Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Starptautisko līgumu uzskaiti veic Ārlietu ministrija. Starptautisko līgumu pamatteksti netiek apvienoti ar tajos izdarītajiem grozījumiem.

REZOLŪCIJA 1/1999

par izmaiņām 1993.gada 13. septembrī parakstītajā brīvās tirdzniecības nolīgumā starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku A Protokolā,

 

APVIENOTĀ KOMITEJA,

Atsaucoties uz 1993. gada 13.septembrī parakstīto brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku un 1997.gada 6.februārī parakstīto Apvienotās komitejas Rezolūciju Nr. 1/1997 par labojumiem brīvās tirdzniecības nolīguma starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, un Lietuvas Republiku A protokolā, un 1998.gada 22.decembrī parakstīto Apvienotās komitejas Rezolūciju Nr. 1/1998 par labojumiem brīvās tirdzniecības nolīguma starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku A protokolā;

Ņemot vērā brīvās tirdzniecības nolīguma starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku, Lietuvas Republiku (turpmāk tekstā Nolīgums) 24.panta nosacījumus;

Ievērojot to, ka termina "izcelsmes produkti" definīcija ir jāmaina, lai nodrošinātu paplašinātās kumulācijas sistēmas, kas pieļauj Eiropas Kopienas, Polijas, Ungārijas, Čehijas Republikas, Slovākijas Republikas, Bulgārijas, Rumānijas, Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Slovēnijas, Turcijas, Islandes, Norvēģijas un Šveices (ieskaitot Lihtenšteinas) izcelsmes materiālu lietošanu, atbilstošu darbību;

Ievērojot to, ka būtu vēlams mainīt pantu formulējumus, kas attiecas uz summām, lai pilnībā ņemtu vērā eiro stāšanos spēkā;

Ievērojot to, ka jāprecizē apstrādes un pārstrādes noteikumu saraksts, kas jāizpilda neizcelsmes materiāliem, lai tie iegūtu izcelsmes statusu, ņemot vērā izmaiņas pārstrādes metodēs un atsevišķu izejmateriālu trūkumu,

 

IR NOLĒMUSI SEKOJOŠO:

1. pants

Protokols A par "izcelsmes produktu" jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm tiek mainīts sekojoši:

1. 21. un 26. pantā nosaukums "ECU" tiek aizvietots ar "eiro".

2. 30. pants tiek aizvietots ar:

"30. pants

Eiro izteiktās summas

1. Eksportējošās Puses nacionālajā valūtā izteiktās summas, kuras ir ekvivalentas eiro izteiktajām summām, jābūt fiksētām eksportējošā Pusē un paziņotām importējošai Pusei.

2. Ja summas pārsniedz atbilstošās summas, kuras fiksē importējošā Puse, pēdējai tās ir jāpieņem, ja rēķins par produkciju ir izskatīts eksportējošās Puses valūtā. Ja rēķins par produkciju ir izrakstīts kādas citas Puses valūtā, kas uzskaitīts 4.pantā, tad importējošā Puse atzīst un pieņem attiecīgās Puses paziņoto summu.

3. Summām, kas tiek minētas jebkurā tādā nacionālajā valūtā, jābūt ekvivalentām ar šajā nacionālajā valūtā izteiktām summām eiro izteiksmēm uz 1999. gada oktobra pirmo darba dienu.

4. Eiro izteiktās summas un to ekvivalenti nacionālajās Pušu valūtās tiek pārskaitītas Apvienotajā komitejā pēc Puses pieprasījuma. Veicot šo pārskatīšanu, Apvienotajai komitejai jāraugās, lai nenotiktu jebkurā nacionālajā valūtā lietoto summu samazinājums un jāapsver attiecīgo ierobežojumu saglabāšanu reālā izteiksmē. Šim mērķim tā var nolemt mainīt eiro izteiktās summas."

 

3. II Pielikums tiek papildināts ar sekojošo:

(b) HS preču pozīciju 1904 ir jāaizvieto ar sekojošo:
1904 Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, Ražošana, kurā:
uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai - neizmanto 1860 grupas materiālus;
graudu produktus (piemēram, - kurā visai izmantotajai labībai un
kukurūzas pārslas); graudaugi miltiem (izņemot ziemas kviešus un
(izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu to atvasinājumus) jau ir izcelsme
veidā vai citā veidā apstrādāti graudi pilnībā 1
(izņemot miltus un rupja maluma - kurā visu 17. grupas izmantoto
miltus), pirms tam vārīti vai materiālu vērtība nepārsniedz 30%
sagatavoti ar citu paņēmienu, kas no produkcijas ex -works cenas
citur nav minēti
1 Izņēmumi attiecībā uz Zea indurata maize ir pielietojami līdz 31.12.2002.
 
(d) HS preču pozīciju 2207 ir jāaizvieto ar sekojošo:
2207 Nedenaturēts etilspirts ar spirta Ražošana:
tilpumkoncentrāciju 80% vai vairāk; - visus izmantotos materiālus
etilspirts un pārējie jebkura stipruma klasificē pozīcijā citā kā
spirti, denaturēti 2207 vai 2208;
- visām vīnogām vai visiem
materiāliem, kas atvasināti
no vīnogām, jābūt izcelsmei
pilnībā, vai ja visi pārējie
produkti jau ir izcelsmes,
araku drīkst lietot līdz
5% no tilpuma
 
(f) HS preču pozīciju 57 ir jāaizvieto ar sekojošo:
57. Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas: Ražošana no1:
grupa - No adatu cauršūtā filca - dabīgajām šķiedrām ,vai
- ķīmiskiem materiāliem vai
tekstila
pulpas
Tomēr var izmantot:
- 5402 pozīcijā klasificēto
polipropilēna pavedienu,
- 5503 vai 5506 pozīcijā
klasificētos polipropilēna
pavedienus,vai
- 5501 pozīcijas
polipropilēna pavedienu
grīstes, kuru lineārais
blīvums visos monopavediena
vai šķiedras gadījumos ir
mazāks par 9 decitekiem,
nodrošinot, ka to vērtība
nepārsniedz 40% no
produkcijas ex - works cenas
Džutas audumi var tikt
izmantoti oderējumam
- No pārējā filca Ražošana no1:
- nekārstām vai neķemmētām
vai citādi neapstrādātām
dabīgām šķiedrām,
- ķīmiskiem materiāliem vai
tekstila pulpas
- No citiem tekstila materiāliem Ražošana no1:
- kokosšķiedras dzijas vai
džutas dzijas,
- sintētiskās vai mākslīgās
pavedienu dzijas,
- dabīgajām šķiedrām, vai
- nekārstām vai neķemmētām
vai citādi vērpšanai
neapstrādātām sintētiskām
štāpeļšķiedrām,
Džutas audumi var tikt
lietoti oderējumam
1 Īpašos nosacījumus attiecībā uz produkciju, kas iegūta no jauktiem tekstilmateriāliem, skatīt 5.piezīmi
 
(h) HS preču pozīciju 8401 ir jāaizvieto ar sekojošo:
ex Kodolenerģijas elementi Ražošanā, kurā visus Ražošana,
8401 izmantotos materiālus kurā visu
klasificē pozīcijā, citā izmantoto
kā produkcijai1 mat. vērtība
nepārsniedz
30% no
produkcijas
ex-works
cenas

1 Šo noteikumu ir jāpiemēro līdz 2005.g. 31. decembrim.

 

 

(j) starp HS preču pozīciju 9606 un 9612 ir jāiestarpina sekojošais:
9608 Lodīšu pildspalvas; pildspalvas un Ražošana, kurā visus
marķieri ar filca vai cita poraina izmantotos materiālus
materiāla uzgali; tintes pildspalvas, klasificē pozīcijā, citā
stilogrāfi un pārējās pildspalvas, kā produkcija. Tomēr
kopēšanas spalvas, izbīdāmie rakstāmspalvas var
skrūvveida zīmuļi vai slīdzīmuļi, klasificēt tajā pašā
pildspalvu turētāji, zīmuļturētāji un preču grupā
līdzīgi turētāji, iepriekšminēto
izstrādājumu daļas (ieskaitot uzgales
un saspraudes), izņemot 9609. preču
pozīcijas izstrādājumus

2. pants

Šī Rezolūcija stājas spēkā nākošā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad visas Puses ir paziņojušas Depozitārijam par nepieciešamo iekšējo procedūru pabeigšanu, lai šī Rezolūcija stātos spēkā.

Šī Rezolūcija ir pagaidu piemērošanā no 2000.gada 1.janvāra.

Rezolūcija ir jādeponē 1993.gada 13.septembrī parakstītā brīvās tirdzniecības nolīguma starp Latvijas Republiku, Igaunijas Republiku un Lietuvas Republiku Depozitārijā Igaunijas Republikā.

APLIECINOT IEPRIEKŠ MINĒTO attiecīgas pilnvarotās personas ir parakstījušas šo Rezolūciju.

PARAKSTĪTA Tallinā tūkstoš deviņi simti deviņdesmit devītā gada 25.novembrī vienā eksemplārā angļu, latviešu, lietuviešu un igauņu valodās. Domstarpību gadījumā noteicošais teksts ir angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Lietuvas Republikas Igaunijas Republikas
vārdā vārdā vārdā
KASPARS GERHARDS ROMAS ŠVEDAS MAIT MARTINSON
Ekonomikas ministrijas Ārlietu ministrijas Ārlietu ministrijas
valsts sekretārs Ekonomikas Ārējās ekonomiskās
departamenta politikas departamenta
direktors direktors
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēku zaudējis
Spēku zaudējis
Valsts:
 Baltijas valstis
 Igaunija
 Lietuva
Veids:
 starptautisks dokuments
 divpusējs
Stājas spēkā:
 01.01.2000.
Parakstīts:
 25.11.1999.
Parakstīšanas vieta: 
Tallina
Zaudē spēku:
 01.05.2004.
Ratificēja:
 Saeima
Atruna: Nav
Deklarācija: Nav
Depozitārijs:
 Igaunijas Republikas valdība
Publicēts:
 "Latvijas Vēstnesis", 446/451, 30.12.1999.
Dokumenta valoda:
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
943
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"