Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.608

Rīgā 2004.gada 20.jūlijā (prot. Nr.44 17.§)
Noteikumi par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāievēro, marķējumā (informatīvā zīme vai uzlīme, informatīvais plakāts tirdzniecības vietā, rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi, elektroniskais ekrāns) un reklāmas publikācijās sniedzot patērētājiem informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.

2. Noteikumi attiecas uz M1 kategorijas jauniem, iepriekš nereģistrētiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto pasažieru pārvadāšanai vai speciālu darbu veikšanai un kuros nav vairāk kā deviņas sēdvietas, ieskaitot vadītāja vietu (turpmāk — automobiļi), un kas tiek izstādīti vai piedāvāti pārdošanai vai nomai (piemēram, tirdzniecības izstādē, automobiļu izstāžu zālē vai pagalmā) (turpmāk — tirdzniecības vieta).

3. Aizliegts izplatīt vieglos automobiļus, par kuriem nav sniegta šo noteikumu prasībām atbilstoša informācija. Visos patērētājiem sagatavotajos informatīvajos materiālos (informatīvā zīme vai uzlīme, informatīvais plakāts tirdzniecības vietā, rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi, elektroniskais ekrāns, reklāmas publikācijas) aizliegts norādīt simbolus, marķējumu vai uzrakstus par degvielas patēriņu vai CO2 izplūdi, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, atbilstības sertifikātā un tipa apstiprinājuma dokumentācijā oficiāli noteiktajam degvielas patēriņa un īpatnējās CO2 izplūdes skaitliskajam lielumam vai citādi maldina patērētājus.

4. Lai patērētājus informētu par oficiāli noteikto degvielas patēriņa un CO2 izplūdes skaitlisko lielumu, pārdevējs automobili marķē ar informatīvo zīmi vai uzlīmi (vieglā automobiļa tirdzniecības markas, tipa un, ja nepieciešams, arī varianta un versijas komercapraksts), kas ir piestiprināta vai skaidri un saredzami parādīta pie katra automobiļa modeļa tirdzniecības vietās, kā arī tirdzniecības izstādēs.

5. Informatīvajā zīmē vai uzlīmē (standarta izmērs — 297 x 210 mm (A4)) katram vieglo automobiļu modelim norāda viegli saskatāmu un salasāmu informāciju šādā secībā:

5.1. automobiļa modelis un degvielas veids;

5.2. oficiāli noteiktais degvielas patēriņa skaitliskais lielums, kas izteikts litros uz 100 kilometriem (1/100 km) un/vai kilometros uz litru (km/l) ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata;

5.3. oficiāli noteiktais CO2 izplūdes skaitliskais lielums, kas izteikts gramos uz kilometru (g/km), noapaļojot līdz veselam skaitlim;

5.4. norādes:

5.4.1. “Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (izdruka vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā”;

5.4.2. “Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO2 izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu”.

6. Satiksmes ministrija sadarbībā ar Vides ministriju nodrošina rokasgrāmatas par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (turpmāk — rokasgrāmata) izstrādāšanu un publicē to laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Satiksmes ministrija nodrošina, lai rokasgrāmatā reizi gadā tiktu apkopota ražotāju vai importētāju sniegtā informācija par tirgū pieejamo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.

7. Rokasgrāmatas izdruka vai kopija ir bez maksas pieejama automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

8. Rokasgrāmatā ietver šādu informāciju:

8.1. visu konkrētajā gadā tirgū pieejamo automobiļu saraksts, kurā automobiļi sakārtoti pēc tirdzniecības marku (ražotāja tirdzniecības zīme, kas norādīta uz atbilstības sertifikāta un tipa apstiprinājuma) nosaukuma alfabēta secībā;

8.2. katram rokasgrāmatā minētajam modelim norādīts:

8.2.1. degvielas veids;

8.2.2. oficiāli noteiktais degvielas patēriņa skaitliskais lielums, kas izteikts litros uz 100 kilometriem (1/100 km) un/vai kilometros uz litru (km/l) ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata;

8.2.3. oficiāli noteiktais CO2 izplūdes skaitliskais lielums, kas izteikts gramos uz kilometru (g/km), noapaļojot līdz veselam skaitlim;

8.3. desmit degvielas patēriņa ekonomijas ziņā visefektīvākie automobiļu modeļi, kas sarindoti augošā secībā pēc īpatnējās CO2 izplūdes skaitliskā lieluma. Sarakstā norāda automobiļa modeli, oficiāli noteikto degvielas patēriņa un CO2 izplūdes skaitlisko lielumu;

8.4. norāde, ka transportlīdzekļa pareiza lietošana, regulāra apkope un braukšanas stils (piemēram, izvairīšanās no agresīvas braukšanas, braukšana ar mazāku ātrumu, laikus veikta bremzēšana, pareizs spiediens riepās, tukšgaitas laika samazināšana, izvairīšanās pārvadāt lieku smagumu) samazina degvielas patēriņu un CO2 izplūdi;

8.5. skaidrojumu par gāzu izplūdēm no mehāniskiem transportlīdzekļiem, kas rada siltumnīcas efektu un var izraisīt klimata pārmaiņas, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstošu novērtējumu par dažādu patērētājiem pieejamo degvielas veidu ietekmi uz vidi;

8.6. atsauce uz Eiropas Kopienas noteikto vidējo CO2 izplūdes daudzumu automobiļiem, kā arī datums, kad šis rādītājs jāsasniedz;

8.7. atsauce uz Eiropas Komisijas apkopoto un internetā pieejamo informāciju par automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi.

9. Pārdevējs nodrošina katrai automobiļu tirdzniecības markai informatīvu plakātu vai displeju, kurā norāda oficiāli noteikto degvielas patēriņa un CO2 izplūdes skaitlisko lielumu visiem automobiļu modeļiem, kas ir izstādīti vai piedāvāti pārdošanai vai nomai konkrētā tirdzniecības vietā (vai ar tās starpniecību), kā arī tirdzniecības izstādē.

10. Informatīvajā plakātā vai displejā par katru vieglā automobiļa modeli saskaņā ar šo noteikumu pielikumā noteikto paraugu norāda šādu viegli saskatāmu un salasāmu informāciju:

10.1. automobiļa modelis;

10.2. oficiāli noteiktais CO2 izplūdes skaitliskais lielums, kas izteikts gramos uz kilometru (g/km), noapaļojot līdz veselam skaitlim;

10.3. oficiāli noteiktais degvielas patēriņa skaitliskais lielums, kas izteikts litros uz 100 kilometriem (1/100 km) un/vai kilometros uz litru (km/l) ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata;

10.4. norādes:

10.4.1. “Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO2 izplūdi (izdruka vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā”;

10.4.2. “Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO2 izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO2 ir galvenā siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu”.

11. Šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju norāda uz informatīva plakāta vai displeja, kura minimālais izmērs ir 70 x 50 cm. Ja displejā informāciju norāda uz elektroniskā ekrāna, ekrāna izmēram jābūt vismaz 25 x 32 cm. Elektroniskajā ekrānā informāciju var norādīt ar ritjoslas palīdzību.

12. Šo noteikumu 10.4.1. un 10.4.2.apakšpunktā minētajām norādēm jābūt pastāvīgi redzamām, ja informāciju norāda uz elektroniskā ekrāna.

13. Informatīvajā plakātā vai displejā norādāmo informāciju atjauno reizi sešos mēnešos. Ja informatīvo plakātu nepieciešams papildināt agrāk, informāciju norāda saraksta apakšā. Elektroniskajā ekrānā norādāmo informāciju atjauno reizi trijos mēnešos.

14. Pastāvīgi izstādītu informatīvo plakātu vai displeju tirdzniecības vietā var aizstāt ar elektronisko ekrānu, ja netiek ierobežota patērētāja iespēja iepazīties ar tajā norādīto informāciju, salīdzinot ar informatīvajā plakātā vai displejā norādīto informāciju.

15. Visos drukātajos reklāmas materiālos, kas paredzēti patērētājam, norāda oficiāli noteikto degvielas patēriņa un CO2 izplūdes skaitlisko lielumu, izņemot gadījumus, ja reklāmas publikācijā ir iekļauta atsauce tikai uz tirdzniecības marku kopumā, nenorādot konkrētus automobiļu modeļus.

16. Reklāmā norādāmā informācija par oficiāli noteikto degvielas patēriņa un CO2 izplūdes skaitlisko lielumu atbilst šādām prasībām:

16.1. tā ir tikpat labi saskatāma un uztverama kā reklāmas publikācijas galvenā daļa;

16.2. informāciju par oficiāli noteikto degvielas patēriņu sniedz par visiem reklāmas publikācijā minētajiem automobiļu modeļiem. Ja reklāmas publikācijā norādīti vairāki modeļi, sniedz informāciju par katra modeļa degvielas patēriņu vai norāda degvielas patēriņa diapazonu visiem modeļiem. Oficiāli noteikto degvielas patēriņa skaitlisko lielumu norāda litros uz 100 kilometriem (1/100 km) un/vai kilometros uz litru (km/l) ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata.

17. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību atbilstoši savai kompetencei veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Konkurences padome.

18. Ekonomikas ministrija paziņo Eiropas Komisijai par valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par šo noteikumu ievērošanas uzraudzību.

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumus Nr.585 “Noteikumi par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu vieglo automobiļu degvielas patēriņu un CO2 izplūdi” (Latvijas Vēstnesis, 2002, 190.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra Direktīvas 1999/94/EK, kas attiecas uz patērētājiem domātas informācijas pieejamību par degvielas ekonomiju un CO2 izplūdēm attiecībā uz jaunu pasažieru automobiļu laišanu tirgū;

2) Komisijas 2003.gada 24.jūlija Direktīvas 2003/73/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 13.decembra Direktīvas 1999/94/EK III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministra vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
Pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.608
Tirdzniecības vietā izstādāmā informatīvā plakāta vai displeja paraugs

Degvielas veids

 Nr.
p.k.

 Modelis

 CO izplūde

 Degvielas patēriņš

 Benzīns

 1.

  

  

  

 2.

  

  

  

 …

  

  

  

 Dīzeļdegviela

 1.

  

  

  

 2.

  

  

  

 …

  

  

  

Piezīme.

Automobiļu modeļi ir uzskaitīti un sagrupēti atbilstoši degvielas veidam. Katram degvielas veidam automobiļu modeļi ir sarindoti pēc CO2 izplūdes skaitliskā lieluma augošā secībā, modeli ar zemāko degvielas patēriņu norādot saraksta sākumā.

Ekonomikas ministra vietā — Ministru prezidenta biedrs A.Šlesers
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par marķējumā un reklāmas publikācijās patērētājiem sniedzamo informāciju par jaunu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 608Pieņemts: 20.07.2004.Stājas spēkā: 24.07.2004.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 116, 23.07.2004.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
91538
24.07.2004
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"