Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.19

Rīgā 2009.gada 13.februārī (prot. Nr.6 6.p.)
Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. “Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi” (tālāk tekstā – noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī finanšu kontu, maksājumu bilances un “EUROSTAT” statistiskā pārskata sagatavošanai.

2. Noteikumi nosaka dzīvības apdrošināšanas komercsabiedrību akciju sabiedrības formā un savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību (tālāk tekstā – apdrošināšanas sabiedrība), kā arī nedalībvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu darbības pārskata un ceturkšņa pārskata un dalībvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu ceturkšņa pārskata saturu, formu un iesniegšanas kārtību.

3. Noteikumos lietotie termini:

3.1. ISIN kods (International Securities Identification Number) – starptautisks vērtspapīru identifikācijas numurs;

3.2. dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu – dzīvības apdrošināšana, kuras pazīme ir līgumā noteikts apdrošinājuma summas izmaksas datums. Apdrošinājuma summa var tikt izmaksāta, arī iestājoties līgumā noteiktajam notikumam apdrošinātās personas dzīvē:

3.2.1. regulāru izmaksu apdrošināšanas līgumi (annuities) – apdrošināšana, kas paredz apdrošināšanas atlīdzības izmaksu līgumā noteiktajos gadījumos regulāru maksājumu veidā līdz apdrošinātā nāvei vai līgumā noteiktā termiņa beigām:

3.2.1.1. pensijas izmaksu apdrošināšanas līgumi – apdrošināšana, kas paredz regulāru izmaksu saņemšanu līdz apdrošinātās personas nāvei (mūža rente) vai noteiktu laika periodu, izmaksas sākot, kad apdrošinātā persona sasniegusi valsts noteikto pensijas vecumu vai līgumā noteiktu vecumu, kas nav mazāks par 55 gadiem, izņemot noteiktu profesiju, kuru sarakstu apstiprinājis Ministru kabinets, pārstāvjus. Pensiju izmaksu apdrošināšanā apdrošināšanas atlīdzības izmaksa pirms noteiktā vecuma sasniegšanas iespējama apdrošinātās personas nāves gadījumā, ja apdrošinātā persona tiek atzīta par pirmās grupas invalīdu uz mūžu, gadījumā, ja apdrošinātā persona maina dzīves vai darbavietas valsti, kā arī ja darba devējs, kas veicis apdrošināšanas prēmiju iemaksas apdrošinātās personas labā (grupu apdrošināšanas līguma gadījumā), ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek sākta bankrota procedūra,

3.2.1.2. citi regulāru izmaksu apdrošināšanas līgumi – regulāru izmaksu apdrošināšanas līgumi, kuru pazīmes neatbilst 3.2.1.1. punktā minētajām;

3.2.2. pensijas apdrošināšana – apdrošināšana, kas paredz apdrošinājuma summas izmaksu vienreizēja maksājuma veidā, apdrošinātajai personai sasniedzot valsts noteikto pensijas vecumu vai sasniedzot līgumā noteiktu vecumu, kas nav mazāks par 55 gadiem, izņemot noteiktu profesiju, kuru sarakstu apstiprinājis Ministru kabinets, pārstāvjus. Apdrošinājuma summas izmaksa pirms noteiktā vecuma sasniegšanas iespējama apdrošinātās personas nāves gadījumā, ja apdrošinātā persona tiek atzīta par pirmās grupas invalīdu uz mūžu, gadījumā, ja apdrošinātā persona maina dzīves vai darbavietas valsti, kā arī ja darba devējs, kas veicis apdrošināšanas prēmiju iemaksas apdrošinātās personas labā (grupu apdrošināšanas līguma gadījumā), ir atzīts par maksātnespējīgu un tiek sākta bankrota procedūra;

3.2.3. kapitāla izmaksas operācijas (capital redemption operations) – līgumi, kas paredz apdrošinātāja uzņemto saistību izpildi apdrošināšanas līguma termiņa beigās par vienreizējiem vai periodiskiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem. Šajos līgumos nav ietverta apdrošinātās personas dzīvības apdrošināšana;

3.3. dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas – dzīvības apdrošināšana, kuras pazīme ir apdrošināšanas līgumā minētās apdrošinājuma summas izmaksa tikai apdrošinātās personas nāves gadījumā līguma darbības laikā, nodrošinot finansiālu aizsardzību tām personām, kas var ciest zaudējumus apdrošinātās personas nāves gadījumā līguma darbības laikā. Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas ir dzīvības termiņapdrošināšana, beztermiņa dzīvības apdrošināšana (mūža apdrošināšana) un to paveidi;

3.4. tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana – dzīvības apdrošināšanas līgumi, kuros apdrošinājuma ņēmējs pilnībā vai daļēji uzņemas ieguldījumu risku:

3.4.1. tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumi, kuros apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku – līgumi, kuros apdrošinājuma ņēmējs izvēlas, kur ieguldīt savu iemaksāto kapitālu, un jebkāda veida garantijas attiecībā uz ieguldījumu iespējamo atdevi (ja tādas paredz konkrēto ieguldījumu izvēle) sniedz trešā puse;

3.4.2. tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumi, kuros apdrošinātājs uzņemas daļu ieguldījumu risku – līgumi, kuros apdrošinātājs sniedz jebkāda veida garantijas attiecībā uz iespējamās atlīdzības apmēru;

3.4.3. tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumi ar fiksētu summu administratīvo izdevumu segšanai – līgumi, kuros noteikta vai nu konkrēta summa administratīvo izdevumu segšanai, vai arī administratīvo izdevumu iespējamais maksimālais apmērs;

3.5. kritisko slimību apdrošināšana – līgumi, kuros apdrošināšanas gadījums, kad apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta vienreizēja maksājuma veidā, ir apdrošinātās personas saslimšana ar kādu no līgumā uzskaitītajām slimībām vai nāve šīs saslimšanas rezultātā. Ja kritisko slimību apdrošināšana tiek pārdota kopā ar dzīvības apdrošināšanu, tad pārskatos informāciju par kritisko slimību apdrošināšanu atspoguļo pie atbilstošajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja šī apdrošināšana tiek pārdota atsevišķi – pie veselības apdrošināšanas, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi;

3.6. dzīvības apdrošināšanas līgumi bez dalības apdrošinātāja peļņā – apdrošināšanas līgumi, kuros ir fiksēta apdrošinājuma summa;

3.7. dzīvības apdrošināšanas līgumi ar dalību apdrošinātāja peļņā – apdrošināšanas līgumi, kuros apdrošināšanas summas patiesais apmērs ir atkarīgs no apdrošinātāja darbības rezultātiem, bet nav mazāks par līgumā noteikto;

3.8. individuālā dzīvības apdrošināšana – vienas personas apdrošināšana neatkarīgi no tā, vai apdrošinājuma ņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kā arī tādi līgumi, kuros ar vienu līgumu ir apdrošinātas vairākas personas (līdzapdrošināšana), ja līgumā paredzēts, ka ar vienu no apdrošinātajām personām saistīts apdrošināšanas gadījums izbeidz līguma darbību arī attiecībā uz pārējām apdrošinātajām personām;

3.9. nākotnes līgumi – atvasinātie finanšu instrumenti, kuri nosaka saistības pirkt vai pārdot līgumā noteikto bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu noteiktā datumā. Nodala regulētajā tirgū iekļautos nākotnes līgumus (futures) un pārējos nākotnes līgumus (forwards);

3.10. mijmaiņas līgumi (swaps) – regulētajā tirgū neiekļauti atvasinātie finanšu instrumenti, kas paredz apmaiņu ar maksājumu plūsmām, kuru lielums atkarīgs no atvasinātā finanšu instrumenta nosacītās pamatvērtības, starp divām līgumslēdzējām pusēm noteiktā periodā;

3.11. iespējas līgumi (options) – atvasinātie finanšu instrumenti, kuri iespējas līguma pārdevējam rada saistības un iespējas līguma pircējam dod tiesības (bet nerada saistības) nopirkt (call option) vai pārdot (put option) līgumā noteiktu bāzes aktīva daudzumu par noteiktu cenu jebkurā datumā no līguma noslēgšanas datuma līdz līguma izpildes datumam (American option) vai līguma izpildes datumā (European option);

3.12. īstermiņa prasības un saistības − prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.13. ilgtermiņa prasības un saistības − prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu, kurš ilgāks par vienu gadu, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.14. ilgtermiņa prasības (1–2 gadi) – ilgtermiņa prasības ar sākotnējo atmaksāšanas termiņu līdz diviem gadiem (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.15. ilgtermiņa prasības (ilgāk par 2 gadiem) – ilgtermiņa prasības ar sākotnējo atmaksāšanas termiņu, kurš ilgāks par diviem gadiem, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.16. ilgtermiņa prasības un saistības (1–5 gadi) – ilgtermiņa prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz pieciem gadiem (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.17. ilgtermiņa prasības un saistības (ilgāk par 5 gadiem) – ilgtermiņa prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu, kurš ilgāks par pieciem gadiem, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

3.18. vispārējā valdība – valsts institūcijas, kuras ražo netirgojamas preces vai sniedz pakalpojumus, kas paredzēti individuālajam vai kolektīvajam patēriņam, vai valsts institūcijas, kuras iesaistītas nacionālā ienākuma vai nacionālās bagātības pārdalē. Latvijas Republikas valdības institucionālo vienību sarakstu pēc Eiropas Kontu sistēmas prasībām sagatavo un uztur Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde;

3.19. nefinanšu sabiedrība − saimnieciska vienība, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinanšu pakalpojumus, lai gūtu peļņu vai citus augļus. Latvijas Republikā par nefinanšu sabiedrību uzskatāms arī individuālais komersants, ja viņš reģistrējis savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;

3.20. monetārās finanšu iestādes (tālāk tekstā – MFI) – kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kas pieņem noguldījumus vai tuvus noguldījumu aizstājējus no klientiem, kuri nav MFI, uz sava rēķina piešķir kredītus un veic ieguldījumus vērtspapīros, kā arī valstu centrālās bankas. Latvijas Banka izveido un regulāri atjaunina “Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu” (sk. Latvijas Bankas interneta mājas lapas www.bank.lv izvēlni “Normatīvie akti”). Eiropas Centrālā banka savā interneta mājas lapā regulāri publicē Eiropas Savienības (tālāk tekstā – ES) valstu MFI sarakstu (sk. Latvijas Bankas interneta mājas lapas www.bank.lv izvēlni “Saites”). Tās centrālās bankas, kredītiestādes un finanšu sabiedrības, kuras atrodas ārpus ES, šo noteikumu kontekstā uzskata par MFI, ja to darbība atbilst minētajiem nosacījumiem;

3.21. citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošinātājus, pārapdrošinātājus un privātos pensiju fondus (tālāk tekstā – CFS) – finanšu iestādes, kuras iesaistītas galvenokārt finanšu starpniecībā, uzņemoties tādas saistības, kas nav valūta, noguldījumi un noguldījumu aizstājēji, pret klientiem, kas nav MFI, vai apdrošināšanas tehniskās rezerves. CFS ir kreditēšanā iesaistītās sabiedrības (piemēram, finanšu līzinga sabiedrības, faktūrkreditēšanas sabiedrības, eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības), ieguldījumu fondi, ieguldījumu brokeru sabiedrības, finanšu instrumentsabiedrības (financial vehicle corporations), finanšu pārvaldītājsabiedrības, riska kapitāla sabiedrības (venture capital corporations), kā arī citas finanšu iestādes, ja to darbība atbilst minētajiem nosacījumiem;

3.22. finanšu palīgsabiedrības – finanšu iestādes, kas iesaistītas galvenokārt finanšu palīgdarbībās, t.i., darbībās, kuras cieši saistītas ar finanšu starpniecību, bet nav finanšu starpniecība, piemēram, ieguldījumu brokeri, kas neveic finanšu starpniecības pakalpojumus savā vārdā, sabiedrības, kas nodrošina finanšu tirgu infrastruktūru, iestādes, kas uzrauga MFI, finanšu iestādes un finanšu tirgu. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) un akciju sabiedrība “NASDAQ OMX Riga” uzskatāmas par finanšu palīgsabiedrībām;

3.23. mājsaimniecības − fiziskās personas vai fizisko personu grupas, kuru pamatdarbība ir patēriņš un kuras ražo preces un pakalpojumus vienīgi pašu patēriņam. Latvijas Republikā par mājsaimniecībām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;

3.24. mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas − institūcijas, kas nodrošina preces un pakalpojumus fiziskajām personām vai fizisko personu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kā arī kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas;

3.25. kredītiestāde – kapitālsabiedrība, kas atbilst Kredītiestāžu likuma 1. panta 1. punkta “a” apakšpunkta prasībām;

3.26. citi termini atbilst Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma, Pārapdrošināšanas likuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma, Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likuma, Komisijas apstiprināto noteikumu par apdrošinātāju gada pārskata sagatavošanu un noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanas un aprēķināšanas metodēm terminu lietojumam.

II. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrību pārskati

4. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības pārskatu veido:

4.1. “Dzīvības apdrošinātāja bilances pārskats” (1. pielikums);

4.2. “Dzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķins” (2. pielikums);

4.3. “Dzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskats” (3. pielikums);

4.4. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešo apdrošināšanu un pārapdrošināšanu” (4. pielikums);

4.5. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem, to izvietojumu un saskaņošanu pa valūtām” (5. pielikums);

4.6. “Pārskats par dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi” (6. pielikums);

4.7. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu” (7. pielikums);

4.8. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par izdevumu struktūru” (8. pielikums);

4.9. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par ieguldījumu vērtību” (9. pielikums);

4.10. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par filiālēm, pārstāvniecībām, darbiniekiem un apdrošināšanas aģentiem” (10. pielikums);

4.11. (Svītrots ar FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.124);

4.12. (Svītrots ar FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.124).

5. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa pārskatu veido 4.1.–4.7. punktā minētie pielikumi un:

5.1. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par ārpusbilances saistībām” (13. pielikums);

5.2. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju)” (14. pielikums);

5.3. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par dalībvalstīs apdrošinātajiem riskiem” (15. pielikums);

5.4. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām pieteiktajām atlīdzību prasībām” (16. pielikums);

5.5. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām saistībām” (17. pielikums);

5.6. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par prioritāriem prasījumiem un to segumu ar aktīviem” (18. pielikums);

5.7. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tiesā pieteiktajām prasībām, kurās apdrošinātājs ir minēts kā atbildētājs” (19. pielikums);

5.8. “Dzīvības apdrošinātāja pārskats par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (20. pielikums);

5.9. “Atsevišķu dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (21. pielikums);

5.10. "Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tā ārvalstu filiāļu darbību tiešajā apdrošināšanā" (11. pielikums);

5.11. "Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tā darbību tiešajā apdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs" (12. pielikums).

(Grozīts ar FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.124)

III. Ārvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāļu pārskati

6. Nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles darbības pārskatu veido 4.1.–4.5. un 4.7.–4.10. punktā minētie pielikumi un “Pārskats par nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem” (22. pielikums).

7. Nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu veido 4.1.–4.5., 4.7. un 5.1.–5.9. punktā minētie pielikumi un “Pārskats par nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem” (22. pielikums).

8. Dalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu veido 4.3., 4.7., 5.8. un 5.9. punktā minētie pielikumi un “Dalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pārskats par tiešo apdrošināšanu” (23. pielikums).

IV. Paskaidrojumi par dzīvības apdrošinātāja pārskatos atspoguļojamo informāciju

9. Sagatavojot pārskatus, ņem vērā Komisijas apstiprināto noteikumu par apdrošinātāju gada pārskata sagatavošanu prasības attiecībā uz šiem noteikumiem atbilstošo pārskatu posteņu saturu, ja šajos noteikumos nav dots atsevišķs skaidrojums.

10. Atspoguļojot informāciju dzīvības apdrošinātāja pārskatu posteņos, netiek veikta apdrošināšanas līgumu klasifikācija ieguldījumu un apdrošināšanas līgumos. Visi līgumi tiek uzskatīti par apdrošināšanas līgumiem to juridiskajā izpratnē. Tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumu prēmijas peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļojamas pilnā mērā.

11. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrība un nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāle sagatavo darbības pārskatu, pamatojoties uz pēdējo revidēto sabiedrības vai filiāles gada pārskatu.

12. Dalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāle, sagatavojot pārskatus, ievēro attiecīgās dalībvalsts normatīvo aktu prasības, kuras ir saistošas, sagatavojot gada pārskatu.

13. “Dzīvības apdrošinātāja bilances pārskatā” (1. pielikums):

13.1. postenī 23000 “Tehniskās rezerves” atspoguļo saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību aprēķinātās tehniskās rezerves, ievērojot Komisijas apstiprināto noteikumu par tehnisko rezervju izveidošanas un aprēķināšanas kārtību prasības. Šajā postenī atspoguļo arī saskaņā ar apdrošinātāja vadības apstiprināto kārtību aprēķināto pārapdrošinātāja daļu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas tehniskajās rezervēs, ievērojot cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumu nosacījumus;

13.2. postenī 13410 “Akcijas un citi vērts­papīri ar nefiksētu ienākumu” atspoguļo ieguldījumus sabiedrību pamatkapitālā, ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās un tām pielīdzināmos vērtspapīros un ieguldījumus citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu. Šeit uzrāda tikai tādu līdzdalību sabiedrību pamatkapitālā, kura nav jāatspoguļo bilances aktīvu postenī 13200 “Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās” un postenī 13300 “Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās”;

13.3. postenī 13420 “Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu” atspoguļo pārvedamos parāda vērtspapīrus, hipotekārās ķīlu zīmes un citus pārvedamos vērtspapīrus ar fiksētu ienākumu, t.sk. centrālo un vietējo valdību emitētos vērtspapīrus, kredītiestāžu un citu sabiedrību emitētos vērtspapīrus. Vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem, kā, piemēram, procentu likme starpbanku tirgū, ir uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu;

13.4. postenī 16410 “Atvasinātie finanšu instrumenti” atspoguļo finanšu aktīvus, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu;

13.5. postenī 13460 “Termiņnoguldījumi kredītiestādēs” atspoguļo noguldījumus kredītiestādēs, kurus var izņemt tikai pēc noteikta termiņa. Noguldījumus, kuriem nav šāda termiņa ierobežojuma vai tas nepārsniedz 24 stundas vai vienu darba dienu, pat ja tie nes procentu ienākumus, atspoguļo bilances aktīva postenī 16300;

13.6. postenī 27520 “Atvasinātie finanšu instrumenti” atspoguļo finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu;

13.7. pārskata 3.1. daļā “Debitori un kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām – starpnieki” un 3.2. daļā “Debitori un kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām” sniedz detalizētu informāciju par darījumiem ar cedentiem, apdrošināšanas, pārapdrošināšanas starpniekiem un pārapdrošinātājiem, kā arī informāciju par samaksāto komisiju tiem apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpniekiem (juridiskajām personām), ar kuriem veiktie darījumi netiek atspoguļoti pārskata 1. daļas 15120. un/vai 27120. pozīcijā. Pārskata 3.1. daļas “Debitori un kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām – starpnieki” ailes “Apdrošināšanas starpnieka parakstītās prēmijas” un “Apdrošināšanas starp­nieka izmaksātās atlīdzības” aizpildāmas, tikai iesniedzot darbības pārskatu, un tajās atspoguļojama informācija par pārskata periodā parakstītajām prēmijām un izmaksātajām atlīdzībām visiem apdrošināšanas līgumiem, kuru parakstīšanā izmantoti apdrošināšanas starpnieka (juridiskas personas) pakalpojumi;

13.8. pārskata 3.3. daļā “Pārējie debitori un citi kreditori” sniedz attiecīgo pārskata 1. daļas pozīciju izvērsumu darījumiem, kuru bilances vērtība pārsniedz 7,000 euro, izņemot nedalībvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāles, kas sniedz pilnu šo pozīciju izvērsumu;

13.9. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” A ailē “Aktīvi, kuriem izdarīta pārvērtēšana” sniedz to aktīvu uzskaitījumu, kuriem izdarīta pārvērtēšana;

13.10. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” B ailē “Norāde uz bilances posteni” norāda tā bilances posteņa nosaukumu, kurā šādi aktīvi atspoguļoti;

13.11. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” 2. ailē “Citi tehniskie ienākumi” un 4. ailē “Citi tehniskie izdevumi” sniedz informāciju par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām vai vērtības samazināšanās zaudējumiem, kas atspoguļoti “Dzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums) 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijās “Citi tehniskie ienākumi, neto” un “Citi tehniskie izdevumi, neto”;

13.12. pārskata 6. daļas “Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas” 3. ailē “Citi ienākumi” un 5. ailē “Citi izdevumi” sniedz informāciju par iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstajām summām vai vērtības samazināšanās zaudējumiem, kas atspoguļoti “Dzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums) 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijās “Citi ienākumi” un “Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu”.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

14. “Dzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķina” (2. pielikums):

14.1. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcija 12300 “No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (nedzīvības apdrošināšanā)” tiek aprēķināta šādi:

14.1.1. dzīvības apdrošinātājs, kurš veic nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, veido tehniskās rezerves sadalījumā pa šādiem apdrošināšanas veidiem:

14.1.1.1. dzīvības apdrošināšana,

14.1.1.2. nelaimes gadījumu apdrošināšana,

12.1.1.3. veselības apdrošināšana;

14.1.2. ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu daļu, kas attiecas uz katru no 12.1.1. punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem, nosaka šādi:

14.1.2.1. aprēķina bilances posteņu “Kapitāls un rezerves” un “Tehniskās rezerves” kopsummu,

14.1.2.2. aprēķina procentuālo attiecību starp:

14.1.2.2.1. bilances posteni “Kapitāls un rezerves” un atbilstoši 14.1.2.1. punkta prasībām aprēķināto kopsummu,

14.1.2.2.2. tehniskajām rezervēm (neto), kuras attiecas uz dzīvības apdrošināšanu, un atbilstoši 12.1.2.1. punkta prasībām aprēķināto kopsummu,

14.1.2.2.3. tehniskajām rezervēm (neto), kuras attiecas uz nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, un atbilstoši 12.1.2.1. punkta prasībām aprēķināto kopsummu,

14.1.2.3. aprēķina ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz bilances posteni “Kapitāls un rezerves”, kā ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu reizinājumu ar atbilstoši 14.1.2.2.1. punktam aprēķināto procentuālo attiecību,

14.1.2.4. aprēķina ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanu, kā ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu reizinājumu ar atbilstoši 14.1.2.2.2. punktam aprēķināto procentuālo attiecību,

14.1.2.5. aprēķina ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, kā ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu reizinājumu ar atbilstoši 14.1.2.2.3. punktam aprēķināto procentuālo attiecību;

14.1.3. ieguldījumu darbības ienākumu un izdevumu daļu, kas attiecas uz katru no 14.1.1. punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem, peļņas vai zaudējumu aprēķinā atspoguļo šādi:

14.1.3.1. ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz bilances posteni “Kapitāls un rezerves” un nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, uzrāda pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijā 120 vai pozīcijā 140,

14.1.3.2. ieguldījumu darbības ienākumus un izdevumus, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanu, uzrāda pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 12100 vai pozīcijā 18100;

14.1.4. ieguldījumu darbības rezultātu (ienākumi mīnus izdevumi), kas attiecas uz nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, pārnes no netehniskā rezultāta uz nedzīvības apdrošināšanas tehnisko rezultātu, to atskaitot no pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijas 120 un pieskaitot pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijai 12300;

14.2. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 17300 “Administratīvie izdevumi” atspoguļotos administratīvos izdevumus, kuri tieši neattiecas uz konkrētu apdrošināšanas veidu, sadala, pamatojoties uz parakstītajām prēmijām vai izmaksātajām apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzībām. Apdrošinātājs var piemērot citu valdes apstiprinātu administratīvo izdevumu sadalīšanas metodi, ja tā sniedz patiesāku priekšstatu par administratīvo izdevumu apmēru, kas attiecināms uz katru apdrošināšanas veidu. Administratīvo izdevumu sadales rakstveida pamatojumu pievieno apdrošinātāja darbības pārskatam. Izvēlēto administratīvo izdevumu sadales metodi pielieto konsekventi;

14.3. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 13000 “Citi tehniskie ienākumi, neto” atspoguļo tos ar apdrošināšanas darbību saistītos ienākumus, kuri nav atspoguļoti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos, piemēram, ienākumus no citu apdrošinātāju apdrošināšanas produktu izplatīšanas un procentu ienākumus no dalītajiem prēmiju maksājumiem. Šeit uzrāda arī tiešās apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operāciju debitoru parādu pārvērtēšanas iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas;

14.4. pārskata 1. daļas “Tehniskais rezultāts” pozīcijā 19100 “Citi tehniskie izdevumi, neto” atspoguļo tos ar apdrošināšanas darbību saistītos izdevumus, kuri nav atspoguļoti citos peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos, piemēram, procentu maksājumus pārapdrošinātājam par pārapdrošinātāja noguldījumu un samaksu par kopapdrošināšanas līgumu pārvaldīšanu. Šeit uzrāda arī tiešās apdrošināšanas, pārapdrošināšanas un cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operāciju debitoru parādu pārvērtēšanas rezultātā atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās;

14.5. pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcija 130 “No tehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (dzīvības apdrošināšanā)” tiek aprēķināta šādi:

14.5.1. dzīvības apdrošinātājs, kurš veic tikai dzīvības apdrošināšanu, daļu no ieguldījumu darbības rezultāta peļņas vai zaudējumu aprēķinā pārnes no tehniskā rezultāta uz netehnisko rezultātu, to atskaitot no peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskā rezultāta (pārskata 1. daļa “Tehniskais rezultāts”, pozīcija 19200) un pieskaitot peļņas vai zaudējumu aprēķina netehniskajam rezultātam (pārskata 2. daļa “Netehniskais rezultāts”, pozīcija 130);

14.5.2. dzīvības apdrošinātājs, kurš veic tikai dzīvības apdrošināšanu, aprēķinot ieguldījumu darbības rezultāta daļu, kuru pārnes no peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskā rezultāta uz netehnisko rezultātu, pielieto šādu bilances posteņu attiecību:

kapitāls un rezerves

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

kapitāls un rezerves + tehniskās rezerves;

14.6. pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijā 160 “Citi ienākumi” atspoguļo ienākumus, kas nav uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskajā rezultātā un nav iekļauti ieguldījumu darbības ienākumos, piemēram, pārējās ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās vērtības pozitīvās izmaiņas. Šeit uzrāda arī pārējo debitoru parādu pārvērtēšanas iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas;

14.7. pārskata 2. daļas “Netehniskais rezultāts” pozīcijā 170 “Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu” atspoguļo izdevumus, kas nav uzrādīti peļņas vai zaudējumu aprēķina tehniskajā rezultātā un nav iekļauti ieguldījumu darbības izdevumos, piemēram, pārējās ar ārvalstu valūtas kursa izmaiņām saistītās vērtības negatīvās izmaiņas, kā arī samaksātās soda naudas. Šeit uzrāda arī pārējo debitoru parādu pārvērtēšanas rezultātā atzītos zaudējumus no vērtības samazināšanās, nemateriālo aktīvu amortizāciju un to vērtības samazināšanās zaudējumus.

15. “Dzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskatā” (3. pielikums):

15.1. pozīcijā 11000 “Saņemtās bruto prēmijas tiešajā apdrošināšanā” atspoguļo saņemtās apdrošināšanas prēmijas par tiešās apdrošināšanas līgumiem, kuras ir samazinātas par atmaksāto prēmijas daļu;

15.2. pozīcijā 12000 “Par pārapdrošināšanu saņemtās bruto prēmijas” atspoguļo naudas līdzekļus, kuri ir saņemti, apdrošinātājam pārapdrošinot citu apdrošinātāju riskus, t.sk. saņemtos prēmiju maksājumus;

15.3. pozīcijā 15100 “Pārējā saņemtā nauda” atspoguļo saņemtās kopapdrošināšanas prēmijas, apdrošināšanas atlīdzības, ja apdrošinātājs ir vadošais apdrošinātājs, un citus saņemtos līdzekļus saskaņā ar kopapdrošināšanas līguma nosacījumiem. Šajā pozīcijā atspoguļo arī naudas līdzekļus, kuri ir saņemti, apdrošinātājam veicot cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju, t.sk. apdrošināšanas atlīdzības un komisijas naudas, kā arī pārējo saņemto naudu, kas attiecas uz apdrošinātāja pamatdarbību, bet kuru neatspoguļo 11000., 12000. un 15200. pozīcijā;

15.4. pozīcijā 15200 “Pārējā samaksātā nauda” atspoguļo izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, samaksātos atlīdzību noregulēšanas izdevumus un samaksātās atpirkuma summas. Šo pozīciju samazina par atgūto zaudējumu summām ar cesijas vai derīgo atlieku realizācijas palīdzību, kā arī par regresa prasību rezultātā atgūtajām summām. Šajā pozīcijā atspoguļo vadošā apdrošinātāja samaksātās kopapdrošināšanas prēmijas citiem kopapdrošināšanas līguma dalībniekiem un citus maksājumus saskaņā ar kopapdrošināšanas līguma nosacījumiem, kā arī apdrošinātāja samaksātās summas, apdrošinātājam veicot cedēto pārapdrošināšanu un retrocesiju, t.sk. prēmiju maksājumus, un apdrošinātājam pieņemot pārapdrošināšanā citu apdrošinātāju riskus, t.sk. apdrošināšanas atlīdzības un komisijas naudas. Šajā pozīcijā atspoguļo maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā un Komisijas uzturēšanai, kā arī pārējo samaksāto naudu, kas attiecas uz apdrošinātāja pamatdarbību, bet kuru neatspoguļo 11000. un 12000. pozīcijā;

15.5. pozīcijā 21000 “Ieguldījumu iegāde” atspoguļo attiecīgo ieguldījumu iegādei izlietotos naudas līdzekļus;

15.6. pozīcijā 22000 “Ieguldījumu pārdošana” atspoguļo saņemto naudu no ieguldījumu realizācijas;

15.7. pozīcijā 23000 “Ienākumi no ieguldījumiem” atspoguļo saņemtos ienākumus no procentu maksājumiem, īres maksas un citu veidu ienākumus no ieguldījumiem;

15.8. pozīcijā 32000 “Samaksātā nauda” finansēšanas darbības rezultātā samaksātos naudas līdzekļus, t.sk. akcionāriem izmaksātās dividendes, t.i., dividendes, kas izmaksātas saskaņā ar iepriekšējo pārskata gadu rezultātiem.

16. “Dzīvības apdrošinātāja pārskata par tiešo apdrošināšanu un pārapdrošināšanu” (4. pielikums):

16.1. 1.–5. daļā un “Dalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pārskatā par tiešo apdrošināšanu” (23. pielikums) sniedz informāciju par apdrošināšanas portfeli, neietverot pārapdrošināšanas līgumus;

16.2. 1.–5. daļā par jauniem līgumiem uzskatāmi līgumi, kas noslēgti ar jauniem klientiem (arī tādiem, kuru noslēgto apdrošināšanas līgumu termiņš ir pagarināts, veicot atkārtotu riska parakstīšanu) un stājušies spēkā pārskata periodā. Pārskata ailē “Kopā” veic līgumu skaita korekciju gadījumā, ja vienā līgumā ietverti vairāki riski un informācija par šo līgumu, atbilstoši sadalot, atspoguļota vairākās vietās;

16.3. 3. daļas 3130. un 3150. pozīcijā sniedz informāciju par apdrošinātās personas izvēles (ja līgumā paredzēta iespēja apdrošinātajai personai izvēlēties atlīdzības izmaksas veidu) rezultātā veikto līgumu pārklasifikāciju;

16.4. 6.1. daļā sniedz informāciju par pārapdrošināšanā pieņemtajām saistībām sadalījumā pa valstīm, pamatojoties uz cedējošā apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja reģistrācijas vietu;

16.5. 6.2. daļā sniedz informāciju par saistībām, kas pieņemtas no cita apdrošinātāja vai pārapdrošinātāja, sadalījumā pa apdrošināšanas veidiem.

17. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem, to izvietojumu un saskaņošanu pa valūtām” (5. pielikums) sniedz informāciju par tehnisko rezervju segumam izmantotajiem aktīviem, ņemot vērā tiem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu tīro vērtību, t.i., ņemot vērā “Dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” aktīvos un pasīvos (pozitīvās un negatīvās izmaiņas) atspoguļoto informāciju. Ja atvasinātais finanšu instruments piesaistīts vienlaikus vairākiem aktīviem, tā uz katru aktīvu attiecināmo vērtību aprēķina proporcionāli aktīvu apmēram:

17.1. pārskata 1. daļā “Kopsavilkums” sniedz informāciju par aktīvu, kurus izmanto tehnisko rezervju segumam, atrašanās, reģistrācijas vietu (debitoriem fiziskām personām – dzīvesvietu) vai emitenta reģistrācijas valsti;

17.2. pārskata 2. daļā “Tehnisko rezervju segumam izmantotie atvasinātie finanšu instrumenti” sniedz informāciju par katrā ieguldījumu veidā ietvertajiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem atvasināto finanšu instrumentu dalījumā, norādot regulētā tirgus (ja instruments ir ietverts regulētajā tirgū), kurā ietverts atvasinātais finanšu instruments, valsts nosaukumu un mājas lapas internetā adresi, kurā atrodama informācija par šajā tirgū ietvertajiem vērtspapīriem;

17.3. atvasināto finanšu instrumentu nosacīto pamatvērtību nosaka šādi:

17.3.1. ārvalstu valūtas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kad notiek ārvalstu valūtas pirkšana vai pārdošana par euro, – ārvalstu valūtas daudzums, kuru apdrošinātājs pērk vai pārdod;

17.3.2. ārvalstu valūtas atvasinātajiem finanšu instrumentiem, kad notiek vienas ārvalstu valūtas apmaiņa pret citu ārvalstu valūtu, – tās ārvalstu valūtas daudzums, kuru apdrošinātājs saņems;

17.3.3. procentu atvasinātajiem finanšu instrumentiem – to parāda vērtspapīru vērtība vai nosacītā vērtība, kuriem atvasinātais finanšu instruments ir piesaistīts;

17.3.4. kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem finanšu instrumentiem – to kapitāla vērtspapīru vai akciju indeksu vērtība, kuriem atvasinātais finanšu instruments ir piesaistīts;

17.4. pārskata 3. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem zemes gabalos un ēkās”, 4. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kapitāla vērtspapīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un parāda vērtspapīros”, 5. daļā “Tehnisko rezervju segums ar hipotēku nodrošinātiem aizdevumiem” un 7. daļā “Tehnisko rezervju segums ar noguldījumiem kredītiestādēs” norāda atvasinātā finanšu instrumenta bilances vērtību, ja tāds izmantots;

17.5. pārskata 4. daļā “Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kapitāla vērts­papīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un parāda vērtspapīros” norāda regulētā tirgus, kurā ietverts attiecīgais vērtspapīrs, valsts nosaukumu un mājas lapas internetā adresi, kurā atrodama informācija par regulētajā tirgū ietvertajiem vērtspapīriem. Ja tehnisko rezervju segumam tiek izmantoti parāda vērtspapīri, kuri nav ietverti regulētajā tirgū, bet tikai reģistrēti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajās valstīs, tad norāda šo vērtspapīru reitingu un reitingu piešķīrušās aģentūras nosaukumu. Ja pārskatā atspoguļotajiem vērtspapīriem ir piesaistīti atvasinātie finanšu instrumenti, sniedz informāciju par regulēto tirgu, kurā ietverts vērtspapīrs, nevis atvasinātais finanšu instruments;

17.6. pārskata 6. daļā “Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām” sniedz informāciju par apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem sadalījumā pa parāda termiņiem;

17.7. pārskata 8. daļā “Tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtām” sniedz informāciju par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtām atbilstoši Komisijas apstiprinātajiem noteikumiem par tehnisko rezervju ieguldījumu saskaņošanu pa valūtām.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

18. “Pārskatā par dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi” (6. pielikums) un “Pārskatā par nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem” (22. pielikums) pašu līdzekļus un maksātspējas normu aprēķina, garantijas fonda minimālo lielumu un maksātspējas prasību izpildi nosaka, pamatojoties uz Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma, kā arī Komisijas apstiprināto noteikumu par dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķinu prasībām. Ja apdrošinātājs nelaimes gadījumu un/vai veselības apdrošināšanas līgumus piedāvā mazāk nekā trīs gadus, tad apdrošinātāja maksātspējas norma nelaimes gadījumu un/vai veselības apdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz šajos apdrošināšanas veidos parakstītajām prēmijām, un pārskata 3.2. daļa “Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām” nav jāaizpilda.

19. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu” (7. pielikums) sniedz informāciju par tiešajā apdrošināšanā parakstītajām bruto prēmijām un izmaksātajām bruto apdrošināšanas atlīdzībām, pamatojoties uz apdrošinātā riska atrašanās vietu vai apdrošinātās personas pastāvīgo dzīvesvietu vai reģistrācijas vietu. Ja līgums noslēgts ar juridisku personu par tās darbinieku apdrošināšanu un, parakstot prēmijas, nav iespējams identificēt apdrošināto personu pastāvīgo dzīvesvietu, pieņem, ka tā ir juridiskās personas reģistrācijas valsts.

20. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par izdevumu struktūru” (8. pielikums) sniedz informāciju par visiem ar apdrošinātāja darbību saistītajiem izdevumu veidiem:

20.1. atlīdzību noregulēšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kas noregulē atlīdzību prasības) un izdevumos par pakalpojumiem (maksājumi trešajām pusēm – advokātiem, ekspertiem u.c., kas tiek pieaicināti atlīdzību noregulēšanā);

20.2. klientu piesaistīšanas izdevumu kopsummu (ņemot vērā izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos) sadala apdrošināšanas komisijas naudā un izdevumos par pakalpojumiem (netiešie izdevumi, piemēram, reklāmai);

20.3. administratīvos izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, komandējumu izdevumi) un izdevumos par pakalpojumiem (materiālo aktīvu nolietojums un pārvērtēšana, maksājumi par pakalpojumiem trešajām pusēm);

20.4. citus tehniskos izdevumus sadala komisijas naudā (maksa citiem apdrošinātājiem par produktu izplatīšanu) un izdevumos par pakalpojumiem (maksa par kopapdrošināšanas līgumu administrēšanu, procentu maksājumi pārapdrošinātājiem par pārapdrošinātāja noguldījumu pie cedenta);

20.5. ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumus sadala personāla izmaksās (algas un sociālie maksājumi darbiniekiem, kuri nodarbojas ar ieguldījumu pārvaldi) un izdevumos par pakalpojumiem (komisijas nauda par ieguldījumu pārvaldi).

21. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par ieguldījumu vērtību” (9. pielikums) attiecīgos ieguldījumus sadala pēc to bilancē atspoguļotās vērtības (iegādes vērtībā vai patiesajā vērtībā).

22. “Dzīvības apdrošinātāja pārskata par filiālēm, pārstāvniecībām, darbiniekiem un apdrošināšanas aģentiem” (10. pielikums) pozīcijā “Apdrošināšanas aģenti” norāda to apdrošināšanas aģentu skaitu, kuri pārskata periodā apdrošinātāja vārdā slēguši līgumus. Nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāle šajā pārskatā aizpilda tikai pozīcijas “Apdrošinātāja darbinieki” un “Apdrošināšanas aģenti”.

23. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par tā ārvalstu filiāļu darbību tiešajā apdrošināšanā” (11. pielikums) sniedz informāciju par apdrošinātāja ārvalstīs izvietotajās filiālēs parakstītajām bruto prēmijām un izmaksātajām bruto atlīdzībām tiešajā apdrošināšanā apdrošināšanas veidu dalījumā.

(Grozīts ar FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.124)

24. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par tā darbību tiešajā apdrošināšanā, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu dalībvalstīs” (12. pielikums) sniedz informāciju par apdrošinātāja dalībvalstīs, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, parakstītajām bruto prēmijām un izmaksātajām bruto atlīdzībām tiešajā apdrošināšanā apdrošināšanas veidu dalījumā.

(Grozīts ar FKTK 15.07.2011. noteikumiem Nr.124)

25. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju)” (14. pielikums):

25.1. pārskata 1. daļā “Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) sadalījums pa apdrošināšanas veidiem” sniedz informāciju par visa apdrošināšanas portfeļa, ietverot pārapdrošināšanas līgumus, cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju);

25.2. pārskata 2. daļā “Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) sadalījums pa pārapdrošinātājiem” sniedz informāciju par visiem pārapdrošināšanas starpniekiem, pārapdrošinātājiem, retrocedentiem, kam risks nodots cedētajā pārapdrošināšanā (retrocesijā). Ja izmantoti pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumi, tad pakārtoti starpnieka nosaukumam uzskaita arī visus pārapdrošinātājus, pārapdrošināšanas sabiedrībām norādot reitinga aģentūru un tās piešķirto reitingu, kas ir spēkā pārskata datumā. Ja pārapdrošinātājam piešķirti vairāki reitingi, tad norāda zemāko. Par starpniekiem aizpilda tikai A, E, 1. un 2. ailē prasīto informāciju. Ja vienā darījumā izmantoti divu vai vairāk pārapdrošināšanas starpnieku pakalpojumi, tad pārskatā norāda informāciju par visiem darījumā iesaistītajiem pārapdrošināšanas starpniekiem.

26. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par dalībvalstīs apdrošinātajiem riskiem” (15. pielikums) sniedz informāciju tikai par tām apdrošinātajām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir kāda no dalībvalstīm. Ja līgums noslēgts ar juridisko personu par tās darbinieku apdrošināšanu un, parakstot prēmijas, nav iespējams identificēt apdrošināto personu pastāvīgo dzīvesvietu, pieņem, ka tā ir juridiskās personas reģistrācijas valsts.

27. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par lielākajām pieteiktajām atlīdzību prasībām” (16. pielikums) sniedz informāciju par katra apdrošināšanas veida piecām lielākajām pārskata periodā pieteiktajām atlīdzību prasību summām (bruto). Izvērtējot piecas lielākās katrā apdrošināšanas veidā pieteiktās atlīdzību prasības, ņem vērā gan tiešo apdrošināšanu, gan pārapdrošināšanu. Dzīvības apdrošināšanā neņem vērā atpirkuma summas.

28. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par lielākajām saistībām” (17. pielikums) sniedz informāciju par piecām apdrošināšanas polisēm ar lielākajām saistībām (bruto) par vienu apdrošināto risku attiecībā uz vienu apdrošināto personu un piecām apdrošināšanas polisēm ar lielākajām apdrošinātāja paturētajām saistībām (neto) par vienu apdrošināto risku attiecībā uz vienu apdrošināto personu. Ja vienā polisē ietvertas vairākas personas, izvērtē saistības (bruto un neto), ko apdrošinātājs uzņēmies, apdrošinot katru polisē ietverto personu, un informāciju sniedz par katru atsevišķi. Šajā pārskatā atspoguļo informāciju tikai par tiešo apdrošināšanu par tiem apdrošināšanas līgumiem, kuri ir stājušies spēkā pārskata periodā, pat tad, ja apdrošināšanas līgums pārskata perioda beigās vairs nav spēkā.

29. “Dzīvības apdrošinātāja pārskata par prioritāriem prasījumiem un to segumu ar aktīviem” (18. pielikums) 1. daļas “Prioritārie prasījumi” C ailē “Norāde uz bilances posteni” norāda tās “Dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” pozīcijas nosaukumu, kurā atspoguļota “Dzīvības apdrošinātāja pārskata par prioritāriem prasījumiem un to segumu ar aktīviem” 1. daļas pozīcijās norādītā informācija. Sniedzot informāciju par prioritāro prasījumu segumam izmantotajiem aktīviem, ņem vērā aktīviem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu tīro vērtību, t.i., ņem vērā “Dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” aktīvos un pasīvos atspoguļoto informāciju.

30. “Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par tiesā pieteiktajām prasībām, kurās apdrošinātājs ir minēts kā atbildētājs” (19. pielikums) atspoguļo informāciju par visām apdrošinātājam zināmajām prasībām, kuras ir pieteiktas tiesā. Pārskata E ailē “Komentārs par prasības izskatīšanas gaitu” apdrošinātājs sniedz informāciju par to, kādā stadijā ir prasība.

31. “Dzīvības apdrošinātāja pārskata par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (20. pielikums) 1. daļā “Nemateriālie un materiālie aktīvi” sniedz “Dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” 12000. pozīcijā “Nemateriālie aktīvi” un 16100. pozīcijā “Materiālie aktīvi” ietverto informāciju sīkākā dalījumā. 2. daļā “Tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā” sniedz informāciju, tehniskās rezerves sadalot, pamatojoties uz apdrošinātās personas pastāvīgo dzīves vai reģistrācijas vietu. Ja līgums noslēgts ar juridisko personu par tās darbinieku apdrošināšanu un, parakstot prēmijas, nav iespējams identificēt apdrošināto personu pastāvīgo dzīvesvietu, pieņem, ka tā ir juridiskās personas reģistrācijas valsts.

32. “Pārskata par nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem” (22. pielikums) 5. daļā, sniedzot informāciju par pašu līdzekļu segumam izmantotajiem aktīviem, ņem vērā aktīviem piesaistīto atvasināto finanšu instrumentu tīro vērtību, t.i., ņem vērā “Dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata” (1. pielikums) 1. daļas “Bilance” aktīvos un pasīvos atspoguļoto informāciju. Pārskata 6. daļā “Pašu līdzekļu segums ar ieguldījumiem Latvijas Republikā minimālā garantijas fonda apmērā” sniedz informāciju par nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu garantijas fonda apmērā segumu ar ieguldījumiem Latvijas Republikā. 7. daļu “Pašu līdzekļu segums ar ieguldījumiem dalībvalstīs aprēķinātās maksātspējas normas apmērā” aizpilda tikai tad, ja aprēķinātā maksātspējas norma (6000. pozīcija) ir lielāka nekā garantijas fonda minimālais lielums (7001. pozīcija). Šajā daļā atspoguļo tikai to ieguldījumu daļu, kas pārsniedz garantijas fonda segumam atbilstošos pašu līdzekļu ieguldījumus, bet nepārsniedz aprēķinātās maksātspējas normas apmēru.

(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

33. Par apdrošināšanas līgumiem, kuros vienā līgumā kopā ir vairāki apdrošināšanas veidi (dzīvības apdrošināšana, nelaimes gadījumu apdrošināšana, veselības apdrošināšana, kā arī dzīvības apdrošināšanas līgumi ar uzkrājumu vai bez uzkrājuma veidošanas, tirgum piesaistītie apdrošināšanas līgumi), visus rādītājus (prēmijas, atlīdzības utt.) attiecīgi sadala, ievērojot, cik liela daļa ir katram apdrošināšanas veidam atsevišķi.

V. Pārskatu iesniegšanas kārtība

34. Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības darbības pārskatu vai nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles darbības pārskatu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

35. Apdrošinātāja ceturkšņa pārskata periods ir periods no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa pēdējā mēneša pēdējam datumam (31. marts, 30. jūnijs, 30. septembris, 31. decembris). Apdrošinātājs dzīvības apdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa pārskatu, nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu vai dalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles ceturkšņa pārskatu iesniedz Komisijai līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 25. datumam.

(Grozīts ar FKTK 07.03.2011. noteikumiem Nr.45)

36. Pārskatus sagatavo saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr.146 “Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi” noteikto kārtību.

37. Ja Komisija konstatē, ka apdrošinātāja iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas tiek paziņots pārskata izpildītājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

38. Konsultācijas par pārskatu, izņemot “Dzīvības apdrošinātāja pārskatu par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (20. pielikums) un “Atsevišķu dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsuma” (21. pielikums) pārskatu, sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments. Konsultācijas par “Dzīvības apdrošinātāja pārskata par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm” (20. pielikums) un “Atsevišķu dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsuma” (21. pielikums) pārskata sagatavošanu sniedz Latvijas Bankas Statistikas pārvaldes Tautsaimniecības un finanšu statistikas daļa.

VI. Noslēguma jautājumi

39. Pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām apdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu par 2009. gada 1. ceturksni.

40. Pārskata “Atsevišķu dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (21. pielikums) pozīcijām “Ilgtermiņa parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu”, “Ilgtermiņa aizdevumi”, “Ilgtermiņa termiņnoguldījumi” “Ilgtermiņa noguldījumi pie cedenta” un “Ilgtermiņa noguldījumi no pārapdrošinātājiem” termiņdalījuma detalizāciju apdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu par 2009. gada 4. ceturksni.

41. Pārskata “Atsevišķu dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums” (21. pielikums) sektoru sadalījumu “Vispārējā valdība”, “Nefinanšu sabiedrības”, “MFI”, “CFS un finanšu palīgsabiedrības”, “Apdrošinātāji, pārapdrošinātāji un privātie pensiju fondi”, “Mājsaimniecības” un “Mājsaimniecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas” gadījumos, ja valsts kods nav “LV”, apdrošinātājs sagatavo un iesniedz, sākot ar apdrošinātāja ceturkšņa pārskatu par 2009. gada 4. ceturksni.

42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 15.09.2006. noteikumi Nr. 147 “Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas noteikumi”.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs __________________

_____________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Dzīvības apdrošinātāja bilances pārskats

200_. gada ____________________________

1. Bilance (pārskata periods)

Aktīvi

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata perioda beigās

Iepriekšējā gada beigās

A

B

01

02

Parakstītais, bet neapmaksātais pamatkapitāls

11000

Nemateriālie aktīvi

12000

Ieguldījumi (13100+13200+13300+13400+13500)

13000

Zemes gabali un ēkas (13110+13120)

13100

Pašu vajadzībām

13110

Ieguldījumu darbībai

13120

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās (13210+13220+13230)

13200

Līdzdalība pamatkapitālā

13210

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

13220

Aizdevumi

13230

Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās (13310+13320+13330)

13300

Līdzdalība pamatkapitālā

13310

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

13320

Aizdevumi

13330

Pārējie finanšu ieguldījumi (13410+13420+13430+13440+13450+13460+13470)

13400

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu (13411+13412+13413+13414+13415)

13410

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū

13411

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū

13412

Atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū

13414

Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū

13415

Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

13413

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (13421+...+13424)

13420

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas vai garantējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

13421

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot 13421. pozīcijā norādītos

13422

Hipotekārās ķīlu zīmes

13423

Citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

13424

Līdzdalība ieguldījumu kopfondos

13430

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

13440

Citi aizdevumi

13450

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

13460

Citi ieguldījumi

13470

Noguldījumi pie cedenta

13500

Ieguldījumi par labu dzīvības apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmējiem, kuri uzņemas ieguldījumu risku

14000

Debitori (15100+15200+15300)

15000

Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām (15110+15120)

15100

Apdrošinājuma ņēmēji

15110

Starpnieki

15120

Debitori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām (15201+15210+15220)

15200

Cedenti

15201

Pārapdrošinātāji

15210

Starpnieki

15220

Pārējie debitori

15300

Pārējie aktīvi (16100+16200+16300+16400)

16000

Materiālie aktīvi

16100

Nauda kasē

16200

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

16300

Citi aktīvi (16410+16420)

16400

Atvasinātie finanšu instrumenti

16410

Citi

16420

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi (17100+17200+17300)

17000

Uzkrātie procenti un īre

17100

Atliktie klientu piesaistīšanas izdevumi

17200

Pārējie nākamo periodu izdevumi un uzkrātie ienākumi

17300

KOPĀ AKTĪVI (11000+12000+13000+14000+15000+16000+17000)

10000


Pasīvi

A

B

01

02

Kapitāls un rezerves (21100+21200–21300+21400+21500+21600+21700)

21000

Parakstītais pamatkapitāls

21100

Akciju emisijas uzcenojums

21200

Pašu akcijas/pajas

21300

Pārvērtēšanas rezerves

21400

Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

21500

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi (+/–)

21600

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi (+/–)

21700

Pakārtotās saistības

22000

Tehniskās rezerves (23100+23200+23300+23400+23500+23600+23700)

23000

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves (23110–23120)

23100

Bruto summa

23110

Pārapdrošinātāja daļa

23120

Neparedzēto risku tehniskās rezerves

23200

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves (23310–23320)

23300

Bruto summa

23310

Pārapdrošinātāja daļa

23320

Atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves (23410+23420–23430)

23400

RBNS rezerves (23411–23412)

23410

Bruto summa

23411

Pārapdrošinātāja daļa

23412

IBNR rezerves

23420

Tehnisko rezervju samazinājums, kas varētu tikt atgūts ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

23430

Gratifikāciju tehniskās rezerves

23500

Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

23600

Citas tehniskās rezerves

23700

Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji

24000

Uzkrājumi

25000

Noguldījumi no pārapdrošinātājiem

26000

Kreditori (27100+27200+27300+27400+27500)

27000

Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām (27110+27120)

27100

Apdrošinājuma ņēmēji

27110

Starpnieki

27120

Kreditori no pārapdrošināšanas, (cedētās) pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām (27201+27210+27220)

27200

Cedenti

27201

Pārapdrošinātāji

27210

Starpnieki

27220

Aizņēmumi no kredītiestādēm

27300

Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi

27400

Pārējie kreditori (27510+...+27530)

27500

Aizņēmumi

27510

Atvasinātie finanšu instrumenti

27520

Citi kreditori

27530

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi (28100+28200+28300)

28000

Uzkrātie īres izdevumi un nākamo periodu ieguldījumu ienākumi

28100

Nenopelnītā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda

28200

Pārējie

28300

KOPĀ PASĪVI (21000+22000+23000+24000+25000+26000+27000+28000)

20000

Ārpusbilances saistības (20011+20012)

20001

Galvojumi

20011

Pārējās galvojumiem līdzīgās saistības

20012


2. Ieguldījumi

2.1. Ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums

1. pielikuma 1. daļas 13000., 14000. un 16300. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Atrašanās vai reģistrācijas valsts

Zemes gabali un ēkas

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās

Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās

Akcijas un citi vērts-papīri ar nefiksētu ienākumu

Parāda vērts-papīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Līdzdalība ieguldījumu kopfondos

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi un citi aizdevumi

Termiņ-noguldījumi kredītiestādēs

Citi ieguldī-jumi

Noguldījumi pie cedenta

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Ieguldījumi par labu dzīvības apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmējiem, kuri uzņemas ieguldījumu risku

Kopā (01+... +12)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Kopā


2.2. Ieguldījumi radniecīgajās un asociētajās sabiedrībās

1. pielikuma 1. daļas 13200. un 13300. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Radniecīgās/asociētās sabiedrības nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Līdzdalība pamatkapitālā

Ieguldījumi sabiedrību emitētajos parāda vērtspapīros

Aizdevumi

Ieguldījumi radniecīgajās/ asociētajās sabiedrībās kopā (01+02+03)

A

B

01

02

03

04

Radniecīgās sabiedrības

Kopā

Asociētās sabiedrības

Kopā

2.3. Citi ieguldījumi

1. pielikuma 1. daļas 13470. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Ieguldījuma nosaukums

Ieguldījuma veids

Ieguldījumu apmērs

A

B

01

Kopā

2.4. Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

1. pielikuma 1. daļas 13413. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Emitenta nosaukums

Emitenta reģistrācijas valsts nosaukums

Reģistrācijas numurs

Vērtspapīra veids

Ieguldījumu apmērs

A

B

C

D

01

Kopā

2.5. Ieguldījumi par labu dzīvības apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmējiem, kuri uzņemas ieguldījumu risku

1. pielikuma 1. daļas 14000. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Ieguldījumu atšifrējums

Reģistrācijas valsts nosaukums*

Ieguldījumu apmērs

A

B

01

Atvērtie ieguldījumu fondi un tiem pielīdzināmi kopējo ieguldījumu uzņēmumi

Apdrošinātāja speciāli izveidotie aktīvi

Citi ieguldījumi

t. sk. zemes gabali un ēkas

Kopā

*Ieguldījumu fondu, kopējo ieguldījumu uzņēmumu, apdrošinātāja, emitentu reģistrācijas valsts nosaukums.

2.6. Citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

1. pielikuma 1. daļas 13424. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Emitenta nosaukums

Emitenta reģistrācijas valsts nosaukums

Reģistrācijas numurs vai identifikācijas kods

Vērtspapīra veids

Ieguldījumu apmērs

A

B

C

D

01

Kopā

2.7. Citi aizdevumi

1. pielikuma 1. daļas 13450. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Aizdevuma ņēmēja nosaukums

Aizdevuma līguma slēgšanas datums/ mēnesis/gads

Aizdevuma atmaksas termiņš, datums/ mēnesis/gads

Summa

A

B

C

01

Kopā

X

X


3. Debitori un kreditori

3.1. Debitori un kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām – starpnieki

(veselos euro)

Starpnieka nosaukums

Atlikumu summa bilances

Apdrošinātāja samaksātā komisija pārskata periodā

Apdrošināšanas starpnieka parakstītās prēmijas*

Apdrošināšanas starpnieka izmaksātās atlīdzības*

aktīvos

pasīvos

A

01

02

03

04

05

Apdrošināšanas starpnieki (juridiskās personas)

Apdrošināšanas starpnieki (juridiskās personas), kopā

Apdrošināšanas aģentūras, kopā

X

X

X

Apdrošināšanas aģenti – fiziskās personas, kopā

X

X

X

Kopā

X

X

X

* Aile aizpildāma, tikai iesniedzot darbības pārskatu.

3.2. Debitori un kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām

(veselos euro)

Debitora/kreditora nosaukums

Atlikuma summa bilances

Apdrošinātāja samaksātā komisija pārskata periodā

aktīvos

pasīvos

A

01

02

03

Cedenti

Cedenti, kopā

Pārapdrošinātāji

X

X

X

X

Pārapdrošinātāji, kopā

X

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas starpnieki

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas starpnieki, kopā

Kopā

X

3.3. Pārējie debitori un citi kreditori

1. pielikuma 1. daļas 15300. un 27530. pozīcijas izvērsums*

(veselos euro)

Debitora/kreditora nosaukums

Atlikuma summa bilances

aktīvos

pasīvos

A

01

02

Kopā

* Dzīvības apdrošināšanas sabiedrības atšifrē tikai tās atlikumu summas, kas pārsniedz 7,000 euro.


 

4. Atvasinātie finanšu instrumenti

1. pielikuma 1. daļas 16410. un 27520. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Atvasinātā finanšu instrumenta nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikuma summa bilances

aktīvos

pasīvos

A

B

01

02

Nākotnes līgumi (futures)

11

Mijmaiņas līgumi (swaps)

12

Iespējas līgumi (options)

13

Pārējie atvasinātie finanšu instrumenti

14

Kopā (11+...+14)

10


 

5. Pakārtotās saistības un aizņēmumi

1. pielikuma 1. daļas 22000., 27300. un 27510. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Aizdevēja nosaukums

Aizņēmuma līguma slēgšanas datums/ mēnesis/gads

Aizņēmuma atmaksas termiņš, datums/ mēnesis/gads

Summa

A

B

C

01

Pakārtotās saistības

Pakārtotās saistības, kopā

X

X

Aizņēmumi no kredītiestādēm

Aizņēmumi no kredītiestādēm, kopā

X

X

Aizņēmumi

Aizņēmumi, kopā

X

X

Kopā


 

6. Vērtības samazināšanās zaudējumi un iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas

(veselos euro)

Aktīvi, kuriem izdarīta pārvērtēšana

Norāde uz bilances posteni

Pārvērtēšanas rezultāts pārskata perioda sākumā

Iepriekšējos periodos atzīto zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērstās summas

Vērtības samazināšanās zaudējumi

Kustība uz citiem bilances posteņiem

Pārvērtēšanas rezultāts pārskata perioda beigās

Citi tehniskie ienākumi

Citi ienākumi

Citi tehniskie izdevumi

Citi izdevumi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Kopā


 

7. Pārskats par aktīvu vērtības, kas ietekmē pašu līdzekļu apmēru, izmaiņām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Iegādes vērtība

Patiesā vērtība

Vērtības izmaiņas, kas radušās pārvērtēšanas rezultātā iepriekšējos gados

Vērtības izmaiņas, kas radušās pārvērtēšanas rezultātā pārskata periodā

A

B

01

02

03

04

Zemes gabali un ēkas (1100+1200)

1000

Pašu vajadzībām

1100

Ieguldījumu darbībai

1200

Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (2100+2200+2300)

2000

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

2100

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

2200

Citi, t.sk.

2300

...

...

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs __________________

_____________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Dzīvības apdrošinātāja peļņas vai zaudējumu aprēķins

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Tehniskais rezultāts

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata periodā (02+... +09)

Tirgum piesaistītie līgumi

A

B

01

02

Nopelnītās prēmijas ((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto parakstītās prēmijas

11100

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs

11300

X

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

X

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

X

Ieguldījumu darbības ienākumi (12110+…+12150)

12100

Ienākumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

12110

Ienākumi no zemes gabaliem un ēkām

12120

Ienākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem

12130

Ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa

12140

Ieguldījumu realizācijas peļņa

12150

Nerealizētie ieguldījumu darbības ienākumi

12200

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

(nedzīvības apdrošināšanā)

12300

X

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto (14110–14120)

14100

Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112+14113–14114)

14110

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atpirkuma summas

14112

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14113

X

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14114

X

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto (14210–14220+14230–14240)

14200

X

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

X

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

X

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

X

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

X

Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto (15110–15120)

15100

Bruto izmaiņu summa (+/–)

15110

Pārapdrošinātāja daļa izmaiņās (+/–)

15120

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto (+/–)

15200

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi (17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas(retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Ieguldījumu darbības izdevumi (18110+...+18400)

18100

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos procentus

18110

Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

18200

Ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi

18300

Ieguldījumu realizācijas zaudējumi

18400

Nerealizētie ieguldījumu darbības zaudējumi

19000

Citi tehniskie izdevumi, neto

19100

Uz netehnisko rezultātu pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (dzīvības apdrošināšanā)

19200

TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12100+12200+12300+13000–14000–15100–15200–16000–17000–18100–19000–19100–19200)

10000

2. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Individuālie līgumi

ar uzkrājuma veidošanu

bez uzkrājuma veidošanas

A

B

03

04

Nopelnītās prēmijas ((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto parakstītās prēmijas

11100

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs

11300

X

X

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

X

X

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

X

X

Ieguldījumu darbības ienākumi (12110+…+12150)

12100

Ienākumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

12110

Ienākumi no zemes gabaliem un ēkām

12120

Ienākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem

12130

Ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa

12140

Ieguldījumu realizācijas peļņa

12150

Nerealizētie ieguldījumu darbības ienākumi

12200

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

(nedzīvības apdrošināšanā)

12300

X

X

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto (14110–14120)

14100

Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112+14113–14114)

14110

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atpirkuma summas

14112

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14113

X

X

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14114

X

X

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto (14210–14220+14230–14240)

14200

X

X

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

X

X

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

X

X

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

X

X

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

X

X

Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto (15110–15120)

15100

Bruto izmaiņu summa (+/–)

15110

Pārapdrošinātāja daļa izmaiņās (+/–)

15120

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto (+/–)

15200

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi (17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Ieguldījumu darbības izdevumi (18110+...+18400)

18100

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos procentus

18110

Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

18200

Ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi

18300

Ieguldījumu realizācijas zaudējumi

18400

Nerealizētie ieguldījumu darbības zaudējumi

19000

Citi tehniskie izdevumi, neto

19100

Uz netehnisko rezultātu pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (dzīvības apdrošināšanā)

19200

TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12100+12200+12300+13000–14000–15100–15200–16000–17000–18100–19000–19100–19200)

10000

2. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Grupas līgumi

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

ar uzkrājuma veidošanu

bez uzkrājuma veidošanas

A

B

05

06

07

Nopelnītās prēmijas ((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto parakstītās prēmijas

11100

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs

11300

X

X

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

X

X

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

X

X

Ieguldījumu darbības ienākumi (12110+…+12150)

12100

X

Ienākumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

12110

X

Ienākumi no zemes gabaliem un ēkām

12120

X

Ienākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem

12130

X

Ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa

12140

X

Ieguldījumu realizācijas peļņa

12150

X

Nerealizētie ieguldījumu darbības ienākumi

12200

X

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

(nedzīvības apdrošināšanā)

12300

X

X

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto (14110–14120)

14100

Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112+14113–14114)

14110

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atpirkuma summas

14112

X

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14113

X

X

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14114

X

X

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto (14210–14220+14230–14240)

14200

X

X

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

X

X

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

X

X

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

X

X

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

X

X

Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto

(15110–15120)

15100

X

Bruto izmaiņu summa (+/–)

15110

X

Pārapdrošinātāja daļa izmaiņās (+/–)

15120

X

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto (+/–)

15200

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi (17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Ieguldījumu darbības izdevumi (18110+...+18400)

18100

X

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos procentus

18110

X

Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

18200

X

Ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi

18300

X

Ieguldījumu realizācijas zaudējumi

18400

X

Nerealizētie ieguldījumu darbības zaudējumi

19000

X

Citi tehniskie izdevumi, neto

19100

Uz netehnisko rezultātu pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (dzīvības apdrošināšanā)

19200

X

TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12100+12200+12300+13000–14000–15100–15200–16000–17000–18100–19000–19100–19200)

10000

2. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Veselības apdrošināšana

Piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

Pārējā

A

B

08

09

Nopelnītās prēmijas ((11100–11200)–(11300–11400+11500))

11000

Bruto parakstītās prēmijas

11100

Pārapdrošinātāja daļa

11200

Izmaiņas bruto nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs

11300

Izmaiņas nenopelnīto prēmiju tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

11400

Izmaiņas neparedzēto risku tehniskajās rezervēs (+/–)

11500

Ieguldījumu darbības ienākumi (12110+…+12150)

12100

X

X

Ienākumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

12110

X

X

Ienākumi no zemes gabaliem un ēkām

12120

X

X

Ienākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem

12130

X

X

Ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa

12140

X

X

Ieguldījumu realizācijas peļņa

12150

X

X

Nerealizētie ieguldījumu darbības ienākumi

12200

X

X

No netehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts

(nedzīvības apdrošināšanā)

12300

Citi tehniskie ienākumi, neto

13000

Piekritušās atlīdzību prasības, neto (14100+14200)

14000

Izmaksātās apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzības, neto (14110–14120)

14100

Bruto izmaksātās atlīdzības (14111+14112+14113–14114)

14110

Apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību summa

14111

Atpirkuma summas

14112

X

X

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi

14113

Atgūto zaudējumu summas (regresi, cesijas, derīgās atliekas)

14114

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

14120

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajās rezervēs, neto (14210–14220+14230–14240)

14200

Izmaiņas bruto RBNS tehniskajās rezervēs (+/–)

14210

Izmaiņas RBNS tehniskajās rezervēs, pārapdrošinātāja daļa (+/–)

14220

Izmaiņas IBNR rezervēs (+/–)

14230

Izmaiņas atlikto apdrošināšanas/pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summā (+/–)

14240

Izmaiņas dzīvības apdrošināšanas tehniskajās rezervēs, neto (15110–15120)

15100

X

X

Bruto izmaiņu summa (+/–)

15110

X

X

Pārapdrošinātāja daļa izmaiņās (+/–)

15120

X

X

Izmaiņas citās tehniskajās rezervēs, neto (+/–)

15200

Gratifikācijas, neto

16000

Neto darbības izdevumi (17100+17200+17300–17400–17500)

17000

Klientu piesaistīšanas izdevumi

17100

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

17200

Administratīvie izdevumi

17300

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

17400

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

17500

Ieguldījumu darbības izdevumi (18110+...+18400)

18100

X

X

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos procentus

18110

X

X

Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

18200

X

X

Ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi

18300

X

X

Ieguldījumu realizācijas zaudējumi

18400

X

X

Nerealizētie ieguldījumu darbības zaudējumi

19000

X

X

Citi tehniskie izdevumi, neto

19100

Uz netehnisko rezultātu pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (dzīvības apdrošināšanā)

19200

X

X

TEHNISKAIS REZULTĀTS (11000+12100+12200+12300+13000–14000–15100–15200–16000–17000–18100–19000–19100–19200)

10000


 

2. Netehniskais rezultāts

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata periodā

A

B

01

Tehniskais rezultāts pārskata periodā (+/–) (10000)

110

Ieguldījumu darbības ienākumi nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanā (121+...+125)

120

Ienākumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

121

Ienākumi no zemes gabaliem un ēkām

122

Ienākumi no pārējiem finanšu ieguldījumiem

123

Ieguldījumu pārvērtēšanas peļņa

124

Ieguldījumu realizācijas peļņa

125

No tehniskā rezultāta pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (dzīvības apdrošināšanā)

130

Ieguldījumu darbības izdevumi nedzīvības apdrošināšanā (141+...+144)

140

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi, ietverot samaksātos procentus

141

Zaudējumi no līdzdalības radniecīgo un asociēto sabiedrību pamatkapitālā

142

Ieguldījumu pārvērtēšanas zaudējumi

143

Ieguldījumu realizācijas zaudējumi

144

Uz tehnisko rezultātu pārnestais ieguldījumu darbības rezultāts (nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanā)

150

Citi ienākumi

160

Citi izdevumi, ietverot pārvērtēšanu

170

Pārskata PERIODA peļņa VAI zaudējumi pirms nodokļU SAMAKSAS (110+120+130–140–150+160–170)

200

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

310

Pārskata PERIODA peļņa VAI zaudējumi (200–310)

300

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs __________________

_____________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Dzīvības apdrošinātāja naudas plūsmas pārskats

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata periodā

A

B

01

Saņemtās bruto prēmijas tiešajā apdrošināšanā (11100+11200)

11000

Dzīvības apdrošināšanā

11100

t.sk. no fiziskajām personām, izņemot prēmijas saistībā ar tirgum piesaistītās dzīvības apdrošināšanas līgumiem

11110

t.sk. dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājuma veidošanu

11120

Pārējos apdrošināšanas veidos (11210+11220)

11200

No fiziskajām personām (11211+11212)

11210

Nelaimes gadījumu apdrošināšanā

11211

Veselības apdrošināšanā (apdrošināšanā pret slimībām)

11212

No juridiskajām personām

11220

Par pārapdrošināšanu saņemtās bruto prēmijas (12100+12200)

12000

No Latvijā reģistrētiem apdrošinātājiem/pārapdrošinātājiem (12110+12120)

12100

Dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājuma veidošanu

12110

Pārējos apdrošināšanas veidos

12120

No ārvalstīs reģistrētiem apdrošinātājiem/pārapdrošinātājiem (12210+12220)

12200

Dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājuma veidošanu

12210

Pārējos apdrošināšanas veidos

12220

Pārējā saņemtā nauda

15100

Pārējā samaksātā nauda

15200

Naudas plūsma no apdrošināšanas darbības

(11000+12000+15100–15200)

10000

Ieguldījumu iegāde

21000

Ieguldījumu pārdošana

22000

Ienākumi no ieguldījumiem

23000

Pārējā saņemtā nauda

24000

Pārējā samaksātā nauda

25000

Naudas plūsma no ieguldījumu darbības (22000–21000+23000+24000–25000)

20000

Saņemtā nauda

31000

Samaksātā nauda

32000

Naudas plūsma no finansēšanas darbības (31000–32000)

30000

Valūtas kursu izmaiņu ietekme uz naudu un tās ekvivalentiem (+/–)

40000

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada sākumā (+/–)

50000

Nauda un tās ekvivalenti pārskata gada beigās (10000+20000+30000+40000+50000)

60000

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešo apdrošināšanu un pārapdrošināšanu

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Kopsavilkums par tiešo apdrošināšanu

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā

Apdrošināšanas veids

Dzīvības apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

A

B

01

02

03

04

No pārskata gada sākuma noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits

1110

t.sk. individuālie līgumi

1111

Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits pārskata perioda beigās

1120

t.sk. individuālie līgumi

1121

Apdrošināto personu skaits pārskata perioda beigās

1130

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1131

Apdrošinājuma summas pieaugums dzīvības apdrošināšanā pārskata periodā

1210

X

X

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1221

X

X

Saistību pieaugums nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanā pārskata periodā

1230

X

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1231

X

Kopējā apdrošinājuma summa dzīvības apdrošināšanā, bruto, pārskata perioda beigās

1240

X

X

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1241

X

X

Kopējās saistības nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanā, bruto, pārskata perioda beigās

1250

X

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1251

X

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

1310

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1311

Pārapdrošinātāja daļa prēmijās

1320

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (1310–1320)

1330

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1331

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

1410

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1411

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

1420

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (1410–1420)

1430

t.sk. par individuālajiem līgumiem

1431

Neto darbības izdevumi (1510+1520+1530–1540–1550)

1500

Klientu piesaistīšanas izdevumi

1510

t.sk. apdrošināšanas komisijas nauda

1511

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

1520

t.sk. apdrošināšanas komisijas naudā

1521

Administratīvie izdevumi

1530

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

1540

Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

1550

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

1610

X

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

1611

X

Neparedzēto risku tehniskās rezerves

1620

X

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1630

X

X

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1631

X

X

RBNS tehniskās rezerves, bruto

1640

X

t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

1642

X

RBNS tehniskās rezerves, neto

1641

X

IBNR tehniskās rezerves

1650

X

Atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehnisko rezervju samazinājuma summa, kas varētu tikt atgūta ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

1660

X

Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

1670

X

Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji

1680

X

X


 

2. Dzīvības apdrošināšana – kopsavilkums

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā
(02+... +04)

Apdrošināšanas veids

Ar uzkrājuma veidošanu

Bez uzkrājuma veidošanas

Tirgum piesaistītie līgumi

A

B

01

02

03

04

No pārskata gada sākuma noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits

2110

t.sk. individuālie līgumi

2111

X

Pirms termiņa pārtraukto (lauzto) līgumu skaits

2120

t.sk. individuālie līgumi

2121

X

Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits pārskata perioda beigās

2130

t.sk. individuālie līgumi

2131

X

Apdrošināto personu skaits pārskata perioda beigās

2140

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2141

X

Apdrošinājuma summas pieaugums atbilstoši jaunajiem līgumiem

2210

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2211

X

Apdrošinājuma summas samazinājums sakarā ar pirms termiņa pārtrauktajiem līgumiem

2220

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2221

X

Kopējā apdrošinājuma summa, bruto (2240+2250)

2230

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2231

X

Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa, neto

2240

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2241

X

Pārapdrošināšanā nodotā apdrošinājuma summas daļa

2250

Atbilstoši jaunajiem apdrošināšanas līgumiem parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas

2310

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2311

X

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

2320

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2321

X

t.sk. par līgumiem ar piedalīšanos apdrošinātāja peļņā

2301

par līgumiem bez piedalīšanās apdrošinātāja peļņā

2302

t.sk. vienreizējās

2331

periodiskās

2332

Pārapdrošinātāja daļa prēmijās

2340

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (2320–2340)

2350

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2351

X

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

2410

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2411

X

Izmaksātās atpirkuma summas

2420

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2421

X

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

2430

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (2410–2430)

2440

t.sk. par individuālajiem līgumiem

2441

X

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

2510

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

2511

Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji

2520

X

X


 

3. Dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā
(02+… +05)

Pensiju izmaksu apdrošināšana

Pensijas apdrošināšana

Kapitāla izmaksas operācijas

Pārējā dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu

A

B

01

02

03

04

05

No pārskata gada sākuma noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits

3110

t.sk. individuālie līgumi

3111

Pirms termiņa pārtraukto (lauzto) līgumu skaits

3120

t.sk. individuālie līgumi

3121

Apdrošinātās personas izvēles rezultātā pārklasificēto līgumu skaits (+/–)

3130

Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits pārskata perioda beigās

3140

t.sk. individuālie līgumi

3141

Apdrošinātās personas izvēles rezultātā veiktā apdrošināto personu pārklasifikācija (+/–)

3150

Apdrošināto personu skaits pārskata perioda beigās

3160

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3161

Apdrošinājuma summas pieaugums atbilstoši jaunajiem līgumiem

3210

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3211

Apdrošinājuma summas samazinājums sakarā ar pirms termiņa pārtrauktajiem līgumiem

3220

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3221

Kopējā apdrošinājuma summa, bruto (3240+3250)

3230

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3231

Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa, neto

3240

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3241

Pārapdrošināšanā nodotā apdrošinājuma summas daļa

3250

Atbilstoši jaunajiem apdrošināšanas līgumiem parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas

3310

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3311

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

3320

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3323

Pārapdrošinātāja daļa prēmijās

3330

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto

(3320–3330)

3340

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3341

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto*

3410

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3411

Izmaksātās atpirkuma summas

3420

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3421

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

3430

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto

(3410–3430)

3440

t.sk. par individuālajiem līgumiem

3441

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

3510

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

3511

* Bruto atlīdzību summa.
 

4. Dzīvības apdrošināšana bez uzkrājuma veidošanas

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā
(02+... +04)

Ar līgumā paredzēto termiņu

līdz 3 gadiem

no 3 līdz 5 gadiem

pārējie līgumi

A

B

01

02

03

04

No pārskata gada sākuma noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits

4110

t.sk. individuālie līgumi

4111

Pirms termiņa pārtraukto (lauzto) līgumu skaits

4120

t.sk. individuālie līgumi

4121

Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits pārskata perioda beigās

4130

t.sk. individuālie līgumi

4131

Apdrošināto personu skaits pārskata perioda beigās

4140

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4141

Apdrošinājuma summas pieaugums atbilstoši jaunajiem līgumiem

4210

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4211

Apdrošinājuma summas samazinājums sakarā ar pirms termiņa pārtrauktajiem līgumiem

4220

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4221

Kopējā apdrošinājuma summa, bruto (4240+4250)

4230

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4231

Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa, neto

4240

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4241

Pārapdrošināšanā nodotā apdrošinājuma summas daļa

4250

Atbilstoši jaunajiem apdrošināšanas līgumiem parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas

4310

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4311

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

4320

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4321

Pārapdrošinātāja daļa prēmijās

4330

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (4320–4330)

4340

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4341

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto*

4410

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4411

Izmaksātās atpirkuma summas

4420

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4421

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

4430

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (4410–4430)

4440

t.sk. par individuālajiem līgumiem

4441

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

4510

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

4511

* Bruto atlīdzību summa.


 

5. Tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā
(02+... +04)

Ja apdrošinātājs uzņemas daļu ieguldījumu risku

Ja ieguldījumu risku uzņemas tikai apdrošinājuma ņēmēji un līgumā norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai

ir fiksēta uz laiku, kas ilgāks par 5 gadiem

nav fiksēta termiņā, kas garāks par 5 gadiem

A

B

01

02

03

04

No pārskata gada sākuma noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits

5110

Pirms termiņa pārtraukto (lauzto) līgumu skaits

5120

Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits pārskata perioda beigās

5130

Apdrošinājuma summas pieaugums atbilstoši jaunajiem līgumiem

5210

Apdrošinājuma summas samazinājums sakarā ar pirms termiņa pārtrauktajiem līgumiem

5220

Kopējā apdrošinājuma summa, bruto (5240+5250)

5230

t.sk., ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

5231

Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa, neto

5240

t.sk., ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

5241

Pārapdrošināšanā nodotā apdrošinājuma summas daļa

5250

Atbilstoši jaunajiem apdrošināšanas līgumiem parakstītās bruto apdrošināšanas prēmijas

5310

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

5320

t.sk., ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

5321

Pārapdrošinātāja daļa prēmijās

5330

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (5320–5330)

5340

t.sk., ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

5341

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto*

5410

t.sk., ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

5411

Izmaksātās atpirkuma summas

5420

Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

5430

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (5410–5430)

5440

t.sk., ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

5441

Administratīvie izdevumi

5510

X

X

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

5610

t.sk., ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

5601

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

5611

t.sk., ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

5602

Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji

5650

* Bruto atlīdzību summa.


6. Pārapdrošināšana

6.1. Pārapdrošināšana valstu dalījumā

(veselos euro)

Reģistrācijas valsts

Parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas

Izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves

Neparedzēto risku tehniskās rezerves

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību tehniskās rezerves

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

RBNS tehniskās rezerves

IBNR tehniskās rezerves

Samazinā-juma summa*

Bruto

Neto

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Kopā

t.sk. grupas ietvaros

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājums, kas varētu tikt atgūts ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas.

6.2. Pārapdrošināšana apdrošināšanas veidu dalījumā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozī-cijas kods

Apdrošinājuma summa dzīvības pārapdrošināšanā

Parakstītās pārapdrošināšanas prēmijas

Izmaksātās pārapdrošināšanas atlīdzības

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

Atlikto atlīdzību prasību tehniskās rezerves

Tehniskās rezerves dzīvības apdrošināšanas līgumiem, ja ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

10000

X

X

X

X

X

Veselības apdrošināšana

20000

X

X

X

X

X

Dzīvības apdrošināšana (31000+32000+33000)

30000

X

X

X

X

X

Ar uzkrājuma veidošanu (31100+...+31400)

31000

X

X

X

X

X

pensiju izmaksu apdrošināšana

31100

X

X

X

X

X

pensijas apdrošināšana

31200

X

X

X

X

X

kapitāla izmaksas operācijas

31300

X

X

X

X

X

pārējā dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu

31400

X

X

X

X

X

Bez uzkrājuma veidošanas (32100+...+32300)

32000

X

X

X

X

X

ar līgumā paredzēto termiņu līdz 3 gadiem

32100

X

X

X

X

X

ar līgumā paredzēto termiņu no 3 līdz 5 gadiem

32200

X

X

X

X

X

pārējie līgumi

32300

X

X

X

X

X

Tirgum piesaistītie līgumi (33100+33200)

33000

X

X

X

X

ja apdrošināšanas sabiedrība uzņemas daļu ieguldījumu risku un (33110+33120)

33100

X

X

X

X

ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

33110

X

X

X

X

pārējie līgumi

33120

X

X

X

X

ja ieguldījumu risku uzņemas tikai apdrošinājuma ņēmēji un līgumā norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai (33210+33220)

33200

X

X

X

X

ir fiksēta uz laiku, kas ilgāks par 5 gadiem (33211+33212)

33210

X

X

X

X

ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

33211

X

X

X

X

pārējie līgumi

33212

X

X

X

X

nav fiksēta termiņā, kas garāks par 5 gadiem (33221+33222)

33220

X

X

X

X

ja līgumā paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana

33221

X

X

X

X

pārējie līgumi

33222

X

X

X

X

Kopā (10000+20000+30000)

40000

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tehnisko rezervju segumu ar aktīviem, to izvietojumu un saskaņošanu pa valūtām

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Kopsavilkums

(veselos euro)

Atrašanās, reģistrācijas vai dzīvesvietas valsts nosaukums

Aktīvu posteņa nosaukums

Kopā (01+... +11)

Zemes gabali un ēkas pašu vajadzībām

Zemes gabali un ēkas ieguldī-jumu darbībai

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri *

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot 03. ailē norādītos

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

Hipote-kārās ķīlu zīmes

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū vai kuriem piešķirts reitings, izņemot 05. un 06. ailē norādītos

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

Termiņ-noguldījumi kredīties-tādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredīt- iestādēm

Apdrošinā-juma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošinā-šanas operācijām

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Kopsumma

T. sk. aktīvi, kas attiecināmi uz personām, kas saistītas ar apdrošinātāju

Attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %

X

Attiecība pret nenopelnīto prēmiju neto tehniskajām rezervēm, %

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Aktīvu, kas attiecināmi uz personām, kas saistītas ar apdrošinātāju, attiecība pret neto tehniskajām rezervēm, %

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

* Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū, un atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū.

2. Tehnisko rezervju segumam izmantotie atvasinātie finanšu instrumenti

(veselos euro)

Ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem saistītās aktīvu pozīcijas nosaukums

Regulētā tirgus, kurā ietverts instruments, reģistrācijas valsts nosaukums

Regulētā tirgus interneta adrese

Nākotnes līgumi (futures)

Mijmaiņas līgumi (swaps)

Iespējas līgumi (options)

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamat-vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamat-vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamat-vērtība

aktīvi

pasīvi

aktīvi

pasīvi

aktīvi

pasīvi

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Zemes gabali un ēkas

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri*

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot iepriekšējā pozīcijā norādītos

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

Hipotekārās ķīlu zīmes

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, izņemot iepriekšējās pozīcijās norādītos

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Kopā

* Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū, un atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū.

3. Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem zemes gabalos un ēkās

(veselos euro)

Zemes gabala/ēkas atrašanās vieta, adrese

Ieguldījumu apmērs

Ieguldījumu apmērs pret neto tehniskajām rezervēm, %

Zemes gabalos un ēkās pašu vajadzībām

Zemes gabalos un ēkās ieguldījumu darbībai

Kopā
(01+02+03–04)

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

aktīvi

pasīvi

A

01

02

03

04

05

06

Kopsumma

4. Tehnisko rezervju segums ar ieguldījumiem ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecībās, kapitāla vērtspapīros, hipotekārajās ķīlu zīmēs un parāda vērtspapīros

(veselos euro)

Ieguldījumu fonda/emitenta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Regulētā tirgus, kurā iekļauti vērtspapīri/ vērtspapīru reģistrācijas valsts nosaukums

Regulētā tirgus interneta adrese

Reitings

Reitingu aģentūras nosaukums

Ieguldījumu apmērs

Ieguldījumu apmērs pret neto tehniskajām rezervēm, %

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Kopā
(01+02–03)

aktīvi

pasīvi

A

B

C

D

E

F

01

02

03

04

05

Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Hipotekārās ķīlu zīmes

Kopā

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, izņemot centrālo valdību un vietējo valdību emitētos

Kopā

5. Tehnisko rezervju segums ar hipotēku nodrošinātiem aizdevumiem

(veselos euro)

Aizņēmēja nosaukums

Reģistrācijas Nr./personas identifikācijas kods

Aizdevuma apmērs

Aizdevuma apmērs pret neto tehniskajām rezervēm, %

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Kopā
(01+02–03)

aktīvi

pasīvi

A

B

01

02

03

04

05

Kopā

6. Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš ir nokavēts (111+112)

110

Kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem

111

Kavējums pārsniedz trīs mēnešus

112

Debitori, kuru parāda nomaksas termiņš vēl nav iestājies

120

Kopā debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām – apdrošinājuma ņēmēji (110+120)

100

7. Tehnisko rezervju segums ar noguldījumiem kredītiestādēs

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Valsts, kurā kredītiestāde licencēta, nosaukums

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Noguldījumu apmērs, kopā (01+02–03+04+05–06)

Noguldījumu apmērs pret neto tehniskajām rezervēm, %

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Uzskaites vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

aktīvi

pasīvi

aktīvi

pasīvi

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

Kopā

8. Tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtām

(veselos euro)

Atšifrējums pa valūtām1

Tehnisko rezervju segums

Tehniskās rezerves

Saskaņo-šanas rādītājs

(08. aile: 13. aile), %

Valūtas īpatsvars

(13. aile: 13. ailes kopsum-ma)

Zemes gabali un ēkas

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ar hipotēku nodro-šinātie aizde-vumi

Termiņno-guldījumi kredīt-iestādēs

Prasības uz piepra-sījumu pret kredīt-iestādēm

Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām

Kopā

(01. aile+ ...+07. aile)

Nenopelnīto prēmiju un neparedzēto risku tehniskās rezerves

Dzīvības apdroši-nāšanas tehniskās rezerves

Atlikto apdroši-nāšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves

Pārējās2 tehniskās rezerves

Kopā

(09. aile+ ...+12. aile)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

EUR

Kopsumma

Tehnisko rezervju segums (1. daļas 12. ailes kopsumma)

1 Valūtu nosaukumus norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".

2 Gratifikāciju tehniskās rezerves, izlīdzināšanas tehniskās rezerves un citas tehniskās rezerves.

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.216 redakcijā)

Apdrošinātājs ____________________________ 
________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Apdrošinātāja apmaksātais pamatkapitāls/samaksātās pajas

111

 
Akciju emisijas uzcenojums

112

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

113

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

114

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

101

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

102

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas apdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

103

 
Pārskata perioda zaudējumi

115

 
Apdrošinātāja īpašumā esošās pašu akcijas/pajas

116

 
Nemateriālie aktīvi

117

 
Ieguldījumi kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju, pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu pārapdrošinātāju pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, kuros apdrošinātājam tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita

118

 
Priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

119

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

104

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

105

 
Kopā ("111"+...+"114"+"101"+"102"+"103"–"115"–"116"–"117"–"118"–"119"–"104"–"105")

100

 
Noteiktā termiņā atmaksājamais subordinētais kapitāls*

201

 
Beztermiņa subordinētais kapitāls

202

 
Noteiktā termiņā konvertējamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu*

203

 
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

204

 
Kopā ("201"+...+"204")

211

 
Pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamā summa (ja "211">0.5x("100" vai "6000"; mazākā vērtība), tad 0.5x("100" vai "6000"; mazākā vērtība); ja "211"≤0.5x("100" vai "6000"; mazākā vērtība), tad "211")

200

 
Pašu līdzekļi kopā ("100"+"200")

300

 
Maksātspējas norma ("8000")

400

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("300"–"400")

500

 

* Ievērojot nosacījumu, ka ("201"+"203")≤0.25x("100" vai "6000"; mazākā vērtība).

2. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības apdrošināšanā

2.1. Dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar uzkrājuma veidošanu un dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas, kā arī regulāru izmaksu apdrošināšanas līgumiem (annuities), izņemot tirgum piesaistītos dzīvības apdrošināšanas līgumus

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1001

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1001"x0.04)

1002

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1003

 
Koeficients R (ja "1003":"1001">0.85, tad "1003":"1001"; ja "1003":"1001"≤0.85, tad 0.85)

1004

 
1. starprezultāts ("1002"x"1004")

1010

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas ar termiņu līdz trim gadiem tālākiem aprēķiniem (("1112"–"1111")x0.001)

1110

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1111

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1112

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas ar termiņu no trim līdz pieciem gadiem tālākiem aprēķiniem (("1122"–"1121")x0.0015)

1120

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1121

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1122

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) pārējiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem tālākiem aprēķiniem (("1132"–"1131")x0.003)

1130

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1131

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1132

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, kopā ("1112"+"1122"+"1132"–"1111"–"1121"–"1131")

1140

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, neto

1151

 
Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa par visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, neto

1152

 
Riskam pakļautais kapitāls, neto (visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums) ("1152"–"1151")

1150

 
Koeficients K (ja "1150":"1140">0.5, tad "1150":"1140", ja "1150":"1140"≤0.5, tad 0.5)

1160

 
2. starprezultāts (("1110"+"1120"+"1130")x"1160")

1170

 
Maksātspējas norma A ("1010"+"1170")

1100

 

2.2. Tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

 

A

B

01

 
Līgumi, kuros apdrošināšanas sabiedrība ir uzņēmusies ieguldījumu risku   
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1201

  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1202

  
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1201"x0.04)

1203

  
Koeficients R1 (ja "1202":"1201">0.85, tad "1202":"1201"; ja "1202":"1201"≤0.85, tad 0.85)

1204

  
1. starprezultāts ("1203"x"1204")

1210

  
Līgumi, kuros ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji un kuros norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, ir fiksēta uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem   
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1211

  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1212

  
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1211"x0.01)

1213

  
Koeficients R2 (ja "1212":"1211">0.85, tad "1212":"1211"; ja "1212":"1211"≤0.85, tad 0.85)

1214

  
2. starprezultāts ("1213"x"1214")

1220

  
Līgumi, kuros ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji un kuros norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, nav fiksēta termiņā, kas garāks par pieciem gadiem   
Administratīvie izdevumi

1221

  
Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

1222

  
Koriģētais administratīvo izdevumu apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā ("1221":"1222"x12)

1223

  
3. starprezultāts ("1223"x0.25)

1230

  
Līgumi, kuros paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana   
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1231

  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1232

  
Kopējā apdrošinājuma summa, bruto

1233

  
Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa, neto

1234

  
Riskam pakļautais kapitāls, bruto ("1233"–"1231")

1235

  
Riskam pakļautais kapitāls, neto ("1234"–"1232")

1236

  
Koeficients K1 (ja "1236":"1235">0.5, tad "1236":"1235", ja "1236":"1235"≤0.5, tad 0.5)

1237

  
4. starprezultāts ("1235"x0.003x"1237")

1240

  
Maksātspējas norma B ("1210"+"1220"+"1230"+"1240")

1200

  

2.3. Kapitāla izmaksas operācijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1310

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1310"x0.04)

1320

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1330

 
Koeficients R3 (ja "1330":"1310">0.85, tad "1330":"1310"; ja "1330":"1310"≤0.85, tad 0.85)

1340

 
Maksātspējas norma C ("1320"x"1340")

1300

 

3. Maksātspējas normas aprēķins nedzīvības apdrošināšanā

3.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2101

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2103

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2104

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad "2101"+"2102"+"2103"+"2104", ja "1222"=12, tad "2101"+"2102")

2110

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2111

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2112

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2113

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2114

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1222"<12, tad "2111"+"2112"+"2113"+"2114", ja "1222"=12, tad "2111"+"2112")

2120

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "2110"≥"2120" un "1222"<12, tad "2102"+2103; ja "2110"≥"2120" un "1222"=12, tad "2102", ja "2110"<"2120" un "1222"<12, tad"2112"+2113, ja "2110"<"2120" un "1222"=12, tad "2112")

2130

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "2130":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "2130")

2140

 
Prēmiju indekss

2141

 
1. starprezultāts (ja "2140">"2141", tad ["2141"x0.18+("2140"–"2141")x0.16]; ja "2140"≤"2141", tad "2140"x0.18)

2100

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "2110"≥"2120" un "1222"<12, tad "2101"+"2104"; ja "2110"≥"2120" un "1222"=12, tad "2101", ja "2110"<"2120" un "1222"<12, tad "2111"+"2114", ja "2110"<"2120" un "1222"=12, tad "2111")

2201

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "2201":("1222" +12)x12; ja "1222"=12, tad "2201")

2202

 
2. starprezultāts (ja "2202">"2141", tad ["2141"x0.06+("2202"–"2141")x0.04]; ja "2202"≤"2141", tad "2202"x0.06)

2200

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "2301"+...+"2304", ja "1222"=12, tad "2301"+...+"2303")

2310

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

2301

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

2302

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

2303

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

2304

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "2311"+...+"2314", ja "1222"=12, tad "2311"+...+"2313")

2320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

2311

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

2312

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

2313

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

2314

 
Koeficients (ja "2310":"2320">0.5, tad "2310":"2320"; ja "2310":"2320"≤0.5, tad 0.5)

2330

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("2100"+"2200")x"2330")

2300

 

3.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

2401

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās apdrošināšanas bruto atlīdzības1  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1222"<12, tad "2411"+...+"2414", ja "1222"=12, tad "2411"+...+"2413")

2410

 
Pārskata periodā

2411

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2412

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2413

 
Pirms trim pārskata gadiem

2414

 
Pārējos apdrošināšanas veidos, kopā (ja "1222"<12, tad "2421"+...+"2424", ja "1222"=12, tad "2421"+...+"2423")

2420

 
Pārskata periodā

2421

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2422

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2423

 
Pirms trim pārskata gadiem

2424

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārskata perioda beigās  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2431

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2432

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves trešā pilnā pārskata gada sākumā  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2441

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2442

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2401"x("2420"+"2432"–"2442")x12)

2402

 
Atlīdzību indekss

2403

 
1. starprezultāts (ja "2402">"2403", tad (["2403"xx0.26+("2402"–"2403")x0.23]x"2330"); ja "2402"≤"2403, tad ("2402"x0.26x"2330"))

2400

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2401"x("2410"+"2431"–"2441")x12)

2501

 
2. starprezultāts (ja "2501">"2403",tad [("2403" x0.26):3+(("2501"–"2403")x0.23):3]x"2330"; ja "2501"≤"2403", tad ("2501"x0.26):3x"2330")

2500

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("2400"+"2500")

2600

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

3.3. Maksātspējas norma nedzīvības apdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("2300" vai "2600"; lielākā vērtība)

2700

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās nedzīvības apdrošināšanā aprēķinātā maksātspējas norma

2801

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās

2810

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves iepriekšējā pārskata gada beigās

2820

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "2810":"2820"≥1, tad "2801", ja "2810":"2820"<1, tad "2801"x("2810":"2820"))

2800

 
Maksātspējas norma nedzīvības apdrošināšanā (ja "2800"≤"2700", tad "2700", ja "2800">"2700" tad "2800")

2000

 

4. Maksātspējas normas aprēķins pārapdrošināšanā

4.1. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības pārapdrošināšanā

4.1.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas

3101

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā

3102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad "3101"+"3102", ja "1222"=12, tad "3101")

3110

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "3110":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "3110")

3120

 
Prēmiju indekss pārapdrošināšanā

3121

 
1. starprezultāts (ja "3120">"3121", tad ["3121"x0.18+("3120"–"3121")x0.16]; ja "3120"≤"3121", tad "3120"x0.18)

3100

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "3201"+...+"3204", ja "1222"=12, tad "3201"+...+"3203")

3210

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

3201

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

3202

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

3203

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

3204

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "3211"+...+"3214", ja "1222"=12, tad "3211"+...+"3213")

3220

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

3211

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

3212

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

3213

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

3214

 
Koeficients (ja "3210":"3220">0.5, tad "3210":"3220"; ja "3210":"3220"≤0.5, tad 0.5)

3230

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām ("3100"x"3230")

3200

 

4.1.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām dzīvības pārapdrošināšanā1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

3301

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās bruto atlīdzības pārapdrošināšanā1 (ja "1222"<12, tad "3311"+...+"3314", ja "1222"=12, tad "3311"+...+"3313")

3302

 
Pārskata periodā

3311

 
Iepriekšējā pārskata gadā

3312

 
Pirms diviem pārskata gadiem

3313

 
Pirms trim pārskata gadiem

3314

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam (1:"3301"x"3302"x12)

3400

 
Atlīdzību indekss pārapdrošināšanā

3401

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām (ja "3400">"3401", tad (["3401"x0.26+("3400"–"3401")x0.23]x"3230"); ja "3400"≤"3401", tad ("3400"x0.26x"3230"))

3500

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4.1.3. Maksātspējas norma dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("3200" vai "3500"; lielākā vērtība)

3600

 

4.2. Maksātspējas normas aprēķins nedzīvības pārapdrošināšanā

4.2.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4101

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4103

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4104

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad "4101"+"4102"+"4103"+"4104", ja "1222"=12, tad "4101"+"4102")

4110

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4111

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4112

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4113

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4114

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1222"<12, tad "4111"+"4112"+"4113"+"4114", ja "1222"=12, tad "4111"+"4112")

4120

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "4110"≥"4120" un "1222"<12, tad "4102"+"4103"; ja "4110"≥"4120" un "1222"=12, tad "4102", ja "4110"<"4120" un "1222"<12, tad "4112"+"4113", ja "4110"<"4120" un "1222"=12, tad "4112")

4130

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "4130":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "4130")

4140

 
1. starprezultāts (ja "4140">"3121", tad ["3121"x0.18+("4140"–"3121")x0.16]; ja "4140"≤"3121", tad "4140"x0.18)

4100

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "4110"≥"4120" un "1222"<12, tad "4101"+"4104"; ja "4110"≥"4120" un "1222"=12, tad "4101", ja "4110"<"4120" un "1222"<12, tad "4111"+"4114", ja "4110"<"4120" un "1222"=12, tad "4111")

4201

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "4201":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "4201")

4202

 
2. starprezultāts (ja "4202">"3121", tad ["3121"x0.06+("4202"–"3121")x0.04]; ja "4202"≤"3121", tad "4202"x0.06)

4200

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "4301"+...+"4304", ja "1222"=12, tad "4301"+...+"4303")

4310

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

4301

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

4302

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

4303

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

4304

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "4311"+...+"4314", ja "1222"=12, tad "4311"+...+"4313")

4320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

4311

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

4312

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

4313

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

4314

 
Koeficients (ja "4310":"4320">0.5, tad "4310":"4320"; ja "4310":"4320"≤0.5, tad 0.5)

4330

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("4100"+"4200")x"4330")

4300

 

4.2.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

4401

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās bruto atlīdzības pārapdrošināšanā 1  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1222"<12, tad "4411"+...+"4414", ja "1222"=12, tad "4411"+...+"4413")

4410

 
Pārskata periodā

4411

 
Iepriekšējā pārskata gadā

4412

 
Pirms diviem pārskata gadiem

4413

 
Pirms trim pārskata gadiem

4414

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos, kopā (ja "1222"<12, tad "4421"+...+"4424", ja "1222"=12, tad "4421"+...+"4423")

4420

 
Pārskata periodā

4421

 
Iepriekšējā pārskata gadā

4422

 
Pirms diviem pārskata gadiem

4423

 
Pirms trim pārskata gadiem

4424

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārapdrošināšanā pārskata perioda beigās  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4431

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4432

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārapdrošināšanā trešā pilnā pārskata gada sākumā  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4441

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4442

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"4401"x("4420"+"4432"–"4442")x12)

4402

 
1. starprezultāts (ja "4402">"3401", tad (["3401"x0.26+("4402"–"3401")x0.23]x"4330"); ja "4402"≤"3401", tad ("4402"x0.26x"4330"))

4400

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"4401"x("4410"+"4431"–"4441")x12)

4501

 
2. starprezultāts (ja "4501">"3401", tad [("3401"x0.26):3+(("4501"–"3401")x0.23):3]x"4330"; ja "4501"≤"3401", tad ("4501"x0.26):3x"4330")

4500

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("4400"+"4500")

4600

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4.2.3. Maksātspējas norma nedzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("4300" vai "4600"; lielākā vērtība)

4700

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās nedzīvības pārapdrošināšanā aprēķinātā maksātspējas norma

4801

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārapdrošināšanā pārskata perioda beigās

4810

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārapdrošināšanā iepriekšējā pārskata gada beigās

4820

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4810":"4820"≥1, tad "4801", ja "4810":"4820"<1, tad "4801"x("4810":"4820"))

4800

 
Maksātspējas norma nedzīvības pārapdrošināšanā (ja "4800"≤"4700", tad "4700", ja "4800">"4700", tad "4800")

4000

 

4.3. Maksātspējas norma pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma pārapdrošināšanā ("3600" +"4000")

5000

 

5. Dzīvības apdrošinātāja maksātspējas norma

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("1100"+"1200"+"1300"+"2000"+"5000")

6000

 
Garantijas fonda minimālais lielums

7001

 
Maksātspējas norma ("6000" vai "7001"; lielākā vērtība)

8000

 

 
Vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

7.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai, kā arī
statistiskās informācijas iegūšanai "EUROSTAT" statistiskā
pārskata sagatavošanas vajadzībām.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešajā apdrošināšanā parakstīto bruto prēmiju un izmaksāto bruto atlīdzību ģeogrāfisko sadalījumu

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Apdrošinātā riska atrašanās/apdrošinātās personas pastāvīgās
dzīvesvietas vai reģistrācijas valsts nosaukums

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

A

01

02

Kopā


 

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

8.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts statistiskās informācijas iegūšanai
"EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanas vajadzībām.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par izdevumu struktūru

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Atlīdzību noregulēšanas izdevumi (11+12)

10

 

Personāla izmaksas

11

 

Izdevumi par pakalpojumiem

12

 

Klientu piesaistīšanas izdevumu kopsumma (22+23)

20

 

Komisijas nauda

22

 

Izdevumi par pakalpojumiem

23

 

Administratīvie izdevumi (31+32)

30

 

Personāla izmaksas

31

 

Izdevumi par pakalpojumiem

32

 

Citi tehniskie izdevumi (42+43)

40

 

Komisijas nauda

42

 

Izdevumi par pakalpojumiem

43

 

Ieguldījumu pārvaldīšanas izdevumi (51+52)

50

 

Personāla izmaksas

51

 

Izdevumi par pakalpojumiem

52

 

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

 (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

9.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts statistiskās informācijas iegūšanai
"EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanas vajadzībām.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par ieguldījumu vērtību

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Iegādes vērtība

Patiesā vērtība

A

B

01

02

Zemes gabali un ēkas (111+112)

110

  

Pašu vajadzībām

111

  

Ieguldījumu darbībai

112

  

Ieguldījumi radniecīgajās sabiedrībās (121+122+123)

120

  

Līdzdalība pamatkapitālā

121

  

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

122

  

Aizdevumi

123

  

Ieguldījumi asociētajās sabiedrībās (131+132+133)

130

  

Līdzdalība pamatkapitālā

131

  

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

132

  

Aizdevumi

133

  

Pārējie finanšu ieguldījumi (141+...+147)

140

  

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

141

  

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

142

  

Līdzdalība ieguldījumu kopfondos

143

  

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

144

  

Citi aizdevumi

145

  

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

146

  

Citi ieguldījumi

147

  

Noguldījumi pie cedenta

150

  

Kopā ieguldījumu vērtība (110+120+130+140+150)

100

  

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

 (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts statistiskās informācijas iegūšanai
"EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanas vajadzībām.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par filiālēm, pārstāvniecībām, darbiniekiem un apdrošināšanas aģentiem

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

Pozīcijas nosaukums

Atrašanās vieta
(valsts)

Skaits

A

B

01

Apdrošinātāja filiāles Latvijas Republikā

X

 

Apdrošinātāja filiāles ārvalstīs

  

Apdrošinātāja pārstāvniecības Latvijas Republikā

X

 

Apdrošinātāja pārstāvniecības ārvalstīs

  

Apdrošināšanas aģentūras

X

 

Apdrošinātāja darbinieki

X

 

Apdrošināšanas aģenti

X

 

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

 (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

11.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 15.07.2011. noteikumu Nr.124 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

12.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 15.07.2011. noteikumu Nr.124 redakcijā, kas grozīta ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

13.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par ārpusbilances saistībām

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. pielikuma 20011. un 20012. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Galvojuma saņēmēja/darījuma partnera nosaukums

Reģistrācijas Nr./ personas identifikācijas kods

Galvojuma/saistību termiņš,

datums/ mēnesis/gads

Galvojuma/ saistību apmērs

Galvojuma/ saistību apmērs pret pašu līdzekļiem, %

A

B

C

01

02

Galvojumi

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Kopā

    

Pārējās galvojumiem līdzīgās iespējamās saistības

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Kopā

    

Pašu līdzekļi

    

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

 (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

14.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju)

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) sadalījums pa apdrošināšanas veidiem

(veselos euro)

Apdrošināšanas veidi

Pozīcijas kods

Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās

Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās

Obligātās cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumi

Fakultatīvās cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumi

Obligātās cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumi

Fakultatīvās cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līgumi

Proporcionālie līgumi

Neproporcionālie līgumi

Proporcionālie līgumi

Neproporcionālie līgumi

Proporcionālie līgumi

Neproporcionālie līgumi

Proporcionālie līgumi

Neproporcionālie līgumi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

110

Veselības apdrošināšana

120

Dzīvības apdrošināšana

130

t.sk. tirgum piesaistītie līgumi

131

Kopā (110+120+130)

100

2. Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) sadalījums pa pārapdrošinātājiem

Starpnieks (ja izmantoti pakalpojumi)

Pārapdrošinātājs

Pārapdrošinātāja reitings

Reitingu piešķīrusī aģentūra

Starpnieka/ pārapdrošinātāja reģistrācijas vieta
(valsts)

Pārapdrošinātāja daļa parakstītajās prēmijās
(euro)

Pārapdrošinātāja daļa izmaksātajās atlīdzībās
(euro)

A

B

C

D

E

01

02

Kopā pārapdrošinātāji

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

15.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par dalībvalstīs apdrošinātajiem riskiem

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Apdrošinātā riska atrašanās/apdrošinātās personas pastāvīgās dzīvesvietas vai reģistrācijas valsts nosaukums

Pārskata periodā parakstītās prēmijas

Apdrošināju-ma ņēmēju debitoru parādi

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves

Pārskata periodā izmaksāto nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanas prasību summa

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

Bruto

Neto

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Kopā

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

16.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām pieteiktajām atlīdzību prasībām

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Pārskata periodā pieteiktās atlīdzību prasības, bruto

1. lielākā

2. lielākā

3. lielākā

4. lielākā

5. lielākā

A

B

01

02

03

04

05

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

11

     

Veselības apdrošināšana

12

     

Dzīvības apdrošināšana (14+...+16)

13

     

Ar uzkrājuma veidošanu

14

     

Bez uzkrājuma veidošanas

15

     

Tirgum piesaistītie līgumi

16

     

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

 (vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

17.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par lielākajām saistībām

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas polises Nr.

Apdrošināšanas periods

Apdrošinātais risks

Saistības, bruto (euro)

Pārapdrošinātāja nosaukums

Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) līguma veids*

Saistības, neto (euro)

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Lielākās apdrošinātāja saistības, bruto:

1. lielākā

11

2. lielākā

12

3. lielākā

13

4. lielākā

14

5. lielākā

15

Lielākās apdrošinātāja saistības, neto:

1. lielākā

21

2. lielākā

22

3. lielākā

23

4. lielākā

24

5. lielākā

25

* Līgumu veidus norāda saskaņā ar "Dzīvības apdrošinātāja pārskatā par cedēto pārapdrošināšanu (retrocesiju)" norādīto uzskaitījumu.

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

18.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par prioritāriem prasījumiem un to segumu ar aktīviem

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Prioritārie prasījumi

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Norāde uz bilances posteni

Summa

A

B

C

01

Apdrošināšanas ņēmēju avansā samaksātās prēmijas

11

Darbiniekiem aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā darba samaksa par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms pārskata sagatavošanas datuma

12

Darbiniekiem aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā atlīdzība par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms pārskata sagatavošanas datuma

13

Darbiniekiem aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā atlīdzība par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējos trijos darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms pārskata sagatavošanas datuma

14

Darbiniekiem aprēķinātie, bet vēl neizmaksātie atlaišanas pabalsti likumā noteiktajā minimālajā apmērā

15

Darbiniekiem aprēķinātā, bet vēl neizmaksātā kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību — par visu nesamaksāto laikposmu

16

Kaitējuma atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību summa par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997. gada 1. janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", arodslimība, kuras cēlonis ir šā darbinieka veiktais darbs kaitīgos darba apstākļos līdz 1997. gada 1. janvārim, konstatēta pēc 1997. gada 1. janvāra

17

Aprēķinātās, bet vēl nesamaksātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar 11.–17. pozīcijā minētajām izmaksām

18

Nodokļu un nodevu parādi valsts budžetā un pašvaldību budžetos

19

Kopā (11+...+19)

10

X

2. Prioritāro prasījumu seguma kopsavilkums

(veselos euro)

Aktīvu posteņa nosaukums

Pozīcijas kods

Bilancē norādītā summa

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Tehnisko rezervju segumā norādītā summa

Segumam izmantojamie aktīvi
(01+02–03–04)

Seguma summa
(06≤ 05)

aktīvi

pasīvi

A

B

01

02

03

04

05

06

Zemes gabali un ēkas

21

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū

22

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū, izņemot 22. pozīcijā minētos

23

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

24

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū vai kuriem piešķirts reitings, izņemot 24. pozīcijā minētos

25

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

26

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

27

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

28

Nauda apdrošinātāja kasē

29

X

Kopā (21+...+29)

20

Iespējamo prioritāro prasījumu segums ar aktīviem, % (20:10)

30

X

X

X

X

X

3. Prioritāro prasījumu segums ar ieguldījumiem zemes gabalos un ēkās

(veselos euro)

Zemes gabala/ēkas atrašanās vieta, adrese

Zemes gabala/ēkas atrašanās valsts nosaukums

Seguma summa

A

B

01

Kopā

4. Prioritāro prasījumu segums ar vērtspapīriem

(veselos euro)

Ieguldījumu fonda/ emitenta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Regulētā tirgus, kurā iekļauti vērtspapīri/ vērtspapīru reģistrācijas valsts nosaukums

Regulētā tirgus interneta adrese

Reitings

Reitingu aģentūras nosaukums

Seguma summa

A

B

C

D

E

F

01

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Parāda vērtspapīri, kurus emitējušas centrālās valdības vai vietējās valdības

X

X

X

X

X

X

X

X

Kopā

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, izņemot iepriekš minētos

Kopā

5. Prioritāro prasījumu segums ar hipotēku nodrošinātiem aizdevumiem

(veselos euro)

Aizņēmēja nosaukums

Reģistrācijas Nr./ personas identifikācijas kods

Aizņēmēja dzīvesvietas/ reģistrācijas valsts nosaukums

Seguma summa

A

B

C

01

Kopā

6. Prioritāro prasījumu segums ar noguldījumiem kredītiestādēs

(veselos euro)

Kredītiestādes nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Valsts, kurā kredītiestāde licencēta, nosaukums

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

A

B

C

01

02

Kopā

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

19.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par tiesā pieteiktajām prasībām, kurās apdrošinātājs ir minēts kā atbildētājs

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Prasības, kas saistītas ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem

Nr. p.k.

Prasības pieteikšanas datums

Apdrošināšanas polises Nr.

Apdrošināšanas līguma termiņš

Prasības summa (euro)

Izveidoto tehnisko rezervju summa (euro)

Komentārs par prasības izskatīšanas gaitu

A

B

C

D

01

02

E

2. Pārējās tiesā pieteiktās prasības

Nr. p.k.

Prasības pieteikšanas datums

Prasības iemesls

Prasības summa (euro)

Izveidoto uzkrājumu summa (euro)

Komentārs par prasības izskatīšanas gaitu

A

B

C

01

02

D

Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

20.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai.

Dzīvības apdrošinātāja pārskats par nemateriālajiem un materiālajiem aktīviem un izveidotajām tehniskajām rezervēm

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

1. Nemateriālie un materiālie aktīvi

1. pielikuma 1. daļas 12000. un 16100. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Valsts nosaukums

Valsts kods*

Nemateriālie aktīvi

Materiālie aktīvi

Avansa maksājumi

Pārējie nemateriālie aktīvi

Kopā (01+02)

Avansa maksājumi

Pārējie materiālie aktīvi

Kopā (04+05)

A

B

01

03

03

04

05

06

Kopā

* Valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi".

2. Tehniskās rezerves ģeogrāfiskā dalījumā

1. pielikuma 1. daļas 23000. pozīcijas izvērsums

(veselos euro)

Apdrošinātā riska atrašanās/apdrošinātās personas pastāvīgās dzīvesvietas vai reģistrācijas valsts nosaukums

Valsts kods*

Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

Neparedzēto risku tehniskās rezerves

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves, bruto

Gratifikāciju tehniskās rezerves

Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

Citas tehniskās rezerves

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Kopā

* Valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi".


Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

21.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

Apdrošinātājs _____________

________________________

Pārskats paredzēts nosūtīšanai Latvijas Bankai.

Atsevišķu dzīvības apdrošinātāja bilances pārskata pozīciju izvērsums

200_. gada ____________________________
(pārskata periods)

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Valsts kods1

Valūtas kods2

Sektoru sadalījums

Vispārējā valdība

Nefinanšu sabiedrības

MFI

CFS un finanšu palīgsabiedrības

Apdrošinātāji, pārapdrošinātāji un privātie pensiju fondi

Mājsaim-niecības

Mājsaim-niecības apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

Kopā (01+…+07)

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

Aktīvi

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā (13210)

X

X

X

Līdzdalība asociēto sabiedrību pamatkapitālā (13310)

X

X

X

Līdzdalība ieguldījumu kopfondos (13430)

X

X

X

X

X

X

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas nav līdzdalība (13410)

X

X

X

X

X

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētā tirgū

X

X

X

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri ir iekļauti regulētajā tirgū

X

X

X

X

X

Atvērto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū

X

X

X

X

X

Slēgto ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri, kuri nav iekļauti regulētajā tirgū

X

X

X

X

X

Citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

X

X

X

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu (13420+13220+13320)

X

X

X

X

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

X

X

1-2 gadi

X

X

> 2 gadiem

X

X

Īstermiņa parāda vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

X

X

Aizdevumi (13440+13450+13230+13330)

X

X

Ilgtermiņa aizdevumi

1-5 gadi

> 5 gadiem

Īstermiņa aizdevumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs (13460)

X

X

X

X

X

X

X

X

Ilgtermiņa termiņnoguldījumi

X

X

X

X

X

X

1-2 gadi

X

X

X

X

X

X

> 2 gadiem

X

X

X

X

X

X

Īstermiņa termiņnoguldījumi

X

X

X

X

X

X

Citi ieguldījumi (13470)

Noguldījumi pie cedenta (13500)

X

X

X

X

X

X

X

Ilgtermiņa noguldījumi pie cedenta

X

X

X

X

X

1-2 gadi

X

X

X

X

X

> 2 gadiem

X

X

X

X

X

Īstermiņa noguldījumi pie cedenta

X

X

X

X

X

Ieguldījumi par labu dzīvības apdrošināšanas apdrošinājuma ņēmējiem, kuri uzņemas ieguldījuma risku (14000)

X

X

X

X

X

Debitori no tiešās apdrošināšanas operācijām (15100)

X

X

Apdrošinājuma ņēmēji

Starpnieki

Debitori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām (15200)

X

X

X

X

X

X

X

Cedenti

X

X

X

X

X

X

Pārapdrošinātāji

X

X

X

X

X

X

Starpnieki

X

X

X

X

X

Pārējie debitori (15300)

Nauda kasē (16200)

X

X

X

X

X

X

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm (16300)

X

X

X

X

X

X

Citi aktīvi (16400)

Atvasinātie finanšu instrumenti (16410)

Uzkrātie ienākumi un nākamo periodu izdevumi (17000)

Kopā

Pārējie aktīvi (11000 + 12000 + 13100 + 16100)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A

B

C

01

02

03

04

05

06

07

08

Pasīvi

Parakstītais pamatkapitāls (21100)

Pakārtotās saistības (22000)

Noguldījumi no pārapdrošinātājiem (26000)

X

X

X

X

X

X

X

Ilgtermiņa noguldījumi no pārapdrošinātājiem

X

X

X

X

X

1-5 gadiem

X

X

X

X

X

> 5 gadiem

X

X

X

X

X

Īstermiņa noguldījumi no pārapdrošinātājiem

X

X

X

X

X

Kreditori no tiešās apdrošināšanas operācijām (27100)

X

X

Apdrošinājuma ņēmēji

Starpnieki

Kreditori no pārapdrošināšanas, cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) operācijām (27200)

X

X

X

X

X

X

X

Cedenti

X

X

X

X

X

X

Pārapdrošinātāji

X

X

X

X

X

X

Starpnieki

X

X

X

X

X

Aizņēmumi (27300+27510)

Atvasinātie finanšu instrumenti (27520)

Citi kreditori (27530)

Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi (28000)

Kopā

Pārējie pasīvi (21000 –21100 + 23000 +24000+2500+27400)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 Valsts kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 3166 "Standartizētie valsts un teritoriju kodi".

2 Valūtas kodu norāda saskaņā ar starptautisko standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi".


Vadītājs _________________ /___________________________________

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

Izpildītājs _____________________________________________________________

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

22.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
“Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi”

(Pielikums FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.216 redakcijā)

Apdrošinātājs

________________________________________

 
________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārējās rezerves

111

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

112

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

101

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

102

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas apdrošinātāja filiāles pašas vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

103

 
Pārskata perioda zaudējumi

113

 
Nemateriālie aktīvi

114

 
Ieguldījumi nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrībās

115

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuras ir nedalībvalsts apdrošinātāja, kurš izveidojis šo filiāli, meitas sabiedrības

116

 
Pārējie debitori – nedalībvalsts apdrošinātājs, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrības

117

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

118

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

119

 
Pašu līdzekļi kopā ("111"+"112"+"101"+"102"+"103"–"113"–"114"–"115"–"116"–"117"–"118"–"119")

100

 
Maksātspējas norma ("8000")

200

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("100"–"200")

300

 

2. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības apdrošināšanā

2.1. Dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar uzkrājuma veidošanu un dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas, kā arī regulāru izmaksu apdrošināšanas līgumiem (annuities), izņemot tirgum piesaistītos dzīvības apdrošināšanas līgumus

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1001

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1001"x0.04)

1002

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1003

 
Koeficients R (ja "1003":"1001">0.85, tad "1003":"1001"; ja "1003":"1001"≤0.85, tad 0.85)

1004

 
1. starprezultāts ("1002"x"1004")

1010

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma ar termiņu līdz trim gadiem tālākiem aprēķiniem (("1112"–"1111")x0.001)

1110

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1111

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1112

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma ar termiņu no trim līdz pieciem gadiem tālākiem aprēķiniem (("1122"–"1121")x0.0015)

1120

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1121

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1122

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) pārējiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem tālākiem aprēķiniem (("1132"–"1131")x0.003)

1130

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1131

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1132

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, kopā ("1112"+"1122"+"1132"–"1111"–"1121"–"1131")

1140

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, neto

1151

 
Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa par visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, neto

1152

 
Riskam pakļautais kapitāls, neto (visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums) ("1152"–"1151")

1150

 
Koeficients K (ja "1150":"1140">0.5, tad "1150":"1140", ja "1150":"1140"≤0.5, tad 0.5)

1160

 
2. starprezultāts (("1110"+"1120"+"1130")x"1160")

1170

 
Maksātspējas norma A ("1010"+"1170")

1100

 

2.2. Tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Līgumi, kuros apdrošināšanas sabiedrība ir uzņēmusies ieguldījumu risku  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1201

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1202

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1201"x0.04)

1203

 
Koeficients R1 (ja "1202":"1201">0.85, tad "1202":"1201"; ja "1202":"1201"≤0.85, tad 0.85)

1204

 
1. starprezultāts ("1203"x"1204")

1210

 
Līgumi, kuros ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji un kuros norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, ir fiksēta uz laiku, kas ilg