Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumus Nr. 705 "Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.710

Rīgā 2003.gada 16.decembrī (prot. Nr.64 15.§)
Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūtiem

1. Ar šiem noteikumiem tiek apstiprināti:

1.1. valsts akciju sabiedrības tipveida statūti (1.pielikums);

1.2. pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūti (2.pielikums).

2. Ja valsts un pašvaldības akciju sabiedrības komercdarbību reglamentē speciāli normatīvie akti, sabiedrības statūtos ietver kārtību, kādā tiks nodrošināta speciālo normu izpilde.

Ministru prezidents E.Repše

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.710
Valsts akciju sabiedrības tipveida statūti

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “______________________” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt. 

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus. 

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes pilnvarotajai personai.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________. 

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________. 

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

 

 

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) lati, ko veido ________ (skaits vārdiem) akcijas. 

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

9. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

10. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

11. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.

 

 

III. Padome

12. Padomes sastāvā ir _____ (skaits vārdiem) locekļi. 

13. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

14. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:

14.1. ________________;

14.2. ________________;

14.3. ________________;

utt. 

Piezīme. Sabiedrības statūti var paredzēt arī citus ierobežojumus padomes locekļiem.

 

 

IV. Valde

15. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

16. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

17. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

18. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

18.1. ________________;

18.2. ________________;

18.3. ________________;

utt. 

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

19. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

20. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

21. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

22. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

22.1. ________________;

22.2. ________________;

22.3. ________________;

utt. 

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana.

23. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

23.1. ________________;

23.2. ________________;

23.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

 

 

V. Sabiedrības darbības izbeigšana

24. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

24.1. ________________;

24.2. ________________;

24.3. ________________;

utt. 

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

 

Akciju turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

 

vai

____________ ministrs _________________ (paraksts un tā atšifrējums)

 

Piezīme. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

__________________________ (vieta), 20__.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 16.decembra noteikumiem Nr.710
Pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūti

I. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “______________________” (turpmāk — sabiedrība).

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus. 

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes pilnvarotajai personai.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________. 

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________. 

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

 

 

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) lati, ko veido ________ (skaits vārdiem) akcijas. 

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

9. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

10. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

11. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir 1 (viens) lats.

 

 

III. Padome

12. Padomes sastāvā ir _____ (skaits vārdiem) locekļi. 

13. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

14. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:

14.1. ________________;

14.2. ________________;

14.3. ________________;

utt. 

Piezīme. Sabiedrības statūti var paredzēt arī citus ierobežojumus padomes locekļiem.

 

 

IV. Valde

15. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

16. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem. 

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

17. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. 

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

18. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

18.1. ________________;

18.2. ________________;

18.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

19. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

20. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi. 

21. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. 

22. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

22.1. ________________;

22.2. ________________;

22.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana.

23. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

23.1. ________________;

23.2. ________________;

23.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

 

 

V. Sabiedrības darbības izbeigšana

24. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

24.1. ________________;

24.2. ________________;

24.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

 

Akciju turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

__________________________ (vieta), 20__.gada ___._____________

Ekonomikas ministrs J.Lujāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūtiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 710Pieņemts: 16.12.2003.Stājas spēkā: 20.12.2003.Zaudē spēku: 01.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 180, 19.12.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
82264
20.12.2003
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)