Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.78

Rīgā 2009.gada 27.janvārī (prot. Nr.7 63.§)
Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos “Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēm “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”, “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” un “Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana” (turpmāk – pasākums).

2. Pasākuma mērķis ir veicināt maza mēroga infrastruktūras, kā arī ar zivsaimniecību saistītās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu un dažādot nodarbošanās iespējas zivsaimniecībai nozīmīgajās teritorijās, lai saglabātu apdzīvotību un teritorijas pievilcību.

3. Pasākumu īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai:

3.1. Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumu īstenošanai noteiktajā Latvijas teritorijas daļā;

3.2. atbilstoši vietējo rīcības grupu sagatavotajām un Lauku atbalsta dienestā apstiprinātajām vietējām attīstības stratēģijām.

4. Pieteikšanās publiskajam atbalstam, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana, kā arī publiskā finansējuma pieprasīšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību lauku un zivsaimniecības attīstībai, ciktāl tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

5. Pasākuma ietvaros atbilstoši vietējā teritorijas attīstības stratēģijā noteiktajam atbalsta:

5.1. aktivitātē “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” teritorijās, kuras norādītas vietējās rīcības grupas sagatavotajā un Lauku atbalsta dienesta apstiprinātajā teritorijas attīstības stratēģijā:

5.1.1. pašvaldības ceļu būvniecību vai rekonstrukciju;

5.1.2. vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecību vai rekonstrukciju, tai skaitā pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;

5.1.3. teritorijas labiekārtošanu;

5.2. aktivitātē "Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība" darbības, kas saistītas ar zivsaimniecību, ūdeņu, to dzīvo resursu saglabāšanu, apsaimniekošanu un izmantošanu:

5.2.1. tūrisma pakalpojumu dažādošanu vai pielāgošanu personām ar funkcionāliem traucējumiem;

5.2.2. vides aizsardzības investīcijas tūrisma objektā;

5.2.3. pakalpojumus zivsaimniecībai;

5.3. aktivitātē “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”:

5.3.1. sīkā uzņēmuma izveidi, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību;

5.3.2. ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu zivsaimniecības uzņēmumā;

5.4. aktivitātē “Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaimnie­cības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana” (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par civilo aizsardzību):

5.4.1. investīcijas ūdens kvalitātes atjaunošanai, ja tas ir piesārņots;

5.4.2. zivsaimniecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošanai nepie­ciešamās infrastruktūras atjaunošanu, ja tā cietusi dabas vai rūpnieciskajā (tehnogēnajā) katastrofā.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612)

5.1 Šo noteikumu 5.1.1. un 5.1.3.apakšpunktā minētās apakšaktivitātes īstenošanas teritorija ir:

5.1 1. normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktā piekrastes teritorija;

5.1 2. pārējā teritorijas daļa, kas noteikta normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.612 redakcijā)

5.2 Šo noteikumu 5.1.2.apakšpunktā minētās apakšaktivitātes īstenošanas teritorija ir:

5.2 1. normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai noteiktā piekrastes teritorija;

5.2 2. pārējā teritorijas daļa, kas noteikta normatīvajos aktos par Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.612 redakcijā)

5.3 Šo noteikumu 5.1 2.apakšpunktā minētais zivsaimniecības uzņēmums ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts zivju apstrādes uzņēmums vai zivju produktu ražotājs mājas apstākļos, Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīta akvakultūras audzētava, kurai iepriekšējā noslēgtajā pārskata gadā ir apgrozījums akvakultūras jomā, komersants vai zvejnieku saimniecība, kas zvejo iekšējos ūdeņos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, kā arī komersants vai zvejnieku saimniecība, kas veic rūpniecisko zveju Baltijas jūrā vai Rīgas jūras līcī.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.612 redakcijā)

6. Atbalsta pretendents ir:

6.1. aktivitātē “Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”:

6.1.1. vietējā pašvaldība;

6.1.2. zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, biedrība vai nodibinājums, izņemot šo noteikumu 5.1.1.apakšpunktā minēto apakšaktivitāti. Biedrība un nodibinājums nevar pretendēt uz šo noteikumu 5.1.3.apakšpunktā minēto apakšaktivitāti, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību;

6.2. aktivitātē “Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”:

6.2.1. komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība. Ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai – zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;

6.2.2. biedrība vai nodibinājums;

6.2.3. atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana;

6.3. aktivitātē “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”:

6.3.1. zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kura komercdarbības joma ir saistīta ar zivsaimniecību;

6.3.2. šo noteikumu 5.3.1.apakšpunktā minētajā apakšaktivitātē – fiziska persona, kura vismaz pēdējos divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas veikusi saimniecisko darbību zivsaimniecībā vai bijusi nodarbināta zivsaimniecības jomā;

6.3.3. atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana;

6.4. aktivitātē “Dabas vai rūpnieciskajās katastrofās cietušā zivsaim­niecības nozares ražošanas potenciāla atjaunošana”:

6.4.1. vietējā pašvaldība;

6.4.2. atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana;

6.4.3. zemnieku vai zvejnieku saimniecība vai komersants, kura komercdarbības joma ir saistīta ar zivsaimniecību.

(Grozīts ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612)

7. Atbalsta pretendents, īstenojot projektu, sasniedz šo noteikumu 2.punktā minēto mērķi un vietējā attīstības stratēģijā, ar kuru saskaņā projektu īsteno, atbilstošajai rīcībai izvirzīto mērķi. Aktivitātes, kurām atbalsts paredzēts citos Eiropas Zivsaimniecības fonda virzienos īstenojamo pasākumu mērķu sasniegšanai, šā pasākuma ietvaros neatbalsta.

II. Pieteikšanās atbalstam un atbalsta saņemšanas nosacījumi

8. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās mēnesi pēc iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas. Vietējā rīcības grupa, kas reģistrēta kā biedrība vai nodibinājums un ir saņēmusi atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, ar Lauku atbalsta dienestu saskaņo un Lauku atbalsta dienests ne vēlāk kā mēnesi pirms projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas ievieto savā mājaslapā internetā šādu informāciju:

8.1. datumu, kurā tiks sākta projektu iesniegumu pieņemšana, un projektu iesniegumu pieņemšanas beigu termiņu;

8.2. attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā ietvertajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru, rīcības mērķi un plānotās darbības;

8.3. projektu vērtēšanas kritērijus un minimālo punktu skaitu, kas nepieciešams, lai par projektu saņemtu pozitīvu atzinumu, – katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai, kuras ietvaros notiek projektu iesniegumu pieņemšana;

8.4. vietējās rīcības grupas nosaukumu, adresi, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus, kā arī kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917)

8.1 Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu laikrakstā, kas tiek izdots vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, ievieto informāciju par projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 8.1. un 8.4.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atsauci uz Lauku atbalsta dienesta mājaslapu internetā.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā)

9. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents vietējā rīcības grupā personīgi vai vietējā rīcības grupā un attiecīgajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē elektroniski saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti iesniedz:

9.1. projekta iesniegumu (1.pielikums). Iesniedzot personīgi, projekta iesniegumu iesniedz divos eksemplāros. Vienu projekta iesnieguma eksemplāru ar atzīmi par saņemšanu vietējā rīcības grupa atdod atbalsta pretendentam kā apliecinājumu, ka projekta iesniegums iesniegts;

9.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

9.2. ja paredzēta būvniecība, rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu uzstādīšana vai izvietošana:

9.2.1. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917);

9.2.2. nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju, ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja veic teritorijas labiekārtošanu, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami (šis nosacījums neattiecas, ja projektā plānotās aktivitātes īsteno noteiktā telpā), atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);

9.2.2.1 (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917);

9.2.3. apliecinātu būvatļaujas kopiju, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

9.2.4. apliecinātu plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta. Būvatļaujas kopiju iesniedz sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās;

9.2.5. ja paredzēta vienkāršota rekonstrukcija, – apliecinājuma kartes un ieceres dokumentācijas apliecinātas kopijas, kura izstrādāta atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem;

9.2.6. iegādājoties būvmateriālus, – atbalsta pretendenta sastādītu tāmi;

9.2.7. veicot teritorijas labiekārtošanu, kas nav atrunāta būvniecību regla­mentējošajos normatīvajos aktos, – izmaksu tāmi;

9.2.8. ja paredzēta pašvaldības ceļa būvniecība vai rekonstrukcija:

9.2.8.1. valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” izziņu par attiecīgā ceļa reģistrāciju pašvaldības valdījumā;

9.2.8.2. būvatļaujas apliecinātu kopiju;

9.3. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Pretendējot uz finansējumu būvniecībai vai rekonstrukcijai, būvniecības un ar to saistītos iepirkuma dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1370; MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917)

10. Ja atbalsta pretendents ir zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants vai fiziska persona, projekta iesniegumā ietver projekta naudas plūsmas pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, turpmākajos gados līdz projekta īstenošanas beigām un gadā pēc projekta īstenošanas. Naudas plūsmas pārskatā naudas atlikums katra gada beigās ir pozitīvs, kā arī naudas plūsmas pārskats liecina par iespēju projektu īstenot un sasniegt mērķi.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612)

11. Pašvaldība papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

11.1. pašvaldības domes lēmumu par piedalīšanos projektā, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

11.2. pašvaldības lēmumu (kopiju), ar kuru apstiprināts vietējās pašvaldības teritorijas plānojums.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612)

12. Zemnieku vai zvejnieku saimniecība, komersants un fiziska persona papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

12.1. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917);

12.2. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917);

12.3. deklarāciju par saimnieciskās darbības veicēja atbilstību sīkā (mikro), mazā vai vidējā uzņēmuma kategorijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par saimnieciskās darbības veicēju deklarēšanos atbilstoši sīko, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai;

12.4. darba līguma kopiju vai darba devēja izziņu (norāda darba attiecību pārtraukšanas datumu), kas apliecina, ka atbalsta pretendents pēdējo divu gadu laikā ir strādājis zivsaimniecībā, ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, kas bijusi nodarbināta zivsaimniecības jomā.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1370; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612)

13. Biedrība vai nodibinājums papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

13.1. biedrības vai nodibinājuma lēmēj­institūcijas lēmumu par projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

13.2. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917);

13.3. (svītrots ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917);

13.4. (svītrots ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1370).

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1370)

14. Atvasināta publiska persona (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, papildus šo noteikumu 9.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz lēmumu par projekta īstenošanu. Lēmumā norāda projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.612 redakcijā)

14.1 Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir atbalsta pretendenta īpašumā, un to apliecina zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, izņemot šo noteikumu 9.2.2.apakšpunktā minēto gadījumu.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā)

14.2 Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, tas šo noteikumu 9.2.4. un 9.3.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā)

15. Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tas līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā reģistrējas komercdarbības veikšanai.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā)

16. Dokumentu oriģinālu kopijas apliecina atbalsta pretendents.

17. Valsts ieņēmumu dienests pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma sniedz izziņu par atbalsta pretendenta nodokļu parādiem un informāciju par darījumu atbilstību šo noteikumu 23.7.apakšpunktā minētajām prasībām.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.669 redakcijā)

17.1 10 darbdienu laikā pēc pēdējā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā atbalsta saņēmējs iesniedz vietējā rīcības grupā pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (2.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3.pielikums).

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

17.2 Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30.martam piecu gadu periodā iesniedz vietējā rīcības grupā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

III. Publiskā finansējuma veids un apmērs

18. Publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām ir:

18.1. vietējai pašvaldībai – līdz 90 procentiem;

18.2. zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, komersantam un fiziskai personai – līdz 60 procentiem, bet zemnieku vai zvejnieku saimniecībai un komersantam šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajā aktivitātē – līdz 90 procentiem;

18.3. biedrībai un nodibinājumam – līdz 90 procentiem;

18.4. biedrībai un nodibinājumam, kurš vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvis sabiedriskā labuma statusu un kura projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtajam sabiedriskā labuma darbības jomai, – līdz 100 procentiem;

18.5. atvasinātai publiskai personai (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, – līdz 100 procentiem;

18.6. juridiskām un fiziskām personām, ja projektā plānotās aktivitātes ir saistītas un veicina cita saimnieciskā darbības veicēja darbības attīstību vai dažādošanu, – līdz 60 procentiem.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612)

19. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2007.–2013.gada plānošanas periodā ir:

19.1. vietējā pašvaldībā ietilpstošajai teritoriālajai vienībai – 199 203 euro;

19.2. atvasinātai publiskai personai (izņemot vietējo pašvaldību), kuras kompetencē ir zivju krājumu atražošana, – 42 687 euro.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1370; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.569)

19.1 Vietējā rīcības grupa vietējā attīstības stratēģijā norāda piemērojamo atbalsta apmēru un intensitāti.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā)

20. Zemnieku vai zvejnieku saimniecībai, komersantam, fiziskai personai, biedrībai un nodibinājumam maksimālā attiecināmo izmaksu summa viena projekta īstenošanai nepārsniedz 28 458 euro.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.569)

21. Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu, ja vien atbalsta pretendents nav vietējā pašvaldība.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā)

V. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

22. Publisko finansējumu piešķir tikai par projekta iesniegumā ietver­tajām, šajos noteikumos un vietējās rīcības grupas vietējās teritorijas attīstības stratēģijā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projektā paredzētās attiecināmās izmaksas atbilst reālajām tirgus izmaksām.

23. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

23.1. jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas atbildīgas par darbu veikšanu šo noteikumu 5.1.1. (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par autoceļiem), 5.1.2., 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.3.1., 5.3.2. un 5.4.2.apakšpunktā minēto apakšaktivitāšu īstenošanai;

23.2. jaunu būvmateriālu iegāde, pamatojoties uz akceptētu tehnisko būvpro­jektu un atbalsta pretendenta sagatavotu tāmi vai paredzamo līgumcenu;

23.3. jaunu pamatlīdzekļu iegāde un uzstādīšana šo noteikumu 5.1.3., 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3.1. un 5.3.2.apakšpunktā minēto apakš­aktivitāšu īstenošanai;

23.4. publiski pieejamas teritorijas lab­iekārtošana;

23.5. investīcijas ūdens kvalitātes atjaunošanai, ja tas ir piesārņots, šo noteikumu 5.4.1.apakšpunktā minētās apakšaktivitātes īstenošanai;

23.6. vispārējās izmaksas (tostarp arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču izmaksas, maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;

23.7. ja atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums – pievienotās vērtības nodoklis, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1370; MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.669; MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612)

24. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību noteiktajām prasībām. Publisko finansējumu par iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un minēto faktu apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

25. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīciju un būvmateriālu izmaksas, kas tieši saistītas ar konkrētā projekta mērķa sasniegšanu.

26. Atbalsta saņēmējs ar Lauku atbalsta dienestu var nesaskaņot projekta īstenošanas laikā radušās izmaiņas starp tāmes izmaksu pozīcijām, ja tādējādi nepalielinās Lauku atbalsta dienesta apstiprinātās projekta tāmes attiecināmo izmaksu kopsumma, nemainās tāmes pozīcijas un minētās izmaiņas nepārsniedz 10 procentus no apstiprinātās projekta tāmes kopsummas.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

27. Pasākumā ir šādas neattiecināmās izmaksas:

27.1. procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi;

27.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

27.3. tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

27.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

27.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

27.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu iegādes un ekspluatācijas izdevumi;

27.7. transportlīdzekļu ar iekšdedzes dzinēju iegāde;

27.8. īpašuma vai kapitāldaļu iegāde;

27.9. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigtu darbu izmaksas;

27.9.1 nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 23.6. un 23.7.apakšpunktā minēto gadījumu;

27.9.2 atlīdzība personālam;

27.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu un Komisijas 2007.gada 26.marta Regulu (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1370; MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917)

V. Projektu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

28. Vietējā rīcības grupa:

28.1. viena mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai atbilstoši:

28.1.1. vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai. Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, uzskatāmi par vietējai attīstības stratēģijai neatbilstošiem un tālāk netiek vērtēti;

28.1.2. vietējā attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem pēc katra projektu vērtēšanas kritērija, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

28.1.2.1. no 0 līdz 2 (0 – neatbilst, 0,5 – vāji, 1 – apmierinoši, 1,5 – labi, 2 – ļoti labi), ja kritērija izpildi iespējams novērtēt ar atbilstības pakāpi;

28.1.2.2. 0 vai 2 (0 – neatbilst, 2 – atbilst), ja kritērija izpildi nav iespējams novērtēt ar atbilstības pakāpi;

28.2. pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 28.1.apakšpunktam katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, ko paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam. Ja vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda pamatotu projekta noraidīšanas iemeslu;

28.3. projektu sarakstā norāda informāciju par katru rīcību atsevišķi – rīcībai izsludinātais publiskais finansējums euro, atbalsta pretendenta nosaukums, projekta nosaukums, projekta īstenošanas vieta (mazākā teritoriālā vienība), projekta iesnieguma publiskais finansējums, projekta iesniegumam piešķirto vērtēšanas punktu skaits, atzinums (norādot – pozitīvs vai negatīvs);

28.4. šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto projektu sarakstu un projektu atzinumus, kā arī lēmējinstitūcijas sēdes protokola kopiju kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iesniedz Lauku atbalsta dienestā, saglabājot vietējā rīcības grupā projektu kopijas. Dokumentu atbilstību oriģinālam apliecina vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Lēmējinstitūcijas sēdes protokolā norāda personas, kas piedalās lēmuma pieņemšanā, to pārstāvēto iestādi, kā arī informāciju par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" prasību ievērošanu. Projektu sarakstu elektronisko versiju nosūta Lauku atbalsta dienestam. Lauku atbalsta dienests informāciju par vietējās rīcības grupas vērtēšanas rezultātiem ievieto savā tīmekļa vietnē.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.569)

28.1 Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, vietējā rīcības grupa projekta vērtēšanas laikā rakstiski pieprasa papildu informāciju atbalsta pretendentam, lai izvērtētu projekta atbilstību šo noteikumu 28.1.apakšpunktam. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē šo noteikumu 28.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz projekta iesniegumā sniegto informāciju, un attiecīgajā projektu vērtēšanas kritērijā piešķir zemāko vērtējumu. Vietējā rīcības grupa dokumentus par saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno pie projekta iesnieguma un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 28.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(MK 28.09.2010. noteikumu Nr.917 redakcijā)

29. Lauku atbalsta dienests:

29.1. ievēro šo noteikumu 4.punktā noteikto procedūru (projektu iesniegumu vērtēšana, atlase, lēmuma pieņemšana un paziņošana, finansējuma pieprasīšana) attiecībā uz projektu iesniegumiem, par kuriem vietējā rīcības grupa ir sniegusi pozitīvu atzinumu;

29.2. ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus iesniegtos vietējai attīstības stratēģijai atbilstošos projektus, priekšroku dod projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētajam vietējās rīcības grupas sagatavotajam projektu sarakstam;

29.3. pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu atbalsta pretendentam, kura projekta iesniegumam vietējā rīcības grupa ir sniegusi negatīvu atzinumu.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 02.08.2011. noteikumu Nr.612 redakcijā)

30. Šo noteikumu 5.1, 5.2 un 5.3 punktā minētie nosacījumi attiecas uz atbalsta pretendentu, kurš pretendē uz vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai papildus piešķirto atbalstu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.78

(Pielikums MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.669; MK 28.09.2010. noteikumiem Nr.917; MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612; MK 20.12.2011. noteikumiem Nr.980; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.569)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.78

(Pielikums MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.78

(Pielikums MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1370 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.612; MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.569)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 78Pieņemts: 27.01.2009.Stājas spēkā: 31.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 17, 30.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
187141
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.12.2011","iso_value":"2011\/12\/30","content":"<font class='s-1'>30.12.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2011","iso_value":"2011\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2011.-29.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.10.2010","iso_value":"2010\/10\/09","content":"<font class='s-1'>09.10.2010.-11.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.07.2010","iso_value":"2010\/07\/31","content":"<font class='s-1'>31.07.2010.-08.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2009","iso_value":"2009\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2009.-30.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.01.2009","iso_value":"2009\/01\/31","content":"<font class='s-1'>31.01.2009.-02.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)