Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumus Nr. 74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū".
Ministru kabineta noteikumi Nr.874

Rīgā 2008.gada 21.oktobrī (prot. Nr.75 21.§)
Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi piena un piena produktu (turpmāk – produkts) tirgū.

2. Intervences pasākumu uzsākšanas un pārtraukšanas kārtība noteikta:

2.1. 2007.gada 22.oktobra Padomes Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (turpmāk – Padomes regula Nr. 1234/2007);

2.2. 2008.gada 5.februāra Komisijas Regulā (EK) Nr. 105/2008, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz intervenci sviesta tirgū (turpmāk – Komisijas regula Nr. 105/2008);

2.3. 2001.gada 12.janvāra Komisijas Regulā (EK) Nr. 214/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par Padomes Regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanu attiecībā uz intervenci sausā vājpiena pulvera tirgū (turpmāk – Komisijas regula Nr. 214/2001);

2.4. 2008.gada 20.augusta Komisijas Regulā (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 826/2008).

3. Intervences pasākumu administrēšanu un uzraudzību Latvijā īsteno Lauku atbalsta dienests.

4. Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga, ņem paraugus un sniedz pieprasītājam atzinumu par sviesta un sausā vājpiena atbilstību Padomes regulas Nr. 1234/2007, Komisijas regulas Nr. 105/2008, Komisijas regulas Nr. 826/2008 un Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

II. Valsts kvalitātes kategorijas “Ekstraklases siers” piešķiršana un anulēšana

(Nodaļa svītrota ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1237)

III. Piena pārstrādes komersantu apstiprināšana

17. Komersants iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par intervences pasākumu piemērošanas apstiprināšanu un administrēšanai un uzraudzībai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 105/2008 vai Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem.

18. Lauku atbalsta dienests reģistrē komersanta iesniegumu par apstiprināšanu un pārbauda tā atbilstību Padomes regulā Nr. 1234/2007, Komisijas regulā Nr. 105/2008 vai Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

19. Ja komersants atbilst Padomes regulā Nr. 1234/2007, Komisijas regulā Nr. 105/2008 vai Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem kritērijiem, Lauku atbalsta dienests divu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē uzņēmumu par apstiprinājuma piešķiršanu.

20. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 19.punktā minēto komersanta apstiprinājumu:

20.1. aptur uz laiku (no viena mēneša līdz 12 mēnešiem, kamēr tiek novērsta neatbilstība), ja komersants neatbilst kādam no Padomes regulā Nr. 1234/2007, Komisijas regulā Nr. 105/2008 vai Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem kritērijiem;

20.2. anulē, ja komersants neatbilst visiem Padomes regulā Nr. 1234/2007, Komisijas regulā Nr. 105/2008 vai Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem kritērijiem vai Pārtikas un veterinārais dienests ir apturējis attiecīgā produkta ražošanu;

20.3. atjauno pēc komersanta lūguma ne ātrāk kā sešus mēnešus pēc uzņēmuma apstiprinājuma anulēšanas, pirms tam veicot pārbaudi par tā atbilstību Padomes regulā Nr. 1234/2007, Komisijas regulā Nr. 105/2008 vai Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem kritērijiem.

21. Ne vēlāk kā divas dienas pirms ražošanas uzsākšanas komersants rakstiski paziņo Lauku atbalsta dienestam par intervencei paredzēto produktu ražošanas uzsākšanu.

IV. Intervences iepirkuma iesniegumu iesniegšana

22. Pretendents, kurš piedāvā intervences iepirkumam apstiprinātā komersanta ražotu produktu (sviestu vai sauso vājpiena pulveri), iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu par iepirkumu un Komisijas regulā Nr. 105/2008 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteikto saistību nodrošinājumu.

23. Ja intervences iepirkums tiek īstenots konkursa kārtībā, Lauku atbalsta dienests divu darbdienu laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas nekavējoties informē visus pretendentus par attiecīgā konkursa rezultātiem.

24. Lauku atbalsta dienests pretendentam izsniedz datētu un numurētu iesnieguma apstiprinājumu. Apstiprinājumā norāda piegādājamā produkta daudzumu, piegādes termiņu un tās noliktavas (saldētavas) adresi, kurai piegādā produktu.

V. Intervences iepirkuma administrēšana

25. Minimālais intervences iepirkuma produkta partijas apjoms saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 105/2008 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem nosacījumiem tiek piedāvāts tikai pilnās tonnās.

26. Lauku atbalsta dienests iepērk sviestu, kas atbilst Padomes regulas Nr. 1234/2007 10.panta nosacījumiem un Komisijas regulā Nr. 105/2008 noteiktajām kvalitātes, iepakojuma un marķējuma prasībām.

27. Lauku atbalsta dienests iepērk sausā vājpiena pulveri, kas atbilst Padomes regulas Nr. 1234/2007 10.panta nosacījumiem un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajām kvalitātes, iepakojuma un marķējuma prasībām. Marķējumā jābūt norādei “Ar izsmidzināšanas metodi ražots vājpiena pulveris”.

28. Intervences produktiem nepiemēro pārtikas preču marķēšanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību par derīguma termiņa norādi.

29. Ja pretendents Latvijā ražoto produktu piedāvā intervences iepirkumam citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Lauku atbalsta dienests pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma rakstiski izsniedz Komisijas regulas Nr. 105/2008 5.pantā vai Komisijas regulas Nr. 214/2001 4.pantā noteikto apliecinošo informāciju.

30. Pretendents produktu noliktavā (saldētavā) piegādā uz ilgstošai uzglabāšanai piemērotiem paliktņiem (paletēm).

31. Ja pārbaudē, kas veikta, saņemot produktu Lauku atbalsta dienesta norādītajā noliktavā (saldētavā), vai pēc Komisijas regulā Nr. 105/2008 noteiktā pārbaudes laika tiek konstatēta produkta neatbilstība Komisijas regulas Nr. 105/2008 un Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem, pretendents:

31.1. pieņem atpakaļ neatbilstošo produktu;

31.2. sedz neatbilstošā produkta uzglabāšanas izmaksas un citas ar to saistītās izmaksas, atmaksājot tās Lauku atbalsta dienestam 10 darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

VI. Iesniegumu iesniegšana un līguma noslēgšana par privāto sviesta uzglabāšanu

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1237)

32. Pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

32.1. vismaz trīs dienas pirms sviesta ievietošanas privātai uzglabāšanai noliktavā (saldētavā) – rakstisku paziņojumu par sviesta ievietošanas uzsākšanu;

32.2. rakstisku iesniegumu par privāto uzglabāšanu.

(Grozīts ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1237)

33. (Svītrots ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1237)

34. Lauku atbalsta dienests noslēdz līgumu par tāda sviesta privāto uzglabāšanu, kas atbilst Komisijas regulā Nr. 826/2008 noteiktajām prasībām.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

35. Ja pretendents Latvijā ražoto sviestu piedāvā privātai uzglabāšanai citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Lauku atbalsta dienests pēc pretendenta pieprasījuma rakstiski izsniedz apliecinošu informāciju par produktu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 826/2008 2.pantu.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

36. Atbalstu par noteiktām kvalitātes prasībām atbilstoša sviesta privāto uzglabāšanu Lauku atbalsta dienests aprēķina saskaņā ar līgumā paredzēto uzglabāšanas termiņu un Komisijas regulu Nr. 826/2008.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

37. Pretendents saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 826/2008 nosacījumiem vismaz piecas darbdienas pirms uzglabāšanas beigām rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par sviesta izvešanu no noliktavas (saldētavas), norādot izvešanai paredzētā sviesta partiju.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

VII. Noliktavas (saldētavas) izvēle

38. Lauku atbalsta dienests iepirkto produktu uzglabāšanai izvēlas noliktavu (saldētavu), kas atbilst Komisijas regulas Nr. 105/2008 vai Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem, kura ir atzīta vai reģistrēta Pārtikas un veterinārajā dienestā un kura nodrošina normatīvajos aktos par intervenci piena produktu tirgū noteiktos uzglabāšanas apstākļus, un atrodas vistuvāk vietai, kur uzglabā iepirkumam pieteikto produktu, ņemot vērā iesniegumā norādītās pakalpojumu cenas, uzglabājamos apjomus, reģionālo izvietojumu un tehnisko nodrošinājumu.

39. Komersants, kurš pretendē uz intervencē iepirkto produktu (sviesta vai sausā vājpiena pulvera) pieņemšanu un uzglabāšanu noliktavā (saldētavā), iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu. Iesniegumā komersants apliecina apņemšanos veikt intervences noliktavas funkcijas un uzņemties saistības, kā arī norāda pakalpojumu cenas, iespējamos uzglabāšanas apjomus un produkta veidu, kuru vēlas pieņemt un uzglabāt. Iesniegumam pievieno:

39.1. bankas izziņu, kas apliecina komersanta norēķinu konta esību;

39.2. tehnisko informāciju par glabāšanas vietām – noliktavu (saldētavu) izvietojuma plānu, tehnisko nodrošinājumu, kā arī iespēju veikt datu elektro­nisku uzskaiti.

40. Lauku atbalsta dienests apstiprina šo noteikumu 38.punktā minētajiem nosacījumiem atbilstošu noliktavu (saldētavu) un ar īpašnieku vai tā pilnvarotu personu slēdz līgumu par intervencē iepirkto produktu uzglabāšanu. Līgumā iekļauj:

40.1. informāciju par noliktavas (saldētavas) īpašnieka vai tā pārstāvja tiesībām, pienākumiem un atbildību, paredzot noliktavā (saldētavā) esošā produkta krājumu uzskaiti un apdrošināšanu pret uzglabāšanas risku;

40.2. intervencē iepirkto produktu pieņemšanas, uzglabāšanas un pārvie­tošanas kārtību;

40.3. informāciju par Lauku atbalsta dienesta tiesībām, pienākumiem, atbildību un uzglabāšanā esoša produkta nepieteiktām pārbaudēm.

41. Ja intervences produktu uzglabāšanai izvēlētā un apstiprinātā noliktava (saldētava) nevar nodrošināt intervences produktu uzglabāšanu, Lauku atbalsta dienests izvēlas citu noliktavu (saldētavu), kas atbilst šo noteikumu 38.punktā minētajiem nosacījumiem.

VIII. Tirgus intervences pasākumu uzraudzība

42. Lai veiktu tirgus intervences pasākumu uzraudzību, Lauku atbalsta dienests vismaz reizi intervencei paredzētā produkta ražošanas laikā veic nepieteiktu pārbaudi uzņēmumā saskaņā ar Padomes regulā Nr. 1234/2007, Komisijas regulā Nr. 105/2008 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajiem nosacījumiem un prasībām, pamatojoties uz pretendenta paziņojumā norādīto intervencei paredzētā produkta ražošanas grafiku.

43. Lai saskaņā ar Komisijas regulā Nr. 826/2008 noteiktajiem nosacījumiem un prasībām uzraudzītu tirgus intervences pasākumus, uzsākot privāto uzglabāšanu, kā arī privātās uzglabāšanas laikā Lauku atbalsta dienests veic pārbaudi uzņēmumā.

(Grozīts ar MK 27.10.2009. noteikumiem Nr.1237)

44. Lauku atbalsta dienests rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu par nepieciešamību veikt produkta kvalitātes kontroli.

45. Pēc informācijas saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta par nepieciešamību veikt kontroli Pārtikas un veterinārais dienests veic intervences pasākumiem pieteikto (piedāvāto) produktu izcelsmes pārbaudi, izvērtējot produktu atbilstību Padomes regulā Nr. 1234/2007, Komisijas regulā Nr. 105/2008 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajām kvalitātes prasībām, un kvalitātes izmeklējumus Nacionālā diagnostikas centra laboratorijā saskaņā ar Komisijas 2008.gada 5.marta Regulu (EK) Nr. 273/2008, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes regulas (EK) Nr. 1255/1999 piemērošanai attiecībā uz piena un piena produktu analīžu un kvalitātes vērtēšanas metodēm.

46. Ja privātās uzglabāšanas laikā ir konstatēta produkta neatbilstība šo noteikumu nosacījumiem, Lauku atbalsta dienests lauž privātās uzglabāšanas līgumu.

47. Lauku atbalsta dienests privātās uzglabāšanas līgumā paredzētā uzglabāšanas termiņa beigās saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 826/2008 nosacījumiem pārbauda sviesta daudzumu un identitāti.

(MK 27.10.2009. noteikumu Nr.1237 redakcijā)

IX. Intervencē iepirkto produktu pārdošana

48. Lauku atbalsta dienests:

48.1. saskaņā ar Padomes regulas Nr. 1234/2007, Komisijas regulas Nr. 105/2008 un Komisijas regulas Nr. 214/2001 nosacījumiem pārdod produktu pircējam, kurš vēlas iegādāties intervencē iepirkto produktu (turpmāk – pircējs);

48.2. izvedot iepirkto produktu no intervences noliktavas (saldētavas), to novieto pieejamā vietā uz noliktavas (saldētavas) kravas platformas paliktņiem un iekrauj transportlīdzeklī. Izmaksas, kas saistītas ar minētajām darbībām, Lauku atbalsta dienests sedz saskaņā ar vienoto izmaksu likmi.

49. Pircējs iesniedz Lauku atbalsta dienestā rakstisku iesniegumu par produkta pirkšanu, kā arī Komisijas regulā Nr. 105/2008 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteikto saistību nodrošinājumu.

50. Lauku atbalsta dienests reģistrē pirkšanas iesnieguma saņemšanas datumu, pircēja uzņēmuma nosaukumu un juridisko adresi, iesniegumā norādīto produkta daudzumu un iesniegumā norādīto noliktavas (saldētavas) adresi.

51. Pirms produktu pārdošanas Lauku atbalsta dienests nodrošina iespēju visiem pircējiem pārbaudīt pārdošanai piedāvāto produktu paraugus. Šo pārbaužu izmaksas sedz pircējs.

52. Pirms katra attiecīgā produkta daudzuma pārņemšanas pircējs iemaksā Lauku atbalsta dienesta norādītajā kontā iegādājamajam daudzumam atbilstošu summu un apņemas pārņemt produktu Padomes regulā Nr. 1234/2007, Komisijas regulā Nr. 105/2008 un Komisijas regulā Nr. 214/2001 noteiktajā termiņā.

X. Noslēguma jautājumi

53. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumus Nr.405 “Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69., 152.nr.; 2005, 96.nr.; 2006, 128., 200.nr.; 2007, 66.nr.).

54. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas nosaka piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtību, sniedz informāciju Eiropas Komisijai un Zemkopības ministrijai.

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Piena un piena produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 874Pieņemts: 21.10.2008.Stājas spēkā: 29.10.2008.Zaudē spēku: 02.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 167, 28.10.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
182936
{"selected":{"value":"30.10.2009","content":"<font class='s-1'>30.10.2009.-01.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.10.2009","iso_value":"2009\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2009.-01.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.10.2008","iso_value":"2008\/10\/29","content":"<font class='s-1'>29.10.2008.-29.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.10.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)