Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 9. maija noteikumus Nr. 365 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem un pabalstu un kompensāciju izmaksas kārtību karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts".

Precizēts 08.02.2005., Latvijas Vēstnesis Nr.21 (3179) 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1072

Rīgā 2004.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 6.§)

Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts

Izdoti saskaņā ar Militārā dienesta likuma 50.panta otro daļu

 

1. Noteikumi nosaka pabalstu un kompensāciju apmērus (atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem) karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts.

2. Karavīram paredzēti šādi pabalsti un kompensācijas:

2.1. pabalsts tādā apmērā, lai segtu dzīvokļa īrei un citu ģimenes un sadzīves vajadzību apmierināšanai nepieciešamos izdevumus;

2.2. pilna kompensācija par ceļa izdevumiem un pārcelšanās pabalsts, dodoties uz dienesta vietu un atgriežoties no tās;

2.3. pilna kompensācija par karavīra un viņa ģimenes locekļu ceļa izdevumiem, reizi gadā dodoties ikgadējā atvaļinājumā uz Latviju un atgriežoties dienesta vietā.

3. Nosūtītāja institūcija pabalstus un kompensācijas pārskaita uz karavīra norādīto kontu kredītiestādē.

4. Karavīram kompensē personīgo mantu transportēšanas izdevumus (ne vairāk kā par vienu 33,2 m3 jeb 20 pēdu konteineru), dodoties uz dienesta vietu un atgriežoties no tās.

5. Šo noteikumu 2.2. un 2.3.apakšpunktā minētos ceļa izdevumus karavīram kompensē saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šos izdevumus. Ja karavīrs izmanto lidmašīnu, ceļa izdevumus kompensē, nepārsniedzot lidojuma ekonomiskās klases cenas apmērus.

6. Pabalsta apmēru karavīram, lai segtu dzīvokļa īrei un citu ģimenes un sadzīves vajadzību apmierināšanai nepieciešamos izdevumus, veido šādi izdevumi:

6.1. izdevumi karavīra un viņa ģimenes sadzīves vajadzībām. Izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu atbilstoši dienesta vietas specifiskajiem apstākļiem, reizinot izdevumu apmēru ar attiecīgajā valstī noteikto dzīves dārdzības koeficientu (2.pielikums);

6.2. izdevumi karavīra ģimenes locekļu veselības apdrošināšanai un apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem, kas saistīti ar kaitējumu veselībai (ne vairāk kā 1200 latu gadā par katru personu);

6.3. vienreizēji izdevumi mājsaimniecības inventāra iegādei (3.pielikums). Ja karavīrs uz dienesta vietu pārceļas kopā ar laulāto, kas dienesta vietā uzturēsies pastāvīgi, izdevumu apmērs tiek palielināts par 20%. Par katru nepilngadīgo bērnu, kas dienesta vietā uzturēsies pastāvīgi, izdevumu apmērs tiek palielināts par 10%;

6.4. bērnu sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi; tos sedz saskaņā ar karavīra rakstisku iesniegumu un minētos izdevumus apliecinošiem dokumentiem šādā apmērā:

6.4.1. 90% apmērā - ja bērns apmeklē valsts izglītības iestādi, starptautisko institūciju darbinieku bērniem paredzētu izglītības iestādi, kā arī tad, ja bērns atrodas dienesta vietā tikai ar vienu no vecākiem (karavīru);

6.4.2. 60% apmērā - ja bērns apmeklē privātu izglītības iestādi valstī, kurā ir iespēja mācīties valsts izglītības iestādē vai starptautisko institūciju darbinieku bērniem paredzētā izglītības iestādē, nemainot iepriekšējo mācību valodu;

6.4.3. 90% apmērā - ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi tādēļ, lai varētu turpināt izglītību valodā, kurā viņš jau mācījies karavīra iepriekšējā dienesta vietā vai Latvijā, vai attiecīgajā privātajā skolā jau mācās kāds no karavīra bērniem;

6.4.4. saskaņā ar šo noteikumu 6.4.1., 6.4.2. un 6.4.3.apakšpunktu - sagatavošanas klases izdevumus, ja bērns sasniedzis piecu gadu vecumu;

6.5. izdevumi dzīvokļa īres segšanai. Izdevumu apmēru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu (ja dienesta vieta nenodrošina ar dzīvokli vai dzīvojamo platību), ievērojot šādus nosacījumus:

6.5.1. izdevumu apmērs tiek palielināts par 5% par trešo un katru nākamo ģimenes locekli;

6.5.2. ja faktiskie izdevumi par dzīvokļa īri ir mazāki par šajos noteikumos noteikto izdevumu apmēru, karavīram sedz faktiskos izdevumus par dzīvokļa īri;

6.5.3. ar dzīvokļa īres līguma noslēgšanu saistītos izdevumus par māklera pakalpojumiem sedz saskaņā ar faktiski iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot triju mēnešu īres izdevumu apmēru;

6.5.4. šajos noteikumos noteiktie dzīvokļa īres izdevumi paredzēti mēbelētam dzīvoklim.

7. Ja karavīra laulātais ir karavīrs, kurš dienestu veic tajā pašā valstī un viņiem ir kopīga dzīvesvieta, karavīrs nesaņem laulātā uzturēšanai nepieciešamos izdevumus. Citi izdevumi tiek segti šādi:

7.1. dzīvokļa īrei un bērna uzturēšanai nepieciešamos izdevumus sedz tam laulātajam, kuram tie atbilstoši dienesta pakāpei noteikti lielākā apmērā;

7.2. bērna pirmsskolas izglītības iestādes izdevumus sedz 90% apmērā.

8. Ja Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija vai tās padotībā esošā iestāde ar karavīra laulāto ir noslēgusi darba līgumu par darbu tajā pašā valstī, karavīram laulātā uzturēšanas izdevumus sedz 70% apmērā. Ja laulātajam noteiktā darba alga un viņa uzturēšanas izdevumu kopsumma ir mazāka par karavīram noteikto laulātā uzturēšanas izdevumu apmēru (1.pielikums), uzturēšanas izdevumi tiek palielināti līdz 1.pielikumā noteiktajam izdevumu apmēram.

9. Ja šie noteikumi pasliktina karavīra uzturēšanās apstākļus dienesta vietas valstī (samazinās pabalsta apmērs), karavīrs līdz dienesta beigām šajā amatā attiecīgajā dienesta vietas valstī turpina saņemt pabalstu tādā apmērā, kāds tika noteikts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai.

10. Dzīves dārdzības koeficientus attiecīgajām valstīm un pabalsta apmēru katru gadu līdz 1.decembrim nosaka Ministru kabinets atbilstoši Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumus Nr.254 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus valsts" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 73.nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

Ministru prezidenta vietā - veselības ministrs G.Bērziņš

Aizsardzības ministrs E.Repše

Redakcijas piebilde: noteikumi stājas spēkā ar 2005.gada 1.janvāri.

 

1.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1072

Izdevumu apmērs karavīra sadzīves vajadzībām gadā (latos)

Izdevumu

Izdevumu

Izdevumu apmērs karavīra bērna sadzīves vajadzībām

apmērs

apmērs

Nr.

Karavīru sastāvs

karavīra

karavīra

p.k.

sadzīves

laulātā

 

vajadzībām

sadzīves

līdz 12 g.

no 12 g.

vajadzībām

1.

Augstāko virsnieku sastāva karavīrs

17000

6000

2400

2700

2.

Vecāko virsnieku sastāva karavīrs

2.1.

pulkvedis, pulkvežleitnants (Jūras spēkos -

15200

5300

2400

2700

jūras kapteinis, komandkapteinis)

2.2.

majors (Jūras spēkos - komandleitnants)

14200

4900

2400

2700

3.

Jaunāko virsnieku sastāva karavīrs

3.1.

kapteinis (Jūras spēkos - kapteiņleitnants)

13000

4500

2400

2700

3.2.

virsleitnants

13000

4500

2400

2700

3.3.

leitnants

12000

4200

2400

2700

4.

Instruktoru sastāva karavīrs

4.1.

augstākais instruktors

12000

4200

2400

2700

4.2.

vecākais instruktors, jaunākais instruktors

11500

4000

2400

2700

Aizsardzības ministrs E.Repše

 

2.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1072

Dzīves dārdzības koeficienti

Nr.

Valsts

Dzīves

p.k.

dārdzības

koeficients

1

2

3

1.

Amerikas Savienotās

1,05

Valstis (Ņujorka)

2.

Amerikas Savienotās

1,00

Valstis (izņemot Ņujorku)

3.

Austrija

1,05

4.

Baltkrievija

0,80

5.

Beļģija

1,00

6.

Bulgārija

0,75

7.

Čehija

0,90

8.

Dānija

1,30

9.

Francija

1,05

10.

Grieķija

0,90

11.

Igaunija

0,80

12.

Itālija

1,00

13.

Izraēla

0,95

14.

Īrija

1,10

15.

Kanāda

0,85

16.

Kazahstāna

0,90

17.

Krievijas Federācija

1,00

(Maskava)

18.

Krievijas Federācija

1,00

(Sanktpēterburga)

19.

Krievijas Federācija

0,80

(izņemot Maskavu un

Sanktpēterburgu)

20.

Ķīna

0,85

21.

Lielbritānija

1,05

22.

Lietuva

0,80

23.

Nīderlande

1,05

24.

Norvēģija

1,30

25.

Polija

0,80

26.

Portugāle

0,90

27.

Rumānija

0,50

28.

Somija

1,15

29.

Spānija

0,95

30.

Šveice

1,15

31.

Turcija

0,80

32.

Ukraina

0,90

33.

Ungārija

0,90

34.

Uzbekistāna

0,90

35.

Vācija

1,00

36.

Zviedrija

1,10

Aizsardzības ministrs E.Repše

 

3.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1072

Izdevumu apmērs mājsaimniecības inventāra iegādei

1.

Augstāko virsnieku sastāva karavīrs

800 latu

2.

Vecāko virsnieku sastāva karavīrs

750 latu

3.

Jaunāko virsnieku sastāva karavīrs

700 latu

4.

Instruktoru sastāva karavīrs

600 latu

Aizsardzības ministrs E.Repše

 

4.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1072

Izdevumu apmērs dzīvokļa īres segšanai gadā (latos)

Instruktoru

Jaunāko

Vecāko

Augstāko

Nr.

Valsts

sastāva

virsnieku

virsnieku

virsnieku

p.k.

karavīram

sastāva

sastāva

sastāva

karavīram

karavīram

karavīram

1

2

3

4

5

6

1.

Amerikas Savienotās Valstis

15100

18120

20385

30200

(Ņujorka)

2.

Amerikas Savienotās Valstis

13000

15600

17550

25900

(izņemot Ņujorku)

3.

Austrija

10800

12960

14580

16200

4.

Baltkrievija

5400

6480

7290

8100

5.

Beļģija

10800

12960

14580

21600

6.

Bulgārija

7600

9120

10260

11400

7.

Čehija

8600

10320

11610

12900

8.

Dānija

11900

14280

16065

17850

9.

Francija (Parīze)

13000

15600

17550

19500

10.

Francija (izņemot Parīzi)

10800

12960

14580

16200

11.

Grieķija

10800

12960

14580

16200

12.

Igaunija

7600

9120

10260

11400

13.

Itālija

10800

12960

14580

16200

14.

Izraēla

13000

15600

17550

19500

15.

Īrija

13000

15600

17550

19500

16.

Kanāda

9700

11640

13095

14550

17.

Kazahstāna

6500

7800

8775

9750

18.

Krievijas Federācija (Maskava)

10800

12960

14580

16200

19.

Krievijas Federācija (izņemot Maskavu)

6500

7800

8775

9750

20.

Ķīna

17300

20760

23355

25950

21.

Lielbritānija

14000

16800

18900

21000

22.

Lietuva

7600

9120

10260

11400

23.

Nīderlande

11900

14280

16065

17850

24.

Norvēģija

13000

15600

17550

19500

25.

Polija

7600

9120

10260

11400

26.

Portugāle

9700

11640

13095

14550

27.

Rumānija

7600

9120

10260

11400

28.

Somija

11900

14280

16065

17850

29.

Spānija

10800

12960

14580

16200

30.

Šveice

13000

15600

17550

19500

31.

Turcija

10800

12960

14580

16200

32.

Ukraina

7600

9120

10260

11400

33.

Ungārija

8600

10320

11610

12900

34.

Uzbekistāna

5400

6480

7290

8100

35.

Vācija (Berlīne)

10800

12960

14580

16200

36.

Vācija (izņemot Berlīni)

10250

12300

13837

15375

37.

Zviedrija

11900

14280

16065

17850

Aizsardzības ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem karavīriem, kuri pilda dienesta pienākumus ārpus .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1072Pieņemts: 28.12.2004.Stājas spēkā: 01.01.2005.Zaudē spēku: 13.05.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 210, 30.12.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
98763
01.01.2005
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)