Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 202

Rīgā 2019. gada 21. maijā (prot. Nr. 25 7. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
24. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52., 121. nr.; 2012, 34. nr.; 2013, 198. nr.; 2014, 22., 258. nr.; 2015, 148. nr.; 2016, 50. nr.; 2017, 104. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 21. punktā skaitļus un vārdus "2., 4. un 10. ailē" ar skaitļiem un vārdiem "2., 4., 10. un 11. ailē".

2. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Akcīzes nodokļa maksātājs alkoholisko dzērienu deklarācijas 11. ailē norāda tikai to pārējo alkoholisko dzērienu apjomu absolūtā spirta litros un aprēķināto akcīzes nodokli, kas saražots vai saņemts no mazās alkoholisko dzērienu darītavas un nepārsniedz likuma 12. panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto apjomu. No citas dalībvalsts mazās alkoholisko dzērienu darītavas saņemtos pārējos alkoholiskos dzērienus deklarācijas 11. ailē norāda, ja šo alkoholisko dzērienu pārvietošanai ir noformēts dokuments, kas noteikts Eiropas Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regulā (EK) Nr. 684/2009, ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (turpmāk - regula Nr. 684/2009), kura 17. "l" ailē "Izcelsmes apraksts" un 17. "n" ailē "Ražotāja lielums" ir norādīta informācija atbilstoši regulā Nr. 684/2009 noteiktajām prasībām, vai dokuments, kas noteikts Komisijas 1992. gada 17. decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī (turpmāk - regula Nr. 3649/92), kura 14. ailē "Sertifikāti (dažiem vīniem, stipriem alkoholiskiem dzērieniem, mazām alus darītavām un spirta rūpnīcām)" ir norādīta informācija atbilstoši regulā Nr. 3649/92 noteiktajām prasībām, un akcīzes nodokļa maksātājs akcīzes nodokļa deklarācijai ir pievienojis informāciju par dokumenta numuru, ar kuru no citas dalībvalsts mazās alkoholisko dzērienu darītavas saņemti pārējie alkoholiskie dzērieni."

3. Papildināt 23.5. apakšpunktu aiz vārdiem iekavās "(tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu)" ar vārdiem "kā arī akcīzes preču noliktavā iznīcināto".

4. Aizstāt 30. punktā skaitļus un vārdus "42. rindas 1.-10. aili" ar skaitļiem un vārdiem "42. rindas 1.-11. aili".

5. Papildināt 37.5. apakšpunktu aiz vārdiem iekavās "(tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu)" ar vārdiem "kā arī akcīzes preču noliktavā iznīcināto".

6. Izteikt V1 nodaļas 55.7 un 55.8 punktu šādā redakcijā:

"55.7 Dabasgāzes sadales sistēmas operators dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norāda kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā piegādāts galalietotājiem, izmantojot sadales sistēmu. Ja dabasgāzes galalietotājs ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norāda kopējo apjomu, kas taksācijas periodā piegādāts galalietotājiem, neizmantojot sadales sistēmu.

55.8 Dabasgāzes sadales sistēmas operators un vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators dabasgāzes deklarācijai pievieno informāciju par dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, atsevišķi norādot:

55.8 1. dabasgāzes apjomu (kWh), kas piegādāts galalietotājiem, sadalījumā pa dabasgāzes tirgotājiem (norāda tirgotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu);

55.8 2. dabasgāzes apjomu (kWh), ko sadales sistēmas operators piegādājis katram galalietotājam, kurš pats ievedis vai saņēmis dabasgāzi Latvijas Republikā izmantošanai savam patēriņam (norāda galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu)."

7. Izteikt V2 nodaļu šādā redakcijā:

"V2. Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

55.21 Aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācija) (6. pielikums), norāda:

55.21 1. apstiprināts noliktavas turētājs - periodu (gadu un taksācijas periodu);

55.21 2. citas personas - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma ievešanas vai saņemšanas datumu;

55.21 3. likuma 23. pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.21 4. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.21 4.1. akcīzes nodokļa maksātāja statuss (apstiprināts noliktavas turētājs vai cita persona);

55.21 4.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds (fiziskām personām);

55.21 4.3. nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods (fiziskām personām);

55.21 4.4. apstiprinātam noliktavas turētājam - nodokļa maksātāja akcīzes identifikācijas numurs un noliktavas akcīzes identifikācijas numurs.

55.22 Akcīzes nodokļa maksātājs, lai aprēķinātu akcīzes nodokļa likmi elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 10.-13. rindu, norāda:

55.22 1. 10. rindā - likuma 13.1 panta pirmās daļas 1. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi par 1 mililitru šķidruma;

55.22 2. 11. rindā - likuma 13.1 panta pirmās daļas 2. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi par 1 miligramu nikotīna;

55.22 3. 12. rindā - nikotīna daudzumu miligramos uz vienu mililitru šķidruma. Aili sadala atbilstoši katrai fasējuma vienībai ar atšķirīgu nikotīna daudzumu. Ja elektroniskajās cigaretēs izmantojamais šķidrums nesatur nikotīnu, to izdala atsevišķā ailē 12. rindā, norādot "0";

55.22 4. 13. rindā - aprēķināto kopējo akcīzes nodokļa likmi par vienu mililitru elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma atbilstoši 12. rindā norādītajam nikotīna daudzumam, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.23 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijā elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu norāda mililitros.

55.24 Apstiprināts noliktavas turētājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 14.-22. rindu, norāda:

55.24 1. 14. rindā - kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā ievesto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas ievests, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.24 2. 15. rindā - kopējo taksācijas periodā akcīzes preču noliktavā saražoto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu;

55.24 3. 16. rindā - kopējo taksācijas periodā no akcīzes preču noliktavas izvesto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu;

55.24 4. 17. rindā - to elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu no 16. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.24 5. 18. rindā - to elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu no 16. rindā norādītā, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un piegādāts likuma 20. pantā minētajām personām vai piegādāts saskaņā ar likuma 21. panta sesto daļu;

55.24 6. 19. rindā - akcīzes preču noliktavā patērēto (tai skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot ražošanu) elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru akcīzes nodokli maksā saskaņā ar likuma 23. panta vienpadsmito daļu;

55.24 7. 20. rindā - akcīzes preču noliktavā konstatēto faktisko elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma iztrūkumu (tai skaitā izlaupījuma, zaudējuma vai zuduma dēļ radušos iztrūkumu);

55.24 8. 21. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23. panta ceturto, astoto un vienpadsmito daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

55.24 9. 22. rindā - aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 21. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.25 Apstiprināts noliktavas turētājs par elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 14., 17. un 18. rindā norādītajiem apjomiem pievieno deklarācijai apliecinājuma dokumentus vai apstiprinātu to uzskaitījumu saskaņā ar likuma 25. panta divpadsmito daļu.

55.26 Fiziskā vai juridiskā persona, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 23.-26. rindu, norāda:

55.26 1. 23. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas ievests Latvijas Republikā no citas dalībvalsts;

55.26 2. 24. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ko fiziskās personas ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citas dalībvalsts un kas atbrīvots no akcīzes nodokļa atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm;

55.26 3. 25. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma 23. panta septīto daļu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu;

55.26 4. 26. rindā - aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 25. rindā elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.27 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 27. un 28. rindu aizpilda izņēmuma gadījumos, ja nepieciešams precizēt elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu un šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes. Ja, veicot precizējumus, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzums samazinās, to norāda ar "-" zīmi. Pievieno atbilstošu attaisnojuma dokumentu, kas pamato 27. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu. Korekcijas rindas neaizpilda par to akcīzes nodokļa summu, kas iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem). Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot korekcijas 27. un 28. rindu, norāda:

55.27 1. 27. rindā - elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru ir nepieciešams precizēt taksācijas periodā aprēķināto akcīzes nodokļa summu šādos gadījumos:

55.27 1.1. norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21. panta pirmo daļu;

55.27 1.2. apstiprināts noliktavas turētājs norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma atlikumus, par kuriem maksājams akcīzes nodoklis, ja speciālā atļauja (licence) ir zaudējusi spēku vai anulēta un akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 23. panta septiņpadsmito daļu;

55.27 1.3. apstiprināts noliktavas turētājs norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25. panta trīspadsmito daļu;

55.27 1.4. norāda elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, par kuru jākoriģē akcīzes nodokļa aprēķins, un citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes;

55.27 2. 28. rindā - aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 27. rindā norādīto elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma daudzumu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.28 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 29. rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.29 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 30. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), saskaitot visas 29. rindas ailes.

55.30 Akcīzes nodokļa maksātājs elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma deklarācijas 31. rindā norāda tai pievienotos valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtos dokumentus, citus attaisnojuma dokumentus vai sniedz skaidrojumu par deklarācijā iekļautajiem datiem."

8. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods
- gads 01   2 0  
- mēnesis 02      
- datums 03      
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis 04 2 0              
3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju
- statuss 05     apstiprināts noliktavas turētājs   reģistrēts saņēmējs   īslaicīgi reģistrēts saņēmējs
 
    reģistrēts nosūtītājs   cita persona
- nodokļa maksātāja
nosaukums vai vārds
un uzvārds
06  
- nodokļa maksātāja
reģistrācijas kods
vai personas kods
08                        
- nodokļa maksātāja
akcīzes identifikācijas
numurs
09                        
- noliktavas akcīzes
identifikācijas numurs
10                        
    Alkoholisko dzērienu veidi
(1., 3., 5., 6., 7., 8. un 9. ailē - litros; 2., 4., 10. un 11. ailē - absolūtā spirta litros)
alus vīns raudzētie dzērieni starpprodukti pārējie
alkoholiskie dzērieni
pārējie alkoholiskie dzērieni,
kas saražoti mazajā alkoholisko dzērienu darītavā
līdz 6
tilpum-procentiem (ieskaitot)
virs 6
tilpum-procentiem
līdz 15
tilpum-procentiem (ieskaitot)
virs 15 līdz 22 tilpum-procentiem (ieskaitot)
   
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. Alus sadalījums Par patstāvīgo mazo alus darītavu saražotajiem pirmajiem 10 000 hl Pārējais alus              
- alus stipruma robeža tilpumprocentos 11 līdz ___ tilpum-procentiem (ieskaitot) virs ___ tilpum-procentiem līdz ___ tilpum-procentiem (ieskaitot) virs ___ tilpum-procentiem              
5. Akcīzes nodokļa likme (1., 3., 5., 6., 7., 8. un 9. ailē - euro par 100 litriem; 2., 4., 10. un 11. ailē - euro par 100 litriem absolūtā spirta) 12                      

6. Apstiprināts noliktavas turētājs

Kopējais daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas 13                      
     
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 14                      
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta deviņpadsmito daļu 15                      
- daudzums, kas izvests no akcīzes preču noliktavas un atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 16. un 20. pantu un 21. panta sesto daļu 16                      
     

Daudzums, kas patērēts akcīzes preču noliktavā

17                      
       
Akcīzes preču noliktavā konstatētais faktiskais iztrūkums 18                      
- pieļaujamie zudumi, kas faktiski radušies ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas procesā 19                      
- pieļaujamie zudumi, kas faktiski radušies uzglabāšanas procesā 20                      
     
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 21                      
- pieļaujamie zudumi 22                      
 
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis

(13. r. - 14. r. - 15. r. - 16. r. + 17. r. + 18. r. - 19. r. - 20. r. + 21. r. - 22. r.)

23                      
- daudzums, kas marķēts ar akcīzes nodokļa markām 24                        
     
Nodokļa summa

(12. r. x 23. r. : 100)

25

7. Reģistrēts saņēmējs vai īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Kopējais saņemtais daudzums

26                      
Nodokļa summa
(12. r. x 26. r. : 100)
27

8. Reģistrēts nosūtītājs

Kopējais daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. panta trešo daļu 28                      
Faktiskais iztrūkums, kas radies, pārvietojot saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 29                      
- pieļaujamie zudumi 30                      
Daudzums, par kuru maksājams
akcīzes nodoklis
(28. r. + 29. r. - 30. r.)
31                      
Nodokļa summa
(12. r. x 31. r. : 100)
32

9. Fiziskā vai juridiskā persona, kas ieved vai saņem alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikā no citas dalībvalsts saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 23. panta septīto daļu

Kopējais daudzums, kas ievests Latvijas Republikā 33                      
- daudzums, kas atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 21. panta trešo daļu 34                      
     
Daudzums, par kuru maksājams akcīzes nodoklis
(33. r. - 34. r.)
35                      
     
Nodokļa summa
(12. r. ´ 35. r. : 100)
36

10. Nodokļa aprēķins atbilstoši akcīzes nodokļa markām, par kurām akcīzes nodoklis samaksāts pirms akcīzes nodokļa marku saņemšanas vai maksājams 180 dienu laikā no akcīzes nodokļa marku saņemšanas dienas

Alkoholisko dzērienu daudzums, kas atbilst saņemto akcīzes nodokļa marku daudzumam 37                        
Akcīzes nodokļa summa (euro), kas ir samaksāta atbilstoši saņemtajām markām kādā no iepriekšējiem taksācijas periodiem, ja attiecīgie marķētie alkoholiskie dzērieni tiek ievesti Latvijas Republikā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas 38                        
Nodokļa summa
(12. r. x 37. r. : 100 - 38. r.)
39          

11. Korekcija (+/-)

Daudzuma korekcija 40                      
Nodokļa summa
(12. r. x 40. r. : 100)
41
12. Kopējā akcīzes nodokļa summa katram veidam (euro)
(25. r. + 27. r. + 32. r. + 36. r. + 39. r. + 41. r.)
42                      
13. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(42. rindas 1.-11. ailes summa)
43              
14. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem attaisnojuma dokumentiem 44
     
      "

9. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods
- gads 01   2 0  
- mēnesis 02      
2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš
- gads, datums, mēnesis 03 2 0              

 

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju

- statuss 04     apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
  dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs
   
      galalietotājs
  persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu
 
    dabasgāzes sadales sistēmas operators, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators
   
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds 05  
     
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods 06                        
     
- speciālās atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi
numurs vai Dabasgāzes tirgotāju reģistra numurs
07                        
                             
      Dabasgāze, ko neapliek ar akcīzes nodokli vai atbrīvo no tā (kWh) Dabasgāzei, ko apliek ar akcīzes nodokli un izmanto
par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas
1. punktu
(kWh)
par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu
(kWh)
par degvielu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 2. punktu
(kWh)
    1 2 3 4
4. Akcīzes nodokļa likme (euro par 1000 kWh) 08      
5. Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
Akcīzes preču noliktavā ievestais apjoms 09      
Apjoms, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu 10      
6. Dabasgāzes apjoms, kas piegādāts galalietotājam, izmantojot vai neizmantojot sadales sistēmu 11    
7. Dabasgāzes apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli
Kopējais apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli, t. sk.: 12  
- apjoms, kas izmantots citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo 13  
- apjoms, kas izmantots divējādi 14  
- apjoms, kas izmantots mineraloģiskiem procesiem 15  
- apjoms, ko vienotais dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas operators, dabasgāzes sadales sistēmas operators, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators izlietojis dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, t. sk. zudumi 16  
8. Dabasgāzes apjoms, ko atbrīvo no akcīzes nodokļa
Kopējais apjoms, ko atbrīvo no akcīzes nodokļa, t. sk.: 17  
- apjoms, kas izmantots lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei 18    
- apjoms, kas izmantots rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei 19    
9. Dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli

dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli

20      
 

akcīzes nodokļa summa (euro)
(08. r. x 20. r. :1000)

21      

10. Korekcija (+/-)

Dabasgāzes apjoma korekcija: 22        
Akcīzes nodokļa summa (08. r x 22. r. : 1000) 23        
Kopējā akcīzes nodokļa summa pa veidiem (euro) (21. r. + 23. r.) 24        
11. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro)
(24. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa)
25        
             
12. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem dokumentiem 26    
 
"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 202Pieņemts: 21.05.2019.Stājas spēkā: 24.05.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 23.05.2019. OP numurs: 2019/102.3
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
306995
24.05.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)