Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Ministru kabineta noteikumi Nr. 360

Rīgā 2020. gada 9. jūnijā (prot. Nr. 40 32. §)
Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
39. panta pirmo un otro daļu
un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.,
11., 12., 13., 14. un 16. punktu, 6.1 panta otro daļu un 6.3 panta otro daļu
(Grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību:

1.1. Covid-19 infekcijas ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus;

1.2. pulcēšanās prasības un ierobežojumus;

1.3. personām veicamos īpašos epidemioloģiskās drošības pasākumus;

1.4. ierobežojumus tūrismam un ceļošanai, kā arī prasības pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem, kā arī pašpārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un izmantošanai;

1.5. prasības pasažieriem, transportlīdzekļiem, transportlīdzekļa vadītājiem un apkalpes locekļiem;

1.6. pārvadājumu pakalpojumu organizētāju, sniedzēju un pasažieru tiesības un pienākumus;

1.7. kultūras, reliģiskās darbības veikšanas vietu, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darbības nosacījumus;

1.8. izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumus;

1.8.1 kārtību, kādā attālinātā mācību procesa ietvaros finansē asistenta pakalpojumu izglītojamiem ar invaliditāti, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts no valsts budžeta finansēts asistenta pakalpojums izglītības iestādē pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai;

1.9. higiēnas prasības pārtikas tirdzniecības uzņēmumiem un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem Covid-19 infekcijas izplatības laikā papildus normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

1.10. Covid-19 infekcijas izplatības laikā piemērojamos atvieglojumus atbilstoši normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktajām prasībām;

1.11. nosacījumus sociālo pakalpojumu saņemšanai;

1.12. diagnostikas un ziņošanas kārtību par Covid-19 infekcijas gadījumiem;

1.13. kontaktpersonu noteikšanas un medicīniskās novērošanas kārtību;

1.14. izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības;

1.15. personu uzraudzības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma) iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas kārtību un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kurām piešķir piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām;

1.16. kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbību, kontaktpersonu noteikšanas sistēmas pārzini un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgo pārzini Latvijā, minēto pārziņu tiesības un pienākumus, kā arī kontaktpersonu noteikšanas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu un iekļaušanas kārtību, informācijas apmaiņas apjomu un kārtību, kā arī informācijas glabāšanas termiņu.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. saimnieciskais pakalpojums – privātas vai publiskas personas saimnieciskās darbības ietvaros par atlīdzību izpildīts pasūtījums vai ar patērētāju noslēgta līguma pildīšana, veicot darbu vai gūstot nematerializētu darba rezultātu, tai skaitā sporta, kultūras, izklaides, ēdināšanas, pasākumu norišu vietās, tirdzniecības vietās, iekšzemes un starptautiskajos pasažieru pārvadājumos un citur;

2.2. publiskais pakalpojums – valsts un pašvaldības institūciju funkciju un uzdevumu veikšana vai privātpersonu dažādu veidu pakalpojumu sniegšana personām, tai skaitā sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu vai veselības aprūpes jomā;

2.3. pasākums – privāts pasākums publiskās telpās vai vietās, kā arī publisks pasākums, tai skaitā sapulce, gājiens, pikets, organizētas reliģiskas darbības, kas veicamas pulcējoties, sporta pasākums;

2.4. pasākuma norises vieta – speciāli iekārtota publiska telpa vai teritorija, tai skaitā ārtelpās, kur norit privāts vai publisks pasākums;

2.5. izolācija – obligāta inficētas personas nošķiršana no veselām personām dzīvesvietā, uzturēšanās vietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā ārstēšanai, nodrošinot atbilstošus apstākļus, lai nepieļautu veselu personu inficēšanos. Par izolācijas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;

2.6. mājas karantīna – ciešā kontaktā ar inficēto personu bijušas personas nošķiršana no citām personām Covid-19 infekcijas inkubācijas periodā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā ārstniecības personas uzraudzībā, lai veiktu personas medicīnisko novērošanu un novērstu inficēšanās riskus citām personām. Par mājas karantīnas laiku personai var tikt izsniegta darbnespējas lapa;

2.7. pašizolācija – personas nošķiršanās no citām personām dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā, lai novērstu inficēšanās riskus citām personām, ja ir epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka šī persona ir atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos. Par pašizolācijas laiku darbnespējas lapa netiek izsniegta;

2.8. izstāde – reģionālas, nacionālas vai starptautiskas nozīmes izstāde vai gadatirgus, kura mērķis ir veicināt kultūras, uzņēmējdarbības, tirdzniecības, dzīvesstila un inovāciju attīstību;

2.9. izstādes norises vieta – speciāli iekārtotas telpas vai teritorija, kur norit izstāde vai gadatirgus;

2.10. kultūrvieta – muzejs un tā ārtelpa, bibliotēka, kultūras centrs, izstāžu zāle, brīvdabas estrāde, teātra ēka un tās ārtelpa, koncertzāle un tās ārtelpa, organizēts amatiermākslas kolektīvu mēģinājums;

2.11. starptautisks sporta pasākums – starptautiskās sporta federācijas sporta sacensību kalendārā iekļautas starptautiskas nozīmes sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi), Baltijas līmeņa (ar vismaz divu Baltijas valstu sportistu dalību) sporta sacensības pieaugušajiem, kā arī starptautisko līgu sporta sacensības, kuru saraksts ir publicēts biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Šajā kategorijā netiek iekļautas Baltijas līmeņa sporta sacensības jauniešiem un junioriem, kā arī Latvijas līmeņa sporta sacensības (tai skaitā atklātie čempionāti un kausa izcīņas), izņemot gadījumu, ja tās ir kvalifikācijas sacensības dalībai olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs, kā arī pasaules un Eiropas čempionātos olimpiskajos un paraolimpiskajos sporta veidos.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 04.09.2020. noteikumiem Nr. 562)

3. Lai iespējami mazāk traucētu Latvijas ārpolitisko un starptautisko darbību, tostarp sadarbību ar Eiropas Savienības institūcijām, šajos noteikumos paredzētie ceļošanas ierobežojumi un pašizolācijas prasības, ievērojot attiecīgos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, neattiecas uz:

3.1. Latvijā akreditētajiem ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, starptautisko organizāciju un to pārstāvniecību darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem;

3.2. personām, kuras ierodas Latvijā pēc Valsts prezidenta, Saeimas, Ministru kabineta vai tā locekļa, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Valsts kontroles vai ministrijas ielūguma;

3.3. Latvijas vai ārvalsts diplomātiskajiem kurjeriem vai ad hoc diplomātiskajiem kurjeriem, kas uzrāda oficiālu dokumentu, kurā norādīts viņa statuss un diplomātiskā pasta paku skaits;

3.4. Latvijas Republikas diplomātiskās pases turētājiem, viņus pavadošo tehnisko personālu un diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem un darbiniekiem, veicot oficiālās funkcijas.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 22.09.2020. noteikumiem Nr. 599)

3.1 Slimību profilakses un kontroles centrs, pamatojoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju, savā tīmekļvietnē publicē to valstu sarakstu, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, kā arī norāda valstis, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu. Attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti ar nākamo dienu pēc minētā saraksta publicēšanas.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

4. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

4.1. informēšana;

4.2. distancēšanās;

4.3. higiēna;

4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

5. Lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto vismaz šādu informācija par piesardzības pasākumiem:

5.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;

5.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;

5.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.

6. Distancēšanās nodrošināšanai veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

6.1. vietās, kur tas ir iespējams, ievēro divu metru fizisku distanci;

6.2. neievērojot šo noteikumu 6.1. apakšpunktā minēto prasību, publiskās iekštelpās un ārtelpās vienlaikus pulcēties var:

6.2.1. ne vairāk kā divas personas;

6.2.2. personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;

6.2.3. vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;

6.2.4. personas, kuras minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;

6.2.5. sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);

6.2.6. pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vietās vienas grupas ietvaros;

6.2.7. bērnu nometnēs vienas grupas ietvaros, tai skaitā valsts aizsardzības mācību nometnēs;

6.2.8. aktieri, baleta mākslinieki, dejotāji, dziedātāji un orķestra mūziķi, veicot darba pienākumus mēģinājumu, nodarbību un pasākumu laikā. Minētais izņēmums ir attiecināms arī uz profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmu apguvi vienas grupas ietvaros šajā apakšpunktā minētajās jomās, izņemot amatiermākslas koru un ansambļu dalībniekus, kuriem jāievēro divu metru fiziska distance;

6.2.9. šo noteikumu 20.3.1. un 20.3.2 apakšpunktā minētajos gadījumos;

6.2.10. izglītības programmas apguvē izglītības iestādēs vienas klases, grupas vai kursa ietvaros, ja kurss netiek dalīts grupās;

6.3. telpās – kultūrvietās un izstāžu norises vietās, publiska vai saimnieciska pakalpojuma sniegšanas vietās, tai skaitā tirdzniecības vietās, sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietās (dzelzceļa stacijās, autoostās, lidostās u. tml.) un reliģiskās darbības veikšanas vietās:

6.3.1. izveido fizisku barjeru starp apmeklētājiem un darbiniekiem;

6.3.2. apmeklētāji un darbinieki (izņemot reliģisko organizāciju garīgo un kalpojošo personālu, kas notur dievkalpojumu savu pienākumu ietvaros), kuri no apmeklētājiem nav atdalīti ar fizisku barjeru, lieto medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus (turpmāk – mutes un deguna aizsegi);

6.3.3. mutes un deguna aizsegus nelieto vietās, kurās publisku vai saimniecisku pakalpojumu sniegšanas laikā mutes un deguna aizsega lietošana nav iespējama (piemēram, ūdens procedūru un atrakciju pakalpojumu sniegšanas vietas, sejas skaistumkopšanas procedūru sniegšanas vietas u. tml.);

6.3.1 no 2020. gada 7. oktobra sabiedriskajā transportlīdzeklī, taksometrā vai vieglajā automobilī, ar kuru veic pasažieru komercpārvadājumus, transportlīdzekļa vadītāji, kuri nav atdalīti ar fizisku barjeru no pasažieriem, kā arī pasažieri, lieto mutes un deguna aizsegus;

6.3.2 (svītrots ar MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646);

6.3.3 mutes un deguna aizsegus var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai;

6.4. (svītrots ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409);

6.5. kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm, sabiedriskajā transportlīdzeklī un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās;

6.6. ja pasākumu vai saimniecisku vai publisku pakalpojumu organizē, cilvēkiem pulcējoties grupās, netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās;

6.7. saimniecisko vai publisko pakalpojumu atbilstoši iespējām sniedz pēc iepriekšēja pieraksta;

6.8. ierobežo darbinieku pulcēšanos darbā ārpus darba pienākumu veikšanas;

6.9. atbilstoši iespējām un darba specifikai veicina attālinātā darba veikšanu, attālinātu saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu (pieteikšanās pakalpojumam attālināti, biļešu tirdzniecība internetā);

6.10. sniedzot saimniecisko vai publisko pakalpojumu, atbilstoši iespējām mazina saimnieciskajam vai publiskajam pakalpojumam veltīto laiku, tai skaitā neprasot personai atrasties darbinieka tuvumā, ja viņa klātbūtne nav nepieciešama visu saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas laiku;

6.11. organizējot pasākumus, ierobežo pasākuma norises laiku atbilstoši šo noteikumu 24. punktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495; MK 05.10.2020. noteikumiem Nr. 614; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634; MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646)

7. Lai nodrošinātu higiēnas prasību ievērošanu, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

7.1. roku higiēnai nodrošina siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus (kas satur vismaz 70 % etanola);

7.2. samazina kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaitu (skārienjutīgie ekrāni, datori, tastatūras, peles, papīrs);

7.3. atbilstoši iespējām samazina iekārtu, darba priekšmetu un darba aprīkojuma, tai skaitā rakstāmpiederumu, nodošanu no viena cilvēka citam cilvēkam;

7.4. veic regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšanu un dezinfekciju, īpašu uzmanību pievēršot virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras (piemēram, durvju rokturi, galdu virsmas, krēslu roku balsti, virsmas tualetēs, krāni);

7.5. veic regulāru saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma nodrošināšanai izmantotā transportlīdzekļa salona un kabīnes virsmu dezinfekciju;

7.6. baseinu ūdenī hloru saturoša dezinfekcijas līdzekļa koncentrāciju uztur noteiktā diapazona augšējās robežās;

7.7. regulāri vēdina telpas. Ja nav iespējams izmantot automātiskās ventilācijas sistēmas, publisko un saimniecisko pakalpojumu sniegšanu un pasākumus plāno ar pārtraukumu ik pēc divām stundām un pārtraukuma laikā nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes;

7.8. atbilstoši iespējām izmanto bezskaidras naudas maksājumus.

8. Lai nodrošinātu personu veselības stāvokļa uzraudzību un apzinātu kontaktpersonas, veic vismaz šādus piesardzības pasākumus:

8.1. saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietās īsteno īpašus piesardzības pasākumus personām vecumā virs 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, sirds asinsvadu sistēmas slimības, garīga rakstura traucējumi), kā arī personām ar imūndeficītu;

8.2. darba vietā neuzturas personas ar akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmēm vai personas, kam noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija;

8.3. atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.

9. Attiecīgā nozares ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju var izstrādāt detalizētus ieteikumus šo noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 14. un 15. punktā minēto prasību ieviešanai savā pārraudzības jomā. Detalizētus ieteikumus šo noteikumu 4. punktā minēto pamatprincipu ieviešanai ieslodzījuma vietās pēc saskaņošanas ar Veselības ministriju ar rīkojumu nosaka Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks.

10. Šo noteikumu 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minēto pasākumu īstenošanai pasākumu organizators un saimniecisko vai publisko pakalpojumu sniedzējs:

10.1. katrā konkrētajā vietā un gadījumā izvērtē šādus riskus:

10.1.1. iespēja ievērot divu metru distanci;

10.1.2. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises laiks;

10.1.3. pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietas un piekļuves vietas apstākļi;

10.1.4. pakalpojuma sniegšanā vai pasākuma norisē iesaistīto personu skaits un veselības stāvoklis;

10.2. ir atbildīgs par pamatprincipu ievērošanu pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma organizēšanas vietā.

11. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisko pakalpojumu vietā, kur vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 500 cilvēku, pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs izstrādā plānu šo noteikumu 6. punktā minēto prasību nodrošināšanai.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

12. Fiziskas personas pienākums ir ievērot šo noteikumu 5., 6., 7. un 8. punktā minētās prasības, savukārt pasākuma organizatora vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nodrošināt, lai personai būtu iespēja tās ievērot.

13. Fiziskai personai ir pienākums nodrošināt sev mutes un deguna aizsegu, ja pasākuma organizators vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzējs pirms pasākuma ir informējis par šādu prasību, tai skaitā izvietojot paziņojumu pasākuma norises vai saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniegšanas vietā.

II. Pulcēšanās ierobežojumi

14. Publisku pasākumu vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

14.1.  300 cilvēku iekštelpās;

14.2.  300 cilvēku ārtelpās.

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624; MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647; grozījums 14.2. apakšpunktā stājas spēkā 30.10.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

14.1 Privātos pasākumos no 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim vienlaikus uzturas ne vairāk kā:

14.1 1. 10 cilvēku iekštelpās;

14.1 2. 10 cilvēku ārtelpās.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 624 redakcijā, kas grozīta ar MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647; grozījums 14.1 2. apakšpunktā stājas spēkā 30.10.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

15. Organizējot pasākumu vai sniedzot saimniecisko pakalpojumu:

15.1. tiek nodrošināts, ka pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā cilvēku skaita, ko pieļauj pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietas platība un infrastruktūra;

15.2. vienai personai telpā tiek nodrošināti ne mazāk kā 3 m2 no pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas platības;

15.3. pasākuma organizators vai saimnieciskā pakalpojuma sniedzējs nodrošina publiski pieejamu informāciju par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu pasākuma norises vai saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietā.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

16. Šo noteikumu 14. un 15. punktā minētās prasības neattiecas uz kultūrvietām izstāžu un organizētu sporta treniņu (nodarbību) norises vietām, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, kā arī sabiedriskā transporta pakalpojuma sniegšanas vietām (dzelzceļa stacijas, autoostas, lidosta u. tml.) un dabas takām, ja šajās vietās netiek rīkots pasākums.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495)

16.1 Šo noteikumu 6.1. un 15.2. apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz pasākumiem muzejos, bibliotēkās, kultūras centros, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātru ēkās, koncertzālēs, kinoteātros, kongresu un konferenču centros un ar minētajām vietām saistītajās ārtelpās, ja pasākuma laikā apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Šajā punktā minētajos pasākumos blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai četrām sēdvietām tiek nodrošināta viena metra distance vai aizsargbarjera. Pametot sēdvietu, persona ievēro divu metru fiziskās distancēšanās nosacījumus. Ja tiek nodalītas personu grupu plūsmas, kas nepārsniedz 300 cilvēku katrā grupā, un netiek pieļauta šo cilvēku grupu savstarpēja sastapšanās, pasākuma laikā var neievērot šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētos nosacījumus.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

16.2 No 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim organizējot pasākumus iekštelpās, tai skaitā pasākumus šo noteikumu 16.1 punktā minētajās vietās un izklaides vietās, apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās.

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624)

16.3 No 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim aizliegts organizēt pasākumus ārtelpās, kuros piedalās vairāk par 300 dalībniekiem un notiek personu aktīva pārvietošanās (piemēram, nūjošana, skriešana, t. sk. maratoni).

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā)

16.4 (Svītrots ar MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646)

16.5 No 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 15. novembrim aizliegts sniegt saimnieciskos pakalpojumus un organizēt pasākumus, kas saistīti ar bērnu izklaidi (piemēram, bērnu viesību organizēšana, izklaides un atrakciju centru, batutu parku, bērnu rotaļu istabu, bērnu pieskatīšanas istabu darbība, tai skaitā tirdzniecības centros).

(MK 23.10.2020. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

16.6 Pasākuma rīkotājam ir tiesības izmantot saskaņā ar šo noteikumu 16.2 punktu saņemto personalizēto informāciju (piemēram, tālruņa numuru), lai informētu apmeklētāju, ka pasākums atcelts, pārcelts vai anulēta apmeklētāja vieta.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

17. Šo noteikumu 14. punktā noteiktais maksimālais personu skaits neietver darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar pasākuma norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus.

18. Sniedzot baseina pakalpojumu, vienai personai tiek nodrošināta ne mazāk kā 6 m2 liela ūdens virsmas platība, izņemot baseinus labsajūtai (rekreācijai), kuros tiek nodrošināta ne mazāk kā 4 m2 liela ūdens virsmas platība.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

18.1 Šo noteikumu 18. punktā minētais ūdens virsmas platības ierobežojums neattiecas uz organizētu sporta treniņu (nodarbību) un sporta sacensību norisi peldēšanā publiskas lietošanas peldbaseinos.

(MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā)

19. Tirdzniecības pakalpojuma sniedzējs vienam apmeklētājam nodrošina ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

20. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs sabiedriskās ēdināšanas vietā nodrošina, ka:

20.1. publiski pieejamā platība uz vienu apmeklētāju iekštelpās ir ne mazāk kā 3 m2;

20.2. tiek nodrošināts divu metru attālums starp galdiņiem, ja starp tiem nav izveidota norobežojoša siena;

20.3. no 2020. gada 10. jūnija līdz 30. jūnijam:

20.3.1. iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;

20.3.2. ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;

20.3.1 no 2020. gada 11. jūlija līdz 16. augustam:

20.3.1.  iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;

20.3.2.  ārtelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par astoņiem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;

20.3.2 no 2020. gada 17. augusta iekštelpās pie viena galdiņa neatrodas vairāk par četriem apmeklētājiem, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi;

20.4. apmeklētājiem ir iespēja iegādāties ēdienus arī līdzņemšanai;

20.5. galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniedz individuāli;

20.6. pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficē;

20.7. apmeklētājiem redzamās vietās (vismaz pie ieejas un kases) ir izvietota skaidri salasāma publiski pieejama informācija, tai skaitā svešvalodā, par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties pakalpojuma sniegšanas vietā;

20.8. no 2020. gada 10. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim apmeklētāji atrodas tikai sēdvietās.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409; MK 10.07.2020. noteikumiem Nr. 432; MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495; MK 09.10.2020. noteikumiem Nr. 623; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624; grozījums 20.3.2 apakšpunktā par vārda "astoņiem" aizstāšanu ar vārdu "četriem" stājas spēkā 17.10.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

21. Izstāžu zālēs un kultūrvietās (ja netiek organizēts pasākums) tiek nodrošināts, ka:

21.1. vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;

21.2. vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;

21.3. tiek nodrošinātas atsevišķas (nodalītas) apmeklētāju ieejas un izejas plūsmas;

21.4. tiek nodrošinātas ejas starp izstāžu stendu rindām vismaz triju metru platumā;

21.5. apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties norises vietā.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495)

21.1 Reliģiskās darbības veikšanas vietās (ja netiek organizēts pasākums), tiek nodrošināts, ka:

21.1. vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50 % no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;

21.2. vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpas;

21.3. apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskās darbības veikšanas vietā.

(MK 23.10.2020. noteikumu Nr. 646 redakcijā)

22. Ja izstādes norises vietā tiek rīkots arī seminārs vai konference, to rīko pilnībā norobežotā telpā, ievērojot šo noteikumu 14. punktā minēto prasību attiecībā uz maksimāli pieļaujamo personu skaitu.

23. Pasākumiem, kuros apmeklētājs piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, nepiemēro šo noteikumu 14. punktā minēto prasību attiecībā uz maksimāli pieļaujamo personu skaitu.

24. Kultūras, sporta, izklaides un reliģiskās darbības veikšanas vietas, kā arī sabiedriskās ēdināšanas vietas darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00. Sabiedriskās ēdināšanas vietas pēc plkst. 24.00 drīkst izsniegt ēdienu tikai līdzņemšanai.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 624 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 17.10.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

III. Izglītības un sporta procesa organizēšanas un norises nosacījumi

25. Izglītības ieguves procesu organizē klātienē, ievērojot šo noteikumu 4. punktā noteiktos pamatprincipus (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošās prasības. Ja, organizējot mācību procesu klātienē, nav iespējams izpildīt šo noteikumu 7.7. apakšpunktā un II nodaļā, kā arī normatīvajos aktos par higiēnas prasībām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas, pusdienu starpbrīža ilgumam noteiktās prasības, tās var nepiemērot.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544)

26. Izglītības iestāde:

26.1. nosaka kārtību un atbildīgos par šo noteikumu 4. punktā noteikto pamatprincipu (informēšana, distancēšanās, higiēna, personas veselības stāvokļa uzraudzība) un no tiem izrietošo prasību ievērošanu, tai skaitā par izglītojamo un citu apmeklētāju plūsmas organizēšanu un kontroli, koplietošanas telpu izmantošanu, ēdināšanas organizēšanu, laboratoriju un dienesta viesnīcu izmantošanu;

26.2. iepazīstina ar šo noteikumu 26.1. apakšpunktā minēto kārtību izglītojamos, viņu likumiskos pārstāvjus, darbiniekus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī to publisko iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē;

26.3. veic Slimību un profilakses kontroles centra noteiktos pretepidēmijas pasākumus, tai skaitā informē noteiktās kontaktpersonas vai viņu likumiskos pārstāvjus par nepieciešamību atrasties mājas karantīnā, ja tiek konstatēts Covid-19 infekcijas perēklis.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

27. Papildus šo noteikumu 25. un 26. punktā noteiktajām prasībām ievēro šādus nosacījumus:

27.1. izglītības iestādēs, izņemot koledžas un augstskolas, izglītības procesu atbilstoši izglītības iestādes dibinātāja lēmumam (valsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādē šādu lēmumu pieņem izglītības iestādes vadītājs) un izglītības iestādē noteiktajai kārtībai daļēji vai pilnībā var īstenot attālināti:

27.1.1. lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, koplietošanas telpās, kā arī organizējot izglītojamo plūsmu. Vispārējās izglītības iestādēs mācības attālināti var īstenot 7.–12. klasē;

27.1.2. ja izglītības iestādei, izglītojamam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus vai izglītojamam atbilstoši šo noteikumu prasībām jāievēro pašizolācija. Šādā gadījumā izglītības iestāde nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka izglītības iestādē noteikti šajā apakšpunktā minētie obligātie pretepidēmijas pasākumi;

27.1.3. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas izglītības iestāde, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Šādā gadījumā izglītības iestāde nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka tā īsteno mācības attālināti;

27.1.4. no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim izglītības iestādēs, izņemot sociālās korekcijas izglītības iestādi "Naukšēni" un speciālās izglītības iestādes, vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguve 7.–12. klasē notiek attālināti;

27.2. koledžās un augstskolās:

27.2.1. nosaka kārtību, kādā izglītības programmu vai tās daļu var īstenot attālināti, un attālināti īstenojamās daļas apjomu:

27.2.1.1. lai nodrošinātu distancēšanās iespēju, piemēram, koplietošanas telpās, kā arī organizējot studējošo plūsmu;

27.2.1.2. ja ārvalstu studējošais ierobežojumu dēļ nevar ierasties klātienē Latvijas Republikā;

27.2.1.3. ja koledžai vai augstskolai, studējošam vai darbiniekam Slimību profilakses un kontroles centrs noteicis obligātus pretepidēmijas pasākumus. Šādā gadījumā koledža vai augstskola nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka koledžai vai augstskolai noteikti šajā apakšpunktā minētie obligātie pretepidēmijas pasākumi;

27.2.1.4. ja pašvaldības administratīvajā teritorijā, kur atrodas koledža vai augstskola, vai teritorijās, ar ko tā robežojas, novērojams Covid-19 infekcijas izplatības pieaugums vai saglabājas augsti infekcijas izplatības rādītāji atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra sniegtajai informācijai. Šādā gadījumā koledža vai augstskola nekavējoties informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu, ka tā mācības īsteno attālināti;

27.2.2. ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 2020./2021. akadēmiskā gada sākuma informē ārvalsts reflektantu un studējošo par šajos noteikumos minētajām prasībām, tai skaitā par pašizolācijas nosacījumiem;

27.2.3. apkopo informāciju par ārvalsts studējošā ierašanās laiku un uzturēšanās vietas adresi Latvijas Republikā, kā arī, ja tas iespējams un nepieciešams, sadarbībā ar studējošo nodrošina viņam iespēju ievērot pašizolāciju, ja ārvalsts studējošais ir informējis koledžu vai augstskolu par ierašanos Latvijas Republikā studiju programmas apguvei klātienē;

27.2.4. nosaka papildu prasības, ja ārvalsts studējošais pašizolāciju nodrošina koledžas vai augstskolas dienesta viesnīcas telpās, un informē par tām studējošos un darbiniekus;

27.2.5. no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim augstākās izglītības studiju programmu apguve notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi un klīnisko praksi rezidentūrā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634; MK 23.10.2020. noteikumiem Nr. 646; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647)

27.1 Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

27.2 Vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem, kuriem atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai, par mācību dienām, kad izglītības iestāde atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves procesu daļēji vai pilnībā īsteno attālināti, ir tiesības saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu līdz 25 stundām nedēļā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

27.3 Izglītības iestāde var piesaistīt reģistrētu ārstniecības personu, lai nodrošinātu palīdzību izglītojamajiem un darbiniekiem gadījumā, ja ir aizdomas par inficēšanos ar Covid-19.

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā)

27.4 Ja izglītības iestādē atbilstoši šo noteikumu 27.1. apakšpunktam izglītības ieguves process notiek attālināti:

27.1. lai izlietotu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām:

27.1.1. pašvaldība par attiecīgo mēnesi saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei;

27.1.2. ja šo noteikumu 27.1.1. apakšpunktā minētā izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas šo noteikumu 27.41.1. apakšpunktā minētā izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi valsts budžeta dotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.41.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

27.1.3. valsts izglītības iestāde par attiecīgo mēnesi saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem atbilstoši iestādes vadītāja lēmumam var izlietot attiecīgās izglītības iestādes 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei. Lai nodrošinātu minēto piegādi, valsts izglītības iestāde vienojas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu, kā arī vienojas par valsts budžeta dotācijas pārskaitīšanu;

27.2. lai izlietotu speciālās izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu segšanai piešķirto valsts budžeta mērķdotāciju:

27.2.1.  pašvaldība atbilstoši pašvaldības domes lēmumam minēto mērķdotāciju var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo attiecīgās speciālās izglītības iestādes izglītojamo ēdināšanai – gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādei;

27.2.2. ja speciālās izglītības iestādes izglītojamā deklarētā dzīvesvieta neatrodas tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā atrodas speciālās izglītības iestāde, pašvaldība, kura ir saņēmusi minēto mērķdotāciju, nodrošina izglītojamā ēdināšanu atbilstoši šo noteikumu 27.2.1. apakšpunktā minētajam pašvaldības domes lēmumam vai par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu vienojas ar pašvaldību, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, kā arī vienojas par valsts budžeta mērķdotācijas pārskaitīšanu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

27.5 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 13. novembrim interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve notiek attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai tikai vienas grupas, klases vai kursa izglītojamiem, kuri vienlaikus nav citu dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamie (izņemot sporta un izglītības iestādes, kurās vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu īsteno arī profesionālās ievirzes izglītības programmu). Amatiermākslas un citi mākslinieciskie kolektīvi (tai skaitā kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju un citi tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu īsteno attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā). Minēto izglītības programmu apguvē un mēģinājumu procesos nerīko aktivitātes un publiskus un privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās izglītojamie un personas no citas grupas, klases, kursa vai kolektīva.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647)

28. Bērnu nometnēs bērnu skaits grupā ir ne vairāk kā 30 dalībnieki.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 09.10.2020. noteikumiem Nr. 623; MK 13.10.2020. noteikumiem Nr. 624)

29. Pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmās maksimālais personu skaits grupā ir 30 cilvēki un grupās nepiemēro šo noteikumu 6.2.10. un 6.3.3. apakšpunktā un 25. punktā minētos izņēmumus.

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647)

30. (Svītrots ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460)

31. Organizēti sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka:

31.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs;

31.2. vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības;

31.3. sporta treniņā (nodarbībā) nepiedalās personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē.

(Grozīts ar MK 09.10.2020. noteikumiem Nr. 623)

31.1 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim sporta treniņi (nodarbības) tiek organizēti ārtelpās, individuāli (tai skaitā personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā) vai attālināti. Organizējot grupu sporta treniņus (nodarbības) ārtelpās, neizmanto ģērbtuves. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 624 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

32. Sporta pasākumi līdz 2020. gada 31. jūlijam iekštelpās, kuru kopējā publisko telpu platība ir mazāka nekā 1000 m2, norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistīti sporta pasākuma organizēšanā un norisē).

32.1 Šo noteikumu 24. punktā minētais laika ierobežojums neattiecas uz sporta pasākumu norisi ārtelpās.

(MK 30.06.2020. noteikumu Nr. 409 redakcijā)

32.2 Izglītības iestādes dibinātājs izglītības iestādē nodrošina (valsts izglītības iestādē – iestādes vadītājs) ar Covid-19 saistīto piesardzības pasākumu un citu šo noteikumu prasību īstenošanas dēļ radušos izmaksu (ko dibinātājs vai iestāde segusi no saviem finanšu līdzekļiem) analītisko uzskaiti, norādot izmaksu pieaugumu vai samazinājumu (salīdzinājumā ar laikposmu no 2019. gada 1. augusta līdz 31. decembrim) šādās izdevumu pozīcijās un atbilstoši šādām budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kategorijām:

32.2 1. atalgojums un obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas;

32.2 2. izglītības iestādes uzturēšanas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 32.2 1. vai 32.2 3. apakšpunktā;

32.2 3. izdevumi par precēm un pakalpojumiem;

32.2 4. kapitālie izdevumi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

32.3 Starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir šādi papildu pienākumi:

32.3 1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek starptautiskais sporta pasākums) Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas un starptautiskās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

32.3 2. noteikt atbildīgo ārstniecības personu par starptautiskā sporta pasākuma norises laikā veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai;

32.3 3. kontrolēt, kā šo noteikumu 61.4 punktā minētie sportisti, sporta darbinieki un starptautisko sporta organizāciju pārstāvji nodrošina noteikto pienākumu izpildi;

32.3 4. nekavējoties informēt attiecīgo starptautisko sporta federāciju, ja sportists, sporta darbinieks vai starptautisko sporta organizāciju pārstāvis nepilda viņam noteiktos pienākumus un atbilstoši attiecīgās starptautiskās sporta federācijas noteiktajai procedūrai lemt par attiecīgajai personai izsniegtās akreditācijas anulēšanu dalībai starptautiskajā sporta pasākumā Latvijā;

32.3 5. starptautiskā sporta pasākuma norises vietā nodrošināt šo noteikumu 61.4 4. apakšpunktā minēto dokumentu (aizpildīto apliecinājumu un personai Covid-19 diagnostikai veikto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu) pieejamību. Aizpildītie apliecinājumi iznīcināmi 30 dienas pēc starptautiskā sporta pasākuma noslēguma.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

32.4 Sporta pasākumu (izņemot šo noteikumu 32.3 punktā minētos sporta pasākumus) un sporta treniņu (nodarbību) organizatoram ir šādi papildu pienākumi:

32.4 1. nodrošināt attiecīgā sporta veida (kurā notiek sporta pasākums vai sporta treniņš (nodarbība)) Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas noteikumu ievērošanu (īpaši attiecībā uz veicamajiem piesardzības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai);

32.4 2. kontrolēt, kā sportisti, sporta darbinieki un citas personas ievēro tām noteiktos pienākumus.

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā)

32.5 Sporta pasākumi bērniem (personām vecumā līdz 18 gadiem) norisinās bez skatītājiem (personām, kas nav tieši iesaistītas sporta pasākuma organizēšanā un norisē).

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā)

32.6 No 2020. gada 17. oktobra līdz 2020. gada 6. novembrim aizliegts organizēt sporta pasākumus. Minētais aizliegums nav attiecināms uz starptautiskajiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem.

(MK 13.10.2020. noteikumu Nr. 624 redakcijā)

IV. Īpašie epidemioloģiskās drošības pasākumi sociālo pakalpojumu saņemšanai

33. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija pakalpojumu ar izmitināšanu nodrošina, ja:

33.1. personai, kas tiek ievietota institūcijā, sadarbībā ar ģimenes ārstu ne agrāk kā divas dienas pirms ievietošanas veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs, izņemot bērnus, kuriem nekavējoties (ārkārtējos gadījumos) nepieciešams nodrošināt uzturēšanos krīzes centrā vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;

33.2. personai, kas tiek pārvesta no stacionārās ārstniecības, ne agrāk kā divas dienas pirms iestāšanās institūcijā veikts Covid-19 tests;

33.3. persona pēc uzņemšanas institūcijā 14 dienas atrodas pašizolācijā.

34. Citās institūcijās sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu sniedz personai bez elpceļu saslimšanas pazīmēm, ja viņa atbilst vienai no šādām prasībām:

34.1. persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikts Covid-19 tests ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā un tas ir negatīvs;

34.2. personai ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.

V. Ierobežojumi starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, tūrismam un ceļošanai

35. Starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu neveic no/uz Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – centrs) tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, izņemot:

35.1. pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu;

35.1.1 Ārlietu ministrijas ierosinātus neregulārus pasažieru pārvadājumus repatriācijas nolūkos;

35.2. pasažieru pārvadājumus (ne vairāk par pieciem pasažieriem) ar privāto gaisa transportu un biznesa lidojumus;

35.3. pasažieru pārvadājumus (ne vairāk par pieciem pasažieriem) ar privātajiem un atpūtas kuģošanas līdzekļiem;

35.4. neregulāros pasažieru pārvadājumus, pasažieriem šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā;

35.5. neregulāros pasažieru pārvadājumus, kuri ir speciāli organizēti darbinieku nogādāšanai darbu pienākumu veikšanai;

35.6. pārvadājumus, kuros darbinieku pārvadāšana tiek veikta, pamatojoties uz darba devēja pārvadātajam iesniegtu darbinieku sarakstu;

35.7. neregulāros pasažieru pārvadājumus, kuri ir speciāli organizēti sportistu un sporta darbinieku nogādāšanai Latvijā pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs vai dalībai starptautiskā sporta pasākumā Latvijā;

35.8. starptautiskos pasažieru pārvadājumus no/uz Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, Šveici un Apvienoto Karalisti, ja šīs valstis ir publicētas centra tīmekļvietnē kā valstis, kurās reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, bet tajās saskaņā ar centra publicēto informāciju 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotājiem divkārt nepārsniedz vidējo rādītāju Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Apvienotajā Karalistē. Pārvadājumu aizliegums spēkā stājas, sākot ar trešo dienu pēc šo noteikumu 3.1 punktā minētā valstu saraksta publicēšanas centra tīmekļvietnē.

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544)

35.1 Lai nodrošinātu šo noteikumu 56. punktā minēto prasību ievērošanu, pasažiera pienākums pēc ierašanās no valsts, kas atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajam valstu sarakstam ir klasificēta kā valsts, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, ir pēc iespējas ātrāk nokļūt dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

36. No 2020. gada 10. jūnija ir aizliegta personu un transportlīdzekļu kustība caur Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām no/uz centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, izņemot kravu pārvadājumus.

37. Šo noteikumu 36. punktā minētais aizliegums neattiecas uz:

37.1. Latvijas Republikas valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs, kā arī ārzemniekiem, kuri, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī;

37.2. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices valstspiederīgajiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs, lai, šķērsojot Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, atgrieztos savā mītnes zemē, tai skaitā Latvijas Republikā;

37.3. transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieriem, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas ierodas Latvijas Republikā vai izbrauc no tās, pildot darba pienākumus;

37.4. šo noteikumu 35.1., 35.1.1, 35.2., 35.3. un 35.4. apakšpunktā minēto pārvadājumu pasažieriem;

37.5. jūrniekiem, kuriem jānokļūst savā darbavietā uz kuģa vai nepieciešams atgriezties no tā;

37.6. ārzemniekiem, kuru ievešanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, pamatojoties uz šo noteikumu 59. punktā minētajiem kritērijiem;

37.7. ārvalstu diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem, kas šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā oficiālo funkciju veikšanai, kā arī Latvijas diplomātiskās pases turētājiem, diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņiem, darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas no savas dienesta valsts vai kuriem jānokļūst savā dienesta valstī;

37.8. Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ir Latvijas oficiālo delegāciju locekļi vai kuriem jānokļūst savā darba vietā starpvaldību projekta ietvaros;

37.9. pilna laika un apmaiņas programmās studējošiem, ja augstskola vai koledža ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par studējošā imatrikulāciju un studiju organizēšanu klātienē;

37.10. sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, ja minētās personas var uzrādīt dokumentu, ka viņām veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.11. ārzemniekiem, kuru ierašanos Latvijā ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai veselības tūrisma ietvaros ir saskaņojusi Veselības inspekcija, ja minētās personas var uzrādīt dokumentu, ka viņām veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.11.1 pavadošo personu šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētajos gadījumos, ja pavadošās personas nepieciešamību ir noteikusi ārstniecības iestāde vai persona pavada bērnu un tās ierašanos pavadošās personas statusā ir saskaņojusi Veselības inspekcija un pavadošā persona var uzrādīt dokumentu, ka viņai veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.12. kultūras darbiniekiem, kuru ierašanās Latvijā saistīta ar kultūras pakalpojumu sniegšanu un publisko pasākumu rīkošanu un kuru grupas saskaņā ar šo noteikumu 61. punktu ir noteicis kultūras ministrs;

37.13. Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuru saraksts ir saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju un kuri pēc dalības sporta sacensībās ārvalstīs atgriežas Latvijas Republikā. Minēto informāciju (tai skaitā par šo noteikumu 61.6 punktā minētajām personām) apkopotā veidā, nenorādot konkrētas personas, publicē biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome" tīmekļvietnē. Ja minētās personas ārpus Latvijas Republikas ir uzturējušās ilgāk par trim dienām, viņas uzrāda dokumentu, ka viņām ir veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

37.14. (svītrots ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634).

(Grozīts ar MK 30.06.2020. noteikumiem Nr. 409; MK 15.07.2020. noteikumiem Nr. 459; MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544; MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 600)

38. Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Apliecinājuma anketā norāda šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas. Ja persona:

38.1. uzturējusies valstī, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, persona apliecina, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus atbilstoši šo noteikumu 56. punktam, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Šo noteikumu 59. punktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un ievēros šo noteikumu 56. punktā minētās prasības. Šo noteikumu 37.10. un 37.13. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikas teritorijā, ievēros šo noteikumu 56.2. apakšpunktā un 61.1 punktā minētās prasības. Šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikas teritorijā, ārpus ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē ievēros šo noteikumu 56. un 61.5 punktā minētās prasības;

38.2. uzturējusies valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi, personai nav jāievēro īpašie piesardzības pasākumi (pašizolācija).

(MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544; MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616)

38.1 (Svītrots ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616)

38.2 (Svītrots ar MK 06.10.2020. noteikumiem Nr. 616)

38.3 Ja ārzemnieks pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies valstī, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par uzturēšanās atļaujas izsniegšanu minētajam ārzemniekam, uzturēšanās tiesības apliecinošo dokumentu ārzemnieks var saņemt Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, kurā nav reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu.

(MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā)

38.4 No 2020. gada 16. jūlija Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, kurās ir reģistrēta tāda Covid-19 infekcijas izplatība, kas var radīt nopietnu sabiedrības veselības apdraudējumu, tiek pārtraukta ilgtermiņa vīzu (kategorija D) pieteikumu pieņemšana, ko iesniedz, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pieņemto lēmumu par termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanu Latvijas Republikā, kā arī šādu vīzu izsniegšana. Minētais ierobežojums neattiecas uz šo noteikumu 37. punktā minēto ieceļotāju kategorijām.

(MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā)

38.5 Šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu persona iesniedz, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski aizpildot apliecinājuma anketu un apstiprinot tās iesniegšanu. Apliecinājuma anketu iesniedz ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

38.6 Kad persona apstiprinājusi šo noteikumu 38.5 punktā minētās apliecinājuma anketas iesniegšanu, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) tiek izveidots attiecīgs apstiprinājums ar tajā norādītu QR kodu lietošanai mobilajā ierīcē. Informācijas sistēmas pārzinis apstiprinājumu un QR kodu nosūta uz personas apliecinājuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

38.7 Persona, kura ieceļo Latvijā, izmantojot starptautiskā pārvadājuma pakalpojumu, uzrāda starptautiskajam pārvadātājam šo noteikumu 38.6 punktā minēto apstiprinājumu izdrukātā formā vai mobilajā ierīcē. Starptautiskais pārvadātājs, vizuāli apskatot personas uzrādīto apstiprinājumu vai ar mobilo ierīci pārbaudot apstiprinājumā norādīto QR kodu, pārliecinās, ka persona iesniegusi šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu. Ja persona apstiprinājumu neuzrāda, pārvadātājs var atteikt personai iekāpšanu transportlīdzeklī vai piedāvāt nekavējoties aizpildīt šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

38.8 Šo noteikumu 58.1 un 58.5 punktā minētā persona apliecinājuma anketu aizpilda vienu reizi 30 dienās.

(MK 09.10.2020. noteikumu Nr. 623 redakcijā)

38.9 Nacionālo bruņoto spēku personāls un ārvalstu bruņoto spēku personas, kuras starptautiskās sadarbības ietvaros uzturas Latvijas Republikā, ierodoties Latvijas Republikā saistībā ar dienesta pienākumu pildīšanu, neaizpilda apliecinājuma anketu personu uzraudzības informācijas sistēmā.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

VI. Prasības pārtikas apritei

39. Pārtikas uzņēmumi, kas sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus vai tirgo tādu nefasētu pārtiku, ko piedāvā bez iesaiņojuma un kas pirms lietošanas uzturā nav jāmazgā vai termiski jāapstrādā, pašapkalpošanās zonā nodrošina pārtikas realizēšanu tikai fasētā veidā vai to iesaiņo pēc pircēja lūguma.

40. Ievērojot normatīvajos aktos par primāro pārtikas produktu apriti nelielā apjomā noteiktās higiēnas un veterinārās prasības, atļauts pārsniegt minētajos normatīvajos aktos noteikto tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju, piegādājamo produktu apjomu.

VII. Diagnostika un ziņošana par Covid-19 infekcijas gadījumiem

41. Ārstniecības iestāde personām ar akūtiem elpceļu infekcijas slimības simptomiem, kā arī personām, kas ietilpst kādā no Covid-19 infekcijas riska grupām, nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši centra tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem Covid-19 infekcijas izmeklēšanai un slimības diagnostikai.

42. Ja ģimenes ārsts saņem informāciju, ka pacientam ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, viņš izvērtē slimības smagumu un hospitalizācijas nepieciešamību. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu un attālināti organizē pacienta ārstēšanu un uzraudzību. Ja ieslodzījuma vietas ārsts saņem informāciju, ka ieslodzītajam ir laboratoriski noteikta Covid-19 infekcija, tad ieslodzījuma vietas ārsts nekavējoties uzsāk ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi, kā arī nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama. Šādu ieslodzīto nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

43. Ieslodzītajam, kuram Covid-19 infekcija noteikta pēc klīniskām pazīmēm, nodrošina medicīnisko novērošanu un ārstniecību, ja tāda nepieciešama, un šādu ieslodzīto nekavējoties izolē atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

44. Ģimenes ārsts vai ieslodzījuma vietas ārsts ziņo centram par klīniski apstiprinātu Covid-19 infekcijas gadījumu un par noslēgtu Covid-19 infekcijas gadījumu, aizpildot normatīvajos aktos par infekcijas slimību reģistrāciju minēto steidzamo paziņojumu par infekcijas slimību (veidlapa Nr. 058/u).

45. Ārstniecības persona aizpilda paziņojuma veidlapu atbilstoši šo noteikumu pielikumam un vienas darbdienas laikā pēc pacienta izrakstīšanas no stacionārās ārstniecības iestādes vai nāves konstatēšanas datuma nosūta to centram.

(MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā)

VIII. Kontaktpersonu noteikšana un medicīniskā novērošana

46. Veicot Covid-19 infekcijas gadījuma epidemioloģisko izmeklēšanu, centrs nosaka konkrētās inficētās personas kontaktpersonas un informē attiecīgās personas ģimenes ārstu par identificēto kontaktpersonu medicīniskās novērošanas ilgumu (beigu datumu) un veicamajiem pretepidēmijas pasākumiem, tai skaitā kontaktpersonas mājas karantīnas nepieciešamību.

47. Veicot ieslodzītā epidemioloģisko izmeklēšanu, centrs nosaka konkrētā inficētā ieslodzītā kontaktpersonas un informē ieslodzījuma vietas ārstu par identificēto kontaktpersonu, ja tā atrodas ieslodzījuma vietā, par tās medicīniskās novērošanas ilgumu (beigu datumu) un veicamajiem pretepidēmijas pasākumiem. Ja tiek konstatētas kontaktpersonas ārpus ieslodzījuma vietas, tad centrs rīkojas atbilstoši šo noteikumu 46. punktam.

48. Pēc šo noteikumu 46. punktā minētās informācijas saņemšanas ģimenes ārsts uzsāk kontaktpersonas primāro medicīnisko pārbaudi un attālināti veic tās medicīnisko novērošanu.

49. Pēc šo noteikumu 47. punktā minētās informācijas saņemšanas ieslodzījuma vietas ārsts uzsāk tā ieslodzītā primāro medicīnisko pārbaudi un medicīnisko novērošanu, kurš atzīts par kontaktpersonu. Šāds ieslodzītais tiek nekavējoties izolēts atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumam.

50. Ja nepieciešams, ģimenes ārsts kontaktpersonai piedāvā izsniegt darbnespējas lapu uz visu mājas karantīnas laiku, kā arī informē kontaktpersonu par noteikumiem, kas jāievēro pašizolācijas (mājas karantīnas) laikā saskaņā ar šo noteikumu 55. punktu.

51. Medicīniskās novērošanas laikā ģimenes ārsts vismaz reizi dienā attālināti sazinās ar kontaktpersonu un noskaidro viņas veselības stāvokli (ķermeņa temperatūru, sūdzības).

52. Ja ģimenes ārsts konstatē, ka kontaktpersonai ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņš izvērtē slimības smagumu un hospitalizācijas nepieciešamību. Ja slimības norise ir viegla, ģimenes ārsts informē pacientu par klīniski noteiktu Covid-19 infekcijas diagnozi un attālināti organizē pacienta ārstēšanu, kā arī ziņo centram atbilstoši šo noteikumu 44. punktam.

53. Centrs, saņemot kontaktinformāciju no personas, par kuru ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tā atradusies paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un kura ir noteikta, izmantojot mobilo lietotni, sazinās ar minēto personu, izvērtē Covid-19 inficēšanās riskus un atzīst vai neatzīst viņu par kontaktpersonu, kā arī sniedz rekomendācijas turpmākajai rīcībai.

IX. Izolācija, mājas karantīna un pašizolācija

54. Ja Covid-19 diagnosticēta laboratoriski vai noteikta pēc klīniskām pazīmēm, izolācijas laikā persona:

54.1. nepamet ārstniecības iestādi, uzturēšanās vietu vai dzīvesvietu un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, izņemot gadījumu, ja personai nepieciešama medicīniskā palīdzība saskaņā ar ārsta norīkojumu. Šādā gadījumā persona lieto medicīnisko sejas masku un ievēro citus ārsta norādījumus attiecībā uz piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai;

54.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām);

54.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

54.4. izolāciju pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

(Grozīts ar MK 11.08.2020. noteikumiem Nr. 495)

54.1 Šo noteikumu 54. punktā minētā persona, izmantojot medicīnisko sejas masku, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi, ja persona izmanto personīgo vai specializēto transportlīdzekli, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, neapmeklē sabiedriskas vietas, kur uzturas daudz cilvēku, tai skaitā neizmanto sabiedrisko transportu. Pirms uzturēšanās vietas pamešanas persona par to informē ārstējošo ārstu vai centru.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

55. Ja centrs personu ir atzinis par Covid-19 kontaktpersonu, personai nosaka mājas karantīnu 14 dienas pēc pēdējā kontakta ar personu, kam apstiprināta Covid-19 infekcija. Mājas karantīnas laikā persona:

55.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā un ir pieejama saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām;

55.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku);

55.3. ievēro centra epidemiologa un ārsta norādījumus;

55.4. mājas karantīnu pārtrauc tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

55.1 Šo noteikumu 55. punktā minētā persona var atstāt uzturēšanās vietu, lietojot medicīnisko sejas masku, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms uzturēšanās vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms uzturēšanās vietas maiņas persona par to informē Veselības inspekciju.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

55.2 Mājas karantīnu var pārtraukt agrāk, ja, veicot Covid-19 laboratorisko diagnostiku ne agrāk kā mājas karantīnas desmitajā dienā, ir saņemts negatīvs testa rezultāts.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

56. Ja persona pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, viņa nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 10 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts. Pašizolācijas laikā persona:

56.1. uzturas dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā;

56.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam, neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs, uz darbu, sabiedriskām un publiskām vietām un telpām, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot veikala apmeklējumu un nokļūšanu dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā uzreiz pēc ierašanās Latvijā, lietojot mutes un deguna aizsegu);

56.3. 10 dienas novēro savu veselības stāvokli un divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mēra ķermeņa temperatūru un informē ģimenes ārstu, ja parādās kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums).

(Grozīts ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

56.1 Ja persona var dokumentāri pierādīt, ka ir slimojusi ar Covid-19 un atveseļojusies, ārsts var pieņemt lēmumu, nosakot, ka persona var neievērot šo noteikumu 56. punktā minēto pašizolāciju, un izsniegt vai elektroniski nosūtīt personai veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz (personas vārds, uzvārds) ar 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi pašizolācijas nosacījumi".

(MK 11.08.2020. noteikumu Nr. 495 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

56.2 Šo noteikumu 56. punktā minētā persona, lietojot mutes un deguna aizsegu, var atstāt uzturēšanās vietu, lai dotos uz savu mītnes zemi vai mainītu uzturēšanās vietu. Pirms pašizolācijas vietas atstāšanas, lai dotos uz savu mītnes zemi, vai pirms pašizolācijas vietas maiņas persona par to informē Valsts policiju.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā)

56.3 Šo noteikumu 56. punktā minētā 10 dienu pašizolācija neattiecas uz ārstniecības personām, kas strādā ciešā kontaktā ar pacientiem, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darbiniekiem, kas strādā ciešā kontaktā ar klientiem, izglītības iestāžu darbiniekiem un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ciešā kontaktā ar bērniem. Šajā punktā minētās personas nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā 14 dienas pēc izbraukšanas no šo noteikumu 56. punktā minētās valsts. Šajā punktā minētās personas var pārtraukt pašizolāciju vienpadsmitajā dienā pēc izbraukšanas no šo noteikumu 56. punktā minētās valsts, ja personai veic Covid-19 testu ne agrāk kā astotajā dienā pēc izbraukšanas no šo noteikumu 56. punktā minētās valsts un testa rezultāts ir negatīvs.

(MK 15.09.2020. noteikumu Nr. 571 redakcijā)

57. Šo noteikumu 54., 55. un 56. punktā minētās personas, pieprasot un saņemot saimniecisku vai publisku pakalpojumu, informē saimnieciskā vai publiskā pakalpojuma sniedzēju par atrašanos izolācijā, mājas karantīnā vai pašizolācijā.

58. Šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā neattiecas uz transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēju darbiniekiem un pasažieru, kravas vai tehnisko reisu apkalpēm, kas atgriežas no darba braucieniem un komandējumiem, ja viņiem nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes. Ārpus darba laika minētās personas nodrošina pašizolāciju.

58.1 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar citām Eiropas Savienības valstīm:

58.1. saistībā ar nodarbinātību, ja robežšķērsošana nepieciešama darba vai dienesta pamatpienākumu veikšanai un personai ir nodarbinātības faktu apliecinošs dokuments;

58.2. bērnu uzraudzības pakalpojuma saņemšanai vai formālās izglītības ieguvei klātienē pirmsskolas izglītības pakāpē (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

58.3. formālās izglītības ieguvei klātienē pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē, kā arī profesionālās ievirzes izglītības programmās mākslas un kultūras jomās (uzrādot izglītības iestādes izsniegtu izziņu);

58.4. pavadot nepilngadīgu izglītojamo vai pilngadīgu izglītojamo ar speciālām vajadzībām šo noteikumu 58.2. un 58.3. apakšpunktā minētajos gadījumos (uzrādot pakalpojuma sniedzēja vai izglītības iestādes izglītojamam izsniegtu izziņu).

(MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

58.2 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar citām Eiropas Savienības valstīm, lai:

58.1. šķērsotu Latvijas Republikas teritoriju tranzītā;

58.2. nodrošinātu radinieku aprūpi;

58.3. atgrieztos Latvijā pēc ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai ierastos Latvijā, lai saņemtu ārsta nozīmētu veselības aprūpes pakalpojumu (uzrādot ārsta izsniegtu izziņu vai nosūtījumu);

58.4. atgrieztos Latvijā, ja attiecīgā persona, pamatojoties uz veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēja pieprasījumu, ir bijusi pavadošā persona pacientam ārsta nozīmēta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai ārpus Latvijas.

(MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571; MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 600; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

58.3 Šo noteikumu 58.1 un 58.punktā minētajos gadījumos personas ievēro šādus piesardzības pasākumus:

58.1. uzturoties sabiedriskās vietās, lieto mutes un deguna aizsegus;

58.2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un tādas neorganizē, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot darba vietu, vietu, kas ir mērķis iebraukšanai Latvijā, vai veikala apmeklējumu);

58.3. veicot darba pienākumus vai sniedzot pakalpojumus, ievēro noteiktos piesardzības pasākumus;

58.4. parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, nodrošina pašizolāciju un sazinās ar ārstu.

(MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā)

58.4 Ja šo noteikumu 58.1 un 58.punktā minētās personas vienlaikus atbilst arī šo noteikumu 58., 59., 60. vai 61. punktā minētajiem kritērijiem, tās ievēro tikai šo noteikumu 58.punktā minētos piesardzības pasākumus.

(MK 04.09.2020. noteikumu Nr. 562 redakcijā)

58.5 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz Valkas novadā un Valgas pagastā (Igaunijas Republika) deklarētajiem Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem un pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuri ikdienā šķērso Latvijas Republikas sauszemes robežu ar Igaunijas Republiku, ja viņi nepārvietojas ārpus Valkas un Valgas pašvaldību administratīvajām teritorijām.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 563 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

58.6 Ja šo noteikumu 58.5 punktā minētās personas vienlaikus atbilst arī šo noteikumu 58., 58.1, 58.2, 58.10, 59., 60. vai 61. punktā minētajiem kritērijiem, viņām nav jāievēro attiecīgi šo noteikumu 58., 58.3, 59., 60. un 61. punktā minētie piesardzības pasākumi.

(MK 08.09.2020. noteikumu Nr. 563 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634)

58.7 Šo noteikumu 56. punktā noteiktā 10 dienu pašizolācija netiek attiecināta uz:

58.1. Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta uzaicinātajiem Eiropas Savienības valstu transplantācijas centru pārstāvjiem;

58.2. klīnisko universitāšu slimnīcu uzaicinātajiem speciālistiem, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji un kuru profesionālā kompetence un klātbūtne ir nepieciešama, lai nodrošinātu ārstniecības procesa nepārtrauktību dzīvībai bīstamās situācijās, un minētais pakalpojums ir sniedzams neatliekami.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

58.8 Šo noteikumu 58.1. apakšpunktā minētās personas ievēro ārstniecības iestādes noteiktos piesardzības pasākumus, nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un neorganizē tās, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot darbavietu, vietu, kas ir mērķis iebraukšanai Latvijā, vai veikala apmeklējumu).

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

58.9 Šo noteikumu 58.2. apakšpunktā minētās personas papildus šo noteikumu 58.8 punktā noteiktajiem piesardzības pasākumiem pakalpojumu klīniskās universitātes slimnīcā sniedz, ja pirms tam personai ir veikta laboratoriska Covid-19 diagnostika, izmeklējuma rezultāts ir negatīvs un personai nav novērojamas akūtas respiratoras infekcijas pazīmes.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

58.10 Šo noteikumu 56. punktā minēto 10 dienu pašizolāciju var neievērot personas, kas Latvijā ieradušās, lai nodrošinātu bēru organizēšanu, tai skaitā piedalītos bērēs, ja šīs personas:

58.10 1. uzturoties sabiedriskās vietās, lieto mutes un deguna aizsegus;

58.10 2. nepakļauj citas personas inficēšanās riskam un neveido tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem, ja no tiem var izvairīties (neuzņem viesus, nedodas privātās vizītēs un neorganizē tās, neapmeklē sabiedriskas un publiskas vietas un telpas, kur uzturas daudz cilvēku, izņemot vietas, kas saistītas ar bēru organizēšanu un dalību bērēs (izņemot bēru mielastu), vai veikala apmeklējumu);

58.10 3. parādoties kādām elpceļu infekcijas slimības pazīmēm, nodrošina pašizolāciju un sazinās ar ārstu.

(MK 20.10.2020. noteikumu Nr. 634 redakcijā)

59. Ārvalstniekiem, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama Latvijas komersantu saistību izpildei, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju darba pienākumu veikšanas laikā, ja personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes, personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs, un persona atbilst šādiem kritērijiem:

59.1. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta valdījumā esošu iekārtu darbības tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, ja to nevar nodrošināt pakalpojuma sniedzēji Latvijā un ja tas nepieciešams preču ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, vai komersanta saistību izpildei, kas saistītas ar publiskā iepirkuma līguma saistību izpildi, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

59.2. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijā reģistrēta komersanta ražotu produktu vai pakalpojumu sertifikāciju, atestāciju vai atbilstības novērtēšanu, kā arī augsti kvalificētu darbinieku piesaistei, lai nodrošinātu attiecīgo preču vai pakalpojumu laišanu civiltiesiskā apgrozījumā vai komersanta saistību izpildei attiecībā uz līguma saistību izpildi, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

59.3. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības valdījumā esošu iekārtu vai būvju tehnisko apkopi vai jaunu iekārtu uzstādīšanu, vai būvdarbiem, kas nepieciešami komersanta darbības vai kritiskās infrastruktūras uzturēšanas nodrošināšanai, vai ar būvniecības ieceres īstenošanu (tai skaitā inženierizpēti), ja tā attiecas uz objektu, kuram ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss;

59.4. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar Latvijas komersanta saistību izpildi attiecībā uz investīciju projekta īstenošanu Latvijā, kurā plānotā ieguldījumu summa pārsniedz vismaz vienu miljonu euro vai plānoto no jauna radīto darba vietu skaits ir lielāks par 20, kā arī Latvijā ražotu preču vai pakalpojumu eksporta darījuma noslēgšanu, ja potenciālā eksporta darījuma vērtība ir lielāka par simt tūkstošiem euro, uz laiku, ko apliecina attiecīgs Latvijā reģistrēta komersanta apliecinājums saskaņā ar šo noteikumu 60. punktu;

59.5. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar saistību izpildi attiecībā uz sezonas darbu veikšanu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivkopības un pārtikas ražošanas nozarē;

59.6. ārvalstnieka ierašanās Latvijā ir saistīta ar sportista vai sporta darbinieka pienākumu izpildi.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460)

60. Šo noteikumu 59.1., 59.2., 59.3., 59.4., 59.5. un 59.6. apakšpunktā minētajā gadījumā uz ārvalstnieku netiek attiecināta šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība, ja Latvijas komersants, kura saistību izpildei Latvijā ir ieradies ārvalstnieks, iesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā apliecinājumu par:

60.1. ārvalstnieka atbilstību konkrētam šo noteikumu 59. punktā minētajam izņēmumam;

60.2. to, ka ārvalstnieks, kas ierodas Latvijā, nav inficēts ar Covid-19 infekciju;

60.3. to, ka 10 dienas kopš ārvalstnieka ierašanās Latvijā nodrošinās viņa pašizolāciju ārpus darba laika un šajā laikā ārvalstnieks neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nodrošinās ārvalstnieka transportēšanu uz darba izpildes vai pakalpojuma sniegšanas vietu un no tās;

60.4. to, ka ārvalstnieks ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2. un 56.3. apakšpunktā minētos nosacījumus;

60.5. to, ka segs visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja ārvalstniekam tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460; MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

60.1 Ārstniecības iestāde, kas sniedz medicīnas tūrisma pakalpojumu, par personu, kura vēlas ierasties Latvijas Republikā no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, lai saņemtu ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu ārstniecības iestādē veselības tūrisma ietvaros, tai skaitā par šo noteikumu 37.11. un 37.11.apakšpunktā minētajām personām, ne vēlāk kā trīs dienas pirms attiecīgās personas ierašanās Latvijas Republikā informē Veselības inspekciju un iesniedz tajā šādu informāciju:

60.1. personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs un kontakttālrunis;

60.2. paredzētais veselības aprūpes pakalpojums (diagnostika un terapija), ko persona saņems, tā saņemšanas laiks (datums) un pamatojums pakalpojuma saņemšanai;

60.3. ārstniecības persona (vārds, uzvārds, specialitāte), kura sniegs attiecīgo pakalpojumu;

60.4. paredzamā uzturēšanās vieta (adrese) un laiks (datums);

60.5. pavadošās personas vārds, uzvārds, personu apliecinoša dokumenta numurs, kontakttālrunis, paredzamā uzturēšanās vieta (adrese) un laiks (datums).

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

60.2 Ja ārstniecības iestāde, kas sniedz ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu veselības tūrisma ietvaros, ir noteikusi nepieciešamību pēc pavadošās personas vai pakalpojums veselības tūrisma ietvaros tiek sniegts bērnam, tad uz pavadošo personu netiek attiecināts šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētais nosacījums, ja:

60.1. ārstniecības iestāde par pavadošo personu ir informējusi Veselības inspekciju;

60.2. pavadošajai personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmes;

60.3. persona nav atzīta par Covid-19 pacienta kontaktpersonu;

60.4. pirms ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumu sniegšanas personai vai bērnam veselības tūrisma ietvaros pavadošajai personai ir veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai;

60.5. persona ievēro šo noteikumu 61.punktā minētās prasības.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

60.3 Veselības inspekcija informāciju par šo noteikumu 60.1 un 60.punktā minētajām personām nosūta Valsts policijai un Valsts robežsardzei.

(MK 29.09.2020. noteikumu Nr. 600 redakcijā)

61. Kultūras ministrs pēc saskaņošanas ar veselības ministru nosaka kultūras darbinieku grupas, kuru ierašanās Latvijā nepieciešama kultūras pakalpojumu un publisko pasākumu rīkošanai un uz kuriem darba pienākumu veikšanas laikā netiek attiecināta šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju, ja personai nav novērojamas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, personai pēc ierašanās Latvijas Republikā ir veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 diagnostikai un izmeklējuma rezultāts ir negatīvs.

(Grozīts ar MK 28.07.2020. noteikumiem Nr. 460)

61.1 Līdz brīdim, kamēr persona nav saņēmusi šo noteikumu 59. vai 61. punktā minēto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, uz personu ir attiecināmas šo noteikumu 56. punktā minētās prasības par pašizolāciju.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

61.2 Šo noteikumu 59., 61.61.4 un 61.6 punktā minētajos gadījumos, ja persona Latvijas Republikā uzturas ilgāk par piecām dienām, personai veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai attiecīgi 5.–7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 544)

61.3 Persona, kura ir saņēmusi šo noteikumu 59., 61. vai 61.2 punktā minēto laboratoriskās izmeklēšanas rezultātu, iesniedz attiecīgo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu) komersantam, kas organizē ārvalstnieka ierašanos Latvijas Republikā darba pienākumu veikšanai, kultūras pasākuma organizatoram Latvijas Republikā vai starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijas Republikā.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

61.4 Sportistiem un sporta darbiniekiem, kā arī starptautisko sporta organizāciju pārstāvjiem, kuru ierašanās Latvijas Republikas teritorijā saistīta ar dalību Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai tās biedra organizētā starptautiskā sporta pasākumā kā akreditētām personām, kas ieradušās no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju un 56.2. apakšpunktā minētā prasība par sabiedrisku un publisku vietu un telpu apmeklējumu un kontaktiem ar citiem cilvēkiem vietā un laikā, kad persona veic pienākumus, kas tieši saistīti ar dalību starptautiskā sporta pasākumā, ja persona atbilst šādiem kritērijiem:

61.4 1. personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;

61.4 2. persona starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā var iesniegt apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu), ka viņai veikta laboratoriskā izmeklēšana Covid-19 diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

61.4 3. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ir veikusi laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta, kā arī iesniegusi attiecīgo faktu apliecinoša dokumenta kopiju (pēc pieprasījuma uzrāda oriģinālu) starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā noteiktajai atbildīgajai ārstniecības personai;

61.4 4. persona pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā (vienlaikus ar akreditāciju starptautiskajam sporta pasākumam) vai ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā starptautiskā sporta pasākuma organizatoram Latvijā ir iesniegusi apliecinājumu par to, ka:

61.4 4.1. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2., 61.4 4.2., 61.4 4.3. un 61.4 4.4. apakšpunktā, kā arī šo noteikumu 61.2 punktā minētos nosacījumus (ja attiecināms);

61.4 4.2. ārpus dalības starptautiskā sporta pasākumā uzturēsies apliecinājumā norādītajā uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā;

61.4 4.3. uzturēšanās laikā Latvijas Republikas teritorijā novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un informēs starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā noteikto atbildīgo ārstniecības personu, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

61.4 4.4. neizmantos sabiedrisko transportu, kā arī nokļūšanai uz uzturēšanās vietu Latvijas Republikas teritorijā un starptautiskā sporta pasākuma Latvijas Republikas teritorijā norises vietu, kā arī pārvietojoties starp tām izmantos savu vai starptautiskā sporta pasākuma organizatora Latvijā nodrošinātu transportlīdzekli;

61.4 4.5. segs visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiks apstiprināta Covid-19 infekcija.

(MK 28.07.2020. noteikumu Nr. 460 redakcijā)

61.5 Šo noteikumu 60.1 punktā minētās personas:

61.1. pašizolācijas laikā, lietojot mutes un deguna aizsegu, sabiedrisko transportu var izmantot, tikai lai nokļūtu uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā un Latvijas ārstniecības iestādē ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanai;

61.2. ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā veic laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai un ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojumus veselības tūrisma ietvaros ir tiesīgas saņemt tikai pēc laboratoriskās izmeklēšanas Covid-19 infekcijas diagnostikai veikšanas;

61.3. veic atkārtotu laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai attiecīgi 5.–7. dienā pēc personas izbraukšanas no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ja persona Latvijā uzturas ilgāk par piecām dienām;

61.4. sedz visus ar ārstniecību saistītos izdevumus, ja personai tiek apstiprināta Covid-19 infekcija.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.09.2020. noteikumiem Nr. 600)

61.6 Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības, Latvijas Paralimpiskās vienības, kā arī starptautiskajās līgās startējošiem Latvijas komandu sportistiem olimpiskajos, paraolimpiskajos un tehniskajos sporta veidos un disciplīnās un viņus apkalpojošiem sporta darbiniekiem, kuri pēc dalības sporta sacensībās ieradušies no valsts, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, un uz kuriem nav attiecināms šo noteikumu 61.4 punkts, netiek piemērota šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā prasība par pašizolāciju un šo noteikumu 56.2. apakšpunktā minētā prasība par sabiedrisku un publisku vietu un telpu apmeklējumu un kontaktiem ar citiem cilvēkiem vietā un laikā, kad persona veic sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ja viņa atbilst šādiem kritērijiem:

61.1. personai nav novērojamas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes;

61.2. personai veikta laboratoriska izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai ne agrāk kā trīs dienas pirms ierašanās Latvijas Republikas teritorijā un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta (attiecināms, ja persona ārpus Latvijas Republikas ir uzturējusies ilgāk par trim dienām);

61.3. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā ir veikusi laboratorisko izmeklēšanu Covid-19 infekcijas diagnostikai un Covid-19 infekcija tajā nav noteikta;

61.4. persona ne vēlāk kā 24 stundas pēc ierašanās Latvijas Republikas teritorijā attiecīgajai Latvijas sporta organizācijai, kurā tā pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ir iesniegusi apliecinājumu par to, ka:

61.4.1. ievēros visus ierobežojumus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības novēršanai, tai skaitā šo noteikumu 56.2., 61.4.2., 61.4.3. un 61.4.4. apakšpunktā, kā arī šo noteikumu 61.2 punktā minētos nosacījumus (ja attiecināms);

61.4.2. laikā, kad persona nepilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, viņa uzturēsies apliecinājumā norādītajā dzīvesvietā vai tās sporta organizācijas noteiktajā uzturēšanās vietā Latvijas Republikas teritorijā, kurā persona pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus;

61.4.3. 10 dienas pēc atgriešanās Latvijas Republikā novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā – no rīta un vakarā – mērot ķermeņa temperatūru) un informēs Latvijas sporta organizāciju, kurā persona pilda sportista vai sporta darbinieka pienākumus, ja parādīsies kādas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra (drudzis), elpas trūkums);

61.4.4. neizmantos sabiedrisko transportu, bet, lai nokļūtu savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā un sporta pasākumu norises vietā, kā arī pārvietotos starp tām, izmantos personīgo vai attiecīgās sporta organizācijas transportlīdzekli.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 544 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.09.2020. noteikumiem Nr. 571)

62. Lēmumu par izolācijas vai mājas karantīnas pasākumu izbeigšanu šo noteikumu 54. un 55. punktā minētajos gadījumos pieņem ārstniecības persona, ņemot vērā centra tīmekļvietnē publicēto algoritmu. Pieņemot lēmumu par izolācijas izbeigšanu, ārstniecības persona izsniedz vai elektroniski nosūta pacientam veidlapu Nr. 027/u ar šādu ierakstu: "Apliecinu, ka uz šo personu no 2020. gada ... (datums) nav attiecināmi izolācijas nosacījumi".

X. Noteikumu piemērošanas izņēmumi ieslodzījuma vietās

63. Uz Ieslodzījuma vietu pārvaldi attiecas šo noteikumu 4. un 9. punktā, 25.5. apakšpunktā, 30. punktā, VII un VIII nodaļā minētās prasības.

64. Ieslodzījuma vietas administrācija izsniedz ieslodzītajam, kuram diagnosticēta Covid-19 infekcija vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu un tiek atbrīvots no ieslodzījuma vietas, informāciju par viņa pienākumiem atbilstoši šiem noteikumiem un informāciju par personas pienākumu nekavējoties vērsties pie ģimenes ārsta, kā arī, ja iespējams, – informāciju par saziņas iespējām ar personas ģimenes ārstu.

65. Ieslodzījuma vietas administrācija informē centru, ja ieslodzītais, kuram apstiprināta Covid-19 diagnoze vai kurš atbilstoši šiem noteikumiem atzīts par kontaktpersonu, tiks atbrīvots no ieslodzījuma vietas, un norāda paredzamo atbrīvošanas datumu un laiku.

66. Ieslodzījuma vietas ārsts pēc ieslodzītā lūguma izsniedz viņam izziņu par kontrindikāciju neesību šo noteikumu 34. punktā minētā pakalpojuma saņemšanai, ja ieslodzītais pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas plāno uzturēties institūcijā ar izmitināšanu (sociālās rehabilitācijas centrā vai patversmē).

XI. Īpašie pretepidēmijas pasākumi atsevišķās administratīvajās teritorijās

(Nodaļa MK 30.09.2020. noteikumu Nr. 613 redakcijā)

67. Papildus šajos noteikumos minētajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem Aizputes novadā, Daugavpils pilsētā, Daugavpils novadā, Dundagas novadā, Kuldīgas novadā, Olaines novadā, Talsu novadā un Krāslavas novadā līdz 2020. gada 6. novembrim tiek noteikti šādi pasākumi:

67.1. klātienē nenotiek amatiermākslas, māksliniecisko kolektīvu un amatieru sporta pasākumi un interešu un profesionālās ievirzes izglītības apguve (tai skaitā treniņi, sacensības un mēģinājumi);

67.2. personas lieto mutes un deguna aizsegus:

67.2.1. izmantojot pilsētas sabiedrisko transportu;

67.2.2. publiskajās telpās, kur nav iespējams nodrošināt divu metru distanci, izņemot šo noteikumu 6.2.6. un 6.2.10. apakšpunktā minētos gadījumus;

67.3. publisku pasākumu norises vai saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietā vienlaikus uzturas ne vairāk kā 300 cilvēku;

67.4. sabiedriskās ēdināšanas vietās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;

67.5. iekštelpās netiek organizēti publiski pasākumi, izņemot pasākumus, kas tiek organizēti atbilstoši šo noteikumu 16.1 un 16.2 punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 30.09.2020. noteikumu Nr. 613 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.10.2020. noteikumiem Nr. 614; MK 09.10.2020. noteikumiem Nr. 623; MK 20.10.2020. noteikumiem Nr. 634; MK 27.10.2020. noteikumiem Nr. 647)

XII. Personu uzraudzības informācijas sistēma

(Nodaļa MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

68. Informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

69. Informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas:

69.1. par personu:

69.1.1. vārds (vārdi);

69.1.2. uzvārds;

69.1.3. personas kods (identifikācijas numurs);

69.1.4. dzimšanas datums, ja nav piešķirts personas kods (identifikācijas numurs);

69.2. par ceļošanas dokumentu:

69.2.1. veids;

69.2.2. numurs;

69.2.3. izdevējvalsts;

69.3. par personas ieceļošanu Latvijā:

69.3.1. ieceļošanas datums un laiks;

69.3.2. ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);

69.3.3. reisa numurs (maršruts) un sēdvietas (kajītes, vagona) numurs, ja ieceļo ar gaisa kuģi, kuģošanas līdzekli, autobusu vai vilcienu;

69.3.4. vai persona Latvijā ieradusies darba vizītē;

69.3.5. vai persona šķērso Latvijas valsts robežu tranzīta nolūkā;

69.3.6. nākamā valsts, uz kuru persona dodas, ja šķērso Latvijas valsts robežu tranzīta nolūkā;

69.4. par personas uzturēšanos citā valstī (valstīs) pēdējo 14 dienu laikā:

69.4.1. valsts;

69.4.2. datums, kad persona izceļojusi no valsts;

69.5. personas kontaktinformācija:

69.5.1. tālrunis;

69.5.2. elektroniskā pasta adrese;

69.5.3. dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama, ja personai jāievēro pašizolācija.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

70. Papildus šo noteikumu 69. punktā minētajām ziņām informācijas sistēmā iekļauj:

70.1. Valsts policijas, Valsts robežsardzes, pašvaldības policijas un Veselības inspekcijas norādītās ziņas par personas apliecinājuma anketas iesniegšanu vai pašizolācijas noteikumu ievērošanu, tostarp pašizolācijas pārtraukšanu;

70.2. norādi par personas apliecinājuma anketas statusu (aktīvs, neaktīvs, slēgts).

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

71. Informācijas sistēmā iekļautās ziņas glabā 30 dienas no personas apliecinājuma anketas iesniegšanas brīža.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

72. Informācijas sistēmā iekļautās ziņas dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

73. Informācijas sistēmā neatkarīgi no ziņu dzēšanas pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus, kas sastāv no šo noteikumu 69.3.1. apakšpunktā minētā datuma un šo noteikumu 69.3.2., 69.3.5., 69.3.6. un 69.4. apakšpunktā minētajām ziņām. Statistikas datus informācijas sistēmas pārzinis publicē Latvijas Atvērto datu portālā.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

74. Informācijas sistēmu izmanto tiešsaistes datu pārraides režīmā.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

75. Šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas informācijas sistēmā iekļauj persona, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski aizpildot apliecinājuma anketu un apstiprinot tās iesniegšanu.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

76. Šo noteikumu 70.1. apakšpunktā minētās ziņas informācijas sistēmā tiešsaistes datu pārraides režīmā iekļauj Valsts policija, Valsts robežsardze, pašvaldības policija un Veselības inspekcija.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

77. Šo noteikumu 70.2. apakšpunktā minētās norādes automātisku izveidošanu un maiņu informācijas sistēmā, kā arī šo noteikumu 38.6 punktā minēto apstiprinājumu personai nodrošina informācijas sistēmas pārzinis.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

78. Lai, uzraugot personu pašizolācijas noteikumu ievērošanu, nodrošinātu pareizu, precīzu un kvalitatīvu informācijas apriti, informācijas sistēmā iekļautās ziņas, ja nepieciešams, labo Valsts policija, pašvaldības policija vai Veselības inspekcija. Ja mainās šo noteikumu 69.5.3. apakšpunktā minētās ziņas, persona nekavējoties par to informē Valsts policiju.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

79. Informācijas sistēmā iekļautajām ziņām šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apjomā var piekļūt:

79.1. Valsts policija;

79.2. Valsts robežsardze;

79.3. pašvaldības policija;

79.4. Veselības inspekcija;

79.5. Slimību profilakses un kontroles centrs.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

80. Lai uzraudzītu noteiktās prasības izpildi par apliecinājuma anketas iesniegšanu un personu pašizolācijas noteikumu ievērošanu, Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldības policija piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 69.1., 69.2., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.4., 69.3.5., 69.4., 69.5. apakšpunktā un 70. punktā minētajām ziņām.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

81. Lai uzraudzītu noteiktās prasības izpildi par apliecinājuma anketas iesniegšanu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām nodotu valstīm informāciju par personu pārvietošanos, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, Valsts robežsardze piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 69.1., 69.2., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.5., 69.3.6., 69.4. un 69.5. apakšpunktā minētajām ziņām.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

82. Lai identificētu ar personu kopā ceļojušās vai ceļojošās citas personas, Slimību profilakses un kontroles centrs piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām, šo noteikumu 69.1., 69.2.3., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.3., 69.3.5., 69.3.6., 69.4. un 68.5. apakšpunktā minētajām ziņām par visām personām, kuras atbilstoši šo noteikumu 38. punktam aizpildījušas apliecinājuma anketas.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

83. Lai nodrošinātu šo noteikumu 78., 80., 81. un 82. punktā minēto uzdevumu izpildi, informācijas sistēmas pārzinis pēc šo noteikumu 79. punktā minētās institūcijas pieprasījuma saņemšanas nodrošina pieprasījumā norādītajiem institūcijas nodarbinātajiem tiešsaistes piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

84. Šo noteikumu 83. punktā minēto piekļuvi informācijas sistēmas pārzinis nodrošina, piešķirot pieprasījumā norādītajam institūcijas nodarbinātajam piekļuves rekvizītus vai nodrošinot autorizēšanos informācijas sistēmā, izmantojot Vienoto pieteikšanās moduli (VPM).

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

XII1. Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas darbība

(Nodaļa MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.Kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kas sastāv no kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes (turpmāk – lietotne) un aizmugursistēmas.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.2 Centrs ir kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārzinis un Eiropas federatīvās vārtejas kopīgais pārzinis Latvijā.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.3 Lietotnē apstrādā šādu informāciju:

84.1. īslaicīgu unikālu identifikatoru (turpmāk – atslēga) arhīvu par pēdējām 14 dienām, kas saistīts ar katru lietotnes lietotāju;

84.2. to lietotāju unikālās atslēgas, ar kuriem bijusi saskare pēdējo 14 dienu laikā;

84.3. inficēto lietotāju atslēgas no aizmugursistēmas;

84.4. brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņa numurus.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.4 Aizmugursistēmā apstrādā šādus datus par personām, kurām laboratoriski vai klīniski ir noteikta Covid-19 diagnoze vai par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās ir atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos:

84.1. inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu un koda akceptēšanas faktu;

84.2. saslimšanas datumu;

84.3. simptomu esību;

84.4. brīvprātīgi sniegtos kontakttālruņu numurus;

84.5. šo noteikumu 84.3. apakšpunktā minētās atslēgas;

84.6. šo noteikumu 84.3. apakšpunktā minēto atslēgu izcelsmes valstis;

84.7. katras saskares datumu, ilgumu, signāla stiprumu un riska vērtējumu;

84.8. informāciju par to, vai centrs personu ir vai nav atzinis par kontaktpersonu.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.5 Šo noteikumu 84.1., 84.4., 84.5., 84.6., 84.7. un 84.8. apakšpunktā minētos datus kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmā lietotnes lietotājs brīvprātīgi augšupielādē no lietotnes vai no citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu brīdināšanas mobilajām lietotnēm, izmantojot Eiropas federatīvo vārteju.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.6 Centram un lietotnes lietotājam nav piekļuves šo noteikumu 84.1. un 84.2. apakšpunktā minētajiem datiem.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.Centram ir šādi pienākumi:

84.1. ieviest kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzlabojumus, tai skaitā atbilstoši epidemioloģiskās drošības stāvoklim valstī un Eiropas Savienībā;

84.2. noteikt prasības kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas uzturēšanai un drošības pārvaldībai un kontrolēt šo prasību izpildi;

84.3. nodrošināt lietotājiem kontaktpunkta funkcijas;

84.4. nodrošināt brīdinājuma sagatavošanu un nosūtīšanu personām, par kurām saskaņā ar lietotnē iestrādātajiem algoritmiem ir radušās epidemioloģiski pamatotas aizdomas, ka tās atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos;

84.5. nodrošināt tehniskos un organizatoriskos pasākumus (tai skaitā lai novērstu datu aizsardzības pārkāpumus) atbilstoši personas datu aizsardzības jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem;

84.6. dzēst visus uzkrātos datus 14 dienas pēc kontaktpersonu noteikšanas sistēmas darbības pārtraukšanas;

84.7. nodrošināt datu apmaiņu ar Eiropas federatīvo vārteju.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.8 Centram ir tiesības apstrādāt šo noteikumu 84.4 punktā minētos datus, lai:

84.1. veidotu inficēšanās gadījuma verifikācijas kodu;

84.2. noteiktu personas, kuras atradušās paaugstināta inficēšanās riska apstākļos, un brīdinātu par iespējamu kontaktu ar Covid-19 inficētu personu;

84.3. nodrošinātu minimālā datu kopuma pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā ar citu valstu nacionālajām kontaktu noteikšanas un brīdināšanas sistēmām.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim Latvijā ir šādi pienākumi:

84.1. nodrošināt informāciju par sistēmā iekļauto datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā nacionālo lietotņu sadarbspējas vajadzībām;

84.2. nodrošināt kontaktpunkta funkcijas saziņai ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem;

84.3. nodrošināt sadarbību un informācijas apmaiņu ar Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem citās valstīs, tai skaitā saņemt pieprasījumu no datu subjekta, kas neietilpst kopīgā pārziņa Latvijā darbības jomā, un nekavējoties to pārsūtīt attiecīgajam Eiropas federatīvās vārtejas kopīgajam pārzinim;

84.4. nodrošināt visus organizatoriskos, fiziskos un loģiskos drošības pasākumus datu aizsardzībai sistēmā un sadarboties ar federatīvās vārtejas kopīgajiem pārziņiem, lai identificētu un risinātu drošības incidentus, kā arī datu aizsardzības pārkāpumus, kas saistīti ar datu apstrādi Eiropas federatīvajā vārtejā;

84.5. nodrošināt datu pārrobežu apmaiņu Eiropas federatīvajā vārtejā starp citu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu nacionālajām kontaktu izsekošanas un brīdināšanas lietotnēm.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.10 Sistēmas tehnisko uzturēšanu nodrošina valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši kontaktpersonu noteikšanas un brīdināšanas informācijas sistēmas pārziņa deleģējumam.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.11 Aizmugursistēmā iekļautos datus centrs glabā 14 dienas no informācijas saņemšanas brīža un dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

84.12 Kontaktpersonu noteikšanas sistēmā pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus.

(MK 27.10.2020. noteikumu Nr. 647 redakcijā)

XIII. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

85. Valsts policija un Slimību profilakses un kontroles centrs to rīcībā esošos apliecinājumus, kuri iesniegti līdz 2020. gada 11. oktobrim, glabā vienu mēnesi no apliecinājumu iesniegšanas brīža un pēc minētā termiņa beigām iznīcina.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

86. Valsts robežsardze tās rīcībā esošos apliecinājumus:

86.1. kuri iesniegti līdz 2020. gada 11. oktobrim un no kuru iesniegšanas brīža nav pagājis viens mēnesis, nodod:

86.1.1. Valsts policijai, ja attiecīgajos apliecinājumos ir norāde par personas uzturēšanos valstī, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

86.1.2. Slimību profilakses un kontroles centram, ja attiecīgajos apliecinājumos ir norāde par uzturēšanos tikai tādā valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

86.2. kuri nav jānodod šo noteikumu 86.1. apakšpunktā minētajām institūcijām viena mēneša laikā no to iesniegšanas brīža, iznīcina.

(MK 06.10.2020. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija
noteikumiem Nr. 360

(Pielikuma nosaukums MK 15.07.2020. noteikumu Nr. 459 redakcijā)

Paziņojums par Covid-19 iznākumu pacientam
Ārstniecības iestādes nosaukums  

Kods

Ārsta vārds, uzvārds   Tālrunis
 
1. Pacienta vārds, uzvārds  

2. Personas kods vai

dzimšanas datums . . .

3. Dzimums: sieviete vīrietis

vecums (gadi):

4. Faktiskā dzīvesvieta  

5. Stacionēšanas datums . . .

6. Iestādes nosaukums  
 
7. Uzņemšanas diagnoze  

8. Ja uzņemts ITN, datums . . .

9. Izrakstīšana no ITN, datums . . .

10. Atbalstoša terapija:

skābekļa terapija

plaušu mākslīgā ventilācija

ECMO

11. Iznākums:

izrakstīts

miris

12. Izrakstīšanas vai nāves datums: . . .

13. SARS-CoV-2 laboratoriskās noteikšanas datums: . . .

14. Hroniskas slimības un citi riska faktori:

ir (atzīmēt)

nav

nav zināms

sirds asinsvadu slimība

cukura diabēts

hipertensija

onkoloģiska slimība

astma

tuberkuloze

plaušu slimība

imūnsupresija, t. sk. HIV

aknu slimība

imūnsupresija zāļu lietošanas dēļ

nieru slimība

adipozitāte

neiroloģiska vai neiromuskulāra slimība

grūtniecība (nedēļas)

asplēnija

pēcdzemdību periods līdz 6 nedēļām

cits

15. Komplikācijas:

ARDS

bakteriāla pneimonija

akūta nieru mazspēja

bronhiolīts

cita sekundāra bakteriāla infekcija

sirds mazspēja

miokardīts

sepse

multiorgānu mazspēja

encefalīts

Kavasaki sindroms

cits

16. Vai pacients pirms saslimšanas ir lietojis zāles:

jā (atzīmēt)

nav zināms

angiotenzīnu konvertējoša enzīma (AKE) inhibitori  
 
angiotenzīna II receptora blokatori (ARB)  
 
nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi  

17. Pacientam laboratoriski noteikti citi izraisītāji:

jā (atzīmēt)

nav zināms

Klīniskais materiāls  
 
Izraisītājs  

18. Vakcinācija pret gripu un pneimokoka infekciju:

pret gripu šajā sezonā:

vakcinēts

nav vakcinēts

nav zināms

pret pneimokoka infekciju:

vakcinēts

nav vakcinēts

nav zināms

19. Ja pacients miris,

vai veikta autopsija:

jā (atzīmēt)

nav zināms

Autopsijas rezultāts  

20. Nāves cēlonis medicīniskajā apliecībā pēc SSK-10:

I daļa , , ,

II daļa , , ,

III daļa , , ,

21. Papildu informācija  

Aizpildīšanas datums* . . .

Ārsta paraksts* ___________________________

Zīmogs*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Veselības ministre I. Viņķele
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 360Pieņemts: 09.06.2020.Stājas spēkā: 10.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110B, 09.06.2020. OP numurs: 2020/110B.1
Dokumenta valoda:
LVENRU
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
315304
{"selected":{"value":"30.10.2020","content":"<font class='s-1'>30.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.10.2020","iso_value":"2020\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2020.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.10.2020","iso_value":"2020\/10\/28","content":"<font class='s-1'>28.10.2020.-29.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2020","iso_value":"2020\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2020.-27.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2020","iso_value":"2020\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2020.-25.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2020","iso_value":"2020\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2020.-23.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.10.2020","iso_value":"2020\/10\/17","content":"<font class='s-1'>17.10.2020.-20.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2020","iso_value":"2020\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2020.-16.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2020","iso_value":"2020\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2020.-13.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.10.2020","iso_value":"2020\/10\/10","content":"<font class='s-1'>10.10.2020.-11.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2020","iso_value":"2020\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2020.-09.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.10.2020","iso_value":"2020\/10\/01","content":"<font class='s-1'>01.10.2020.-05.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.09.2020","iso_value":"2020\/09\/24","content":"<font class='s-1'>24.09.2020.-30.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2020","iso_value":"2020\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2020.-23.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.09.2020","iso_value":"2020\/09\/10","content":"<font class='s-1'>10.09.2020.-16.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2020","iso_value":"2020\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2020.-09.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2020","iso_value":"2020\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2020.-07.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.08.2020","iso_value":"2020\/08\/17","content":"<font class='s-1'>17.08.2020.-02.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2020","iso_value":"2020\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2020.-16.08.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2020","iso_value":"2020\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2020.-31.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.07.2020","iso_value":"2020\/07\/11","content":"<font class='s-1'>11.07.2020.-15.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2020","iso_value":"2020\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2020.-10.07.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.06.2020","iso_value":"2020\/06\/10","content":"<font class='s-1'>10.06.2020.-30.06.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.10.2020
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)