Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 12. janvāra noteikumus Nr. 36 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts".
Ministru kabineta noteikumi Nr.365

Rīgā 2006.gada 9.maijā (prot. Nr.26 1.§)
Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts
Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 50.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pabalstu un kompensāciju apmērus (atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem) un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts.

2. Karavīram paredzēti šādi pabalsti un kompensācijas:

2.1. algas pabalsts par dienestu ārvalstī;

2.2. pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī;

2.3. pabalsts par bērnu uzturēšanos ārvalstī;

2.4. pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī;

2.5. pabalsts dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai;

2.6. dzīvokļa īres izdevumu, tai skaitā ar dzīvokļa īres noslēgšanu saistīto izdevumu, un komunālo izdevumu kompensācija;

2.7. bērnu skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumu kompensācija;

2.8. pilna kompensācija par ceļa un pārcelšanās izdevumiem (dodoties uz dienesta vietu un atgriežoties no tās);

2.9. kompensācija par izdevumiem veselības apdrošināšanai un apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kā arī kompensācija par izdevumiem ģimenes locekļu veselības apdrošināšanai un viņu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kas saistīti ar kaitējumu veselībai (ne vairāk kā 1800 latu gadā par katru personu). Katrā atsevišķā gadījumā konkrētu kompensācijas apmēru nosaka aizsardzības ministrs;

2.10. pilna kompensācija par karavīra un viņa ģimenes locekļu ceļa izdevumiem, reizi gadā dodoties ikgadējā atvaļinājumā uz Latviju un atgriežoties dienesta vietā.

3. Algas pabalsta apmēru par dienestu ārvalstī, pabalsta apmēru par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsta apmēru par bērnu uzturēšanos ārvalstī nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem, reizinot pabalsta apmēru ar attiecīgajā valstī noteikto dzīves dārdzības koeficientu (2.pielikums).

4. Nosūtītāja institūcija pabalstus un kompensācijas pārskaita uz karavīra norādīto personisko kontu kredītiestādē. Dzīvokļa īres izdevumu un komunālo izdevumu kompensāciju un bērnu skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumu kompensāciju pārskaita saskaņā ar izdevumu apmēru un samaksu apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem (piemēram, čeki, kvītis, līgums ar skolu), bet nepārsniedzot šo noteikumu 3.pielikumā noteikto kompensācijas apmēru. Kompensāciju par izdevumiem karavīra un viņa ģimenes locekļu veselības apdrošināšanai un apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem pārskaita saskaņā ar noslēgto līgumu un samaksu apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem (piemēram, čeki, maksājuma uzdevumi), nepārsniedzot šo noteikumu 2.9.apakšpunktā noteikto kompensācijas apmēru.

5. Karavīram kompensē personisko mantu transportēšanas izdevumus (ne vairāk kā par vienu 33,2 m3 jeb 20 pēdu konteineru), dodoties uz dienesta vietu un atgriežoties no tās.

6. Šo noteikumu 2.8. un 2.10.apakšpunktā minētos ceļa izdevumus karavīram kompensē, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus. Ja karavīrs izmanto lidmašīnu, ceļa izdevumus kompensē, nepārsniedzot lidojuma ekonomiskās klases cenas apmērus. Kompensācija par karavīra ģimenes locekļu ceļa izdevumiem netiek izmaksāta, ja karavīrs uz dienesta vietu tiek pārcelts uz laiku, kas ir mazāks par gadu.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.884)

6.1 Šo noteikumu 2.9.apakšpunktā minētā kompensācija par izdevumiem ģimenes locekļu veselības apdrošināšanai un viņu apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kas saistīti ar kaitējumu veselībai, netiek izmaksāta, ja karavīrs uz dienesta vietu tiek pārcelts uz laiku, kas ir mazāks par gadu.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.884 redakcijā)

II. Algas pabalsts par dienestu ārvalstī

7. Algas pabalstu par dienestu ārvalstī karavīram nosaka atbilstoši dienesta pakāpei, sākot ar pirmo dienu, kad viņš ieradies dienesta vietā, lai veiktu dienesta pienākumus, bet ne agrāk kā ar pavēlē noteikto pārcelšanās datumu. Algas pabalstu pārtrauc izmaksāt ar dienu, kad tiek atstāta dienesta vieta, bet ne vēlāk kā ar pavēlē noteikto pārcelšanās datumu. Algas pabalstu neizmaksā par laiku, kad karavīram piešķirts atvaļinājums bez mēneša algas saglabāšanas.

8. Gadā noteikto summu dala ar divpadsmit, un algas pabalstu izmaksā reizi mēnesī.

III. Pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsts par bērnu uzturēšanos ārvalstī

9. Pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalstu par bērnu uzturēšanos ārvalstī karavīrs sāk saņemt ar pirmo dienu, kad viņi ierodas dienesta vietā. Gadā noteikto summu dala ar divpadsmit, un pabalstu izmaksā reizi mēnesī. Pabalsti netiek izmaksāti, ja karavīrs uz dienesta vietu tiek pārcelts uz laiku, kas ir mazāks par gadu.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.884)

10. Karavīra laulātais un bērni var uzturēties dienesta vietā pastāvīgi vai periodiski. Laulātā un bērnu uzturēšanās par pastāvīgu tiek uzskatīta tad, ja viņu prombūtne ārpus dienesta vietas kalendāra gadā nepārsniedz 90 dienas, ieskaitot karavīra atvaļinājumu.

11. Pabalstu par bērnu uzturēšanos ārvalstī karavīram izmaksā līdz brīdim, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu (ja vidējā izglītība ir iegūta) vai iegūst vidējo izglītību (ja 18 gadi ir sasniegti pirms vidējās izglītības iegūšanas), ja vidējās izglītības iestāde atrodas dienesta vietas valstī.

12. Ja laulātais un bērni dienesta vietā uzturas pastāvīgi, pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalstu par bērnu uzturēšanos ārvalstī karavīrs saņem par to pašu periodu, par kuru saņem algas pabalstu.

13. Ja laulātais dienesta vietā uzturas periodiski, karavīrs nesaņem pabalstu par laulātā uzturēšanos.

14. Ja bērni dienesta vietā neuzturas pastāvīgi, karavīrs saņem pabalstu par bērnu faktisko uzturēšanās laiku.

15. Ja karavīra laulātais ir karavīrs, kurš dienestu pilda tajā pašā valstī, un viņiem ir kopīga dzīvesvieta, karavīrs nesaņem pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī. Pabalstu par bērnu uzturēšanos ārvalstī saņem viens no laulātajiem.

16. Ja Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija vai tās padotībā esošā iestāde ar karavīra laulāto noslēgusi darba līgumu par darbu tajā pašā valstī, karavīram pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī sedz 70 % apmērā. Ja laulātajam noteiktā darba alga un viņa pabalsta kopsumma ir mazāka par karavīram noteikto pabalstu par laulātā uzturēšanos ārvalstī, pabalsta apmērs tiek palielināts līdz šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajam apmēram.

17. Karavīrs rakstiski paziņo Aizsardzības ministrijai vai tās padotībā esošai iestādei, no kura laika laulātais un bērns vai laulātais, vai bērns dienesta vietā pastāvīgi vairs neuzturēsies.

(MK 27.03.2007. noteikumu Nr.216 redakcijā)

IV. Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei

18. Karavīram, pārceļoties uz dienesta vietu ārvalstī, izmaksā vienreizēju pabalstu mājsaimniecības inventāra iegādei (4.pielikums). Ja karavīrs uz dienesta vietu pārceļas kopā ar laulāto, kas dienesta vietā uzturēsies pastāvīgi, pabalsta apmērs tiek palielināts par 20 %. Par katru nepilngadīgo bērnu, kas dienesta vietā uzturēsies pastāvīgi, pabalsta apmērs tiek palielināts par 10 %.

19. Mājsaimniecības inventārs, kas iegādāts par pabalstu, paliek karavīra īpašumā. Ja pārcelšanās notiek atkārtoti, pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei tiek izmaksāts, ja starp pārcelšanās datumiem, kas noteikti pavēlēs, ir pagājuši ne mazāk kā divi gadi.

20. Ja karavīra laulātais ir karavīrs, kurš dienestu pilda tajā pašā valstī un viņiem ir kopīga dzīvesvieta, pabalstu izmaksā vienam no karavīriem, ievērojot šajā nodaļā noteikto. Pabalstu izmaksā tam karavīram, kuram pabalsta apmērs atbilstoši dienesta pakāpei ir lielāks.

21. Ja karavīrs pēc savas iniciatīvas vai pēc dienesta izmeklēšanas tiek atsaukts, pabalsts ir jāatmaksā šādā apmērā:

21.1. 100 % apmērā, ja no pārcelšanās brīža nav pagājis gads;

21.2. 40 % apmērā, ja no pārcelšanās brīža ir pagājis vairāk par gadu, bet mazāk par trijiem gadiem.

22. Pabalsts mājsaimniecības inventāra iegādei karavīram netiek izmaksāts šādos gadījumos:

22.1. ja dienesta vietas valsts līdz nosūtīšanai ir bijusi karavīra pastāvīgā dzīvesvieta;

22.2. ja karavīrs uz dienesta vietu tiek pārcelts uz laiku, kas ir mazāks par gadu.

V. Pabalsts dienesta vajadzībām izmantojamā transporta izdevumu segšanai

23. Pabalsta apmērs ir 40 latu mēnesī.

24. Pabalsts netiek izmaksāts karavīram, kurš ir nodrošināts ar dienesta transportu. Pabalsts netiek izmaksāts par karavīram piešķirtā atvaļinājuma laiku.

VI. Dzīvokļa īres izdevumu un komunālo izdevumu kompensācija

25. Karavīru dienesta vietā nodrošina ar dzīvokli. Dzīvokļa īres (ja dienesta vieta nenodrošina ar dzīvokli vai dzīvojamo platību) un komunālos izdevumus karavīram kompensē saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu.

26. Ja faktiskie izdevumi par dzīvokļa īri un komunālajiem maksājumiem ir mazāki par šajos noteikumos noteikto kompensācijas apmēru, karavīram kompensē faktiskos izdevumus.

27. Dzīvokļu īres un komunālo izdevumu kompensācijas summu nosaka divu cilvēku ģimenei. Kompensācijas apmēru palielina par 5 % par katru nākamo ģimenes locekli, kas karavīra dienesta vietā uzturas pastāvīgi. Kompensācijas apmērs netiek palielināts, ja karavīrs uz dienesta vietu tiek pārcelts uz laiku, kas ir mazāks par gadu.

(Grozīts ar MK 11.08.2009. noteikumiem Nr.884)

28. Ja karavīram vai viņa laulātajam dienesta vietas valstī īpašumā ir māja vai dzīvoklis, kurā viņš pastāvīgi uzturas un kura ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, dzīvokļa īres izdevumus un komunālos izdevumus nekompensē.

29. Ja karavīra laulātais ir karavīrs, kurš dienestu pilda tajā pašā valstī, un viņiem ir kopīga dzīvesvieta, šajā nodaļā minēto kompensāciju nosaka tam karavīram, kuram kompensācijas apmērs atbilstoši dienesta pakāpei ir lielāks.

30. Kompensācija paredzēta mēbelēta dzīvokļa izdevumiem.

31. Karavīram kompensē izdevumus par māklera pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īres līguma noslēgšanu, pamatojoties uz faktiski iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot triju mēnešu īres izdevumu apmēru.

VII. Bērnu skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumu kompensācija

32. Karavīram kompensē bērnu sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumus šādā apmērā:

32.1. 90 % apmērā — ja bērns apmeklē valsts izglītības iestādi vai starptautisko institūciju darbinieku bērniem paredzētu izglītības iestādi, ja minētajās skolās ir noteikta mācību maksa;

32.2. 60 % apmērā — ja bērns apmeklē privātu izglītības iestādi valstī, kurā ir iespēja mācīties valsts izglītības iestādē vai starptautisko institūciju darbinieku bērniem paredzētā izglītības iestādē, nemainot iepriekšējo mācību valodu;

32.3. 90 % apmērā — ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi tādēļ, lai varētu turpināt izglītību valodā, kurā viņš jau mācījies karavīra iepriekšējā dienesta vietā vai Latvijā, vai attiecīgajā privātajā skolā jau mācās kāds no karavīra bērniem;

32.4. saskaņā ar šo noteikumu 32.1., 32.2. un 32.3.apakšpunktu — sagatavošanas klases izdevumus, ja bērns sasniedzis piecu gadu vecumu.

32.1 Bērnu skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumu kompensācija netiek izmaksāta, ja karavīrs uz dienesta vietu tiek pārcelts uz laiku, kas ir mazāks par gadu.

(MK 11.08.2009. noteikumu Nr.884 redakcijā)

33. Izdevumus par bērnu pirmsskolas izglītības iestādi 90 % apmērā kompensē, pamatojoties uz rakstisku iesniegumu un izdevumus apliecinošiem dokumentiem, ja laulātie ir karavīri un pilda dienesta pienākumus tajā pašā valstī un viņiem ir kopīga dzīvesvieta vai bērns dienesta vietā atrodas tikai ar vienu no vecākiem.

34. Skolas izvēli akceptē un lēmumu par skolas izdevumu kompensāciju pieņem nosūtītājas institūcijas vadītājs, pamatojoties uz karavīra rakstisku situācijas izklāstu un mācību izdevumus apliecinošiem dokumentiem.

VIII. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumus Nr.1072 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 210.nr.).

36. Aizsardzības ministrija katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Ministru kabinetā priekšlikumus par dzīves dārdzības koeficientiem attiecīgajās valstīs un pabalsta apmēriem atbilstoši Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

37. Šo noteikumu 1.pielikumā minētos pabalstus no 2009.gada 1.aprīļa līdz 2009.gada 31.decembrim nosaka 85 % apmērā un to galīgo apmēru aprēķina, reizinot šā pabalsta apmēru ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto dzīves dārdzības koeficientu.

(MK 31.03.2009. noteikumu Nr.296 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.365
Karavīra algas pabalsts, pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsts par bērnu uzturēšanos ārvalstī (gadā)

(Pielikums MK 19.05.2008. noteikumu Nr.335 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2008.)

Karavīra algas pabalsts, pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī un pabalsts par bērnu uzturēšanos ārvalstī (gadā)

Nr.
p.k.

Dienesta pakāpe

Algas pabalsts (latos)

Pabalsts par laulātā uzturēšanos ārvalstī
(latos)

Pabalsts par bērnu uzturēšanos ārvalstī
(latos)

līdz 12 g.

no 12 g.

1.

Augstāko virsnieku sastāva karavīrs

1.1.

ģenerālleitnants (Jūras spēkos – viceadmirālis)

21100

7400

2600

2900

1.2.

ģenerālmajors (Jūras spēkos – kontradmirālis)

20500

7400

2600

2900

1.3.

brigādes ģenerālis (Jūras spēkos – flotiles admirālis)

19500

7400

2600

2900

2.

Vecāko virsnieku sastāva karavīrs

2.1.

pulkvedis (Jūras spēkos – jūras kapteinis)

17500

5700

2600

2900

2.2.

pulkvežleitnants (Jūras spēkos –komandkapteinis)

16300

5700

2600

2900

2.3.

majors (Jūras spēkos – komandleitnants)

15200

5200

2600

2900

3.

Jaunāko virsnieku sastāva karavīrs

3.1.

kapteinis (Jūras spēkos – kapteiņleitnants)

13900

4800

2600

2900

3.2.

virsleitnants

13900

4800

2600

2900

3.3.

leitnants

12800

4500

2600

2900

4.

Instruktoru sastāva karavīrs

4.1.

augstākais instruktors – štāba virsseržants (Jūras spēkos – štāba bocmanis), galvenais virsseržants (Jūras spēkos – galvenais bocmanis), augstākais virsseržants (Jūras spēkos – augstākais bocmanis)

12800

4500

2600

2900

4.2.

vecākais instruktors, jaunākais instruktors – kaprālis, seržants, virsseržants (Jūras spēkos – bocmanis)

12300

4300

2600

2900

2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.365
Dzīves dārdzības koeficienti

(Pielikums MK 27.03.2007. noteikumu Nr.216 redakcijā)

Nr. p.k.

Valsts

Dzīves dārdzības koeficients

1.

Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka)

1,07

2.

Amerikas Savienotās Valstis (izņemot Ņujorku)

1,04

3.

Austrija

1,08

4.

Baltkrievija

0,80

5.

Beļģija

1,00

6.

Bulgārija

0,75

7.

Čehija

0,90

8.

Dānija

1,36

9.

Francija

1,20

10.

Grieķija

0,94

11.

Igaunija

0,80

12.

Itālija

1,10

13.

Izraēla

0,96

14.

Īrija

1,23

15.

Kanāda

0,85

16.

Kazahstāna

1,13

17.

Krievijas Federācija (Maskava)

1,10

18.

Krievijas Federācija (Sanktpēterburga)

1,10

19.

Krievijas Federācija (izņemot Maskavu un Sanktpēterburgu)

0,90

20.

Ķīna

0,85

21.

Lielbritānija

1,43

22.

Lietuva

0,80

23.

Nīderlande

1,15

24.

Norvēģija

1,40

25.

Polija

0,80

26.

Portugāle

0,92

27.

Rumānija

0,56

28.

Somija

1,26

29.

Spānija

1,01

30.

Šveice

1,18

31.

Turcija

0,93

32.

Ukraina

1,01

33.

Ungārija

0,90

34.

Uzbekistāna

0,90

35.

Vācija

1,02

36.

Zviedrija

1,17

3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.365
Dzīvokļu īres izdevumu un komunālo izdevumu kompensācija (gadā)

(Pielikums MK 19.05.2008. noteikumu Nr.335 redakcijā, kas piemērojami ar 01.05.2008.)

Nr.
p.k.

Valsts

Instruktoru sastāva karavīram (latos)

Jaunāko virsnieku sastāva karavīram (latos)

Vecāko virsnieku sastāva karavīram (latos)

Augstāko virsnieku sastāva karavīram (latos)

1.

Amerikas Savienotās Valstis (Ņujorka)

20430

24516

27580

40860

2.

Amerikas Savienotās Valstis (izņemot Ņujorku)

14300

17160

19305

28490

3.

Austrija

11880

14256

16038

17820

4.

Baltkrievija

5940

7128

8019

8850

5.

Beļģija

11880

14256

16038

23760

6.

Bulgārija

8360

10032

11286

12458

7.

Čehija

9460

11352

12771

14273

8.

Dānija

13090

15708

17671

19635

9.

Francija (Parīze)

14300

17160

19305

21368

10.

Francija (izņemot Parīzi)

11880

14256

16038

17820

11.

Grieķija

11880

14256

16038

17820

12.

Igaunija

8360

10032

11286

12458

13.

Itālija

13899

16679

18764

20849

14.

Izraēla

14300

17160

19305

21368

15.

Īrija

17589

21106

23745

26283

16.

Kanāda

10670

12804

14404

16005

17.

Kazahstāna

19030

23200

26300

28545

18.

Krievijas Federācija (Maskava)

14612

17535

19727

21919

19.

Krievijas Federācija (izņemot Maskavu)

8938

10725

12065

13406

20.

Ķīna

19030

22836

25960

28545

21.

Lielbritānija

18942

22730

25572

28515

22.

Lietuva

8360

10032

11286

12458

23.

Nīderlande

13090

15708

17671

19635

24.

Norvēģija

14300

17160

19305

21368

25.

Polija

8360

10032

11286

12458

26.

Portugāle

10670

12804

14404

16005

27.

Rumānija

8360

10032

11286

12458

28.

Somija

13090

15708

17671

19635

29.

Spānija

11880

14256

16038

17820

30.

Šveice

14300

17160

19305

21368

31.

Turcija

11880

14256

16038

17820

32.

Ukraina

8360

10032

11286

12458

33.

Ungārija

9363

11236

12640

13953

34.

Uzbekistāna

5940

7128

8019

8910

35.

Vācija

11880

14256

16038

17820

36.

Zviedrija

13090

15708

17671

19635

4.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 9.maija noteikumiem Nr.365
Pabalsta apmērs mājsaimniecības inventāra iegādei

1.

Augstāko virsnieku sastāva karavīrs

800 latu

2.

Vecāko virsnieku sastāva karavīrs

750 latu

3.

Jaunāko virsnieku sastāva karavīrs

700 latu

4.

Instruktoru sastāva karavīrs

600 latu

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 365Pieņemts: 09.05.2006.Stājas spēkā: 13.05.2006.Zaudē spēku: 23.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 74, 12.05.2006.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
134795
{"selected":{"value":"15.08.2009","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-22.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.08.2009","iso_value":"2009\/08\/15","content":"<font class='s-1'>15.08.2009.-22.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2009","iso_value":"2009\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2009.-14.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.05.2008","iso_value":"2008\/05\/23","content":"<font class='s-1'>23.05.2008.-07.04.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2007","iso_value":"2007\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2007.-22.05.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.05.2006","iso_value":"2006\/05\/13","content":"<font class='s-1'>13.05.2006.-31.03.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.08.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)