Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.300

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 31.§)
Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 24.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapas un to aizpildīšanas kārtību.

2. Apstiprināts noliktavas turētājs, apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi (tai skaitā sašķidrināto dabasgāzi un saspiesto dabasgāzi), ja dabasgāze netiek transportēta pa dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas cauruļvadiem (turpmāk – apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi), un reģistrēts saņēmējs aizpilda un iesniedz akcīzes nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā arī tad, ja taksācijas periodā darbības ar akcīzes precēm nav veiktas. Reģistrēts saņēmējs aizpilda un iesniedz akcīzes nodokļa deklarāciju par katru speciālo atļauju (licenci) atsevišķi.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

3. Reģistrēts nosūtītājs aizpilda un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā akcīzes nodokļa deklarāciju likuma "Par akcīzes nodokli" (turpmāk – likums) 24.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, ja iestājies akcīzes nodokļa maksāšanas pienākums saskaņā ar likuma 23.panta trešo vai devīto daļu.

4. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot akcīzes nodokļa deklarācijas atbilstoši darbībām ar attiecīgajām akcīzes precēm, saglabā šo noteikumu pielikumos noteikto aiļu un rindu numerāciju, bet var norādīt mazāku aiļu un rindu skaitu.

II. Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

5. Aizpildot naftas produktu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – naftas produktu deklarācija) (1.pielikums), norāda:

5.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

5.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – naftas produktu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

5.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

5.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

5.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

5.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

5.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

5.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

5.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

6. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 1., 4., 9. un 12. aili, attiecīgi norāda arī svinu nesaturošu benzīnu, tā aizstājējproduktus un komponentus, kuriem ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktus un komponentus, iezīmēto (marķēto) dīzeļdegvielu (gāzeļļu), petroleju vai degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus un iezīmēto (marķēto) dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto likuma 14. panta 2.2 daļā noteiktajiem mērķiem un kam ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas.

(MK 21.01.2021. noteikumu Nr. 43 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 10.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi naftas produktiem saskaņā ar likuma 14.pantu.

8. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12. un 13. ailē naftas produktu daudzumus norāda litros, savukārt 6., 7. un 8. ailē – kilogramos.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

9. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 11.–21.rindu, norāda:

9.1. 11.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto naftas produktu daudzumu;

9.2. 12.rindā – to naftas produktu daudzumu no 11.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

9.3. 13.rindā – to naftas produktu daudzumu no 11.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 18.pantu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām;

9.4. 14.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (izņemot ražošanu) naftas produktu daudzumu;

9.5. 15.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko naftas produktu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

9.6. 16.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 15.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā un kas nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.7. 17.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 15.rindā norādītā, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.8. 18.rindā – naftas produktu faktisko iztrūkumu, kas radies naftas produktu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

9.9. 19.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas radušies naftas produktu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

9.10. 20.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto, vienpadsmito un sešpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

9.11. 21.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 20.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

10. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 22.–23.rindu, norāda:

10.1. 22.rindā – kopējo taksācijas periodā faktiski saņemto naftas produktu daudzumu. Ja saņemtie naftas produkti vai daļa no saņemtā daudzuma atbrīvota no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 18.panta pirmo daļu, attiecīgo daudzumu norāda arī naftas produktu deklarācijas 33.rindā ar "–" zīmi, 37.rindā norādot atbrīvojuma pamatojumu;

10.2. 23.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 22.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

11. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 24.–28.rindu, norāda:

11.1. 24.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

11.2. 25.rindā – naftas produktu faktisko iztrūkumu, kas radies naftas produktu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

11.3. 26.rindā – naftas produktu pieļaujamos zudumus no 25.rindā norādītā, kas radušies naftas produktu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

11.4. 27.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

11.5. 28.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 27.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

12. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot naftas produktu deklarācijas 29.–32.rindu, norāda:

12.1. 29.rindā – naftas produktu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

12.2. 30.rindā – naftas produktu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

12.3. 31.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

12.4. 32.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 31.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

13. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 33. un 34.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt naftas produktu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, naftas produktu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 33.rindā norādīto naftas produktu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 33. un 34.rindu, norāda:

13.1. 33.rindā – naftas produktu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

13.1.1. norāda naftas produktu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

13.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda naftas produktu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

13.1.3. norāda naftas produktu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

13.1.4. norāda naftas produktu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

13.2. 34.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 33.rindā norādīto naftas produktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

14. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 35.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katram naftas produktu veidam (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

15. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot naftas produktu deklarācijas 36.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 35.rindas 1.–14.aili.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

16. Akcīzes nodokļa maksātājs naftas produktu deklarācijas 37.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

17. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

III. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

18. Aizpildot alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – alkoholisko dzērienu deklarācija) (2.pielikums), norāda:

18.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

18.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – alkoholisko dzērienu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

18.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

18.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

18.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

18.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

18.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

18.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

18.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

19. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas veic darbības ar alu, aizpilda alkoholisko dzērienu deklarācijas 11.rindu, norādot alus sadalījumu pēc akcīzes nodokļa aprēķināšanas veida atbilstoši likuma 12.pantam:

19.1. 1. un 3.ailē norāda alus stipruma robežu absolūtā spirta tilpumprocentos ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, līdz kurai alum aprēķina akcīzes nodokli pēc alus apjoma litros, tas ir, gadījumos, kad aprēķinātā akcīzes nodokļa summa par 100 litriem alus ir zemāka par likuma 12.pantā noteikto minimālo likmi;

19.2. 2. un 4.ailē norāda alus stipruma robežu absolūtā spirta tilpumprocentos ar precizitāti līdz vienai desmitdaļai, virs kuras alum aprēķina akcīzes nodokli par katru absolūtā spirta tilpumprocentu.

20. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 12.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem saskaņā ar likuma 12.pantu.

21. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. ailē alkoholisko dzērienu daudzumu norāda litros, savukārt 2., 4., 15. un 16. ailē – absolūtā spirta litros.

MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

22. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 3., 4., 6., 8., 10., 12., 14. un 16. ailē norāda tikai to alus, vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu un pārējo alkoholisko dzērienu apjomu un aprēķināto akcīzes nodokli, ko saražojis patstāvīgais mazais alus ražotājs, patstāvīgais vidējais vīna ražotājs, patstāvīgais vidējais raudzēto dzērienu ražotājs, patstāvīgais vidējais starpproduktu ražotājs vai mazā alkoholisko dzērienu darītava vai kas saņemts no cita patstāvīgā mazā alus ražotāja, patstāvīgā vidējā vīna ražotāja, patstāvīgā vidējā raudzēto dzērienu ražotāja, patstāvīgā vidējā starpproduktu ražotāja vai citas mazās alkoholisko dzērienu darītavas Latvijas Republikā, vai kas saņemts no citas dalībvalsts patstāvīgās mazās alus darītavas, patstāvīgās mazās vīna darītavas, patstāvīgās mazās raudzēto dzērienu darītavas, patstāvīgās mazās starpproduktu darītavas vai mazās alkoholisko dzērienu darītavas un nepārsniedz likuma 12. panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā, devītajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā noteikto apjomu. Akcīzes nodokļa deklarācijai pievieno informāciju par tā pavaddokumenta numuru, ar kuru alkoholiskie dzērieni saņemti no citas dalībvalsts.

MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

22.1 (Svītrots no 01.07.2022. ar MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 309., sk. grozījumu 2.punktu)

23. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 13.–25.rindu, norāda:

23.1. 13.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto alkoholisko dzērienu daudzumu, tai skaitā to daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta četrpadsmito daļu;

23.2. 14.rindā – to alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

23.3. 15.rindā – to ar akcīzes nodokļa markām marķēto alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas atkārtoti izvests no akcīzes preču noliktavas, bet par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta ceturto daļu;

23.4. 16.rindā – to alkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.panta pirmo un trešo daļu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

23.5. 17.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu), kā arī akcīzes preču noliktavā iznīcināto alkoholisko dzērienu daudzumu;

23.6. 18.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko alkoholisko dzērienu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

23.7. 19.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā un kas nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.8. 20.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 18.rindā norādītā, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.9. 21.rindā – alkoholisko dzērienu faktisko iztrūkumu, kas radies alkoholisko dzērienu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

23.10. 22.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 21.rindā norādītā, kas radušies alkoholisko dzērienu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

23.11. 23.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

23.12. 24. rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu no 23. rindas 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 16. ailē norādītā daudzuma, kas ir marķēts ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām;

23.13. 25.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 23.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 138; MK 28.07.2015. noteikumiem Nr. 431; MK 21.05.2019. noteikumiem Nr. 202; MK 24.05.2022. noteikumiem Nr. 309; 23.12. apakšpunkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

24. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 26. un 27.rindu, norāda:

24.1. 26.rindā – kopējo saņemto alkoholisko dzērienu daudzumu. Ja saņemtie alkoholiskie dzērieni vai daļa no saņemtā daudzuma atbrīvota no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 16.pantu, attiecīgo daudzumu norāda alkoholisko dzērienu deklarācijas 40.rindā ar "–" zīmi, pievienojot alkoholisko dzērienu deklarācijai atbrīvojuma pamatojumu;

24.2. 27.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 26.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

25. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 28.–32.rindu, norāda:

25.1. 28.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

25.2. 29.rindā – alkoholisko dzērienu faktisko iztrūkumu, kas radies alkoholisko dzērienu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

25.3. 30.rindā – alkoholisko dzērienu pieļaujamos zudumus no 29.rindā norādītā, kas radušies alkoholisko dzērienu pārvietošanā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

25.4. 31.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

25.5. 32.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 31.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

26. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 33.–36.rindu, norāda:

26.1. 33.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

26.2. 34.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

26.3. 35.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

26.4. 36.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 35.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

27. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar likuma 27. panta sesto daļu, saņemot akcīzes nodokļa markas, samaksā akcīzes nodokli, akcīzes nodokļa maksātājs, kas izved no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķētus alkoholiskos dzērienus, par kuriem 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas akcīzes nodoklis samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, kā arī akcīzes nodokļa maksātājs, kam zudušas akcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 37.–39. rindu, norāda:

27.1. 37. rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu atbilstoši attiecīgajam akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru akcīzes nodoklis samaksāts saskaņā ar likuma 27. panta sesto daļu vai atbilstoši attiecīgajam zudušo akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru maksājams akcīzes nodoklis. Ja akcīzes nodoklis, saņemot akcīzes nodokļa markas, ir samaksāts saskaņā ar likuma 27. panta sesto daļu un ar akcīzes nodokļa markām marķētie alkoholiskie dzērieni tajā pašā taksācijas periodā nodoti patēriņam Latvijas Republikā, izvedot no akcīzes preču noliktavas, attiecīgo alkoholisko dzērienu daudzumu šajā rindā nenorāda. Alkoholisko dzērienu deklarācijai pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 37. rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu par zudušajām akcīzes nodokļa markām;

27.2. 38. rindā – akcīzes nodokļa summu (euro) par tiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā un ir marķēti ar akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem vai saskaņā ar likuma 27. panta sesto daļu;

27.3. 39. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

28. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 40. un 41.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt alkoholisko dzērienu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, alkoholisko dzērienu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 40.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 40. un 41.rindu, norāda:

28.1. 40.rindā – alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

28.1.1. norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

28.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

28.1.3. norāda alkoholisko dzērienu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

28.1.4. norāda alkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

28.2. 41.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 40.rindā norādīto alkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

29. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 42.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

30. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot alkoholisko dzērienu deklarācijas 43. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 42. rindas 1.–16. aili.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

31. Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 44.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

32. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

IV. Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

33. Aizpildot tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – tabakas izstrādājumu deklarācija) (3.pielikums), norāda:

33.1. apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

33.2. reģistrēts nosūtītājs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs vai cita likuma 7.pantā minētā persona – tabakas izstrādājumu ievešanas, saņemšanas vai nosūtīšanas datumu;

33.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

33.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

33.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, reģistrēts nosūtītājs, cita persona);

33.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

33.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

33.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs, īslaicīgi reģistrēts saņēmējs un reģistrēts nosūtītājs norāda akcīzes identifikācijas numuru;

33.4.5. apstiprināts noliktavas turētājs norāda noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

34. Akcīzes nodokļa maksātājs, lai aprēķinātu akcīzes nodokļa likmi cigaretēm, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 11.–16.rindu, norāda:

34.1. 11.rindā – likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "a" apakšpunktā noteikto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm euro par 1000 cigaretēm;

34.2. 12.rindā – palielinājuma koeficientu (2, 3 vai 4) atbilstoši likuma 13.panta trešajai daļai tikai tām cigaretēm, kas pārsniedz 80 mm, 110 mm un 140 mm, neieskaitot filtru vai iemuti;

34.3. 13.rindā – likuma 13.panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā noteikto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm procentos no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

34.4. 14.rindā – akcīzes nodokļa marku saņēmēji maksimālo mazumtirdzniecības cenu cigarešu paciņai euro. Aili sadala atbilstoši katrai maksimālajai mazumtirdzniecības cenai un cigarešu skaitam paciņā, ja vienai cenai tie atšķiras. Ja maksimālā mazumtirdzniecības cena nav zināma, norāda cenu atbilstoši likuma 22.panta ceturtajai daļai. Šajā rindā iekļauj tikai tās maksimālās mazumtirdzniecības cenas, kas saistošas akcīzes nodokļa aprēķinam konkrētā taksācijas periodā;

34.5. 15.rindā – cigarešu skaitu paciņā (gabalos), kurai 14.rindā ir noteikta maksimālā mazumtirdzniecības cena;

34.6. 16.rindā – aprēķināto kopējo akcīzes nodokļa likmi, kas nedrīkst būt mazāka par likuma 13.panta 1.1 daļā noteikto likmi, cigaretēm euro par 1000 cigaretēm, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138; MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

35. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 17.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi tabakas izstrādājumiem saskaņā ar likuma 13.pantu. 1.ailē norādāmā tabakas izstrādājumu likme ir vienāda ar 16.rindā norādīto aprēķināto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm.

36. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 1. un 2.ailē tabakas izstrādājumu daudzumus norāda gabalos, savukārt 3., 4., 5. un 6. ailē – gramos.

(Grozīts ar MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 841; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 149)

37. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 18.–27.rindu, norāda:

37.1. 18.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto tabakas izstrādājumu daudzumu;

37.2. 19.rindā – to tabakas izstrādājumu daudzumu no 18. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu. Ja tiek izvestas tabakas lapas vai karsējamā tabaka, tad saskaņā ar likuma 25. panta piecpadsmito daļu deklarācijai pievieno apliecinājuma dokumentus par šajā rindā norādītajiem apjomiem;

37.3. 20.rindā – ar akcīzes nodokļa markām marķēto tabakas izstrādājumu daudzumu no 18.rindā norādītā, kas atkārtoti izvests no akcīzes preču noliktavas, bet par kuru akcīzes nodoklis samaksāts iepriekšējos taksācijas periodos saskaņā ar likuma 23.panta ceturto daļu;

37.4. 21.rindā – to tabakas izstrādājumu daudzumu no 18.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 17.panta pirmās daļas 2.punktu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

37.5. 22.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu), kā arī akcīzes preču noliktavā iznīcināto tabakas izstrādājumu daudzumu;

37.6. 23.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko tabakas izstrādājumu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

37.7. 24.rindā – tabakas izstrādājumu faktisko iztrūkumu, kas radies tabakas izstrādājumu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

37.8. 25.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

37.9. 26.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu no 25.rindā norādītā daudzuma, kas ir marķēts ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām;

37.10. 27.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr. 138; MK 23.12.2014. noteikumiem Nr. 841; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 149; MK 21.05.2019. noteikumiem Nr. 202)

38. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 28. un 29.rindu, norāda:

38.1. 28.rindā – kopējo saņemto tabakas izstrādājumu daudzumu;

38.2. 29.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 28.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

39. Reģistrēts nosūtītājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 30.–33.rindu, norāda:

39.1. 30.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu;

39.2. 31.rindā – tabakas izstrādājumu faktisko iztrūkumu, kas radies tabakas izstrādājumu pārvietošanā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu;

39.3. 32.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 25.panta trešo daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

39.4. 33.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 32.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

40. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 34.–37.rindu, norāda:

40.1. 34.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, kas ievests vai saņemts Latvijas Republikā;

40.2. 35.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

40.3. 36.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

40.4. 37.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 36.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

41. Akcīzes nodokļa maksātājs, kas saskaņā ar likuma 27. panta sesto daļu, saņemot akcīzes nodokļa markas, samaksā akcīzes nodokli, akcīzes nodokļa maksātājs, kas izved no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā ar akcīzes nodokļa markām marķētus tabakas izstrādājumus, par kuriem 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas akcīzes nodoklis samaksāts kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, kā arī akcīzes nodokļa maksātājs, kam zudušas akcīzes nodokļa markas, par kurām jāmaksā akcīzes nodoklis, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 38.–40. rindu, norāda:

41.1. 38. rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu atbilstoši attiecīgajam akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru akcīzes nodoklis samaksāts saskaņā ar likuma 27. panta sesto daļu vai atbilstoši attiecīgajam zudušo akcīzes nodokļa marku daudzumam, par kuru maksājams akcīzes nodoklis. Ja akcīzes nodoklis, saņemot akcīzes nodokļa markas, ir samaksāts saskaņā ar likuma 27. panta sesto daļu un ar akcīzes nodokļa markām marķētie tabakas izstrādājumi tajā pašā taksācijas periodā nodoti patēriņam Latvijas Republikā, izvedot no akcīzes preču noliktavas, attiecīgo tabakas izstrādājumu daudzumu šajā rindā nenorāda. Tabakas izstrādājumu deklarācijai pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 38. rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu par zudušajām akcīzes nodokļa markām;

41.2. 39. rindā – akcīzes nodokļa summu (euro) par tiem tabakas izstrādājumiem, kas tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas nodošanai patēriņam Latvijas Republikā un ir marķēti ar akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem vai saskaņā ar likuma 27. panta sesto daļu;

41.3. 40. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

42. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 41. un 42.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt tabakas izstrādājumu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, tabakas izstrādājumu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 41.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 41. un 42.rindu, norāda:

42.1. 41.rindā – tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

42.1.1. norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

42.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta sesto daļu;

42.1.3. norāda tabakas izstrādājumu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

42.1.4. norāda tabakas izstrādājumu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

42.2. 42.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 41.rindā norādīto tabakas izstrādājumu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

43. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 43.rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

44. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot tabakas izstrādājumu deklarācijas 44.rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot visas 43.rindas ailes.

(Grozīts ar MK 08.10.2013. noteikumiem Nr.1061)

45. Akcīzes nodokļa maksātājs tabakas izstrādājumu deklarācijas 45.rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

46. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

V. Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

47. Aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācija) (4.pielikums), norāda:

47.1. apstiprināts noliktavas turētājs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

47.2. citas personas – kafijas un bezalkoholisko dzērienu ievešanas vai saņemšanas datumu;

47.3. likuma 23.pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

47.4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

47.4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs vai cita persona);

47.4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām)

47.4.3. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām),

47.4.4. apstiprināts noliktavas turētājs norāda akcīzes identifikācijas numuru un noliktavas akcīzes identifikācijas numuru.

48. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 10.rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi kafijai un bezalkoholiskajiem dzērieniem saskaņā ar likuma 15.pantu.

49. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijā kafijas daudzumus norāda kilogramos, savukārt bezalkoholisko dzērienu daudzumus – litros.

50. Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 11.- 20.rindu, norāda:

50.1. 11.rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā ievesto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

50.2. 12.rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā saražoto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu;

50.3. 13.rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu;

50.4. 14.rindā – to kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25.pantu;

50.5. 15.rindā – to kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu no 13.rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 19.pantu vai piegādāts likuma 20.pantā minētajām personām, vai piegādāts likuma 21.panta sestajā daļā minētajā gadījumā;

50.6. 16.rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodokli maksā saskaņā ar likuma 23.panta vienpadsmito daļu;

50.7. 17.rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko kafijas un bezalkoholisko dzērienu iztrūkumu, tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu;

50.8. 18.rindā – kafijas pieļaujamos zudumus no 17.rindā norādītā, kas faktiski radušies ražošanas vai apstrādes procesā un nepārsniedz akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās pieļaujamās normas;

50.9. 19.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

50.10. 20.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 19.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(Grozīts ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

50.1 Apstiprināts noliktavas turētājs par kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 11., 14. un 15.rindā norādītajiem apjomiem pievieno deklarācijai apliecinājuma dokumentus saskaņā ar likuma 25.panta divpadsmito daļu.

(MK 28.02.2012. noteikumu Nr.138 redakcijā)

51. Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 21.–24.rindu, norāda:

51.1. 21.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas ievests Latvijas Republikā no citas dalībvalsts;

51.2. 22.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

51.3. 23.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23.panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

51.4. 24.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 22.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

52. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 25. un 26.rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 25.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 25. un 26.rindu, norāda:

52.1. 25.rindā – kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

52.1.1. norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21.panta pirmo daļu;

52.1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23.panta septiņpadsmito daļu;

52.1.3. apstiprināts noliktavas turētājs norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25.panta trīspadsmito daļu;

52.1.4. norāda kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

52.2. 26.rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25.rindā norādīto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

53. Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 27. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

53.1 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 28. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot visas 27. rindas ailes.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

54. Akcīzes nodokļa maksātājs kafijas un bezalkoholisko dzērienu deklarācijas 29. rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, kvalitātes noteikšanā, citu pārtikas preču ražošanā un iznīcināšanā izmantoto kafijas un bezalkoholisko dzērienu daudzumu pamatojošus iekšējos attaisnojuma dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55. (Svītrots ar MK 28.02.2012. noteikumiem Nr.138)

V1. Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

(Nodaļa MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.1 Aizpildot dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – dabasgāzes deklarācija) (5. pielikums), norāda:

55.1 1. akcīzes nodokļa aprēķina periodu;

55.1 2. likuma 23. pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.1 3. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.1 3.1. akcīzes nodokļa maksātāja statusu (apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs, galalietotājs, persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, dabasgāzes sadales sistēmas operators). Ja dabasgāzes sadales sistēmas operators vienlaikus ir arī galalietotājs, kas pats ieved dabasgāzi Latvijas Republikā no citas valsts izmantošanai savam patēriņam, papildus norāda statusu – galalietotājs, bet, ja sadales sistēmas operators realizē un piegādā dabasgāzi galalietotājam, nodrošinot pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu, papildus norāda statusu – dabasgāzes tirgotājs;

55.1 3.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu (fiziskām personām);

55.1 3.3. nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai personas kodu (fiziskām personām);

55.1 3.4. apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi un persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, – speciālās atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi numuru;

55.1 3.5. dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs un dabasgāzes sadales sistēmas operators, kas piegādā dabasgāzi galalietotājiem, – dabasgāzes tirgotāju reģistra numuru.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.2 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijā dabasgāzes apjomu norāda kilovatstundās (kWh).

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.3 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 8. rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei saskaņā ar likuma 15.1 pantu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.4 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 9.–10. rindu, norāda:

55.4 1. 9. rindā – kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā ievests akcīzes preču noliktavā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.4 2. 10. rindā – kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.5 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi saskaņā ar likuma 25. panta astoņpadsmito daļu dabasgāzes deklarācijai pievieno dokumentus par dabasgāzes deklarācijas 9. un 10. rindā norādītajiem dabasgāzes apjomiem vai apstiprinātu minēto dokumentu uzskaitījumu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.6 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi aizpilda dabasgāzes deklarācijas 12.–23. rindu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.7 Dabasgāzes sadales sistēmas operators dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norāda kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā piegādāts galalietotājiem, izmantojot sadales sistēmu. Ja dabasgāzes galalietotājs ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norāda kopējo apjomu, kas taksācijas periodā piegādāts galalietotājiem, neizmantojot sadales sistēmu.

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.8 Dabasgāzes sadales sistēmas operators un vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators dabasgāzes deklarācijai pievieno informāciju par dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, atsevišķi norādot:

55.8 1. dabasgāzes apjomu (kWh), kas piegādāts galalietotājiem, sadalījumā pa dabasgāzes tirgotājiem (norāda tirgotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu);

55.8 2. dabasgāzes apjomu (kWh), ko sadales sistēmas operators piegādājis katram galalietotājam, kurš pats ievedis vai saņēmis dabasgāzi Latvijas Republikā izmantošanai savam patēriņam (norāda galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu).

(MK 21.05.2019. noteikumu Nr. 202 redakcijā)

55.9 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 12.–16. rindā norāda dabasgāzes apjomu, kuru saskaņā ar likuma 6.1 panta otro un ceturto daļu neapliek ar akcīzes nodokli:

55.9 1. 12. rindā – kopējo dabasgāzes apjomu, ko neapliek ar akcīzes nodokli;

55.9 2. 13. rindā – dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

55.9 3. 14. rindā – dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto divējādi atbilstoši likuma 5. panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;

55.9 4. 15. rindā – dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto mineraloģiskiem procesiem;

55.9 5. 16. rindā – dabasgāzes apjomu, kuru vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, dabasgāzes sadales sistēmas operators, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators taksācijas periodā izlietojis dabasgāzes pārvades, sadales vai uzglabāšanas sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, tai skaitā dabasgāzes zudumus. Dabasgāzes zudumi ir dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales sistēmai pievadītās un galalietotājiem piegādātās dabasgāzes apjomu starpība attiecīgajā laikposmā, neskaitot dabasgāzes patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.10 Akcīzes nodokļa maksātājs par dabasgāzes deklarācijas 12. rindā norādīto apjomu dabasgāzes deklarācijai pievieno šādu informāciju:

55.10 1. tā galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kurš izmanto dabasgāzi, kuru neapliek ar akcīzes nodokli;

55.10 2. galalietotājam piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh);

55.10 3. dabasgāzes izmantošanas mērķi vai saimnieciskās darbības kodu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulai (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – NACE kods).

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

55.11 (Svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.12 (Svītrots ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.13 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 17.–18. rindā norāda dabasgāzes apjomu, ko apliek ar akcīzes nodokli, un aprēķināto akcīzes nodokli:

55.13 1. 17. rindā – taksācijas periodā galalietotājiem piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh) sadalījumā pa piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm atbilstoši izlietošanas mērķim;

55.13 2. 18. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 17. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, ievērojot šajā rindā noteikto aprēķina formulu.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.14 Akcīzes nodokļa maksātājs par dabasgāzes deklarācijas 17. rindā norādīto apjomu, kam piemēro akcīzes nodokļa likmi saskaņā ar likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu, dabasgāzes deklarācijai pievieno šādu informāciju:

55.14 1. tā galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kurš izmanto dabasgāzi, kurai piemēro likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi;

55.14 2. piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh);

55.14 3. dabasgāzes izmantošanas mērķi vai NACE kodu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.15 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 19. un 20. rindu aizpilda tikai tad, ja nepieciešams precizēt dabasgāzes apjomu un šim nolūkam nav izmantojamas citas dabasgāzes deklarācijas ailes. Ja, veicot precizējumus, dabasgāzes apjoms samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Dabasgāzes deklarācijai pievieno attaisnojuma dokumentus, kas pamato 19. rindā norādīto dabasgāzes apjomu. Korekcijas rindās nenorāda akcīzes nodokļa summas, kas iekļautas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, par pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem).

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.16 Akcīzes nodokļa maksātājs, veicot korekcijas dabasgāzes deklarācijas 19. rindā, norāda:

55.16 1. dabasgāzes apjomu (kWh), kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21. panta pirmo daļu;

55.16 2. apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi – dabasgāzes apjomu (kWh), par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25. panta astoņpadsmito daļu;

55.16 3. dabasgāzes apjomu (kWh), kuram piemērots atbrīvojums no akcīzes nodokļa vai zemāka akcīzes nodokļa likme, bet par kuru, mainoties dabasgāzes izmantošanas mērķim, jāsamaksā akcīzes nodoklis vai nodokļa starpība par saņemto dabasgāzes apjomu atbilstoši izmantošanas mērķim noteiktajai nodokļa likmei saskaņā ar likuma 23. panta divdesmit piekto daļu;

55.16 4. dabasgāzes apjomu, par kuru jāveic korekcijas akcīzes nodokļa aprēķinā. Dabasgāzes apjomu norāda arī citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.17 Akcīzes nodokļa maksātājs, veicot korekcijas dabasgāzes deklarācijas 20. rindā, norāda aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 19. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.18 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 21. rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.19 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 22. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot 21. rindas 1.–4. aili.

(MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

55.20 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 23. rindā norāda dabasgāzes deklarācijai pievienotos dokumentus.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā, kas grozīta ar MK 19.05.2020. noteikumiem Nr. 300, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

V2. Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

(Nodaļa MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.21 Aizpildot elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk – elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācija) (6. pielikums), norāda:

55.211. apstiprināts noliktavas turētājs – periodu (gadu un taksācijas periodu);

55.212. citas personas – elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu ievešanas vai saņemšanas datumu;

55.213. likuma 23. pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.214. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.214.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs vai cita persona);

55.214.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

55.214.3. nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

55.214.4. apstiprinātam noliktavas turētājam – nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs un noliktavas akcīzes identifikācijas numurs.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.22 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas 10. rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā vai datumā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamiem šķidrumiem, to sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem saskaņā ar likuma 13.1 un 13.2 pantu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.23 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijā elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma un tā sagatavošanas sastāvdaļu daudzumus norāda mililitros, savukārt tabakas aizstājējproduktu daudzumus – gramos.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.24 Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas 11.–19. rindu, norāda:

55.241. 11. rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā ievesto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, kas ievests, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.242. 12. rindā – kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā saražoto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu;

55.243. 13. rindā – kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu;

55.244. 14. rindā – to elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu no 13. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.245. 15. rindā – to elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu no 13. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un piegādāts likuma 20. pantā minētajām personām vai piegādāts saskaņā ar likuma 21. panta sesto daļu;

55.246. 16. rindā – akcīzes preču noliktavā patērēto (tai skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, par kuru akcīzes nodokli maksā saskaņā ar likuma 23. panta vienpadsmito daļu;

55.247. 17. rindā – akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu iztrūkumu (tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu);

55.248. 18. rindā – elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23. panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

55.249. 19. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 18. rindā norādīto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.25 Apstiprināts noliktavas turētājs par elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas 11., 14. un 15. rindā norādītajiem apjomiem pievieno deklarācijai apliecinājuma dokumentus vai apstiprinātu to uzskaitījumu saskaņā ar likuma 25. panta divpadsmito daļu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.26 Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas 20.–23. rindu, norāda:

55.261. 20. rindā – elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, kas ievests Latvijas Republikā no citas dalībvalsts;

55.262. 21. rindā – elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

55.263. 22. rindā – elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23. panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

55.264. 23. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 22. rindā norādīto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.27 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas 24. un 25. rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma daudzums samazinās, to norāda ar "–" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 24. rindā norādīto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 24. un 25. rindu, norāda:

55.271. 24. rindā – elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

55.271.1. norāda elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21. panta pirmo daļu;

55.271.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23. panta septiņpadsmito daļu;

55.271.3. apstiprināts noliktavas turētājs norāda elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25. panta trīspadsmito daļu;

55.271.4. norāda elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

55.272. 25. rindā – aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 24. rindā norādīto elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.28 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas 26. rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.29 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas 27. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot visas 27. rindas ailes.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

55.30 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas 28. rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

56. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumus Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 124.nr.; 2008, 124.nr.; 2009, 25., 103., 204.nr.).

57. Akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar šiem noteikumiem aizpildāmas un iesniedzamas par taksācijas periodu, sākot ar 2010.gada aprīli.

57.1 Noteikumu 55.7 punkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī. Iesniedzot šo noteikumu 55.7 punktā minēto informāciju par 2011.gada janvāri, tajā ietver informāciju par periodu, sākot ar 2010.gada 1.jūliju.

(MK 27.07.2010. noteikumu Nr.702 redakcijā)

58. Akcīzes nodokļa deklarācijas par 2010.gada martu akcīzes nodokļa maksātāji aizpilda un iesniedz saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.521 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapu paraugiem un to aizpildīšanas kārtību".

58.1 Akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar grozījumiem šo noteikumu V1 nodaļā, kas nosaka jaunu dabasgāzes deklarācijas aizpildīšanas kārtību, un šo noteikumu 5. pielikumā, kas nosaka jaunu dabasgāzes deklarācijas veidlapu, aizpilda un iesniedz par taksācijas periodu, sākot ar 2017. gada aprīli.

(MK 23.05.2017. noteikumu Nr. 273 redakcijā)

58.2 Akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar grozījumiem šo noteikumu V2 nodaļā, kas nosaka jaunu elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas aizpildīšanas kārtību, un šo noteikumu 6. pielikumā, kas nosaka jaunu elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu deklarācijas veidlapu, aizpilda un iesniedz par taksācijas periodu, sākot ar 2021. gada janvāri.

(MK 21.01.2021. noteikumu Nr. 43 redakcijā)

58.3 Akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar grozījumiem šo noteikumu 27. punktā, kas nosaka jaunu alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību, un šo noteikumu 2. pielikumā, kas nosaka jaunu alkoholisko dzērienu deklarācijas veidlapu, aizpilda un iesniedz par taksācijas periodu līdz 2022. gada jūnijam (ieskaitot). Savukārt akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar grozījumiem šo noteikumu 21., 22.,22.1, 23., 30. punktā un šo noteikumu 2.1 pielikumā, kas nosaka jaunu alkoholisko dzērienu deklarācijas veidlapu, aizpilda un iesniedz par taksācijas periodu, sākot ar 2022. gada jūliju.

(MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

59. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods 
- gads

01

 

2

0

   
      
- mēnesis

02

    
      
- datums

03

    
 
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš 
- gads, datums, mēnesis

04

 

2

0

         
 
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs  reģistrēts saņēmējs  īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
 
  reģistrēts nosūtītājs  cita persona 
 
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

  
 
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

07

             
    
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

08

             
    
- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

09

             
 
   

Naftas produktu veidi

 

svinu nesatu-
rošs ben-
zīns, tā aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kompo-
nenti (litros)

svinu satu-
rošs ben-
zīns, tā aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kompo-
nenti (litros)

petro-
leja, tās aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kompo-
nenti (litros)

dīzeļ-
degviela (gāz-
eļļa), tās aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kompo-
nenti (litros)

degviel-
eļļa, tās aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kompo-
nenti (litros)

degviel-
eļļa, tās aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kompo-
nenti (kilo-
gramos)

naftas gāzes un pārējie gāz-
veida ogļ-
ūdeņ-
raži, izņemot dabas-
gāzi (kilo-
gramos)

naftas gāzes un pārējie gāz-
veida ogļ-
ūdeņ-
raži, izņemot dabas-
gāzi, ko izmanto par kurināmo (kilo-
gramos)

iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
deg-
viela (gāz-
eļļa), petro-
leja vai degviel-
eļļa, tās aiz-
stājēj-
pro-
dukti un kompo-
nenti (litros)

iezīmēta (marķēta) bio-
dīzeļ-
deg-
viela, kas pil-
nībā iegūta no bio-
masas, un para-
fini-
zēta dīzeļ-
deg-
viela, kas iegūta no bio-
masas (litros)

svinu nesatu-
rošs ben-
zīns, ja pie-
vie-
notā abso-
lūtā spirta saturs veido 70-85 tilpum-
procentus (ieskai-
tot) no kopējā produkta daudzuma (litros)

iezīmēta (marķēta) dīzeļ-
deg-
viela (gāz-
eļļa), ko izmanto likuma "Par akcīzes nodokli" 14. panta 2.2 daļā noteik-
tajiem mērķiem (litros)

bio-
dīzeļ-
deg-
viela, kas pilnībā iegūta no bio-
masas, un para-
fini-
zēta dīzeļ-
deg-
viela, kas iegūta no bio-
masas, ko izmanto par deg-
vielu (litros)

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4. Akcīzes nodokļa likme

(1., 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12. un 13. ailē – euro par 1000 litriem; 6., 7. un 8. ailē – euro par 1000 kilogramiem)

10

              

5. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas

11

              
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

12

              
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 18. un 20. pantu

13

              
    
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

14

              
    
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums

15

              
- pieļaujamie zudumi, kas radušies ražošanas, sajaukšanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā

16

              
- pieļaujamie zudumi, kas radušies uzglabāšanas procesā

17

              
    
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

18

              
- pieļaujamie zudumi

19

              
    
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(11. r. – 12. r. – 13. r. + 14. r. + 15. r. – 16. r. – 17. r. + 18. r. – 19. r.)

20

              
    
Nodokļa summa

(10. r. x 20. r. : 1000)

21

              

6. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

22

              
    
Nodokļa summa

(10. r. x 22. r. : 1000)

23

              

7. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu

24

              
    
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

25

              
- pieļaujamie zudumi

26

              
    
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(24. r. + 25. r. – 26. r.)

27

              
    
Nodokļa summa

(10. r. x 27. r. : 1000)

28

              

8. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem naftas produktus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā

29

              
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

30

              
    
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(29. r. – 30. r.)

31

              
    
Nodokļa summa

(10. r. x 31. r. : 1000)

32

              

9. Korekcija (+/–)

Daudzuma korekcija

33

              
    
Nodokļa summa

(10. r. x 33. r. : 1000)

34

              
 
10. Kopējā akcīzes nodokļa summa katram veidam (euro)

(21. r. + 23. r. + 28. r. + 32. r. + 34. r.)

35

              
 
11. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)

(35. rindas 1.–13. ailes summa)

36

   
 
12. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

37

  
 
 

 

2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods 
- gads

01

 

2

0

   
      
- mēnesis

02

    
      
- datums

03

    
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš 
- gads, datums, mēnesis

04

 

2

0

         
 
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs  reģistrēts saņēmējs  īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
 
  reģistrēts nosūtītājs  cita persona 
 
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

  
 
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

08

             
    
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

09

             
    
- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

10

             
 
 

Alkoholisko dzērienu veidi
(1., 3., 5., 6., 7., 8. un 9. ailē – litros; 2., 4., 10. un 11. ailē – absolūtā spirta litros)

alus

vīns

raudzētie dzērieni

starpprodukti

pārējie alkoholiskie dzērieni

pārējie alkoholiskie dzērieni, kas saražoti mazajā alkoholisko dzērienu darītavā

līdz 6 tilpum-
procentiem (ieskaitot)

virs 6 tilpum-
procentiem

līdz 15 tilpum-
procentiem (ieskaitot)

virs 15 līdz 22 tilpum-
procentiem (ieskaitot)

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4. Alus sadalījums  

Par patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajiem pirmajiem 10 000 hl

Pārējais alus

       
- alus stipruma robeža tilpumprocentos

11

 

līdz ___ tilpum-
procen-
tiem (ieskaitot)

virs ___ tilpum-
procen-
tiem

līdz ___ tilpum-
procen-
tiem (ieskaitot)

virs ___ tilpum-
procen-
tiem

       
5. Akcīzes nodokļa likme (1., 3., 5., 6., 7., 8. un 9. ailē – euro par 100 litriem; 2., 4., 10. un 11. ailē – euro par 100 litriem absolūtā spirta)

12

            

6. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas

13

            
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

14

            
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu

15

            
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 16. un 20. pantu un 21. panta sesto daļu

16

            
             
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

17

            
             
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums

18

            
- pieļaujamie zudumi, kas faktiski radušies ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā

19

            
- pieļaujamie zudumi, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā

20

            
             
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

21

            
- pieļaujamie zudumi

22

            
 
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(13. r. – 14. r. – 15. r. – 16. r. + 17. r. + 18. r. – 19. r. – 20. r. + 21. r. – 22. r.)

23

            
- daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām

24

            
             
Nodokļa summa

(12. r. x 23. r. : 100)

25

            

7. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

26

            
             
Nodokļa summa

(12. r. x 26. r. : 100)

27

            

8. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu

28

            
             
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

29

            
- pieļaujamie zudumi

30

            
 
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(28. r. + 29. r. – 30. r.)

31

            
             
Nodokļa summa

(12. r. x 31. r. : 100)

32

            

9. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā

33

            
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

34

            
             
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(33. r. – 34. r.)

35

            
             
Nodokļa summa

(12. r. x 35. r. : 100)

36

            

10. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams par zudušajām akcīzes nodokļa markām

Alkoholisko dzērienu daudzums, kas atbilst saņemto vai zudušo akcīzes nodokļa marku daudzumam

37

            
             
Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie alkoholiskie dzērieni tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas

38

            
             
Nodokļa summa

(12. r. x 37. r. : 100 – 38. r.)

39

            

11. Korekcija (+/–)

Daudzuma korekcija

40

            
              
Nodokļa summa

(12. r. x 40. r. : 100)

41

            
 
12. Kopējā akcīzes nodokļa summa katram veidam (euro)

(25. r. + 27. r. + 32. r. + 36. r. + 39. r. + 41. r.)

42

            
 
13. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)

(42. rindas 1.–11. ailes summa)

43

   
 
14. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

44

  
 

 

2.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.07.2022., sk. grozījumu 2. punktu)

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods 
- gads

01

 

2

0

   
      
- mēnesis

02

    
      
- datums

03

    
 
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš 
- gads, datums, mēnesis

04

 

2

0

         
 
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs  reģistrēts saņēmējs  īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
 
  reģistrēts nosūtītājs  cita persona 
 
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

  
 
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

08

             
    
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

09

             
    
- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

10

             
 
 

Alkoholisko dzērienu veidi
(1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12.,13. un 14. ailē – litros; 2., 4., 15. un 16. ailē – absolūtā spirta litros)

alus

vīns

raudzētie dzērieni

starpprodukti

pārējie alkoholiskie dzērieni

līdz 6 tilpum-
procentiem (ieskaitot)

virs 6 tilpum-
procentiem

līdz 15 tilpum-
procentiem (ieskaitot)

virs 15 līdz 22 tilpum-
procentiem (ieskaitot)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4. Alus sadalījums  

likme

50 % no likmes1

likme

50 % no likmes2

likme

50 % no likmes3

likme

50 % no likmes4

likme

50 % no likmes5

likme

50 % no likmes6

likme

50 % no likmes7

- alus stipruma robeža tilpumprocentos

11

 

līdz ___ tilpum-
procen-
tiem (ieskai-
tot)

virs ___ tilpum-
procen-
tiem

līdz ___ tilpum-
procen-
tiem (ieskai-
tot)

virs ___ tilpum-
procen-
tiem

            
5. Akcīzes nodokļa likme (1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. ailē – euro par 100 litriem; 2., 4., 15. un 16. ailē – euro par 100 litriem absolūtā spirta)

12

                 

6. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas

13

                 
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

14

                 
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu

15

                 
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 16. un 20. pantu un 21. panta sesto daļu

16

                 
                   
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

17

                 
                   
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums

18

                 
- pieļaujamie zudumi, kas faktiski radušies ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā

19

                 
- pieļaujamie zudumi, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā

20

                 
                   
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

21

                 
- pieļaujamie zudumi

22

                 
                   
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(13. r. – 14. r. – 15. r. – 16. r. + 17. r. + 18. r. – 19. r. – 20. r. + 21. r. – 22. r.)

23

                 
- daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām

24

                 
                   
Nodokļa summa

(12. r. x 23. r. : 100)

25

                 

7. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

26

                 
                   
Nodokļa summa

(12. r. x 26. r. : 100

27

                 

8. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu

28

                 
                   
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

29

                 
- pieļaujamie zudumi

30

                 
                   
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(28. r. + 29. r. – 30. r.)

31

                 
                   
Nodokļa summa

(12. r. x 31. r. : 100)

32

                 

9. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā

33

                 
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

34

                 
                   
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(33. r. – 34. r.)

35

                 
                   
Nodokļa summa

(12. r. x 35. r. : 100)

36

                 

10. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams par zudušajām akcīzes nodokļa markām

Alkoholisko dzērienu daudzums, kas atbilst saņemto vai zudušo akcīzes nodokļa marku daudzumam

37

                 
                   
Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie alkoholiskie dzērieni tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas

38

                 
                   
Nodokļa summa

(12. r. x 37. r. : 100 – 38. r.)

39

                 

11. Korekcija (+/–)

Daudzuma korekcija

40

                 
                   
Nodokļa summa

(12. r. x 40. r. : 100)

41

                 
                   
12. Kopējā akcīzes nodokļa summa katram veidam (euro)

(25. r. + 27. r. + 32. r. + 36. r. + 39. r. + 41. r.)

42

                 
 
13. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)

(42. rindas 1.–16. ailes summa)

43

   
 
14. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

44

  
 

"


1 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta otrajai daļai.
2 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta trešajai un astotajai daļai.
3 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta ceturtajai, devītajai un desmitajai daļai.
4 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta ceturtajai, devītajai un desmitajai daļai.
5 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta piektajai un vienpadsmitajai daļai.
6 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta piektajai un vienpadsmitajai daļai.
7 Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" 12. panta sestajai un divpadsmitajai daļai.

3. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods 
- gads

01

 

2

0

   
      
- mēnesis

02

    
      
- datums

03

    
 
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš 
- gads, datums, mēnesis

04

 

2

0

         
 
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs  reģistrēts saņēmējs  īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
 
  reģistrēts nosūtītājs  cita persona 
 
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

  
 
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

08

             
    
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

09

             
    
- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

10

             
 
4. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "a" apakšpunktā noteiktā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (euro par 1000 gabaliem)

11

   
- palielinājuma koeficients, ja cigaretes garums pārsniedz 80 mm

12

      
 
5. Likuma "Par akcīzes nodokli" 13. panta pirmās daļas 2. punkta "b" apakšpunktā noteiktā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (procentos)

13

   
- maksimālā mazumtirdzniecības cena cigarešu paciņai (euro)

14

      
- cigarešu skaits paciņā (gabalos)

15

      
 
6. Kopējā akcīzes nodokļa likme cigaretēm (euro par 1000 gabaliem)

(11. r. [x 12. r.] + 13. r. : 100 x 14. r. : 15. r. x 1000)

16

      
 
 

Tabakas izstrādājumu veidi
(1. un 2. ailē – gabalos; 3., 4., 5. un 6. ailē – gramos)

cigaretes

cigāri un cigarillas

smēķējamā tabaka

tabakas lapas

karsējamā tabaka

smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai

cita smēķējamā tabaka

1

2

3

4

5

6

7. Akcīzes nodokļa likme

(1. un 2. ailē – euro par 1000 gabaliem;
3., 4., 5. un 6. ailēeuro par 1000 gramiem)

17

          

8. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas

18

          
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

19

          
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu

20

          
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 17. panta pirmās daļas 2. punktu, 20. pantu un 21. panta sesto daļu

21

          
 
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

22

          
            
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums

23

          
            
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

24

          
            
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(18. r. – 19. r. – 20. r. – 21. r. + 22. r + 23. r. + 24. r.)

25

          
- t. sk. daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām

26

          
            
Nodokļa summa (17. r. x 25. r. : 1000)

27

          

9. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

28

          
            
Nodokļa summa (17. r. x 28. r. : 1000)

29

          

10. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu

30

          
            
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

31

          
            
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(30. r. + 31. r.)

32

          
            
Nodokļa summa (17. r. x 32. r. : 1000)

33

          

11. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem tabakas izstrādājumus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā

34

          
- t. sk. daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

35

          
            
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (34. r. – 35. r.)

36

          
            
Nodokļa summa (17. r. x 36. r. : 1000)

37

          

12. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams par zudušajām akcīzes nodokļa markām

Tabakas izstrādājumu daudzums, kas atbilst saņemto vai zudušo akcīzes nodokļa marku daudzumam

38

          
            
Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie tabakas izstrādājumi tiek izvesti no akcīzes preču noliktavas

39

          
            
Nodokļa summa (17. r. x 38. r. : 1000 – 39. r.)

40

          

13. Korekcija (+/–)

Daudzuma korekcija

41

          
            
Nodokļa summa (17. r. x 41. r. : 1000)

42

          
 
14. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)

(27. r. + 29. r. + 33. r. + 37. r. + 40. r. + 42. r.)

43

          
 
15. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (43. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa)

44

   
 
16. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

45

  
 
 
4. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta
noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods 
- gads

01

 

2

0

   
      
- mēnesis

02

    
      
- datums

03

    
 
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš 
- gads, datums, mēnesis

04

 

2

0

         
 
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs 
 
  cita persona 
 
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

  
 
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

07

             
    
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

08

             
    
- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

09

             
 
 

Akcīzes preču veids

kafija

bezalkoholiskie dzērieni ar cukura saturu uz 100 mililitriem

 

līdz 8 gramiem (neieskaitot)

no 8 gramiem (ieskaitot)

1

2

3

4. Akcīzes nodokļa likme (kafijai - euro par 100 kilogramiem; bezalkoholiskajiem dzērieniem – euro par 100 litriem)

10

    

5. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais akcīzes preču noliktavā ievestais daudzums (kilogramos vai litros)

11

    
      
Kopējais akcīzes preču noliktavā saražotais daudzums (kilogramos vai litros)

12

    
      
Kopējais daudzums (kilogramos vai litros), kas izvests no akcīzes preču noliktavas

13

    
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

14

    
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 19. un 20. pantu un 21. panta sesto daļu

15

    
      
Daudzums (kilogramos vai litros), kas patērēts akcīzes preču noliktavā

16

    
      
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums (kilogramos vai litros)

17

    
- pieļaujamie zudumi

18

    
      
Daudzums (kilogramos vai litros), par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(13. r. – 14. r. – 15. r. + 16. r. + 17. r. – 18. r.)

19

    
      
Nodokļa summa

(10. r. x 19. r. : 100)

20

    

6. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem kafiju vai bezalkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Daudzums (kilogramos vai litros), kas ievests Latvijas Republikā

21

    
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

22

    
      
Daudzums (kilogramos vai litros), par kuru maksājams akcīzes nodoklis (21. r. – 22. r.)

23

    
      
Nodokļa summa

(10. r. x 23. r. : 100)

24

    

7. Korekcija (+/–)

Daudzuma korekcija (kilogramos vai litros)

25

    
      
Nodokļa summa

(10. r. x 25. r. : 100)

26

    
 
8. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)

(20. r. + 24. r. + 26. r.)

27

    
 
9. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)

(27. rindas 1., 2. un 3. ailes summa)

28

   
 
10. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

29

  
 
 
5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 19.05.2020. noteikumu Nr. 300 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2020.)

Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods
- gads01 20   
      
- mēnesis02    

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš

- gads, datums, mēnesis03 20        

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju

- statuss04  apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
   
  dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs
    
    galalietotājs
   
  persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu
    
    dabasgāzes sadales sistēmas operators, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators
    
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds05  
    
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods06             
    
- speciālās atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi numurs vai dabasgāzes tirgotāju reģistra numurs07             
     
   Dabasgāzei, ko neapliek ar akcīzes nodokli (kWh)Dabasgāzei, ko apliek ar akcīzes nodokli un izmanto
par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.panta pirmās daļas 1. punktu (kWh)par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.panta pirmās daļas 3. punktu (kWh)par degvielu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.panta pirmās daļas 2. punktu (kWh)
   1234
4. Akcīzes nodokļa likme
(euro par 1000 kWh)
08     
 
5. Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
Akcīzes preču noliktavā ievestais apjoms09     
     
Apjoms, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu10     
    
6. Dabasgāzes apjoms, kas piegādāts galalietotājam, izmantojot vai neizmantojot sadales sistēmu11    
 
7. Dabasgāzes apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli
Kopējais apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli, t. sk.:12   
- apjoms, kas izmantots citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo13   
- apjoms, kas izmantots divējādi14   
- apjoms, kas izmantots mineraloģiskiem procesiem15   
- apjoms, ko vienotais dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas operators, dabasgāzes sadales sistēmas operators, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators izlietojis dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, t. sk. zudumi16   
 
8. Dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli
- dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli17     
       
- akcīzes nodokļa summa (euro)
(08. r. x 17. r. : 1000)
18     

9. Korekcija (+/–)

Dabasgāzes apjoma korekcija19     
       
Akcīzes nodokļa summa (euro)
(08. r. x 19. r. : 1000)
20     
    
Kopējā akcīzes nodokļa summa pa veidiem (euro) (18. r. + 20. r.)21     
    
10. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (21. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa)22     
    
11. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem dokumentiem23  
   
   
6. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

(Pielikums MK 24.05.2022. noteikumu Nr. 309 redakcijā)

Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija
1. Periods 
- gads

01

 

2

0

   
      
- mēnesis

02

    
      
- datums

03

    
 
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš 
- gads, datums, mēnesis

04

 

2

0

         
 
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss

05

  apstiprināts noliktavas turētājs 
 
  cita persona 
 
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

06

  
 
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

07

             
    
- nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs

08

             
    
- noliktavas akcīzes identifikācijas numurs

09

             
 
   

Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums un tā sagatavošanas sastāvdaļas
(mililitros)

Tabakas aizstājējprodukti
(gramos)

   

1

2

4. Akcīzes nodokļa likme (elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamam šķidrumam un tā sagatavošanas sastāvdaļām – euro par 1 mililitru šķidruma; tabakas aizstājējproduktiem – euro par 1000 gramiem produkta)

10

   

5. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais akcīzes preču noliktavā ievestais daudzums

11

   
     
Kopējais akcīzes preču noliktavā saražotais daudzums

12

   
     
Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas

13

   
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

14

   
- t. sk. daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 20. pantu vai 21. panta sesto daļu

15

   
     
Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

16

   
     
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums

17

   
     
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(13. r. – 14. r. – 15. r. + 16. r. + 17. r.)

18

   
     
Nodokļa summa

(1. ailē 10. r. x 18. r.;

2. ailē 10. r. x 18. r. : 1000)

19

   

6. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamos šķidrumus, to sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējproduktus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Daudzums, kas ievests Latvijas Republikā

20

   
- t. sk. daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu

21

   
     
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis (20. r. – 21. r.)

22

   
     
Nodokļa summa

(1. ailē 10. r. x 22. r.;
2. ailē 10. r. x 22. r. : 1000)

23

   

7. Korekcija (+/–)

Daudzuma korekcija

24

   
     
Nodokļa summa

(1. ailē 10. r. x 24. r.;
2. ailē 10. r. x 24. r. : 1000)

25

   
     
8. Kopējā akcīzes nodokļa summa katrai ailei (euro)

(19. r. + 23. r. + 25. r.)

26

   
 
9. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)

(26. rindas 1. un 2. ailes summa)

27

   
 
10. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem

28

  
 
 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 300Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
207473
{"selected":{"value":"01.07.2022","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2022","iso_value":"2022\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2022.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2022","iso_value":"2022\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2022.-30.06.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-27.05.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2021","iso_value":"2021\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2021.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.01.2021","iso_value":"2021\/01\/26","content":"<font class='s-1'>26.01.2021.-31.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.05.2020","iso_value":"2020\/05\/21","content":"<font class='s-1'>21.05.2020.-25.01.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.05.2019","iso_value":"2019\/05\/24","content":"<font class='s-1'>24.05.2019.-20.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.05.2017","iso_value":"2017\/05\/30","content":"<font class='s-1'>30.05.2017.-23.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2016","iso_value":"2016\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2016.-29.05.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.03.2016","iso_value":"2016\/03\/12","content":"<font class='s-1'>12.03.2016.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2015","iso_value":"2015\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2015.-11.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2015","iso_value":"2015\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2015.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2015","iso_value":"2015\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2015.-30.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2015","iso_value":"2015\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2015.-31.03.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.02.2014","iso_value":"2014\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.03.2012","iso_value":"2012\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-29.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2010","iso_value":"2010\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-03.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2022
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)