Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.511

Rīgā 2014.gada 26.augustā (prot. Nr.45 56.§)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5.panta 3.1 un ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts atbalstu piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai (turpmāk – atbalsts).

2. Atbalsta mērķis ir sekmēt augstražīgu piena šķirņu slaucamo govju audzēšanu piensaimniecības nozarē, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgas piena šķirņu slaucamās govis, lai saglabātu un uzlabotu to genotipu un veicinātu augstvērtīgu jaundzīvnieku ataudzēšanu ganāmpulkos.

3. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2014. gada 25. jūnija Regulu (EK) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 1. jūlijs, L 193).

4. Atbalsts paredzēts, lai segtu līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes noteikšanas testiem.

5. Kopējais atbalsta apmērs, lai segtu ar piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu noteikšanu un izvērtēšanu saistītās administratīvās izmaksas, ir 7 600 000 euro.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr.691; MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.474)

6. Uz atbalstu var pretendēt komersants, biedrība, nodibinājums vai kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – pretendents), ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

6.1. pretendentam ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanu, un pēc šī statusa piešķiršanas pretendents ciltsdarba jomā darbojas vismaz vienu gadu;

6.2. pretendents produktivitātes datus nosaka un izvērtē:

6.2.1. ganāmpulkam, kurš reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietne ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – ganāmpulks);

6.2.2. ganāmpulkam, kura īpašnieks 2015. gadā no 1. janvāra līdz 31. jūlijam ir nodevis pienu pārstrādei.

(Grozīts ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 474; MK 15.09.2015. noteikumiem Nr. 534)

7. Lauku atbalsta dienests atbalstu par vienas piena šķirņu slaucamās govs produktivitātes datu noteikšanu un izvērtēšanu pēc stāvokļa 2015. gada 1. augustā pretendentam piešķir:

7.1. kā vienreizēju maksājumu 45,70 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir līdz 6999 kilogramiem, un piena šķirņu slaucamo govi, kurai nebija noteikta produktivitāte;

7.2. kā vienreizēju maksājumu 60,70 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir no 7000 līdz 8999 kilogramiem;

7.3. kā vienreizēju maksājumu 70,70 euro apmērā par piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 9000 kilogramu.

(MK 18.08.2015. noteikumu Nr. 474 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2015. noteikumiem Nr. 534)

8. Lauku atbalsta dienests atbalstu nepiešķir, ja:

8.1. atbalsta pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta;

8.2. atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju, vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns.

9. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2015. gada 20. septembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošu piena šķirņu slaucamo govju apsekoto ganāmpulku īpašnieku sarakstu (pielikums). Sarakstu iesniedz papīra dokumenta formā (pievienojot vai nosūtot elektronisko versiju) vai elektroniska dokumenta veidā (ja attiecīgais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu).

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr. 691; MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 474; MK 15.09.2015. noteikumiem Nr. 534)

10. Ja atbalsta saņemšanai ir vairāki pretendenti un šo noteikumu 9. punktā minētajos sarakstos tie norāda vienu un to pašu apsekoto ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir. Ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu 6. punktā minētās prasības, Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas pieprasa atbalsta atmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai.

11. Pēc šo noteikumu 9. punktā minēto dokumentu saņemšanas Lauku atbalsta dienests līdz 2015. gada 30. septembrim izvērtē to atbilstību šo noteikumu prasībām un pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

(Grozīts ar MK 03.11.2014. noteikumiem Nr. 691; MK 18.08.2015. noteikumiem Nr. 474; MK 15.09.2015. noteikumiem Nr. 534)

12. Atbalstu izmaksā, nepārsniedzot šo noteikumu 5. punktā paredzēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījumā pārsniegts paredzētais finansējuma apmērs, Lauku atbalsta dienests veic pārrēķinu, proporcionāli samazinot šo noteikumu 7. punktā minēto atbalsta apmēru par vienu dzīvnieku.

12.1 (Svītrots ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.474)

13. Šo noteikumu 11. punktā minēto lēmumu pretendents var apstrīdēt vai pārsūdzēt Lauku atbalsta dienesta likumā noteiktajā kārtībā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 26.augusta noteikumiem Nr.511
To ganāmpulku īpašnieku saraksts 2015. gada ____________, kuriem ir piešķirta un pildīta piena piegādes kvota un kuru ganāmpulkā piena šķirņu slaucamām govīm ir noteikti un izvērtēti produktivitātes dati

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 18.08.2015. noteikumiem Nr.474)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs _____________________________

Ganāmpulka
reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

Slaucamo govju skaits atbalsta pretendenta ganāmpulkā

   
   
   


Iesniedzējs Datums* 
 (vārds, uzvārds, paraksts*)  


Pieņēma 
 (Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 511Pieņemts: 26.08.2014.Stājas spēkā: 09.09.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 176, 08.09.2014. OP numurs: 2014/176.1
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
268680
{"selected":{"value":"22.09.2015","content":"<font class='s-1'>22.09.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"22.09.2015","iso_value":"2015\/09\/22","content":"<font class='s-1'>22.09.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2015","iso_value":"2015\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2015.-21.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.11.2014","iso_value":"2014\/11\/06","content":"<font class='s-1'>06.11.2014.-28.08.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2014","iso_value":"2014\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2014.-05.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
22.09.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)