Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.489

Rīgā 1998.gada 29.decembrī (prot. Nr.69 9.§)
Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 8.panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) (turpmāk — dzelzceļa infrastruktūra) valsts reģistrācija un uzska ite.

2. Dzelzceļa infrastruktūras īpašnieks un valstij piederošas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs (turpmāk – īpašnieks) tā īpašumā (pārvaldījumā) esošo dzelzceļa infrastruktūru reģistrē dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrā (turpmāk – reģistrs). Reģistrs sastāv no divām daļām, viena daļa satur vispārīgu informāciju par dzelzceļa infrastruktūras pamatrādītājiem un par tās piederību, otrā daļa satur detalizēto informāciju atbilstoši Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra (turpmāk – RINF) kopīgajām specifikācijām.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr. 148 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

2.1 Reģistra pārzinis ir Valsts dzelzceļa administrācija.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.148 redakcijā)

II. Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistrācijas un uzskaites vienība

(Nodaļas nosaukums MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

3. Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistrācijas un uzskaites vienība ir dzelzceļa infrastruktūras iecirknis (turpmāk – iecirknis).

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

4. Iecirknis šo noteikumu izpratnē ir:

4.1. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā:

4.1.1. sliežu ceļu posms starp divām mezgla stacijām (starp stacijām, kurām vismaz no trim virzieniem piekļaujas publiskās lietošanas sliežu ceļi);

4.1.2. sliežu ceļu posms starp mezgla staciju un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras galastaciju ;

4.1.3. sliežu ceļu posms starp mezgla staciju un valsts robežu;

4.1.4. savienojošie ceļi;

4.1.5. stacijas ceļi;

4.1.6. pievedceļi;

4.2. privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā — vienam īpašniekam piederošs sliežu ceļš (sliežu ceļi), kas piekļaujas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras stacijai vai citam īpašniekam piederošas privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras sliežu ceļam;

4.3. līnijas posms – līnijas daļa starp blakus esošiem ekspluatācijas punktiem, un tas var sastāvēt no vairākiem sliežu ceļiem;

4.4. ekspluatācijas punkts – jebkura vieta vilcienu pārvadājumu darbībām, kur var sākties vai beigties pārvadājumi ar vilcienu vai mainīties maršruts un kur veic pasažieru vai kravas pārvadājumus, piemēram, dzelzceļa mezgls, stacija, depo, pieturas punkts, robežpunkts, tehnisko parametru izmaiņas punkts, pārmija.

(Grozīts ar MK 01.08.2000. noteikumiem Nr. 255; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

III. Dzelzceļa infrastruktūras reģistrācija

5. Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņa nosaukumā norādāmi iecirkņa galapunkti:

5.1. iecirkņiem, kas atrodas starp divām mezgla stacijām, — abu mezgla staciju nosaukumi;

5.2. iecirkņiem, kas atrodas starp mezgla staciju un valsts robežu, — mezgla stacijas nosaukums un robežstacijas (robežpunkta) nosaukums;

5.3. stacijas ceļiem un pievedceļiem — stacijas nosaukums;

5.4. savienojošiem ceļiem — sadales nosaukums.

(Grozīts ar MK 01.08.2000. noteikumiem Nr.255)

6. Privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņa nosaukumā norādāms tās publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras dzelzceļa stacijas nosaukums, kurai tieši vai netieši pievienojas attiecīgais iecirknis.

(Grozīts ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

6.1 Līnijas posmam norāda ekspluatācijas punktu nosaukumus sākumā un beigās.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

6.2 Ekspluatācijas punktam norāda punkta nosaukumu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

7. Lai reģistrētu dzelzceļa infrastruktūru, īpašnieks iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijai (1.pielikums) un attiecīgās RINF specifikācijas, kas norādītas šo noteikumu 5., 6. un 7. pielikumā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

7.1 RINF specifikācijas publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijai īpašnieks iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijas noteiktā elektroniskajā formā, kas ir pieejama Valsts dzelzceļa administrācijas tīmekļvietnē (www.vda.gov.lv).

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

7.2 RINF specifikācijas privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijai īpašnieks Valsts dzelzceļa administrācijā iesniedz papīra vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

7.3 Valsts dzelzceļa administrācija savā tīmekļvietnē (www.vda.gov.lv) publicē Eiropas dzelzceļa aģentūras izstrādāto RINF kopīgo specifikāciju piemērošanas rokasgrāmatu un nodrošina tās aktualizāciju.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

8. Aizpildot pieteikuma veidlapu, jāievēro, ka:

8.1. sliežu ceļa garums ir:

8.1.1. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā:

8.1.1.1. sliežu ceļa garums viena iecirkņa robežās vienā virzienā, skaitot no mezgla stacijas pasažieru ēkas ass;

8.1.1.2. savienojošo ceļu garums starp atsevišķu iecirkņu sadales punktiem;

8.1.1.3. stacijas ceļu garums;

8.1.1.4. pievedceļu izvērstais garums;

8.1.2. privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūrā — attiecīgā īpašnieka īpašumā esošā sliežu ceļa (sliežu ceļu) garums vai visu iecirknī esošo sliežu ceļu garumu summa;

8.2. ja iecirknī ir posmi ar dažādu sliežu ceļu skaitu, norādāms sliežu ceļu skaits katram posmam un sadales punkti starp posmiem;

8.3. norādāms gads, kurā attiecīgais iecirknis pirmo reizi nodots ekspluatācijā. Ja iecirknis ekspluatācijā nodots pa daļām, norādāmi gadi, kad ekspluatācijā nodots pirmais un pēdējais iecirkņa posms;

8.4. ja dzelzceļa infrastruktūras īpašnieks ir valsts vai pašvaldība, pieteikumā ierakstāms vārds "valsts" vai attiecīgās pašvaldības nosaukums un tās izpildinstitūcijas adrese.

(Grozīts ar MK 01.08.2000. noteikumiem Nr. 255; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

9. Valsts dzelzceļa administrācija, pamatojoties uz īpašnieka iesniegto pieteikumu, reģistrē dzelzceļa infrastruktūru.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

10. Publiskās un privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras reģistrējamas atsevišķi.

11. Reģistrējot dzelzceļa infrastruktūru, Valsts dzelzceļa administrācija piešķir katram iecirknim valsts reģistrācijas indeksu. Valsts reģistrācijas indekss dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem, kuri minēti šo noteikumu 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.4.apakšpunktā, ir divciparu skaitlis (01-99). Staciju ceļu reģistrācijas indekss ir četrciparu skaitlis, kurā minētajam divciparu skaitlim pievieno vēl divus ciparus (01-99), kas norāda konkrētās stacijas numuru. Pievedceļu reģistrācijas indekss ir sešciparu skaitlis, kurā minētajam četrciparu skaitlim pievieno vēl divus ciparus (01-99), kas norāda konkrētā pievedceļa numuru. Privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem reģistrācijas indekss ir trīsciparu skaitlis (100-999).

(MK 01.08.2000. noteikumu Nr.255 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

12. Reģistrā Valsts dzelzceļa administrācija iekļauj šādu īpašnieka sniegto informāciju:

12.1. iecirkņa nosaukums;

12.2. iecirkņa piederība pie publiskās vai privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras;

12.3. iecirkņa piederība pie stratēģiskās vai reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras;

12.4. iecirkņa kategorija;

12.5. sliežu ceļu garums;

12.6. (svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271);

12.7. sliežu ceļu skaits iecirknī;

12.8. būvniecības gads;

12.9. (svītrots ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271);

12.10. ziņas par īpašnieku:

12.10.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods;

12.10.2. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

12.11. pārvaldītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese;

12.11.1 tās zemes vienības kadastra apzīmējums, uz kuras izvietota dzelzceļa infrastruktūra;

12.12. attiecībā uz līnijas posmiem – līnijas posma RINF specifikācijas, kas norādītas šo noteikumu 5. pielikumā;

12.13. attiecībā uz ekspluatācijas punktiem – ekspluatācijas punkta RINF specifikācijas, kas norādītas šo noteikumu 6. pielikumā;

12.14. attiecībā uz pievedceļiem – pievedceļa RINF specifikācijas, kas norādītas šo noteikumu 7. pielikumā.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271; sk. 28., 29. un 30. punktu)

13. Valsts dzelzceļa administrācija divu nedēļu laikā no šo noteikumu 7.punktā minētā pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz īpašniekam dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas apliecību (2.pielikums).

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

IV. Dzelzceļa infrastruktūras pārreģistrēšana

14. Ja ir mainījusies Valsts dzelzceļa administrācijai iesniegtā informācija, īpašnieks mēneša laikā iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu dzelzceļa infrastruktūras pārreģistrācijai (3.pielikums). Ja ir mainījies īpašnieks, pieteikumam pievieno jaunā īpašnieka īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

15. Pēc šo noteikumu 14.punktā minētā pieteikuma saņemšanas Valsts dzelzceļa administrācija izdara attiecīgus grozījumus reģistrā un, ja izmaiņas skar datus, kas ir norādāmi dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecībā, divu nedēļu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz īpašniekam jaunu reģistrācijas apliecību.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

V. Dzelzceļa infrastruktūras svītrošana no reģistra

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

16. Ja visa vienā iecirknī esošā dzelzceļa infrastruktūra ir demontēta, tās īpašnieks mēneša laikā no attiecīgo demontāžas darbu pabeigšanas dienas iesniedz Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu dzelzceļa infrastruktūras svītrošanai no reģistra. Pieteikumam pievieno dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības oriģinālu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

16.1 Ja visa vienā iecirknī esošā dzelzceļa infrastruktūra ir pārdota, tās bijušais īpašnieks ir tiesīgs iesniegt Valsts dzelzceļa administrācijā pieteikumu dzelzceļa infrastruktūras svītrošanai no reģistra. Pieteikumam pievieno dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijas apliecības oriģinālu un pārdošanu apliecinošus dokumentus.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

17. Valsts dzelzceļa administrācija izdara attiecīgus grozījumus reģistrā un desmit dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas izsniedz bijušajam īpašniekam apliecinājumu attiecīgās infrastruktūras noņemšanai no uzskaites.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

18. Valsts dzelzceļa administrācija svītro dzelzceļa infrastruktūru no reģistra, ja tā ir demontēta un Valsts dzelzceļa administrācijas rīcībā ir šo faktu apliecinoši dokumenti.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

VI. Dzelzceļa infrastruktūras uzskaite

19. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

20. (Svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

21. Valsts dzelzceļa administrācija šajos noteikumos minētos dokumentus un reģistrācijas apliecību otro eksemplāru glabā pastāvīgi.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

VII. Īpašnieka tiesības un pienākumi

22. Īpašnieks ir atbildīgs par Valsts dzelzceļa administrācijā iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī par šajos noteikumos noteiktās kārtības un termiņu ievērošanu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

23. Valsts dzelzceļa administrācija ir tiesīga pārbaudīt īpašnieka sniegtās informācijas patiesumu.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

24. Ja īpašnieks nereģistrē tā īpašumā (pārvaldījumā) esošo dzelzceļa infrastruktūru, Valsts dzelzceļa administrācija ir tiesīga pieprasīt no īpašnieka dzelzceļa infrastruktūras reģistrācijai nepieciešamo informāciju.

(Grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

VIII. Noslēguma jautājumi

25. Īpašniekam jāreģistrē dzelzceļa infrastruktūra sešu mēnešu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

26. Noteikumi stājas spēkā ar 1999.gada 1.janvāri.

27. Šo noteikumu 12.11.1 apakšpunktā minētās informācijas iesniegšana attiecas uz gadījumiem, ja tiek reģistrēta jauna dzelzceļa infrastruktūra vai tiek veikta dzelzceļa infrastruktūras pārreģistrācija. Pārējiem īpašniekiem šī informācija jāsniedz līdz 2013.gada 1.janvārim.

(MK 16.02.2010. noteikumu Nr.148 redakcijā)

28. Šo noteikumu 12.12., 12.13. un 12.14. apakšpunktā minēto informāciju par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem, kas nodoti ekspluatācijā pirms 2008. gada 19. jūnija, iesniedz reģistrā līdz 2017. gada 16. martam.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

29. Šo noteikumu 12.12., 12.13. un 12.14. apakšpunktā minēto informāciju par privātās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem, kas nodoti ekspluatācijā pirms 2008. gada 19. jūnija, iesniedz reģistrā līdz 2019. gada 16. martam.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

30. Šo noteikumu 12.12., 12.13. un 12.14. apakšpunktā minēto informāciju par dzelzceļa infrastruktūras iecirkņiem, kas nodoti ekspluatācijā pēc 2015. gada 1. janvāra, iesniedz reģistrā, tiklīdz šie dzelzceļa infrastruktūras iecirkņi ir nodoti ekspluatācijā.

(MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Ministru prezidents V.Krištopans

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
1.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 29.decembra noteikumiem Nr.489

(Pielikums MK 16.02.2010. noteikumu Nr. 148 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

Pieteikums dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijai

2.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 29.decembra noteikumiem Nr.489

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
3.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 29.decembra noteikumiem Nr.489

(Pielikums grozīts ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr. 148; MK 03.05.2016. noteikumiem Nr. 271)

Ministru prezidenta biedrs, satiksmes ministrs A.Gorbunovs
4.pielikums
Ministru kabineta
1998.gada 29.decembra noteikumiem Nr.489

(Pielikums svītrots ar MK 16.02.2010. noteikumiem Nr.148)

5. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 489
Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra specifikācijas līnijas posmam

(Pielikums MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

1. DALĪBVALSTS

1.1. LĪNIJAS POSMS

1.1.0.0.0. Vispārīga informācija

1.1.0.0.0.1. Infrastruktūras pārvaldītāja kods

1.1.0.0.0.2. Valsts līnijas identifikators1

1.1.0.0.0.3. Ekspluatācijas punkts līnijas posma sākumā

1.1.0.0.0.4. Ekspluatācijas punkts līnijas posma beigās1

1.1.0.0.0.5. Līnijas posma garums

1.1.0.0.0.6. Līnijas posma veids

1.1.1. SLIEŽU CEĻŠ

1.1.1.0.0. Vispārīga informācija

1.1.1.0.0.1. Sliežu ceļa identifikators1

1.1.1.0.0.2. Parastais kustības virziens

1.1.1.1. Infrastruktūras apakšsistēma

1.1.1.1.1. Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

1.1.1.1.1.1. Sliežu ceļa verifikācijas deklarācija

1.1.1.1.1.2. Sliežu ceļa atbilstības apliecinājuma deklarācija, ja tas nodots ekspluatācijā pirms 2008. gada 19. jūnija vai nodots ekspluatācijā pēc 2008. gada 19. jūnija, neveicot Eiropas Komisijas verifikācijas procedūru (turpmāk – EI)

1.1.1.1.2. Darbības parametri

1.1.1.1.2.1. Sliežu ceļa Eiropas transporta tīkla (turpmāk – TEN) klasifikācija

1.1.1.1.2.2. Līnijas kategorija

1.1.1.1.2.3. Daļa no dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora

1.1.1.1.2.4. Ass slodze

1.1.1.1.2.5. Atļautais maksimālais ātrums

1.1.1.1.2.6. Temperatūras diapazons

1.1.1.1.2.7. Maksimālais augstums virs jūras līmeņa2

1.1.1.1.2.8. Bargu klimatisko apstākļu esība

1.1.1.1.3. Līnijas plānojums

1.1.1.1.3.1. Savstarpēji izmantojams gabarīts

1.1.1.1.3.2. Vairākās valstīs izmantotie gabarīti

1.1.1.1.3.3. Valstī izmantotie gabarīti

1.1.1.1.3.4. Standarta kombinētais transporta profila numurs maināmām virsbūvēm2

1.1.1.1.3.5. Standarta kombinētais transporta profila numurs puspiekabēm2

1.1.1.1.3.6. Garenprofila maksimālais slīpums

1.1.1.1.3.7. Horizontālās līknes minimālais rādiuss

1.1.1.1.4. Sliežu ceļa parametri

1.1.1.1.4.1. Nominālais sliežu ceļa platums

1.1.1.1.4.2. Ārējās sliedes paaugstinājums

1.1.1.1.4.3. Sliežu ieslīpums

1.1.1.1.4.4. Balasta pacelšana2

1.1.1.1.5. Pārmijas un krustojumi

1.1.1.1.5.1. Pārmiju un krustojumu ekspluatācijas vērtību atbilstība savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām (turpmāk – SITS)

1.1.1.1.5.2. Minimālais riteņa diametrs stacionāriem dubultkrusteņiem

1.1.1.1.6. Sliežu ceļa izturība pret slodzēm2

1.1.1.1.6.1. Vilciena maksimālais palēninājums

1.1.1.1.6.2. Induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu lietošana

1.1.1.1.6.3. Magnētisko bremžu lietošana

1.1.1.1.7. Darba drošība, veselības un vides aizsardzība

1.1.1.1.7.1. Uzmalu lubrikācijas izmantošanas aizliegums

1.1.1.1.7.2. Pārbrauktuvju esība

1.1.1.1.7.3. Uz pārbrauktuves atļautais paātrinājums2

1.1.1.1.8. Tunelis2

1.1.1.1.8.1. Infrastruktūras pārvaldītāja kods

1.1.1.1.8.2. Tuneļa identifikators

1.1.1.1.8.3. Tuneļa sākums

1.1.1.1.8.4. Tuneļa gals

1.1.1.1.8.5. Tuneļa verifikācijas deklarācija (SITS Drošība dzelzceļa tuneļos)

1.1.1.1.8.6. Tuneļa EI verifikācijas deklarācija (SITS Drošība dzelzceļa tuneļos)

1.1.1.1.8.7. Tuneļa garums

1.1.1.1.8.8. Šķērsgriezuma laukums

1.1.1.1.8.9. Operatīvās rīcības plāna esība

1.1.1.1.8.10. Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

1.1.1.1.8.11. Ritošajam sastāvam nepieciešamā valsts noteiktā ugunsdrošības kategorija

1.1.1.2. Energoapgādes apakšsistēma

1.1.1.2.1. Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

1.1.1.2.1.1. Sliežu ceļa verifikācijas deklarācija2 (SITS Infrastruktūras apakšsistēmas)

1.1.1.2.1.2. Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija2

1.1.1.2.2. Kontakttīkla sistēma

1.1.1.2.2.1.1. Līnijas kontakttīkla sistēmas tips

1.1.1.2.2.1.2. Energoapgādes sistēma (spriegums un frekvence)

1.1.1.2.2.2. Maksimālais vilciena strāvas lielums

1.1.1.2.2.3. Maksimālais strāvas lielums stāvēšanas laikā uz katru pantogrāfu

1.1.1.2.2.4. Rekuperatīvo bremžu izmantošanas atļauja

1.1.1.2.2.5. Maksimālais kontakttīkla piekares augstums

1.1.1.2.2.6. Minimālais kontakttīkla piekares augstums

1.1.1.2.3. Pantogrāfs

1.1.1.2.3.1. Apstiprinātās SITS atbilstošās pantogrāfa galvas

1.1.1.2.3.2. Citas apstiprinātās pantogrāfa galvas

1.1.1.2.3.3. Prasības attiecībā uz paceltu pantogrāfu skaitu un attālumu starp tiem, braucot ar konkrētu ātrumu

1.1.1.2.3.4. Atļautais kontaktplākšņu materiāls

1.1.1.2.4. Gaisvadu kontakttīkla atdalīšanas sekcijas

1.1.1.2.4.1.1. Fāžu atdalīšanas sekcijas

1.1.1.2.4.1.2. Informācija par fāžu atdalīšanu

1.1.1.2.4.2.1. Sistēmu atdalīšana

1.1.1.2.4.2.2. Informācija par sistēmu atdalīšanu

1.1.1.2.5. Ritošā sastāva prasības

1.1.1.2.5.1. Borta iekārtas vajadzība strāvas vai enerģijas ierobežošanā

1.1.1.2.5.2. Atļautais kontaktspēks

1.1.1.2.5.3. Vajadzīga automātiska nolaišanas ierīce

1.1.1.3. Vilcienu kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēma

1.1.1.3.1. Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

1.1.1.3.1.1. Sliežu ceļa verifikācijas deklarācija2 (SITS Vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēma)

1.1.1.3.2. SITS atbilstoša vilcienu kontroles sistēma (turpmāk – ETCS)

1.1.1.3.2.1. ETCS līmenis

1.1.1.3.2.2. ETCS bāze2

1.1.1.3.2.3. Lai saņemtu piekļuvi līnijai, vajadzīga ETCS sakaru iekārta

1.1.1.3.2.4. Uz līnijas uzstādīta ETCS sakaru iekārta

1.1.1.3.2.5. Ieviesta ETCS valsts lietojumprogramma

1.1.1.3.2.6. Ekspluatācijas ierobežojumu vai nosacījumu esība

1.1.1.3.2.7. ETCS izvēles funkcijas

1.1.1.3.3. SITS atbilstoša radiosistēma (dzelzceļa globālā mobilo komunikāciju sistēma (turpmāk – GSM-R))2

1.1.1.3.3.1. GSM-R versija

1.1.1.3.3.2. ETCS 2. līmenim ieteicamais aktīvu GSM-R mobilo ierīču (radiosakari tikai datu pārraidei) skaits vilcienā

1.1.1.3.3.3. GSM-R izvēles funkcijas

1.1.1.3.4. Vilcienu pozicionēšanas sistēmu pilnīga atbilstība SITS

1.1.1.3.4.1. SITS pilnīgi atbilstošie vilcienu asu skaitītāji

1.1.1.3.5. Vilcienu aizsardzības vēsturiskās sistēmas

1.1.1.3.5.1. Citu uzstādītu vilcienu aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēmu pieejamība

1.1.1.3.5.2. Aprīkojumā vajadzīga vairāk nekā viena vilciena aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēma

1.1.1.3.6. Citas radiosakaru sistēmas

1.1.1.3.6.1. Citas uzstādītas radiosakaru sistēmas

1.1.1.3.7. Vilcienu detektoru sistēmas, kas nav pilnīgi atbilstošas SITS

1.1.1.3.7.1. Vilcienu asu skaitītāju tips

1.1.1.3.7.2.1. Maksimālais atļautais attālums starp divām asīm, kas novietotas viena aiz otras, ja atbilst SITS

1.1.1.3.7.2.2. Maksimālais atļautais attālums starp divām asīm, kas novietotas viena aiz otras, ja neatbilst SITS

1.1.1.3.7.3. Minimālais atļautais attālums starp divām secīgām asīm, kas novietotas viena aiz otras

1.1.1.3.7.4. Minimālais atļautais attālums starp pirmo un pēdējo asi

1.1.1.3.7.5. Maksimālais attālums starp vilciena beigām un pirmo asi

1.1.1.3.7.6. Minimālais atļautais loka platums

1.1.1.3.7.7. Minimālais atļautais riteņa diametrs

1.1.1.3.7.8. Minimālais atļautais uzmalas biezums

1.1.1.3.7.9. Minimālais atļautais uzmalas augstums

1.1.1.3.7.10. Maksimālais atļautais uzmalas augstums

1.1.1.3.7.11. Minimālā atļautā ass slodze2

1.1.1.3.7.12. Noteikumu par no metāla brīvu telpu ap riteņiem atbilstība SITS2

1.1.1.3.7.13. Noteikumu par ritekļa metāla masu atbilstība SITS2

1.1.1.3.7.14. Prasības par riteņa materiāla feromagnētiskajiem raksturlielumiem atbilstība SITS2

1.1.1.3.7.15.1. Maksimālā atļautā pilnā pretestība starp riteņpāra pretējiem riteņiem, ja atbilst SITS

1.1.1.3.7.15.2. Maksimālā atļautā pilnā pretestība starp riteņpāra pretējiem riteņiem, ja neatbilst SITS

1.1.1.3.7.16. Smiltnīcas atbilstība SITS

1.1.1.3.7.17. Maksimālais smilšu patēriņš

1.1.1.3.7.18. Prasība par iespējām vadītājam apturēt smiltnīcas darbību

1.1.1.3.7.19. Noteikumu par smilšu raksturlielumiem atbilstība SITS

1.1.1.3.7.20. Noteikumu par borta ierīces lietošanu uzmalu eļļošanai esība

1.1.1.3.7.21. Noteikumu par kompozītmateriāla bremžu kluču izmantošanu atbilstība SITS

1.1.1.3.7.22. Noteikumu par manevrēšanas palīgiekārtām atbilstība SITS

1.1.1.3.7.23. Noteikumu par ritošā sastāva raksturlielumu kombināciju, kas ietekmē manevrēšanas pilno pretestību, atbilstība SITS

1.1.1.3.8. Pārejas starp sistēmām

1.1.1.3.8.1. Pārslēgšanas iespēja starp dažādām aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēmām

1.1.1.3.8.2. Pārslēgšanas iespēja starp dažādām radiosistēmām

1.1.1.3.9. Parametri, kas saistīti ar elektromagnētiskajiem traucējumiem

1.1.1.3.9.1. Noteikumu par ritekļu radītiem magnētiskajiem laukiem esība un atbilstība SITS

1.1.1.3.9.2. Ritekļu vilces strāvas robežvērtību esība un atbilstība SITS

1.1.1.3.10. Līnijas lauka iekārtu sistēma tehniski nelabvēlīgam režīmam

1.1.1.3.10.1. ETCS līmenis tehniski nelabvēlīgam režīmam2

1.1.1.3.10.2. Citas vilcienu aizsardzības, kontroles un brīdināšanas sistēmas tehniski nelabvēlīgam režīmam

1.1.1.3.11. Ar bremzēm saistītie parametri

1.1.1.3.11.1. Maksimālais pieprasītais bremzēšanas ceļa garums

1.1.1.3.12. Citi ar SITS Vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmu saistītie parametri

1.1.1.3.12.1. Norāde par sānsveres funkciju atbalstu ETCS2

Piezīmes.

1 Piešķir Valsts dzelzceļa administrācija.

2 Ierakstu veic, ja ir pieejami dati.

6. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 489
Ekspluatācijas punkta Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra specifikācijas

(Pielikums MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

1.2.0.0.0. Vispārīga informācija

1.2.0.0.0.1. Ekspluatācijas punkta nosaukums

1.2.0.0.0.2. Ekspluatācijas punkta unikālais identifikācijas kods1

1.2.0.0.0.3. Ekspluatācijas punkta primārais kods atbilstoši SITS "Kravu un pasažieru pārvadājumu telemātikas lietojumprogrammu apakšsistēmas1"

1.2.0.0.0.4. Ekspluatācijas punkta tips

1.2.0.0.0.5. Ekspluatācijas punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta

1.2.0.0.0.6. Ekspluatācijas punkta atrašanās vieta uz dzelzceļa

1.2.1. SLIEŽU CEĻŠ

1.2.1.0.0. Vispārīga informācija

1.2.1.0.0.1. Infrastruktūras pārvaldītāja kods

1.2.1.0.0.2. Sliežu ceļa identifikators

1.2.1.0.1. Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

1.2.1.0.1.1. Sliežu ceļa verifikācijas deklarācija2 (SITS Infrastruktūras apakšsistēmas)

1.2.1.0.1.2. Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija2 (SITS Infrastruktūras apakšsistēmas)

1.2.1.0.2. Darbības parametri

1.2.1.0.2.1. Sliežu ceļa TEN klasifikācija

1.2.1.0.2.2. Līnijas kategorija

1.2.1.0.2.3. Dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora daļa

1.2.1.0.3. Līnijas plānojums

1.2.1.0.3.1. Savstarpēji izmantojams gabarīts

1.2.1.0.3.2. Vairākās valstīs izmantotie gabarīti

1.2.1.0.3.3. Valstī izmantotie gabarīti

1.2.1.0.4. Sliežu ceļa parametri

1.2.1.0.4.1. Nominālais sliežu ceļa platums

1.2.1.0.5. Tunelis2

1.2.1.0.5.1. Infrastruktūras pārvaldītāja kods

1.2.1.0.5.2. Tuneļa identifikators

1.2.1.0.5.3. Tuneļa verifikācijas deklarācija (SITS Drošība dzelzceļa tuneļos)

1.2.1.0.5.4. Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (SITS Drošība dzelzceļa tuneļos)

1.2.1.0.5.5. Tuneļa garums

1.2.1.0.5.6. Operatīvās rīcības plāna esība

1.2.1.0.5.7. Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

1.2.1.0.5.8. Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija

1.2.1.0.6. Perons

1.2.1.0.6.1. Infrastruktūras pārvaldītāja kods

1.2.1.0.6.2. Perona identifikators

1.2.1.0.6.3. Perona TEN klasifikācija

1.2.1.0.6.4. Perona lietderīgais garums

1.2.1.0.6.5. Perona augstums

1.2.1.0.6.6. Palīglīdzekļu esība uz perona vilciena kustības sākšanai

1.2.1.0.6.7. Perona iekāpšanas palīglīdzekļu izmantošanas diapazons

Piezīmes.

1 Piešķir Valsts dzelzceļa administrācija.

2 Ierakstu veic, ja ir pieejami dati.

7. pielikums
Ministru kabineta
1998. gada 29. decembra
noteikumiem Nr. 489

(Pielikums MK 03.05.2016. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

Pievedceļa Eiropas dzelzceļa infrastruktūras reģistra specifikācijas
Numurs Nosaukums Datu sniegšana Definīcijas Piezīmes
1.2.2.0.0.1. Infrastruktūras pārvaldītāja kods [NNNN] Infrastruktūras pārvaldītājs – jebkura iestāde vai komersants, kas ir jo īpaši atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību
1.2.2.0.0.2. Pievedceļa identifikators1 Rakstzīmju virkne Unikāls pievedceļa identifikators vai unikāls pievedceļa numurs ekspluatācijas punktā
1.2.2.0.0.3. Pievedceļa TEN klasifikācija1 Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

daļa no Eiropas visaptverošā dzelzceļa tīkla vai daļa no Eiropas visaptverošā dzelzceļa galvenā kravu pārvadājumu tīkla, vai daļa no Eiropas visaptverošā dzelzceļa galvenā pasažieru pārvadājumu tīkla, vai ārpus TEN

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, kam pieskaitāms pievedceļš
1.2.2.0.1. Pievedceļa verifikācijas deklarācija
1.2.2.0.1.1. Pievedceļa verifikācijas deklarācija1 (SITS Infrastruktūras apakšsistēmas) Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

Deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā vai nē.

Ja atbilde ir "jā", sniegt datus

1.2.2.0.1.2. Pievedceļa EI1 (SITS Infrastruktūras apakšsistēmas) Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EL deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā vai nē.

Ja atbilde ir "jā", sniegt datus

1.2.2.0.2. Darbības parametrs
1.2.2.0.2.1. Pievedceļa lietderīgais garums [NNNN] Pievedceļa vai stāvēšanas sliežu ceļa kopējais garums (metros), kur vilcienus var novietot drošai stāvēšanai
1.2.2.0.3. Līnijas plānojums
1.2.2.0.3.1. Stāvēšanas ceļu garenprofila maksimālais

slīpums1

[N.n] Garenprofila maksimālā vērtība (milimetros uz metru) Obligāti tikai tad, ja tas ir virs SITS vērtības
1.2.2.0.3.2. Horizontālās līknes minimālais rādiuss1 [NNN] Sliežu ceļa mazākās horizontālās līknes rādiuss (metros) Obligāti tikai tad, ja tas ir zem SITS vērtības
1.2.2.0.3.3. Vertikālās līknes minimālais rādiuss1 [NNN+NNN] Sliežu ceļa mazākās vertikālās līknes rādiuss (metros) Obligāti tikai tad, ja tas ir zem SITS vērtības
1.2.2.0.4. Stacionārās vilcienu apkopes iekārtas2
1.2.2.0.4.1. Tualešu iztukšošanas iekārtas esība Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama tualešu iztukšošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts dzelzceļa infrastruktūras (turpmāk – INF) SITS
1.2.2.0.4.2. Vilciena ārpuses tīrīšanas iekārtu esība Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama vilciena ārpuses tīrīšanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS
1.2.2.0.4.3. Ūdens krājumu atjaunošanas iekārtas esība Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama ūdens krājumu atjaunošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS
1.2.2.0.4.4. Degvielas uzpildes iekārtas esība Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama degvielas uzpildes iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS
1.2.2.0.4.5. Smilšu krājumu atjaunošanas iekārtas esība Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama smilšu krājumu atjaunošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei)
1.2.2.0.4.6. Ārējās elektroapgādes iekārtas esība Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama ārējās elektroapgādes iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei).
1.2.2.0.5. Tunelis1
1.2.2.0.5.1. Infrastruktūras pārvaldītāja kods [NNNN] Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai komersantu, kas ir jo īpaši atbildīgs par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību
1.2.2.0.5.2. Tuneļa identifikators Rakstzīmju virkne Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls numurs dalībvalstī
1.2.2.0.5.3. EK tuneļa verifikācijas deklarācija (SITS Drošība dzelzceļa tuneļos) Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā vai nē.

Ja atbilde ir "jā", sniegt datus

1.2.2.0.5.4. Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (SITS Drošība dzelzceļa tuneļos) Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā vai nē.

Ja atbilde ir "jā", sniegt datus

1.2.2.0.5.5. Tuneļa garums [NNNNN] Tuneļa garums metros no ieejas tunelī līdz izejai no tuneļa. Obligāti tikai tad, ja tuneļa garums ir 100 m vai vairāk
1.2.2.0.5.6. Operatīvās rīcības plāna esība Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir operatīvās rīcības plāns
1.2.2.0.5.7. Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

A/B/nav

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību Norādīt, vai tuneļa garums ir 1 km vai vairāk: jā vai nē.

Ja atbilde ir "jā", sniegt datus

1.2.2.0.5.8. Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija Rakstzīmju virkne Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību (saskaņā ar valsts noteikumiem, ja tādi ir). Obligāti tikai tad, ja attiecībā uz parametru 1.1.1.1.8.10. ir izraudzīts "nav".

Norādīt, vai ir spēkā attiecīgās valsts normatīvie akti: jā vai nē.

Ja atbilde ir "jā", sniegt datus

Piezīme. 1 Ierakstu veic, ja ir pieejami dati.

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 489Pieņemts: 29.12.1998.Stājas spēkā: 01.01.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 388/399, 30.12.1998.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
51676
{"selected":{"value":"07.05.2016","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"07.05.2016","iso_value":"2016\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2010","iso_value":"2010\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2010.-06.05.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2000","iso_value":"2000\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2000.-02.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.1999","iso_value":"1999\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.1999.-04.08.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
07.05.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva