Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumus Nr. 405 "Noteikumi par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām vielām un zālēm veterinārmedicīniskās prakses iestādēs".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1456

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 62.§)
Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm
Izdoti saskaņā ar likuma "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu
likumīgās aprites kārtību" 37.panta 5.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi – veterinārmedicīniskās aprūpes komersants un praktizējošs veterinārārsts (turpmāk – persona) –, saņem, iepērk, izplata, izsniedz, uzglabā, uzskaita un iznīcina Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru II sarakstā iekļautās vielas un zāles (turpmāk – narkotiskās zāles) un Latvijā kontrolējamo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru III sarakstā iekļautās vielas un zāles (turpmāk – psihotropās zāles).

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.264 redakcijā)

2. Šo noteikumu prasību izpildi un zāļu lietošanas pamatotību uzrauga un kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests).

3. Darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm ir tiesīga veikt persona, ja dienests attiecīgo personu ir iekļāvis to veterinārmedicīniskās aprūpes komersantu sarakstā, kuru uzņēmumā notiek darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm, un praktizējošu veterinārārstu sarakstā, kuri veic darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm (turpmāk – saraksts).

II. Kārtība, kādā saņem un iepērk narkotiskās un psihotropās zāles

4. Veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmuma vadītājs apstiprina praktizējošu veterinārārstu, kurš uzņēmumā ir atbildīgs par narkotisko un psihotropo zāļu apriti (turpmāk – atbildīgais veterinārārsts), kā arī izstrādā un apstiprina iekšējo normatīvo aktu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā atbilstoši darba profilam un struktūrai nosaka detalizētu kārtību, kādā veic šādas ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm saistītas darbības:

4.1. narkotisko un psihotropo zāļu iepirkšana un pirkumu apliecinošu dokumentu glabāšana;

4.2. narkotisko un psihotropo zāļu izsniegšana;

4.3. saņemto un izsniegto zāļu daudzuma uzskaite;

4.4. narkotisko un psihotropo zāļu uzglabāšana;

4.5. zāļu uzglabāšanas telpu aprīkošana, kā arī skapju un seifu atslēgu glabāšana un izsniegšana;

4.6. atbildīgā veterinārārsta aizvietošana;

4.7. nekvalitatīvo zāļu iznīcināšana.

5. Lai personu iekļautu sarakstā, tā iesniedz dienestā deklarāciju par darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm (1.pielikums) (turpmāk – deklarācija). Ja deklarāciju iesniedz veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta pilnvarota persona, tā uzrāda attiecīgu pilnvarojumu.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.264)

6. Dienests:

6.1. izveido un uztur sarakstu, kurā iekļauj šādu informāciju:

6.1.1. datums, kad persona iekļauta sarakstā, un personas reģistrācijas numurs sarakstā;

6.1.1.1 personas darbības veids (saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 10.punktu);

6.1.2. nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs komercreģistrā, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs, atbildīgā veterinārārsta vārds, uzvārds un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numurs, ja deklarāciju iesniedzis veterinārmedicīniskās aprūpes komersants;

6.1.3. vārds, uzvārds, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numurs, ja deklarāciju iesniedzis praktizējošs veterinārārsts;

6.1.4. datums, no kura tiek pārtraukta personas darbība ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm, un darbības apturēšanas termiņš;

6.2. piecu darbdienu laikā pēc deklarācijas saņemšanas izvērtē deklarācijā sniegto informāciju un pieņem lēmumu par veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmuma un praktizējoša veterinārārsta iekļaušanu sarakstā vai par atteikumu iekļaut sarakstā;

6.3. nodrošina datu uzglabāšanu par personu ne mazāk kā piecus gadus pēc personas izslēgšanas no saraksta.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.264; 6.1.1.1 apakšpunkts stājas spēkā 01.05.2011., sk. grozījumu 2. punktu)

7. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut sarakstā personu, ja attiecīgā persona:

7.1. neveic saimniecisko darbību veterinārmedicīniskās aprūpes pakalpojumu sniegšanas jomā;

7.2. divu gadu laikā pirms deklarācijas iesniegšanas ir sodīta par veterināro zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu, kura dēļ tika apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku dzīvība vai veselība.

8. Dienests triju darbdienu laikā pēc saraksta izveidošanas to elektroniska dokumenta formā nosūta Veselības inspekcijai, kā arī zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavām, kas ir tiesīgas izplatīt narkotiskās un psihotropās zāles.

9. Persona piecu darbdienu laikā dienestam ziņo par:

9.1. juridiskās vai faktiskās adreses maiņu vai nosaukuma maiņu;

9.2. narkotisko un psihotropo zāļu uzglabāšanas vietas adreses maiņu;

9.3. atbildīgā veterinārārsta nomaiņu vai atbildīgā veterinārārsta veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numura maiņu, ja darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm tiek veiktas veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumā;

9.4. darbības veida maiņu.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.264; 9.4. apakšpunkts stājas spēkā 01.05.2011., sk. grozījumu 2. punktu)

10. Dienests triju darbdienu laikā pēc šo noteikumu 9.punktā minētās informācijas saņemšanas aktualizē sarakstu.

11. Dienests uz laiku līdz konstatēto pārkāpumu novēršanai, bet ne ilgāku par trijiem mēnešiem, ir tiesīgs pieņemt lēmumu apturēt personas darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm, neizslēdzot to no saraksta, ja persona:

11.1. ir sodīta par narkotisko un psihotropo zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu, kura dēļ nav apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku veselība;

11.2. neinformējot dienestu, ir mainījusi deklarācijā norādīto narkotisko un psihotropo zāļu uzglabāšanas vietas adresi vai atbildīgo veterinārārstu.

12. Dienests pieņem lēmumu aizliegt personai veikt darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm, izslēdzot to no saraksta, ja:

12.1. persona ir sodīta par narkotisko un psihotropo zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumu, kura dēļ ir apdraudēta cilvēku vai dzīvnieku veselība;

12.2. dienesta noteiktajā termiņā nav novērsti narkotisko un psihotropo zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi;

12.3. ir saņemts personas iesniegums par darbības izbeigšanu;

12.4. ir beidzies atbildīgā veterinārārsta veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta derīguma termiņš un nav saņemts jauns veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts vai veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumā nav iecelts cits atbildīgais veterinārārsts;

12.5. ir beidzies praktizējoša veterinārārsta veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta derīguma termiņš un nav saņemts jauns veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts.

13. Dienests rakstiski vai elektroniski informē personu par:

13.1. personas iekļaušanu sarakstā – triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, norādot iekļaušanas datumu un reģistrācijas numuru;

13.2. atteikumu iekļaut personu sarakstā, par lēmumu apturēt personas darbību uz trijiem mēnešiem vai izslēgt personu no saraksta – Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

14. Dienests darbdienas laikā pēc lēmuma pieņemšanas:

14.1. iekļauj sarakstā informāciju par personu, kurai uz laiku aizliegts veikt darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm;

14.2. izslēdz no saraksta personu, kurai aizliegts veikt darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm.

15. Dienests darbdienas laikā pēc informācijas aktualizācijas sarakstu elektroniska dokumenta formā nosūta Veselības inspekcijai, kā arī zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavām, kas ir tiesīgas izplatīt narkotiskās un psihotropās zāles.

16. Persona narkotiskās un psihotropās zāles iepērk zāļu un veterināro zāļu lieltirgotavās, iesniedzot atbildīgā veterinārārsta vai praktizējošā veterinārārsta pieprasījumu. Pieprasījumā norāda šādu informāciju:

16.1. veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, atbildīgā veterinārārsta vārds, uzvārds un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numurs, ja pieprasījumu izraksta atbildīgais veterinārārsts;

16.2. praktizējošā veterinārārsta vārds, uzvārds, veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta numurs, adrese, tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese, ja pieprasījumu izraksta praktizējošs veterinārārsts;

16.3. datums, kad persona iekļauta sarakstā, un numurs;

16.4. zāļu nosaukums, forma, stiprums un daudzums;

16.5. datums, kā arī atbildīgā veterinārārsta vai praktizējošā veterinārārsta paraksts un veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta zīmoga nospiedums, ja pieprasījums nav noformēts elektroniska dokumenta formā.

17. Ja persona saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu ir izslēgta no saraksta un vēlas atsākt darbības ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm, tā iesniedz dienestā šo noteikumu 5.punktā minēto deklarāciju, un dienests rīkojas saskaņā ar šo noteikumu prasībām.

III. Narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanas, izsniegšanas, uzglabāšanas un uzskaites kārtība

18. Narkotiskās un psihotropās zāles veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmumā dzīvnieku slimību ārstēšanai izsniedz atbildīgais veterinārārsts.

19. Persona slimo dzīvnieku uzskaites sistēmā par produktīviem dzīvniekiem (dzīvnieki, no kuriem iegūst dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus) izlietotajām narkotiskajām vai psihotropajām zālēm saglabā šādu informāciju:

19.1. zāļu nosaukums, ražotājs un sērijas numurs, nodrošinot iespēju identificēt konkrētu zāļu lietošanu katram dzīvniekam;

19.2. dzīvnieka īpašnieka (turētāja) vārds, uzvārds un adrese;

19.3. dzīvnieka vārds un identifikācijas numurs (ja tāds ir), vecums un suga. Ja zāles nepieciešamas neidentificējamiem produktīviem dzīvniekiem, norāda dzīvnieku skaitu vai citu nosacītu lielumu (piemēram, stropu);

19.4. dzīvniekiem noteiktā diagnoze vai slimības simptomi, zāļu ievadīšanas datums un daudzums;

19.5. zāļu izdalīšanās periods no organisma;

19.6. tā praktizējošā veterinārārsta paraksts, kurš lietojis zāles dzīvniekam, ja slimo dzīvnieku uzskaites sistēma ir noformēta papīra formā.

20. Persona slimo dzīvnieku uzskaites sistēmā par mājas (istabas) dzīvniekiem izlietotajām narkotiskajām vai psihotropajām zālēm saglabā šādu informāciju:

20.1. zāļu nosaukums, ražotājs un sērijas numurs, nodrošinot iespēju identificēt konkrētu zāļu lietošanu;

20.2. dzīvnieka īpašnieka (turētāja) vārds, uzvārds un adrese;

20.3. dzīvnieka suga un vecums;

20.4. dzīvniekam noteiktā diagnoze vai slimības simptomi, zāļu ievadīšanas datums un daudzums;

20.5. tā praktizējošā veterinārārsta paraksts, kurš lietojis zāles dzīvniekam, ja slimo dzīvnieku uzskaites sistēma ir noformēta papīra formā.

21. Atbildīgais veterinārārsts saņemtās, iepirktās, izsniegtās un izlietotās narkotiskās un psihotropās zāles ne retāk kā reizi darbdienas laikā reģistrē narkotisko un psihotropo zāļu stingrās uzskaites žurnālā (2.pielikums) (turpmāk – stingrās uzskaites žurnāls) vai uzskaitei izmanto elektronisko datu apstrādes sistēmu. Atbildīgā veterinārārsta prombūtnē narkotiskās un psihotropās zāles saņem, izsniedz un stingrās uzskaites žurnālā vai elektroniskajā datu apstrādes sistēmā reģistrē veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmuma vadītāja pilnvarota atbilstoši kvalificēta persona.

22. Praktizējošs veterinārārsts saņemtās, iepirktās un izlietotās narkotiskās un psihotropās zāles ne retāk kā reizi darbdienas laikā reģistrē stingrās uzskaites žurnālā vai uzskaitei izmanto elektronisko datu apstrādes sistēmu, neiekļaujot vai neaizpildot sadaļu par uzņēmumā praktizējošo veterinārārstu, kam izsniegtas zāles.

23. Persona izpilda šādas prasības:

23.1. stingrās uzskaites žurnāla lapas numurē un cauršuj;

23.2. stingrās uzskaites žurnālu apstiprina:

23.2.1. veterinārmedicīniskās aprūpes komersants – ar vadītāja parakstu un veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta zīmoga nospiedumu;

23.2.2. praktizējošs veterinārārsts – ar parakstu un veterinārmedicīniskās prakses zīmoga nospiedumu;

23.3. stingrās uzskaites žurnāla pēdējā lapā norāda pirmā un pēdējā ieraksta datumu;

23.4. ja datu uzglabāšanai par narkotisko un psihotropo zāļu apriti izmanto elektronisko datu apstrādes sistēmu, veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmuma vadītājs un praktizējošs veterinārārsts nodrošina, ka datus saglabā paredzēto laikposmu, datu uzskaitē nav iespējams izdarīt labojumus un ir novērsta nepiederošu personu piekļūšana datiem. Elektroniski saglabātus datus pret datu zudumu vai bojājumu aizsargā, tos kopējot, dublējot vai nosūtot uz citu elektronisko datu glabāšanas sistēmu, kā arī saglabājot šo noteikumu 24.punktā minētās pārbaudes pierakstus.

24. Atbildīgais veterinārārsts un praktizējošs veterinārārsts ne retāk kā reizi gadā salīdzina stingrās uzskaites žurnālā vai elektroniskajā datu uzskaites sistēmā reģistrēto narkotisko zāļu vai psihotropo zāļu atlikumu ar faktisko zāļu atlikumu un pārbaudes rezultātus ieraksta atbilstošajā stingrās uzskaites žurnālā, norādot pārbaudes datumu, un ierakstu apliecina ar parakstu un veterinārmedicīniskās prakses vai veterinārmedicīniskās aprūpes komersanta zīmoga nospiedumu, ja datus uzglabā stingrās uzskaites žurnālā.

25. Ja konstatēts narkotisko un psihotropo zāļu iztrūkums vai pārpalikums, vai bojājums nepārvaramas varas dēļ, veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmuma vadītājs, atbildīgais veterinārārsts vai praktizējošs veterinārārsts seifu vai skapi aizzīmogo, telpu nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu, informē dienestu un noformē aktu par narkotisko un psihotropo zāļu iztrūkumu, pārpalikumu vai bojājumu. Aktu paraksta veterinārmedicīniskās aprūpes uzņēmuma vadītājs vai praktizējošs veterinārārsts un dienesta inspektors. Aktā norāda:

25.1. narkotisko un psihotropo zāļu nosaukumu;

25.2. narkotisko un psihotropo zāļu sērijas numuru;

25.3. narkotisko un psihotropo zāļu daudzumu un stiprumu;

25.4. tās personas vārdu, uzvārdu un amatu, kas sagatavoja aktu;

25.5. dienesta inspektora vārdu, uzvārdu un amatu;

25.6. Valsts policijas ziņojuma par notikušo faktu numuru un datumu, ja noticis noziedzīgs nodarījums.

26. Persona:

26.1. narkotisko un psihotropo zāļu stingrās uzskaites žurnālu glabā ne mazāk kā piecus gadus pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas;

26.2. atbilstoši laikposmam, kurā glabā uzskaites datus, saglabā arī attiecīgos pirkumu apliecinošus dokumentus, kuros norādīts iegādes datums, nosaukums, sērija, daudzums, zāļu derīguma termiņš, zāļu izplatītāja nosaukums un adrese;

26.3. narkotisko un psihotropo zāļu pirkšanu apliecinošos dokumentus glabā atsevišķi no citu zāļu pirkšanas dokumentiem;

26.4. stingrās uzskaites žurnālu vai elektroniski saglabātos datus pēc pieprasījuma uzrāda dienesta inspektoram;

26.5. narkotisko un psihotropo zāļu saņemšanu apliecinošos dokumentus (pavadzīmes, rēķinus, kvītis) pēc pieprasījuma uzrāda dienesta inspektoram;

26.6. aktu par narkotisko un psihotropo zāļu iztrūkumu, pārpalikumu vai bojājumu glabā piecus gadus un reģistrē narkotisko un psihotropo zāļu iztrūkuma, pārpalikuma vai bojājuma reģistrācijas veidlapā (3.pielikums).

27. Narkotiskās un psihotropās zāles uzglabā:

27.1. telpās, kas nodrošinātas pret nepiederošu personu iekļūšanu;

27.2. atbilstoši zāļu marķējumā norādītajai temperatūrai un uzglabāšanas apstākļiem.

28. Psihotropās zāles un zāles, ko Zāļu valsts aģentūra atzinusi par narkotiskiem analgētiskiem līdzekļiem, uzglabā atsevišķi no pārējām zālēm slēdzamā skapī vai seifā. Psihotropās un narkotiskās zāles var uzglabāt kopā, piemērojot šo noteikumu 29.punktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.264)

29. Narkotiskās zāles uzglabā atsevišķi no pārējām zālēm slēdzamā metāla skapī vai seifā, kas piestiprināts tā, lai šo seifu vai skapi nebūtu iespējams pārvietot. Seifu vai skapi, kurā glabā narkotiskās zāles, aprīko ar signalizāciju, kas brīdina par neatļautu iekļūšanu seifā vai skapī.

30. Praktizējoša veterinārārsta pienākums ir nepieļaut nepiederošas personas piekļūšanu narkotiskajām un psihotropajām zālēm, kuras praktizējošais veterinārārsts lieto dzīvnieku ārstēšanai izbraukuma laikā pie dzīvnieka īpašnieka.

31. Persona informāciju par narkotisko un psihotropo zāļu izlietojumu iepriekšējā gadā (4.pielikums) katru gadu līdz 30.janvārim iesniedz Zāļu valsts aģentūrā.

IV. Narkotisko un psihotropo zāļu iznīcināšanas kārtība

32. Nekvalitatīvas narkotiskās un psihotropās zāles un izlietoto zāļu primāro iepakojumu persona iznīcina vai nodod iznīcināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

33. Par iznīcinātajām narkotiskajām un psihotropajām zālēm noformē aktu. Aktā norāda šādu informāciju:

33.1. zāļu nosaukums un daudzums;

33.2. ražotāja piešķirtais sērijas numurs;

33.3. iznīcināšanas iemesls;

33.4. to personu vārds, uzvārds un paraksts, kuras pieņem un nodod iznīcināšanai zāles.

34. Aktu par narkotisko vai psihotropo zāļu nodošanu iznīcināšanai reģistrē nekvalitatīvo narkotisko un psihotropo zāļu uzskaites žurnālā (5.pielikums). Žurnālu uzglabā piecus gadus pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas un pēc pieprasījuma uzrāda dienesta inspektoram.

V. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 05.04.2011. noteikumu Nr.264 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.05.2011., sk. grozījumu 2. punktu)

35. Deklarācija, kas iesniegta Pārtikas un veterinārajā dienestā līdz 2011.gada 30.aprīlim, ir derīga.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1456

(Pielikums MK 05.04.2011. noteikumu Nr.264 redakcijā; pielikuma jaunā redakcija stājas spēkā 01.05.2011., sk. grozījumu 2. punktu)

Deklarācija par plānotajām darbībām ar narkotiskajām un psihotropajām zālēm

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15. decembra noteikumiem Nr.1456
Narkotisko un (vai) psihotropo zāļu stingrās uzskaites žurnāls

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15. decembra noteikumiem Nr.1456
Narkotisko zāļu un psihotropo zāļu iztrūkuma, pārpalikuma vai bojājuma reģistrācijas veidlapa

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v. (zīmoga vieta)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1456
Dzīvnieku ārstēšanā lietoto narkotisko un psihotropo zāļu uzskaites veidlapa

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v. (zīmoga vieta)" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1456
Nekvalitatīvo narkotisko un psihotropo zāļu reģistrācijas žurnāls

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā persona, kas nodarbojas ar veterinārmedicīnisko praksi, veic darbības ar narkotiskajām .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1456Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 22.12.2009.Zaudē spēku: 30.06.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 21.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
202415
{"selected":{"value":"01.05.2011","content":"<font class='s-1'>01.05.2011.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.05.2011","iso_value":"2011\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2011.-29.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2011","iso_value":"2011\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2011.-30.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.12.2009","iso_value":"2009\/12\/22","content":"<font class='s-1'>22.12.2009.-08.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.05.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)