Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.216

Rīgā 2013.gada 4.oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.37 2.p.)
Grozījumi atsevišķos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos saistībā ar euro ieviešanu
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma
30. panta pirmo un piekto daļu

1. Saistībā ar euro ieviešanu izdarīt atsevišķos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā arī – Komisija) normatīvajos noteikumos šādus grozījumus:

1.1. Komisijas 2011. gada 15. aprīļa normatīvajos noteikumos Nr. 63 "Maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbību regulējošo prasību un pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi":

aizstāt 1. līdz 5. pielikumā vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro";

svītrot 3. un 5. pielikumā vārdus un valūtas kodu "x LB noteiktais EUR kurss".

1.2. Komisijas 2010. gada 5. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 24 "Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi":

izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Informāciju par 10. punktā minētajiem grupā apvienotajiem kredītiem, kas norādīta 7.10.–7.14. punktā, uzrāda kopsummā vienā faila rindā. Informāciju uzrāda veselos euro, ārvalstu valūtās izsniegtajiem kredītiem veicot pārrēķinu euro pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā.";

izteikt 16.4., 16.5. un 16.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4. Pazīmi "42" izvēlas, ja aizņēmējs ir uzņēmums, kura gada vidējais darbinieku skaits ir mazāks nekā 250 darbinieku un kura gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai aktīvu (bilances) kopsumma nepārsniedz 43 miljonus euro.

16.5. Pazīmi "43" izvēlas, ja aizņēmējs ir uzņēmums, kura gada vidējais darbinieku skaits ir mazāks nekā 50 darbinieku un kura gada neto apgrozījums un/vai aktīvu (bilances) kopsumma nepārsniedz 10 miljonus euro.

16.6. Pazīmi "44" izvēlas, ja aizņēmējs ir uzņēmums, kura gada vidējais darbinieku skaits ir mazāks nekā 10 darbinieku un kura gada neto apgrozījums un/vai aktīvu (bilances) kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro."

1.3. Komisijas 2013. gada 31. janvāra normatīvajos noteikumos Nr. 9 "Informācijas par garantēto atlīdzību apkopošanas un sniegšanas normatīvie noteikumi":

izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Šo noteikumu 7. punktā noteikto informāciju norāda euro saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalsts valūtas kursu noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā vai Komisijas pieprasījumā norādītajā dienā, ja Komisija ir nosūtījusi pieprasījumu par informācijas par garantēto atlīdzību iesniegšanu.";

svītrot pielikumu tekstā valūtas kodu "LVL";

aizstāt 1. pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

aizstāt 2. pielikumā skaitli "70280.40" ar skaitli "100000.00";

aizstāt 3. pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

aizstāt 4. pielikumā skaitli "70280.40" ar skaitli "100000.00".

1.4. Komisijas 2009. gada 25. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 113 "Licenču apdrošināšanas veikšanai izsniegšanas, atsevišķu apdrošinātāju darbību reglamentējošo atļauju saņemšanas, dokumentu saskaņošanas un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi":

aizstāt 21. punktā skaitli un vārdu "35 000 latu" ar skaitli un vārdu "50 000 euro";

aizstāt 1. pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro";

2. pielikumā:

aizstāt valūtas simbolu un skaitli "Ls 10 000" ar valūtas kodu un skaitli "EUR 14 200";

aizstāt valūtas kodu un skaitli "LVL 10 000" ar valūtas kodu un skaitli "EUR 14 200";

aizstāt vārdus un valūtas kodu "Līdzdalības summa latos/Participating fee LVL" ar vārdiem un valūtas kodu "Līdzdalības summa euro/Participating fee EUR";

5. pielikumā:

aizstāt valūtas simbolu un skaitli "Ls 10 000" ar valūtas kodu un skaitli "EUR 14 200";

aizstāt valūtas kodu un skaitli "LVL 10 000" ar valūtas kodu un skaitli "EUR 14 200";

aizstāt vārdus un valūtas kodu "Līdzdalības summa latos/Participating fee LVL" ar vārdiem un valūtas kodu "Līdzdalības summa euro/Participating fee EUR".

1.5. Komisijas 2009. gada 22. maija normatīvajos noteikumos Nr. 64 "Normatīvie noteikumi par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības koriģētās maksātspējas normas un koriģēto pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību un par informācijas sniegšanu par papildu uzraudzībai pakļautās apdrošināšanas sabiedrības vai pārapdrošināšanas sabiedrības grupas savstarpējiem darījumiem":

aizstāt noteikumu tekstā un pielikumos vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro";

aizstāt 4.2. apakšpunktā skaitli "35 000" ar skaitli "50 000".

1.6. Komisijas 2009. gada 20. marta normatīvajos noteikumos Nr. 38 "Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi":

aizstāt 3. punktā skaitļus un vārdus "02.05.2007. noteikumu Nr. 63 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumi"" ar skaitļiem un vārdiem "01.11.2012. normatīvo noteikumu Nr. 233 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi"";

aizstāt 16.1. un 16.2. apakšpunktā vārdus un skaitli "1 miljardu latu" ar skaitli un vārdiem "1.4 miljardu euro".

1.7. Komisijas 2009. gada 13. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 20 "Pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi":

aizstāt noteikumu tekstā un 1. līdz 9. un 12. līdz 19. pielikumā vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro";

aizstāt 11.8. apakšpunktā skaitli "5 000" ar skaitli "7 000";

aizstāt 1. pielikuma 3.4. daļā "Pārējie debitori un citi kreditori" skaitli "5 000" ar skaitli "7 000";

papildināt 7. pielikuma 2. daļu "Tehnisko rezervju segumam izmantotie atvasinātie finanšu instrumenti", kā arī 12. pielikuma un 13. pielikuma 2. daļu "Izmaksātās bruto atlīdzības" un 2.3. daļu "Pārapdrošināšanas komisijas naudas kopsummas" ar vārdiem "(veselos euro)";

izteikt 10. pielikumu jaunā redakcijā (1. pielikums).

1.8. Komisijas 2009. gada 13. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 19 "Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi":

aizstāt noteikumu tekstā un 1. līdz 5., 7. līdz 9., 11. līdz 21. un 23. pielikumā vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro";

aizstāt 13.8. apakšpunktā skaitli "5,000" ar skaitli "7,000";

aizstāt 1. pielikuma 3.3. daļā "Pārējie debitori un citi kreditori" skaitli "5,000" ar skaitli "7,000";

aizstāt 32. punktā skaitli "7000" ar skaitli "7001";

aizstāt 5. pielikuma 8. daļas "Tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtām" A ailē noteikto valūtas kodu "LVL" ar valūtas kodu "EUR";

izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (2. pielikums);

izteikt 22. pielikumu jaunā redakcijā (3. pielikums).

1.9. Komisijas 2009. gada 13. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 18 "Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi":

aizstāt noteikumu tekstā un 1. līdz 5., 7., 8., 10., 12. līdz 22. pielikumā vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro";

aizstāt 12.8. apakšpunktā un 1. pielikuma 3.3. daļā "Pārējie debitori un citi kreditori" skaitli "5 000" ar skaitli "7 000";

aizstāt 33. punktā skaitli "6000" ar skaitli "6001";

aizstāt 5. pielikuma 8. daļas "Tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtām" A ailē noteikto valūtas kodu "LVL" ar valūtas kodu "EUR";

izteikt 6. pielikumu jaunā redakcijā (4. pielikums);

izteikt 9. pielikumu jaunā redakcijā (5. pielikums);

izteikt 23. pielikumu jaunā redakcijā (6. pielikums).

papildināt 24. pielikumu ar vārdiem "(veselos euro)".

1.10. Komisijas 2008. gada 5. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 128 "Pārapdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas normatīvie noteikumi":

aizstāt noteikumu tekstā vārdu "eiro" ar vārdu "euro";

svītrot noteikumu tekstā vārdus "ekvivalentu latos, kas aprēķināts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā".

1.11. Komisijas 2008. gada 27. augusta normatīvajos noteikumos Nr. 125 "Klientu padziļinātās izpētes normatīvie noteikumi":

izteikt 18.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. uzticības (trasta) darījumu pakalpojumi, ja trastā nodotā summa pārsniedz 300 000 euro ekvivalentu;";

izteikt 19.2., 19.3., 19.4. un 19.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 300 000 euro ekvivalentu vai būtiski pārsniedz citu, mazāku, robežlielumu, ko finanšu iestāde noteikusi, pamatojoties uz klienta saimnieciskās/personiskās darbības izpētes rezultātiem;

19.3. triju mēnešu kredīta apgrozījums pārsniedz 700 000 euro ekvivalentu vai būtiski pārsniedz citu, mazāku, robežlielumu, ko finanšu iestāde noteikusi, pamatojoties uz klienta saimnieciskās/personiskās darbības izpētes rezultātiem;

19.4. gada kredīta apgrozījums pārsniedz 3 000 000 euro ekvivalentu vai būtiski pārsniedz citu, mazāku, robežlielumu, ko finanšu iestāde noteikusi, pamatojoties uz klienta saimnieciskās/personiskās darbības izpētes rezultātiem;

19.5. pirmais kredīta darījums klienta kontā tiek veikts pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad sāktas darījumu attiecības ar klientu, un mēneša kredīta apgrozījums ir sasniedzis 70 000 euro ekvivalentu;";

izteikt 19.7. un 19.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.7. klienta – fiziskas personas skaidras naudas darījums ir par summu, kas lielāka par 15 000 euro ekvivalentu, vai mēneša skaidras naudas darījumu kopsumma pārsniedz 70 000 euro ekvivalentu, vai klienta – juridiskas personas skaidras naudas darījums pārsniedz robežlielumu, ko skaidras naudas darījumu kopsummai finanšu iestāde noteikusi, pamatojoties uz klienta saimnieciskās darbības izpētes rezultātiem;

19.8. klients ir biedrība vai nodibinājums, un darījumu attiecību ietvaros tiek veikts naudas pārskaitījums uz ārvalstīm, un darījuma apmērs pārsniedz 10 000 euro ekvivalentu."

1.12. Komisijas 2007. gada 14. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 125 "Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšanas pārskatu sagatavošanas noteikumi":

izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. "Ieguldījumu plāna aktīvu un saistību saskaņošanas pa valūtām pārskata" 4. ailē "Saskaņošanas rādītājs" atspoguļo ieguldījumu plāna ieguldījumu ar saistībām nesaskaņotā valūtā apmēru. Aprēķinot kopējo ieguldījumu apmēru ar saistībām nesaskaņotās valūtās, ņem vērā tikai pozitīvos saskaņošanas rādītāju apmērus. Informatīvos nolūkos pārskatā iekļauj arī euro pozīcijas. Visas summas, kas izteiktas ārvalstu valūtās, pārskatā atspoguļo euro, pārrēķinot pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā.";

aizstāt 1.–5. pielikumā vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro";

svītrot 5. pielikumā aili ar valūtas kodu "LVL".

1.13. Komisijas 2007. gada 2. maija normatīvajos noteikumos Nr. 69 "Privāto pensiju fondu pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi":

aizstāt noteikumu tekstā vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro";

izteikt 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1. visas summas, kas izteiktas ārvalsts valūtā, atspoguļo euro, pārrēķinot pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā;";

svītrot 18.3. apakšpunktā vārdus "izņemot eiro";

svītrot 18.5. apakšpunktā vārdus "izņemot eiro";

8. pielikumā:

aizstāt pozīcijas kodu "4001" ar pozīcijas kodu "4000";

svītrot pozīciju "Latvijas Bankas noteiktais eiro kurss pārskata perioda pēdējā dienā" un pozīcijas kodu "4002";

svītrot pozīciju "Garantijas fonda minimālais lielums ("4001"x"4002"), latos" un pozīcijas kodu "4000";

svītrot 12. pielikumā aili ar valūtas kodu "LVL".

1.14. Komisijas 2007. gada 26. aprīļa normatīvo noteikumu Nr. 54 "Noteikumi par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtu veidiem" 5. punktā svītrot vārdus "Latvijas latos".

1.15. Komisijas 2006. gada 15. septembra normatīvajos noteikumos Nr. 149 "Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi":

svītrot 8.12. apakšpunktā vārdus "ekvivalentu latos, kas aprēķināts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā";

izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. pārējo terminu lietojums atbilst Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) 2006. gada 13. janvāra normatīvajos noteikumos Nr. 21 "Apdrošināšanas sabiedrību, nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu, pārapdrošināšanas sabiedrību un nedalībvalstu pārapdrošinātāju filiāļu gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" un 2009. gada 13. februāra normatīvajos noteikumos Nr. 19 "Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" lietotajiem terminiem.";

aizstāt 8. punktā vārdus un skaitļus "padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 111 apstiprinātajiem "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumiem"" ar skaitļiem un vārdiem "2006. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 148 "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi"".

1.16. Svītrot Komisijas 2006. gada 15. septembra normatīvo noteikumu Nr. 148 "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi" tekstā vārdus "ekvivalentu latos, kas aprēķināts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā".

1.17. Komisijas 2006. gada 27. janvāra normatīvajos noteikumos Nr. 37. "Banku "Pārskata par valsts risku" sagatavošanas noteikumi":

svītrot 5. punktā vārdus "ārvalstu valūtā (tās ir visas valūtas, izņemot latus)";

aizstāt 15. punktā vārdus "tūkstošos latu" ar vārdiem "veselos euro";

aizstāt 1. pielikumā vārdus "tūkstošos latu" ar vārdiem "veselos euro".

1.18. Aizstāt Komisijas 2009. gada 22. oktobra normatīvo noteikumu Nr. 135 "Pārskata par garantētajiem noguldījumiem sagatavošanas un maksājumiem noguldījumu garantiju fondā piemērojamo korekcijas koeficientu noteikšanas normatīvie noteikumi" 1. pielikumā valūtas simbolu "Ls" ar valūtas kodu "EUR" un vārdu "latos" ar vārdu "euro".

1.19. Aizstāt Komisijas 2009. gada 24. jūlija normatīvo noteikumu Nr. 91 "Pārskata par Apdrošināto aizsardzības fondā veicamajiem maksājumiem normatīvie noteikumi" pielikumā vārdu "latos" ar vardu "euro".

1.20. Aizstāt Komisijas 2011. gada 15. aprīļa normatīvo noteikumu Nr. 64 "Licenču maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestādes un elektroniskās naudas iestādes reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" 2. pielikumā vārdu "latos" ar vārdu "euro".

1.21. Komisijas 2008. gada 25. janvāra normatīvajos noteikumos Nr. 18 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi":

 aizstāt 1.–5. pielikumā vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro";

svītrot 5. pielikumā vārdus un valūtas kodu "x LB EUR kurss" un aili "LB EUR kurss".

1.22. Komisijas 2011. gada 11. novembra normatīvajos noteikumos Nr. 241 "Ieguldījumu fondu pārskatu sagatavošanas noteikumi":

izteikt 28. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"28. AFI riska vērtību, AFI tīro riska vērtību un darījuma fonda ieguldījumu portfeļa efektīvas vadības nodrošināšanai riska vērtību izsaka fonda valūtā saskaņā ar valūtas kursu, kura avots norādīts fonda prospektā, bet, ja tāds nav norādīts, tad saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo valūtas kursu pārskata datumā.";

aizstāt 1.–8. pielikumā vārdu "lati" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "euro".

1.23. Izteikt Komisijas 2001. gada 16. novembra normatīvo noteikumu Nr. 19/7 "Kredītu apdrošināšanas noteikumi" 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Apdrošinātāja, kurš veic kredītu apdrošināšanu, pašu līdzekļiem jābūt vismaz 1 280 500 euro apmērā. Papildus pašu līdzekļiem jāveido izlīdzināšanas rezerve, ja pārskata gadā parakstīto apdrošināšanas bruto prēmiju apjoms kredītu apdrošināšanā ir četri procenti un vairāk no kopējo apdrošinātāja gadā parakstīto bruto prēmiju apjoma vai 2 205 400 euro un vairāk".

1.24. Svītrot Komisijas 2012. gada 19. aprīļa normatīvo noteikumu Nr. 86 "Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi" 1. punktā vārdus "ekvivalents latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa".

2. Normatīvie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja vietnieks P.Putniņš

 

 

1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.10.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.216

Pārapdrošinātājs:

10.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.20
"Pārapdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par pārapdrošinātāja pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi

 

....... gada .....ceturksnis

 

(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

1.1. Pārapdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārapdrošinātāja apmaksātais pamatkapitāls

111

 
Akciju emisijas uzcenojums

112

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

113

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

114

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

115

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

116

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārapdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

117

 
Pārskata perioda zaudējumi

118

 
Pārapdrošinātāja īpašumā esošās pašu akcijas

119

 
Nemateriālie aktīvi

120

 
Ieguldījumi kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju, pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu pārapdrošinātāju pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, kuros pārapdrošinātājam tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita

121

 
Priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

122

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

123

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

124

 
Kopā ("111"+...+"117"–"118"–"119"–"120"–"121"–"122"–"123"–"124")

100

 
Noteiktā termiņā atmaksājamais subordinētais kapitāls1

201

 
Beztermiņa subordinētais kapitāls

202

 
Noteiktā termiņā konvertējamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu1

203

 
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

204

 
Kopā ("201"+...+"204")

211

 
Pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamā summa (ja "211">0.5x("100" vai "8000"; mazākā vērtība), tad 0.5x("100" vai "8000"; mazākā vērtība); ja "211"≤0.5x("100" vai "8000"; mazākā vērtība), tad "211")

200

 
Pašu līdzekļi kopā ("100"+"200")

300

 
Maksātspējas norma ("9000")

400

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("300"–"400")

500

 

1 Ievērojot nosacījumu, ka ("201"+"203")≤0.25x("100" vai "8000"; mazākā vērtība).

1.2. Nedalībvalsts pārapdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārējās rezerves

111

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

112

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

113

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

114

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārapdrošinātāja filiāles pašas vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

115

 
Pārskata perioda zaudējumi

116

 
Nemateriālie aktīvi

117

 
Ieguldījumi nedalībvalsts pārapdrošinātājā, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrībās

118

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuras ir nedalībvalsts pārapdrošinātāja, kurš izveidojis šo filiāli, meitas sabiedrības

119

 
Pārējie debitori – nedalībvalsts pārapdrošinātājs, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrības

120

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

121

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

122

 
Pašu līdzekļi kopā ("111"+...+"115"–"116"–"117"–"118"–"119"–"120"–"121"–"122")

100

 
Maksātspējas norma ("9000")

200

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("100"–"200")

300

 

2. Maksātspējas normas aprēķins nedzīvības pārapdrošināšanā

2.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām nedzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

1110

 
Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā

1120

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1130

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

1140

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1120"x1.5+"1140")

1150

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1150" iepriekšējā pārskata gada beigās)2

1160

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1130" iepriekšējā pārskata gada beigās)2

1170

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1130"+"1150"+"1160"+"1170", ja "1110"=12, tad "1130"+"1150")

1100

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā

1210

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1220

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

1230

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1210"x1.5+"1230")

1240

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1240" iepriekšējā pārskata gada beigās)2

1250

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1220" iepriekšējā pārskata gada beigās)2

1260

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1220"+"1240"+"1250"+"1260", ja "1110"=12, tad "1220"+"1240")

1200

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12, tad "1100"–"1130"–"1170"; ja "1100"≥"1200" un "1020"=12, tad "1150"; ja "1100"<"1200" un "1110"<12, tad "1200"–"1220"–"1260", ja "1100"<"1200" un "1020"=12, tad "1240")

1010

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1010":("1110"+12)x12; ja "1110"=12, tad "1010")

1020

 
Prēmiju indekss pārapdrošināšanā

1021

 
Starprezultāts A (ja "1020">"1021", tad ["1021"x0.18+("1020"–"1021")x0.16]; ja "1020"≤"1021"x, tad "1020"x0.18)

1040

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12, tad "1130"+"1170"; ja "1100"≥"1200" un "1020"=12, tad "1130"; ja "1100"<"1200" un "1110"<12, tad "1220"+"1260"; ja "1100"<"1200" un "1110"=12, tad "1220")

1050

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1050":("1110" +12)x12; ja "1110"=12, tad "1050")

1060

 
Starprezultāts B (ja "1060">"1021", tad ["1021"x0.06+("1060"–"1021")x0.04]; ja "1060"≤"1021", tad "1060"x0.06)

1070

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1311"+...+"1314"; ja "1110"=12, tad "1311"+...+"1313")

1310

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

1311

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

1312

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1313

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1314

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1321"+...+"1324"; ja "1110"=12, tad "1321"+...+"1323")

1320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1321

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1322

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1323

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1324

 
Koeficients (ja "1310":"1320">0.5, tad "1310":"1320"; ja "1310":"1320"≤0.5, tad 0.5)

1300

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("1040"+"1070")x"1300")

1000

 

2 Aizpilda tikai nepilna pārskata gada gadījumā.

2.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām nedzīvības pārapdrošināšanā3

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķina periods (3 vai 7 pārskata gadi) 4

2010

 
Darbības mēnešu skaits 2010. pozīcijā norādītajā periodā, ja "1110"<12, tad ("2010"x12+"1110"), ja "1110"=12, tad ("2010"x12)

2020

 
2010. pozīcijā minētajos pārskata periodos izmaksātās pārapdrošināšanas bruto atlīdzības3  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā, kopā (ja "1110"<12, tad ("2111"+...+"2118"), ja "1110"=12, tad ("2111"+...+"2117")

2110

 
Pārskata periodā

2111

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2112

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2113

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2114

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2115

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2116

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2117

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2118

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1110"<12, tad ("2121"+...+"2128"), ja "1110"=12, tad ("2121"+...+"2127")

2120

 
Pārskata periodā

2121

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2122

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2123

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2124

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2125

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2126

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2127

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2128

 
Pārējos apdrošināšanas veidos, kopā (ja "1110"<12, tad ("2131"+...+"2138"), ja "1110"=12, tad ("2131"+...+"2137")

2130

 
Pārskata periodā

2131

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2132

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2133

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2134

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2135

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2136

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2137

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2138

 
Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārskata perioda beigās  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā

2210

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2220

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

2230

 
Atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves trešā vai septītā pilnā pārskata gada sākumā atkarībā no 2010. pozīcijā noteiktā aprēķina perioda  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības pārapdrošināšanā

2310

 
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2320

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

2330

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2110"x1.5+"2130"+"2210"x1.5+"2230"–"2310"x1.5–"2330")x12)

2030

 
Atlīdzību indekss pārapdrošināšanā

2031

 
Starprezultāts C (ja "2030">"2031", tad (["2031"x0.26+("2030"–"2031")x0.23]x"1300"); ja "2030"≤"2031", tad ("2030"x0.26x"1300"))

2040

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2120"+"2220"–"2320")x12)

2050

 
Starprezultāts D (ja "2050">"2031", tad [("2031"x0.26):3+(("2050"–"2031")x0.23):3]x"1300"; ja "2050"≤"2031", tad ("2050"x0.26):3x"1300")

2060

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("2040"+"2060")

2000

 

3 Ja pārapdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā 2010. pozīcijā noteiktie aprēķina periodi, pārapdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām, un 2020.–2000. pozīcija nav jāaizpilda.

4 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

2.3. Maksātspējas norma nedzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata perioda beigās aprēķinātā maksātspējas norma ("1000" vai "2000"; lielākā vērtība)

3000

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma

4100

 
Neto atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās

4010

 
Neto atlikto pārapdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves iepriekšējā pārskata gada beigās

4020

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4010":"4020"≥1, tad"4100", ja "4010":"4020"<1, tad "4100"x("4010":"4020"))

4000

 
Aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4000"≤"3000", tad "3000", ja "4000">"3000", tad "4000")

5000

 

3. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības pārapdrošināšanā

3.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

6101

 
Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas

6102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā2

6103

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "6101"<12, tad"6102"+"6103", ja "6101"=12, tad "6102")

6110

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "6101"<12, tad "6110":("6101"+12)x12; ja "6101"=12, tad "6110")

6120

 
Prēmiju indekss pārapdrošināšanā

6121

 
1. starprezultāts (ja "6120">"6121", tad ["6121"x0.18+("6120"–"6121")x0.16]; ja "6120"≤"6121", tad "6120"x0.18)

6100

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "6101"<12, tad "6201"+...+"6204", ja "6101"=12, tad "6201"+...+"6203")

6210

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

6201

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

6202

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

6203

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

6204

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "6101"<12, tad "6211"+...+"6214", ja "6101"=12, tad "6211"+...+"6213")

6220

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

6211

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

6212

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

6213

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

6214

 
Koeficients (ja "6210":"6220">0.5, tad "6210":"6220"; ja "6210":"6220"≤0.5, tad 0.5)

6230

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām ("6100"x"6230")

6200

 

2 Aizpilda tikai nepilna pārskata gada gadījumā.

3.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām dzīvības pārapdrošināšanā3

(veselos euro)

Darbības mēnešu skaits4 (ja "6101"<12,tad 3x12+"6101", ja "6101"=12, tad 3x12)

7301

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās pārapdrošināšanas bruto atlīdzības (ja "6101"<12, tad "7311"+...+"7314", ja "6101"=12, tad "7311"+...+"7313")

7302

 
Pārskata periodā

7311

 
Iepriekšējā pārskata gadā

7312

 
Pirms diviem pārskata gadiem

7313

 
Pirms trim pārskata gadiem

7314

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam (1:"7301"x7302x12)

7400

 
Atlīdzību indekss pārapdrošināšanā

7401

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām (ja "7400">"7401", tad (["7401"x0.26+("7400"–"7401")x0.23]x"6230"); ja "7400"≤"7401", tad ("7400"x0.26x"6230"))

7500

 

3 Ja pārapdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, pārapdrošinātāja maksātspējas norma dzīvības pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām, un 7301.–7500. pozīcija nav jāaizpilda.

4 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

3.3. Maksātspējas norma dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Aprēķinātā maksātspējas norma ("6200" vai "7500"; lielākā vērtība)

7600

 

4. Pārapdrošinātāja maksātspējas norma

(veselos euro)

Aprēķinātā maksātspējas norma ("5000"+"7600")

8000

 
Garantijas fonda minimālais lielums

8001

 
Maksātspējas norma ("8000" vai "8001"; lielākā vērtība)

9000

 

Vadītājs  
   

(paraksts)

(vārds, uzvārds)

 
Izpildītājs  
   

(vārds, uzvārds)

(tālruņa numurs)

(e-pasta adrese)

 

 

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.10.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.216

Apdrošinātājs ____________________________

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
"Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Apdrošinātāja apmaksātais pamatkapitāls/samaksātās pajas

111

 
Akciju emisijas uzcenojums

112

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

113

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

114

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

101

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

102

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas apdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

103

 
Pārskata perioda zaudējumi

115

 
Apdrošinātāja īpašumā esošās pašu akcijas/pajas

116

 
Nemateriālie aktīvi

117

 
Ieguldījumi kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju, pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu pārapdrošinātāju pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, kuros apdrošinātājam tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita

118

 
Priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

119

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

104

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

105

 
Kopā ("111"+...+"114"+"101"+"102"+"103"–"115"–"116"–"117"–"118"–"119"–"104"–"105")

100

 
Noteiktā termiņā atmaksājamais subordinētais kapitāls*

201

 
Beztermiņa subordinētais kapitāls

202

 
Noteiktā termiņā konvertējamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu*

203

 
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

204

 
Kopā ("201"+...+"204")

211

 
Pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamā summa (ja "211">0.5x("100" vai "6000"; mazākā vērtība), tad 0.5x("100" vai "6000"; mazākā vērtība); ja "211"≤0.5x("100" vai "6000"; mazākā vērtība), tad "211")

200

 
Pašu līdzekļi kopā ("100"+"200")

300

 
Maksātspējas norma ("8000")

400

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("300"–"400")

500

 

* Ievērojot nosacījumu, ka ("201"+"203")≤0.25x("100" vai "6000"; mazākā vērtība).

2. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības apdrošināšanā

2.1. Dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar uzkrājuma veidošanu un dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas, kā arī regulāru izmaksu apdrošināšanas līgumiem (annuities), izņemot tirgum piesaistītos dzīvības apdrošināšanas līgumus

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1001

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1001"x0.04)

1002

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1003

 
Koeficients R (ja "1003":"1001">0.85, tad "1003":"1001"; ja "1003":"1001"≤0.85, tad 0.85)

1004

 
1. starprezultāts ("1002"x"1004")

1010

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas ar termiņu līdz trim gadiem tālākiem aprēķiniem (("1112"–"1111")x0.001)

1110

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1111

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1112

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas ar termiņu no trim līdz pieciem gadiem tālākiem aprēķiniem (("1122"–"1121")x0.0015)

1120

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1121

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1122

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) pārējiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem tālākiem aprēķiniem (("1132"–"1131")x0.003)

1130

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1131

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1132

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, kopā ("1112"+"1122"+"1132"–"1111"–"1121"–"1131")

1140

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, neto

1151

 
Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa par visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, neto

1152

 
Riskam pakļautais kapitāls, neto (visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums) ("1152"–"1151")

1150

 
Koeficients K (ja "1150":"1140">0.5, tad "1150":"1140", ja "1150":"1140"≤0.5, tad 0.5)

1160

 
2. starprezultāts (("1110"+"1120"+"1130")x"1160")

1170

 
Maksātspējas norma A ("1010"+"1170")

1100

 

2.2. Tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

 

A

B

01

 
Līgumi, kuros apdrošināšanas sabiedrība ir uzņēmusies ieguldījumu risku   
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1201

  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1202

  
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1201"x0.04)

1203

  
Koeficients R1 (ja "1202":"1201">0.85, tad "1202":"1201"; ja "1202":"1201"≤0.85, tad 0.85)

1204

  
1. starprezultāts ("1203"x"1204")

1210

  
Līgumi, kuros ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji un kuros norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, ir fiksēta uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem   
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1211

  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1212

  
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1211"x0.01)

1213

  
Koeficients R2 (ja "1212":"1211">0.85, tad "1212":"1211"; ja "1212":"1211"≤0.85, tad 0.85)

1214

  
2. starprezultāts ("1213"x"1214")

1220

  
Līgumi, kuros ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji un kuros norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, nav fiksēta termiņā, kas garāks par pieciem gadiem   
Administratīvie izdevumi

1221

  
Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

1222

  
Koriģētais administratīvo izdevumu apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā ("1221":"1222"x12)

1223

  
3. starprezultāts ("1223"x0.25)

1230

  
Līgumi, kuros paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana   
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1231

  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1232

  
Kopējā apdrošinājuma summa, bruto

1233

  
Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa, neto

1234

  
Riskam pakļautais kapitāls, bruto ("1233"–"1231")

1235

  
Riskam pakļautais kapitāls, neto ("1234"–"1232")

1236

  
Koeficients K1 (ja "1236":"1235">0.5, tad "1236":"1235", ja "1236":"1235"≤0.5, tad 0.5)

1237

  
4. starprezultāts ("1235"x0.003x"1237")

1240

  
Maksātspējas norma B ("1210"+"1220"+"1230"+"1240")

1200

  

2.3. Kapitāla izmaksas operācijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1310

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1310"x0.04)

1320

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1330

 
Koeficients R3 (ja "1330":"1310">0.85, tad "1330":"1310"; ja "1330":"1310"≤0.85, tad 0.85)

1340

 
Maksātspējas norma C ("1320"x"1340")

1300

 

3. Maksātspējas normas aprēķins nedzīvības apdrošināšanā

3.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2101

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2103

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2104

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad "2101"+"2102"+"2103"+"2104", ja "1222"=12, tad "2101"+"2102")

2110

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2111

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2112

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2113

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2114

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1222"<12, tad "2111"+"2112"+"2113"+"2114", ja "1222"=12, tad "2111"+"2112")

2120

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "2110"≥"2120" un "1222"<12, tad "2102"+2103; ja "2110"≥"2120" un "1222"=12, tad "2102", ja "2110"<"2120" un "1222"<12, tad"2112"+2113, ja "2110"<"2120" un "1222"=12, tad "2112")

2130

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "2130":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "2130")

2140

 
Prēmiju indekss

2141

 
1. starprezultāts (ja "2140">"2141", tad ["2141"x0.18+("2140"–"2141")x0.16]; ja "2140"≤"2141", tad "2140"x0.18)

2100

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "2110"≥"2120" un "1222"<12, tad "2101"+"2104"; ja "2110"≥"2120" un "1222"=12, tad "2101", ja "2110"<"2120" un "1222"<12, tad "2111"+"2114", ja "2110"<"2120" un "1222"=12, tad "2111")

2201

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "2201":("1222" +12)x12; ja "1222"=12, tad "2201")

2202

 
2. starprezultāts (ja "2202">"2141", tad ["2141"x0.06+("2202"–"2141")x0.04]; ja "2202"≤"2141", tad "2202"x0.06)

2200

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "2301"+...+"2304", ja "1222"=12, tad "2301"+...+"2303")

2310

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

2301

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

2302

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

2303

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

2304

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "2311"+...+"2314", ja "1222"=12, tad "2311"+...+"2313")

2320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

2311

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

2312

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

2313

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

2314

 
Koeficients (ja "2310":"2320">0.5, tad "2310":"2320"; ja "2310":"2320"≤0.5, tad 0.5)

2330

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("2100"+"2200")x"2330")

2300

 

3.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

2401

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās apdrošināšanas bruto atlīdzības1  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1222"<12, tad "2411"+...+"2414", ja "1222"=12, tad "2411"+...+"2413")

2410

 
Pārskata periodā

2411

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2412

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2413

 
Pirms trim pārskata gadiem

2414

 
Pārējos apdrošināšanas veidos, kopā (ja "1222"<12, tad "2421"+...+"2424", ja "1222"=12, tad "2421"+...+"2423")

2420

 
Pārskata periodā

2421

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2422

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2423

 
Pirms trim pārskata gadiem

2424

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārskata perioda beigās  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2431

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2432

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves trešā pilnā pārskata gada sākumā  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2441

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2442

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2401"x("2420"+"2432"–"2442")x12)

2402

 
Atlīdzību indekss

2403

 
1. starprezultāts (ja "2402">"2403", tad (["2403"xx0.26+("2402"–"2403")x0.23]x"2330"); ja "2402"≤"2403, tad ("2402"x0.26x"2330"))

2400

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2401"x("2410"+"2431"–"2441")x12)

2501

 
2. starprezultāts (ja "2501">"2403",tad [("2403" x0.26):3+(("2501"–"2403")x0.23):3]x"2330"; ja "2501"≤"2403", tad ("2501"x0.26):3x"2330")

2500

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("2400"+"2500")

2600

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

3.3. Maksātspējas norma nedzīvības apdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("2300" vai "2600"; lielākā vērtība)

2700

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās nedzīvības apdrošināšanā aprēķinātā maksātspējas norma

2801

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās

2810

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves iepriekšējā pārskata gada beigās

2820

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "2810":"2820"≥1, tad "2801", ja "2810":"2820"<1, tad "2801"x("2810":"2820"))

2800

 
Maksātspējas norma nedzīvības apdrošināšanā (ja "2800"≤"2700", tad "2700", ja "2800">"2700" tad "2800")

2000

 

4. Maksātspējas normas aprēķins pārapdrošināšanā

4.1. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības pārapdrošināšanā

4.1.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas

3101

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā

3102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad "3101"+"3102", ja "1222"=12, tad "3101")

3110

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "3110":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "3110")

3120

 
Prēmiju indekss pārapdrošināšanā

3121

 
1. starprezultāts (ja "3120">"3121", tad ["3121"x0.18+("3120"–"3121")x0.16]; ja "3120"≤"3121", tad "3120"x0.18)

3100

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "3201"+...+"3204", ja "1222"=12, tad "3201"+...+"3203")

3210

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

3201

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

3202

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

3203

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

3204

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "3211"+...+"3214", ja "1222"=12, tad "3211"+...+"3213")

3220

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

3211

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

3212

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

3213

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

3214

 
Koeficients (ja "3210":"3220">0.5, tad "3210":"3220"; ja "3210":"3220"≤0.5, tad 0.5)

3230

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām ("3100"x"3230")

3200

 

4.1.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām dzīvības pārapdrošināšanā1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

3301

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās bruto atlīdzības pārapdrošināšanā1 (ja "1222"<12, tad "3311"+...+"3314", ja "1222"=12, tad "3311"+...+"3313")

3302

 
Pārskata periodā

3311

 
Iepriekšējā pārskata gadā

3312

 
Pirms diviem pārskata gadiem

3313

 
Pirms trim pārskata gadiem

3314

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam (1:"3301"x"3302"x12)

3400

 
Atlīdzību indekss pārapdrošināšanā

3401

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām (ja "3400">"3401", tad (["3401"x0.26+("3400"–"3401")x0.23]x"3230"); ja "3400"≤"3401", tad ("3400"x0.26x"3230"))

3500

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4.1.3. Maksātspējas norma dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("3200" vai "3500"; lielākā vērtība)

3600

 

4.2. Maksātspējas normas aprēķins nedzīvības pārapdrošināšanā

4.2.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4101

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4103

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4104

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad "4101"+"4102"+"4103"+"4104", ja "1222"=12, tad "4101"+"4102")

4110

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4111

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4112

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4113

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4114

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1222"<12, tad "4111"+"4112"+"4113"+"4114", ja "1222"=12, tad "4111"+"4112")

4120

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "4110"≥"4120" un "1222"<12, tad "4102"+"4103"; ja "4110"≥"4120" un "1222"=12, tad "4102", ja "4110"<"4120" un "1222"<12, tad "4112"+"4113", ja "4110"<"4120" un "1222"=12, tad "4112")

4130

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "4130":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "4130")

4140

 
1. starprezultāts (ja "4140">"3121", tad ["3121"x0.18+("4140"–"3121")x0.16]; ja "4140"≤"3121", tad "4140"x0.18)

4100

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "4110"≥"4120" un "1222"<12, tad "4101"+"4104"; ja "4110"≥"4120" un "1222"=12, tad "4101", ja "4110"<"4120" un "1222"<12, tad "4111"+"4114", ja "4110"<"4120" un "1222"=12, tad "4111")

4201

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "4201":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "4201")

4202

 
2. starprezultāts (ja "4202">"3121", tad ["3121"x0.06+("4202"–"3121")x0.04]; ja "4202"≤"3121", tad "4202"x0.06)

4200

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "4301"+...+"4304", ja "1222"=12, tad "4301"+...+"4303")

4310

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

4301

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

4302

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

4303

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

4304

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "4311"+...+"4314", ja "1222"=12, tad "4311"+...+"4313")

4320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

4311

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

4312

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

4313

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

4314

 
Koeficients (ja "4310":"4320">0.5, tad "4310":"4320"; ja "4310":"4320"≤0.5, tad 0.5)

4330

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("4100"+"4200")x"4330")

4300

 

4.2.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

4401

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās bruto atlīdzības pārapdrošināšanā 1  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1222"<12, tad "4411"+...+"4414", ja "1222"=12, tad "4411"+...+"4413")

4410

 
Pārskata periodā

4411

 
Iepriekšējā pārskata gadā

4412

 
Pirms diviem pārskata gadiem

4413

 
Pirms trim pārskata gadiem

4414

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos, kopā (ja "1222"<12, tad "4421"+...+"4424", ja "1222"=12, tad "4421"+...+"4423")

4420

 
Pārskata periodā

4421

 
Iepriekšējā pārskata gadā

4422

 
Pirms diviem pārskata gadiem

4423

 
Pirms trim pārskata gadiem

4424

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārapdrošināšanā pārskata perioda beigās  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4431

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4432

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārapdrošināšanā trešā pilnā pārskata gada sākumā  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4441

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4442

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"4401"x("4420"+"4432"–"4442")x12)

4402

 
1. starprezultāts (ja "4402">"3401", tad (["3401"x0.26+("4402"–"3401")x0.23]x"4330"); ja "4402"≤"3401", tad ("4402"x0.26x"4330"))

4400

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"4401"x("4410"+"4431"–"4441")x12)

4501

 
2. starprezultāts (ja "4501">"3401", tad [("3401"x0.26):3+(("4501"–"3401")x0.23):3]x"4330"; ja "4501"≤"3401", tad ("4501"x0.26):3x"4330")

4500

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("4400"+"4500")

4600

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4.2.3. Maksātspējas norma nedzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("4300" vai "4600"; lielākā vērtība)

4700

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās nedzīvības pārapdrošināšanā aprēķinātā maksātspējas norma

4801

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārapdrošināšanā pārskata perioda beigās

4810

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārapdrošināšanā iepriekšējā pārskata gada beigās

4820

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4810":"4820"≥1, tad "4801", ja "4810":"4820"<1, tad "4801"x("4810":"4820"))

4800

 
Maksātspējas norma nedzīvības pārapdrošināšanā (ja "4800"≤"4700", tad "4700", ja "4800">"4700", tad "4800")

4000

 

4.3. Maksātspējas norma pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma pārapdrošināšanā ("3600" +"4000")

5000

 

5. Dzīvības apdrošinātāja maksātspējas norma

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("1100"+"1200"+"1300"+"2000"+"5000")

6000

 
Garantijas fonda minimālais lielums

7001

 
Maksātspējas norma ("6000" vai "7001"; lielākā vērtība)

8000

 

Vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

3.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.10.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.216

Apdrošinātājs

________________________________________

22.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.19
"Dzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par nedalībvalsts dzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārējās rezerves

111

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

112

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

101

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

102

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas apdrošinātāja filiāles pašas vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

103

 
Pārskata perioda zaudējumi

113

 
Nemateriālie aktīvi

114

 
Ieguldījumi nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrībās

115

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuras ir nedalībvalsts apdrošinātāja, kurš izveidojis šo filiāli, meitas sabiedrības

116

 
Pārējie debitori – nedalībvalsts apdrošinātājs, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrības

117

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

118

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

119

 
Pašu līdzekļi kopā ("111"+"112"+"101"+"102"+"103"–"113"–"114"–"115"–"116"–"117"–"118"–"119")

100

 
Maksātspējas norma ("8000")

200

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("100"–"200")

300

 

2. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības apdrošināšanā

2.1. Dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar uzkrājuma veidošanu un dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas, kā arī regulāru izmaksu apdrošināšanas līgumiem (annuities), izņemot tirgum piesaistītos dzīvības apdrošināšanas līgumus

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1001

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1001"x0.04)

1002

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1003

 
Koeficients R (ja "1003":"1001">0.85, tad "1003":"1001"; ja "1003":"1001"≤0.85, tad 0.85)

1004

 
1. starprezultāts ("1002"x"1004")

1010

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma ar termiņu līdz trim gadiem tālākiem aprēķiniem (("1112"–"1111")x0.001)

1110

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1111

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1112

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma ar termiņu no trim līdz pieciem gadiem tālākiem aprēķiniem (("1122"–"1121")x0.0015)

1120

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1121

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1122

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, (līgumiem, kuriem tas nav negatīvs lielums) pārējiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem tālākiem aprēķiniem (("1132"–"1131")x0.003)

1130

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1131

 
Apdrošinājuma summa, kas izmaksājama nāves gadījumā, bruto

1132

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto, kopā ("1112"+"1122"+"1132"–"1111"–"1121"–"1131")

1140

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, neto

1151

 
Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa par visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, neto

1152

 
Riskam pakļautais kapitāls, neto (visiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums) ("1152"–"1151")

1150

 
Koeficients K (ja "1150":"1140">0.5, tad "1150":"1140", ja "1150":"1140"≤0.5, tad 0.5)

1160

 
2. starprezultāts (("1110"+"1120"+"1130")x"1160")

1170

 
Maksātspējas norma A ("1010"+"1170")

1100

 

2.2. Tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Līgumi, kuros apdrošināšanas sabiedrība ir uzņēmusies ieguldījumu risku  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1201

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1202

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1201"x0.04)

1203

 
Koeficients R1 (ja "1202":"1201">0.85, tad "1202":"1201"; ja "1202":"1201"≤0.85, tad 0.85)

1204

 
1. starprezultāts ("1203"x"1204")

1210

 
Līgumi, kuros ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji un kuros norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, ir fiksēta uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1211

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1212

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1211"x0.01)

1213

 
Koeficients R2 (ja "1212":"1211">0.85, tad "1212":"1211"; ja "1212":"1211"≤0.85, tad 0.85)

1214

 
2. starprezultāts ("1213"x"1214")

1220

 
Līgumi, kuros ieguldījumu risku uzņemas apdrošinājuma ņēmēji un kuros norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, nav fiksēta termiņā, kas garāks par pieciem gadiem  
Administratīvie izdevumi

1221

 
Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

1222

 
Koriģētais administratīvo izdevumu apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā ("1221":"1222"x12)

1223

 
3. starprezultāts ("1223"x0.25)

1230

 
Līgumi, kuros paredzēta nāves gadījuma riska apdrošināšana  
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1231

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1232

 
Kopējā apdrošinājuma summa, bruto

1233

 
Sabiedrībā saglabātā apdrošinājuma summas daļa, neto

1234

 
Riskam pakļautais kapitāls, bruto ("1233"–"1231")

1235

 
Riskam pakļautais kapitāls, neto ("1234"–"1232")

1236

 
Koeficients K1 (ja "1236":"1235">0.5, tad "1236":"1235", ja "1236":"1235"≤0.5, tad 0.5)

1237

 
4. starprezultāts ("1235"x0.003x"1237")

1240

 
Maksātspējas norma B ("1210"+"1220"+"1230"+"1240")

1200

 

2.3. Kapitāla izmaksas operācijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, bruto

1310

 
Tehniskās rezerves aprēķinam ("1310"x0.04)

1320

 
Dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves, neto

1330

 
Koeficients R3 (ja "1330":"1310">0.85, tad "1330":"1310"; ja "1330":"1310"≤0.85, tad 0.85)

1340

 
Maksātspējas norma C ("1320"x"1340")

1300

 

3. Maksātspējas normas aprēķins nedzīvības apdrošināšanā

3.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2101

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2103

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2104

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad"2101"+"2102"+"2103"+"2104", ja "1222"=12, tad "2101"+"2102")

2110

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2111

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2112

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2113

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2114

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1222"<12, tad "2111"+"2112"+"2113"+"2114", ja "1222"=12, tad "2111"+"2112")

2120

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "2110"≥"2120" un "1222"<12, tad "2102"+2103; ja "2110"≥"2120" un "1222"=12, tad "2102", ja "2110"<"2120" un "1222"<12, tad "2112"+2113, ja "2110"<"2120" un "1222"=12, tad "2112")

2130

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "2130":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "2130")

2140

 
Prēmiju indekss

2141

 
1. starprezultāts (ja "2140">"2141", tad ["2141"x0.18+("2140"–"2141")x0.16]; ja "2140"≤"2141", tad "2140"x0.18)

2100

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "2110"≥"2120" un "1222"<12, tad "2101"+"2104"; ja "2110"≥"2120" un "1222"=12, tad "2101", ja "2110"<"2120" un "1222"<12, tad "2111"+"2114", ja "2110"<"2120" un "1222"=12, tad "2111")

2201

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "2201":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "2201")

2202

 
2. starprezultāts (ja "2202">"2141", tad ["2141"x0.06+("2202"–"2141")x0.04]; ja "2202"≤"2141", tad "2202"x0.06)

2200

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "2301"+...+"2304", ja "1222"=12, tad "2301"+...+"2303")

2310

 
1. daļPārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

2301

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

2302

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

2303

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

2304

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā ("1222"<12, tad "2311"+...+"2314", ja "1222"=12, tad "2311"+...+"2313")

2320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

2311

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

2312

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

2313

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

2314

 
Koeficients (ja "2310":"2320">0.5, tad "2310":"2320"; ja "2310":"2320"≤0.5, tad 0.5)

2330

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("2100"+"2200")x"2330")

2300

 

3.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

2401

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās apdrošināšanas bruto atlīdzības1  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1222"<12, tad "2411"+...+"2414", ja "1222"=12, tad "2411"+...+"2413")

2410

 
Pārskata periodā

2411

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2412

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2413

 
Pirms trim pārskata gadiem

2414

 
Pārējos apdrošināšanas veidos, kopā (ja "1222"<12, tad "2421"+...+"2424", ja "1222"=12, tad "2421"+...+"2423")

2420

 
Pārskata periodā

2421

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2422

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2423

 
Pirms trim pārskata gadiem

2424

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārskata perioda beigās  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2431

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2432

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves trešā pilnā pārskata gada sākumā  
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2441

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2442

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2401"x("2420"+"2432"–"2442")x12)

2402

 
Atlīdzību indekss

2403

 
1. starprezultāts (ja "2402">"2403", tad (["2403" x0.26+("2402"–"2403")x0.23]x"2330"); ja "2402"≤"2403", tad ("2402"x0.26x"2330"))

2400

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2401"x("2410"+"2431"–"2441")x12)

2501

 
2. starprezultāts (ja "2501">"2403", tad [("2403" x0.26):3+(("2501"–"2403")x0.23):3]x"2330"; ja "2501"≤"2403", tad ("2501"x0.26):3x"2330")

2500

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("2400"+"2500")

2600

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

3.3. Maksātspējas norma nedzīvības apdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("2300" vai "2600"; lielākā vērtība)

2700

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās nedzīvības apdrošināšanā aprēķinātā maksātspējas norma

2801

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās

2810

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves iepriekšējā pārskata gada beigās

2820

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "2810":"2820"≥1, tad "2801", ja "2810":"2820"<1, tad "2801"x("2810":"2820"))

2800

 
Maksātspējas norma nedzīvības apdrošināšanā (ja "2800"≤"2700", tad "2700", ja "2800">"2700", tad "2800")

2000

 

4. Maksātspējas normas aprēķins pārapdrošināšanā

4.1. Maksātspējas normas aprēķins dzīvības pārapdrošināšanā

4.1.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas

3101

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā

3102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad "3101"+"3102", ja "1222"=12, tad "3101")

3110

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "3110":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "3110")

3120

 
Prēmiju indekss pārapdrošināšanā

3121

 
1. starprezultāts (ja "3120">"3121", tad ["3121" x0.18+("3120"–"3121")x0.16]; ja "3120"≤"3121", tad "3120"x0.18)

3100

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "3201"+...+"3204", ja "1222"=12, tad "3201"+...+"3203")

3210

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

3201

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

3202

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

3203

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

3204

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "3211"+...+"3214", ja "1222"=12, tad "3211"+...+"3213")

3220

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

3211

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

3212

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

3213

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

3214

 
Koeficients (ja "3210":"3220">0.5, tad "3210":"3220"; ja "3210":"3220"≤0.5, tad 0.5)

3230

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām ("3100"x"3230")

3200

 

4.1.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām dzīvības pārapdrošināšanā1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

3301

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās bruto atlīdzības pārapdrošināšanā1 (ja "1222"<12, tad "3311"+...+"3314", ja "1222"=12, tad "3311"+...+"3313")

3302

 
Pārskata periodā

3311

 
Iepriekšējā pārskata gadā

3312

 
Pirms diviem pārskata gadiem

3313

 
Pirms trim pārskata gadiem

3314

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam (1:"3301"x"3302"x12)

3400

 
Atlīdzību indekss pārapdrošināšanā

3401

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām (ja "3400">"3401", tad (["3401"x0.26+("3400"–"3401")x0.23]x"3230"); ja "3400"≤"3401", tad ("3400"x0.26x"3230"))

3500

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4.1.3. Maksātspējas norma dzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("3200" vai "3500"; lielākā vērtība)

3600

 

4.2. Maksātspējas normas aprēķins nedzīvības pārapdrošināšanā

4.2.1. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4101

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4102

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4103

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4104

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1222"<12, tad "4101"+"4102"+"4103"+"4104", ja "1222"=12, tad "4101"+"4102")

4110

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4111

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4112

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4113

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4114

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1222"<12, tad "4111"+"4112"+"4113"+"4114", ja "1222"=12, tad "4111"+"4112")

4120

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "4110"≥"4120" un "1222"<12, tad "4102"+"4103"; ja "4110"≥"4120" un "1222"=12, tad "4102", ja "4110"<"4120" un "1222"<12, tad "4112"+"4113", ja "4110"<"4120" un "1222"=12, tad "4112")

4130

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "4130":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "4130")

4140

 
1. starprezultāts (ja "4140">"3121", tad ["3121"x0.18+("4140"–"3121")x0.16]; ja "4140"≤"3121", tad "4140"x0.18)

4100

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "4110"≥"4120" un "1222"<12, tad "4101"+"4104"; ja "4110"≥"4120" un "1222"=12, tad "4101", ja "4110"<"4120" un "1222"<12, tad "4111"+"4114", ja "4110"<"4120" un "1222"=12, tad "4111")

4201

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1222"<12, tad "4201":("1222"+12)x12; ja "1222"=12, tad "4201")

4202

 
2. starprezultāts (ja "4202">"3121", tad ["3121"x0.06+("4202"–"3121")x0.04]; ja "4202"≤"3121", tad "4202"x0.06)

4200

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "4301"+...+"4304", ja "1222"=12, tad "4301"+...+"4303")

4310

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

4301

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

4302

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

4303

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

4304

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1222"<12, tad "4311"+...+"4314", ja "1222"=12, tad "4311"+...+"4313")

4320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

4311

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

4312

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

4313

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

4314

 
Koeficients (ja "4310":"4320">0.5, tad "4310":"4320"; ja "4310":"4320"≤0.5, tad 0.5)

4330

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("4100"+"4200")x"4330")

4300

 

4.2.2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits2 (ja "1222"<12, tad 3x12+"1222", ja "1222"=12, tad 3x12)

4401

 
Pēdējos trijos pārskata gados izmaksātās bruto atlīdzības pārapdrošināšanā 1  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1222"<12, tad "4411"+...+"4414", ja "1222"=12, tad "4411"+...+"4413")

4410

 
Pārskata periodā

4411

 
Iepriekšējā pārskata gadā

4412

 
Pirms diviem pārskata gadiem

4413

 
Pirms trim pārskata gadiem

4414

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos, kopā (ja "1222"<12, tad "4421"+...+"4424", ja "1222"=12, tad "4421"+...+"4423")

4420

 
Pārskata periodā

4421

 
Iepriekšējā pārskata gadā

4422

 
Pirms diviem pārskata gadiem

4423

 
Pirms trim pārskata gadiem

4424

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārapdrošināšanā pārskata perioda beigās  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4431

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4432

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārapdrošināšanā trešā pilnā pārskata gada sākumā  
Veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

4441

 
Pārējos pārapdrošināšanas veidos

4442

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības pārapdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"4401"x("4420"+"4432"–"4442")x12)

4402

 
1. starprezultāts (ja "4402">"3401", tad (["3401"x0.26+("4402"–"3401")x0.23]x"4330"); ja "4402"≤"3401", tad ("4402"x0.26x"4330"))

4400

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības pārapdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"4401"x("4410"+"4431"–"4441")x12)

4501

 
2. starprezultāts (ja "4501">"3401",tad [("3401"x0.26):3+(("4501"–"3401")x0.23):3]x"4330"; ja "4501"≤"3401", tad ("4501"x0.26):3x"4330")

4500

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("4400"+"4500")

4600

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā trīs gadi, apdrošinātāja maksātspējas norma pārapdrošināšanā tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4.2.3. Maksātspējas norma nedzīvības pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("4300" vai "4600"; lielākā vērtība)

4700

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās nedzīvības pārapdrošināšanā aprēķinātā maksātspējas norma

4801

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārapdrošināšanā pārskata perioda beigās

4810

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārapdrošināšanā iepriekšējā pārskata gada beigās

4820

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4810":"4820"≥1, tad "4801", ja "4810":"4820"<1, tad "4801"x("4810":"4820"))

4800

 
Maksātspējas norma nedzīvības pārapdrošināšanā (ja "4800"≤"4700", tad "4700", ja "4800">"4700", tad "4800")

4000

 

4.3. Maksātspējas norma pārapdrošināšanā

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma pārapdrošināšanā ("3600" +"4000")

5000

 

5. Maksātspējas norma

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķinātā maksātspējas norma ("1100"+"1200"+"1300"+"2000"+"5000")

6000

 
Garantijas fonda minimālais lielums

7001

 
Maksātspējas norma ("6000" vai "7001"; lielākā vērtība)

8000

 

6. Pašu līdzekļu seguma kopsavilkums

(veselos euro)

Aktīvu posteņa nosaukums

Pozīcijas kods

Bilancē norādītā summa

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Tehnisko rezervju segumā norādītā summa

Prioritāro prasījumu segumā norādītā summa

Pašu līdzekļu segumam izmantojamie aktīvi
(01+02–03–04–05)

Seguma summa

aktīvi

pasīvi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Zemes gabali un ēkas

401

       
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri

402

       
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot 402. pozīcijā minētos

403

       
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

404

       
Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

405

       
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

406

       
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

407

       
Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām*

408

    

X

  
Kopā ("401"+...+"408")

400

       
Pašu līdzekļu segums ar aktīviem, % ("400":"100")

500

X

X

X

X

X

X

 

* Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām, kuru samaksas termiņš vēl nav iestājies.

7. Pašu līdzekļu segums ar ieguldījumiem Latvijas Republikā minimālā garantijas fonda (5. daļas 7001. pozīcija) apmērā

(veselos euro)

Aktīvu posteņa nosaukums

Pozīcijas kods

Seguma summa, kopā

Garantijas fonda seguma summa

Atlikuma summa (01–02)

A

B

01

02

03

Zemes gabali un ēkas

411

   
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri

412

   
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot 412. pozīcijā minētos

413

   
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

414

   
Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

415

   
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

416

   
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

417

   
Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām

418

   
Kopā ("411"+...+"418")

410

   
Garantijas fonda segums ar aktīviem, % ("410":"4000")

600

X

 

X

8. Pašu līdzekļu segums ar ieguldījumiem dalībvalstīs aprēķinātās maksātspējas normas (5. daļas 6000. pozīcija) apmērā*

(veselos euro)

Atrašanās, reģistrācijas vai dzīvesvietas valsts nosaukums

Aktīvu posteņa nosaukums

Kopā (01+ ...+08)

Zemes gabali un ēkas

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot 02. ailē minētos

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

          
          
          
          
          
          
          
Kopsumma         
Aprēķinātās maksātspējas normas segums ar aktīviem (09. ailes kopsumma:("6000"–"7001")) 

* Jāaizpilda tikai gadījumā, ja 4. daļas "6000">"7001". Tabulā jāatspoguļo tikai tā ieguldījumu daļa, kas pārsniedz garantijas fonda segumam atbilstošos pašu līdzekļu ieguldījumus, bet nepārsniedz aprēķinātās maksātspējas normas apmēru.

Vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

4.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.10.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.216

Apdrošinātājs ____________________________

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
"Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un maksātspējas prasību izpildi

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Apdrošinātāja apmaksātais pamatkapitāls/samaksātās pajas

111

 
Akciju emisijas uzcenojums

112

 
Rezerves kapitāls un pārējās rezerves

113

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

114

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

101

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

102

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas apdrošinātāja paša vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

103

 
Pārskata perioda zaudējumi

115

 
Apdrošinātāja īpašumā esošās pašu akcijas/pajas

116

 
Nemateriālie aktīvi

117

 
Ieguldījumi kredītiestāžu, finanšu iestāžu, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību, apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju, pārapdrošināšanas sabiedrību un ārvalstu pārapdrošinātāju pamatkapitālā un subordinētajā kapitālā, kuros apdrošinātājam tieši vai netieši pieder 20% vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita

118

 
Priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

119

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

120

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

121

 
Kopā ("111"+...+"114"+"101"+"102"+"103"–"115"–"116"–"117"–"118"–"119"–"120"–"121")

100

 
Noteiktā termiņā atmaksājamais subordinētais kapitāls*

201

 
Beztermiņa subordinētais kapitāls

202

 
Noteiktā termiņā konvertējamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu*

203

 
Beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu

204

 
Kopā ("201"+...+"204")

211

 
Pašu līdzekļu aprēķinā iekļaujamā summa (ja "211">0.5x("100" vai "5000"; mazākā vērtība), tad 0.5x("100" vai "5000"; mazākā vērtība); ja "211"≤0.5x("100" vai "5000"; mazākā vērtība), tad "211")

200

 
Pašu līdzekļi kopā ("100"+"200")

300

 
Maksātspējas norma ("7000")

400

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("300"–"400")

500

 

* Ievērojot nosacījumu, ka ("201"+"203")≤0.25x("100" vai "5000"; mazākā vērtība).

2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz apdrošināšanas prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

1110

 
Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

1120

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1130

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

1140

 
OCTAA obligātie atskaitījumi

1150

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1120"x1.5+"1140"–"1150")

1160

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1160" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1170

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1130" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1180

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1130"+"1160"+"1170"+"1180", ja "1110"=12, tad "1130"+"1160")

1100

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

1210

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1220

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

1230

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1210"x1.5+"1230")

1240

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1240" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1250

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1220" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1260

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1220"+"1240"+"1250"+"1260", ja "1110"=12, tad "1220"+"1240")

1200

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12 , tad "1100"–"1130"–"1180"; ja "1100"≥"1200" un "1110"=12 , tad "1160"; ja "1100"<"1200" un "1110"<12, tad "1200"–"1220"–"1260", ja "1100"<"1200" un "1110"=12, tad "1240")

1010

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1010":("1110"+12)x12; ja "1110"=12, tad "1010")

1020

 
Prēmiju indekss

1021

 
Starprezultāts A (ja "1020">"1021", tad ["1021"x0.18+("1020"–"1021")x0.16]; ja "1020"≤"1021", tad "1020"x0.18)

1040

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12, tad "1130"+"1180"; ja "1100"≥"1200" un "1020"=12, tad "1130"; ja "1100"<"1200"" un "1110"<12, tad"1220"+"1260"; ja "1100"<"1200" un "1110"=12, tad "1220")

1050

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1050":("1110" +12)x12; ja "1110"=12, tad "1050")

1060

 
Starprezultāts B (ja "1060">"1021", tad ["1021" x0.06+("1060"–"1021")x0.04]; ja "1060"≤"1021", tad "1060"x0.06)

1070

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1311"+...+"1314"; ja "1110"=12, tad "1311"+...+"1313")

1310

 
1. daļPārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

1311

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

1312

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1313

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1314

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1321"+...+"1324"; ja "1110"=12, tad "1321"+...+"1323")

1320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1321

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1322

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1323

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1324

 
Koeficients (ja "1310":"1320">0.5, tad "1310":"1320"; ja "1310":"1320"≤0.5, tad 0.5)

1300

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("1040"+"1070")x"1300")

1000

 

3. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķina periods (trīs vai septiņi pārskata gadi) 2

2010

 
Darbības mēnešu skaits 2010. pozīcijā norādītajā periodā (ja "1110"<12, tad ("2010"x12+"1110"), ja "1110"=12, tad ("2010"x12))

2020

 
2010. pozīcijā minētajos pārskata periodos izmaksātās apdrošināšanas bruto atlīdzības1  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, kopā (ja "1110"<12, tad ("2111"+...+"2118"), ja "1110"=12, tad ("2111"+...+"2117"))

2110

 
Pārskata periodā

2111

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2112

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2113

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2114

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2115

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2116

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2117

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2118

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1110"<12, tad ("2121"+...+"2128"), ja "1110"=12, tad ("2121"+...+"2127")

2120

 
Pārskata periodā

2121

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2122

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2123

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2124

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2125

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2126

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2127

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2128

 
Pārējos apdrošināšanas veidos, kopā (ja "1110"<12, tad ("2131"+...+"2138"), ja "1110"=12, tad ("2131"+...+"2137")

2130

 
Pārskata periodā

2131

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2132

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2133

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2134

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2135

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2136

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2137

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2138

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārskata perioda beigās  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

2210

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2220

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2230

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves trešā vai septītā pilnā pārskata gada sākumā atkarībā no 2010. pozīcijā noteiktā aprēķina perioda
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

2310

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2320

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2330

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2110"x1.5+"2130"+"2210"x1.5+"2230"–"2310"x1.5–"2330")x12)

2030

 
Atlīdzību indekss

2031

 
Starprezultāts C (ja "2030">"2031", tad (["2031" x0.26+("2030"–"2031")x0.23]x"1300"); ja "2030"≤"2031", tad ("2030"x0.26x"1300"))

2040

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2120"+"2220"–"2320")x12)

2050

 
Starprezultāts D (ja "2050">"2031", tad [("2031" x0.26):3+(("2050"–"2031")x0.23):3]x"1300"; ja "2050"≤"2031", tad ("2050"x0.26):3x"1300")

2060

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("2040"+"2060")

2000

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā 2010. pozīcijā noteiktie aprēķina periodi, apdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām, un 2020.–2000. pozīcija nav jāaizpilda.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4. Maksātspējas norma

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata perioda beigās aprēķinātā maksātspējas norma ("1000" vai "2000"; lielākā vērtība)

3000

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma

4100

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās

4010

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves iepriekšējā pārskata gada beigās

4020

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4010":"4020"≥1, tad "4100"; ja "4010":"4020"<1, tad "4100"x("4010":"4020"))

4000

 
Aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4000"≤"3000", tad "3000"; ja "4000">"3000", tad "4000")

5000

 
Garantijas fonda minimālais lielums

6001

 
Maksātspējas norma ("5000" vai "6001"; lielākā vērtība)

7000

 

Vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

5.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.10.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.216

Apdrošinātājs ____________________________

9.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
"Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai,
kā arī "EUROSTAT" statistiskā pārskata sagatavošanai.

Nedzīvības apdrošinātāja pārskats par tiešo apdrošināšanu

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Portfelis

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Kopā (02+... +20)

Apdrošināšanas veids

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Veselības apdrošināšana

Sauszemes transporta apdrošināšana

A

B

01

02

03

04

Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma

110

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

111

    
Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits

120

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

121

    
Apdrošināto personu skaits pārskata perioda beigās

130

   

X

Apdrošināto transportlīdzekļu skaits pārskata perioda beigās

140

 

X

X

 
Pārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits

150

    
Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa

151

    
Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto

210

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

211

    
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto

220

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

221

    
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto

230

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

231

    
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

310

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

311

    
Pārapdrošinātāju daļa prēmijās

320

    
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (310–320)

330

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

331

    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

410

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

411

    
t.sk. izmaksātās bruto atlīdzības par pārskata gadā piekritušajām atlīdzību prasībām

412

    
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

420

    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (410–420)

430

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

431

    
Neto darbības izdevumi (510+520+530–540–550)

500

    
Klientu piesaistīšanas izdevumi

510

    
t.sk. apdrošināšanas komisijas nauda

511

 

X

X

X

Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

520

    
t.sk. apdrošināšanas komisijas naudā

521

 

X

X

X

Administratīvie izdevumi

530

    
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

540

    
Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

550

    
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

610

    
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

620

    
Neparedzēto risku tehniskās rezerves

630

    
RBNS tehniskās rezerves, bruto

640

    
t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

641

    
RBNS tehniskās rezerves, neto

650

    
IBNR tehniskās rezerves

660

    
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summa, ko varētu atgūt ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

670

    
Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

680

    

9. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Dzelzceļa transporta apdrošināšana

Gaisakuģu apdrošināšana

Kuģu apdrošināšana

Kravu apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem

Īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem

A

B

05

06

07

08

09

10

Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma

110

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

111

      
Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits

120

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

121

      
Apdrošināto transportlīdzekļu skaits pārskata perioda beigās

140

X

X

X

X

X

X

Pārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits

150

      
Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa

151

      
Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto

210

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

211

      
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto

220

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

221

      
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto

230

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

231

      
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

310

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

311

      
Pārapdrošinātāju daļa prēmijās

320

      
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (310–320)

330

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

331

      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

410

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

411

      
t.sk. izmaksātās bruto atlīdzības par pārskata gadā piekritušajām atlīdzību prasībām

412

      
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

420

      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (410–420)

430

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

431

      
Neto darbības izdevumi (510+520+530–540–550)

500

      
Klientu piesaistīšanas izdevumi

510

      
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

520

      
Administratīvie izdevumi

530

      
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

540

      
Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

550

      
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

610

      
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

620

      
Neparedzēto risku tehniskās rezerves

630

      
RBNS tehniskās rezerves, bruto

640

      
t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

641

      
RBNS tehniskās rezerves, neto

650

      
IBNR tehniskās rezerves

660

      
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summa, ko varētu atgūt ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

670

      
Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

680

      

9. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Kredītu apdrošināšana

Galvojumu apdrošināšana

A

B

11

12

13

14

15

16

Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma

110

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

111

      
Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits

120

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

121

      
Apdrošināto transportlīdzekļu skaits pārskata perioda beigās

140

 

X

X

X

X

X

Pārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits

150

      
Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa

151

      
Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto

210

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

211

      
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto

220

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

221

      
Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto

230

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

231

      
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

310

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

311

      
Pārapdrošinātāju daļa prēmijās

320

      
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (310–320)

330

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

331

      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

410

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

411

      
t.sk. izmaksātās bruto atlīdzības par pārskata gadā piekritušajām atlīdzību prasībām

412

      
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

420

      
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (410–420)

430

      
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

431

      
Neto darbības izdevumi (510+520+530–540–550)

500

      
Klientu piesaistīšanas izdevumi

510

      
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

520

      
Administratīvie izdevumi

530

      
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

540

      
Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

550

      
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

610

      
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

620

      
Neparedzēto risku tehniskās rezerves

630

      
RBNS tehniskās rezerves, bruto

640

      
t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

641

      
RBNS tehniskās rezerves, neto

650

      
IBNR tehniskās rezerves

660

      
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summa, ko varētu atgūt ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

670

      
Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

680

      

9. pielikuma turpinājums
(turpinājums)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Apdrošināšanas veids

Dažādu finansiālo zaudējumu apdrošināšana

Juridisko izdevumu apdrošināšana

Palīdzības apdrošināšana

OCTAA

A

B

17

18

19

20

Noslēgto apdrošināšanas līgumu skaits no pārskata gada sākuma

110

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

111

    
Spēkā esošo apdrošināšanas līgumu skaits

120

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

121

    
Apdrošināto transportlīdzekļu skaits pārskata perioda beigās

140

X

X

X

 
Pārskata gada laikā pieteikto atlīdzību prasību skaits

150

    
Pārskata gada laikā pieteikto bruto atlīdzību summa

151

    
Pieņemtās saistības no pārskata gada sākuma, bruto

210

   

X

t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

211

   

X

Kopējās saistības pārskata perioda beigās, bruto

220

   

X

t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

221

   

X

Kopējās saistības pārskata perioda beigās, neto

230

   

X

t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

231

   

X

Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, bruto

310

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

311

    
Pārapdrošinātāju daļa prēmijās

320

    
Parakstītās apdrošināšanas prēmijas, neto (310–320)

330

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

331

    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, bruto

410

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

411

    
t.sk. izmaksātās bruto atlīdzības par pārskata gadā piekritušajām atlīdzību prasībām

412

    
Pārapdrošinātāja daļa atlīdzībās

420

    
Izmaksātās apdrošināšanas atlīdzības, neto (410–420)

430

    
t.sk. ar fiziskām personām noslēgtie līgumi

431

    
Neto darbības izdevumi (510+520+530–540–550)

500

    
Klientu piesaistīšanas izdevumi

510

    
Izmaiņas atliktajos klientu piesaistīšanas izdevumos (+/–)

520

    
Administratīvie izdevumi

530

    
Cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas nauda un līdzdalība peļņā

540

    
Izmaiņas nenopelnītajā cedētās pārapdrošināšanas (retrocesijas) komisijas naudā (+/–)

550

    
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, bruto

610

    
Nenopelnīto prēmiju tehniskās rezerves, neto

620

    
Neparedzēto risku tehniskās rezerves

630

    
RBNS tehniskās rezerves, bruto

640

    
t.sk. tehniskā rezerve zaudējumu noregulēšanas izdevumiem

641

    
RBNS tehniskās rezerves, neto

650

    
IBNR tehniskās rezerves

660

    
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju samazinājuma summa, ko varētu atgūt ar cesiju, regresu vai realizējot derīgās atliekas

670

    
Izlīdzināšanas tehniskās rezerves

680

    

2. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā izmaksātās atlīdzības

(veselos euro)

Izmaksāto atlīdzību sadalījums pēc to apmēra

Pozīcijas kods

Pārskata periodā izmaksāto atlīdzību skaits

Izmaksāto bruto atlīdzību kopsumma

Pārapdrošinātāju daļa izmaksātajās atlīdzībās

A

B

01

02

03

0 – 139

01

   
140 – 709

02

   
710 – 1,399

03

   
1,400 – 7,099

04

   
7,100 – 13,999

05

   
14,000 – 70,999

06

   
71,000 – 139,999

07

   
140,000 – 279,999

08

   
280,000 – 429,999

09

   
430,000 – 569,999

10

   
570,000 – 709,999

11

   
710,000 – 849,999

12

   
850,000 – 1,399,999

13

   
> 1,400,000

14

   
Regress

15

   
Kopā (01+...+14 - 15)

16

   

Vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

 

6.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
04.10.2013. normatīvajiem noteikumiem Nr.216

Apdrošinātājs

________________________________________

23.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
13.02.2009. normatīvajiem noteikumiem Nr.18
"Nedzīvības apdrošinātāju pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi"

________________________________________

Pārskats paredzēts, lai iegūtu informāciju uzraudzības veikšanai.

Pārskats par nedalībvalsts nedzīvības apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem, maksātspējas prasību izpildi un pašu līdzekļu segumu ar aktīviem

20_____. gada ________________________________________________________
(pārskata periods)

1. Pašu līdzekļu aprēķins un maksātspējas prasību izpilde

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārējās rezerves

111

 
Iepriekšējo gadu revidētā nesadalītā peļņa/zaudējumi (+/–)

112

 
45% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezultātā

101

 
45% no iepriekšējo gadu ieguldījumu īpašuma vērtības pieauguma

102

 
70% no pārvērtēšanas rezerves, kas izveidojas apdrošinātāja filiāles pašas vajadzībām iegādātu zemes gabalu un ēku pārvērtēšanas rezultātā

103

 
Pārskata perioda zaudējumi

113

 
Nemateriālie aktīvi

114

 
Ieguldījumi nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrībās

115

 
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuras ir nedalībvalsts apdrošinātāja, kurš izveidojis šo filiāli, meitas sabiedrības

116

 
Pārējie debitori – nedalībvalsts apdrošinātājs, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrības

117

 
Pārdošanai pieejamo finanšu aktīvu pārvērtēšanas rezerve, ja tā ir negatīva

118

 
Iepriekšējo gadu peļņa no ieguldījumu īpašuma pārvērtēšanas

119

 
Pašu līdzekļi kopā ("111"+"112"+"101"+"102"+"103"–"113"–"114"–"115"–"116"–"117"–"118"–"119")

100

 
Maksātspējas norma ("7000")

200

 
Maksātspējas normas prasības izpilde ("100"–"200")

300

 

2. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz apdrošināšanas prēmijām

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Darbības mēnešu skaits pārskata periodā

1110

 
Pārskata periodā bruto parakstītās prēmijas  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

1120

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1130

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

1140

 
OCTAA obligātie atskaitījumi

1150

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1120"x1.5+"1140"–"1150")

1160

 
Koriģētais bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1160" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1170

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1130" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1180

 
Bruto parakstīto prēmiju apmērs aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1130"+"1160"+"1170"+"1180"; ja "1110"=12, tad "1130"+"1160")

1100

 
Pārskata periodā bruto nopelnītās prēmijas  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

1210

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

1220

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

1230

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs pārskata periodā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi ("1210"x1.5+"1230")

1240

 
Koriģētais bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1240" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1250

 
Bruto nopelnīto prēmiju apmērs iepriekšējā pārskata gadā veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (pozīcija "1220" iepriekšējā pārskata gada beigās)

1260

 
Bruto nopelnītās prēmijas aprēķinam (ja "1110"<12, tad "1220"+"1240"+"1250"+"1260"; ja "1110"=12, tad "1220"+"1240")

1200

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12 , tad "1100"–"1130"–"1180"; ja "1100"≥"1200" un "1020"=12, tad "1160"; ja "1100"<"1200" un "1110"<12, tad "1200"–"1220"–"1260"; ja "1100"<"1200" un "1020"=12, tad "1240")

1010

 
Koriģētais prēmiju apmērs turpmākam aprēķinam nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1010":("1110"+12)x12; ja "1110"=12, tad "1010")

1020

 
Prēmiju indekss

1021

 
Starprezultāts A (ja "1020">"1021", tad ["1021"x0.18+("1020"–"1021")x0.16]; ja "1020"≤ 1021", tad "1020"x0.18)

1040

 
Bruto parakstītās vai bruto nopelnītās prēmijas turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (ja "1100"≥"1200" un "1110"<12, tad "1130"+"1180"; ja "1100"≥"1200" un "1020"=12, tad "1130"; ja "1100"<"1200" un "1110"<12, tad "1220"+"1260"; ja "1100"<"1200" un "1110"=12, tad "1220")

1050

 
Ar korekciju nepilna pārskata gada gadījumā (ja "1110"<12, tad "1050":("1110"+12)x12; ja "1110"=12, tad "1050")

1060

 
Starprezultāts B (ja "1060">"1021", tad ["1021"x0.06+("1060"–"1021")x0.04]; ja "1060"≤"1021", tad "1060"x0.06)

1070

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā neto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1311"+...+"1314"; ja "1110"=12, tad "1311"+...+"1313")

1310

 
Pārskata periodā neto piekritušās atlīdzību prasības

1311

 
Iepriekšējā pārskata gadā neto piekritušās atlīdzību prasības

1312

 
Pirms diviem pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1313

 
Pirms trim pārskata gadiem neto piekritušās atlīdzību prasības

1314

 
Triju pēdējo pārskata gadu laikā bruto piekritušās atlīdzību prasības, kopā (ja "1110"<12, tad "1321"+...+"1324"; ja "1110"=12, tad "1321"+...+"1323")

1320

 
Pārskata periodā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1321

 
Iepriekšējā pārskata gadā bruto piekritušās atlīdzību prasības

1322

 
Pirms diviem pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1323

 
Pirms trim pārskata gadiem bruto piekritušās atlīdzību prasības

1324

 
Koeficients (ja "1310":"1320">0.5, tad "1310":"1320"; ja "1310":"1320"≤0.5, tad 0.5)

1300

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz prēmijām (("1040"+"1070")x"1300")

1000

 

3. Maksātspējas normas aprēķins, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām1

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Aprēķina periods (trīs vai septiņi pārskata gadi) 2

2010

 
Darbības mēnešu skaits 2010. pozīcijā norādītajā periodā, ja "1110"<12, tad ("2010"x12+"1110"); ja "1110"=12, tad ("2010"x12)

2020

 
2010. pozīcijā minētajos pārskata periodos izmaksātās apdrošināšanas bruto atlīdzības1  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, kopā (ja "1110"<12, tad ("2111"+...+"2118"); ja "1110"=12, tad ("2111"+...+"2117")

2110

 
Pārskata periodā

2111

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2112

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2113

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2114

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2115

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2116

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2117

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2118

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi, kopā (ja "1110"<12, tad ("2121"+...+"2128"); ja "1110"=12, tad ("2121"+...+"2127")

2120

 
Pārskata periodā

2121

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2122

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2123

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2124

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2125

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2126

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2127

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2128

 
Pārējos apdrošināšanas veidos, kopā (ja "1110"<12, tad ("2131"+...+"2138"); ja "1110"=12, tad ("2131"+...+"2137")

2130

 
Pārskata periodā

2131

 
Iepriekšējā pārskata gadā

2132

 
Pirms diviem pārskata gadiem

2133

 
Pirms trijiem pārskata gadiem

2134

 
Pirms četriem pārskata gadiem

2135

 
Pirms pieciem pārskata gadiem

2136

 
Pirms sešiem pārskata gadiem

2137

 
Pirms septiņiem pārskata gadiem

2138

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves pārskata perioda beigās  
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

2210

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2220

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2230

 
Atlikto apdrošināšanas atlīdzību bruto tehniskās rezerves trešā vai septītā pilnā pārskata gada sākumā atkarībā no 2010. pozīcijā noteiktā aprēķina perioda
Gaisakuģu īpašnieku, kuģu īpašnieku un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā

2310

 
Veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi

2320

 
Pārējos apdrošināšanas veidos

2330

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam, izņemot veselības apdrošināšanu, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2110"x1.5+"2130"+"2210"x1.5+"2230"–"2310"x1.5–"2330")x12)

2030

 
Atlīdzību indekss

2031

 
Starprezultāts C (ja "2030">"2031", tad (["2031"x0.26+("2030"–"2031")x0.23]x"1300"); ja "2030"≤"2031", tad ("2030"x0.26x"1300"))

2040

 
Koriģētā summa turpmākam aprēķinam veselības apdrošināšanā, kam piemēroti dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi (1:"2020"x("2120"+"2220"–"2320")x12)

2050

 
Starprezultāts D (ja "2050">"2031", tad [("2031" x0.26):3+(("2050"–"2031")x0.23):3]x"1300"; ja "2050"≤"2031", tad ("2050"x0.26):3x"1300")

2060

 
Maksātspējas norma, pamatojoties uz izmaksātajām atlīdzībām ("2040"+"2060")

2000

 

1 Ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks nekā 2010. pozīcijā noteiktie aprēķina periodi, apdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz prēmijām, un 2020.–2000. pozīcija nav jāaizpilda.

2 Ieskaitot pārskata periodu arī tajā gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar veselu gadu.

4. Maksātspējas norma

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

01

Pārskata perioda beigās aprēķinātā maksātspējas norma ("1000" vai "2000"; lielākā vērtība)

3000

 
Iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma

4100

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās

4010

 
Neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves iepriekšējā pārskata gada beigās

4020

 
Koriģēta iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4010":"4020"≥1, tad "4100"; ja "4010":"4020"<1, tad "4100"x("4010":"4020"))

4000

 
Aprēķinātā maksātspējas norma (ja "4000"≤"3000", tad "3000"; ja "4000">"3000", tad "4000")

5000

 
Garantijas fonda minimālais lielums

6001

 
Maksātspējas norma ("5000" vai "6001"; lielākā vērtība)

7000

 

5. Pašu līdzekļu seguma kopsavilkums

(veselos euro)

Aktīvu posteņa nosaukums

Pozīcijas kods

Bilancē norādītā summa

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Tehnisko rezervju segumā norādītā summa

Prioritāro prasījumu segumā norādītā summa

Pašu līdzekļu segumam izmantojamie aktīvi
(01+02–03–04–05)

Seguma summa

aktīvi

pasīvi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

Zemes gabali un ēkas

401

       
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri

402

       
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot 402. pozīcijā minētos

403

       
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

404

       
Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

405

       
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

406

       
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

407

       
Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām*

408

    

X

  
Kopā ("401"+...+"408")

400

       
Pašu līdzekļu segums ar aktīviem, % ("400":"100")

500

X

X

X

X

X

X

 

* Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām, kuru samaksas termiņš vēl nav iestājies.

6. Pašu līdzekļu segums ar ieguldījumiem Latvijas Republikā minimālā garantijas fonda (4. daļas 6001. pozīcija) apmērā

(veselos euro)

Aktīvu posteņa nosaukums

Pozīcijas kods

Seguma summa, kopā

Garantijas fonda seguma summa

Atlikuma summa (01–02)

A

B

01

02

03

Zemes gabali un ēkas

411

   
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri

412

   
Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot 412. pozīcijā minētos

413

   
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

414

   
Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

415

   
Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

416

   
Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

417

   
Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām

418

   
Kopā ("411"+...+"418")

410

   
Garantijas fonda segums ar aktīviem, % ("410":"6001")

600

X

 

X

7. Pašu līdzekļu segums ar ieguldījumiem dalībvalstīs aprēķinātās maksātspējas normas (4. daļas 5000. pozīcija) apmērā*

(veselos euro)

Atrašanās, reģistrācijas vai dzīvesvietas valsts nosaukums

Aktīvu posteņa nosaukums

Kopā (01+ ...+08)

Zemes gabali un ēkas

Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmi vērtspapīri

Akcijas un citi kapitāla vērtspapīri, izņemot 02. ailē minētos

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Ar hipotēku nodrošinātie aizdevumi

Termiņnoguldījumi kredītiestādēs

Prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm

Apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādi no tiešās apdrošināšanas operācijām

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

          
          
          
          
          
          
Kopsumma         
Aprēķinātās maksātspējas normas segums ar aktīviem (09. ailes kopsumma:("5000"–"6001")) 

* Jāaizpilda tikai gadījumā, ja 4. daļas "5000">"6001". Tabulā jāatspoguļo tikai tā ieguldījumu daļa, kas pārsniedz garantijas fonda segumam atbilstošos pašu līdzekļu ieguldījumus, bet nepārsniedz aprēķinātās maksātspējas normas apmēru.

Vadītājs 

/

 
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

    
Izpildītājs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi atsevišķos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajos noteikumos saistībā ar .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 216Pieņemts: 04.10.2013.Stājas spēkā: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 197, 09.10.2013. OP numurs: 2013/197.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
260728
01.01.2014
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)