Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr.117

Rīgā 2004. gada 28. maijā (prot. Nr. 20, 4. p.)

Par "Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumu" apstiprināšanu

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17. panta 2. punktu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 30. panta pirmo daļu un 31. panta otro daļu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

Apstiprināt "Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumus" (pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U. Cērps

Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. "Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 6. panta 1. punktu, 7. panta pirmās daļas 1. punktu un 17. panta 2. punktu un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 30. panta pirmo daļu un 31. panta otro daļu.

1.2. Maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķinu saskaņā ar šo noteikumu prasībām veic dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības, savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvās biedrības, kā arī nedalībvalstu dzīvības apdrošinātāju filiāles (tālāk tekstā - apdrošinātājs).

1.3. Noteikumos lietotie termini:

1.3.1. riskam pakļautais bruto kapitāls - lielums, kas veidojas, atņemot no bruto apdrošinājuma summas, kas izmaksājama nāves gadījumā saskaņā ar tiešajā apdrošināšanā vai pieņemtajā pārapdrošināšanā noslēgto līgumu, bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves;

1.3.2. riskam pakļautais neto kapitāls - lielums, kas veidojas, atņemot no neto apdrošinājuma summas, kas izmaksājama nāves gadījumā saskaņā ar tiešajā apdrošināšanā vai pieņemtajā pārapdrošināšanā noslēgto līgumu, neto dzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves;

1.3.3. pārējo terminu lietojums atbilst ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2002. gada 27. decembra lēmumu Nr. 357 apstiprinātajos "Apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas noteikumos" un ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2003. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 132 apstiprinātajos "Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumos" lietotajiem terminiem.

2. Maksātspējas normas aprēķins

2.1. Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas norma tiek noteikta kā maksātspējas normas dzīvības apdrošināšanā, kas aprēķināta saskaņā ar 2.2.-2.4. punkta prasībām, un maksātspējas normas nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanā, kas aprēķināta saskaņā ar 2.5. punkta prasībām, summa.

2.2. Maksātspējas norma dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar uzkrājuma veidošanu un dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas, kā arī regulāru izmaksu apdrošināšanas līgumiem (annuities) tiešajā apdrošināšanā un pieņemtajā pārapdrošināšanā, izņemot tirgum piesaistītos dzīvības apdrošināšanas līgumus, ir saskaņā ar 2.2.1. un 2.2.3. punkta prasībām aprēķināto lielumu summa:

2.2.1. 4 procenti no 2.2. punktā minēto līgumu bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm tiek reizināti ar koeficientu (R), kas iegūts kā attiecība starp šo līgumu neto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm un šo līgumu bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm pārskata perioda beigās. Šis koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,85;

2.2.2. 2.2. punktā minētajiem līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, tiek aprēķināti:

2.2.2.1. 0,1 procents no riskam pakļautā bruto kapitāla dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas, kas sedz nāves risku un ir ar sākotnējo termiņu līdz trim gadiem (ieskaitot),

2.2.2.2. 0,15 procenti no riskam pakļautā bruto kapitāla dzīvības apdrošināšanas līgumiem bez uzkrājuma veidošanas, kas sedz nāves risku un ir ar sākotnējo termiņu virs trim gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem,

2.2.2.3. 0,3 procenti no riskam pakļautā bruto kapitāla pārējiem līgumiem;

2.2.3. saskaņā ar 2.2.2.1.-2.2.2.3. punkta prasībām aprēķināto lielumu kopsummu reizina ar koeficientu (K), kas aprēķināts kā attiecība starp riskam pakļauto neto kapitālu un riskam pakļauto bruto kapitālu. Šis koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,5.

2.3. Tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem tiešajā apdrošināšanā un pieņemtajā pārapdrošināšanā maksātspējas norma ir saskaņā ar 2.3.1.-2.3.4. punkta prasībām aprēķināto lielumu summa:

2.3.1. ja apdrošinātājs ir uzņēmies ieguldījumu risku līdz ar apdrošinājuma ņēmēju, tad aprēķina 4 procentus no bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm, kas attiecas uz šiem līgumiem. Iegūtais lielums tiek reizināts ar koeficientu (R1), kas iegūts kā attiecība starp šo līgumu neto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm un šo līgumu bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm pārskata perioda beigās. Šis koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,85;

2.3.2. ja apdrošinātājs nav uzņēmies ieguldījumu risku un līgumā norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, ir fiksēta uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, tad aprēķina 1 procentu no bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm, kas attiecas uz šiem līgumiem. Iegūtais lielums tiek reizināts ar koeficientu (R2), kas iegūts kā attiecība starp šo līgumu neto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm un šo līgumu bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm pārskata perioda beigās. Šis koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,85;

2.3.3. ja apdrošinātājs nav uzņēmies ieguldījumu risku un līgumā norādītā summa, kas paredzēta administratīvo izdevumu segšanai, nav fiksēta uz laiku, kas ilgāks par pieciem gadiem, tad aprēķina 25 procentus no pēdējā pārskata perioda administratīvajiem izdevumiem, kas attiecināmi uz šiem līgumiem. Šim aprēķinam pārskata perioda administratīvie izdevumi tiek dalīti ar darbības mēnešu skaitu pēdējā pārskata periodā un reizināti ar 12;

2.3.4. ja apdrošinātājs apdrošina nāves gadījuma risku, tad līgumiem, kuriem riskam pakļautais bruto kapitāls nav negatīvs lielums, aprēķina 0,3 procentus no riska kapitāla un iegūto lielumu kopsummu reizina ar koeficientu (K), kas aprēķināts kā attiecība starp riskam pakļauto neto kapitālu un riskam pakļauto bruto kapitālu. Šis koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,5.

2.4. Līgumiem, kas paredz apdrošinātāja uzņemto saistību izpildi apdrošināšanas termiņa beigās par vienreizējiem vai periodiskiem apdrošināšanas prēmiju maksājumiem (kapitāla izmaksas operācijām), maksātspējas norma ir vienāda ar 4 procentiem no šo līgumu bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm, kas reizināti ar koeficientu (R3), kurš iegūts kā attiecība starp šo līgumu neto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm un šo līgumu bruto dzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm pārskata perioda beigās. Šis koeficients nedrīkst būt mazāks par 0,85.

2.5. Maksātspējas norma nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanā, ko dzīvības apdrošinātājs veic kā papildriska apdrošināšanu, kā arī kā atsevišķu nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšanu, ja apdrošinātājs ir saņēmis licenci šiem apdrošināšanas veidiem, tiek aprēķināta saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2004. gada 28. maija lēmumu Nr. 111 apstiprinātajiem "Nedzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumiem".

3. Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību pašu līdzekļu aprēķins

3.1. Pašu līdzekļu aprēķinā iekļauj:

3.1.1. apdrošināšanas komercsabiedrības akciju sabiedrības formā apmaksāto pamatkapitālu, kas samazināts par priekšrocību akcijām ar dividenžu uzkrāšanu;

3.1.2. akciju emisijas uzcenojumu;

3.1.3. savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru apmaksātās pajas;

3.1.4. rezerves kapitālu un pārējās rezerves, izņemot tehniskās rezerves un pārvērtēšanas rezerves;

3.1.5. iepriekšējo gadu revidēto nesadalīto peļņu/zaudējumus;

3.1.6. samazinājumu par:

3.1.6.1. apdrošināšanas komercsabiedrības akciju sabiedrības formā vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības (tālāk tekstā - apdrošināšanas sabiedrība) īpašumā esošajām pašu akcijām vai pajām, nemateriālajiem aktīviem un pārskata perioda zaudējumiem,

3.1.6.2. ieguldījumiem tādu kredītiestāžu, finanšu iestāžu un pārapdrošinātāju kapitālā un rezervēs un subordinētajā kapitālā, kuros apdrošināšanas sabiedrībai tieši vai netieši pieder 20 procenti vai vairāk no pamatkapitāla vai kopējā balsstiesīgo akciju, paju vai daļu skaita.

3.2. Pašu līdzekļu aprēķinā papildus iekļauj:

3.2.1. subordinēto kapitālu - apdrošināšanas sabiedrības aizņēmumus, kuru rakstveida darījumu aktos nepārprotami noteikts, ka aizdevējs ir tiesīgs atprasīt un apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga atmaksāt aizdevumu pirms termiņa vienīgi apdrošināšanas sabiedrības likvidācijas gadījumā un aizdevēja prasījums tiek apmierināts tikai pēc visu citu kreditoru prasībām, bet pirms akcionāru prasībām, un aizņēmuma līgums atbilst šādiem nosacījumiem:

3.2.1.1. noteiktā termiņā atmaksājamā subordinētā kapitāla aizņēmuma sākotnējais termiņš nav mazāks par pieciem gadiem vai beztermiņa subordinētā kapitāla aizņēmuma līgumā ir paredzēts, ka to atmaksā ne ātrāk kā piecus gadus pēc paziņojuma par aizņēmuma uzteikumu saņemšanas,

3.2.1.2. aizņēmuma līgumā nav noteikti citi nosacījumi aizņēmuma pirmstermiņa atmaksai, izņemot apdrošināšanas sabiedrības likvidāciju,

3.2.1.3. aizņēmuma līguma noteikumus var grozīt tikai ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšēju rakstveida atļauju;

3.2.2. priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu ar noteikumu, ka apdrošināšanas sabiedrības likvidācijas gadījumā šīs akcijas tiek atmaksātas pēc visu citu kreditoru prasībām, bet pirms pārējo akcionāru prasībām, t.sk.:

3.2.2.1. noteiktā termiņā dzēšamās priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu,

3.2.2.2. beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

3.2.2.2.1. tās nevar atmaksāt pēc turētāja iniciatīvas vai bez Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšējas rakstveida atļaujas,

3.2.2.2.2. emisijas prospektā ir paredzēts, ka apdrošināšanas sabiedrībai ir tiesības atlikt dividenžu izmaksu un parāda saistību samaksu, ja apdrošināšanas sabiedrībai pēc šādu maksājumu veikšanas veidojas nepietiekams pašu līdzekļu apjoms.

3.3. Pašu līdzekļu aprēķinā apdrošināšanas sabiedrība iekļauj pilnībā saņemto noteiktā termiņā atmaksājamo un beztermiņa subordinēto kapitālu un noteiktā termiņā dzēšamās un beztermiņa priekšrocību akcijas ar dividenžu uzkrāšanu tādā apjomā, kas kopsummā nepārsniedz 50 procentus no mazākā - no pašu līdzekļiem, kas aprēķināti saskaņā ar 3.1. punkta prasībām, vai saskaņā ar 2.1.-2.5. punkta prasībām aprēķinātās maksātspējas normas. Noteiktā termiņā atmaksājamā subordinētā kapitāla vai noteiktā termiņā dzēšamo priekšrocību akciju ar dividenžu uzkrāšanu apjoms nedrīkst pārsniegt 25 procentus no mazākā - no pašu līdzekļiem, kas aprēķināti saskaņā ar 3.1. punkta prasībām, vai saskaņā ar 2.1.-2.5. punkta prasībām aprēķinātās maksātspējas normas.

3.4. Subordinētā kapitāla daļu, kas tiek iekļauta pašu līdzekļu aprēķinā, pēdējos piecus gadus pirms aizņēmuma termiņa beigām katru gadu samazina par 20 procentiem.

4. Nedalībvalstu apdrošinātāju filiāļu pašu līdzekļu aprēķins

4.1. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļu aprēķinā iekļauj:

4.1.1. pārējās rezerves, izņemot tehniskās rezerves un pārvērtēšanas rezerves;

4.1.2. iepriekšējo gadu revidēto nesadalīto peļņu/zaudējumus;

4.1.3. samazinājumu par:

4.1.3.1. nemateriālajiem aktīviem,

4.1.3.2. pārskata perioda zaudējumiem,

4.1.3.3. ieguldījumiem nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī tā meitassabiedrībās, un prasībām uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, kuras ir nedalībvalsts apdrošinātāja, kurš izveidojis šo filiāli, meitassabiedrības,

4.1.3.4. prasībām, izņemot prasības no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām, pret nedalībvalsts apdrošinātāju, kurš izveidojis šo filiāli, kā arī pret tā meitassabiedrībām.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2004. gada 1. jūliju.

5.2. Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības un savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvās biedrības iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai "Pārskatu par dzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" (1. pielikums) un "Pārskatu par dzīvības apdrošināšanas sabiedrības pašu līdzekļiem un to pietiekamību" (2. pielikums) kopā ar dzīvības apdrošināšanas sabiedrības ceturkšņa pārskatu, kā arī kopā ar darbības pārskatu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2003. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 132 apstiprināto "Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās nedzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" noteiktajos termiņos. Nedalībvalstu apdrošinātāju filiāles iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai "Pārskatu par dzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" (1. pielikums) un "Pārskatu par nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļiem un to pietiekamību" (3. pielikums) līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam, kā arī vienlaikus ar gada pārskatu Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajā termiņā. Apdrošinātāja pārskatus saskaņā ar šo noteikumu prasībām apdrošinātājs pirmo reizi iesniedz par 2004. gada 3. ceturksni.

5.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2001. gada 14. decembra lēmumu Nr. 23/11 apstiprinātie "Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējo dzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību maksātspējas normas aprēķināšanas noteikumi".

5.4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2003. gada 27. jūnija lēmumu Nr. 132 apstiprināto "Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrību un savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvo biedrību apdrošināšanas darbības pārskata un ceturkšņa pārskata sagatavošanas noteikumu" 19. pielikums "Pārskats par dzīvības apdrošinātāja aprēķināto maksātspējas normu" (UPDK 0651132) un 20. pielikums "Pārskats par apdrošinātāja pašu līdzekļiem un to pietiekamību" (UPDK 0651170).

6. Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Savienības direktīvas 2002/83/EC "Par dzīvības apdrošināšanu".

 

1.pielikums

117-001.PNG (159098 bytes)

117-002.PNG (156976 bytes)

117-003.PNG (217004 bytes)

117-004.PNG (189204 bytes)

117-005.PNG (40088 bytes)

2.pielikums

117-006.PNG (119696 bytes)

3.pielikums

117-007.PNG (77754 bytes)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Dzīvības apdrošinātāju maksātspējas normas un pašu līdzekļu aprēķināšanas noteikumu" .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: lēmums Numurs: 117Pieņemts: 28.05.2004.Stājas spēkā: 28.05.2004.Zaudē spēku: 22.09.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 89, 03.06.2004.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
89399
28.05.2004
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)