Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 3. janvāra noteikumus Nr. 21 "Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa".
Ministru kabineta noteikumi Nr.222

Rīgā 2001.gada 5.jūnijā (prot. Nr.26 2.§)
Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa
Izdoti saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 6.pantu un 38.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā fiziskajai personai — iekšzemes iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam (turpmāk — nodokļa maksātājs) — izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa (turpmāk — grāmatiņa), lai nodrošinātu nodokļa maksātāju uzskaiti, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk — nodoklis) maksāšanas kontroli, pareizu neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojumu piemērošanu, kā arī nosaka grāmatiņas veidlapas paraugu.

2. Nodokļa maksātājam var būt tikai viena grāmatiņa, un tai nav derīguma termiņa ierobežojuma. Ja iepriekš izsniegtā grāmatiņa ir nozaudēta vai sabojāta, nodokļa maksātājam, pamatojoties uz viņa rakstisku paziņojumu iestādei, kas izsniegusi grāmatiņu, izsniedz jaunu grāmatiņu. Uz šīs grāmatiņas vāka un titullapā izdara atzīmi "Dublikāts".

3. Grāmatiņu izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pēc nodokļa maksātāja dzīvesvietas.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; grozījumi attiecībā uz vārdu "vai pilsētas (izņemot republikas pilsētas un rajonu pilsētas) vai pagasta pašvaldības pārvaldes institūcija (turpmāk – grāmatiņas izsniedzēja iestāde)" svītrošanu stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

4. Lai saņemtu grāmatiņu un aktualizētu saskaņā ar šiem noteikumiem grāmatiņā norādāmās ziņas, uz kuru pamata nosaka nodokļa maksātāja tiesības uz likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.pantā paredzētajiem nodokļa atvieglojumiem, nodokļa maksātājs uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu un šajos noteikumos paredzētos dokumentus, kas apliecina nodokļa maksātāja tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, kā arī iesniedz šajos noteikumos noteiktos paziņojumus.

5. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde izsniegtās grāmatiņas reģistrē algas nodokļa grāmatiņu reģistrācijas grāmatā (turpmāk — reģistrācijas grāmata) (1.pielikums) un grāmatiņu saņēmēju alfabētiskajā reģistrā.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; grozījumi attiecībā uz vārdu “grāmatiņas izsniedzēja iestāde” aizstāšanu ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde” stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

6. Grāmatiņas ir stingrās uzskaites dokumenti, kurus izgatavo sērijās. Katrā sērijā ir 999999 veidlapas ar sešzīmju numerāciju no Nr.000001 līdz Nr.999999. Grāmatiņas sēriju apzīmē ar trim latviešu alfabēta burtiem (izņemot burtus, kas apzīmē mīkstinātos līdzskaņus un garos patskaņus). Darba devējs nodrošina tam iesniegto grāmatiņu uzskaiti un glabāšanu.

7. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina grāmatiņu izgatavošanu un apgādā ar tām Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes. Minētās iestādes nodrošina saņemto grāmatiņu, arī sabojāto grāmatiņu, un to atlikumu uzskaiti.

(MK 06.10.2008. noteikumu Nr.818 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

8. Grāmatiņa (2.pielikums) tiek apliecināta ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes amatpersonas parakstu un zīmogu. Tajā norāda grāmatiņas izsniegšanas datumu un reģistrācijas numuru, kā arī šādas ziņas:

8.1. nodokļu maksātāja vārds, uzvārds un personas kods;

8.2. (svītrots ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818);

8.3. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde, kas izsniegusi grāmatiņu.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; grozījumi punkta pirmajā teikumā attiecībā uz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajām iestādēm un 8.3. apakšpunktā attiecībā uz pašvaldībām stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

9. Nodokļa maksātājs, kuram saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 13.pantu piemērojami nodokļa papildu atvieglojumi, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē iesniedz šādus paziņojumus:

9.1. paziņojumu par apgādībā esošajām personām (3.pielikums);

9.2. paziņojumu par invaliditāti vai politiski represētās personas statusu, vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu (4.pielikums).

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; grozījumi attiecībā uz vārdu “grāmatiņas izsniedzēja iestāde” aizstāšanu ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde” stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

10. (Svītrots ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818.)

10.1 Ja darba devēja juridiskā adrese atrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, ar kuru Finanšu ministrija ir noslēgusi līgumu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu iekasēšanas īpašu kārtību, darba devējs izmanto Iedzīvotāju reģistra elektronisko pakalpojumu, lai iegūtu apstiprinājumu par to, vai darbinieka deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī atrodas tās pašvaldības teritorijā, kurā ir darba devēja juridiskā adrese.

(MK 06.10.2008. noteikumu Nr.818 redakcijā)

11. Nodokļa maksātājam, kuram ir piešķirta pensija, grāmatiņā atzīmi par pensijas piešķiršanu, norādot datumu, ar kuru pensija piešķirta, izdara:

11.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ja piešķirta pensija atbilstoši likumam "Par valsts pensijām" vai likumam "Par Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām";

11.2. Aizsardzības ministrija, ja piešķirta izdienas pensija atbilstoši Militārpersonu izdienas pensiju likumam;

11.3. Iekšlietu ministrija, ja piešķirta izdienas pensija atbilstoši likumam "Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm";

11.4. Ģenerālprokuratūra, ja izdienas pensija piešķirta atbilstoši Prokuroru izdienas pensiju likumam;

11.5. Kultūras ministrija, ja izdienas pensija piešķirta atbilstoši Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju likumam;

11.6. Tiesu administrācija, ja izdienas pensija piešķirta atbilstoši Tiesnešu izdienas pensiju likumam;

11.7. Ārlietu ministrija, ja izdienas pensija piešķirta atbilstoši Diplomātu izdienas pensiju likumam;

11.8. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, ja izdienas pensija piešķirta atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumam.

(MK 02.07.2002. noteikumu Nr.281 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.903; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; MK 19.05.2009. noteikumiem Nr.441)

11.1 Ja persona ir zaudējusi tiesības uz pensiju, šo noteikumu 11.punktā minētās institūcijas 15 dienu laikā no dienas, kad izbeigušās tiesības saņemt pensiju, grāmatiņā norāda datumu, ar kuru ir zaudētas tiesības uz konkrēto pensiju.

(MK 02.07.2002. noteikumu Nr.281 redakcijā)

12. Lai apliecinātu tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu par invaliditāti, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei uzrāda saskaņā ar likumu "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību" izsniegto invalīda apliecību.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; grozījumi attiecībā uz vārdu “grāmatiņas izsniedzēja iestāde” aizstāšanu ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde” stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

13. Lai apliecinātu tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu par personai noteikto politiski represētās personas statusu, nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei uzrāda saskaņā ar likumu "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" izsniegto politiski represētās personas apliecību, bet, lai apliecinātu tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu par personai noteikto nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, — saskaņā ar likumu "Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu" izsniegto nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; grozījumi attiecībā uz vārdu “grāmatiņas izsniedzēja iestāde” aizstāšanu ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde” stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

14. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde pēc iepazīšanās ar uzrādītajiem dokumentiem un paziņojumos sniegto datu pārbaudes izdara ierakstus grāmatiņā un reģistrācijas grāmatā.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; grozījumi attiecībā uz vārdu “grāmatiņas izsniedzēja iestāde” aizstāšanu ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde” stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

15. Uzsākot darba attiecības, nodokļa maksātājs grāmatiņu iesniedz darba devējam pamatdarba vietā vai vietā, kuru tas uzskata par galveno ienākuma gūšanas vietu, bet kura nav saistīta ar personas saimniecisko darbību, pirms ienākuma gūšanas. Nodokļa maksātājs, kuram pensija piešķirta vai pārrēķināta pēc 1996.gada 1.janvāra un kurš pēc pensijas piešķiršanas turpina strādāt, grāmatiņu iesniedz šo noteikumu 11.punktā minētajā institūcijā, kura ir piešķīrusi attiecīgo pensiju, vai darba devējam. Nodokļa maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un nav darba attiecībās ar darba devēju, grāmatiņu iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pēc savas dzīvesvietas.

(Grozīts ar MK 02.07.2002. noteikumiem Nr.281; MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818)

16. Ja nodokļa maksātājs iegūst vai zaudē tiesības uz nodokļa atvieglojumu, viņš desmit dienu laikā par to paziņo attiecīgajai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei. Minētās iestādes amatpersona pēc nodokļa maksātāja iesniegto un uzrādīto dokumentu pārbaudes izdara ierakstu grāmatiņā vai sagatavo un izsniedz nodokļa maksātājam paziņojumu par izmaiņām nodokļa atvieglojumos, kā arī izdara ierakstu reģistrācijas grāmatā. Nodokļa maksātājs paziņojumu par izmaiņām nodokļa atvieglojumos maiņu iesniedz tajā ienākuma gūšanas vietā, kurā viņš ir iesniedzis grāmatiņu un kurā, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes izsniegto paziņojumu, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts grāmatiņā.

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818; grozījumi attiecībā uz vārdu “grāmatiņas izsniedzēja iestāde” aizstāšanu ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde” stājas spēkā 01.07.2009., sk. grozījumu 3.punktu)

17. Beidzoties darba attiecībām vai ienākuma gūšanai, darba devējs vai cits ienākuma izmaksātājs par to izdara ierakstu grāmatiņā un atdod to nodokļa maksātājam. Nodokļa maksātājs grāmatiņu iesniedz jaunajā pamatdarba vietā (ienākuma gūšanas vietā).

(Grozīts ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818)

18. Beidzoties darba attiecībām sakarā ar darbinieka nāvi, darba devējs izdara ierakstu grāmatiņā. Grāmatiņu:

18.1. darba devējs – juridiskā persona – glabā darba devēja arhīvā, ievērojot termiņu, kāds likuma “Par grāmatvedību10.pantā noteikts attaisnojuma dokumentu glabāšanai par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu);

18.2. darba devējs – fiziskā persona – kopā ar paziņojumu par algas nodokli nosūta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei pēc darba devēja dzīvesvietas.

(MK 06.10.2008. noteikumu Nr.818 redakcijā)

19. Grāmatiņa, kas iesniegta vienā no šo noteikumu 11.punktā minētajām institūcijām, pēc pensijas saņēmēja nāves glabājama personas pensijas lietā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto pensijas lietu glabāšanas termiņu.

(MK 02.07.2002. noteikumu Nr.281 redakcijā)

19.1 Grāmatiņas, kas izsniegtas līdz 2008.gada 31.decembrim, ir derīgas.

(MK 06.10.2008. noteikumu Nr.818 redakcijā)

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1993.gada 30.decembra noteikumus Nr.40 "Par kārtību, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa un algas nodokļa gada karte" (Latvijas Vēstnesis, 1994, 2.nr.; 1998, 120./121.nr.).

Ministru prezidents A.Bērziņš

Finansu ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.222

(Pielikums MK 06.10.2008. noteikumu Nr.818 redakcijā)

PIE-KN818_PAGE_1.JPG (49822 bytes)

2.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.222

(Pielikums MK 06.10.2008. noteikumu Nr.818 redakcijā)

PIE-KN818_PAGE_2.JPG (91218 bytes)

PIE-KN818_PAGE_3.JPG (26032 bytes)

3.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.222

(Pielikums MK 06.10.2008. noteikumu Nr.818 redakcijā)

PIE-KN818_PAGE_4.JPG (98506 bytes)

PIE-KN818_PAGE_5.JPG (54588 bytes)

4.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.222

Finansu ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2001.gada 5.jūnija noteikumiem Nr.222
Paziņojums par dzīvesvietas adresi

(Pielikums svītrots ar MK 06.10.2008. noteikumiem Nr.818)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 222Pieņemts: 05.06.2001.Stājas spēkā: 09.06.2001.Zaudē spēku: 06.01.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 08.06.2001.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
25140
{"selected":{"value":"01.07.2009","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-05.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-05.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.05.2009","iso_value":"2009\/05\/27","content":"<font class='s-1'>27.05.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-26.05.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2005","iso_value":"2005\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2005.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2002","iso_value":"2002\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2002.-02.12.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.06.2001","iso_value":"2001\/06\/09","content":"<font class='s-1'>09.06.2001.-05.07.2002.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)