Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.213

Rīgā 2008.gada 25.martā (prot. Nr.19 36.§)
Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk - Ceļu satiksmes drošības direkcija) reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību.

2. Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrē šādus kuģošanas līdzekļus:

2.1. ūdensmotociklus (kuģošanas līdzeklis ar motoru, kas paredzēts braukšanai, vadītājam vai vadītājam un vienam vai vairākiem pasažieriem sēžot vai stāvot uz tā);

2.2. motorlaivas (ūdenssportam un izklaidei paredzēts atklāta tipa kuģošanas līdzeklis bez klāja un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot iekšdedzes dzinēju vai elektromotoru (turpmāk – motors), kura jauda ir lielāka par 3,7 kW, un tā garums ir lielāks par 2,5 metriem);

2.3. kuterus (ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis ar klāju un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot motoru, un tā garums ir lielāks par 2,5 metriem);

2.4. airu laivas (atklāta tipa kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai, izmantojot airi (airus) vai motoru, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW);

2.5. specializētos kuģošanas līdzekļus (kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts noteiktu darbu veikšanai uz ūdens un pēc konstrukcijas neatbilst laivas, kutera vai ūdensmotocikla aprakstam. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot motoru).

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā)

3. Airu laivas reģistrē brīvprātīgi, izņemot gadījumus, ja pašvaldība vai cits iekšējo ūdeņu īpašnieks tam piederošajos iekšējos ūdeņos ir paredzējis airu laivu reģistrēšanu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

4. Lai nodrošinātu šo noteikumu 2.punktā minēto kuģošanas līdzekļu (turpmāk - mazizmēra kuģošanas līdzeklis) un to motoru valsts uzskaiti un uzskaites aktualizāciju, mazizmēra kuģošanas līdzekļus reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk - reģistrs). Veidojot vai aktualizējot valsts uzskaiti, Ceļu satiksmes drošības direkcija fiksē katra mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai tā motora uzskaites tehniskos datus un datus par tā īpašnieku, turētāju un valdītāju, kā arī izsniedz atbilstošus reģistrācijas dokumentus.

4.1 Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrē mazizmēra kuģošanas līdzekļus un to motorus, kuriem ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un kuri ir marķēti ar CE marķējumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū. Šī prasība neattiecas uz:

4.1 1. mazizmēra kuģošanas līdzekļiem un to motoriem, kuri iepriekš reģistrēti kādā Eiropas Savienības dalībvalstī;

4.1 2. specializētiem kuģošanas līdzekļiem;

4.1 3. airu laivām, kuru garums ir mazāks par 2,5 metriem;

4.1 4. ūdensmotocikliem, kuri būvēti pirms 2005. gada;

4.1 5. mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, kuri būvēti pirms 1997. gada, ja tie ir bijuši piedāvāti Eiropas Savienības tirgū pirms 1997. gada;

4.1 6. mazizmēra kuģošanas līdzekļiem, kurus fiziska persona būvējusi personīgai lietošanai un kuri turpmāko piecu gadu laikā pēc to reģistrācijas netiks piedāvāti Eiropas Savienības tirgū;

4.1 7. mazizmēra kuģošanas līdzekļu motoriem, kuri būvēti pirms 2005. gada.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr. 185 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

5. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieks (valdītājs) ūdens satiksmē iesaistīto mazizmēra kuģošanas līdzekli reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā piecu darbdienu laikā pēc tā iegādes vai ievešanas no ārvalsts. Ja mainās vismaz viens no reģistrējamiem tehniskajiem datiem, kā arī dati par īpašnieku (valdītāju) vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā (turpmāk - reģistrācijas apliecība) norādīto turētāju, piecu darbdienu laikā pēc attiecīgajām izmaiņām tās reģistrē reģistrā. Izmaiņas nereģistrē, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklim īslaicīgi izmanto citu uzkarināmo motoru (kas nav norādīts reģistrācijas apliecībā), kura jauda nepārsniedz 36,8 kW. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklim izmantojamā uzkarināmā motora jauda ir lielāka par 36,8 kW, tā izmantošanas tiesības persona apliecina ar attiecīgu Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu reģistrācijas apliecību vai izziņu par mazizmēra kuģošanas līdzekļa motora piederību.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

II. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa un motoru reģistrācijas dokumenti un valsts reģistrācijas numuri

6. Reģistrējot mazizmēra kuģošanas līdzekli, Ceļu satiksmes drošības direkcija tam piešķir valsts reģistrācijas numuru un nosaka valsts standartam LVS 413:2002 "Mazizmēra kuģošanas līdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošu numura zīmes tipu, kā arī izsniedz reģistrācijas apliecību (1.pielikums). Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka iesniegumu, izsniedz divus vienādus valsts reģistrācijas numurus uzlīmes vai trafareta veidā.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

6.1 Reģistrējot kuģošanas līdzekli īpašumā vai veicot valsts reģistrācijas numura maiņu, valsts reģistrācijas numuru var izvēlēties no attiecīgās Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļas rīcībā esošajām numura zīmēm.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

7. Reģistrācijas apliecība ir pret viltošanu aizsargāts stingrās uzskaites dokuments - valsts valodā aizpildīta reģistra izdruka, kas pārklāta ar aizsargplēvi (laminēta). Datus reģistrācijas apliecībā (izņemot ierakstus tās iekšējā atvērumā) nepapildina un nelabo. Sadaļu vai tās rindu, kurai nav atbilstošu datu, aizpilda ar divām zvaigznītēm. Ja mainās reģistrācijas apliecībā norādītie dati (izņemot ierakstus tās iekšējā atvērumā), nepieciešams mainīt reģistrācijas apliecību.

8. Katram mazizmēra kuģošanas līdzeklim izsniedz tikai vienu reģistrācijas apliecību bez derīguma termiņa ierobežojuma (izņemot gadījumus, ja termiņa ierobežojums ir nepieciešams kādas prasības nodrošinājumam (piemēram, turējums, finanšu līzings).

9. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa iebūvēto motoru reģistrē tikai kopā ar mazizmēra kuģošanas līdzekli, izdarot attiecīgu ierakstu reģistrācijas apliecībā.

10. Reģistrējot mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzkarināmo motoru, tā īpašnieks (valdītājs) var:

10.1. reģistrēt uzkarināmo motoru kopā ar mazizmēra kuģošanas līdzekli, izdarot attiecīgu ierakstu reģistrācijas apliecībā;

10.2. saņemt izziņu par mazizmēra kuģošanas līdzekļa motora piederību (turpmāk - izziņa par motoru) (2.pielikums).

11. Izziņa par motoru ir pret viltošanu aizsargāts stingrās uzskaites dokuments - valsts valodā aizpildīta reģistra izdruka, kas pārklāta ar aizsargplēvi (laminēta). Ierakstus izziņā par motoru nepapildina un nelabo.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.596)

12. Norakstot mazizmēra kuģošanas līdzekli, Ceļu satiksmes drošības direkcija, pamatojoties uz mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka iesniegumu, izsniedz apliecinājumu par mazizmēra kuģošanas līdzekļa norakstīšanu (turpmāk – apliecinājums par norakstīšanu).

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

13. Apliecinājums par norakstīšanu ir valsts valodā aizpildīta reģistra izdruka.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

14. Valsts reģistrācijas numuru, kas piešķirts atbilstoši noteiktajam numura tipam un valsts standartam LVS 413:2002 "Mazizmēra kuģošanas līdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes", mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieks (valdītājs) uzkrāso (uzlīmē) uz abiem bortiem kuģošanas līdzekļa priekšgalā.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

15. Papildus valsts reģistrācijas numuram īpašnieks (valdītājs) var reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekļa vārdu. Vārdu norāda reģistrācijas apliecībā, un mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieks (valdītājs) uzkrāso (uzlīmē) to uz mazizmēra kuģošanas līdzekļa.

16. Vairākiem mazizmēra kuģošanas līdzekļiem nepiešķir valsts reģistrācijas numuru ar vienādu burtu un ciparu kombināciju vai vienādu vārdu.

III. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai motora īpašnieka (valdītāja) un mazizmēra kuģošanas līdzekļa turētāja reģistrācija

17. Mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrē:

17.1. Latvijas Republikas pilsoņu un nepilsoņu, Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņu, kā arī to ārzemnieku īpašumā, valdījumā vai turējumā, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likumu atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā, ja tie ir:

17.1.1. pilngadību sasniegušas personas;

17.1.2. nepilngadīgas personas vai personas, pār kurām nodibināta aizgādnība, ja tie ir vienīgie mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora mantinieki. Mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrē šādas personas īpašumā vai valdījumā un reģistrācijas dokumentā norāda datus par tās aizbildni vai aizgādni;

17.1.3. nepilngadīgas personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, ja kuģošanas līdzekli ir atļauts vadīt no 14 gadu vecuma. Reģistrējot mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru šādai personai, nepieciešama vismaz viena tās vecāka (aizbildņa) piekrišana. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par nepilngadīgās personas aizbildni;

17.2. Latvijā noteiktā kārtībā reģistrētu juridisku personu, to filiāļu, tai skaitā Latvijā reģistrētu ārvalstu komersantu un organizāciju filiāļu vai pārstāvniecību, līgumsabiedrību, tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāžu (turpmāk – juridiskā persona) īpašumā, valdījumā vai turējumā;

17.3. to ārzemnieku īpašumā, kuriem saskaņā ar Imigrācijas likumu nav atļauts ieceļot un uzturēties Latvijā, kā arī to ārvalsts juridisku personu īpašumā, kuru atrašanās vieta nav Latvijā, ja par turētāju reģistrē kādu no šo noteikumu 17.1.1. vai 17.2.apakšpunktā minētajām personām, iesniedzot turējumu apliecinošu dokumentu, vai nereģistrējot turētāju, ja mazizmēra kuģošanas līdzekli vienlaikus noņem no uzskaites izvešanai no valsts.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr. 596 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

18. Ja persona nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis un nav saņēmusi Latvijā izdotu reģistrācijas apliecību, pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai uzturēšanās atļauju, mazizmēra kuģošanas līdzekli un uzkarināmo motoru Latvijā var reģistrēt uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr. 596 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

19. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors iegūts kopīpašumā, Ceļu satiksmes drošības direkcijā iesniedz līdzīpašnieku vienošanos par personu, kas tiks norādīta reģistrācijas dokumentā. Mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrē vienam no līdzīpašniekiem un reģistrācijas dokumenta sadaļā "Piezīmes" papildus izdara atzīmi "Kop­īpašums". Līdzīpašnieki vienošanos paraksta Ceļu satiksmes drošības direkcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai iesniedz līdzīpašnieku rakstisku piekrišanu, ko apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā minēta persona.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.596)

20. Uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju, mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai motora reģistrācijai nepieciešamos dokumentus Ceļu satiksmes drošības direkcijā iesniedz, iesniegumu paraksta, reģistrācijas apliecību un numura zīmes saņem, kā arī mazizmēra kuģošanas līdzekli vai motoru agregātu numuru salīdzināšanai uzrāda:

20.1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieks vai valdītājs – pilngadīga fiziskā persona;

20.2. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja – šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās juridiskās personas – atbildīgā persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu;

20.3. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja noteiktā kārtībā pilnvarota persona;

20.4. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja – nepilngadīgas fiziskās personas – aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

20.5. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja – fiziskās personas – aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

20.6. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (turpmāk – oficiālais pārstāvis Latvijā), un mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora ieguvēja pilnvarotā persona, ja tiek reģistrēts šā oficiālā pārstāvja Latvijā pārdots mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors. Oficiālā pārstāvja Latvijā pilnvarotā persona iesniegumā apliecina oficiālajam pārstāvim Latvijā iesniegto īpašnieka (ieguvēja) pilnvarojumu reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru personas īpašumā un turējumā. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora ieguvējs ir pilnvarojis oficiālo pārstāvi Latvijā reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru, norādot citu turētāju, oficiālā pārstāvja Latvijā pilnvarotā persona to papildus apliecina iesniegumā;

20.7. reģistrācijas dokumentā norādītais mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora līdzīpašnieks. Noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un izvešanai no Latvijas vai īpašnieka maiņu līdzīpašnieks var veikt, iesniedzot rakstisku dokumentu, kas apliecina līdzīpašnieku piekrišanu. Dokumentu paraksta Ceļu satiksmes drošības direkcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai to apliecina zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474. pantā minēta persona;

20.8. ķīlas ņēmējs, ja noņem no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu mazizmēra kuģošanas līdzekli, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts reģistrā;

20.9. ja mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību un iesniedzot tās kopiju, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas veikšanai;

20.10. ja mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, – tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz mazizmēra kuģošanas līdzekli, vai viņas pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru;

20.11. jebkura pilngadīga fiziskā persona, ja nav nepieciešams šo noteikumu 20.punktā minētais pilnvarojums.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

20.1 Zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā minētas personas apliecināta rakstveida pilnvara vai pilnvarojuma atzīme reģistrā ir nepieciešama, lai Ceļu satiksmes drošības direkcijā:

20.1 1. mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrētu īpašumā Latvijā;

20.1 2. reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka maiņu, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors tiek atsavināts;

20.1 3. mazizmēra kuģošanas līdzekli noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai;

20.1 4. uzkarināmo motoru izslēgtu no reģistra;

20.1 5. no uzskaites noņemtu mazizmēra kuģošanas līdzekli vai no reģistra izslēgtu uzkarināmo motoru atjaunotu uzskaitē;

20.1 6. reģistrētu, dzēstu no reģistra vai mainītu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora turētāju;

20.1 7. reģistrētu, dzēstu vai mainītu mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības vai izziņas par motoru derīguma termiņu;

20.1 8. atjaunotu reģistrācijas apliecību vai izziņu par motoru zudušās vietā, izņemot gadījumu, ja šo darbību veic reģistrētais turētājs.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

IV. Agregātu numuru salīdzināšana

21. Agregātu numuru salīdzināšana ir mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora apskate, kuras mērķis ir pārliecināties par mazizmēra kuģošanas līdzekļa tipa, identifikācijas numura un uzkarināmā motora numura atbilstību reģistrāciju pamatojošajos dokumentos norādītajiem. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru nereģistrē 30 dienu laikā no agregātu numuru salīdzināšanas dienas (to ieskaitot), tas atkārtoti jāuzrāda agregātu numuru salīdzināšanai.

22. Agregātu numuru salīdzināšanā noteiktos datus norāda reģistrā. Personai, kas mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru uzrādījusi Ceļu satiksmes drošības direkcijā agregātu numuru salīdzināšanai, pēc tās lūguma izsniedz agregātu numuru salīdzināšanā noteiktos datus reģistra izdrukas veidā.

23. Agregātu numuru salīdzināšana ir nepieciešama:

23.1. veicot ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas vai specializētā kuģošanas līdzekļa pirmreizējo reģistrāciju Latvijā, ja reģistrā nav informācijas par oficiālā pārstāvja Latvijā reģistrā noformētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu – pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk – mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas akts);

23.2. veicot uzkarināmā motora pirmreizējo reģistrāciju Latvijā, ja reģistrā nav informācijas par oficiālā pārstāvja Latvijā reģistrā noformētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu – pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk – motora pieņemšanas un nodošanas akts);

23.3. veicot pašizgatavotas airu laivas pirmreizējo reģistrāciju Latvijā, izņemot gadījumu, ja reģistrācijai tiek iesniegts laivas izgatavotāja izsniegts rakstisks dokuments (apliecinājums), kurā deklarēti laivas tehniskie dati (garums, platums, kravnesība, vietu skaits, laivas tips, izgatavošanas gads, krāsa, korpusa materiāls) un iesniegtas laivas virsskata un sānskata fotogrāfijas (10 x 15 cm);

23.4. veicot mazizmēra kuģošanas līdzekļa tipa maiņas reģistrāciju;

23.5. veicot mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora identifikācijas numura izmaiņu reģistrāciju vai veicot tāda ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas vai specializētā kuģošanas līdzekļa reģistrāciju, kuram nav identifikācijas numura, izņemot gadījumu, ja šādam mazizmēra kuģošanas līdzeklim atjauno reģistrācijas dokumentu zudušā vietā vai šādu mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas vai noraksta;

23.6. pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieka pieprasījuma, ja reģistrā trūkst nepieciešamo uzskaites tehnisko datu vai radušās šaubas par datu atbilstību;

23.7. reģistrējot motorlaivas, kutera, ūdensmotocikla, specializētā kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka maiņu, izņemot gadījumu, ja ieguvējs kuģošanas līdzekli vai motoru iegūst tieši no reģistrētā īpašnieka, minētajam kuģošanas līdzeklim vai motoram ir identifikācijas numurs un ieguvējs ir pārliecinājies par mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora uzskaites tehnisko datu atbilstību reģistrācijas dokumentā norādītajiem datiem. Ieguvējs datu atbilstību un atteikšanos no agregātu numuru salīdzināšanas apliecina ar parakstu iesniegumā.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

24. Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru, uzrāda arī šā mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora uzskaites tehniskos datus apliecinošus dokumentus (reģistrācijas vai izcelsmes dokumentu) un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors ievests no ārvalsts un persona minētos dokumentus neuzrāda, agregātu numuru salīdzināšanu neveic. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora numuru salīdzināšanu veic, ja tas tiek uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai brīvi pieejamā vietā un veidā.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

25. Agregātu numuru salīdzināšanu veic pēc tam, kad Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieks ir pārliecinājies par tās personas identitāti, kura uzrāda mazizmēra kuģošanas līdzekli vai tā uzkarināmo motoru agregātu numuru salīdzināšanai. Personai, kas veic agregātu numuru salīdzināšanu, ir tiesības attīrīt vietu, uz kuras izgatavotājs norādījis mazizmēra kuģošanas līdzekļa identifikācijas vai uzkarināmā motora numuru, lai noteiktu identifikācijas vai motora numuru un pārliecinātos, ka nav izdarītas izmaiņas.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.185 redakcijā)

V. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijas papildnosacījumi

26. Mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrē jebkurā Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā. Maz­izmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrē pēc tam, kad Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieks ir pārliecinājies par tās personas identitāti, kura iesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

27. Reģistrējot juridiskajai personai īpašumā mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru, pārbauda norādīto informāciju par juridisko personu. Ja Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā nav informācijas, kas apliecina juridiskās personas statusu, reģistrācijai uzrāda juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu un iesniedz tā kopiju. Juridiskās perso­nas statusu apliecinošs dokuments nav jāuzrāda juridiskajām personām, kuru juridiskais statuss ir noteikts ar likumu.

27.1 Reģistrējot mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru ārvalsts juridiskai personai īpašumā, iesniedz notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

28. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora turētāju reģistrē tā klātbūtnē vai pamatojoties uz turētāja pilnvarojumu, kas noformēts kādā no šo noteikumu 20.punktā minētajiem veidiem. Turētājs vai tā pilnvarotā persona uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju. Turētāja klātbūtne vai turētāja izdota pilnvara nav nepieciešama, ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieks ir persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības patērētājam sniegt kreditēšanas pakalpojumu un kura, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju par atzīmju izdarīšanu reģistrā, ir sniegusi informāciju par mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora nodošanu turētājam. Reģistrētā turētāja klātbūtne nav nepieciešama tā dzēšanai no reģistra.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

28.1 Elektroniski Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajos un nodrošinātajos e-pakalpojumos vai personīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā noformētais pilnvarojums, par kuru tiek izdarīta atzīme reģistrā (distances reģistrācijas uzsākšana), ir derīgs līdz tā atsaukšanai, bet ne ilgāk kā gadu pēc atzīmes izdarīšanas. Uzsākot distances reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā, persona var iesniegt mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru nereģistrē, iesniegtos dokumentus 30 dienu laikā pēc pilnvarojuma derīguma termiņa beigām var saņemt Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus Ceļu satiksmes drošības direkcija arhivē.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

29. Dokumentus mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai pieņem, ja tajos norādīti dati, kas ļauj identificēt mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru un attiecīgo personu. Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbiniekam ir tiesības pieprasīt citās valodās iesniegto dokumentu notariāli apliecinātu tulkojumu. Dokumentus mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai neiesniedz, ja nepieciešamie dati ir pieejami reģistrā vai citā publiski pieejamā reģistrā.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr. 596; MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

30. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai iesniegtajos dokumentos nav ietverta visa nepieciešamā informācija par uzskaites tehniskajiem datiem, kurus norāda reģistrācijas apliecībā, dokumentu iesniedzējs nepieciešamo informāciju norāda iesniegumā.

31. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors ir laulāto kopīga manta, laulātais, uz kura vārda mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors reģistrēts, tā atsavināšanas gadījumā rakstiski apliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora atsavināšanu.

32. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora atsavināšanas aizliegumu, reģistrācijas aizliegumu, aizliegumu izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas reģistrē šādā kārtībā:

32.1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora atsavinā­šanas, reģistrācijas vai citas Ceļu satiksmes drošības direkcijas veicamās darbības aizliegumu, kā arī aizliegumu izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas (turpmāk - aizliegums) reģistrē, pamatojoties uz mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka iesniegumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, vai tiesas nolēmumu;

32.2. ja mazizmēra kuģošanas līdzeklim vai uzkarināmajam motoram ir reģistrēts aizliegums, uz tā īpašnieka iesnieguma pamata mazizmēra kuģošanas līdzekli nevar noņemt no uzskaites, kā arī nevar reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka maiņu vai citu aizliegumā norādīto darbību;

32.3. komercķīlas atzīmi reģistrē, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no komercķīlu reģistra pārziņa. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora ieķīlāšanai. Ieķīlāto mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru aizliegts noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas (informāciju pieprasa no komercķīlu reģistra pārziņa), pamatojoties tikai uz īpašnieka iesniegumu. Komercķīlas atzīmi dzēš, pamatojoties uz komercķīlu reģistra pārziņa paziņojumu.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.596)

33. Aizliegumus to mazizmēra kuģošanas līdzekļu vai uzkarināmo motoru reģistrācijai, kuri iekļauti Iekšlietu ministrijas meklējamā transporta datubāzē, tiešsaistes datu pārraides režīmā reģistrē un dzēš Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

34. Ja reģistrā ir informācija, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors izsludināts meklēšanā, vai ir pamatotas aizdomas, ka mazizmēra kuģošanas līdzekļa identifikācijas numurs, uzkarināmā motora numurs vai iesniegtie dokumenti ir viltoti, Ceļu satiksmes drošības direkcija atsaka reģistrāciju un par pieņemto lēmumu un tā pamatojumu nekavējoties informē Valsts policiju, kā arī nodod Valsts policijā reģistrācijai iesniegtos dokumentus. Valsts policija veic pārbaudi un informē Ceļu satiksmes drošības direkciju par to, vai attiecīgo mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru ir tiesības reģistrēt reģistrā.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

34.1 Mazizmēra kuģošanas līdzeklim, kura pēdējā reģistrācijas valsts vai valsts, no kuras mazizmēra kuģošanas līdzeklis ir ievests (kurā tas atradies tieši pirms ievešanas) Latvijā, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, pirmo vai atkārtotu pirmo reģistrāciju Latvijā veic, ja iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka mazizmēra kuģošanas līdzekļa ievešana Latvijā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā (dokumentu neiesniedz, ja Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā jau ir attiecīgā informācija). Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis ir iegādāts vai tā ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrāciju Latvijā veic, ja ieguvējs šo faktu apliecina iesniegumā. Pie oficiālā pārstāvja Latvijā iegādāta mazizmēra kuģošanas līdzekļa pirmo reģistrāciju Latvijā veic, ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktā izdarīta atzīme "ES preces statuss".

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

35. (Svītrots ar MK 25.08.2015. noteikumiem Nr. 484)

VI. Latvijā iepriekš nereģistrēta mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas kārtība

36. Lai reģistrētu Latvijā izgatavotu mazizmēra kuģošanas līdzekli, Ceļu satiksmes drošības direkcijā iesniedz:

36.1. iesniegumu;

36.2. vienu no šādiem dokumentiem:

36.2.1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu;

36.2.2. izgatavotāja izsniegtu dokumentu, kas apliecina konkrētā mazizmēra kuģošanas līdzekļa izcelsmi;

36.2.3. Latvijas Jūras administrācijas izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, ja reģistrē pašizgatavotu motorlaivu vai kuteri, kura garums pārsniedz piecus metrus;

36.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis atsavināts tālāk, nereģistrējot to Latvijā;

36.4. dokumentu par to, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklim ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas ir marķēts ar CE marķējumu, izņemot šo noteikumu 4.1 2., 4.1 3., 4.1 4., 4.1 5. un 4.1 6. apakšpunktā minētajos gadījumos.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.185 redakcijā)

36.1 Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli fiziska persona būvējusi personīgai lietošanai un turpmāko piecu gadu laikā tas netiks piedāvāts Eiropas Savienības tirgū, mazizmēra kuģošanas līdzekli reģistrē izgatavotāja īpašumā un turējumā bez tiesībām to atsavināt, reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norādot ierobežojumu "Aizliegts atsavināt līdz …" ar 5 gadu termiņu.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.185 redakcijā)

36.2 Ja personīgai lietošanai izgatavota mazizmēra kuģošanas līdzekļa būvniecībā ir izmantotas rūpnieciski ražotas sastāvdaļas, reģistrējot kuģošanas līdzekli, Ceļu satiksmes drošības direkcija var pieprasīt iesniegt dokumentus, kas apliecina to iegādi.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.185 redakcijā)

36.3 Ja personīgai lietošanai būvētu mazizmēra kuģošanas līdzekli vēlas piedāvāt Eiropas Savienības tirgū pirms noteiktā piecu gada termiņa beigām, tad saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atpūtas kuģu un ūdens motociklu būvniecību, atbilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū ir jāveic tā atbilstības novērtēšanas procedūra.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā)

37. Lai reģistrētu no ārvalsts ievestu mazizmēra kuģošanas līdzekli, Ceļu satiksmes drošības direkcijā iesniedz:

37.1. iesniegumu;

37.2. ārvalstī iepriekš reģistrētam mazizmēra kuģošanas līdzeklim - maz­izmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas dokumentu. Dokumentu, kurš apliecina, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis ir norakstīts vai nav atjaunojams, neuzskata par reģistrācijas dokumentu. Jaunam, agrāk nereģistrētam mazizmēra kuģošanas līdzeklim - maz­izmēra kuģošanas līdzekļa izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā izsniegtu dokumentu, kas apliecina mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus, vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu;

37.3. ārvalstī vai muitas zonā izsniegtu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā minētas personas apliecinātu līgumu vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu;

37.4. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja no ārvalsts ievests mazizmēra kuģošanas līdzeklis atsavināts tālāk, nereģistrējot to Latvijā;

37.5. (svītrots ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679);

37.6. dokumentu, kas apliecina, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklim ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas ir marķēts ar CE marķējumu, izņemot šo noteikumu 4.1 1., 4.1 2., 4.1 3., 4.1 4., 4.1 5. un 4.1 6. apakšpunktā minētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 14.04.2015. noteikumiem Nr.185)

38. Mazizmēra kuģošanas līdzekli reģistrē personai, kas ir ieguvējs saskaņā ar iesniegto īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu. Ja īpašuma tiesības apliecinošais dokuments izsniegts Latvijā un mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora atsavinātājs ir fiziska persona, dokumentam ir nepieciešams zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā minētās personas apliecinājums.

39. Šo noteikumu 37.2.apakšpunktā minētais ārvalsts izsniegtais reģistrācijas dokuments nav jāiesniedz, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis ievests no ārvalsts, kurā mazizmēra kuģošanas līdzekļi netiek reģistrēti (attiecīgo faktu persona papildus apliecina rakstiski).

39.1 Šo noteikumu 36.2.1. un 37.2. apakšpunktā minēto mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu oficiālais pārstāvis Latvijā tiešsaistes režīmā noformē un izdrukā no reģistra, izmantojot tam paredzētu pieslēgumu reģistram. Noformējot mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu reģistrā, oficiālais pārstāvis Latvijā norāda datus par mazizmēra kuģošanas līdzekli, tā ieguvēju un ieguvēja pārstāvi, ja mazizmēra kuģošanas līdzekli iegādājusies ieguvēja pilnvarota persona, un izdara atzīmi par mazizmēra kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Reģistrā tiek nodrošināta ieguvēja un tā pārstāvja datu pārbaude atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā esošajiem datiem. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta ieguvējs vai tā pārstāvis un mazizmēra kuģošanas līdzekļa oficiālā pārstāvja Latvijā pārstāvis.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

VII. Latvijā reģistrēta mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņas reģistrācijas kārtība

40. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, iesniedz:

40.1. iesniegumu;

40.2. reģistrācijas apliecību.

41. Īpašnieka maiņu, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, reģistrē, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklim ir reģistrēts tikai viens īpašnieks (atsavinātājs) un šā mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu no atsavinātāja citai personai (ieguvējam) reģistrē atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē. Atsavinātāja klātbūtne nav nepieciešama, ja atsavinātājs reģistrā ir izdarījis atzīmi par ieguvēja tiesībām reģistrēt īpašnieka maiņu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

42. Īpašnieka maiņas reģistrācija, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, attiecināma tikai uz mazizmēra kuģošanas līdzekli, kurš iepriekš reģistrēts Latvijā un pare­dzēts turpmākai ekspluatācijai Latvijā (ieguvējam izsniedz reģistrācijas apliecību).

42.1 Ar nodošanu iegūta mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu reģistrē šādā kārtībā:

42.1 1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa ieguvējs izdara elektronisku atzīmi transportlīdzekļu reģistrā par mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanu, savukārt reģistrētais mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieks (atsavinātājs) elektroniski reģistrā paziņo par mazizmēra kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Minētās darbības var noformēt, arī personīgi vēršoties jebkurā Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā;

42.1 2. lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekli ieguvēja īpašumā, iesniedz šādus dokumentus:

42.1 2.1. iesniegumu;

42.1 2.2. reģistrācijas apliecību;

42.1 3. ja sakarā ar apdrošināšanas gadījuma iestāšanos mazizmēra kuģošanas līdzekli, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu, ar nodošanu ieguvusi apdrošināšanas sabiedrība, tā reģistrā izdara atzīmi par īpašuma tiesību tālāku nodošanu, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis atsavināts citai personai, nereģistrējot to apdrošināšanas sabiedrības īpašumā;

42.1 4. ja tiek realizēts ieķīlāts un neizpirkts mazizmēra kuģošanas līdzeklis, pamatojoties uz Komercķīlas reģistra elektronisku paziņojumu par komercķīlas tiesības izlietošanu, komercķīlas ņēmējs attiecīgo mazizmēra kuģošanas līdzekli atsavina tālāk citai personai, izdarot reģistrā atzīmi par īpašuma tiesību nodošanu šim ieguvējam.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

43. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā minētas personas apliecinātu līgumu, iesniedz:

43.1. iesniegumu;

43.2. reģistrācijas apliecību;

43.3. izrakstu no notariālo aktu grāmatas vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītas personas apliecinātu līgumu, ar kuru tiek nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības uz mazizmēra kuģošanas līdzekli;

43.4. ja līguma oriģinālu iesniegt nav iespējams, – zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītas personas apliecinātu līguma kopiju.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā)

43.1 Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz reģistra atzīmi par mazizmēra kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam, ja šo atzīmi izdarījis atsavinātājs – juridiska persona, kura noslēgusi sadarbības līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju par īpašnieka atzīmju izdarīšanu reģistrā –, iesniedz šādus dokumentus:

43.1 1. iesniegumu;

43.1 2. reģistrācijas apliecību.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

44. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

45. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, pamatojoties uz tiesas spriedumu, iesniedz:

45.1. iesniegumu;

45.2. reģistrācijas apliecību;

45.3. spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru nodibinātas vai pārgrozītas īpašuma tiesības (iesniedz tiesas apliecinātu norakstu ar atzīmi par sprieduma spēkā stāšanos vai noraksta kopiju (uzrāda oriģinālu), ja iegūti vairāki īpašuma objekti).

46. Lai reģistrētu mantota mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, iesniedz:

46.1. iesniegumu;

46.2. reģistrācijas apliecību;

46.3. mantojuma tiesības apliecinošu dokumentu (piemēram, mantojuma apliecību, tiesas spriedumu par mantošanu vai tā kopiju (uzrāda oriģinālu), ja mantoti vairāki īpašuma objekti).

47. Pirms mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanas iespējamais mantinieks, uzrādot mantojuma atklāšanās faktu un iespējamā mantinieka statusu apliecinošus dokumentus (piemēram, miršanas apliecību, dzimšanas apliecību, laulības apliecību, testamentu), iesniedzot to kopijas un apliecinot šo faktu ar parakstu iesniegumā, var reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekli uz sava vārda kā mazizmēra kuģošanas līdzekļa valdītājs. Līdz mantojuma tiesības apliecinoša dokumenta saņemšanai aizliegta šā mazizmēra kuģošanas līdzekļa atsavināšana, bet reģistrētais valdītājs mazizmēra kuģošanas līdzekli var norakstīt. Reģistrācijas apliecības sadaļā "Piezīmes" norāda "Aizliegts atsavināt līdz apstiprināšanai mantojuma tiesībās", kā arī informāciju par mantojuma atstājēju. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs mazizmēra kuģošanas līdzekļa valdītājs. Šo vienošanos var parakstīt Ceļu satiksmes drošības direkcijā visu iespējamo mantinieku klātbūtnē vai iesniegt zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā minētās personas apliecinātu iespējamo mantinieku rakstisku vienošanos. Ja vienošanās oriģinālu iesniegt nav iespējams, iesniedz tās kopiju (uzrāda oriģinālu) vai zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā minētās personas apliecinātu vienošanās norakstu.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

48. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, ja tiek realizēta apķīlāta vai valstij piekritīga manta, iesniedz:

48.1. iesniegumu;

48.2. reģistrācijas apliecību vai uzrāda Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu izziņu par konkrētā mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšanu no uzskaites. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis nav reģistrēts Latvijā, reģistrācijas apliecības vietā iesniedz mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu;

48.3. zvērināta tiesu izpildītāja vai valsts vai pašvaldību iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz mazizmēra kuģošanas līdzekli, pamatojoties uz izpildu dokumentu) izsniegtu dokumentu par apķīlātas vai valstij piekritīgas mantas - mazizmēra kuģošanas līdzekļa - nodošanu īpašumā vai nodošanu realizācijai kopā ar ieguvēja īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu.

(Grozīts ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

49. Ja apķīlātā vai valstij piekritīgā mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijai neiesniedz mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, lēmumu par tā reģistrāciju pieņem Ceļu satiksmes drošības direkcija.

50. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, izbei­dzoties kopīpašumam, iesniedz:

50.1. iesniegumu;

50.2. reģistrācijas apliecību;

50.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai - ja, izbeidzot kop­īpašumu, mazizmēra kuģošanas līdzekli reģistrē vienam no līdzīpašniekiem, - līdzīpašnieku parakstītu vienošanos par kopīpašuma izbeigšanu, nododot mazizmēra kuģošanas līdzekli vienam no līdzīpašniekiem. Līdz­īpašnieki vienošanos var parakstīt Ceļu satiksmes drošības direkcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai iesniegt rakstisku dokumentu, kas apliecina līdzīpašnieku piekrišanu un ko apliecinājis zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā minēta persona;

50.4. ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis nav reģistrēts kopīpašumā, papildus iesniedz dokumentu, kurš apliecina mazizmēra kuģošanas līdzekļa iegūšanu kopīpašumā.

51. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu juridiskās personas reorganizācijas gadījumā, iesniedz:

51.1. iesniegumu;

51.2. reģistrācijas apliecību;

51.3. tā dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu), kas apliecina mazizmēra kuģošanas līdzekļa piederību pēc reorganizācijas.

52. Lai reģistrētu kapitālsabiedrības pamatkapitālā ieguldīta mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu, iesniedz:

52.1. iesniegumu;

52.2. reģistrācijas apliecību;

52.3. Uzņēmumu reģistra apliecinātu paziņojumu par mazizmēra kuģošanas līdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, ja reģistrācijas apliecības sadaļā "Atzīme par mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka maiņu" nav Uzņēmumu reģistra apliecinātas atzīmes par mazizmēra kuģošanas līdzekļa ieguldīšanu kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai ja Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā nav šādas informācijas.

52.1 Pirms mazizmēra kuģošanas līdzekļa atsavināšanas mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites. Noņemšanu no uzskaites var veikt vienlaikus ar īpašnieka maiņas reģistrāciju.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

VIII. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka, valdītāja vai turētāja datu izmaiņu reģistrācija

53. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieka vai valdītāja vārda, uzvārda vai nosaukuma maiņu, iesniedz:

53.1. iesniegumu;

53.2. reģistrācijas apliecību;

53.3. izmaiņas apliecinošā dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu).

54. Lai reģistrētu reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja vārda, uzvārda, nosau­kuma vai adreses maiņu, iesniedz:

54.1. iesniegumu;

54.2. reģistrācijas apliecību;

54.3. izmaiņas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrāda oriģinālu).

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.596)

IX. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehnisko datu vai uzkarināmā motora numura izmaiņu reģistrācija

55. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa identifikācijas numura vai uzkarināmā motora numura (turpmāk - agregātu numuri) izmaiņas, iesniedz:

55.1. iesniegumu;

55.2. reģistrācijas apliecību;

55.3. policijas lēmumu reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru, kuram veiktas agregātu numuru izmaiņas (izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes drošības direkcija var pieņemt lēmumu, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors ir identificējams un veiktās agregātu numuru izmaiņas ir legālas).

56. Lēmumu, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors ir identificējams un veiktās agregātu numuru izmaiņas ir legālas, Ceļu satiksmes drošības direkcija var pieņemt:

56.1. ja mazizmēra kuģošanas līdzeklim vai uzkarināmajam motoram veikti remontdarbi, kuru rezultātā ir likvidēts vai bojāts agregātu numurs, un mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors iepriekš uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai, un pēc tās reģistrā norādīta šādu darbu nepieciešamība;

56.2. ja agregātu numurs ir daļēji bojāts, bet ir iespējams identificēt konkrēto mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru.

57. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa tipa maiņu, iesniedz:

57.1. iesniegumu;

57.2. reģistrācijas apliecību;

57.3. Latvijas Jūras administrācijas izsniegtu mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu, ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa tipu maina uz motorlaivu vai kuteri, kura garums pārsniedz piecus metrus.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

58. Ūdensmotocikla tipa maiņa ir aizliegta.

X. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa motora reģistrācija

59. Iebūvētu motoru reģistrācijas apliecībā norāda atbilstoši mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas dokumentā vai uzskaites tehniskos datus aplieci­nošā dokumentā norādītajiem datiem.

60. Lai reģistrētu reģistrācijas apliecībā uzkarināmo motoru vai saņemtu izziņu par uzkarināmo motoru, iesniedz:

60.1. iesniegumu;

60.2. vismaz vienu no šādiem dokumentiem:

60.2.1. ārvalsts izsniegtu reģistrācijas dokumentu;

60.2.2. motora pieņemšanas un nodošanas aktu;

60.2.3. motora izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja izsniegtu motora uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

60.2.4. ārvalsts izsniegtu īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, kurā norādīti motora uzskaites tehniskie dati, ja iegādāts lietots motors;

60.2.5. izziņu par motoru;

60.3. kādu no šādiem īpašuma tiesības apliecinošiem dokumentiem, ja motora īpašnieks nav norādīts šo noteikumu 60.2.apakšpunktā minētajos dokumentos:

60.3.1. ārvalstī vai muitas zonā izdotu uzkarināmā motora īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu;

60.3.2. aktu par juridiskai personai piederoša uzkarināmā motora nodošanu īpašumā;

60.3.3. zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā minētas personas apliecinātu līgumu par uzkarināmā motora nodošanu īpašumā;

60.4. veicot Latvijā nereģistrēta uzkarināmā motora reģistrāciju, papildus iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka uzkarināmam motoram ir veikta atbilstības novērtēšanas procedūra un tas ir marķēts ar CE marķējumu, izņemot šo noteikumu 4.1 1. un 4.1 7. apakšpunktā minētajos gadījumos.

(Grozīts ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr. 596; MK 14.04.2015. noteikumiem Nr. 185; MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

60.1 Šo noteikumu 60.2.2. apakšpunktā minēto motora pieņemšanas un nodošanas aktu oficiālais pārstāvis Latvijā tiešsaistes režīmā noformē un izdrukā no reģistra, izmantojot tam paredzētu pieslēgumu reģistram. Noformējot motora pieņemšanas un nodošanas aktu reģistrā, oficiālais pārstāvis Latvijā norāda datus par motoru, tā ieguvēju un ieguvēja pārstāvi, ja motoru iegādājusies ieguvēja pilnvarota persona, un izdara atzīmi par motora nodošanu īpašumā ieguvējam. Reģistrā tiek nodrošināta ieguvēja un tā pārstāvja datu pārbaude atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā esošajiem datiem. Motora pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta ieguvējs vai tā pārstāvis un motora oficiālā pārstāvja Latvijā pārstāvis.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

61. Latvijā līdz 2004.gada 1.februārim reģistrētam vai iepriekš ārvalstīs reģistrētam mazizmēra kuģošanas līdzeklim motoru reģistrē bez papildu dokumentu iesniegšanas, ja šis motors ir norādīts reģistrācijas dokumentā vai dati par motoru tajā nav norādīti vispār un apliecība nav izsniegta airu laivai.

62. Atļauts reģistrēt Latvijā reģistrēta mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora īpašnieka maiņu starp divām personām, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu, ja motoram ir reģistrēts tikai viens īpašnieks (atsavinātājs) un šā motora īpašnieka maiņas reģistrācija no atsavinātāja citai personai (ieguvējam) notiek atsavinātāja un ieguvēja vai to pilnvaroto personu klātbūtnē un atsavinātājs iesniedz izziņu par motoru. Atsavinātāja klātbūtne nav nepieciešama, ja atsavinātājs reģistrā ir izdarījis atzīmi par ieguvēja tiesībām reģistrēt īpašnieka maiņu.

(Grozīts ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

62.1 Uzkarināmo motoru izslēdz no reģistra, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu, kurā norādīts izslēgšanas iemesls. Iesniegumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai elektroniski, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus. Uzkarināmo motoru no reģistra izslēdz šādos gadījumos:

62.1 1. ja uzkarināmais motors ir gājis bojā, iznīcināts vai kļuvis lietošanai nederīgs;

62.1 2. ja uzkarināmais motors ir izvests no Latvijas;

62.1 3. ja uzkarināmais motors ir atsavināts citai personai, kura to nav reģistrējusi noteiktajā kārtībā;

62.1 4. ja uzkarināmais motors ir nozagts.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

62.2 No reģistra izslēgtu uzkarināmo motoru atjauno uzskaitē, uzrādot motoru agregātu numuru salīdzināšanai. Agregātu numuru salīdzināšana nav nepieciešama, ja tiek atjaunots uzskaitē uzkarināmais motors, kurš izslēgts no reģistra šo noteikumu 62.1 3. apakšpunktā minētajā gadījumā, un reģistrācijai tiek iesniegts Latvijā sastādīts īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai īpašnieku maiņas reģistrācija tiek veikta, pamatojoties uz abpusēju iesniegumu.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā)

XI. Reģistrācijas dokumentu un numura zīmju atjaunošana un maiņa

63. Lai saņemtu reģistrācijas dokumentu zudušā reģistrācijas dokumenta vietā vai veiktu reģistrācijas dokumenta maiņu, iesniedz:

63.1. iesniegumu;

63.2. reģistrācijas dokumentu (ja veic reģistrācijas dokumenta maiņu). Reģis­trācijas dokumentu maina, ja var konstatēt iesniegtā reģistrācijas dokumenta veidlapas numuru vai iesniedz reģistrācijas dokumentu, kurš pēc sabojāšanas nav viengabala, bet ir iespējams identificēt atsevišķo daļu piederību šim dokumen­tam;

63.3. policijas izziņu par reģistrācijas dokumenta zādzības faktu vai attiecīgās institūcijas izziņu par reģistrācijas dokumenta bojāeju nepārvaramas varas iedarbības dēļ (var iesniegt kopiju, uzrādot oriģinālu). Policijas izziņa nav jāiesniedz, ja Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā ir informācija, ka nozagtais reģistrācijas dokuments atrodas meklēšanā, vai ja reģistrācijas dokuments zudis citos apstākļos.

63.1 Ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora zudušais reģistrācijas dokuments pirms nomaiņas tiek atrasts un nodots Ceļu satiksmes drošības direkcijā, reģistrā izdara atzīmi par atrasto dokumentu. Dokumentu iznīcina, ja atrastais dokuments sešu mēnešu laikā netiek nomainīts vai īpašnieks nav vērsies Ceļu satiksmes drošības direkcijā, lai to saņemtu.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

64. Izsniedzot jaunu reģistrācijas dokumentu zudušā vietā, reģistrā izdara atzīmi par to, ka iepriekšējais reģistrācijas dokuments uzskatāms par nederīgu.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

65. Lai reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa valsts reģistrācijas numura vai vārda maiņu, iesniedz šādus dokumentus:

65.1. iesniegumu;

65.2. reģistrācijas apliecību.

XII. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšana no uzskaites

66. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšana no uzskaites ir mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācija, kuru veic, lai mazizmēra kuģošanas līdzekli varētu atsavināt, izvest no valsts pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, izslēgt no reģistra vai norakstīt. Noņemot mazizmēra kuģošanas līdzekli no uzskaites, par to izdara atzīmi transportlīdzekļu reģistrā.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

67. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšanai no uzskaites iesniedz maz­izmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas dokumentu, kuru nav izsniegusi Ceļu satiksmes drošības direkcija, vispirms mazizmēra kuģošanas līdzeklis jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā un jāsaņem reģistrācijas apliecība.

68. Mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites atsavināšanai Latvijā šādā kārtībā:

68.1. lai noņemtu no uzskaites mazizmēra kuģošanas līdzekli, iesniedz iesniegumu. Iesniegumu iesniedz Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai elektroniski, izmantojot Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētos un nodrošinātos e-pakalpojumus;

68.2. reģistrā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un atļauju piedalīties satiksmē piecas dienas pēc noņemšanas no uzskaites. Mazizmēra kuģošanas līdzekli atļauts atsavināt arī pēc reģistrā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ūdens satiksmē, mazizmēra kuģošanas līdzeklis atkārtoti jāreģistrē uzskaitē;

68.3. lai izvestu no Latvijas mazizmēra kuģošanas līdzekli, kurš noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā, veic šo noteikumu 71. punktā minētās darbības.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

69. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

70. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

71. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli izved no Latvijas pastāvīgai ekspluatācijai ārvalstī, mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites šādā kārtībā:

71.1. lai noņemtu mazizmēra kuģošanas līdzekli izvešanai uz ārpuskopienas valsti, iesniedz:

71.1.1. iesniegumu;

71.1.2. reģistrācijas apliecību. Atvērtai reģistrācijas apliecībai nogriež apakšējos stūrus un sadaļā "Atzīme par mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšanu no uzskaites" norāda "Noņemts no uzskaites izvešanai no LR". Ja reģistrācijas apliecību nevar iesniegt, mazizmēra kuģošanas līdzeklim atjauno reģistrācijas apliecību šo noteikumu 63. punktā minētajā kārtībā, bet, ja reģistrācijas apliecībā, kuru nevar uzrādīt, norādīts iepriekšējais īpašnieks, vienlaikus reģistrē īpašnieka maiņu;

71.1.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks;

71.2. lai noņemtu mazizmēra kuģošanas līdzekli izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti, iesniedz:

71.2.1. iesniegumu;

71.2.2. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā)

72. (Svītrots ar MK 20.12.2016. noteikumiem Nr. 832)

73. Lai mazizmēra kuģošanas līdzekli noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijā, pamatojo­ties uz izpildu dokumentu, iesniedz šādus dokumentus:

73.1. iesniegumu;

73.2. reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, iesniedz zvērināta tiesu izpildītāja iesniegumu vai tās valsts vai pašvaldību iestādes iesniegumu, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz mazizmēra kuģošanas līdzekli. Šādā gadījumā izsniedz izziņu par konkrēta mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšanu no uzskaites;

73.3. izpildu dokumentu vai tā izdevēja apliecinātu izpildu dokumenta kopiju, vai zvērināta tiesu izpildītāja vai attiecīgās valsts vai pašvaldību iestādes (kura vērš bezstrīdus piedziņu uz mazizmēra kuģošanas līdzekli) izsniegtu dokumen­tu, kurā ir atsauce uz konkrētu izpildu dokumentu.

74. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, reģistrā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un atļauju piedalīties satiksmē piecas dienas pēc noņemšanas no uzskaites.

(MK 20.12.2016. noteikumu Nr. 832 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

74.1 Mazizmēra kuģošanas līdzekli izslēdz no reģistra, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī vai Latvijas Kuģu reģistrā un par šo faktu ir saņemta informācija no attiecīgā reģistra vai uzrādīts attiecīgā reģistra izsniegts dokuments.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

75. Lai mazizmēra kuģošanas līdzekli noņemtu no uzskaites norakstīšanai, iesniedz šādus dokumentus:

75.1. iesniegumu;

75.2. reģistrācijas apliecību;

75.3. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, ja reģistrācijas apliecībā norādīts iepriekšējais īpašnieks.

75.1 Ja reģistrā ir informācija, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis vairāk nekā gadu atrodas meklēšanā, atļauts mazizmēra kuģošanas līdzekli noņemt no uzskaites norakstīšanai.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

76. Aizliegts piedalīties ūdens satiksmē ar norakstītu mazizmēra kuģošanas līdzekli. Aizliegts turpmāk reģistrēt norakstītu mazizmēra kuģošanas līdzekli, izņemot gadījumu, ja tas norakstīts laikā, kad reģistrā bija informācija, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis izsludināts  meklēšanā.

(Grozīts ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

77. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklim ir reģistrēts uzkarināmais motors, mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieks, noņemot maz­izmēra kuģošanas līdzekli no uzskaites norakstīšanai vai vēlāk, var saņemt izziņu par motoru vai reģistrēt motoru citam sev piederošam mazizmēra kuģošanas līdzeklim.

78. Ja reģistrācijas apliecība ir zudusi, īpašnieks, noņemot mazizmēra kuģošanas līdzekli no uzskaites norakstīšanai, šo faktu norāda iesniegumā.

XIII. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas speciālie gadījumi

79. Reģistrējot airu laivu, kas iegādāta vai ievesta no ārvalsts līdz 2004.gada 1.februārim, var neiesniegt mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Tā vietā persona papildus iesniegumam iesniedz rakstisku dokumentu (apliecinājumu), kurā apliecina (deklarē) savas likumīgās tiesības uz reģistrējamo mazizmēra kuģošanas līdzekli.

80. Oficiālais pārstāvis Latvijā var saņemt valsts standartam LVS 413:2002 "Mazizmēra kuģošanas līdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes" atbilstošu noteiktas sērijas valsts reģistrācijas numuru (turpmāk - tirdzniecības numurs). Tirdzniecības numuru Ceļu satiksmes drošības direkcija piešķir Latvijā ievestu un nereģistrētu tirdzniecībai paredzētu mazizmēra kuģošanas līdzekļu pārvietošanai uz tirdzniecības vai glabāšanas vietu vai izmēģinājuma braucieniem ar šādiem mazizmēra kuģošanas līdzekļiem. Tirdzniecības numurus piešķir uz vienu gadu, pamatojoties uz oficiālā pārstāvja Latvijā iesniegumu. Tirdzniecības numura piešķiršanu oficiālajam pārstāvim Latvijā apliecina attiecīgs ieraksts reģistrā un izsniegta izziņa.

81. Gadījumos, kas nav minēti šajos noteikumos, kā arī izņēmuma gadījumos jautājumu par mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrāciju izskata un lēmumu atbilstoši administratīvo procesu regulējošajiem normatīvajiem aktiem pieņem Ceļu satiksmes drošības direkcija.

82. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijai iesniegtos dokumentus glabā Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā, kurā reģistrēts mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai mazizmēra kuģošanas līdzekļa motors.

XIV. Noslēguma jautājumi

83. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumus Nr.766 "Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 3., 90.nr.).

84. Reģistrācijas apliecības vietā šajos noteikumos minētajos gadījumos var iesniegt līdz 2004.gada 1.februārim Latvijā reģistrēta kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecību vai tehnisko talonu.

85. Noteikumi stājas spēkā 2008.gada 1.aprīlī.

86. Šo noteikumu 2.5.apakšpunktā minētos specializētos kuģošanas līdzekļus to īpašnieki reģistrē līdz 2014.gada 1.jūnijam.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.596 redakcijā)

87. Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz 2015. gada 19. aprīlim, ir derīgas līdz tajās norādītajam termiņam.

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.185 redakcijā)

88. Līdz 2019. gada 1. janvārim izsniegtās pilnvaras, kas nav noformētas atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajai kārtībai, ir derīgas mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijas darbību veikšanai līdz 2019. gada 31. martam.

(MK 05.11.2018. noteikumu Nr. 679 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 14.04.2015. noteikumu Nr.185 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 16. jūnija direktīvas 94/25/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija direktīvas 2003/44/EK, ar ko groza direktīvu 94/25/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz izpriecu kuģiem.

Ministru prezidents I.Godmanis

Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.213
Mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības paraugs

(Pielikums MK 14.04.2015. noteikumu Nr.185 redakcijā)

Averss

 

Reverss

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.213
Izziņas par motora piederību paraugs
KN213P2.JPG (67738 bytes)
Satiksmes ministra vietā - bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks
3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.213
Apliecinājuma par mazizmēra kuģošanas līdzekļa norakstīšanu paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 20.08.2013. noteikumiem Nr.596)

4.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.213

(Pielikums svītrots ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

5.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.213

(Pielikums svītrots ar MK 05.11.2018. noteikumiem Nr. 679)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 213Pieņemts: 25.03.2008.Stājas spēkā: 01.04.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 28.03.2008.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
173025
{"selected":{"value":"01.01.2019","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2019","iso_value":"2019\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-31.12.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2016","iso_value":"2016\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2016.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.09.2015","iso_value":"2015\/09\/04","content":"<font class='s-1'>04.09.2015.-22.12.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.04.2015","iso_value":"2015\/04\/20","content":"<font class='s-1'>20.04.2015.-03.09.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2013","iso_value":"2013\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2013.-19.04.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.12.2008","iso_value":"2008\/12\/06","content":"<font class='s-1'>06.12.2008.-22.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2008","iso_value":"2008\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2008.-05.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"