
7) pārskati, ziņojumi, piezīmes, prospekti, iesniegumu veidlapas un citi dokumenti, kurus sastādījuši ārvalstīs reģistrētie uzņēmumi un kuri tiek nosūtīti to vērtspapīru turētājiem vai parakstītājiem;
8) informācijas nesēji, kas bez maksas tiek nosūtīti adresātam, ja vien to ievešana, nemaksājot muitas nodokli, nerada negodīgu konkurenci;
9) faili, arhīvi, drukātas veidlapas un citi dokumenti, kas izmantojami starptautiskās konferencēs, kongresos vai sanāksmēs, kā arī pārskati par šādiem pasākumiem;
10) plāni, tehniskie zīmējumi, skices, apraksti un citi līdzīgi dokumenti, kas tiek ievesti, lai piedalītos konkursos Latvijas Republikas teritorijā;
11) materiāli, kurus ārvalstīs dibinātas mācību un zinātniskās iestādes izmanto valsts pārbaudes darbos (eksāmenos) Latvijas Republikas teritorijā;
12) veidlapas, kas izmantojamas kā oficiāli dokumenti transportlīdzekļu vai preču starptautiskajā apgrozībā saskaņā ar starptautiskajām konvencijām;
13) veidlapas, etiķetes, biļetes un citi līdzīgi dokumenti, kurus ārvalstu transporta vai viesnīcu nozares uzņēmumi nosūta Latvijas Republikas ceļojumu aģentūrām;
14) izlietotas veidlapas, etiķetes, biļetes, kravas zīmes, pavadzīmes un citi līdzīgi dokumenti;
15) ārvalstu vai starptautisko iestāžu aizpildītās veidlapas un iespieddarbi, kuri atbilst starptautiskajiem standartiem un kurus ārvalstu vai starptautiskās iestādes nosūta izplatīšanai atbilstošām iestādēm Latvijas Republikas teritorijā;
16) fotogrāfijas, diapozitīvi un fotogrāfiju ietvari ar uzrakstiem vai bez tiem, kas tiek nosūtīti preses aģentūrām vai laikrakstu un žurnālu izdevniecībām.

   

Likuma "Grozījumi likumā
"Par muitas nodokli (tarifiem)"" 6.pielikums

No muitas nodokļa atbrīvojamo izglītības un zinātnes materiālu, instrumentu un aparatūras, kā arī grāmatu un citu bibliotēkām, izglītības, kultūras un zinātnes iestādēm paredzēto iespieddarbu saraksts  

1. Grāmatas, publikācijas un dokumenti.

Preces kods Apraksts
3705 Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot kinofilmas:
  ex - grāmatu, bērnu bilžu grāmatu un zīmēšanas vai krāsojamo albumu, skolas uzdevumu burtnīcu (darba burtnīcu), krustvārdu mīklu grāmatu, laikrakstu un periodisko izdevumu, nekomerciāla rakstura drukātu dokumentu vai referātu, ilustrāciju, apdrukātu lapu un grāmatu ražošanai paredzētu zīmējumu, gleznu vai fotogrāfiju reprodukciju paraugnovilkumu mikrofilmas;
  ex - grāmatu ražošanai paredzētas filmas ar zīmējumu, gleznu vai fotogrāfiju reprodukcijām.
4903 Bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai krāsojamie albumi.
4911 Pārējā iespiedprodukcija, ieskaitot iespiestās reprodukcijas un fotogrāfijas:
  ex - Pārējā:
  -  ilustrācijas, apdrukātas lapas un reprodukcijas grāmatu ražošanai, to skaitā šādu izstrādājumu mikrokopijas;
  - grāmatu, bērnu bilžu grāmatu un zīmēšanas vai krāsojamo albumu, skolas uzdevumu burtnīcu (darba burtnīcu), krustvārdu mīklu grāmatu, laikrakstu un citu periodisko izdevumu un nekomerciāla rakstura dokumentu vai referātu mikrokopijas;
  - grāmatu un publikāciju katalogi, kurus pārdošanai piedāvā grāmatu tirgotāji vai izdevējiestādes, kas reģistrētas ārpus Latvijas Republikas teritorijas;
  - mācību, zinātnisku vai kultūrizglītojošu filmu un citu audiovizuālo līdzekļu katalogi;
  - ģeoloģijas, zooloģijas, botānikas, mineraloģijas, paleontoloģijas, arheoloģijas, etioloģijas, meteoroloģijas, klimatoloģijas un ģeofizikas kartes, tabulas un diagrammas, kā arī meteoroloģiskās un ģeofiziskās diagrammas;
  - reklāmas materiāli tūrisma veicināšanai, tūristu ceļveži, brošūras, saraksti, bukleti un tamlīdzīgi izdevumi ar vai bez ilustrācijām, to skaitā privātos uzņēmumos izdotie, kas piedāvā ceļot vai mācīties ārpus Latvijas Republikas, kā arī šādu izstrādājumu mikrokopijas;
  - celtniecības, rūpniecības vai inženierzinātniskie plāni un projekti un to reprodukcijas;
  - bibliogrāfiskās informācijas materiāli bezmaksas izplatīšanai.
ex 9023 00 Ierīces, aparatūra un modeļi, ko izmanto vienīgi demonstrēšanai (piemēram, mācībās):
  - kartes un tabulas, kas atvieglo mācību vielas apguvi ģeoloģijā, zooloģijā, botānikā, mineraloģijā, paleontoloģijā, arheoloģijā, etioloģijā, meteoroloģijā, klimatoloģijā un ģeofizikā, kā arī meteoroloģiskās un ģeofiziskās diagrammas.

2. Mācību, zinātniskie un kultūrizglītojošie audiovizuālie līdzekļi.

3. Likuma "Par muitas nodokli (tarifiem)" 7.pielikumā minētie izstrādājumi, ja tos ieved ANO vai kāda no tās speciālajām aģentūrām.

Likuma "Grozījumi likumā
"Par muitas nodokli (tarifiem)"" 7.pielikums

No muitas nodokļa atbrīvojamo lietošanai nekomerciāliem mērķiem valsts un citās iestādēs paredzēto preču saraksts  

1. Mācību, zinātniskie un kultūrizglītojošie audiovizuālie līdzekļi.

Preces kods Apraksts
3704 00 Fotoplates, fotofilmas, papīrs, kartons un tekstils, eksponēti, bet neattīstīti:
  Kinofilmas:
  ex - pārējie mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie pozitīvi.
ex 3705 Eksponētas un attīstītas fotoplates un fotofilmas, izņemot mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās kinofilmas.
3706 Eksponētas un attīstītas kinofilmas ar skaņas celiņu vai bez tā vai kas sastāv tikai no skaņas celiņa:
  Pārējās pozitīvās:
  ex - kinožurnāli (ar vai bez skaņas ieraksta) ar jaunāko informāciju, kuri tiek ievesti kopēšanai ne vairāk kā divos eksemplāros par katru tematu;
  ex - pārējās:
  - arhīva filmu materiāls (ar vai bez skaņas ieraksta), ko paredzēts izmantot kopā ar kinožurnāliem;
  - izklaidējošas bērnu un jauniešu kinofilmas;
  - pārējās mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās kinofilmas.
4911 Pārējā iespiedprodukcija, ieskaitot iespiestās reprodukcijas un fotogrāfijas:
  ex - Pārējā:
  - mācību, zinātniskās vai kultūrizglītojošās mikrokartes vai citi informācijas uzglabāšanas līdzekļi;
  - sienas kartes, kas paredzētas tikai demonstrēšanai un mācībām.
ex 9023 00 Ierīces, aparatūra vai modeļi, ko izmanto vienīgi demonstrēšanai (piemēram, mācībās):
  - mācību, zinātniski un kultūrizglītojoši paraugi, modeļi un sienas kartes, kas paredzētas tikai demonstrēšanai un mācībām;
  - abstraktus jēdzienus paskaidrojoši maketi vai uzskates līdzekļi, piemēram, molekulārās struktūras vai matemātiskās formulas.
8524 Ierakstītas skaņuplates, lentes un pārējie nesēji skaņas vai citu līdzīgu parādību ierakstīšanai, ieskaitot skaņuplašu izgatavošanas matrices un veidnes, izņemot 37.grupā minētos izstrādājumus:
  ex - Ieraksti:
Dažādi - mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie;
  - lāzerprojekcijas hologrammas;
  - dažādu informācijas līdzekļu komplekti;
  - mācību programmu materiāli, to skaitā atbilstoši drukātu materiālu komplekti.

2. Kolekcionāru kolekcijas un mācību, zinātniskie vai kultūrizglītojošie mākslas darbi.

Preces kods Apraksts Saņēmēja iestāde vai organizācija
Dažādi Kolekcionāru kolekcijas un mākslas darbi, kas nav paredzēti pārdošanai kultūras iestādes Galerijas, muzeji un citas

  Likuma "Grozījumi likumā
"Par muitas nodokli (tarifiem)"" 8.pielikums

No muitas nodokļa atbrīvojamās preces tūrisma un tirdzniecības veicināšanai  

1. Tūrisma literatūra:

1) materiāli (reklāmlapas, brošūras, grāmatas, žurnāli, ceļveži, uzlīmes, neierāmētas un palielinātas fotogrāfijas, kartes, ar ilustrācijām vai bez tām, logo transparenti un ilustrēti kalendāri), kuri paredzēti bezmaksas izplatīšanai un kuru galvenais mērķis ir uzaicinājums apmeklēt kultūras, tūrisma, sporta, reliģiskos vai tirdzniecības pasākumus un sanāksmes. Šādos materiālos drīkst būt ne vairāk kā 25 procenti komerciāla rakstura reklāmas, izņemot komerciālo reklāmu, kas attiecas uz Latvijas Republikas uzņēmumiem;

2) ārvalstu viesnīcu saraksti, gadagrāmatas, kā arī ārvalstu transporta pakalpojumu saraksti, kurus izdevušas tūrisma aģentūras, ja tos paredzēts izplatīt bez maksas un tie satur ne vairāk kā 25 procentus komerciāla rakstura reklāmas, izņemot komerciālo reklāmu, kas attiecas uz Latvijas Republikas uzņēmumiem;

3) uzziņu literatūra, kas nav paredzēta izplatīšanai, tai skaitā gadagrāmatas, telefonu vai teleksu numuru saraksti, viesnīcu saraksti, izstāžu katalogi, amatniecības preču paraugi, kuru vērtība nepārsniedz 50 latus, kā arī literatūra par muzejiem, universitātēm vai līdzīgām iestādēm, kas paredzēta akreditētiem pārstāvjiem vai korespondentiem, kurus iecēlušas ārvalstu tūrisma aģentūras.

2. Preces tirdzniecības veicināšanai:

1) preču reklāmas paraugi, kuru vērtība nepārsniedz 50 latus un kuri paredzēti šo preču pasūtīšanai. Muitas iestādes var pieprasīt, lai daži izstrādājumi tiktu pilnībā padarīti nelietojami, tos ieplēšot, perforējot, skaidri iezīmējot vai kā citādi atzīmējot, ar noteikumu, ka šāda darbība neietekmē tiem paredzētās parauga funkcijas;

2) iespieddarbi un reklāmas materiāli, piemēram, cenrāži, preču lietošanas instrukcijas vai brošūras. Šīs preces netiek apliktas ar muitas nodokli, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:

a) iespieddarbos skaidri norādīts tā uzņēmuma nosaukums, kas ražo, pārdod vai izīrē preces, vai citi uzņēmuma piedāvātie pakalpojumi,

b) katrā preču sūtījumā ir viens reklāmas materiāls vai viens eksemplārs no katra dokumenta, ja tas sastāv no vairākiem dokumentiem. Sūtījumu, kurā ietilpst viena reklāmas materiāla vairāki eksemplāri, atbrīvo no muitas nodokļa, ja šo eksemplāru kopējais svars (bruto) nepārsniedz 1 kilogramu,

c) iespieddarbs nav tāda preču sūtījuma galvenā sastāvdaļa, ko viena un tā pati persona nosūta vienam un tam pašam adresātam;

3) izstrādājumi reklāmas nolūkiem, kuru vērtība nepārsniedz 50 latus, kurus piegādātāji saviem klientiem nosūta bez maksas un kuri izmantojami tikai reklāmas nolūkiem.

 

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par muitas nodokli (tarifiem)" Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.02.2000.Stājas spēkā: 01.04.2000.Zaudē spēku: 01.09.2003.Tēma: Muita un valsts robeža; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 78/87, 08.03.2000.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 7, 06.04.2000.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Citi saistītie dokumenti
2390
01.04.2000
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"