Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 679

Rīgā 2018. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 28. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 8. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 49., 190. nr.; 2013, 163. nr.; 2015, 74., 172. nr.; 2016, 250. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt 4.1 5. apakšpunktu aiz vārda "gada" ar vārdiem un skaitli "ja tie ir bijuši piedāvāti Eiropas Savienības tirgū pirms 1997. gada";

1.2. izteikt 17.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.3. nepilngadīgas personas, kas sasniegušas 16 gadu vecumu, ja kuģošanas līdzekli ir atļauts vadīt no 14 gadu vecuma. Reģistrējot mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru šādai personai, nepieciešama vismaz viena tās vecāka (aizbildņa) piekrišana. Šādā gadījumā reģistrācijas apliecībā norāda datus par nepilngadīgās personas aizbildni;";

1.3. papildināt 18. punktu aiz vārda "līdzekli" ar vārdiem "un uzkarināmo motoru";

1.4. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju, mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai motora reģistrācijai nepieciešamos dokumentus Ceļu satiksmes drošības direkcijā iesniedz, iesniegumu paraksta, reģistrācijas apliecību un numura zīmes saņem, kā arī mazizmēra kuģošanas līdzekli vai motoru agregātu numuru salīdzināšanai uzrāda:

20.1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieks vai valdītājs - pilngadīga fiziskā persona;

20.2. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja - šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās juridiskās personas - atbildīgā persona, kas, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, statūtiem vai nolikumu, rīkojas juridiskās personas vārdā, apliecinot iesniegumu ar parakstu. Šādā gadījumā persona iesniegumā norāda arī amata nosaukumu un paraksta atšifrējumu;

20.3. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja noteiktā kārtībā pilnvarota persona;

20.4. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja - nepilngadīgas fiziskās personas - aizbildnis, uzrādot aizbildnību vai aizgādību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

20.5. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka vai valdītāja - fiziskās personas - aizgādnis, uzrādot aizgādnību apliecinošu dokumentu un iesniedzot tā kopiju;

20.6. mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora izgatavotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā, kurš noslēdzis sadarbības līgumu par informācijas apmaiņu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (turpmāk - oficiālais pārstāvis Latvijā), un mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora ieguvēja pilnvarotā persona, ja tiek reģistrēts šā oficiālā pārstāvja Latvijā pārdots mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors. Oficiālā pārstāvja Latvijā pilnvarotā persona iesniegumā apliecina oficiālajam pārstāvim Latvijā iesniegto īpašnieka (ieguvēja) pilnvarojumu reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru personas īpašumā un turējumā. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora ieguvējs ir pilnvarojis oficiālo pārstāvi Latvijā reģistrēt mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru, norādot citu turētāju, oficiālā pārstāvja Latvijā pilnvarotā persona to papildus apliecina iesniegumā;

20.7. reģistrācijas dokumentā norādītais mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora līdzīpašnieks. Noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un izvešanai no Latvijas vai īpašnieka maiņu līdzīpašnieks var veikt, iesniedzot rakstisku dokumentu, kas apliecina līdzīpašnieku piekrišanu. Dokumentu paraksta Ceļu satiksmes drošības direkcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto personu klātbūtnē vai to apliecina zvērināts notārs vai cita Civillikuma 1474. pantā minēta persona;

20.8. ķīlas ņēmējs, ja noņem no uzskaites ieķīlātu un neizpirktu mazizmēra kuģošanas līdzekli, kura ieķīlājums noteiktā kārtībā reģistrēts reģistrā;

20.9. ja mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, - zvērināts tiesu izpildītājs, uzrādot zvērināta tiesu izpildītāja apliecību un iesniedzot tās kopiju, vai viņa pilnvarota persona, iesniedzot zvērināta tiesu izpildītāja izdotu ar zīmogu un parakstu apliecinātu pilnvaru vai rīkojumu mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas veikšanai;

20.10. ja mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites, pamatojoties uz izpildu dokumentu, - tās valsts vai pašvaldības iestādes atbildīgā persona, kura vērš bezstrīdus piedziņu uz mazizmēra kuģošanas līdzekli, vai viņas pilnvarota persona, iesniedzot attiecīgās iestādes izdotu ar zīmogu un atbildīgās personas parakstu apliecinātu pilnvaru;

20.11. jebkura pilngadīga fiziskā persona, ja nav nepieciešams šo noteikumu 20.1 punktā minētais pilnvarojums.";

1.5. papildināt III nodaļu ar 20.1 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Zvērināta notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā minētas personas apliecināta rakstveida pilnvara vai pilnvarojuma atzīme reģistrā ir nepieciešama, lai Ceļu satiksmes drošības direkcijā:

20.1 1. mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru reģistrētu īpašumā Latvijā;

20.1 2. reģistrētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka maiņu, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors tiek atsavināts;

20.1 3. mazizmēra kuģošanas līdzekli noņemtu no uzskaites atsavināšanai Latvijā, izvešanai no Latvijas vai norakstīšanai;

20.1 4. uzkarināmo motoru izslēgtu no reģistra;

20.1 5. no uzskaites noņemtu mazizmēra kuģošanas līdzekli vai no reģistra izslēgtu uzkarināmo motoru atjaunotu uzskaitē;

20.1 6. reģistrētu, dzēstu no reģistra vai mainītu mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora turētāju;

20.1 7. reģistrētu, dzēstu vai mainītu mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības vai izziņas par motoru derīguma termiņu;

20.1 8. atjaunotu reģistrācijas apliecību vai izziņu par motoru zudušās vietā, izņemot gadījumu, ja šo darbību veic reģistrētais turētājs.";

1.6. izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Agregātu numuru salīdzināšana ir nepieciešama:

23.1. veicot ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas vai specializētā kuģošanas līdzekļa pirmreizējo reģistrāciju Latvijā, ja reģistrā nav informācijas par oficiālā pārstāvja Latvijā reģistrā noformētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu - pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk - mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas akts);

23.2. veicot uzkarināmā motora pirmreizējo reģistrāciju Latvijā, ja reģistrā nav informācijas par oficiālā pārstāvja Latvijā reģistrā noformētu mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzkarināmā motora uzskaites tehniskos datus un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu - pieņemšanas un nodošanas aktu (turpmāk - motora pieņemšanas un nodošanas akts);

23.3. veicot pašizgatavotas airu laivas pirmreizējo reģistrāciju Latvijā, izņemot gadījumu, ja reģistrācijai tiek iesniegts laivas izgatavotāja izsniegts rakstisks dokuments (apliecinājums), kurā deklarēti laivas tehniskie dati (garums, platums, kravnesība, vietu skaits, laivas tips, izgatavošanas gads, krāsa, korpusa materiāls) un iesniegtas laivas virsskata un sānskata fotogrāfijas (10 x 15 cm);

23.4. veicot mazizmēra kuģošanas līdzekļa tipa maiņas reģistrāciju;

23.5. veicot mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora identifikācijas numura izmaiņu reģistrāciju vai veicot tāda ūdensmotocikla, kutera, motorlaivas vai specializētā kuģošanas līdzekļa reģistrāciju, kuram nav identifikācijas numura, izņemot gadījumu, ja šādam mazizmēra kuģošanas līdzeklim atjauno reģistrācijas dokumentu zudušā vietā vai šādu mazizmēra kuģošanas līdzekli noņem no uzskaites izvešanai no Latvijas vai noraksta;

23.6. pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas darbinieka pieprasījuma, ja reģistrā trūkst nepieciešamo uzskaites tehnisko datu vai radušās šaubas par datu atbilstību;

23.7. reģistrējot motorlaivas, kutera, ūdensmotocikla, specializētā kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieka maiņu, izņemot gadījumu, ja ieguvējs kuģošanas līdzekli vai motoru iegūst tieši no reģistrētā īpašnieka, minētajam kuģošanas līdzeklim vai motoram ir identifikācijas numurs un ieguvējs ir pārliecinājies par mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora uzskaites tehnisko datu atbilstību reģistrācijas dokumentā norādītajiem datiem. Ieguvējs datu atbilstību un atteikšanos no agregātu numuru salīdzināšanas apliecina ar parakstu iesniegumā.

24. Pirms agregātu numuru salīdzināšanas persona, kas uzrāda mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru, uzrāda arī šā mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora uzskaites tehniskos datus apliecinošus dokumentus (reģistrācijas vai izcelsmes dokumentu) un īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis vai uzkarināmais motors ievests no ārvalsts un persona minētos dokumentus neuzrāda, agregātu numuru salīdzināšanu neveic. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora numuru salīdzināšanu veic, ja tas tiek uzrādīts agregātu numuru salīdzināšanai brīvi pieejamā vietā un veidā.";

1.7. papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Reģistrējot mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru ārvalsts juridiskai personai īpašumā, iesniedz notariāli apliecinātu juridiskās personas statusu apliecinošu dokumentu.";

1.8. izteikt 28. un 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora turētāju reģistrē tā klātbūtnē vai pamatojoties uz turētāja pilnvarojumu, kas noformēts kādā no šo noteikumu 20.1 punktā minētajiem veidiem. Turētājs vai tā pilnvarotā persona uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu vadītāja apliecību vai mācību braukšanas atļauju. Turētāja klātbūtne vai turētāja izdota pilnvara nav nepieciešama, ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora īpašnieks ir persona, kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību ir tiesības patērētājam sniegt kreditēšanas pakalpojumu un kura, pamatojoties uz sadarbības līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju par atzīmju izdarīšanu reģistrā, ir sniegusi informāciju par mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora nodošanu turētājam. Reģistrētā turētāja klātbūtne nav nepieciešama tā dzēšanai no reģistra.

28.1 Elektroniski Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajos un nodrošinātajos e-pakalpojumos vai personīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā noformētais pilnvarojums, par kuru tiek izdarīta atzīme reģistrā (distances reģistrācijas uzsākšana), ir derīgs līdz tā atsaukšanai, bet ne ilgāk kā gadu pēc atzīmes izdarīšanas. Uzsākot distances reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā, persona var iesniegt mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. Ja mazizmēra kuģošanas līdzekli vai uzkarināmo motoru nereģistrē, iesniegtos dokumentus 30 dienu laikā pēc pilnvarojuma derīguma termiņa beigām var saņemt Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā, kurā tie iesniegti. Neizņemtos dokumentus Ceļu satiksmes drošības direkcija arhivē.";

1.9. izteikt 29. punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Dokumentus mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijai neiesniedz, ja nepieciešamie dati ir pieejami reģistrā vai citā publiski pieejamā reģistrā.";

1.10. papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Mazizmēra kuģošanas līdzeklim, kura pēdējā reģistrācijas valsts vai valsts, no kuras mazizmēra kuģošanas līdzeklis ir ievests (kurā tas atradies tieši pirms ievešanas) Latvijā, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, pirmo vai atkārtotu pirmo reģistrāciju Latvijā veic, ja iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka mazizmēra kuģošanas līdzekļa ievešana Latvijā ir noformēta normatīvajos aktos par muitas lietām noteiktajā kārtībā (dokumentu neiesniedz, ja Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā jau ir attiecīgā informācija). Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis ir iegādāts vai tā ievešana Eiropas Savienībā ir noformēta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, mazizmēra kuģošanas līdzekļa reģistrāciju Latvijā veic, ja ieguvējs šo faktu apliecina iesniegumā. Pie oficiālā pārstāvja Latvijā iegādāta mazizmēra kuģošanas līdzekļa pirmo reģistrāciju Latvijā veic, ja mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktā izdarīta atzīme "ES preces statuss".";

1.11. svītrot 37.5. apakšpunktu;

1.12. izteikt 39.1 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Šo noteikumu 36.2.1. un 37.2. apakšpunktā minēto mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu oficiālais pārstāvis Latvijā tiešsaistes režīmā noformē un izdrukā no reģistra, izmantojot tam paredzētu pieslēgumu reģistram. Noformējot mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu reģistrā, oficiālais pārstāvis Latvijā norāda datus par mazizmēra kuģošanas līdzekli, tā ieguvēju un ieguvēja pārstāvi, ja mazizmēra kuģošanas līdzekli iegādājusies ieguvēja pilnvarota persona, un izdara atzīmi par mazizmēra kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Reģistrā tiek nodrošināta ieguvēja un tā pārstāvja datu pārbaude atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā esošajiem datiem. Mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta ieguvējs vai tā pārstāvis un mazizmēra kuģošanas līdzekļa oficiālā pārstāvja Latvijā pārstāvis.";

1.13. izteikt 42.1 1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"42.1 1. mazizmēra kuģošanas līdzekļa ieguvējs izdara elektronisku atzīmi transportlīdzekļu reģistrā par mazizmēra kuģošanas līdzekļa pieņemšanu, savukārt reģistrētais mazizmēra kuģošanas līdzekļa īpašnieks (atsavinātājs) elektroniski reģistrā paziņo par mazizmēra kuģošanas līdzekļa nodošanu īpašumā ieguvējam. Minētās darbības var noformēt, arī personīgi vēršoties jebkurā Ceļu satiksmes drošības direkcijas nodaļā;";

1.14. izteikt 48.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.2. reģistrācijas apliecību vai uzrāda Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtu izziņu par konkrētā mazizmēra kuģošanas līdzekļa noņemšanu no uzskaites. Ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis nav reģistrēts Latvijā, reģistrācijas apliecības vietā iesniedz mazizmēra kuģošanas līdzekļa uzskaites tehniskos datus apliecinošu dokumentu;";

1.15. izteikt 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Šo noteikumu 60.2.2. apakšpunktā minēto motora pieņemšanas un nodošanas aktu oficiālais pārstāvis Latvijā tiešsaistes režīmā noformē un izdrukā no reģistra, izmantojot tam paredzētu pieslēgumu reģistram. Noformējot motora pieņemšanas un nodošanas aktu reģistrā, oficiālais pārstāvis Latvijā norāda datus par motoru, tā ieguvēju un ieguvēja pārstāvi, ja motoru iegādājusies ieguvēja pilnvarota persona, un izdara atzīmi par motora nodošanu īpašumā ieguvējam. Reģistrā tiek nodrošināta ieguvēja un tā pārstāvja datu pārbaude atbilstoši Ceļu satiksmes drošības direkcijas rīcībā esošajiem datiem. Motora pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta ieguvējs vai tā pārstāvis un motora oficiālā pārstāvja Latvijā pārstāvis.";

1.16. papildināt noteikumus ar 62.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"62.1 4. ja uzkarināmais motors ir nozagts.";

1.17. papildināt 66. punktu aiz vārda "ārvalstī" ar vārdiem "izslēgt no reģistra";

1.18. izteikt 68.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"68.2. reģistrā izdara atzīmi par noņemšanu no uzskaites atsavināšanai Latvijā un atļauju piedalīties satiksmē piecas dienas pēc noņemšanas no uzskaites. Mazizmēra kuģošanas līdzekli atļauts atsavināt arī pēc reģistrā norādītā termiņa beigām, bet, lai to izmantotu ūdens satiksmē, mazizmēra kuģošanas līdzeklis atkārtoti jāreģistrē uzskaitē;";

1.19. aizstāt 74. punktā skaitli "30" ar vārdu "piecas";

1.20. papildināt noteikumus ar 74.1 punktu šādā redakcijā:

"74.1 Mazizmēra kuģošanas līdzekli izslēdz no reģistra, ja mazizmēra kuģošanas līdzeklis pastāvīgi reģistrēts ārvalstī vai Latvijas Kuģu reģistrā un par šo faktu ir saņemta informācija no attiecīgā reģistra vai uzrādīts attiecīgā reģistra izsniegts dokuments.";

1.21. papildināt noteikumus ar 75.1 punktu šādā redakcijā:

"75.1 Ja reģistrā ir informācija, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis vairāk nekā gadu atrodas meklēšanā, atļauts mazizmēra kuģošanas līdzekli noņemt no uzskaites norakstīšanai.";

1.22. izteikt 76. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Aizliegts turpmāk reģistrēt norakstītu mazizmēra kuģošanas līdzekli, izņemot gadījumu, ja tas norakstīts laikā, kad reģistrā bija informācija, ka mazizmēra kuģošanas līdzeklis izsludināts  meklēšanā.";

1.23. papildināt noteikumus ar 88. punktu šādā redakcijā:

"88. Līdz 2019. gada 1. janvārim izsniegtās pilnvaras, kas nav noformētas atbilstoši šo noteikumu 20.1 punktā minētajai kārtībai, ir derīgas mazizmēra kuģošanas līdzekļa vai uzkarināmā motora reģistrācijas darbību veikšanai līdz 2019. gada 31. martam.";

1.24. svītrot 4. un 5. pielikumu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 25. marta noteikumos Nr. 213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 679Pieņemts: 05.11.2018.Stājas spēkā: 01.01.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 221, 08.11.2018. OP numurs: 2018/221.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
302886
01.01.2019
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"