Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.131

Rīgā 2011.gada 15.februārī (prot. Nr.10 11.§)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 7.panta otro daļu, 16.panta pirmo daļu un likuma
"Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā"
3.panta pirmo daļu
(MK 03.09.2013. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55)

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. Saeimas Administrācija, valsts pārvaldes iestādes, tiesas, pašvaldības un to iestādes, zvērināti notāri un personas sniedz ziņas Iedzīvotāju reģistrā (turpmāk – reģistrs) iekļauto ziņu aktualizēšanai;

1.2. personas iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk – pārvalde) iesniegumu par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

1.3. Latvijas nepilsonis iesniedz dokumentus, kas pamato viņa uzturēšanos ārvalstī, un dokumentu, kas apliecina, ka viņš nav un nav bijis citas valsts pilsonis.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

2. Saeimas Administrācija sniedz ziņas par:

2.1. uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā;

2.2. personas atzīšanu par Latvijas pilsoni ar likumu.

(Grozīts ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

3. Tiesa sniedz ziņas par:

3.1. personas rīcībspējas ierobežošanu un aizgādnības nodibināšanu, kā arī rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu un aizgādnības izbeigšanu;

3.2. (svītrots ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713);

3.3. laulības šķiršanu un laulības atzīšanu par neesošu;

3.4. ieraksta anulēšanu par bērna māti vai tēvu, pamatojoties uz tiesas spriedumu;

3.5. adopcijas apstiprināšanu un adopcijas atcelšanu;

3.6. aizgādības tiesību atņemšanu un atjaunošanu;

3.7. paternitātes noteikšanu, paternitātes fakta konstatēšanu un paternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

3.8. maternitātes noteikšanu, maternitātes fakta konstatēšanu un maternitātes ieraksta atzīšanu par spēkā neesošu;

3.9. bāriņtiesas lēmuma atcelšanu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atjaunošanu, aizbildnības nodibināšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, aizbildņa vai aizgādņa iecelšanu un atcelšanu vai atlaišanu;

3.10. ārvalsts tiesas nolēmuma atzīšanu, ar kuru konstatēts šo noteikumu 3.1., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8.apakšpunktā minētās ziņas;

3.11. politiski represētās personas statusa zaudēšanu;

3.12. aizliegumu bērnam, kas jaunāks par 18 gadiem, izbraukt no valsts.

(Grozīts ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.592; MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713)

4. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sniedz ziņas par:

4.1. tautības ieraksta maiņu;

4.2. papildinājumiem un labojumiem civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kas saistīti ar:

4.2.1. personas, tās vecāku vai laulātā vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu;

4.2.2. personas, tās vecāku vai laulātā tautības ieraksta maiņu;

4.3. atkārtoti izsniegtu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

5. Pārvalde sniedz ziņas par:

5.1. personas koda maiņu;

5.2. personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu un tā statusa maiņu;

5.3. uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības un pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu, reģistrēšanu un anulēšanu;

5.4. personas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu un citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā, kā arī ārzemnieka personvārda atveidi latviešu valodā;

5.5. valstiskās piederības iegūšanu, maiņu un zaudēšanu;

5.6. politiski represētās personas statusa piešķiršanu un zaudēšanu;

5.7. politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības izgatavošanu un anulēšanu;

5.8. pārvaldē reģistrēto dzīvesvietas deklarāciju un tās tiesisko pamatu;

5.9. aizliegumu bērnam, kas jaunāks par 14 gadiem, izsniegt personu apliecinošu dokumentu;

5.10. citas valsts piešķirto identifikācijas kodu;

5.11. personas statusu reģistrā;

5.12. (apakšpunkts stājas spēkā 01.08.2018. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.08.2018.; sk. 40. punktu).

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr. 592 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 713; MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55; sk. 40. punktu)

6. Dzimtsarakstu nodaļa sniedz ziņas par:

6.1. laulības reģistrāciju;

6.2. miršanas reģistrāciju;

6.3. papildinājumiem un labojumiem civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos, kas saistīti ar:

6.3.1. personas, tās vecāku vai laulātā vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu;

6.3.2. personas, tās vecāku vai laulātā tautības ieraksta maiņu;

6.3.3. personas, tās vecāku vai laulātā valstiskās piederības un tās veida maiņu;

6.3.4. personas, tās vecāku vai laulātā dzimuma maiņu;

6.3.5. paternitātes atzīšanu;

6.3.6. atradeņa vecākiem, ja tie kļuvuši zināmi;

6.3.7. fiktīvā ieraksta par bērna tēvu svītrošanu;

6.3.8. izmaiņām ziņās par dzimšanu un dzimšanas reģistrāciju;

6.3.9. izmaiņām ziņās par laulību un laulības reģistrāciju, izņemot šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētās ziņas;

6.3.10. izmaiņām ziņās par miršanu un miršanas reģistrāciju;

6.3.11. atkārtoti izsniegtu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību;

6.4. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšanu;

6.5. civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošanu;

6.6. Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, personas, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, bērna dzimšanu, ja, reģistrējot tā dzimšanas faktu, netiek noteikts bērna tiesiskais statuss.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526)

7. Bāriņtiesa sniedz ziņas par:

7.1. aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu;

7.2. aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu;

7.3. aizbildnības izbeigšanos un aizbildņa atcelšanu vai atlaišanu;

7.4. aizgādņa iecelšanu un aizgādņa atcelšanu vai atlaišanu;

7.5. bērna ievietošanu audžuģimenē, izņemšanu no tās un uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;

7.6. bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – aprūpes iestāde) un bērna aprūpes izbeigšanu tajā.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 713; MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526)

8. Zvērināts notārs sniedz ziņas par laulības šķiršanu. Ja reģistrā nav ziņu par šo laulību, zvērināts notārs papildus sniedz ziņas par minēto laulību.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

9. Pašvaldības iestāde, kura reģistrē ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu, veic dzīvesvietas reģistrāciju un anulē ziņas par deklarēto un reģistrēto dzīvesvietu, sniedz ziņas par:

9.1. dzīvesvietas deklarēšanu un tās tiesisko pamatu;

9.2. dzīvesvietas reģistrēšanu pēc pašvaldības iniciatīvas;

9.3. deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526)

10. Pašvaldība sniedz ziņas par:

10.1. (svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.592);

10.2. nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu.

11. (Svītrots ar MK 02.08.2011. noteikumiem Nr.592)

12. Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs sniedz šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. un 6.6. apakšpunktā minētās ziņas (izņemot šo noteikumu 6.3.7.apakšpunktā minētās ziņas), ja civilstāvokļa akts reģistrēts Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526)

12.1 (Punkts stājas spēkā 01.06.2018. un iekļauts noteikumu redakcijā uz 01.06.2018., sk. 39. punktu)

12.2 Sniedzot šo noteikumu 5.11. apakšpunktā minētās ziņas, personai norāda statusu:

12.1. aktīvs, ja persona ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

12.2. pasīvs, ja:

12.2.1. reģistrā iekļautas ziņas par personu, kurai piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība un persona nav saņēmusi uzturēšanās atļauju Latvijā;

12.2.2. reģistrā iekļautas ziņas par personu, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par uzturēšanās atļaujas, reģistrācijas apliecības vai pastāvīgās uzturēšanās apliecības izsniegšanu, bet minētais dokuments nav izsniegts;

12.2.3. persona zaudējusi Latvijas pilsonību vai Latvijas nepilsoņa statusu un nav saņēmusi Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

12.2.4. personai Latvijā izsniegtā uzturēšanās atļauja, reģistrācijas apliecība vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība anulēta vai beidzies piešķirto uzturēšanās tiesību termiņš;

12.2.5. personai pēc adopcijas vai tās atcelšanas mainīts vārds, uzvārds vai personas kods;

12.2.6. persona atbilstoši reģistra ziņām sasniegusi 105 gadu vecumu un pārvalde, pārbaudot tās rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasot ziņas no valsts pārvaldes iestādēm, neiegūst apstiprinājumu, ka persona ir dzīva;

12.2.7. personai, kura nav Latvijas pilsonis, pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas vairāk nekā piecus gadus nav derīga personu apliecinoša dokumenta un pārvalde, pārbaudot tās rīcībā esošo informāciju, kā arī pieprasot ziņas no valsts pārvaldes iestādēm, neiegūst apstiprinājumu, ka persona dzīvo Latvijā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

12.3 Ja šo noteikumu 12.2.6. apakšpunktā minētā persona ierodas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja konstatē, ka persona ir šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais subjekts.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

12.4 Ja šo noteikumu 12.2.7. apakšpunktā minētā persona:

12.1. ir pastāvīgi uzturējusies vai uzturas Latvijā un ierodas pārvaldē, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja konstatē, ka persona ir šo noteikumu 12.1. apakšpunktā minētais subjekts;

12.4 2. ir uzturējusies vai uzturas ārvalstī un ierodas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, pārvalde aktualizē ziņas par personas statusu, ja iesniegti šādi dokumenti:

12.4 2.1. dokuments, kas pamato personas uzturēšanos ārvalstī;

12.2.2. dokuments, ko izsniegusi pārvaldes noteiktā ārvalsts kompetentā iestāde un kas apliecina, ka persona nav un nav bijusi attiecīgās valsts pilsonis, vai dokumentārs apliecinājums, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

12.5 Nosakot šo noteikumu 12.4 2.2. apakšpunktā minēto iestādi, pārvalde ņem vērā personas tiesiskās saites ar attiecīgo valsti:

12.5 1. valsts, kurā persona ir dzimusi;

12.5 2. valsts, kurā persona uzturējusies;

12.3. personas vecāku vai citu ģimenes locekļu valstiskās piederības valsts;

12.5 4. valsts, kuras pilsonis varētu būt attiecīgā persona vai kuras pilsonībā tā varētu tikt uzņemta.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

13. Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, sniedz šādas ziņas:

13.1. par izmaiņām reģistrā iekļautajās ziņās, ja ziņas mainījušās un attiecīgais fakts reģistrēts ārvalsts institūcijā;

13.2. par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;

13.3. par dzīvesvietas adresi ārvalstī;

13.4. par tautību, ja reģistrā norādīts, ka tautība "neizvēlēta" vai "nezināma";

13.5. par personai piešķirto citas valsts identifikācijas kodu, kas ierakstīts kompetentas iestādes izsniegtajā dokumentā.

(Grozīts ar MK 09.08.2016. noteikumiem Nr. 526; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55)

13.1 Sniedzot šo noteikumu 13. punktā minētās ziņas, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Ja ziņas nosūta pārvaldei pa pastu, persona pievieno personu apliecinoša dokumenta kopiju.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

14. Ja laulība Latvijas Republikā noslēgta pie garīdznieka, aktualizējot reģistrā ziņas par laulības reģistrāciju, norāda ziņas gan par laulības reģistrāciju pie garīdznieka, gan par laulības reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā.

15. Sniedzot šo noteikumu 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.12., 4.2., 4.3., 6.1., 6.3., 6.4., 6.5.apakšpunktā un 7.punktā minētās ziņas par personas vecākiem vai laulāto, ja ziņas par viņiem nav iekļautas reģistrā, papildus norāda šādas ziņas, ja tās ir tiesas vai iestādes rīcībā:

15.1. dzimumu;

15.2. dzimšanas datumu;

15.3. tautību;

15.4. valstisko piederību un tās veidu;

15.5. miršanas datumu;

15.6. personvārda atveidi latviešu valodā, ja vecāki vai laulātais ir ārzemnieks.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713)

16. Ziņas par personu reģistrā aktualizē atbilstoši ziņu aktualizēšanas veidlapā (turpmāk – veidlapa) norādītajam (1., 2., 3., 4., 5., 5.1, 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 28. un 29. pielikums).

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

17. Ja ziņu sniedzējs ir Saeimas Administrācija, tiesa, Tieslietu ministrija, pašvaldības iestāde vai Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs (turpmāk kopā – iestāde), veidlapu aizpilda un veidlapā norādīto ziņu pareizību ar parakstu apstiprina attiecīgās iestādes darbinieks.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr. 713; MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55; MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

18. Ja ziņu sniedzējs ir zvērināts notārs, veidlapu aizpilda un veidlapā norādīto ziņu pareizību ar parakstu apstiprina attiecīgais notārs.

19. Iestāde vai zvērināts notārs ziņas var sniegt, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi, neaizpildot veidlapu, ja ir noslēgta attiecīga rakstiska vienošanās ar pārvaldi. Šādā gadījumā iestāde vai zvērināts notārs ziņas aktualizē nekavējoties pēc to reģistrācijas.

(Grozīts ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713)

20. Ja ziņas sniedz persona, veidlapu aizpilda pārvaldes vai Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības darbinieks, kurš ar parakstu apstiprina veidlapā norādīto ziņu atbilstību personas iesniegumam un uzrādītajiem dokumentiem.

21. Ja veidlapu aizpilda datorrakstā, ievēro šādus nosacījumus:

21.1. veidlapas rindās, kur paredzēta izvēles iespēja, var norādīt tikai izvēlētos datus;

21.2. ja kāda no veidlapas sadaļām nav aizpildīta, to var nedrukāt;

21.3. pēc veidlapas aizpildīšanas to izdrukā un paraksta.

22. Ja veidlapu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, neaizpildīto veidlapas rindu vai sadaļu var dzēst un veidlapu nedrukāt.

23. Ja veidlapu nosūta tīmeklī, to pārraida šifrētā veidā.

24. (Svītrots ar MK 03.09.2013. noteikumiem Nr.713)

25. Ja persona ziņas sniedz elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv, veidlapu var neaizpildīt.

26. Saeimas Administrācija, Tieslietu ministrija, pašvaldības iestāde un zvērināts notārs aizpilda un nosūta veidlapu pārvaldei triju darbdienu laikā pēc veidlapā iekļaujamo ziņu reģistrēšanas. Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstīs aizpilda un nosūta veidlapu pārvaldei ar tuvāko diplomātiskā pasta sūtījumu.

(MK 03.09.2013. noteikumu Nr. 713 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

27. Tiesa aizpilda un nosūta veidlapu triju darbdienu laikā pēc tiesas nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

28. Ja iestāde, zvērināts notārs vai persona, kurai saskaņā ar šiem noteikumiem ir pienākums sniegt ziņas reģistram, nav sniegusi pārvaldei ziņas par personu, lai aktualizētu reģistrā iekļautās ziņas, pārvalde, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem dokumentiem, var ziņas aktualizēt tiešsaistes datu pārraides režīmā.

29. Ja dažādos pārvaldes rīcībā esošajos dokumentos ir atšķirīgas ziņas, juridiski saistošas ir tās iestādes vai zvērināta notāra sniegtās ziņas, kam saskaņā ar šiem noteikumiem ir pienākums sniegt ziņas reģistram.

29.1 Ja Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai, zvērinātam notāram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, Valsts ieņēmumu dienestam, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam vai pašvaldības iestādei tiek uzrādīts vai to rīcībā nonāk dokuments, kas satur reģistrā iekļaujamās ziņas par Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, personu, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, un šīs ziņas reģistrā nav aktualizētas, tad attiecīgā iestāde nosūta tās pārvaldei aktualizēšanai reģistrā.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55)

30. Šo noteikumu 13.1. un 13.5. apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai tās likumiskais pārstāvis sniedz ziņas pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs 30 dienu laikā pēc reģistrā iekļauto ziņu maiņas vai pēc tam, kad attiecīgās ziņas viņai ir kļuvušas zināmas.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.05.2018. noteikumiem Nr. 265)

30.1 Šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās ziņas pārvaldei vai Latvijas Republikas diplomātiskajai vai konsulārajai pārstāvniecībai sniedz:

30.1.  triju mēnešu laikā pēc pārcelšanās uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs – Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

30.2.  30 dienu laikā pēc ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas – Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai persona, kura Latvijā saņēmusi reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību;

30.3.  triju darbdienu laikā pēc pārcelšanās uz dzīvi ārvalstīs vai ārvalsts dzīvesvietas adreses maiņas – persona, kura Latvijā saņēmusi uzturēšanās atļauju.

(MK 08.05.2018. noteikumu Nr. 265 redakcijā)

31. Iesniegumu par dzīvesvietas adresi ārvalstī persona vai tās likumiskais pārstāvis var iesniegt elektroniski, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv, iesniedzēja autentifikācijai un iesniegumā sniegto ziņu patiesuma apstiprināšanai izmantojot drošu elektronisko parakstu vai tās kredītiestādes elektronisko norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli, kura noslēgusi attiecīgu vienošanos par autentifikācijas pakalpojumu sniegšanu ar tīmekļa vietnes www.latvija.lv pārzini.

32. Šo noteikumu 13.2. apakšpunktā minētajā gadījumā persona vai tās likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs personīgi iesniedz iesniegumu (25. pielikums), kurā norāda savu vārdu (vārdus), uzvārdu, personas kodu un informāciju par aizliegumu vai atļauju izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves. Personas iesniegumu, kurā personas paraksts ir notariāli apliecināts, var iesniegt cita persona klātienē pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā vai nosūtīt to pa pastu pārvaldei. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis var nosūtīt pārvaldei elektroniski vai iesniegt, izmantojot speciālu tiešsaistes formu tīmekļa vietnē www.latvija.lv.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

33. Persona, kura noslēgusi laulību ārvalstī, uzrādot laulātā personu apliecinoša dokumenta kopiju, iesniedz pārvaldē iesniegumu (26.pielikums) ar lūgumu aktualizēt reģistrā ziņas par laulības noslēgšanu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulībām, ja iesniegumam pievienotajā laulības noslēgšanu apliecinošajā dokumentā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības noslēgšanas.

(Grozīts ar MK 23.01.2018. noteikumiem Nr. 55)

33.1 Ja par pamatu personvārda maiņai ārvalstīs ir laulība vai adopcija, kas netiek atzīta saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, pārvalde reģistrā aktualizē ziņas par personvārda maiņu, neaktualizējot ziņas par laulību vai adopciju, ja tiek iesniegts ārvalsts kompetentās iestādes dokuments, kas apliecina personvārda maiņu.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā)

34. Persona, kuras laulība ārvalstī šķirta vai atzīta par neesošu, iesniedz pārvaldē iesniegumu (27.pielikums) ar lūgumu aktualizēt reģistrā ziņas par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu un iesniegumā norāda uzvārdu pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu, ja iesniegumam pievienotajā laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu apliecinošajā dokumentā nav norādīts personas uzvārds pēc laulības šķiršanas vai atzīšanas par neesošu.

35. Šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētajā gadījumā, ja persona ir izvēlējusies tautību, kas tiešajiem augšupējiem radiniekiem bijusi divās paaudzēs, vai personai ir kļuvusi zināma tiešo augšupējo radinieku tautība divās paaudzēs, persona iesniedz pārvaldē vai Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs iesniegumu ar lūgumu aktualizēt ziņas par viņas tautību un iesniegumam pievieno ziņas apliecinošu dokumentu.

36. Šo noteikumu 31.punktā minēto iesniegumu persona vai tās likumiskais pārstāvis elektroniski, izmantojot kredītiestādes elektronisko norēķinu sistēmas autentifikācijas līdzekli, var iesniegt no 2012.gada 1.janvāra.

37. Pašvaldība vai Tieslietu ministrija sniedz ziņas par politiski represētās personas statusa piešķiršanu vai zaudēšanu gadījumā, ja saskaņā ar likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" pārejas noteikumu 7.punktu lēmuma pieņemšana ir pašvaldības vai Tieslietu ministrijas kompetencē.

(MK 02.08.2011. noteikumu Nr.592 redakcijā)

38. Šo noteikumu 5.10. un 13.5. apakšpunkts stājas spēkā 2017. gada 1. jūlijā.

(MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

39. Šo noteikumu 12.1, 25. un 31. punktā ietvertais regulējums attiecībā uz oficiālo elektronisko adresi stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.06.2018.)

40. Šo noteikumu 5.12. apakšpunktā un 24. pielikumā ietvertais regulējums par Otrā pasaules kara dalībnieka statusa piešķiršanu un zaudēšanu, apliecības izsniegšanu un anulēšanu stājas spēkā 2018. gada 1. augustā.

(MK 23.01.2018. noteikumu Nr. 55 redakcijā; minētie grozījumi iekļauti noteikumu redakcijā uz 01.08.2018.)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
1.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņu izmaiņas par personas rīcībspēju un aizgādnību

2.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par laulības šķiršanu un atzīšanu par neesošu

3.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņu izmaiņas par personas vecākiem, par paternitātes un maternitātes atzīšanu un fiktīva ieraksta par tēvu svītrošanu

4.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par adopciju un adopcijas atcelšanu

5.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

Ziņas par aizgādību un ārpus ģimenes aprūpi

5.1 pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 15. februāra noteikumiem Nr. 131

(Pielikums MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

Ziņas par aizgādni

 

6.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
7.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
8.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
9.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
10.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par uzturēšanās dokumentu – uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību

11.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par personas vārda/uzvārda maiņu un personas personvārda vai dzimtas uzvārda vēsturisko formu, citas valodas personvārda oriģinālformu latīņalfabētiskajā transliterācijā vai personvārda atveidi latviešu valodā

12.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par personas laulību

13.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
14.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
15.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
16.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
17.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
18.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
19.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
20.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
21.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par personas bērnu bez personas koda

22.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

Ziņas par dzīvesvietu

23.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
24.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 02.08.2011. noteikumu Nr.592 redakcijā)

Ziņas par politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, apliecības izsniegšanu un anulēšanu


25.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
26.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
27.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131
Iekšlietu ministra vietā – Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A.Pabriks
28.pielikums
Ministru kabineta
2011.gada 15.februāra noteikumiem Nr.131

(Pielikums MK 03.09.2013. noteikumu Nr.713 redakcijā)

Ziņas par dokumentu, kas apliecina aizliegumu bērnam, kas jaunāks par 14 gadiem, izsniegt personu apliecinošu dokumentu vai aizliegumu bērnam, kas jaunāks par 18 gadiem, izbraukt no valsts
29. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 15. februāra noteikumiem Nr. 131

(Pielikums MK 09.08.2016. noteikumu Nr. 526 redakcijā)

Ziņas par personai piešķirto citas valsts identifikācijas kodu

 
Tiesību akta pase
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 131Pieņemts: 15.02.2011.Stājas spēkā: 03.03.2011. Statuss:
spēkā esošs
Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 34 (4432), 02.03.2011.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
226537
{"selected":{"value":"11.05.2018","content":"<font class='s-1'>11.05.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.08.2018","iso_value":"2018\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2018.-...<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"01.06.2018","iso_value":"2018\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2018.-31.07.2018.<\/font> <font class='s-2'>N\u0101kotnes<\/font>"},{"value":"11.05.2018","iso_value":"2018\/05\/11","content":"<font class='s-1'>11.05.2018.-31.05.2018.<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"03.02.2018","iso_value":"2018\/02\/03","content":"<font class='s-1'>03.02.2018.-10.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-02.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.08.2016","iso_value":"2016\/08\/12","content":"<font class='s-1'>12.08.2016.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.09.2013","iso_value":"2013\/09\/06","content":"<font class='s-1'>06.09.2013.-11.08.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.08.2011","iso_value":"2011\/08\/06","content":"<font class='s-1'>06.08.2011.-05.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2011","iso_value":"2011\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2011.-05.08.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.05.2018
87
1
Saite uz tiesību aktuAtsauce uz tiesību aktu
 
0
Vēstnesim 100 Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
"Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 270001:2013 (informācijas drošība)