Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 31. marta noteikumus Nr. 153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos".
Ministru kabineta noteikumi Nr.872

Rīgā 2009.gada 4.augustā (prot. Nr.51 51.§)
Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos, kā arī šo atvieglojumu izmantošanas kārtību un apmēru.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.255 redakcijā)

2. Pasažierus, kuri šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesīgi izmantot braukšanas maksas atvieglojumus, iedala šādās kategorijās:

2.1. pirmsskolas vecuma bērni;

2.2. personas ar I vai II invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;

2.3. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs;

2.4. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;

2.5. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamie;

2.6. ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošie vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.klase) izglītojamie.

(Grozīts ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.255)

3. Pārvadātāja zaudējumus, kas radušies, pārvadājot šo noteikumu 2.punktā minēto kategoriju pasažierus, kompensē sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

4. Pirmsskolas vecuma bērniem ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28)

5. Personām ar I vai II invaliditātes grupu un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā.

(MK 05.04.2011. noteikumu Nr.255 redakcijā, kas grozīta ar MK 06.11.2012. noteikumiem Nr.743; MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28)

6. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.255)

7. Bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs, uzrādot apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28)

8. Politiski represētām personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā.

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28)

9. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.–9.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto:

9.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

9.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā;

9.3. (svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28).

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28)

10. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto:

10.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

10.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā;

10.3. (svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28).

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28)

11. Ja novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav vispārējās pamat­izglītības iestādes (1.–9.klase) vai vispārējās vidējās izglītības iestādes (klātienes 10.–12.klase), ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem šo izglītības iestāžu izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, kura atrodas cita novada vai republikas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto:

11.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā;

11.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā;

11.3. (svītrots ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28).

(Grozīts ar MK 27.01.2015. noteikumiem Nr.28)

11.1 Sākot ar 2009.gada 29.maiju reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem līdz 2011.gada 31.decembrim šo noteikumu 10. un 11.punktā minētajos gadījumos ir tiesības saņemt kompensāciju 100 procentu apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.

(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.89 redakcijā)

12. Šo noteikumu 9. un 10.punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta.

13. Šo noteikumu 11.punktā minēto kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību.

13.1 Līdz 2011.gada 31.decembrim novada pašvaldībai no valsts budžeta piešķir līdzekļus, lai kompensētu faktiskos izdevumus, kas tai radušies, sedzot tās administratīvajā teritorijā un blakus teritorijās dzīvojošo sākot ar 2009.gada 29.maiju reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. Minētos līdzekļus piešķir 90 procentu apmērā no novada pašvaldības budžeta faktiskajiem izdevumiem šim mērķim. Kompensācijas apmēru katrai novada pašvaldībai aprēķina Valsts reģionālās attīstības aģentūra, izmantojot šādu formulu:

K = I × D × S × 0,9, kur

K – kompensācijas apmērs latos novada pašvaldībai par visu reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo braukšanas izdevumiem attiecīgajā mācību gadā no pašvaldības budžeta līdzekļiem;

I – reorganizēto un likvidēto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo skaits attiecīgajā mācību gadā, kuriem novada pašvaldība sniegusi braukšanas pakalpojumus vai kompensējusi biļešu iegādes izdevumus un par kuriem tā iesniegusi informāciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrā;

D – mācību dienu skaits attiecīgajā mācību gadā;

S – izmaksas vienam skolēnam dienā – 2,50 latu. Ja pašvaldības faktiskie izdevumi vienam skolēnam ir mazāki par maksimālo izmaksu apmēru dienā, aprēķinot kompensāciju, ņem vērā faktisko izdevumu summu vienam skolēnam.

(MK 26.01.2010. noteikumu Nr.89 redakcijā)

14. Šajos noteikumos noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz komerciālu principu pamata.

15. (Svītrots ar MK 05.04.2011. noteikumiem Nr.255)

16. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija noteikumus Nr.700 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

17. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.septembrī.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Satiksmes ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 872Pieņemts: 04.08.2009.Stājas spēkā: 01.09.2009.Zaudē spēku: 01.01.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 126, 11.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Uz tiesību akta pamata izdotie
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
195934
{"selected":{"value":"01.02.2015","content":"<font class='s-1'>01.02.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.02.2015","iso_value":"2015\/02\/01","content":"<font class='s-1'>01.02.2015.-31.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.11.2012","iso_value":"2012\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2012.-31.01.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.04.2011","iso_value":"2011\/04\/09","content":"<font class='s-1'>09.04.2011.-08.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.02.2010","iso_value":"2010\/02\/04","content":"<font class='s-1'>04.02.2010.-08.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2009","iso_value":"2009\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2009.-03.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2009","iso_value":"2009\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2009.-09.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.02.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"