Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumus Nr. 1142 "Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.626

Rīgā 2003.gada 4.novembrī (prot. Nr.58 8.§)
Dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības aprites kārtība
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka dzīvnieku ārstnieciskās un diētiskās barības ražošanas, izplatīšanas, izvešanas, ievešanas un izmantošanas kārtību.

II. Dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtība

2. Dzīvnieku ārstniecisko barību (turpmāk - ārstnieciskā barība) atļauts ražot personai, kuras darbība ir atzīta Pārtikas un veterinārajā dienestā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dzīvnieku barības apritē iesaistīto objektu atzīšanas un reģistrācijas kārtību. Ārstniecisko barību ražo:

2.1. no ārstnieciskajiem premiksiem, kas reģistrēti atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par veterināro zāļu reģistrācijas kārtību;

2.2. no ārstnieciskajiem premiksiem, barības piedevām un barības, ja to maisījums nerada nevēlamu mijiedarbību;

2.3. no dzīvnieku barības (turpmāk — barība), kas atbilst normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti un šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

2.4. no barības, kas maisījumā ar ārstniecisko premiksu veido homogēnu un stabilu barības maisījumu;

2.5. no barības, kas nesatur to pašu veterināro zāļu vai kokcidiostatu aktīvās vielas, kuras ietilpst ārstnieciskā premiksa sastāvā;

2.6. samaisot ārstnieciskā premiksa dienas devu vismaz ar pusi no dzīvniekam nepieciešamās barības dienas devas. Atgremotājiem paredzētā ārstnieciskā premiksa dienas devu samaisa vismaz ar pusi no dzīvniekam nepieciešamās minerālvielas nesaturošas papildbarības dienas devas.

(Grozīts ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.975)

3. Ārstnieciskās barības ražotājs pārbauda ārstnieciskās barības homogenitāti, stabilitāti un noteikto glabāšanas ilgumu saskaņā ar ražotāja rakstiski noteiktu kārtību.

4. Pārtikas un veterinārais dienests ņem dzīvnieku barības paraugus jebkurā ārstnieciskās barības ražošanas vai tirdzniecības posmā vai no gatavās barības un pārbauda ārstnieciskās barības homogenitāti, stabilitāti, ārstnieciskās barības ražotāja noteikto glabāšanas ilgumu un atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(MK 25.11.2008. noteikumu Nr.975 redakcijā)

5. Ārstniecisko barību, kas satur prethelmintiskus preparātus:

5.1. ražo tikai no ārstnieciskajiem premiksiem, kas nesatur tās pašas ķīmiskās grupas aktīvās vielas, kuras izmanto cilvēku ārstēšanai;

5.2. lieto tikai profilaktiski un nepieciešamajās devās.

6. Ja ārstniecisko barību tiešajam patērētājam piegādā konteinerā vai cisternā, marķējumā norādāmās ziņas iekļauj lietošanas pamācībā.

7. Cisternas un konteinerus, kurus izmanto ārstnieciskās barības pārvadāšanai, tīra saskaņā ar ārstnieciskās barības ražotāja rakstiski noteiktu kārtību.

8. Ārstniecisko barību pēc praktizējoša veterinārārsta (turpmāk — veterinārārsts) rakstiska pieprasījuma drīkst izplatīt Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts ārstnieciskās barības ražotājs vai izplatītājs.

9. Veterinārārsts izraksta ārstnieciskās barības pieprasījumu (turpmāk — pieprasījums) un noformē divas tā kopijas (1.pielikums):

9.1. pieprasījuma oriģinālu un pirmo kopiju dzīvnieka īpašnieks, tā pilnvarota persona vai veterinārārsts iesniedz ārstnieciskās barības ražotājam vai izplatītājam;

9.2. pieprasījuma pirmo kopiju saglabā ārstnieciskās barības ražotājs vai izplatītājs;

9.3. pieprasījuma otro kopiju saglabā veterinārārsts;

9.4. pieprasījuma oriģināls kopā ar ārstniecisko barību nonāk pie dzīvnieka īpašnieka vai tā pilnvarotas personas.

10. Pieprasījuma oriģinālu un kopijas glabā vienu gadu.

11. Pieprasījumu izraksta vienam ārstēšanas kursam. Pieprasījums ir derīgs vienu mēnesi.

12. Veterinārārsts pieprasījumā nosaka ierobežojumus tās produkcijas izmantošanai, kura iegūta no ārstētā dzīvnieka.

13. Ja ārstnieciskā premiksa ražotājs nav noteicis šo noteikumu 12.punktā paredzētos ierobežojumus, veterinārārsts nosaka veterināro zāļu izdalīšanās periodu. Veterināro zāļu izdalīšanās periods nedrīkst būt mazāks par:

13.1. septiņām dienām — olām un pienam;

13.2. 28 dienām — mājputnu un zīdītāju gaļai, taukiem un blakusproduktiem;

13.3. 500 grāddienām — zivīm.

14. Veterinārārsts pieprasījumu izraksta:

14.1. tikai saviem pacientiem;

14.2. pamatojoties uz noteikto diagnozi;

14.3. noteiktai dzīvnieku sugai.

15. Produktīvajiem dzīvniekiem ārstnieciskās barības kursu nosaka ne ilgāku par mēnesi.

16. Ārstnieciskās barības ražotājs vai izplatītājs pieprasījumā ieraksta barības izgatavošanas datumu un derīguma termiņu.

17. (Svītrots ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr.418.)

18. (Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.975.)

19. (Svītrots ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.975.)

III. Dzīvnieku diētiskās barības aprites kārtība

20. Dzīvnieku diētisko barību (turpmāk — diētiskā barība) drīkst ražot, uzglabāt, ievest (importēt), izvest (eksportēt) vai izplatīt, ja:

20.1. tā atbilst šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajām prasībām;

20.2. tā ir marķēta un iepakota atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti;

20.3. to ražo, ieved, izved vai izplata Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīta vai reģistrēta persona.

21. Ja šo noteikumu 2.pielikumā vienai barības lietošanas indikācijai ir norādītas vairākas barības specifisko īpašību grupas, diētiskās barības ražotājs barības receptē drīkst lietot vienu vai vairākas barības specifisko īpašību grupas.

22. Ja atsevišķas sastāvdaļas izcelsme marķējumā ir obligāti deklarējama, diētiskās barības ražotājs precīzi norāda, piemēram, sastāvdaļas specifisko nosaukumu vai dzīvnieka sugas nosaukumu.

23. Ja marķējumā obligāti norādāmo vielu sarakstā ir prasība deklarēt barības piedevas kopējo daudzumu, diētiskās barības ražotājs norāda dabīgās vielas un pievienotās vielas kopējo daudzumu vai dabīgās vielas daudzumu, ja barības piedeva nav pievienota.

24. Diētiskās barības ieteicamais lietošanas ilgums ir laiks, kāds nepieciešams, lai sasniegtu barības lietošanas mērķi.

25. Diētiskās barības ražotājs drīkst noteikt īsāku diētiskās barības lietošanas ilgumu, nekā tas norādīts šo noteikumu 2.pielikumā.

26. Ja dzīvniekam ir neatgriezeniski traucēti vielmaiņas procesi, diētisko barību drīkst lietot visu mūžu.

27. Pirms diētiskās barības lietošanas un pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu.

28. Diētiskās barības enerģētisko vērtību aprēķina atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dzīvnieku barības apriti.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 10.06.2008. noteikumu Nr.418 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.975)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1990.gada 26.marta Direktīvas 90/167/EEK, ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu;

2) Padomes 1993.gada 13.septembra Direktīvas 93/74/EEK par lopbarību, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem;

3) Komisijas 1994.gada 25.jūlija Direktīvas 94/39/EK, ar ko izveido to barības lietojumu sarakstu, kuri paredzēti īpašiem barošanas mērķiem;

4) Komisijas 2008.gada 9.janvāra Direktīvas 2008/4/EK, ar kuru groza Direktīvu 94/39/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta piena triekas riska mazināšanai;

5) Komisijas 2008.gada 5.marta Direktīvas 2008/38/EK, ar ko izveido tādas dzīvnieku barības paredzēto lietojumu sarakstu, kas paredzēta īpašiem barošanas mērķiem;

6) Komisijas 2008.gada 30.jūlija Direktīvas 2008/82/EK, ar ko groza Direktīvu 2008/38/EK attiecībā uz barību, kas paredzēta nieru darbības uzlabošanai hroniskas nieru mazspējas gadījumā;

7) Padomes 1990.gada 26.marta Direktīvas 90/167/EEK, ar ko izklāsta nosacījumus, kuri Kopienā reglamentē ārstnieciskās dzīvnieku barības pagatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu.

Ministru prezidents E.Repše

Zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 4.novembra noteikumiem Nr.626

Zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2003.gada 4.novembra noteikumiem Nr.626
Prasības dzīvnieku diētiskajai barībai

(Pielikums grozīts ar MK 10.06.2008. noteikumiem Nr.418; MK 25.11.2008. noteikumiem Nr.975)

Nr.
p.k.

Barības lietošanas indikācija

Barības specifiskās īpašības

Dzīvnieku suga vai grupa

Marķējumā obligāti deklarējamās vielas

Ieteicamais lietošanas ilgums

Citi norādījumi

1

2

3

4

5

6

7

1.

Uzlabo nieru darbību hroniskas nieru mazspējas gadījumā(1)

Zems fosfora saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs, bet augsta kvalitāte

Suņi un kaķi

Olbaltumvielu avots (avoti)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Galveno taukskābju saturs, ja tādas ir pievienotas

Sākumā – līdz 6 mēnešiem(2)

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda: “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda: “Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Samazināta fosfora absorbcija, iekļaujot lantāna karbonāta oktahidrātu Pieauguši kaķi

Olbaltumvielu avots (avoti)

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Nātrijs

Lantāna karbonāta oktahidrāts

Galveno taukskābju saturs, ja tādas ir pievienotas

Sākumā – līdz 6 mēnešiem(2)

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda: “Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda: “Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

2.

Šķīdina struvītu akmeņus(3)

Skābina urīnu. Zems magnija saturs un ierobežots olbaltumvielu saturs (lietot tikai augstas kvalitātes olbaltumvielas)

Suņi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

5-12 nedēļas

Lietošanas pamācībā norāda:

“Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”.

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

Skābina urīnu. Zems magnija saturs

Kaķi

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Kopējais taurīna daudzums

Urīnu skābinošas vielas

3.

Samazina struvītu akmeņu recidīvu(3)

Skābina urīnu un satur vidēji daudz magnija

Suņi un kaķi

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

Līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

4.

Samazina urātu akmeņu veidošanos

Satur nelielu purīna bāzes daudzumu un ierobežotu olbaltumvielu daudzumu (lietot tikai augstas kvalitātes olbaltumvielas)

Suņi un kaķi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Līdz 6 mēnešiem.

Ja ir neatgriezeniski urīnskābes vielmaiņas traucējumi, — visu mūžu

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

5.

Samazina oksalātu veidošanos

Satur nelielu kalcija un D vitamīna daudzumu.

Palielina urīna sārmainību

Suņi un kaķi

Fosfors

Kalcijs

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Sērs

Kopējais D vitamīna

daudzums

Hidroksiprolīns

Vielas, kas palielina

urīna sārmainību

Līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

6.

Samazina cistīna akmeņu veidošanos

Satur nelielu olbaltumvielu un vidēji lielu sēra aminoskābju daudzumu. Palielina urīna sārmainību

Suņi un kaķi

Kopējais sēra aminoskābju daudzums

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Vielas, kas palielina urīna sārmainību

Sākumā — līdz gadam

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

7.

Samazina barības un barības sastāvdaļu nepanesamību(4)

Satur augstas kvalitātes:

1) olbaltumvielas

un/vai

2) ogļhidrātus

Suņi un kaķi

1) Olbaltumvielas un to izcelsme. Svarīgākās taukskābes (ja pievienotas)

2) Ogļhidrāti un to izcelsme. Svarīgākās taukskābes (ja pievienotas)

3–8 nedēļas.

Ja barības nepanesība pāriet, barību var lietot neierobežotu laiku

8.

Samazina akūtus zarnu uzsūkšanās spēju traucējumus

Satur paaugstinātu elektrolītu daudzumu un labi sagremojamas sastāvdaļas

Suņi un kaķi

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ja iespējams, to apstrādes tehnoloģija

Nātrijs

Kālijs

Gļotvielas un to izcelsme (ja pievienotas)

1–2 nedēļas

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu” un “Lietot akūtas diarejas gadījumā un atveseļošanās periodā”

9.

Kompensē gremošanas sistēmas darbības traucējumus(5)

Satur labi sagremojamas barības sastāvdaļas un nelielu tauku daudzumu

Suņi un kaķi

Labi sagremojamas sastāvdaļas, ja iespējams, to apstrādes tehnoloģija

3–12 nedēļas.

Ja ir hroniska aizkuņģa dziedzera nepietiekamība, lieto visu mūžu

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

10.

Uztur sirds funkcijas, ja ir hroniska sirds nepietiekamība

Satur nelielu nātrija daudzumu un palielinātu kālija un nātrija attiecību

Suņi un kaķi

Nātrijs

Kālijs

Magnijs

Sākumā līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

11.

Regulē glikozes līmeni (Diabetes mellitus)

Satur nelielu daudzumu glikozi veidojošu ogļhidrātu

Suņi un kaķi

Ogļhidrāti un to izcelsme

Ogļhidrātu iegūšanas tehnoloģija (ja iespējams)

Ciete

Kopējais cukura daudzums

Fruktoze (ja pievienota)

Svarīgāko taukskābju sastāvs (ja pievienotas)

Taukskābes (ja pievienotas) un to izcelsme

Sākumā — līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

12.

Uztur aknu funkcijas, ja ir hroniska aknu nepietiekamība

Satur vidēji daudz augstas kvalitātes proteīnu, daudz svarīgāko taukskābju un daudz labi sagremojamu ogļhidrātu

Suņi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Proteīni un to izcelsme

Svarīgākās taukskābes

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

Sākumā – līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda: “Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Satur vidēji daudz augstas kvalitātes proteīnu, daudz svarīgāko taukskābju Kaķi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Proteīni un to izcelsme

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

Sākumā – līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

Lietošanas pamācībā norāda: “Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Satur vidēji daudz augstas kvalitātes olbaltumvielu, vidēji daudz tauku, daudz svarīgāko taukskābju

Kaķi

Olbaltumvielas un to izcelsme Svarīgākās taukskābes

Nātrijs

Kopējais vara daudzums

13.

Regulē tauku apmaiņu, ja ir hiperlipidēmija

Satur nelielu tauku daudzumu un lielu svarīgāko taukskābju daudzumu

Suņi un kaķi

Svarīgāko taukskābju sastāvs n-3 taukskābes daudzums (ja pievienota)

Sākumā — līdz 2 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

14.

Samazina vara daudzumu aknās

Satur nelielu vara daudzumu

Suņi

Kopējais vara daudzums

Sākumā — līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

15.

Samazina ķermeņa lieko svaru

Maza enerģētiskā vērtība

Suņi un kaķi

Enerģētiskā vērtība

Līdz optimālā svara sasniegšanai

Lietošanas pamācībā iesaka nepieciešamo dienas devu

16.

Nodrošina normālas ēdināšanas atjaunošanos, veicina dzīvnieka izveseļošanos(6)

Augsta enerģētiskā vērtība, palielināts svarīgāko barības sastāvdaļu daudzums un augsts labi sagremojamu sastāvdaļu daudzums

Suņi un kaķi

Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams)

Enerģētiskā vērtība n-3 taukskābes un n-6 taukskābes daudzums (ja pievienotas)

Līdz atjaunojusies normāla ēdināšana un dzīvnieks izveseļojies

Ja barību ievada pa caurulīti, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Lietot tikai veterinārārsta uzraudzībā”

17.

Uztur ādas funkcijas, ja ir dermatoze un pārmērīga spalvu izkrišana

Augsts galveno taukskābju saturs

Suņi un kaķi

Galveno taukskābju saturs

Līdz 2 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

18.

Samazina piena triekas risku

1) Zems kalcija saturs Slaucamas govis

1) Kalcijs

Fosfors

Magnijs

No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās Lietošanas pamācībā norāda: “Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”

un/vai

2) zema katjonu un anjonu attiecība,

2) Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

No 1 līdz 4 nedēļām pirms atnešanās Lietošanas pamācībā norāda: “Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”

vai

3) augsts ceolīta saturs (sintētiskais nātrija alumīnija silikāts),

3) Sintētiskā nātrija un alumīnija silikāta saturs 2 nedēļas pirms atnešanās

Lietošanas pamācībā norāda:

“Barības daudzums jāierobežo, lai nodrošinātu, ka nepārsniedz dienas devu 500 g nātrija alumīnija silikāta vienam dzīvniekam”, kā arī tekstu “Pēc atnešanās lietošanu pārtraukt”

vai

4) augsts kalcija saturs plaši pieejamu kalcija sāļu veidā

4) Kopējais kalcija saturs, kalcija avoti un attiecīgais daudzums No atnešanās priekšvēstnešiem līdz 2 dienām pēc atnešanās Uz iepakojuma, trauka vai marķējumā norāda lietošanas pamācību, kā arī tekstu “Pirms lietošanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

19.

Samazina ketozes risku(7) (8)

Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avots

Slaucamas govis, aitas

Sastāvdaļas, kas ir glikogēna enerģijas avots, un to izcelsme

Propān-1,2-diols (ja pievienots kā glikozes prekursors)

Glicerīns (ja pievienots kā glikozes prekursors)

3-6 nedēļas pēc govs atnešanās(9)

Pēdējās 6 nedēļas pirms aitas atnešanās un pirmās 3 nedēļas pēc atnešanās(10)

20.

Samazina ganību tetānijas risku

Paaugstināts magnija un viegli izmantojamu ogļhidrātu daudzums, vidēji daudz olbaltumvielu un neliels kālija daudzums

Atgremotāji

Ciete

Kopējais cukura daudzums

Magnijs

Nātrijs

Kālijs

3–10 nedēļas zāles straujas augšanas periodā

Lietošanas pamācībā norāda dienas devu un nepieciešamo šķiedrvielu un viegli izmantojamu enerģijas avotu daudzumu.

Barībai, kas paredzēta aitām, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Paredzēts laktējošām aitām”

21.

Samazina acidozes risku

Neliels daudzums viegli fermentējamu ogļhidrātu un augsta buferizācijas spēja

Atgremotāji

Ciete

Kopējais cukura daudzums

Maksimāli — 2 mēneši(11)

Lietošanas pamācībā norāda dienas devu un nepieciešamo šķiedrvielu un viegli izmantojamu enerģijas avotu daudzumu.

Barībai, kas paredzēta slaucamām govīm, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Paredzēts augstražīgām laktējošām govīm”.

Barībai, kas paredzēta nobarojamiem atgremotājiem, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Paredzēts intensīvai ... (12) nobarošanai”

22.

Stabilizē ūdens un elektrolītu līdzsvaru

Pārsvarā satur elektrolītus un viegli izmantojamus ogļhidrātus

Teļi

Sivēni

Jēri

Kazlēni

Kumeļi

Ogļhidrāti un to izcelsme

Nātrijs

Kālijs

Hlorīdi

No 1. līdz 7.dzīves dienai (no 1. līdz 3.dzīves dienai, ja ēdina tikai ar šo barību)

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Gremošanas darbības traucējumu (diarejas) riska gadījumā pirms lietošanas slimības vai atveseļošanās periodā ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

23.

Samazina urīnakmeņu veidošanās risku

Samazina fosfora un magnija daudzumu.

Skābina urīnu

Atgremotāji

Kalcijs

Fosfors

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Sērs

Urīnu skābinošas vielas

Līdz 6 nedēļām

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Paredzēts intensīvai jaundzīvnieku ēdināšanai”.

Lietošanas pamācībā norāda:

“Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

24.

Samazina stresa reakcijas

1) Paaugstināts magnija daudzums

un/vai

2) labi sagremojamas sastāvdaļas

Cūkas

1) Magnijs

2) Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams) n-3 taukskābes (ja pievienotas)

1–7 dienas

Lietošanas pamācībā norāda, kādos gadījumos barība lietojama

25.

Stabilizē fizioloģisku gremošanas procesu

Zemas buferizācijas spējas un labi sagremojamas sastāvdaļas

Sivēni

Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams)

Buferizācijas spējas

Savelkošas vielas un to izcelsme (ja pievienotas)

Gļotas veidojošas vielas un to izcelsme (ja pievienotas)

2-4 nedēļas

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Gremošanas darbības traucējumu (diarejas) riska vai saslimšanas gadījumā, vai atveseļošanās periodā”

26.

Stabilizē fizioloģisku gremošanas procesu

Labi sagremojamas sastāvdaļas

Cūkas

Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams)

Savelkošas vielas un to izcelsme (ja pievienotas)

Gļotas veidojošas vielas un to izcelsme (ja pievienotas)

27.

Samazina aizcietējumu rašanās iespējas

Sastāvdaļas, kas stimulē zarnu darbību

Sivēnmātes

Sastāvdaļas, kas stimulē zarnu darbību

10-14 dienas pirms un 10-14 dienas pēc atnešanās

28.

Samazina iespēju saslimt ar aknu aptaukošanās sindromu

(fetty liver syndrom)

Zems enerģijas līmenis.

Paaugstināts no taukiem metabolizētās enerģijas līmenis.

Paaugstināts nepiesātināto taukskābju daudzums

Dējējvistas

Enerģētiskā vērtība

No taukiem metabolizētās enerģijas procentuālais daudzums

Nepiesātināto taukskābju daudzums

Līdz 12 nedēļām

29.

Kompensē gremošanas traucējumus

Samazināts piesātināto taukskābju daudzums.

Paaugstināts taukos šķīstošo vitamīnu daudzums

Mājputni (izņemot zosis un baložus)

Piesātināto taukskābju procentuālā attiecība pret kopējo taukskābju daudzumu

Kopējais A vitamīns

Kopējais D vitamīns

Kopējais E vitamīns

Kopējais K vitamīns

Pirmās divas nedēļas pēc izšķilšanās

30.

Kompensē hroniskus tievo zarnu darbības traucējumus

Labi sagremojami ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki

Zirgi(13)

Labi sagremojami ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki;

to apstrādes veids (ja iespējams)

Sākumā — līdz 6 mēnešiem

Lietošanas pamācībā norāda, kādos gadījumos barība lietojama un lietošanas veidus, kā arī norāda, vai barība lietojama vairākās nelielās ēdienreizēs

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

31.

Kompensē hroniskus resno zarnu darbības traucējumus

Labi sagremojamas kokšķiedras

Zirgi

Kokšķiedras un to izcelsme n-3 taukskābes (ja pievienotas)

Sākumā — līdz 6 mēnešiem

Lietošanas pamācībā norāda, kādos gadījumos barība lietojama un lietošanas veidus

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

32.

Samazina stresa reakcijas

Labi sagremojamas sastāvdaļas

Zirgi

Magnijs

Labi sagremojamas sastāvdaļas, to apstrādes veids (ja iespējams) n-3 taukskābes (ja pievienotas)

2–4 nedēļas

Lietošanas pamācībā norāda, kādos gadījumos barība lietojama

33.

Kompensē zaudētos elektrolītus pastiprinātas svīšanas gadījumā

Pārsvarā elektrolīti un viegli absorbējami ogļhidrāti

Zirgi

Kalcijs

Nātrijs

Magnijs

Kālijs

Hlorīdi

Glikoze

1–3 dienas

Lietošanas pamācībā norāda, kādos gadījumos barība lietojama.

Ja diētiskā barība ir nozīmīga dienas devas sastāvdaļa, norāda, kā kompensēt strauju barības veida maiņu.

“Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

34.

Normālas ēdināšanas atjaunošanai, veicina dzīvnieka izveseļošanos

Augstā koncentrācijā svarīgākās barības vielas un labi sagremojamas sastāvdaļas

Zirgi

Labi sagremojamas sastāvdaļas un to apstrādes veids (ja iespējams) n-3 taukskābes un n-6 taukskābes (ja pievienotas)

Līdz atjaunojusies normāla ēdināšana un dzīvnieks izveseļojies

Lietošanas pamācībā norāda, kādos gadījumos barība lietojama.

Ja barību ievada pa caurulīti, uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Lietot tikai veterinārārsta uzraudzībā”

35.

Uztur aknu funkcijas, ja ir hroniska aknu nepietiekamība

Satur nelielu daudzumu augstas kvalitātes olbaltumvielu un labi sagremojamus ogļhidrātus

Zirgi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Labi sagremojami ogļhidrāti un to apstrādes veids (ja iespējams)

Metionīns

Holīns

n-3 taukskābes (ja pievienotas)

Sākumā — līdz 6 mēnešiem

Lietošanas pamācībā norāda ēdināšanas veidu, piemēram, nelielās porcijās vairākas reizes dienā. Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”

36.

Uztur nieru funkcijas hroniskas nieru mazspējas gadījumā

Satur nelielu daudzumu augstas kvalitātes olbaltumvielu un fosforu

Zirgi

Olbaltumvielas un to izcelsme

Kalcijs

Fosfors

Kālijs

Magnijs

Nātrijs

Sākumā — līdz 6 mēnešiem

Uz iepakojuma, konteinera vai marķējumā norāda:

“Pirms lietošanas vai pirms lietošanas laika pagarināšanas ieteicams konsultēties ar veterinārārstu”.

Lietošanas pamācībā norāda:

“Brīvi pieejamā vietā novietot svaigu dzeramo ūdeni”

Piezīmes.

(1) Ražotājs var ieteikt lietot arī īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā.

(2) Ja barība paredzēta īslaicīgas nieru mazspējas gadījumiem, ieteicamais lietošanas ilgums ir no divām līdz četrām nedēļām.

(3) Pilnībā nodrošina diētu, kas nepieciešama, ja kaķim ir urīnsistēmas lejasdaļas slimība vai kaķu uroloģiskais sindroms.

(4) Vārdus “Barība un barības sastāvdaļas” drīkst aizstāt ar konkrētas barības vai barības sastāvdaļu nosaukumiem.

(5) Atļauts norādīt arī “Eksokrīna aizkuņģa dziedzera nepietiekamība”.

(6) Ja barība paredzēta kaķiem, atļauts norādīt “Aknu lipidoze kaķiem”.

(7) Terminu “ketoze” var aizstāt ar terminu “acetonēmija”.

(8) Atļauts norādīt “Lietot atveseļošanās procesā pēc ketozes”.

(9) Slaucamām govīm.

(10) Aitām.

(11) Slaucamām govīm: “Lietot ne ilgāk kā divus mēnešus pēc laktācijas sākuma”.

(12) Norādīt atgremotāju sugu.

(13) Ja barība paredzēta veciem dzīvniekiem, norāda dzīvnieku kategoriju “Veciem ...”.

Zemkopības ministrs M.Roze
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 626Pieņemts: 04.11.2003.Stājas spēkā: 08.11.2003.Zaudē spēku: 30.06.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 07.11.2003.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
80798
{"selected":{"value":"03.12.2008","content":"<font class='s-1'>03.12.2008.-29.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"03.12.2008","iso_value":"2008\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2008.-29.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.06.2008","iso_value":"2008\/06\/14","content":"<font class='s-1'>14.06.2008.-02.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.11.2003","iso_value":"2003\/11\/08","content":"<font class='s-1'>08.11.2003.-13.06.2008.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
03.12.2008
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva