Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumus Nr. 218 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.775

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 40.§)
Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 11.punktu
un Vispārējās izglītības likuma 4.panta 1.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā licencējamas vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas (turpmāk – izglītības programma).

2. Lai saņemtu licenci izglītības programmas īstenošanai, izglītības iestāde vai cita Izglītības likumā noteikta institūcija (turpmāk – izglītības iestāde) iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā (turpmāk – dienests) iesniegumu vispārējās izglītības programmu īstenošanai (1.pielikums) vai profesionālās izglītības programmu īstenošanai (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.158)

3. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

3.1. izglītības programmu, kas izstrādāta atbilstoši Izglītības likumā noteiktajām prasībām;

3.2. izglītības iestādes izsniegtu izziņu par attiecīgās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu;

3.3. profesionālās apvienības atzinumu par izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām – profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un profesionālās tālākizglītības programmām, ja attiecīgā profesija nav iekļauta Profesiju klasifikatorā;

3.4. izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības programmas īstenošanai.

4. Šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto izglītības programmu nepievieno, ja izglītības iestāde iesniegumā norāda, ka īstenos normatīvajos aktos noteiktajam programmas paraugam atbilstošu vispārējās izglītības programmu.

(Grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.158)

5. Saskaņojums nepieciešams šādām profesionālās izglītības programmām:

5.1. profesionālās izglītības programmām apsardzes darbības jomā – ar Valsts policiju;

5.2. profesionālās izglītības programmai ugunsdrošībā, ugunsdzēsībā un civilajā aizsardzībā – ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;

5.3. profesionālās izglītības programmām valsts robežas drošības jomā – ar Valsts robežsardzi;

5.4. profesionālās izglītības programmām jūrniecībā – ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” Jūrnieku reģistru;

5.5. profesionālās izglītības programmām veselības aprūpes, sabiedrības veselības jomā un medicīnā – ar Veselības ministriju;

5.6. profesionālās izglītības programmām mūzikas, mākslas un dejas jomā – ar Latvijas Nacionālo kultūras centru;

5.7. profesionālās izglītības programmām civilās aviācijas drošības jomā – ar valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra".

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1575; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.920; MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.158)

6. Ja dokumentos, kas iesniegti licences saņemšanai, nav pietiekamu ziņu, lai izlemtu jautājumu, dienests ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju. Izglītības iestāde 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas iesniedz papildu informāciju vai dokumentus.

7. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu dienests pieņem:

7.1. mēneša laikā pēc izglītības iestādes iesnieguma un šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas;

7.2. divu mēnešu laikā pēc izglītības iestādes iesnieguma un šo noteikumu 3.punktā minēto dokumentu saņemšanas, ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama šo noteikumu 6.punktā minētā papildu informācija.

8. Lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu paraksta dienesta vadītājs. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

9. Licenci izsniedz uz nenoteiktu laiku.

10. Dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci šādos gadījumos:

10.1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

10.2. izglītības iestādes telpas neatbilst un materiāltehniskais nodroši­nājums nav pietiekams izglītības programmas īstenošanas nosacījumiem;

10.3. sniegtas faktiskajiem apstākļiem neatbilstošas ziņas;

10.4. izglītības iestādes darbībā iepriekšējā gadā konstatēti izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, un tā neveic paredzētos pasākumus pārkāpumu novēršanai.

11. Dienests saskaņā ar lēmumu sagatavo un izsniedz dienesta vadītāja parakstītu vispārējās izglītības programmas licenci (3.pielikums) vai profesionālās izglītības programmas licenci (4.pielikums).

12. Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi, izglītības iestādei ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums rakstiski par to paziņot dienestam. Dienests pēc grozījumu izvērtēšanas, ja nepieciešams, izsniedz jaunu licenci. Saņemot jauno licenci, izglītības iestāde iesniedz dienestā iepriekš izsniegto licenci (oriģinālu). Uz iepriekš izsniegtās licences tiek izdarīta atzīme, ka licence zaudē spēku ar jaunās licences izsniegšanas dienu, un tā tiek atdota izglītības iestādei.

13. Dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par licences anulēšanu šādos gadījumos:

13.1. sniegtas nepatiesas vai maldinošas ziņas;

13.2. izglītības iestāde gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākusi licencētās izglītības programmas īstenošanu;

13.3. izglītības programma vai izglītības iestāde netiek akreditēta (ja akreditācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem);

13.4. izglītības iestādes darbībā vai licencētās izglītības programmas īstenošanā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Veselības inspekcijas, Valsts darba inspekcijas aktos pēc minēto kompetento institūciju veiktajām pārbaudēm izglītības iestādē.

14. Lēmumu par licences anulēšanu piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas izsniedz izglītības iestādei vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē.

15. Ar izglītības programmu licencēšanu saistītos izdevumus sedz no dienestam piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

16. Dienesta lēmumu par licences izsniegšanu, atteikumu izsniegt licenci vai licences anulēšanu mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumus Nr.9 “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 4.nr.; 2008, 61.nr.; 2009, 26.nr.).

18. Licences, kas izsniegtas līdz 2009.gada 17.februārim, ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.775

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2014. noteikumiem Nr.158)

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.775


Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.775

KN.775PIEL.3.JPG (54162 bytes)

Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.775
KN.775PIEL.4.JPG (60442 bytes)
Izglītības un zinātnes ministra vietā – labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
195911
{"selected":{"value":"28.03.2014","content":"<font class='s-1'>28.03.2014.-30.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"28.03.2014","iso_value":"2014\/03\/28","content":"<font class='s-1'>28.03.2014.-30.05.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-27.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2009","iso_value":"2009\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
28.03.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"