Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr. 111

Rīgā 2004. gada 28. maijā (prot. Nr. 20, 3. p.)

Par "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17. panta 2. punktu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 30. panta pirmo daļu un 31. panta otro daļu, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumus" (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17. panta 2. punktu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 30. panta pirmo daļu un 31. panta otro daļu.

1.2. Maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu prasībām veic nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības, savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvās biedrības, kā arī nedalībvalstu apdrošinātāju filiāles (tālāk tekstā - apdrošinātājs).

1.3. Terminu lietojums šajos noteikumos atbilst ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2002. gada 27. decembra lēmumu Nr. 357 apstiprinātajos "Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos" lietotajiem terminiem.

2. Maksātspējas normas aprēķins

2.1. Maksātspējas norma tiek noteikta kā lielākais no rādītājiem, kas aprēķināti, pamatojoties uz apdrošināšanas prēmijām saskaņā ar 2.2. punkta prasībām un pamatojoties uz apdrošināšanas atlīdzībām saskaņā ar 2.3. punkta prasībām.

2.2. Maksātspējas normas aprēķinu, pamatojoties uz apdrošināšanas prēmijām, veic saskaņā ar šādu algoritmu:

2.2.1. pārskata periodā bruto parakstīto un nopelnīto prēmiju apjoms, kas attiecas uz gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, tiek palielināts par 50 procentiem;

2.2.2. apdrošinātāji, kuri ir saņēmuši licenci sauszemes transporta līdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai, bruto parakstīto prēmiju apjomu samazina par obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (OCTAA) obligāto atskaitījumu apjomu;

2.2.3. gadījumā, ja pārskata periods nesakrīt ar pilnu pārskata gadu, aprēķinā iepriekšējā pilnā pārskata gada bruto parakstītās un bruto nopelnītās apdrošināšanas prēmijas, kas koriģētas saskaņā ar 2.2.1. un 2.2.2. punktā noteiktajām prasībām, tiek pieskaitītas pārskata perioda atbilstošajiem rādītājiem;

2.2.4. ņemot vērā 2.2.1.-2.2.3. punktā noteiktās korekcijas, visu apdrošināšanas veidu bruto parakstīto apdrošināšanas prēmiju kopsummu salīdzina ar visu apdrošināšanas veidu bruto nopelnīto prēmiju kopsummu. Turpmākajā aprēķinā izmanto lielāko no abiem lielumiem;

2.2.5. iegūtais lielums tiek dalīts ar darbības mēnešu skaitu pārskata periodā, bet nepilna pārskata gada gadījumā - ar iepriekšējā pārskata gada un pārskata perioda darbības mēnešu skaita kopsummu. Aprēķinātais lielums tiek reizināts ar 12;

2.2.6. iegūtais lielums tiek sadalīts divās daļās: pirmā daļa ietver līdz 50 milj. eiro ekvivalentu latos, kas aprēķināts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā, bet otrā daļa ietver atlikušo apjomu;

2.2.7. tiek aprēķināti un summēti 18 procenti no pirmās daļas un 16 procenti no otrās daļas;

2.2.8. saskaņā ar 2.2.7. punkta prasībām iegūtā summa tiek reizināta ar koeficientu, kas ir aprēķināts kā attiecība starp triju pēdējo pārskata gadu, bet nepilna pārskata gada gadījumā - triju pēdējo pilno pārskata gadu un pārskata perioda laikā neto piekritušajām apdrošināšanas atlīdzību prasībām un bruto piekritušajām atlīdzību prasībām. Šis koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,5.

2.3. Maksātspējas normas aprēķinu, pamatojoties uz apdrošināšanas atlīdzībām, veic saskaņā ar šādu algoritmu:

2.3.1. par aprēķina periodu šajā algoritmā tiek uzskatīti pēdējie trīs pārskata gadi;

2.3.2. ja pēdējos septiņos pārskata gados vairāk nekā 50 procentus no bruto parakstīto prēmiju kopējā apjoma veido prēmijas par apdrošināšanu pret vienu vai vairākiem no tādiem riskiem kā kredītrisks, vētra, krusa un salna, tad aprēķina periods ir apdrošinātāja pēdējie septiņi pārskata gadi;

2.3.3. ja pārskata periods nesakrīt ar pilnu pārskata gadu, par aprēķina periodu tiek uzskatīti pēdējie trīs vai 2.3.2. punktā minētajā gadījumā - pēdējie septiņi pilni pārskata gadi un pārskata periods;

2.3.4. ja apdrošinātāja darbības periods ir īsāks par trim vai 2.3.2. punktā minētajā gadījumā - septiņiem pārskata gadiem, tad apdrošinātāja maksātspējas norma tiek aprēķināta, tikai pamatojoties uz 2.2. punktā noteikto algoritmu;

2.3.5. algoritmā izmantotā bruto atlīdzību summa un bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehnisko rezervju apjoms, kas attiecas uz gaisakuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kuģu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, tiek palielināts par 50 procentiem;

2.3.6. tiek aprēķināta kopējā bruto atlīdzību summa 2.3.1.-2.3.3. punktā noteiktajā aprēķina periodā;

2.3.7. aprēķinātajai summai tiek pieskaitītas bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves pārskata perioda beigās;

2.3.8. no iegūtās summas tiek atņemtas bruto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskās rezerves, kādas tās bija saskaņā ar 2.3.1.-2.3.3. punkta prasībām noteiktā aprēķina perioda sākumā;

2.3.9. iegūtais rezultāts tiek dalīts ar darbības mēnešu skaitu 2.3.1.-2.3.3. punktā noteiktajā aprēķina periodā un reizināts ar 12;

2.3.10. 2.3.1.-2.3.9. punktā minēto aprēķinu rezultātā iegūtā summa tiek sadalīta divās daļās: pirmā daļa ietver līdz 35 milj. eiro ekvivalentu latos, kas aprēķināts pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa pārskata perioda pēdējā dienā, bet otrā daļa ietver atlikušo apjomu;

2.3.11. tiek aprēķināti un summēti 26 procenti no pirmās daļas un 23 procenti no otrās daļas;

2.3.12. iegūtā summa tiek reizināta ar koeficientu, kas aprēķināts kā attiecība starp triju pēdējo pārskata gadu, bet nepilna pārskata gada gadījumā - triju pēdējo pilno pārskata gadu un pārskata perioda laikā neto piekritušajām apdrošināšanas atlīdzību prasībām un bruto piekritušajām atlīdzību prasībām. Šis koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,5.

2.4. 2.2.7. un 2.3.11. punktā minētie procenti tiek samazināti par divām trešdaļām veselības apdrošināšanā gadījumā, ja tiek piemēroti šādi dzīvības apdrošināšanas tehniskie principi:

2.4.1. apdrošināšanas prēmijas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz slimības tabulām saskaņā ar apdrošināšanā lietoto matemātisko metodi;

2.4.2. izveidojot tehniskās rezerves, tiek ņemts vērā apdrošināto personu vecuma palielināšanās faktors;

2.4.3. pietiekama apjoma tehnisko rezervju izveidošanai ir saņemta paaugstināta apdrošināšanas prēmija;

2.4.4. apdrošinātājs var pārtraukt apdrošināšanas polisi līdz trešā apdrošināšanas gada beigām;

2.4.5. apdrošināšanas līgumā ir paredzēta iespēja palielināt prēmiju vai samazināt apdrošinājuma summu spēkā esošajiem līgumiem.

2.5. Ja maksātspējas norma, kas aprēķināta saskaņā ar 2.1.-2.4. punktā noteiktajām prasībām, ir zemāka nekā iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma, tad maksātspējas norma ir vismaz vienāda ar iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķināto maksātspējas normu, kas reizināta ar koeficientu, kas aprēķināts kā attiecība starp neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajām rezervēm pārskata perioda beigās un neto atlikto apdrošināšanas atlīdzību prasību tehniskajām rezervēm iepriekšējā pārskata gada beigās. Koeficients nedrīkst būt augstāks par 1. Ja iepriekšējā pārskata gada beigās aprēķinātā maksātspējas norma, kas reizināta ar šo koeficientu, ir zemāka nekā pārskata perioda beigās aprēķinātā maksātspējas norma, tad maksātspējas norma ir pārskata perioda maksātspējas norma.

3. Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību pašu līdzekļu aprēķins

3.1. Pašu līdzekļu aprēķinā iekļauj:

3.1.1. apdrošināšanas komercsabiedrības akciju sabiedrības formā apmaksāto pamatkapitālu, kas samazināts par priekšrocību akcijām ar dividenžu uzkrāšanu;

3.1.2. akciju emisijas uzcenojumu;

3.1.3. savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru apmaksātās pajas;

3.1.4. rezerves kapitālu un pārējās rezerves, izņemot tehniskās rezerves un pārvērtēšanas rezerves;

3.1.5. iepriekšējo gadu revidēto nesadalīto peļņu/zaudējumus;

3.1.6. samazinājumu par:

3.1.6.1. apdrošināšanas komercsabiedrības akciju sabiedrības formā vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības (tālāk tekstā - apdrošināšanas sabiedrība) īpašumā esošajām pašu akcijām vai pajām, nemateriālajiem aktīviem un pārskata perioda zaudējumiem,

3.1.6.2. ieguldījumiem tādu kredītiestāžu, finanšu iestāžu un pārapdrošinātāju kapitālā un rezervēs un subordinētajā kapitālā, kuros apdrošināšanas sabiedrībai tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita.

3.2. Pašu līdzekļu aprēķinā papildus iekļauj:

3.2.1. subordinēto kapitālu - apdrošināšanas sabiedrības aizņēmumus, kuru rakstveida darījumu aktos nepārprotami noteikts, ka aizdevējs ir tiesīgs atprasīt un apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga atmaksāt aizdevumu pirms termiņa vienīgi apdrošināšanas sabiedrības likvidācijas gadījumā un aizdevēja prasījums tiek apmierināts tikai pēc visu citu kreditoru prasībām, bet pirms akcionāru prasībām, un aizņēmuma līgums atbilst šādiem nosacījumiem:

3.2.1.1. noteiktā termiņā atmaksājamā subordinētā kapitāla aizņēmuma sākotnējais termiņš nav mazāks par pieciem gadiem vai beztermiņa subordinētā kapitāla aizņēmuma līgumā ir paredzēts, ka to atmaksā ne ātrāk kā piecus gadus pēc paziņojuma par aizņēmuma uzteikumu saņemšanas,

3.2.1.2. aizņēmuma līgumā nav noteikti citi nosacījumi aizņēmuma pirmstermiņa atmaksai, izņemot apdrošināšanas sabiedrības likvidāciju,

3.2.1.3. aizņēmuma līguma noteikumus var grozīt tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida atļauju;

3.2.2. priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu ar noteikumu, ka apdrošināšanas sabiedrības likvidācijas gadījumā šīs akcijas tiek atmaksātas pēc visu citu kreditoru prasībām, bet pirms pārējo akcionāru prasībām, t.sk.:

3.2.2.1. noteiktā termiņā dzēšamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu,

3.2.2.2. beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

3.2.2.2.1. tās nevar atmaksāt pēc turētāja iniciatīvas vai bez Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšējas rakstveida atļaujas,

3.2.2.2.2. emisijas prospektā ir paredzēts, ka apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības atlikt dividenžu izmaksu un parāda saistību samaksu, ja apdrošināšanas sabiedrībai pēc šādu maksājumu veikšanas veidojas nepietiekams pašu līdzekļu apjoms.

3.3. Pašu līdzekļu aprēķinā apdrošināšanas sabiedrība iekļauj pilnībā saņemto noteiktā termiņā atmaksājamo un beztermiņa subordinēto kapitālu un noteiktā termiņā dzēšamās un beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu tādā apjomā, kas kopsummā nepārsniedz 50 procentus no mazākā - no pašu līdzekļiem, kas aprēķināti saskaņā ar 3.1. punkta prasībām, vai saskaņā ar 2.1.-2.5. punkta prasībām aprēķinātās maksātspējas normas. Noteiktā termiņā atmaksājamā subordinētā kapitāla vai noteiktā termiņā dzēšamo priekšrocību akciju ar dividenžu uzkrāšanu apjoms nedrīkst pārsniegt 25 procentus no mazākā - no pašu līdzekļiem, kas aprēķināti saskaņā ar 3.1. punkta prasībām, vai saskaņā ar 2.1.-2.5. punkta prasībām aprēķinātās maksātspējas normas.

3.4. Subordinētā kapitāla daļu, kas tiek iekļauta pašu līdzekļu aprēķinā, pēdējos piecus gadus pirms aizņēmuma termiņa beigām katru gadu samazina par 20 procentiem.

4. Nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu pašu līdzekļu aprēķins

4.1. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu aprēķinā iekļauj:

4.1.1. pārējās rezerves, izņemot tehniskās rezerves un pārvērtēšanas rezerves;

4.1.2. iepriekšējo gadu revidēto nesadalīto peļņu/zaudējumus;

4.1.3. samazinājumu par:

4.1.3.1. nemateriālajiem aktīviem,

4.1.3.2. pārskata perioda zaudējumiem,

4.1.3.3. ieguldījumiem nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitas sabiedrībās, un prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuras ir nedalībvalsts apdrošinātāja, kurš izveidojis šo filiāli, meitas sabiedrības,

4.1.3.4. prasībām, izņemot prasības no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām, pret nedalībvalsts apdrošinātāju, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī pret tā meitas sabiedrībām.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2004. gada 1. jūliju.

5.2. Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvās biedrības iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai "Pārskatu par nedzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" (1. pielikums) un "Pārskatu par nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un to pietiekamību" (2. pielikums) kopā ar nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa pārskatu, kā arī kopā ar darbības pārskatu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2003. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 133 apstiprināto "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" noteiktajos termiņos. Nedalībvalstu apdrošinātāju filiāles iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai "Pārskatu par nedzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" (1. pielikums) un "Pārskatu par nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem un to pietiekamību" (3. pielikums) līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam, kā arī vienlaikus ar gada pārskatu Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajā termiņā. Apdrošinātāja pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām apdrošinātājs pirmo reizi iesniedz par 2004. gada 3. ceturksni.

5.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 14. decembra lēmumu Nr. 23/12 apstiprinātie "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību maksātspējas normas aprēķināšanas noteikumi" un ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2003. gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 92 apstiprinātie "Noteikumi par apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļu aprēķinu".

5.4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2003. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 133 apstiprināto "Nedzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" 17. pielikums "Pārskats par nedzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" (UPDK 0651151) un 18. pielikums "Pārskats par apdrošinātāja pašu līdzekļiem un to pietiekamību" (UPDK 0651170).

6. Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 2002/13/EC "Grozījumi Eiropas Parlamenta un Padomes 73/239/EEC direktīvā par nedzīvības apdrošināšanas uzņēmumiem noteikto maksātspējas normas prasību".

1.pielikums

111-001.PNG (224572 bytes)

111-002.PNG (182360 bytes)

111-003.PNG (178395 bytes)

2.pielikums

111-004.PNG (122479 bytes)

3.pielikums

111-005.PNG (79007 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumu" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: lēmums Numurs: 111Pieņemts: 28.05.2004.Stājas spēkā: 28.05.2004.Zaudē spēku: 21.09.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 03.06.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
89400
28.05.2004
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)