Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.965

Rīgā 2004.gada 23.novembrī (prot. Nr.67 9.§)
Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14.panta 8.punktu

1. Noteikumi nosaka izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un to filiāles) reģistrācijas kārtību.

2. Izglītības iestāžu reģistru kārto pilnvarota Izglītības kvalitātes valsts dienesta amatpersona (turpmāk — atbildīgā amatpersona).

(MK 08.02.2005. noteikumu Nr.103 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.596)

3. Izglītības iestādes dibinātājs vai tā pilnvarota persona mēneša laikā pēc izglītības iestādes dibināšanas iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā izglītības iestādes reģistrācijas iesniegumu (turpmāk — iesniegums) (1.pielikums).

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.596)

4. Iesniegumam pievieno Izglītības likuma 24.panta trešajā daļā minēto dokumentu oriģinālus vai to apliecinātas kopijas. Ārvalstīs izsniegtus publiskus dokumentus legalizē Latvijas Republikai saistošajos starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā un pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

5. Lēmumu par izglītības iestādes reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu, reģistrācijas atteikšanu vai izglītības iestādes svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra (turpmāk — reģistrs) pieņem atbildīgā amatpersona. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešama papildu informācija, atbildīgā amatpersona to nepieprasa no iesnieguma iesniedzēja, bet iegūst patstāvīgi vai sadarbībā ar citām valsts pārvaldes iestādēm, ja nepieciešamā informācija ir to rīcībā.

(Grozīts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.506)

6. Atbildīgā amatpersona lēmumu par izglītības iestādes reģistrāciju, reģistrācijas atlikšanu vai reģistrācijas atteikšanu pieņem mēneša laikā (koledžām — divu mēnešu laikā) pēc iesnieguma un visu Izglītības likuma 24.panta trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas.

7. Ja ir pieņemts lēmums par izglītības iestādes reģistrēšanu, atbildīgā amatpersona piešķir izglītības iestādei reģistrācijas numuru, izsniedz izglītības iestādes reģistrācijas apliecību (2.pielikums) un izdara ierakstu reģistrā.

8. Reģistrā par izglītības iestādi norāda šādas ziņas:

8.1. izglītības iestādes nosaukums;

8.2. izglītības iestādes juridiskā adrese;

8.3. izglītības iestādes dibinātājs un izglītības iestādes vadītājs;

8.4. izglītības iestādes juridiskais statuss;

8.5. lēmums par izglītības iestādes dibināšanu, tā pieņemšanas datums;

8.6. izglītības iestādes telpu platība un tehniskais aprīkojums;

8.7. finansējuma avoti un kārtība;

8.8. izglītības iestādes reģistrācijas datums;

8.9. izglītības iestādei piešķirtais reģistrācijas numurs;

8.10. izglītības iestādes tālruņa un faksa numuri;

8.11. izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese.

9. Ja ir mainījušās šo noteikumu 8.punktā minētās ziņas vai izdarīti grozījumi izglītības iestādes nolikumā, izglītības iestādes dibinātāja pienākums ir 10 darbdienu laikā par to rakstiski informēt atbildīgo amatpersonu, pievienojot apliecinošus dokumentus. Atbildīgā amatpersona 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā.

10. Atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par reģistrācijas atlikšanu, ja:

10.1. izvēloties izglītības iestādes nosaukumu vai apstiprinot izglītības iestādes nolikumu, nav ievērotas Izglītības likumā noteiktās prasības;

10.2. izglītības iestādes nolikums vai citi iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām izglītības jomā vai prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

10.3. iesniegumam par izglītības iestāžu reģistrāciju nav pievienoti un iesniegti dokumenti, kas apliecina tajā minētās ziņas.

11. Lēmumu par reģistrācijas atlikšanu pieņem 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Izglītības iestādes dibinātājam vai tā pilnvarotajai personai lēmumā par reģistrācijas atlikšanu norādītos dokumentus un informāciju ir pienākums iesniegt atbildīgajai amatpersonai triju nedēļu laikā pēc lēmuma saņemšanas.

12. Reģistrācijas termiņa tecējums tiek apturēts uz laiku, kamēr izglītības iestādes dibinātājs vai tā pilnvarotā persona iesniedz atbildīgās amatpersonas lēmumā par reģistrācijas atlikšanu norādītos dokumentus un informāciju.

13. Atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikšanu, ja:

13.1. izglītības iestādes nolikumā noteiktais izglītības iestādes darbības mērķis ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem izglītības jomā;

13.2. nav ievērotas Izglītības likumā noteiktās prasības izglītības iestādes dibināšanai;

13.3. pēc lēmuma pieņemšanas par reģistrācijas atlikšanu lēmumā noteiktajā termiņā nav novērsti norādītie trūkumi;

13.4. iesniegums un tam pievienotie dokumenti iesniegti vēlāk nekā mēnesi pēc iestādes dibināšanas;

13.5. Izglītības kvalitātes valsts dienestam likti šķēršļi reģistra ziņu pārbaudē;

13.6. iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.596)

14. Atbildīgā amatpersona pieņem lēmumu par izglītības iestādes svītrošanu no reģistra, ja:

14.1. dibinātājs ir iesniedzis iesniegumu par izglītības iestādes slēgšanu;

14.2. gada laikā pēc izglītības iestādes reģistrēšanas nav saņemta neviena licence izglītības programmas īstenošanai;

14.3. gada laikā pēc licences saņemšanas nav uzsākta paredzēto izglītības programmu īstenošana;

14.4. visām izglītības iestādei izsniegtajām izglītības programmu licencēm ir beidzies derīguma termiņš vai tās ir anulētas;

14.5. licence izglītības programmas īstenošanai nav saņemta, bet ir izziņota izglītojamo uzņemšana, uzņemti izglītojamie, uzsākta izglītības programmu īstenošana vai veikta cita izglītojoša darbība;

14.6. izglītības iestādes reģistrācijas procesā ir sniegtas nepatiesas ziņas, kas bijušas par pamatu izglītības iestādes reģistrācijai;

14.7. izglītības iestāde ir izsniegusi valsts atzītu izglītības dokumentu, bet atbilstoši normatīvajiem aktiem izglītības jomā tai nebija tiesību izsniegt šādus dokumentus (piemēram, persona nav pilnībā apguvusi izglītības programmu, izglītības programma nav akreditēta);

14.8. kompetenta institūcija atkārtoti konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus izglītības iestādes darbībā;

14.9. tas ir noteikts tiesas spriedumā;

14.10. publiskos reģistros konstatēts, ka dibinātājs ir likvidēts.

(Grozīts ar MK 12.01.2010. noteikumiem Nr.27)

15. Atbildīgā amatpersona šo noteikumu 9., 11., 13. un 14.punktā minēto lēmumu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta iesnieguma iesniedzējam.

16. Atbildīgās amatpersonas lēmumu var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājam. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt tiesā.

(MK 25.06.2009. noteikumu Nr.596 redakcijā)

17. Ja izglītības iestādes reģistrācijas apliecība tiek pazaudēta, atbildīgā amatpersona pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no izglītības iestādes izsniedz reģistrācijas apliecības dublikātu.

18. Izglītības iestādes, kas reģistrētas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās aktualizē šo noteikumu 8.punktā minētās ziņas un rakstiski iesniedz atbildīgajai amatpersonai precizēto informāciju.

19. Izglītības iestādes reģistrācijas iesniegumu un dokumentus, kas iesniegti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, izskata, izglītības iestādi reģistrē un reģistrācijas apliecību izsniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1999.gada 9.novembra noteikumus Nr.377 "Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 1999, 374.nr.; 2003, 109.nr.).

Ministru prezidents I.Emsis

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
1. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.965

(Pielikums grozīts ar MK 12.01.2010. noteikumiem Nr.27)



Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
2. pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 23.novembra noteikumiem Nr.965

(Pielikums grozīts ar MK 25.06.2009. noteikumiem Nr.596; MK 12.01.2010. noteikumiem Nr.27)

Izglītības un zinātnes ministrs J.Radzevičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 965Pieņemts: 23.11.2004.Stājas spēkā: 27.11.2004.Zaudē spēku: 01.08.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.11.2004.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
97050
{"selected":{"value":"16.01.2010","content":"<font class='s-1'>16.01.2010.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"16.01.2010","iso_value":"2010\/01\/16","content":"<font class='s-1'>16.01.2010.-31.07.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-15.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.07.2005","iso_value":"2005\/07\/16","content":"<font class='s-1'>16.07.2005.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2005","iso_value":"2005\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2005.-15.07.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.11.2004","iso_value":"2004\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2004.-11.02.2005.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
16.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)