Teksta versija
LEGAL ACTS OF THE REPUBLIC OF LATVIA
home
 
Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

This document has not been officially translated by the State Language Centre.
 
Document information
Title: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas .. Status:
In force
in force
Issuer: Cabinet of Ministers Type: regulation Document number: 1371Adoption: 30.11.2009.Entry into force: 05.12.2009.Publication: Latvijas Vēstnesis, 191, 04.12.2009.
Related documents
  • Amendment to
  • Issued pursuant to
  • Annotation / draft legal act
201567
05.12.2009
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Latvijas Vestnesis, the official publisher
ensures legislative acts systematization
function on this site.
All Likumi.lv content is intended for information purposes.
About Likumi.lv
News archive
Useful links
For feedback
Contacts
Mobile version
Terms of service
Privacy policy
Cookies
Latvijas Vēstnesis "Everyone has the right to know about his or her rights."
Article 90 of the Constitution of the Republic of Latvia
© Official publisher "Latvijas Vēstnesis"