Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Par Likumi.lv

Sadaļas

Tiesību akti pēc veida

Sadaļā tiesību akti ir sakārtoti sarakstos pēc izdevēja un veida. Sava apakšsadaļa ir katrai institūcijai (piem., Saeimai, Ministru kabinetam, Satversmes tiesai, Rīgas domei), kas savus tiesību aktus regulāri publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī starptautiskajiem līgumiem (zemāk par šo apakšsadaļu plašāks apskats).

Sadaļa vienlaikus nodrošina gan ātru piekļuvi jaunākajiem konkrētās institūcijas tiesību aktiem, gan arī piekļuvi pilnam institūcijas tiesību aktu arhīvam.

Tiesību akti sarakstos ir sakārtoti hronoloģiskā secībā pēc publicēšanas datuma, bet tos var sakārtot arī pēc citiem datumiem vai nosaukuma.

Tiesību aktu saraksti ir papildināti ar dažādiem atlases filtriem (pēc alfabēta, statusa, datumiem u.c.).

Vietnes sākumlapā ir izceltas saites uz pieciem populārākajiem tiesību aktu sarakstiem.

Starptautiskie līgumi

Starptautisko līgumu apakšsadaļā ir pievienoti papildu atlases kritēriji (valsts, starptautiskā organizācija, tēma, veids, atruna, deklarācija).

Pamatojoties uz likumu “Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem” un atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra noteikumiem Nr.101 “Starptautisko līgumu uzskaites un tiesību aktu sistematizācijas noteikumi”, starptautisko līgumu sistematizāciju (uzskaiti) veic Ārlietu ministrija.

Šobrīd datubāzē ir pieejama pilnībā sistematizēta informācija par visiem Latvijai saistošajiem:

 • daudzpusējiem līgumiem, kuru dalībvalsts ir Latvija;
 • divpusējiem līgumiem, kurus Latvija noslēgusi kopš 1990. gada 4. maija.

Sistematizēta informācija par visiem Latvijai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem, kas noslēgti vai parakstīti līdz 2014.gada 1.jūlijam ir pieejama Ārlietu ministrijas mājaslapā:

Informācija par Latvijas Republikas uzņemtajām saistībām ir pieejama arī ārvalstniekiem, jo tie var izmantot iespēju - „Starptautiskie līgumi” pamatskats angļu valodā.

Tiesību akti pēc tēmas

Sadaļā tiesību akti ir sakārtoti pēc tēmām, piem., "Darba tiesības". Vairāk nekā 50 tēmās apkopoti tām atbilstošie likumi un svarīgākie Ministru kabineta noteikumi. Pārējie tematiskie tiesību akti apskatāmi pie likumu „Saistītajiem dokumentiem”.

Vietnes sākumlapā ir izceltas saites uz piecām populārākajām tēmām.

Skatītākie tiesību akti

Sadaļā apkopoti vietnes skatītākie tiesību akti, kas ir sagrupēti divos sarakstos: „Visi” un „Mēneša” (skatītākie no pēdējo 30 dienu laikā publicētajiem tiesību aktiem).

Vietnes sākumlapā ir izceltas saites uz pieciem populārākajiem tiesību aktiem no katra saraksta.

Jaunākie tiesību akti

Sadaļā vienkopus pieejama informācija par šodienas jaunumiem tiesību aktos.

Trīs apakšsadaļās ir apkopoti tiesību akti, kas:

 • šodien publicēti Likumi.lv un oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”;

 • šodien stājušies spēkā;

 • šodien zaudējuši spēku.

Minētā informācija tiek aktualizēta katru dienu pl. 4.30 no rīta.

Ar pievienotā kalendāra palīdzību šādu minēto informāciju var iegūt par jebkuru datumu.

Identiska informācija pieejama arī caur „Izvērsto meklēšanu”.

Vietnes sākumlapā ir saites uz visām trim apakšsadāļam, kam pievienots tiesību aktu skaits katrā apakšsadaļā par šodienu.

 

Iespējas pie tiesību akta

Tiesību akta redakcijas

Vietnē Likumi.lv visi tiesību akti tiek konsolidēti, tas ir, tajos tiek iekļauti grozījumi un tiek veidotas tiesību akta redakcijas.

Tiesību akti automātiski atveras spēkā esošajā redakcijā.

Tiesību akta augšdaļā ir norādīts attēlotās redakcijas spēkā esamības laiks, kā arī izvēlne ar citām redakcijām, t.sk. pamata, vēsturiskajām un nākotnes.

Par tiesību akta „pamata redakciju” ir uzskatāma redakcija, kādā tiesību akts tika pieņemts un stājās spēkā. Tiesību aktam ir „nākotnes redakcija”, ja ir izsludināti grozījumi tiesību aktā, kas vēl nav stājušies spēkā, bet konsolidētā redakcija jau ir izveidota, vai arī ja vienā grozījumu tiesību aktā ir ietverti vairāki grozījumi (izmaiņas) tiesību aktā, kas stājas spēkā dažādos datumos.

Tiesību akta pase / statuss

Tiesību akta pasē ir norādīta šāda informācija.

 • Izdevējs

 • Veids (saite uz visiem attiecīgā veida tiesību aktiem)

 • Numurs

 • Pieņemšanas datums

 • Spēkā stāšanās datums (saite uz visiem tiesību aktiem, kas stājušies spēkā attiecīgajā datumā)

 • Spēka zaudēšanas datums (saite uz visiem tiesību aktiem, kas zaudējuši spēku attiecīgajā datumā)

 • Piemērošanas datums

 • Statuss: spēkā esošs; vēl nav spēkā; zaudējis spēku

 • Tēma (saite uz visiem attiecīgās tēmas tiesību aktiem)

 • Publikācijas datums oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un saite uz šo publikāciju vietnē www.vestnesis.lv, kā arī informācija par tiesību akta publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs", laikrakstā "Diena" un "Cīņa".

 • Oficiālās publikācijas numurs (OP numurs) un saite uz oficiālo publikāciju PDF formātā (publikācijām pēc 01.07.2012.).

Satura rādītājs

Tiesību aktiem ir pievienots satura rādītājs ar saitēm nodaļu un pantu līmenī.

Saistītie dokumenti

Tiesību aktiem ir pievienotas saites uz šādām saistīto dokumentu grupām.

 • Zaudējis spēku ar / Tiesību akti, kuriem mainās statuss

 • Izdoti saskaņā ar

 • Grozījumi / Grozītais

 • Uz likuma pamata izdotie tiesību akti (minētais saraksts ir papildināts ar filtriem tiesību aktu atlasei pēc panta, panta daļas, tiesību akta veida un/vai statusa)

 • Satversmes tiesas nolēmumi

 • Paziņojums par spēkā stāšanos

 • Tulkojums (www.vvc.gov.lv)

 • Anotācijas / Tiesību aktu projekti (www.saeima.lv vai www.mk.gov.lv)

 • Politikas plānošanas dokumenti (polsis.mk.gov.lv)

 • Latvijas standarti (www.lvs.lv)

 • Skaidrojumi (www.lvportals.lv un www.juristavards.lv)

 • Grāmatas (www.lv.lv)

 • Ārējās saites (dažādas vietnes)

 • Citi saistītie dokumenti

Saistīto dokumentu saraksti ir papildināti ar filtriem tiesību aktu atlasei pēc veida un/vai statusa.

Papildus tam tiesību akta tekstā ir saites uz tajā minētajiem tiesību aktiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem (regulām, direktīvām latviešu valodā), kā arī saites uz tekstā minētajiem pantiem.

Saite uz tiesību akta oficiālo publikāciju ir pieejama tiesību akta pasē.

Daļai tiesību aktu pie pantiem ir pievienotas papildiespējas (sk. rīku joslu pie panta), to skaitā – atvērt sarakstu ar tiesību aktiem, kas ir izdoti uz panta pamata, spiežot uz simbola panta rīku joslā.

Drukāt, saglabāt PDF, dalīties, kopēt atsauci uz tiesību aktu

Katru tiesību aktu redakciju ir iespējams izdrukāt, spiežot uz simbola  rīku joslā. Likumi.lv piedāvā šādas jaunas papildiespējas, kā izdrukāt dokumentu:

 • ar satura rādītāju (ja konkrētajam tiesību aktam tāds ir);
 • ar grozījumu sarakstu (ja tiesību aktam ir grozījumi);
 • ar vai bez pielikumiem;
 • ar savām piezīmēm (pirms tam jāautorizējas);
 • ar lielāka izmēra burtiem (pamatteksts).

Tāpat katru tiesību aktu iespējams lejuplādēt PDF formātā, spiežot uz simbola tiesību aktu rīku joslā. PDF formāts tiek izveidots automātiski, tāpēc pirms saglabāšanas lūdzam to caurlūkot un problēmu gadījumā sazināties ar Likumi.lv redakciju.

Ar tiesību akta saiti var dalīties sociālajos tīklos, spiežot uz simbola tiesību akta rīku joslā. Autorizētie lietotāji šo funkciju var atslēgt sava konta sadaļā "Profila dati / Iestatījumi".

Caur šo simbolu pieejama arī korekta atsauce uz tiesību aktu. Tā satur tiesību akta izdevēju, veidu, pieņemšnas datumu, numuru un nosaukumu. Piemēram, Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Šādu atsauci ir ērti iekopēt jebkurā dokumentā.

Veidlapas Word formātā

Daļai tiesību aktu, kuriem pielikumi ir nopublicēti kā attēli, šie attēli ir kā saite uz pielikuma tekstu Word formātā. Piem., sk. 8.–13. pielikumu šim tiesību aktam.

Uz panta pamata izdoto tiesību aktu saraksts

Daļai tiesību aktu pie pantiem ir pievienotas papildiespējas (sk. rīku joslu pie panta), to skaitā atvērt sarakstu ar tiesību aktiem, kas ir izdoti uz panta pamata, spiežot uz simbola panta rīku joslā.

Minētais saraksts ir papildināts ar filtriem tiesību aktu atlasei pēc panta daļas, veida un/vai statusa.

Autorizētie lietotāji var atslēgt iespēju pie pantiem rādīšanu sava konta sadaļā "Profila dati / Iestatījumi".

Iespējas pie pantiem nav pieejamas, lietojot pārlūkprogrammu Internet Explore 8 vai vecāku.

Drukāt nodaļu, pielikumu, pantu, saglabāt citā formātā

Daļai tiesību aktu pie nodaļām, pielikumiem un pantiem pievienotas šādas iespējas (sk. rīku joslu): izdrukāt, saglabāt kā PDF, DOC vai XLS dokumentu.

Ar panta saiti var dalīties sociālajos tīklos, spiežot uz simbola panta rīku joslā. Autorizētie lietotāji šo funkciju var atslēgt sava konta sadaļā "Profila dati / Iestatījumi".

Autorizētie lietotāji var atslēgt iespēju pie pantiem rādīšanu sava konta sadaļā "Profila dati / Iestatījumi".

Iespējas pie pantiem nav pieejamas, lietojot pārlūkprogrammu Internet Explore 8 vai vecāku.

 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva