Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 273

Rīgā 2017. gada 23. maijā (prot. Nr. 27 24. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
24. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52., 121. nr.; 2012, 34. nr.; 2013, 198. nr.; 2014, 22., 258. nr.; 2015, 148. nr.; 2016, 50. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Apstiprināts noliktavas turētājs, apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi (tai skaitā sašķidrināto dabasgāzi un saspiesto dabasgāzi), ja dabasgāze netiek transportēta pa dabasgāzes pārvades un sadales sistēmas cauruļvadiem (turpmāk - apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi), un reģistrēts saņēmējs aizpilda un iesniedz akcīzes nodokļa deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā arī tad, ja taksācijas periodā darbības ar akcīzes precēm nav veiktas. Reģistrēts saņēmējs aizpilda un iesniedz akcīzes nodokļa deklarāciju par katru speciālo atļauju (licenci) atsevišķi."

2. Izteikt V1 nodaļu šādā redakcijā:

"V1. Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācijas aizpildīšana

55.1 Aizpildot dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarāciju (turpmāk - dabasgāzes deklarācija) (5. pielikums), norāda:

55.1 1. akcīzes nodokļa aprēķina periodu;

55.1 2. likuma 23. pantā noteikto akcīzes nodokļa samaksas termiņu;

55.1 3. ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju:

55.1 3.1. akcīzes nodokļa maksātāja statusu (apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs, galalietotājs, persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, dabasgāzes sadales sistēmas operators). Ja dabasgāzes sadales sistēmas operators vienlaikus ir arī galalietotājs, kas pats ieved dabasgāzi Latvijas Republikā no citas valsts izmantošanai savam patēriņam, papildus norāda statusu - galalietotājs, bet, ja sadales sistēmas operators realizē un piegādā dabasgāzi galalietotājam, nodrošinot pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu, papildus norāda statusu - dabasgāzes tirgotājs;

55.1 3.2. akcīzes nodokļa maksātāja nosaukumu vai vārdu un uzvārdu (fiziskām personām);

55.1 3.3. nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu vai personas kodu (fiziskām personām);

55.1 3.4. apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi un persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu, - speciālās atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi numuru;

55.1 3.5. dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs un dabasgāzes sadales sistēmas operators, kas piegādā dabasgāzi galalietotājiem, - dabasgāzes tirgotāju reģistra numuru.

55.2 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijā dabasgāzes apjomu norāda kilovatstundās (kWh).

55.3 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 8. rindā norāda attiecīgajā taksācijas periodā spēkā esošo akcīzes nodokļa likmi dabasgāzei saskaņā ar likuma 15.1 pantu.

55.4 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 9.-10. rindu, norāda:

55.4 1. 9. rindā - kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā ievests akcīzes preču noliktavā, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu;

55.4 2. 10. rindā - kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma 25. pantu.

55.5 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi saskaņā ar likuma 25. panta astoņpadsmito daļu dabasgāzes deklarācijai pievieno dokumentus par dabasgāzes deklarācijas 9. un 10. rindā norādītajiem dabasgāzes apjomiem vai apstiprinātu minēto dokumentu uzskaitījumu.

55.6 Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi aizpilda dabasgāzes deklarācijas 12.-26. rindu.

55.7 Dabasgāzes sadales sistēmas operators dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norāda kopējo dabasgāzes apjomu, kas taksācijas periodā piegādāts galalietotājiem, izmantojot sadales sistēmu.

55.8 Dabasgāzes sadales sistēmas operators dabasgāzes deklarācijai pievieno informāciju par dabasgāzes deklarācijas 11. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, atsevišķi norādot:

55.8 1. dabasgāzes apjomu (kWh), ko sadales sistēmas operators piegādājis galalietotājiem, sadalījumā pa dabasgāzes tirgotājiem (norāda tirgotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu);

55.8 2. dabasgāzes apjomu (kWh), ko sadales sistēmas operators piegādājis katram galalietotājam, kurš pats ievedis vai saņēmis dabasgāzi Latvijas Republikā izmantošanai savam patēriņam (norāda galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu).

55.9 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 12.-16. rindā norāda dabasgāzes apjomu, kuru saskaņā ar likuma 6.1 panta otro un ceturto daļu neapliek ar akcīzes nodokli:

55.9 1. 12. rindā - kopējo dabasgāzes apjomu, ko neapliek ar akcīzes nodokli;

55.9 2. 13. rindā - dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

55.9 3. 14. rindā - dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto divējādi atbilstoši likuma 5. panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;

55.9 4. 15. rindā - dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto mineraloģiskiem procesiem;

55.9 5. 16. rindā - dabasgāzes apjomu, kuru vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators, dabasgāzes sadales sistēmas operators, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators taksācijas periodā izlietojis dabasgāzes pārvades, sadales vai uzglabāšanas sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, tai skaitā dabasgāzes zudumus. Dabasgāzes zudumi ir dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales sistēmai pievadītās un galalietotājiem piegādātās dabasgāzes apjomu starpība attiecīgajā laikposmā, neskaitot dabasgāzes patēriņu tehnoloģiskām vajadzībām.

55.10 Akcīzes nodokļa maksātājs par dabasgāzes deklarācijas 12. rindā norādīto apjomu dabasgāzes deklarācijai pievieno šādu informāciju:

55.10 1. tā galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kurš izmanto dabasgāzi, kuru neapliek ar akcīzes nodokli;

55.10 2. galalietotājam piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh);

55.10 3. dabasgāzes izmantošanas mērķi vai saimnieciskās darbības kodu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulai (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk - NACE kods).

55.11 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 17.-19. rindu, norāda dabasgāzes apjomu, kuru saskaņā ar likuma 6.1 panta trešo daļu atbrīvo no akcīzes nodokļa:

55.11 1. 17. rindā - kopējo dabasgāzes apjomu, kuru atbrīvo no akcīzes nodokļa;

55.11 2. 18. rindā - to dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei;

55.11 3. 19. rindā - to dabasgāzes apjomu, kuru galalietotājs taksācijas periodā izmanto rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei.

55.12 Akcīzes nodokļa maksātājs par dabasgāzes deklarācijas 17. rindā norādīto apjomu dabasgāzes deklarācijai pievieno šādu informāciju:

55.12 1. tā galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kurš izmanto dabasgāzi, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa;

55.12 2. piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh);

55.12 3. dabasgāzes izmantošanas mērķi atbilstoši likuma 6.1 panta trešajai daļai vai NACE kodu.

55.13 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 20.-21. rindā norāda dabasgāzes apjomu, ko apliek ar akcīzes nodokli, un aprēķināto akcīzes nodokli:

55.13 1. 20. rindā - taksācijas periodā galalietotājiem piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh) sadalījumā pa piemērojamām akcīzes nodokļa likmēm atbilstoši izlietošanas mērķim;

55.13 2. 21. rindā - aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 20. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, ievērojot šajā rindā noteikto aprēķina formulu.

55.14 Akcīzes nodokļa maksātājs par dabasgāzes deklarācijas 20. rindā norādīto apjomu, kam piemēro akcīzes nodokļa likmi saskaņā ar likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu, dabasgāzes deklarācijai pievieno šādu informāciju:

55.14 1. tā galalietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, kurš izmanto dabasgāzi, kurai piemēro likuma 15.1 panta pirmās daļas 3. punktā noteikto akcīzes nodokļa likmi;

55.14 2. piegādātās dabasgāzes apjomu (kWh);

55.14 3. dabasgāzes izmantošanas mērķi vai NACE kodu.

55.15 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 22. un 23. rindu aizpilda tikai tad, ja nepieciešams precizēt dabasgāzes apjomu un šim nolūkam nav izmantojamas citas dabasgāzes deklarācijas ailes. Ja, veicot precizējumus, dabasgāzes apjoms samazinās, to norāda ar "-" zīmi. Dabasgāzes deklarācijai pievieno attaisnojuma dokumentus, kas pamato 22. rindā norādīto dabasgāzes apjomu. Korekcijas rindās nenorāda akcīzes nodokļa summas, kas iekļautas Valsts ieņēmumu dienesta lēmumos (piemēram, par akcīzes nodokļa atmaksu, par pārmaksas novirzīšanu turpmākiem maksājumiem).

55.16 Akcīzes nodokļa maksātājs, veicot korekcijas dabasgāzes deklarācijas 22. rindā, norāda:

55.16 1. dabasgāzes apjomu (kWh), kas zudis nepārvaramas varas dēļ un ir atbrīvots no akcīzes nodokļa saskaņā ar likuma 21. panta pirmo daļu;

55.16 2. apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi - dabasgāzes apjomu (kWh), par kuru akcīzes nodoklis maksājams saskaņā ar likuma 25. panta astoņpadsmito daļu;

55.16 3. dabasgāzes apjomu (kWh), kuram piemērots atbrīvojums no akcīzes nodokļa vai zemāka akcīzes nodokļa likme, bet par kuru, mainoties dabasgāzes izmantošanas mērķim, jāsamaksā akcīzes nodoklis vai nodokļa starpība par saņemto dabasgāzes apjomu atbilstoši izmantošanas mērķim noteiktajai nodokļa likmei saskaņā ar likuma 23. panta divdesmit piekto daļu;

55.16 4. dabasgāzes apjomu, par kuru jāveic korekcijas akcīzes nodokļa aprēķinā. Dabasgāzes apjomu norāda arī citos gadījumos, ja šim nolūkam nav izmantojamas citas ailes.

55.17 Akcīzes nodokļa maksātājs, veicot korekcijas dabasgāzes deklarācijas 23. rindā, norāda aprēķināto akcīzes nodokļa summu par 22. rindā norādīto dabasgāzes apjomu, ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.18 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 24. rindu, norāda kopējo akcīzes nodokļa summu katrai ailei (euro), ievērojot šajā rindā noteikto formulu.

55.19 Akcīzes nodokļa maksātājs, aizpildot dabasgāzes deklarācijas 25. rindu, norāda kopējo valsts budžetā maksājamo akcīzes nodokļa summu (euro), summējot 24. rindas 1.-4. aili.

55.20 Akcīzes nodokļa maksātājs dabasgāzes deklarācijas 26. rindā norāda dabasgāzes deklarācijai pievienotos dokumentus."

3. Papildināt noteikumus ar 58.1 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Akcīzes nodokļa deklarācijas saskaņā ar grozījumiem šo noteikumu V1 nodaļā, kas nosaka jaunu dabasgāzes deklarācijas aizpildīšanas kārtību, un šo noteikumu 5. pielikumā, kas nosaka jaunu dabasgāzes deklarācijas veidlapu, aizpilda un iesniedz par taksācijas periodu, sākot ar 2017. gada aprīli."

4. Izteikt 5. pielikumu šādā redakcijā:

"5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 30. marta
noteikumiem Nr. 300

Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija

1. Periods

- gads

01

2

0

             
- mēnesis

02

                 

2. Likuma "Par akcīzes nodokli" 23. pantā noteiktais nodokļa samaksas termiņš

- gads, datums, mēnesis

03

2

0

           

3. Ziņas par akcīzes nodokļa maksātāju

- statuss

04

  apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi
  dabasgāzes tirgotājs, publiskais tirgotājs
  galalietotājs
  persona, kas ieved un realizē dabasgāzi mazumtirdzniecībā kā degvielu
  dabasgāzes sadales sistēmas operators
- nodokļa maksātāja nosaukums vai vārds un uzvārds

05

 
- nodokļa maksātāja reģistrācijas kods vai personas kods

06

                       
- speciālās atļaujas (licences) darbībām ar dabasgāzi numurs vai dabasgāzes tirgotāju reģistra numurs

07

                         

   

Dabasgāze, ko neapliek ar akcīzes nodokli vai atbrīvo no tā (kWh)

Dabasgāzei, ko apliek ar akcīzes nodokli un izmanto

par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 1. punktu (kWh)

par kurināmo saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu (kWh)

par degvielu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 15.1 panta pirmās daļas 2. punktu (kWh)

 

1

2

3

4

4. Akcīzes nodokļa likme (euro par 1000 kWh)

08

     

5. Apstiprināts noliktavas turētājs darbībām ar dabasgāzi

Akcīzes preču noliktavā ievestais apjoms

09

   
Apjoms, kas izvests no akcīzes preču noliktavas, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 25. pantu

10

   

6. Dabasgāzes apjoms, kas piegādāts galalietotājam, izmantojot sadales sistēmu

11

   

7. Dabasgāzes apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli:

Kopējais apjoms, ko neapliek ar akcīzes nodokli,

12

 
t. sk.:    
- apjoms, kas izmantots citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo

13

 
- apjoms, kas izmantots divējādi

14

 
- apjoms, kas izmantots mineraloģiskiem procesiem

15

 
- apjoms, ko vienotais dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas operators, dabasgāzes sadales sistēmas operators, dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas operators un dabasgāzes pārvades sistēmas operators izlietojis dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas vai sadales sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām, t. sk. zudumi

16

 

8. Dabasgāzes apjoms, ko atbrīvo no akcīzes nodokļa:

Kopējais apjoms, ko atbrīvo no akcīzes nodokļa,

17

 
t. sk.:    
- apjoms, kas izmantots lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei

18

 
- apjoms, kas izmantots rūpniecisko mājputnu novietņu (kūts) un inkubatoru siltumapgādei

19

 

9. Dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli:

- dabasgāzes apjoms, ko apliek ar akcīzes nodokli

20

     
- akcīzes nodokļa summa (euro) (08. r. x 20. r. : 1000)

21

     

10. Korekcija (+/-)

Dabasgāzes apjoma korekcija:

22

       
Akcīzes nodokļa summa (08. r. x 22. r. : 1000)

23

       
Kopējā akcīzes nodokļa summa pa veidiem (euro) (21. r. + 23. r.)

24

       

11. Kopējā akcīzes nodokļa summa (euro) (24. rindas 1., 2., 3. un 4. ailes summa)

25

     

12. Atzīmes par deklarācijai pievienotajiem dokumentiem

26

 
 
 

"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 273Pieņemts: 23.05.2017.Stājas spēkā: 30.05.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 29.05.2017. OP numurs: 2017/104.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
291047
30.05.2017
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)